הרצון להעלות את הכל דורש בניית הלכים | אורות הקודש [162] עמ' תקעג' פס' מב' - סיום חלק ב'

הרב אליעזר קשתיאל

י"ג בטבת תש"פ

הרצון להעלות את הכל דורש בניית הלכים | אורות הקודש [162] עמ' תקעג' פס' מב' - סיום חלק ב'

הרב אליעזר קשתיאל

י"ג בטבת תש"פ
לקבלת כל התוצאות
כל הזכויות שמורות למוסדות בני דוד - עלי. הדברים המובאים בהרצאות נאמרים במסגרת שיח פורה ומפרה בבית המדרש כחלק מלימוד עיוני, על מנת להבין את מכלול הדברים יש להאזין לכלל השיעור. אין להעתיק, לשדר, להפיץ, להציג בפומבי או למסור לצד שלישי כל חלק מהקטע דנן ללא קבלת הסכמה מראש ובכתב.
תוצאות חיפוש עבור:
נושאשם הרבRabiIDIDשם השיעור סידרהתאריךאורך הורדה
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 15544 הרצון להעלות את הכל דורש בניית הלכים | אורות הקודש [162] עמ' תקעג' פס' מב' - סיום חלק ב' אורות הקודש ב' - הרב קשתיאל [תשע"ו] י"ג בטבת תש"פ 20:10
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 15522 שליחותינו - להאיר אור עולם הבא בעולם הזה | אורות הקודש [161] עמ' תקעב' פס' מא' אורות הקודש ב' - הרב קשתיאל [תשע"ו] ו בטבת תש"פ 42:50
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 15471 אחדות הכוחות והתבטלות לרצון ה' תביא לתיקון השלם | אורות הקודש [160] עמ' תקע' אורות הקודש ב' - הרב קשתיאל [תשע"ו] ט"ו בכסלו תש"פ 48:00
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 15447 ההתעלות לאידיאל העליון תביא למימוש שאיפת השלום | אורות הקודש [159] עמ' תקסט' אורות הקודש ב' - הרב קשתיאל [תשע"ו] ח בכסלו תש"פ 46:40
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 15470 החיים האמיתיים בתודעת הנתינה | אורות הקודש [158] אורות הקודש ב' - הרב קשתיאל [תשע"ו] א בכסלו תש"פ 44:50
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 15391 גאולת ישראל - התקדמות הדרגתית ופתאומית | אורות הקודש [157] אורות הקודש ב' - הרב קשתיאל [תשע"ו] י"ז בחשוון תש"פ 32:10
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 15358 גאולת המחשבה - תהליך תיקון העולם הרוחני | אורות הקודש [156] אורות הקודש ב' - הרב קשתיאל [תשע"ו] י בחשוון תש"פ 32:45
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 15341 גאולת הרצון והתחדשות האדם כביטוי לגאולה השלמה | אורות הקודש [155] עמ' תקסה' פס' לד' אורות הקודש ב' - הרב קשתיאל [תשע"ו] ג בחשוון תש"פ 49:35
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 15321 גאולת העולם מעמל ההווה לרוממות והתעלות העתיד | אורות הקודש [154] עמ' תקסג' אורות הקודש ב' - הרב קשתיאל [תשע"ו] כ"ז באלול תשע"ט 40:20
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 15294 החיי החברה יונקים את מגמתם מערכי הנצח והנבואה | אורות הקודש [153] עמ' תקסא' פס' לב' אורות הקודש ב' - הרב קשתיאל [תשע"ו] כ באלול תשע"ט 1:11:15
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 15276 המגמות הארוכות בסיבוך העולם הזה | אורות הקודש [152] עמ' תקס' אורות הקודש ב' - הרב קשתיאל [תשע"ו] י"ג באלול תשע"ט 43:25
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 15250 הרצון לתיקון והחופש שבאדם נובעים מהמקור האלוקי | אורות הקודש [151] עמ' תקנט' סע' כט' אורות הקודש ב' - הרב קשתיאל [תשע"ו] ו באלול תשע"ט 47:55
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 15226 מגמת בריאת העולם - לדעת את ה' | אורות הקודש [150] עמ' תקנז' אורות הקודש ב' - הרב קשתיאל [תשע"ו] ח באב תשע"ט 51:20
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 15183 ההתקדמות בפרטים חושפת ומגלה את המגמה הכללית | אורות הקודש [149] עמ' תקנה' אורות הקודש ב' - הרב קשתיאל [תשע"ו] כ"ג בתמוז תשע"ט 35:30
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 15155 סוד ההשגחה מתגלה על ידי לימוד התורה | אורות הקודש [148] פס' 'רז ההשגחה' עמ' תקנא' אורות הקודש ב' - הרב קשתיאל [תשע"ו] ט"ז בתמוז תשע"ט 39:00
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 15135 מצד האמת האלוקית ההשגחה הפרטית כלולה בהשגחה הכללית | אורות הקודש [147] עמ' תקמט' אורות הקודש ב' - הרב קשתיאל [תשע"ו] ח בתמוז תשע"ט 1:05:20
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 15116 בהסתכלות עמוקה על תורת ההתפתחות נפגשים עם עיקרון ההתעלות | אורות הקודש [146] עמ' תקמז' אורות הקודש ב' - הרב קשתיאל [תשע"ו] ב בתמוז תשע"ט 58:00
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 15103 תפיסת הרמב"ם - ההשגחה היא איחוד האמונה | אורות הקודש [145] אורות הקודש ב' - הרב קשתיאל [תשע"ו] כ"ה בסיוון תשע"ט 58:55
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 15070 התפתחות השכל האנושי היא הבסיס להופעת הטוב | אורות הקודש [144] עמ' תקמד' אורות הקודש ב' - הרב קשתיאל [תשע"ו] י"ח בסיוון תשע"ט 1:02:05
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 15048 היחס להתפתחות האנושות מתוך בחירה חופשית | אורות הקודש [143] עמ' תקמג' אורות הקודש ב' - הרב קשתיאל [תשע"ו] י"א בסיוון תשע"ט 48:00
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 15047 תורת ההתפתחות יעודה בהשתלשלות הדרגת תורת הסוד | אורות הקודש [142] עמ' תקלח' אורות הקודש ב' - הרב קשתיאל [תשע"ו] ד בסיוון תשע"ט 36:25
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 15012 מהותם של השינויים העיקריים במחשבה ובתפיסה האנושית | אורות הקודש [141] עמ' תקלח' אורות הקודש ב' - הרב קשתיאל [תשע"ו] כ"ו באייר תשע"ט 40:45
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 14995 ירידה לצורך עליה | אורות הקודש [140] עמ' תקלד', עמ' תקלז' אורות הקודש ב' - הרב קשתיאל [תשע"ו] י"ט באייר תשע"ט 41:15
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 14986 יסוד ההשתלמות הוא המביא את ברכת ה' לעולם | אורות הקודש [139] פס' 'שני ערכי השלמות', עמ' תקלב' אורות הקודש ב' - הרב קשתיאל [תשע"ו] י"ב באייר תשע"ט 58:00
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 14957 מטרת הבריאה - ההתעלות וההשתלמות הנצחית | אורות הקודש [138] פס' 'השתלמות ושלמות', עמ' תקל' אורות הקודש ב' - הרב קשתיאל [תשע"ו] ה באייר תשע"ט 43:45
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 14893 הצמצום וההגבלה מאפשרים את המפגש עם הנצח וההתעלות | אורות הקודש [137] פס' 'יסוד ההשתלמות וההשלמה', עמ' תקכט' אורות הקודש ב' - הרב קשתיאל [תשע"ו] כ"ב באדר ב תשע"ט 47:20
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 14856 התעלות העולם העליון היא בחינת שעשוע למרות שבאמת אינו חסר | אורות הקודש [136] אורות הקודש ב' - הרב קשתיאל [תשע"ו] ח באדר ב תשע"ט 1:02:10
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 14839 הגשת האלוקות תמיד תופיע בצורה שבורה, בשניים שהם אחד | אורות הקודש [135] עמ' תקכז' אורות הקודש ב' - הרב קשתיאל [תשע"ו] א באדר ב תשע"ט 42:25
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 14816 השבירה הקודמת לתיקון מאפשרת קבלת הטוב האלוקי | אורות הקודש [134] אורות הקודש ב' - הרב קשתיאל [תשע"ו] כ"ד באדר א תשע"ט 50:45
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 14770 עליית השכל, הרגש והעשייה כולם לעולם האצילות מעלה את כל העולם | אורות הקודש [133] עמ' תקכג' פס' 'דרגות השתלשלות האצילית' אורות הקודש ב' - הרב קשתיאל [תשע"ו] י באדר א תשע"ט 44:00
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 14749 תהליך התעלות העולם נוצר מהתשובה והכיסופים | אורות הקודש [132] עמ' תקכב' אורות הקודש ב' - הרב קשתיאל [תשע"ו] ג באדר א תשע"ט 38:20
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 14709 רק במבט של יראת שמים רואים את התקדמות העולם | אורות הקודש [131] עמ' תקכא' פס' 'ההתעלות התמידית' אורות הקודש ב' - הרב קשתיאל [תשע"ו] כ"ו בשבט תשע"ט 45:00
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 14690 התנועה התמידית בעולם מניעה את עולם החומר | אורות הקודש [130] עמ' תקיח' פס' 'התנועה הבלתי פוסקת' אורות הקודש ב' - הרב קשתיאל [תשע"ו] י"ט בשבט תשע"ט 37:30
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 14674 רק המבט הנבואי מאפשר לראות את ההתחדשות התמידית | אורות הקודש [129] עמ' תקיז' פס' 'החידוש התמידי' אורות הקודש ב' - הרב קשתיאל [תשע"ו] י"ב בשבט תשע"ט 36:15
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 14646 בעלי רוח הקודש מקשיבים לקול ההתעלות התמידית בעולם | אורות הקודש [128] עמ' תקטו' פס' 'קשב התעלות העולם' אורות הקודש ב' - הרב קשתיאל [תשע"ו] ה בשבט תשע"ט 51:40
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 14616 החבירה לנועם העתיד מביא אושר ושלום | אורות הקודש [127] עמ' תקח' פס' 'המצב והאושר' אורות הקודש ב' - הרב קשתיאל [תשע"ו] כ"ז בטבת תשע"ט 39:45
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 14599 העונג והאהבה בעולם הזה הם אור קטן מהעולם הבא | אורות הקודש [126] עמ' תקז' פס' 'העונג העליון' אורות הקודש ב' - הרב קשתיאל [תשע"ו] כ בטבת תשע"ט 39:45
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 14569 השמחה בעמידה לפני ה' | אורות הקודש [125] עמ' תקו' פס' 'השמחה המקורית' אורות הקודש ב' - הרב קשתיאל [תשע"ו] י"ג בטבת תשע"ט 46:45
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 14544 הרע מכין כלים שהטוב יתפשט בהם | אורות הקודש [124] עמ' תקה' פס' 'הנועם הכללי' אורות הקודש ב' - הרב קשתיאל [תשע"ו] ו בטבת תשע"ט 29:20
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 14516 המבט העתידי שגורם טהרה ואושר בחיי ההווה | אורות הקודש [123] עמ' תקג' אורות הקודש ב' - הרב קשתיאל [תשע"ו] כ"ב בכסלו תשע"ט 35:30
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 14496 הצדיק שואב את כוחות מהעתיד ופועל טוב וחסד | אורות הקודש [122] עמ' תקב' פס' 'צפית הטוב העתידי' אורות הקודש ב' - הרב קשתיאל [תשע"ו] ט"ו בכסלו תשע"ט 30:25
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 14466 הפעולה של הציפיה לטוב העתידי המוסיפה טוב גם בהווה | אורות הקודש [121] עמ' תקא' פס' 'צפית הטוב העתידי' אורות הקודש ב' - הרב קשתיאל [תשע"ו] ח בכסלו תשע"ט 30:35
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 14436 הזהירות מהדילוג על הווה | אורות הקודש [120] עמ' תצט' פס' 'העתיד המאושר הרחוק' אורות הקודש ב' - הרב קשתיאל [תשע"ו] א בכסלו תשע"ט 44:46
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 14404 הטוב, הרע וההתעלות מגיעים רק מהמקור האלוקי | אורות הקודש [119] עמ' תצה' אורות הקודש ב' - הרב קשתיאל [תשע"ו] כ"ד בחשוון תשע"ט 25:55
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 14384 השיבה אל רצון ה' מתחילה מהשיבה אל הטבע | אורות הקודש [118] עמ' תצג' אורות הקודש ב' - הרב קשתיאל [תשע"ו] י"ז בחשוון תשע"ט 48:15
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 14366 צורת הרע תימחק והחומר יקבל צורה עליונה | אורות הקודש [117] פס' 'הפרדת צביון הרע מהטוב' עמ' תצא' אורות הקודש ב' - הרב קשתיאל [תשע"ו] י בחשוון תשע"ט 37:35
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 14331 השקפת הטוב תנצח את היאוש העולמי ותפקיד הרשעה בהגברת הטוב | אורות הקודש [116] פס' יט' - כ' אורות הקודש ב' - הרב קשתיאל [תשע"ו] ג בחשוון תשע"ט 38:00
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 14311 שאיפת הרע במציאות והתיקון - תשובת ישראל | אורות הקודש [115] פס' ארבעת השאיפות היאוש וההצלה' אורות הקודש ב' - הרב קשתיאל [תשע"ו] ו בתשרי תשע"ט 39:50
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 14298 שאיפת החורבן היא היסוד לבניין החדש | אורות הקודש ב' [114] פס' יח' אורות הקודש ב' - הרב קשתיאל [תשע"ו] כ"ז באלול תשע"ח 42:00
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 14276 הראיה הכוללת של הפרטים מביאה לביטחון | אורות הקודש [113] חלק ב' אורות הקודש ב' - הרב קשתיאל [תשע"ו] כ באלול תשע"ח 32:45
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 14252 תורת הסוד מסבירה את תפקיד הרע | אורות הקודש ב' [112] עמ' תפג' אורות הקודש ב' - הרב קשתיאל [תשע"ו] י"ג באלול תשע"ח 35:00
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 14231 הרע בעולם נותן לטוב את עוצמתו | אורות הקודש ב [111] פס' 'השקפת הרצון הטוב', עמ' תפב' אורות הקודש ב' - הרב קשתיאל [תשע"ו] ו באלול תשע"ח 41:50
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 14234 הרע הוא מקרי או מערכת אלוקית מסודרת? | אורות הקודש ב' [110] עמ' תעט' אורות הקודש ב' - הרב קשתיאל [תשע"ו] ח באב תשע"ח 52:40
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 14162 הרע האנושי מקדם את הצדיקים | אורות הקודש ב' [109] עמ' תעח' אורות הקודש ב' - הרב קשתיאל [תשע"ו] כ"ג בתמוז תשע"ח 39:25
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 14124 מושגי הטוב והרע אינם מתחילים אצלנו אלא בעולם העליון | אורות הקודש ב' [108] עמ' תעז' אורות הקודש ב' - הרב קשתיאל [תשע"ו] ט בתמוז תשע"ח 45:30
הרב אליעזר קשתיאל 15 14100 הרע - לא רק בחומר אלא גם ברוח האדם | אורות הקודש ב' [107] המשך פס' 'עומק הטוב ועומר הרע' עמ' תעו' אורות הקודש ב' - הרב קשתיאל [תשע"ו] ב בתמוז תשע"ח 33:10
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 14101 הרע - לא רק בחומר אלא גם ברוח האדם | אורות הקודש ב' [107] המשך פס' 'עומק הטוב ועומר הרע' עמ' תעו' אורות הקודש ב' - הרב קשתיאל [תשע"ו] ב בתמוז תשע"ח 33:10
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 14077 תפקיד הרוע בעולם | אורות הקודש ב' [106] פס' 'עומק הטוב ועומק הרע' עמ' תעה' אורות הקודש ב' - הרב קשתיאל [תשע"ו] כ"ה בסיוון תשע"ח 42:10
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 14041 הטוב נשאב משבת וההטבה מיום טוב | אורות הקודש ב' [105] פס' 'הטוב וההודאה' עמ' תע' אורות הקודש ב' - הרב קשתיאל [תשע"ו] י"ח בסיוון תשע"ח 29:45
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 14016 בין תסכול לחזון | אורות הקודש [104] אורות הקודש ב' פס' 'השאיפה לטוב' עמ' תסח' אורות הקודש ב' - הרב קשתיאל [תשע"ו] י"א בסיוון תשע"ח 54:05
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 13990 איחוד התקוה והרצון לטוב המוחלט | אורות הקודש [103] פס' 'הטוב המוחלט והטוב המתגלה' עמ' תסו' אורות הקודש ב' - הרב קשתיאל [תשע"ו] ד בסיוון תשע"ח 42:35
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 13926 מטרת המניעות היא התעלות | אורות הקודש ב' [102] פס' 'מניעת הטוב ומגמתו' עמ' תסד' אורות הקודש ב' - הרב קשתיאל [תשע"ו] כ"ו באייר תשע"ח 53:45
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 13900 הרע הסוביקטיבי מקדם את האדם | אורות הקודש ב' [101] המשך פס' 'מיעוט ומקור הטוב' עמ' תסב' אורות הקודש ב' - הרב קשתיאל [תשע"ו] י"ט באייר תשע"ח 25:50
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 13873 באמת הכל טוב מוחלט - הרע הוא פרשנות אנושית | אורות הקודש ב' [100] פס' 'מיעוט ומקור הטוב' עמ' תרא' אורות הקודש ב' - הרב קשתיאל [תשע"ו] י"ב באייר תשע"ח 44:35
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 13840 התשוקה הרוחנית דורשת בירור והתאמה לאדם | אורות הקודש ב' [99] פס' 'דרגות התשוקה לטוב והשגתו' עמ' תנט' אורות הקודש ב' - הרב קשתיאל [תשע"ו] ה באייר תשע"ח 42:15
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 13741 השקפת הפירוד לעומת השקפצ האחדות - השקפת המשיח | אורות הקודש [98] אורות הקודש ב' פס' 'התגלות הכל והטוב הכללי' אורות הקודש ב' - הרב קשתיאל [תשע"ו] כ"ב באדר תשע"ח 44:10
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 13695 השאיפה המהותית של הבריאה | אורות הקודש [97] אורות הקודש ב' פס' 'האידיאל העליון' עמ' תנה' אורות הקודש ב' - הרב קשתיאל [תשע"ו] ח באדר תשע"ח 23:25
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 13660 הטוב הוא המנהל את המציאות | אורות הקודש [96] אורות הקודש ב' פס' 'הטוב הכללי העצמי' עמ' תמז' אורות הקודש ב' - הרב קשתיאל [תשע"ו] א באדר תשע"ח 43:25
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 13659 אהבת עצמו באמת והסתכלות רחבה אין רע במציאות | אורות הקודש [95] אורות הקודש ב' עמ' תמז' - ועמ' תנג' אורות הקודש ב' - הרב קשתיאל [תשע"ו] כ"ג בשבט תשע"ח 48:20
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 13637 סדר הופעת האהבה בעולם | אורות הקודש [94] אורות הקודש ב' פס' ''שפעות המחשבה הכוללת'' עמ' תמו' אורות הקודש ב' - הרב קשתיאל [תשע"ו] י בשבט תשע"ח 42:20
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 13588 השירה האמיתית היא מימוש נטיית ההכללה | אורות הקודש [93] אורות הקודש ב' עמ' תמד' אורות הקודש ב' - הרב קשתיאל [תשע"ו] ג בשבט תשע"ח 38:15
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 13567 אהבת ה' נותנת משמעות לחיים | אורות הקודש [92] אורות הקודש ב' פס' 'אהבת עולם' עמ' תמב' אורות הקודש ב' - הרב קשתיאל [תשע"ו] כ"ה בטבת תשע"ח 45:20
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 13547 הפערים ושויון | אורות הקודש [91] אורות הקודש ב' פס' 'ההבדלה והכללה' עמ' תלט' אורות הקודש ב' - הרב קשתיאל [תשע"ו] י"ח בטבת תשע"ח 48:35
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 13507 האיכות מחייבת התבדלות | אורות הקודש ב' [90] פס' 'ההבדלה והכללה' עמ' תלט' אורות הקודש ב' - הרב קשתיאל [תשע"ו] י"א בטבת תשע"ח 37:45
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 13485 בעזרת האדם מתגלה אחדות הבריאה כולה | אורות הקודש [89] פס' 'הערך הכולל עמ' תלז' אורות הקודש ב' - הרב קשתיאל [תשע"ו] ד בטבת תשע"ח 43:10
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 13475 ביטוי הרוחניות בגשמיות מעלה את העולם | אורות הקודש [88] פס' 'היחש אל הכל' עמ' תלו' אורות הקודש ב' - הרב קשתיאל [תשע"ו] כ"ז בכסלו תשע"ח 32:45
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 13450 מעשיו של עם ישראל מעלים את המציאות | אורות הקודש [87] פס' 'מסכת המרכזים' עמ' תלה' אורות הקודש ב' - הרב קשתיאל [תשע"ו] כ בכסלו תשע"ח 29:10
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 13415 האדם הוא מרכז העולם ומבטא את רוחניותו | אורות הקודש [86] פס' 'מרכזיות האדם בהויה' עמ' תלג' אורות הקודש ב' - הרב קשתיאל [תשע"ו] י"ג בכסלו תשע"ח 37:00
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 13380 המחשבה הרזית מקשרת את הפרט הגשמי אל העולם השמימי | אורות הקודש [85] פס' 'ההתאגדות הכללית' אורות הקודש ב' - הרב קשתיאל [תשע"ו] ו בכסלו תשע"ח 38:10
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 13348 כשהאדם יעזוק ברצון ה' המציאות תתאחד | אורות הקודש [84] פס' 'אחדות המחשבה הרצון והמציאות' עמ' תל' אורות הקודש ב' - הרב קשתיאל [תשע"ו] כ"ח בחשוון תשע"ח 48:20
123
הרב אלי סדן (נולד בד' באייר ה'תש"ח, 14 במאי 1948) הוא מייסד וראש מכינה קדם צבאית בני דוד, המכינה הקדם צבאית הראשונה בישראל. נולד בתל אביב. למד בבית הספר התיכון "צייטלין" והיה חבר בתנועת "בני עקיבא". התגייס לצנחנים ובמהלך השירות שירת במשך שנה כקומונר בסניף "בני עקיבא" ת"א צפון, וכן למד בישיבת כרם ביבנה. בתום השירות החל ללמוד פיזיקה באוניברסיטה העברית, אך לאחר שנה פרש מתוכנית הלימודים ועבר ללמוד בישיבת "מרכז הרב" בראשותו של הרב צבי יהודה הכהן קוק. למד בישיבה כ-13 שנים, בהן למד אצל הרצי"ה קוק, והרב צבי ישראל טאו והפך לאחד מתלמידיו הבולטים. במהלך לימודיו התבקש הרב סדן על ידי הרב צבי יהודה קוק לסייע בהקמת המושב "קשת" ברמת הגולן‏, וכן בהקמת גרעין תורני באילת. יחד עם הרב טאו, שימש כשליח הרצי"ה בנושא שחרור "אסירי ציון", ובהם נתן שרנסקי. הוא קיים מספר מפגשים עם אנשי ממשל בארצות הברית למען שחרורו של שרנסקי. בשנת 1988, הקים יחד עם הרב יגאל לוינשטיין את המכינה הקדם צבאית הראשונה "בני דוד" ביישוב עלי שבשומרון, שמטרתה להכין בחורים דתיים לשירות מלא בצה"ל, תוך עידודם לשירות מקסימלי ביחידות לוחמות וכקצינים. מסלול זה לא היה קיים לפני כן בישיבות ההסדר. הרב סדן הגה גם את הרעיון להקים מכינה קדם צבאית חילונית. מכינה ראשונה מסוג זה, "נחשון", הוקמה בשנת 1997. קצינים דתיים רבים בצה"ל הם בוגרי המכינה "בני דוד" ורואים ברב סדן את רבם. הוא דוגל בקו "ממלכתי" כלפי מדינת ישראל, בעקבות השקפותיו של רבו, הרב צבי טאו. הרב אלי סדן נשוי לוורדינה הלוי ולהם 12 ילדים. אחיו הוא רמי סדן, פרסומאי ויועץ תקשורתי. בנו הבכור, הרב יהודה, משמש כראש הישיבה הגבוהה של מוסדות בני דוד בעלי. גיסיו הם פרופ' יונתן הלוי, מנהל המרכז הרפואי שערי צדק והרב מיכה הלוי, רבה של פתח תקוה.
456
כל הזכויות שמורות למוסדות בני דוד - עלי. הדברים המובאים בהרצאות נאמרים במסגרת שיח פורה ומפרה בבית המדרש כחלק מלימוד עיוני, על מנת להבין את מכלול הדברים יש להאזין לכלל השיעור. אין להעתיק, לשדר, להפיץ, להציג בפומבי או למסור לצד שלישי כל חלק מהקטע דנן ללא קבלת הסכמה מראש ובכתב.
select
אמונה
כללי
מהר"ל
שו"ת הרב קלנר
שו"ת הרב קשתיאל
הלכה
הלכות הסעודה
פרשיות השבוע
1. בראשית
שבת ומועדים