דיני קבלנות של גוי בשבת | הלכות שבת [22]

הרב אליעזר קשתיאל

כ"ב בתמוז תשפ"ג

דיני קבלנות של גוי בשבת | הלכות שבת [22]

הרב אליעזר קשתיאל

כ"ב בתמוז תשפ"ג
לקבלת כל התוצאות
כל הזכויות שמורות למוסדות בני דוד - עלי. הדברים המובאים בהרצאות נאמרים במסגרת שיח פורה ומפרה בבית המדרש כחלק מלימוד עיוני, על מנת להבין את מכלול הדברים יש להאזין לכלל השיעור. אין להעתיק, לשדר, להפיץ, להציג בפומבי או למסור לצד שלישי כל חלק מהקטע דנן ללא קבלת הסכמה מראש ובכתב.
תוצאות חיפוש עבור: הלכה - הרב קשתיאל
נושאשם הרבRabiIDIDשם השיעור סידרהתאריךאורך הורדה
הלכה הרב אליעזר קשתיאל 15 18443 דיני קבלנות של גוי בשבת | הלכות שבת [22] הלכה - הרב קשתיאל כ"ב בתמוז תשפ"ג 43:25
הלכה הרב אליעזר קשתיאל 15 18353 מלאכת גוי בשכירות ובקבלנות | הלכות שבת [21] הלכה - הרב קשתיאל כ"ד בסיוון תשפ"ג 42:05
הלכה הרב אליעזר קשתיאל 15 18325 דרכי אמירה לגוי בשבת, מלאכת גוי ( טעות בשקופית) | הלכות שבת [20] הלכה - הרב קשתיאל י"ז בסיוון תשפ"ג 35:25
הלכה הרב אליעזר קשתיאל 15 18307 מלאכת גוי בשינוי | הלכות שבת [19] , מלאכת גוי הלכה - הרב קשתיאל י בסיוון תשפ"ג 45:05
הלכה הרב אליעזר קשתיאל 15 18297 דיון בהתר של בעל העיטור במלאכת גוי במצווה | הלכות שבת [18] , מלאכת גוי הלכה - הרב קשתיאל ג בסיוון תשפ"ג 43:00
הלכה הרב אליעזר קשתיאל 15 18270 מלאכה שלילית בגוי ואמירה של ישראל לגוי במלאכת מצוה | הלכות שבת [17] הלכה - הרב קשתיאל כ"ה באייר תשפ"ג 48:10
הלכה הרב אליעזר קשתיאל 15 18246 האם קיימת הנאת ישראל במעשי הגוי | הלכות שבת [16] הלכה - הרב קשתיאל י"ח באייר תשפ"ג 53:50
הלכה הרב אליעזר קשתיאל 15 18212 דיני מלאכות הגוי הנעשות בשבת | הלכות שבת [15] הלכה - הרב קשתיאל י"א באייר תשפ"ג 50:00
הלכה הרב אליעזר קשתיאל 15 18091 האם יש בישול בגרמא | הלכות שבת [14] הלכה - הרב קשתיאל ל בשבט תשפ"ג 48:20
הלכה הרב אליעזר קשתיאל 15 18063 כיבוי בגרמא | הלכות שבת [13] הלכה - הרב קשתיאל כ"ג בשבט תשפ"ג 47:10
הלכה הרב אליעזר קשתיאל 15 18004 פתיחת בקבוקים בשבת | הלכות שבת [12] , מהלכות 'מכה בפטיש' הלכה - הרב קשתיאל י בשבט תשפ"ג 47:55
הלכה הרב אליעזר קשתיאל 15 17951 מגדרי מלאכת מוחק | הלכות שבת [11] הלכה - הרב קשתיאל כ"ד בטבת תשפ"ג 46:05
הלכה הרב אליעזר קשתיאל 15 17909 הגדרת מלאכת מבשל | הלכות שבת [10] הלכה - הרב קשתיאל י"ז בטבת תשפ"ג 49:30
הלכה הרב אליעזר קשתיאל 15 17822 מלאכת ממרח | הלכות שבת [9] הלכה - הרב קשתיאל ג בטבת תשפ"ג 49:05
הלכה הרב אליעזר קשתיאל 15 17790 מהי הגדרה של מלאכה בדיני שבת | הלכות שבת [8] הלכה - הרב קשתיאל י"ט בכסלו תשפ"ג 43:05
הלכה הרב אליעזר קשתיאל 15 17767 טחינה תוך כדי הליכה | הלכות שבת [7] הלכה - הרב קשתיאל ו בכסלו תשפ"ג 43:25
הלכה הרב אליעזר קשתיאל 15 17745 האם מותר לרסק דברים בשבת | הלכות שבת [6] , מלאכת בורר הלכה - הרב קשתיאל כ"ט בחשוון תשפ"ג 45:40
הלכה הרב אליעזר קשתיאל 15 17735 שימוש אל מול תיקון במלאכת בורר | הלכות שבת[5] , גדרי מלאכת בורר הלכה - הרב קשתיאל כ"ב בחשוון תשפ"ג 45:45
הלכה הרב אליעזר קשתיאל 15 17697 מכה בפטיש וצביעה במאכלים | הלכות שבת [4] הלכה - הרב קשתיאל י"ד בחשוון תשפ"ג 44:00
הלכה הרב אליעזר קשתיאל 15 17656 חשמל בשבת - דאורייתא או דרבנן | הלכות שבת [3] הלכה - הרב קשתיאל כ"ד באלול תשפ"ב 43:55
הלכה הרב אליעזר קשתיאל 15 17625 למה מותר להבריג מלחיה ולפתוח שולחן, אבל אוהל אסור | הלכות שבת [02] הלכה - הרב קשתיאל י"ז באלול תשפ"ב 46:10
הלכה הרב אליעזר קשתיאל 15 17584 מדד הזמן במלאכות שבת | הלכות שבת [01] הלכה - הרב קשתיאל ט באלול תשפ"ב 43:50
הלכה הרב אליעזר קשתיאל 15 12663 אירועים וסעודות בערב שבת | הלכות שבת הלכה - הרב קשתיאל י"ד באייר תשע"ז 42:15
הלכה הרב אליעזר קשתיאל 15 11935 מדיני הבדלה | הלכות שבת [7] הלכה - הרב קשתיאל ז בכסלו תשע"ז 39:25
הלכה הרב אליעזר קשתיאל 15 11840 הלכות סעודה שלישית | הלכות שבת [6] הלכה - הרב קשתיאל כ"ב בחשוון תשע"ז 25:15
הלכה הרב אליעזר קשתיאל 15 11807 בציעת הלחם - האם לחם משנה יכול להיות עוגה? | הלכות שבת [5] הלכה - הרב קשתיאל ט"ו בחשוון תשע"ז 21:45
הלכה הרב אליעזר קשתיאל 15 11701 קידוש במקום סעודה | הלכות קידוש [4] הלכה - הרב קשתיאל א בחשוון תשע"ז 42:00
הלכה הרב אליעזר קשתיאל 15 11586 הלכות קידוש [3] הלכה - הרב קשתיאל י"ח באלול תשע"ו 9:50
הלכה הרב אליעזר קשתיאל 15 11517 שיעור שתיית היין וחשיבותו | הלכות קידוש [2] הלכה - הרב קשתיאל י"א באלול תשע"ו 20:25
הלכה הרב אליעזר קשתיאל 15 11521 הלכות קידוש [1] הלכה - הרב קשתיאל ד באלול תשע"ו 25:20
הלכה הרב אליעזר קשתיאל 15 11392 דיני קטן בשבת - האם מותר להגיד לו לכבות את האור | הלכות שבת [38] הלכה - הרב קשתיאל כ"ז בתמוז תשע"ו 48:05
הלכה הרב אליעזר קשתיאל 15 11315 מלאכת הדלקה - חשמל בשבת | הלכות שבת [37] הלכה - הרב קשתיאל י"ג בתמוז תשע"ו 36:10
הלכה הרב אליעזר קשתיאל 15 11263 מלאכת כותב ומוחק | הלכות שבת [36] הלכה - הרב קשתיאל כ"ט בסיוון תשע"ו 41:45
הלכה הרב אליעזר קשתיאל 15 11206 דיני מחתך ומלאכת כותב ומוחק | הלכות שבת [35] הלכה - הרב קשתיאל כ"ב בסיוון תשע"ו 53:40
הלכה הרב אליעזר קשתיאל 15 11151 הלכות עיבוד עורות - נפקא מינות לימינו | הלכות שבת [34] מלאכות ממחק וממרק הלכה - הרב קשתיאל ט"ו בסיוון תשע"ו 47:55
הלכה הרב אליעזר קשתיאל 15 11064 נטילת נשמה | הלכות שבת [33] מלאכת צד חלק ב' הלכה - הרב קשתיאל א בסיוון תשע"ו 23:20
הלכה הרב אליעזר קשתיאל 15 11026 צידת חרקים וחיות מחמד | הלכות שבת [32] מלאכת צד הלכה - הרב קשתיאל כ"ג באייר תשע"ו 41:25
הלכה הרב אליעזר קשתיאל 15 10988 כלי נגינה, ריקודים ורחיצה בנהר בשבת | הלכות שבת [31] מלאכת בונה חלק ד' - הסתעפויות דינים הלכה - הרב קשתיאל ט"ז באייר תשע"ו 38:20
הלכה הרב אליעזר קשתיאל 15 10945 בניית אוהל בשבת | הלכות שבת [30] מלאכת בונה חלק ג' הלכה - הרב קשתיאל ט באייר תשע"ו 35:05
הלכה הרב אליעזר קשתיאל 15 10918 מלאכת בונה - הברגות ומשחקי ילדים | הלכות שבת [29] הלכה - הרב קשתיאל ב באייר תשע"ו 43:30
הלכה הרב אליעזר קשתיאל 15 10805 מלאכות קושר ובונה | הלכות שבת [28] הלכה - הרב קשתיאל י"ט באדר ב תשע"ו 40:40
הלכה הרב אליעזר קשתיאל 15 10707 מלאכות קורע ותופר | הלכות שבת [27] הלכה - הרב קשתיאל ה באדר ב תשע"ו 53:30
הלכה הרב אליעזר קשתיאל 15 10667 איפור וצביעה בשבת | הלכות שבת [26] מלאכת צובע הלכה - הרב קשתיאל כ"ח באדר א תשע"ו 39:30
הלכה הרב אליעזר קשתיאל 15 10591 מדיני כביסה בשבת | הלכות שבת [25] מלאכת מלבן הלכה - הרב קשתיאל כ"א באדר א תשע"ו 42:10
הלכה הרב אליעזר קשתיאל 15 10547 דיני מחזי כבישול | הלכות שבת [23] מלאכת בישול חלק ז' הלכה - הרב קשתיאל י"ד באדר א תשע"ו 21:05
הלכה הרב אליעזר קשתיאל 15 10548 מלאכת גוזז | הלכות שבת [24] הלכה - הרב קשתיאל י"ד באדר א תשע"ו 18:05
הלכה הרב אליעזר קשתיאל 15 10496 דיני הטמנה בשבת | הלכות שבת [22] מלאכת בישול חלק ו' הלכה - הרב קשתיאל ז באדר א תשע"ו 29:05
הלכה הרב אליעזר קשתיאל 15 10474 דיני מגיס [מערבב] ודיני השהיה | הלכות שבת [21] מלאכת בישול חלק ה' הלכה - הרב קשתיאל ל בשבט תשע"ו 42:00
הלכה הרב אליעזר קשתיאל 15 10407 רחיצה ויבוש בגדים בשבת | הלכות שבת [20] הלכה - הרב קשתיאל כ"ב בשבט תשע"ו 43:00
הלכה הרב אליעזר קשתיאל 15 10338 בישול בכלי ראשון ושני וקלי בישול | הלכות שבת [19] הלכות בישול חלק ג' הלכה - הרב קשתיאל ט"ז בשבט תשע"ו 41:50
הלכה הרב אליעזר קשתיאל 15 10278 מלאכת אופה - הלכות בישול | הלכות שבת [18] הלכה - הרב קשתיאל ח בשבט תשע"ו 46:55
הלכה הרב אליעזר קשתיאל 15 10219 מלאכת אופה (ענייני בישול) | הלכות שבת [17] הלכה - הרב קשתיאל ב בשבט תשע"ו 19:30
הלכה הרב אליעזר קשתיאל 15 10218 מלאכת לש | הלכות שבת [16] הלכה - הרב קשתיאל ב בשבט תשע"ו 30:20
הלכה הרב אליעזר קשתיאל 15 10168 מלאכת טוחן - תרופות | הלכות שבת [15] הלכה - הרב קשתיאל כ"ד בטבת תשע"ו 36:50
הלכה הרב אליעזר קשתיאל 15 10128 מלאכות בורר וטוחן | הלכות שבת [14] הלכה - הרב קשתיאל י"ז בטבת תשע"ו 41:10
הלכה הרב אליעזר קשתיאל 15 10078 מלאכת בורר | הלכות שבת [13] הלכה - הרב קשתיאל י בטבת תשע"ו 53:10
הלכה הרב אליעזר קשתיאל 15 10029 מלאכת דש - סחיטה באוכל ובגדים | הלכות שבת [12] הלכה - הרב קשתיאל ג בטבת תשע"ו 48:40
הלכה הרב אליעזר קשתיאל 15 9972 מלאכות קוצר מעמר ודש | הלכות שבת [11] הלכה - הרב קשתיאל י"ט בכסלו תשע"ו 55:00
הלכה הרב אליעזר קשתיאל 15 9953 מלאכת זורע | הלכות שבת [10] הלכה - הרב קשתיאל י"ב בכסלו תשע"ו 41:25
הלכה הרב אליעזר קשתיאל 15 9887 מלאכת חורש | הלכות שבת [9] הלכה - הרב קשתיאל ה בכסלו תשע"ו 41:55
הלכה הרב אליעזר קשתיאל 15 9864 שכר עבודה בשבת | הלכות שבת [8] הלכה - הרב קשתיאל כ"ח בחשוון תשע"ו 45:35
הלכה הרב אליעזר קשתיאל 15 9785 היתרים להנאה מחילול שבת | הלכות שבת [7] הלכה - הרב קשתיאל כ"א בחשוון תשע"ו 31:10
הלכה הרב אליעזר קשתיאל 15 9737 הנאה מחילול שבת של יהודי | הלכות שבת [6] הלכה - הרב קשתיאל י"ד בחשוון תשע"ו 55:55
הלכה הרב אליעזר קשתיאל 15 9727 הנאה ממלכת גוי | הלכות שבת [5] סוגיית מלאכת גוי בשבת חלק ב' הלכה - הרב קשתיאל ז בחשוון תשע"ו 57:15
הלכה הרב אליעזר קשתיאל 15 9677 דין אמירה לגוי | הלכות שבת [4] סוגיית מלאכת גוי בשבת חלק א' הלכה - הרב קשתיאל ל בתשרי תשע"ו 39:55
הלכה הרב אליעזר קשתיאל 15 9594 חזרת כוחות ביטחון והצלה | הלכות שבת [3] סוגיית פיקוח נפש הלכה - הרב קשתיאל ט"ז באלול תשע"ה 47:25
הלכה הרב אליעזר קשתיאל 15 9571 איבר הנמצא בסכנה וחול שאין בו סכנה | הלכות שבת [2] סוגיית פיקוח נפש בשבת חלק ב' הלכה - הרב קשתיאל י באלול תשע"ה 38:50
הלכה הרב אליעזר קשתיאל 15 9507 האם שבת הותרה או דחויה במציאות של פיקוח נפש | הלכות שבת [1] סוגיית פיקוח נפש בשבת חלק א' הלכה - הרב קשתיאל ג באלול תשע"ה 52:30
הלכה הרב אליעזר קשתיאל 15 9436 הלכות תשעה באב שחל בשבת - השלכות ונפקא מינות מעשיות | הלכה הלכה - הרב קשתיאל כ"ז בתמוז תשע"ה 44:45
הלכה הרב אליעזר קשתיאל 15 9274 מדיני הכנסת שבת מוקדמת | הלכה הלכה - הרב קשתיאל כ"ב בסיוון תשע"ה 38:15
הלכה הרב אליעזר קשתיאל 15 9157 מדיני ערב חג החל בשבת | הלכה הלכה - הרב קשתיאל א בסיוון תשע"ה 42:25
הלכה הרב אליעזר קשתיאל 15 9043 האם מותר לפנות חללים משדה הקרב בשבת עצמה | הלכה הלכה - הרב קשתיאל ג באייר תשע"ה 37:15
הלכה הרב אליעזר קשתיאל 15 8808 מדיני עירוב- האם אפשר לותר על צורת הפתח מעל שערים | הלכה הלכה - הרב קשתיאל ז בשבט תשע"ה 38:35
הלכה הרב אליעזר קשתיאל 15 8576 האם צריך להגביל תנועה בשבת מחשש הפעלת מערכת חשמלית? | הלכה הלכה - הרב קשתיאל י בכסלו תשע"ה 39:55
הרב אלי סדן (נולד בד' באייר ה'תש"ח, 14 במאי 1948) הוא מייסד וראש מכינה קדם צבאית בני דוד, המכינה הקדם צבאית הראשונה בישראל. נולד בתל אביב. למד בבית הספר התיכון "צייטלין" והיה חבר בתנועת "בני עקיבא". התגייס לצנחנים ובמהלך השירות שירת במשך שנה כקומונר בסניף "בני עקיבא" ת"א צפון, וכן למד בישיבת כרם ביבנה. בתום השירות החל ללמוד פיזיקה באוניברסיטה העברית, אך לאחר שנה פרש מתוכנית הלימודים ועבר ללמוד בישיבת "מרכז הרב" בראשותו של הרב צבי יהודה הכהן קוק. למד בישיבה כ-13 שנים, בהן למד אצל הרצי"ה קוק, והרב צבי ישראל טאו והפך לאחד מתלמידיו הבולטים. במהלך לימודיו התבקש הרב סדן על ידי הרב צבי יהודה קוק לסייע בהקמת המושב "קשת" ברמת הגולן‏, וכן בהקמת גרעין תורני באילת. יחד עם הרב טאו, שימש כשליח הרצי"ה בנושא שחרור "אסירי ציון", ובהם נתן שרנסקי. הוא קיים מספר מפגשים עם אנשי ממשל בארצות הברית למען שחרורו של שרנסקי. בשנת 1988, הקים יחד עם הרב יגאל לוינשטיין את המכינה הקדם צבאית הראשונה "בני דוד" ביישוב עלי שבשומרון, שמטרתה להכין בחורים דתיים לשירות מלא בצה"ל, תוך עידודם לשירות מקסימלי ביחידות לוחמות וכקצינים. מסלול זה לא היה קיים לפני כן בישיבות ההסדר. הרב סדן הגה גם את הרעיון להקים מכינה קדם צבאית חילונית. מכינה ראשונה מסוג זה, "נחשון", הוקמה בשנת 1997. קצינים דתיים רבים בצה"ל הם בוגרי המכינה "בני דוד" ורואים ברב סדן את רבם. הוא דוגל בקו "ממלכתי" כלפי מדינת ישראל, בעקבות השקפותיו של רבו, הרב צבי טאו. הרב אלי סדן נשוי לוורדינה הלוי ולהם 12 ילדים. אחיו הוא רמי סדן, פרסומאי ויועץ תקשורתי. בנו הבכור, הרב יהודה, משמש כראש הישיבה הגבוהה של מוסדות בני דוד בעלי. גיסיו הם פרופ' יונתן הלוי, מנהל המרכז הרפואי שערי צדק והרב מיכה הלוי, רבה של פתח תקוה.
456
כל הזכויות שמורות למוסדות בני דוד - עלי. הדברים המובאים בהרצאות נאמרים במסגרת שיח פורה ומפרה בבית המדרש כחלק מלימוד עיוני, על מנת להבין את מכלול הדברים יש להאזין לכלל השיעור. אין להעתיק, לשדר, להפיץ, להציג בפומבי או למסור לצד שלישי כל חלק מהקטע דנן ללא קבלת הסכמה מראש ובכתב.
select
אמונה
כללי
מהר"ל
שו"ת הרב קלנר
שו"ת הרב קשתיאל
הלכה
הלכות הסעודה
פרשיות השבוע
1. בראשית
שבת ומועדים