רצון הנשמה להתגלות בגוף | אורות ישראל ותחיתו [35] פס' לב'

הרב אליעזר קשתיאל

ז בשבט תשע"ג

רצון הנשמה להתגלות בגוף | אורות ישראל ותחיתו [35] פס' לב'

הרב אליעזר קשתיאל

ז בשבט תשע"ג
לקבלת כל התוצאות
כל הזכויות שמורות למוסדות בני דוד - עלי. הדברים המובאים בהרצאות נאמרים במסגרת שיח פורה ומפרה בבית המדרש כחלק מלימוד עיוני, על מנת להבין את מכלול הדברים יש להאזין לכלל השיעור. אין להעתיק, לשדר, להפיץ, להציג בפומבי או למסור לצד שלישי כל חלק מהקטע דנן ללא קבלת הסכמה מראש ובכתב.
תוצאות חיפוש עבור:
נושאשם הרבRabiIDIDשם השיעור סידרהתאריךאורך הורדה
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 6379 רצון הנשמה להתגלות בגוף | אורות ישראל ותחיתו [35] פס' לב' אורות ישראל ותחיתו [תשע"ב] - הרב קשתיאל ז בשבט תשע"ג 38:30
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 6362 דת ומדינה- אי היכולת להפריד בין דת ומדינה בישראל | אורות ישראל ותחיתו [34] פס' לא' אורות ישראל ותחיתו [תשע"ב] - הרב קשתיאל כ"ט בטבת תשע"ג 40:40
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 6349 היכולת של נשמת האומה לפרוח במלואה דווקא בא"י | אורות ישראל ותחיתו [33] פס' ל' אורות ישראל ותחיתו [תשע"ב] - הרב קשתיאל כ"ב בטבת תשע"ג 55:35
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 6327 משה ואליהו- גאולה ראשונה וגאולה אחרונה | אורות ישראל ותחיתו [32] פס' כח'-כט' אורות ישראל ותחיתו [תשע"ב] - הרב קשתיאל ט"ו בטבת תשע"ג 52:25
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 6303 חזרה ליחודיות בזמן הגאולה | אורות ישראל ותחיתו [31] פס' כז' אורות ישראל ותחיתו [תשע"ב] - הרב קשתיאל ח בטבת תשע"ג 52:45
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 6258 האמון המשפחתי | אורות ישראל ותחיתו [30] פס' כו' אורות ישראל ותחיתו [תשע"ב] - הרב קשתיאל כ"ג בכסלו תשע"ג 48:30
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 6257 קווים לצורתה של הגאלה השלמה | אורות ישראל ותחיתו [29] פס' כה' אורות ישראל ותחיתו [תשע"ב] - הרב קשתיאל י"ד בכסלו תשע"ג 59:05
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 6207 מתינות רוח ההלכה | אורות ישראל ותחייתו [28] פס' כד' אורות ישראל ותחיתו [תשע"ב] - הרב קשתיאל ט בכסלו תשע"ג 1:07:05
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 6176 הקשר בין הנגלה ונסתר בשושלת האומה| אורות ישראל ותחיתו [27] פס' כב'- כג' אורות ישראל ותחיתו [תשע"ב] - הרב קשתיאל ב בכסלו תשע"ג 53:20
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 6147 דעת- התפשטות התורה במציאות | אורות ישראל ותחיתו [26] פס' כא' אורות ישראל ותחיתו [תשע"ב] - הרב קשתיאל כ"ד בחשוון תשע"ג 43:40
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 6106 אורו של משיח העומד ביסודה של התנועה הציונית | אורות ישראל ותחיתו [25] פס' כ' המשך אורות ישראל ותחיתו [תשע"ב] - הרב קשתיאל י"ז בחשוון תשע"ג 47:20
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 6082 ההכרח שבסלילת הדרך בהווה אל העתיד | אורות ישראל ותחיתו [24] פס' כ' אורות ישראל ותחיתו [תשע"ב] - הרב קשתיאל י בחשוון תשע"ג 50:35
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 6053 הבעיתיות בהשארת הרצון ללא הדרכתה של תורה |אורות ישראל ותחיתו [23] פס' יט' אורות ישראל ותחיתו [תשע"ב] - הרב קשתיאל ג בחשוון תשע"ג 1:03:25
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 6002 המקום של הדמיון בתרבות | אורות ישראל ותחיתו [21] פס' יז' אורות ישראל ותחיתו [תשע"ב] - הרב קשתיאל כ"ז באלול תשע"ב 1:12:30
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 5973 המלחמה- עבודת ה' בשני היצרים | אורות ישראל ותחיתו [20] פס' טז' אורות ישראל ותחיתו [תשע"ב] - הרב קשתיאל כ באלול תשע"ב 1:00:55
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 5944 עבודה זרה- "קדושה" שיוצרת רשעה | אורות ישראל ותחיתו [19] פס' טו' אורות ישראל ותחיתו [תשע"ב] - הרב קשתיאל י"ג באלול תשע"ב 1:01:00
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 5920 אורות ישראל ותחיתו [18] פס' טו' אורות ישראל ותחיתו [תשע"ב] - הרב קשתיאל ו באלול תשע"ב 56:20
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 5885 אורות ישראל ותחיתו [17] המשך פס' י"ד אורות ישראל ותחיתו [תשע"ב] - הרב קשתיאל כ"ג בתמוז תשע"ב 47:30
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 5871 אורות ישראל ותחיתו [16] פס' יד' אורות ישראל ותחיתו [תשע"ב] - הרב קשתיאל ט"ו בתמוז תשע"ב 1:11:05
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 5857 אורות ישראל ותחיתו [15] פס' י"ג, חלק ב' אורות ישראל ותחיתו [תשע"ב] - הרב קשתיאל ט בתמוז תשע"ב 1:03:10
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 5845 אורות ישראל ותחיתו [14] המשך פס' י"ג אורות ישראל ותחיתו [תשע"ב] - הרב קשתיאל ב בתמוז תשע"ב 1:13:20
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 5820 אורות ישראל ותחיתו [13] פס' י"ב אורות ישראל ותחיתו [תשע"ב] - הרב קשתיאל י"ח בסיוון תשע"ב 46:30
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 5819 אורות ישראל ותחיתו [12] פס' י"א אורות ישראל ותחיתו [תשע"ב] - הרב קשתיאל י"א בסיוון תשע"ב 43:00
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 5791 אורות ישראל ותחיתו [11] פס' י' אורות ישראל ותחיתו [תשע"ב] - הרב קשתיאל ה בסיוון תשע"ב 52:15
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 5755 אורות ישראל ותחיתו [10] פס' ט' אורות ישראל ותחיתו [תשע"ב] - הרב קשתיאל כ"ו באייר תשע"ב 44:25
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 5743 אורות ישראל ותחיתו [9] פס' ח' אורות ישראל ותחיתו [תשע"ב] - הרב קשתיאל י"ט באייר תשע"ב 47:52
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 5736 אורות ישראל ותחיתו [8] פס' ז' אורות ישראל ותחיתו [תשע"ב] - הרב קשתיאל י"ב באייר תשע"ב 42:43
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 5721 אורות ישראל ותחיתו [7] פס' ו' אורות ישראל ותחיתו [תשע"ב] - הרב קשתיאל ה באייר תשע"ב 47:51
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 5720 אורות ישראל ותחיתו [6] פס' ה' אורות ישראל ותחיתו [תשע"ב] - הרב קשתיאל כ"ט באדר תשע"ב 52:47
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 5681 אורות ישראל ותחיתו [5] פס' ד' אורות ישראל ותחיתו [תשע"ב] - הרב קשתיאל כ"ב באדר תשע"ב 48:00
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 5659 אורות ישראל ותחיתו [4] פס' ג' אורות ישראל ותחיתו [תשע"ב] - הרב קשתיאל ח באדר תשע"ב 47:14
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 5641 אורות ישראל ותחיתו [3] פס' ב' המשך אורות ישראל ותחיתו [תשע"ב] - הרב קשתיאל א באדר תשע"ב 44:55
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 5626 אורות ישראל ותחיתו [2] פס' ב' אורות ישראל ותחיתו [תשע"ב] - הרב קשתיאל כ"ד בשבט תשע"ב 1:04:37
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 5616 אורות ישראל ותחיתו [1] פס' א' אורות ישראל ותחיתו [תשע"ב] - הרב קשתיאל י"ז בשבט תשע"ב 51:13
הרב אלי סדן (נולד בד' באייר ה'תש"ח, 14 במאי 1948) הוא מייסד וראש מכינה קדם צבאית בני דוד, המכינה הקדם צבאית הראשונה בישראל. נולד בתל אביב. למד בבית הספר התיכון "צייטלין" והיה חבר בתנועת "בני עקיבא". התגייס לצנחנים ובמהלך השירות שירת במשך שנה כקומונר בסניף "בני עקיבא" ת"א צפון, וכן למד בישיבת כרם ביבנה. בתום השירות החל ללמוד פיזיקה באוניברסיטה העברית, אך לאחר שנה פרש מתוכנית הלימודים ועבר ללמוד בישיבת "מרכז הרב" בראשותו של הרב צבי יהודה הכהן קוק. למד בישיבה כ-13 שנים, בהן למד אצל הרצי"ה קוק, והרב צבי ישראל טאו והפך לאחד מתלמידיו הבולטים. במהלך לימודיו התבקש הרב סדן על ידי הרב צבי יהודה קוק לסייע בהקמת המושב "קשת" ברמת הגולן‏, וכן בהקמת גרעין תורני באילת. יחד עם הרב טאו, שימש כשליח הרצי"ה בנושא שחרור "אסירי ציון", ובהם נתן שרנסקי. הוא קיים מספר מפגשים עם אנשי ממשל בארצות הברית למען שחרורו של שרנסקי. בשנת 1988, הקים יחד עם הרב יגאל לוינשטיין את המכינה הקדם צבאית הראשונה "בני דוד" ביישוב עלי שבשומרון, שמטרתה להכין בחורים דתיים לשירות מלא בצה"ל, תוך עידודם לשירות מקסימלי ביחידות לוחמות וכקצינים. מסלול זה לא היה קיים לפני כן בישיבות ההסדר. הרב סדן הגה גם את הרעיון להקים מכינה קדם צבאית חילונית. מכינה ראשונה מסוג זה, "נחשון", הוקמה בשנת 1997. קצינים דתיים רבים בצה"ל הם בוגרי המכינה "בני דוד" ורואים ברב סדן את רבם. הוא דוגל בקו "ממלכתי" כלפי מדינת ישראל, בעקבות השקפותיו של רבו, הרב צבי טאו. הרב אלי סדן נשוי לוורדינה הלוי ולהם 12 ילדים. אחיו הוא רמי סדן, פרסומאי ויועץ תקשורתי. בנו הבכור, הרב יהודה, משמש כראש הישיבה הגבוהה של מוסדות בני דוד בעלי. גיסיו הם פרופ' יונתן הלוי, מנהל המרכז הרפואי שערי צדק והרב מיכה הלוי, רבה של פתח תקוה.
456
כל הזכויות שמורות למוסדות בני דוד - עלי. הדברים המובאים בהרצאות נאמרים במסגרת שיח פורה ומפרה בבית המדרש כחלק מלימוד עיוני, על מנת להבין את מכלול הדברים יש להאזין לכלל השיעור. אין להעתיק, לשדר, להפיץ, להציג בפומבי או למסור לצד שלישי כל חלק מהקטע דנן ללא קבלת הסכמה מראש ובכתב.
select
אמונה
כללי
מהר"ל
שו"ת הרב קלנר
שו"ת הרב קשתיאל
הלכה
הלכות הסעודה
פרשיות השבוע
1. בראשית
שבת ומועדים
תפילות ראש השנה - ניגונים
תנ"ך
מגילת אסתר