נתיב הנדיבות [1]

הרב אליעזר קשתיאל

ל בכסלו תשס"ח

נתיב הנדיבות [1]

הרב אליעזר קשתיאל

ל בכסלו תשס"ח
לקבלת כל התוצאות
כל הזכויות שמורות למוסדות בני דוד - עלי. הדברים המובאים בהרצאות נאמרים במסגרת שיח פורה ומפרה בבית המדרש כחלק מלימוד עיוני, על מנת להבין את מכלול הדברים יש להאזין לכלל השיעור. אין להעתיק, לשדר, להפיץ, להציג בפומבי או למסור לצד שלישי כל חלק מהקטע דנן ללא קבלת הסכמה מראש ובכתב.
תוצאות חיפוש עבור:
נושאשם הרבRabiIDIDשם השיעור סידרהתאריךאורך הורדה
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 11308 נתיב הנדיבות [1] נתיבות עולם - הרב קשתיאל ל בכסלו תשס"ח 43:30
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 11255 נתיב הכעס [2] נתיבות עולם - הרב קשתיאל כ"ט בכסלו תשס"ח 41:30
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 11254 נתיב הכעס [1] נתיבות עולם - הרב קשתיאל כ"ח בכסלו תשס"ח 45:30
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 11253 נתיב הליצנות [3] פרק ב' נתיבות עולם - הרב קשתיאל כ"ז בכסלו תשס"ח 47:40
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 11252 נתיב הליצנות [2] המשך פרק א'- סוף פרק א' נתיבות עולם - הרב קשתיאל כ"ו בכסלו תשס"ח 41:20
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 11251 נתיה הליצנות [1] פרק א' נתיבות עולם - הרב קשתיאל כ"ה בכסלו תשס"ח 39:40
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 11250 נתיב עין טוב [1] פרק א' נתיבות עולם - הרב קשתיאל כ"ד בכסלו תשס"ח 45:29
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 11249 נתיב התמימות [1] פרקים א-ב נתיבות עולם - הרב קשתיאל כ"ג בכסלו תשס"ח 47:05
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 11248 נתיב הבושה [1] נתיבות עולם - הרב קשתיאל כ"ב בכסלו תשס"ח 38:30
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 11247 נתיב הזריזות [1] נתיבות עולם - הרב קשתיאל כ"א בכסלו תשס"ח 41:35
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 11246 נתיב הפרישות [3] פרק ג' ---- חסר ---- נתיבות עולם - הרב קשתיאל כ בכסלו תשס"ח
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 11245 נתיב הפרישות [3] פרק ב' נתיבות עולם - הרב קשתיאל י"ט בכסלו תשס"ח 46:15
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 11244 נתיב הפרישות [1] פרק א' ---- חסר ---- נתיבות עולם - הרב קשתיאל י"ח בכסלו תשס"ח
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 11243 נתיב הצניעות [3] נתיבות עולם - הרב קשתיאל י"ז בכסלו תשס"ח 46:40
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 11242 נתיב הצניעות [2] נתיבות עולם - הרב קשתיאל ט"ז בכסלו תשס"ח 37:00
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 11241 נתיב הצניעות [1] נתיבות עולם - הרב קשתיאל ט"ו בכסלו תשס"ח 38:20
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 11224 נתיב השתיקה [3] המשך פרק א' נתיבות עולם - הרב קשתיאל י"ד בכסלו תשס"ח 37:25
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 11223 נתיב השתיקה [2] המשך פרק א' נתיבות עולם - הרב קשתיאל י"ג בכסלו תשס"ח 42:25
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 11222 נתיב השתיקה [1] פרק א' נתיבות עולם - הרב קשתיאל י"ב בכסלו תשס"ח 48:40
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 11221 נתיב אהבת הריע [2] המשך פרק א' נתיבות עולם - הרב קשתיאל י"א בכסלו תשס"ח 39:45
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 11220 נתיב אהבת הריע [1] פרק א' נתיבות עולם - הרב קשתיאל י בכסלו תשס"ח 44:15
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 11219 נתיב יראת ה' [5] פרק ה'-ו' נתיבות עולם - הרב קשתיאל ט בכסלו תשס"ח 29:05
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 11218 נתיב יראת ה' [4] פרק ד --- חסר!!! --- נתיבות עולם - הרב קשתיאל ח בכסלו תשס"ח
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 11217 נתיב יראת ה' [3] פרק ג' נתיבות עולם - הרב קשתיאל ז בכסלו תשס"ח 30:45
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 11216 נתיב יראת ה' [2] פרק ב' נתיבות עולם - הרב קשתיאל ו בכסלו תשס"ח 29:45
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 11215 נתיב יראת ה' [1] פרק א' נתיבות עולם - הרב קשתיאל ה בכסלו תשס"ח 34:10
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 11214 נתיב הענווה [7] פרק ז' נתיבות עולם - הרב קשתיאל ד בכסלו תשס"ח 39:10
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 11213 נתיב הענווה [6] פרק ו' נתיבות עולם - הרב קשתיאל ג בכסלו תשס"ח 31:40
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 11212 נתיב הענווה [5] פרק ה' נתיבות עולם - הרב קשתיאל ב בכסלו תשס"ח 34:35
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 11211 נתיב הענווה [4] פרק ד' נתיבות עולם - הרב קשתיאל א בכסלו תשס"ח 37:25
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 11135 נתיב הענווה [3] פרק ג' נתיבות עולם - הרב קשתיאל ל בחשוון תשס"ח 26:25
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 11134 נתיב הענווה [2] פרק ב נתיבות עולם - הרב קשתיאל כ"ט בחשוון תשס"ח 37:05
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 11133 נתיב הענווה [1] פרק א נתיבות עולם - הרב קשתיאל כ"ח בחשוון תשס"ח 51:50
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 11131 נתיב השלום [3] פרק ב-ג נתיבות עולם - הרב קשתיאל כ"ז בחשוון תשס"ח 42:25
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 11130 נתיב השלום [2] פרק ב נתיבות עולם - הרב קשתיאל כ"ו בחשוון תשס"ח 53:45
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 11129 נתיב השלום [1] פרק א נתיבות עולם - הרב קשתיאל כ"ה בחשוון תשס"ח 31:55
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 11087 נתיב האמונה [2] פרק ב נתיבות עולם - הרב קשתיאל כ"ד בחשוון תשס"ח 17:05
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 2161 נתיב האמונה [1] פרק א נתיבות עולם - הרב קשתיאל כ"ג בחשוון תשס"ח 33:15
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 2097 נתיב האמת [4] נתיבות עולם - הרב קשתיאל כ"ב בחשוון תשס"ח 37:00
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 2079 נתיב האמת [3] נתיבות עולם - הרב קשתיאל כ"א בחשוון תשס"ח 39:00
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 2078 נתיב האמת [2] נתיבות עולם - הרב קשתיאל כ בחשוון תשס"ח 42:00
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 11132 נתיב האמת [1] נתיבות עולם - הרב קשתיאל י"ט בחשוון תשס"ח 15:55
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 11086 נתיב הדין [2] פרק ב נתיבות עולם - הרב קשתיאל י"ח בחשוון תשס"ח 34:55
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 11085 נתיב הדין [1] פרק א נתיבות עולם - הרב קשתיאל י"ז בחשוון תשס"ח 44:15
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 11084 נתיב הצדקה [5] פרקים ה-ו נתיבות עולם - הרב קשתיאל ט"ז בחשוון תשס"ח 52:40
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 1584 נתיב הצדקה [4] פרק ד נתיבות עולם - הרב קשתיאל ט"ו בחשוון תשס"ח 46:00
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 1581 נתיב הצדקה [3] פרק ג נתיבות עולם - הרב קשתיאל י"ד בחשוון תשס"ח 40:30
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 1580 נתיב הצדקה [2] פרק ב נתיבות עולם - הרב קשתיאל י"ג בחשוון תשס"ח 46:50
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 1579 נתיב הצדקה [1] פרק א נתיבות עולם - הרב קשתיאל י"ב בחשוון תשס"ח 29:00
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 2077 נתיב גמילות חסדים [11] נתיבות עולם - הרב קשתיאל י"א בחשוון תשס"ח 20:15
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 2076 נתיב גמילות חסדים [10] נתיבות עולם - הרב קשתיאל י בחשוון תשס"ח 29:00
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 1968 נתיב גמילות חסדים [9] פרק ד'- סיום- עמ' קס'- לווית המת ומשמח חתן וכלה נתיבות עולם - הרב קשתיאל ט בחשוון תשס"ח 36:25
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 2075 נתיב גמילות חסדים [8] פרק ד' נתיבות עולם - הרב קשתיאל ח בחשוון תשס"ח 35:00
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 2074 נתיב גמילות חסדים [7] נתיבות עולם - הרב קשתיאל ז בחשוון תשס"ח 33:00
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 2073 נתיב גמילות חסדים [6] פרק ב' נתיבות עולם - הרב קשתיאל ו בחשוון תשס"ח 32:00
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 1963 נתיב גמילות חסדים [5] המשך פרק ב' נתיבות עולם - הרב קשתיאל ה בחשוון תשס"ח 38:40
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 1962 נתיב גמילות חסדים [4] סיום פרק א' ותחילת פרק ב' נתיבות עולם - הרב קשתיאל ד בחשוון תשס"ח 25:35
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 1967 נתיב גמילות חסדים [3]- המשך פרק א' נתיבות עולם - הרב קשתיאל ג בחשוון תשס"ח 33:45
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 2072 נתיב גמילות חסדים [2] נתיבות עולם - הרב קשתיאל ב בחשוון תשס"ח 41:00
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 2071 נתיב גמילות חסדים [1] נתיבות עולם - הרב קשתיאל א בחשוון תשס"ח 32:00
הרב אלי סדן (נולד בד' באייר ה'תש"ח, 14 במאי 1948) הוא מייסד וראש מכינה קדם צבאית בני דוד, המכינה הקדם צבאית הראשונה בישראל. נולד בתל אביב. למד בבית הספר התיכון "צייטלין" והיה חבר בתנועת "בני עקיבא". התגייס לצנחנים ובמהלך השירות שירת במשך שנה כקומונר בסניף "בני עקיבא" ת"א צפון, וכן למד בישיבת כרם ביבנה. בתום השירות החל ללמוד פיזיקה באוניברסיטה העברית, אך לאחר שנה פרש מתוכנית הלימודים ועבר ללמוד בישיבת "מרכז הרב" בראשותו של הרב צבי יהודה הכהן קוק. למד בישיבה כ-13 שנים, בהן למד אצל הרצי"ה קוק, והרב צבי ישראל טאו והפך לאחד מתלמידיו הבולטים. במהלך לימודיו התבקש הרב סדן על ידי הרב צבי יהודה קוק לסייע בהקמת המושב "קשת" ברמת הגולן‏, וכן בהקמת גרעין תורני באילת. יחד עם הרב טאו, שימש כשליח הרצי"ה בנושא שחרור "אסירי ציון", ובהם נתן שרנסקי. הוא קיים מספר מפגשים עם אנשי ממשל בארצות הברית למען שחרורו של שרנסקי. בשנת 1988, הקים יחד עם הרב יגאל לוינשטיין את המכינה הקדם צבאית הראשונה "בני דוד" ביישוב עלי שבשומרון, שמטרתה להכין בחורים דתיים לשירות מלא בצה"ל, תוך עידודם לשירות מקסימלי ביחידות לוחמות וכקצינים. מסלול זה לא היה קיים לפני כן בישיבות ההסדר. הרב סדן הגה גם את הרעיון להקים מכינה קדם צבאית חילונית. מכינה ראשונה מסוג זה, "נחשון", הוקמה בשנת 1997. קצינים דתיים רבים בצה"ל הם בוגרי המכינה "בני דוד" ורואים ברב סדן את רבם. הוא דוגל בקו "ממלכתי" כלפי מדינת ישראל, בעקבות השקפותיו של רבו, הרב צבי טאו. הרב אלי סדן נשוי לוורדינה הלוי ולהם 12 ילדים. אחיו הוא רמי סדן, פרסומאי ויועץ תקשורתי. בנו הבכור, הרב יהודה, משמש כראש הישיבה הגבוהה של מוסדות בני דוד בעלי. גיסיו הם פרופ' יונתן הלוי, מנהל המרכז הרפואי שערי צדק והרב מיכה הלוי, רבה של פתח תקוה.
456
כל הזכויות שמורות למוסדות בני דוד - עלי. הדברים המובאים בהרצאות נאמרים במסגרת שיח פורה ומפרה בבית המדרש כחלק מלימוד עיוני, על מנת להבין את מכלול הדברים יש להאזין לכלל השיעור. אין להעתיק, לשדר, להפיץ, להציג בפומבי או למסור לצד שלישי כל חלק מהקטע דנן ללא קבלת הסכמה מראש ובכתב.
select
אמונה
כללי
מהר"ל
שו"ת הרב קלנר
שו"ת הרב קשתיאל
הלכה
הלכות הסעודה
פרשיות השבוע
1. בראשית
שבת ומועדים