הסגולה והפליאה באמונת ישראל | אדר היקר [76] הקדמה למאמר ''דעת אלוקים''', מידות הראי''ה ערך ''דבקות'' סע' ג' ערך ''יראה'' סע' ב'

הרב אליעזר קשתיאל

כ"ד בשבט תשע"ו

הסגולה והפליאה באמונת ישראל | אדר היקר [76] הקדמה למאמר ''דעת אלוקים''', מידות הראי''ה ערך ''דבקות'' סע' ג' ערך ''יראה'' סע' ב'

הרב אליעזר קשתיאל

כ"ד בשבט תשע"ו
לקבלת כל התוצאות
כל הזכויות שמורות למוסדות בני דוד - עלי. הדברים המובאים בהרצאות נאמרים במסגרת שיח פורה ומפרה בבית המדרש כחלק מלימוד עיוני, על מנת להבין את מכלול הדברים יש להאזין לכלל השיעור. אין להעתיק, לשדר, להפיץ, להציג בפומבי או למסור לצד שלישי כל חלק מהקטע דנן ללא קבלת הסכמה מראש ובכתב.
תוצאות חיפוש עבור:
נושאשם הרבRabiIDIDשם השיעור סידרהתאריךאורך הורדה
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 10373 הסגולה והפליאה באמונת ישראל | אדר היקר [76] הקדמה למאמר ''דעת אלוקים''', מידות הראי''ה ערך ''דבקות'' סע' ג' ערך ''יראה'' סע' ב' אדר היקר - הרב קשתיאל כ"ד בשבט תשע"ו 28:50
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 10372 הקשר עם אלוקים - הלכה או אמוציות | אדר היקר [75] הקדמה למאמר ''דעת אלוקים''', מידות הראי''ה ערך ''דבקות'' סע' ה' אדר היקר - הרב קשתיאל כ"ג בשבט תשע"ו 34:15
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 10352 עולם הסוד - אידיאל ולא פילוסופיה | אדר היקר [74] הקדמה למאמר ''דעת אלוקים''', מידות הראי''ה ערך ''דבקות'' סע' א' - ד' אדר היקר - הרב קשתיאל כ"ב בשבט תשע"ו 33:40
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 10349 הגישה אל תוכחת הדור | אדר היקר [73] 'מאמר ''דרישת ה''' עמ' קכט' אדר היקר - הרב קשתיאל כ"א בשבט תשע"ו 36:30
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 10351 תפקיד הגלות - ניפוץ חיי הדמיון | אדר היקר [72] 'מאמר ''דרישת ה''' עמ' קכח' אדר היקר - הרב קשתיאל י"ז בשבט תשע"ו 34:55
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 10331 העיוורון המחשבתי כאידאולוגיה ותפקיד הייסורים במציאות | אדר היקר [71] 'מאמר ''דרישת ה''' עמ' קכו' אדר היקר - הרב קשתיאל ט"ז בשבט תשע"ו 27:00
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 10316 שטחיות בדעת ה' - המקור לגלות | אדר היקר [70] 'מאמר ''דרישת ה''' עמ' קכו' אדר היקר - הרב קשתיאל ט"ו בשבט תשע"ו 31:22
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 10307 המצוות הן כלי הביטוי שלנו | אדר היקר [69] מאמר ''המחשבות'' עמ' קכד' אדר היקר - הרב קשתיאל י"ד בשבט תשע"ו 27:20
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 10308 נקודת החיים הישראלית של אהבת ה' היא בתת מודע של ישראל | אדר היקר [68] 'מאמר ''המחשבות'' אדר היקר - הרב קשתיאל י בשבט תשע"ו 42:40
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 10274 שאיפה לצדק אוניברסלי | אדר היקר [67] מאמר "המחשבות" אדר היקר - הרב קשתיאל ט בשבט תשע"ו 26:30
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 10273 חלוקת המושבות הרוחניות | אדר היקר [66] מאמר "המחשבות" אדר היקר - הרב קשתיאל ח בשבט תשע"ו 28:00
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 10241 הגבורה באדם - אתגר אמוני שמביא לרוח הקודש | אדר היקר [65] מאמר ''הפחד'' אדר היקר - הרב קשתיאל ז בשבט תשע"ו 30:50
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 10221 דמיון מפחיד בגויים ומחשבה גיבורה בישראל | אדר היקר [64] 'מאמר ''הפחד'' עמ' קיט' אדר היקר - הרב קשתיאל ג בשבט תשע"ו 31:00
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 10208 הפחד הוא דמיון מופרז | אדר היקר [63] מאמר ''הפחד'' עמ' קיט' אדר היקר - הרב קשתיאל ב בשבט תשע"ו 29:30
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 10205 השמחה והעונג הכרחים להשתייכות וקיום המצוות | אדר היקר [62] מאמר ''העונג והשמחה'' עמ' קיז' אדר היקר - הרב קשתיאל כ"ט בטבת תשע"ו 32:25
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 10173 הענווה והשמחה - מטרה או אמצעי? | אדר היקר [61] 'מאמר ''העונג והשמחה'' עמ' קיז' אדר היקר - הרב קשתיאל כ"ה בטבת תשע"ו 35:30
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 10152 מנוע ההתלהבות והשמחה | אדר היקר [60] ''מאמר עונג והשמחה'' עמ' קיז' אדר היקר - הרב קשתיאל כ"ד בטבת תשע"ו 33:45
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 10150 קריאה לתלמידי החכמים לעסוק בדעת אלוקים ודרכי עבודת ה' | אדר היקר [59]''מאמר הדור'' עמ' קטו' אדר היקר - הרב קשתיאל כ"ג בטבת תשע"ו 27:15
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 10124 סיבות הגלות והסימנים לסיומה | אדר היקר [58] ''מאמר הדור'' עמ' קטו' אדר היקר - הרב קשתיאל י"ט בטבת תשע"ו 35:30
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 10115 מתורה גלותית לתורת ארץ ישראל | אדר היקר [57] ''מאמר הדור'' עמ' קיד' אדר היקר - הרב קשתיאל י"ז בטבת תשע"ו 17:40
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 10114 איך צריכה להיות הרוחניות בארץ ישראל? | אדר היקר [56] ''מאמר הדור'' עמ' קיג' אדר היקר - הרב קשתיאל ט"ז בטבת תשע"ו 33:25
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 10096 עבודת ה' - מעבדה של האידאלים והערכים | אדר היקר [55] ''מאמר הדור'' עמ' קיב' אדר היקר - הרב קשתיאל ט"ו בטבת תשע"ו 31:05
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 10085 מהפכת היושר - מהפכת האמון העצמי | אדר היקר [54] ''מאמר הדור'' עמ' קיב' אדר היקר - הרב קשתיאל י"א בטבת תשע"ו 29:20
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 10076 צורת עבודת המידות של הכלל והפרט בארץ ישראל | אדר היקר [53] ''מאמר הדור'' עמ' קיב' אדר היקר - הרב קשתיאל י בטבת תשע"ו 35:00
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 10052 איך מנהיגים את העם בעיתות משבר? | אדר היקר [52] עין אי''ה ברכות ב' עמ' 387 אדר היקר - הרב קשתיאל ט בטבת תשע"ו 34:30
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 10039 משימת הלומדים לאור פוטנציאל הדור | אדר היקר [51] ''מאמר הדור'' עמ' קיא' אדר היקר - הרב קשתיאל ח בטבת תשע"ו 34:30
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 10030 חוצפתו של הדור - תקלה או גדולה? | אדר היקר [50] ''מאמר הדור'' עמ' קט' אדר היקר - הרב קשתיאל ד בטבת תשע"ו 32:00
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 9986 חידוש תפיסת העולם - הריפוי לכל מחלות הכפירה | אדר היקר [49] ''מאמר הדור'' עמ' קט' אדר היקר - הרב קשתיאל כ בכסלו תשע"ו 32:10
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 9971 המבוכה בדור | אדר היקר [48] ''מאמר הדור'' עמ' קח' אדר היקר - הרב קשתיאל י"ט בכסלו תשע"ו 31:40
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 9965 היחס בין דורות העבר לדורנו בתוצאת עזיבת הדת | אדר היקר [47] ''מאמר הדור'' עמ' קט' אדר היקר - הרב קשתיאל י"ח בכסלו תשע"ו 28:15
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 9960 המבט אל הדור - ירידה או עליה | אדר היקר [46] ''מאמר הדור'' אדר היקר - הרב קשתיאל י"ז בכסלו תשע"ו 28:05
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 9963 דמותו של האדר''ת - סיכום | אדר היקר [45] ''רעיונות לתולדות האדר''ת'' פרק ה' - סוף המאמר, חלק א' אדר היקר - הרב קשתיאל י"ג בכסלו תשע"ו 7:35
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 9938 תפקיד ההנהגה ותפקיד הצאן בתקומת המדינה והגאולה | אדר היקר [45] ''מאמר הדור'' אדר היקר - הרב קשתיאל י"ג בכסלו תשע"ו 21:55
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 9939 אדר היקר [43] ''רעיונות לתולדות האדר''ת'' פרק ד' - שיעור חסר אדר היקר - הרב קשתיאל י"ב בכסלו תשע"ו
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 9916 שאיפות האדר''ת והמחסום שמונע את הגשמתם | אדר היקר [42] ''רעיונות לתולדות האדר''ת'' פרק ד' עמ' נט' אדר היקר - הרב קשתיאל י"א בכסלו תשע"ו 32:10
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 9915 מה קורה כשאר מערכת החינוך יונקת מ''בורות חיצוניים"? | אדר היקר [41] ''רעיונות לתולדות האדר''ת'' פרק ד' עמ' נח' אדר היקר - הרב קשתיאל י בכסלו תשע"ו 30:20
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 9914 חקינות התרבות האירופאית | אדר היקר [40] ''רעיונות לתולדות האדר''ת'' פרק ד' עמ' נז' אדר היקר - הרב קשתיאל ז בכסלו תשע"ו 28:35
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 9877 הגבורה הלאומית, ישראלית | אדר היקר [39] ''רעיונות לתולדות האדר''ת'' פרק ד' עמ' נו' אדר היקר - הרב קשתיאל ה בכסלו תשע"ו 34:05
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 9876 חקיינות הגבורה העולמית - סילוף האמת | אדר היקר [38] ''רעיונות לתולדות האדר''ת'' פרק ד' אדר היקר - הרב קשתיאל ד בכסלו תשע"ו 31:55
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 9875 חיקוי הגויים וסילוף ההיסטוריה הלאומית | אדר היקר [37] ''רעיונות לתולדות האדר''ת'' פרק ד' עמ' נד' אדר היקר - הרב קשתיאל ג בכסלו תשע"ו 28:15
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 9874 החקינות הלאומית - גילגול הזהות היהודית | אדר היקר [36] ''רעיונות לתולדות האדר''ת'' פרק ד' עמ' נג' אדר היקר - הרב קשתיאל כ"ט בחשוון תשע"ו 30:40
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 9834 סוגיית האמת - בחופש הדעות והתדמית | אדר היקר [35] ''רעיונות לתולדות האדר''ת'' פרק ד' עמ' נב' אדר היקר - הרב קשתיאל כ"ח בחשוון תשע"ו 35:55
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 9833 האמת שיוצרת אמונה ונאמנות | אדר היקר [34] ''רעיונות לתולדות האדר''ת'' פרק ד' עמ' נ' אדר היקר - הרב קשתיאל כ"ז בחשוון תשע"ו 37:20
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 9796 בהירות האמונה כמקור למוסר | אדר היקר [33] ''רעיונות לתולדות האדר''ת'' פרק ד' עמ' מט' אדר היקר - הרב קשתיאל כ"ו בחשוון תשע"ו 30:00
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 9784 לדמותו של האדר''ת, מצוות שיר האהבה | אדר היקר [32] מאמר ''רעיונות לתולדות האדר''ת'', פרק ד' אדר היקר - הרב קשתיאל כ"ב בחשוון תשע"ו 34:10
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 9766 חשיבות הלימוד המעמיק והיצירתיות בתורה | אדר היקר [31] ''רעיונות לתולדות האדר''ת'' פרק ד' עמ' מה' אדר היקר - הרב קשתיאל כ"א בחשוון תשע"ו 30:25
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 9765 ''דרך ארץ קדמה לתורה''- צורת לימוד התורה | אדר היקר [30] ''רעיונות לתולדות האדר''ת'' פרק ד' עמ' מד' אדר היקר - הרב קשתיאל כ בחשוון תשע"ו 42:10
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 9760 המעמד והיחס ללומדי התורה בישראל | אדר היקר [29] ''רעיונות לתולדות האדר''ת'' פרק ד' עמ' מג' אדר היקר - הרב קשתיאל י"ט בחשוון תשע"ו 27:50
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 9749 התנ''ך כהעתקת תרבות או יצירה חדשה? | אדר היקר [28] ''רעיונות לתולדות האדר''ת'' פרק ד' עמ' מב' אדר היקר - הרב קשתיאל ט"ו בחשוון תשע"ו 31:25
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 9724 המבט הקטן של מחשבת הכפירה | אדר היקר [27] ''רעיונות לתולדות האדר''ת'' פרק ד' עמ' מב' אדר היקר - הרב קשתיאל י"ד בחשוון תשע"ו 36:55
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 9723 ההשלכות של חברה המתכחשת לעולם הבא | אדר היקר [26] ''רעיונות לתולדות האדר''ת'' פרק ד' עמ' מא' אדר היקר - הרב קשתיאל י"ג בחשוון תשע"ו 35:35
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 9722 הכפירה כהרס השכל הישר | אדר היקר [25] ''רעיונות לתולדות האדר''ת'' פרק ד' עמ' מא' אדר היקר - הרב קשתיאל י"ב בחשוון תשע"ו 29:00
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 9687 הסתירה בין החזון הציוני למדינת כל אזרחיה [בהקשר לארועי השעה] | אדר היקר [24] ''רעיונות לתולדות האדר''ת'' פרק ד' עמ' מ' אדר היקר - הרב קשתיאל ח בחשוון תשע"ו 40:00
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 9715 כבוד האומה כמרכז הכובד שלה | אדר היקר [23] ''רעיונות לתולדות האדר''ת'' פרק ד' עמ' לט' אדר היקר - הרב קשתיאל ז בחשוון תשע"ו 31:20
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 9714 אהבת האומה מובילה ליראת שמים | אדר היקר [22] ''רעיונות לתולדות האדר''ת'' פרק ד' עמ' לח' ו' חשון אדר היקר - הרב קשתיאל ו בחשוון תשע"ו 34:55
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 9713 יחסי התלות בין המדע והאמונה | אדר היקר [21] ''רעיונות לתולדות האדר''ת'' פרק ד' עמ' לז' אדר היקר - הרב קשתיאל ה בחשוון תשע"ו 28:05
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 9668 היחס בין הביטחון בה' לאחריות האדם | אדר היקר [20] ''רעיונות לתולדות האדר''ת'' פרק ד' עמ' לו' אדר היקר - הרב קשתיאל א בחשוון תשע"ו 28:30
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 9664 היכולת והרצון באדם ובאנושות | אדר היקר [19] ''רעיונות לתולדות האדר''ת'' פרק ד' עמ' לו' אדר היקר - הרב קשתיאל ל בתשרי תשע"ו 27:40
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 9712 הניצחון על הכפירה - ע''י הגדלת השכל או המוסר והקדושה שבחיים | אדר היקר [18] ''רעיונות לתולדות האדר''ת'' פרק ד' עמ' לה' אדר היקר - הרב קשתיאל ח בתשרי תשע"ו 29:00
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 9701 הדרך להשפעת ''אהבת ה''' באומה ובעולם כולו | אדר היקר [17] ''רעיונות לתולדות האדר''ת'' פרק ג' עמ' לג' אדר היקר - הרב קשתיאל ז בתשרי תשע"ו 24:30
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 9630 הדת כגורם שמפתח, מיצר ובונה חיים ולא כנוגד אותם | אדר היקר [16] ''רעיונות לתולדות האדר''ת'' פרק ג' עמ' לב' אדר היקר - הרב קשתיאל ג בתשרי תשע"ו 29:20
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 9624 מקור הכפירה והדרך בה אנו יכולים לתקנה | אדר היקר [15] ''רעיונות לתולדות האדר''ת'' פרק ג' עמ' לב' אדר היקר - הרב קשתיאל כ"ה באלול תשע"ה 28:00
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 9604 תוצאות האהבה החלקית ותפקידנו בתיקונה | אדר היקר [14] ''רעיונות לתולדות האדר''ת'' פרק ג' עמ' לא' אדר היקר - הרב קשתיאל כ"ד באלול תשע"ה 25:55
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 9603 אהבה - התמסדות או חופשיות | אדר היקר [13] ''רעיונות לתולדות האדר''ת'' פרק ג' עמ' מד' אדר היקר - הרב קשתיאל כ"ג באלול תשע"ה 36:30
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 9590 השלכות אנגריות האהבה באדם ובאומה | אדר היקר [12] ''רעיונות לתולדות האדר''ת'' פרק ג' עמ' כט' אדר היקר - הרב קשתיאל כ"ב באלול תשע"ה 29:10
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 9581 בין אהבה להתמכרות | אדר היקר [11] ''רעיונות לתולדות האדר''ת'' פרק ג' עמ' כח' אדר היקר - הרב קשתיאל י"ח באלול תשע"ה 34:35
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 9580 סוגיית אהבת ה' ויראתו | אדר היקר [10] ''רעיונות לתולדות האדר''ת'' פרק ב' עמ' כו' אדר היקר - הרב קשתיאל י"ז באלול תשע"ה 38:05
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 9563 תנועת ההשכלה - אז והיום | אדר היקר [9] ''רעיונות לתולדות האדר''ת'' פרק ב' עמ' כה' אדר היקר - הרב קשתיאל ט"ז באלול תשע"ה 33:10
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 9558 מטרת ואופי סיפורי הצדיקים | אדר היקר [8] ''רעיונות לתולדות האדר''ת'' עמ' כא' - כד' אדר היקר - הרב קשתיאל ט"ו באלול תשע"ה 31:15
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 9544 ישראל בלי רוח - כציפור בלי כנפיים | אדר היקר [7] עמ' כא' אדר היקר - הרב קשתיאל י"א באלול תשע"ה 36:20
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 9543 דרישת הרב ליצור בתי מדרש העוסקים בלימוד אמונה | אדר היקר [6] מאמר ''מעט צרי'' עמ' יח' אדר היקר - הרב קשתיאל י באלול תשע"ה 29:50
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 9542 לימוד וחידוש עולם הרוח דווקא בארץ ישראל | אדר היקר [5] מאמר ''מעט צרי'' עמ' יז' אדר היקר - הרב קשתיאל ט באלול תשע"ה 32:15
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 9526 קריאת הכיון בפיתוח עולם הרוח | אדר היקר [4] מאמר ''מעט צרי'' עמ' טז' אדר היקר - הרב קשתיאל ח באלול תשע"ה 30:55
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 9522 חשיבות היצירה הספרותית בעולם הרוח והאמונה | אדר היקר [3] מאמר ''מעט צרי'' עמ' טו' אדר היקר - הרב קשתיאל ד באלול תשע"ה 29:30
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 9504 תורה שבעל פה באמונה ובתנ''ך | אדר היקר [2] מאמר ''מעט צרי'', עמ' יד' אדר היקר - הרב קשתיאל ג באלול תשע"ה 37:45
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 9498 הדעות הסותרות בעולם - פלורליזים או מחלוקת ברוכה | אדר היקר [1] מאמר ''מעט צרי'' עמ' יג' אדר היקר - הרב קשתיאל ב באלול תשע"ה 32:15
הרב אלי סדן (נולד בד' באייר ה'תש"ח, 14 במאי 1948) הוא מייסד וראש מכינה קדם צבאית בני דוד, המכינה הקדם צבאית הראשונה בישראל. נולד בתל אביב. למד בבית הספר התיכון "צייטלין" והיה חבר בתנועת "בני עקיבא". התגייס לצנחנים ובמהלך השירות שירת במשך שנה כקומונר בסניף "בני עקיבא" ת"א צפון, וכן למד בישיבת כרם ביבנה. בתום השירות החל ללמוד פיזיקה באוניברסיטה העברית, אך לאחר שנה פרש מתוכנית הלימודים ועבר ללמוד בישיבת "מרכז הרב" בראשותו של הרב צבי יהודה הכהן קוק. למד בישיבה כ-13 שנים, בהן למד אצל הרצי"ה קוק, והרב צבי ישראל טאו והפך לאחד מתלמידיו הבולטים. במהלך לימודיו התבקש הרב סדן על ידי הרב צבי יהודה קוק לסייע בהקמת המושב "קשת" ברמת הגולן‏, וכן בהקמת גרעין תורני באילת. יחד עם הרב טאו, שימש כשליח הרצי"ה בנושא שחרור "אסירי ציון", ובהם נתן שרנסקי. הוא קיים מספר מפגשים עם אנשי ממשל בארצות הברית למען שחרורו של שרנסקי. בשנת 1988, הקים יחד עם הרב יגאל לוינשטיין את המכינה הקדם צבאית הראשונה "בני דוד" ביישוב עלי שבשומרון, שמטרתה להכין בחורים דתיים לשירות מלא בצה"ל, תוך עידודם לשירות מקסימלי ביחידות לוחמות וכקצינים. מסלול זה לא היה קיים לפני כן בישיבות ההסדר. הרב סדן הגה גם את הרעיון להקים מכינה קדם צבאית חילונית. מכינה ראשונה מסוג זה, "נחשון", הוקמה בשנת 1997. קצינים דתיים רבים בצה"ל הם בוגרי המכינה "בני דוד" ורואים ברב סדן את רבם. הוא דוגל בקו "ממלכתי" כלפי מדינת ישראל, בעקבות השקפותיו של רבו, הרב צבי טאו. הרב אלי סדן נשוי לוורדינה הלוי ולהם 12 ילדים. אחיו הוא רמי סדן, פרסומאי ויועץ תקשורתי. בנו הבכור, הרב יהודה, משמש כראש הישיבה הגבוהה של מוסדות בני דוד בעלי. גיסיו הם פרופ' יונתן הלוי, מנהל המרכז הרפואי שערי צדק והרב מיכה הלוי, רבה של פתח תקוה.
456
כל הזכויות שמורות למוסדות בני דוד - עלי. הדברים המובאים בהרצאות נאמרים במסגרת שיח פורה ומפרה בבית המדרש כחלק מלימוד עיוני, על מנת להבין את מכלול הדברים יש להאזין לכלל השיעור. אין להעתיק, לשדר, להפיץ, להציג בפומבי או למסור לצד שלישי כל חלק מהקטע דנן ללא קבלת הסכמה מראש ובכתב.
select
אמונה
כללי
מהר"ל
שו"ת הרב קלנר
שו"ת הרב קשתיאל
הלכה
הלכות הסעודה
פרשיות השבוע
1. בראשית
שבת ומועדים