מי שלא יודע באיזה יום שבת | הלכות שבת [245 - אחרון] סי' שדמ'

הרב אופיר וולס

ט באדר א תשפ"ב

מי שלא יודע באיזה יום שבת | הלכות שבת [245 - אחרון] סי' שדמ'

הרב אופיר וולס

ט באדר א תשפ"ב
לקבלת כל התוצאות
כל הזכויות שמורות למוסדות בני דוד - עלי. הדברים המובאים בהרצאות נאמרים במסגרת שיח פורה ומפרה בבית המדרש כחלק מלימוד עיוני, על מנת להבין את מכלול הדברים יש להאזין לכלל השיעור. אין להעתיק, לשדר, להפיץ, להציג בפומבי או למסור לצד שלישי כל חלק מהקטע דנן ללא קבלת הסכמה מראש ובכתב.
תוצאות חיפוש עבור: משנה ברורה על הסדר - הרב אופיר
נושאשם הרבRabiIDIDשם השיעור סידרהתאריךאורך הורדה
הלכה הרב אופיר וולס 53 16947 מי שלא יודע באיזה יום שבת | הלכות שבת [245 - אחרון] סי' שדמ' משנה ברורה על הסדר - הרב אופיר ט באדר א תשפ"ב 01:07:55
הלכה הרב אופיר וולס 53 16946 הלכות שבת [253] סי' שמג' משנה ברורה על הסדר - הרב אופיר ו באדר א תשפ"ב 28:00
הלכה הרב אופיר וולס 53 16945 הלכות שבת [252] סימן שמא' משנה ברורה על הסדר - הרב אופיר ב באדר א תשפ"ב 27:00
הלכה הרב אופיר וולס 53 16934 קריעת דפים דבוקים | הלכות שבת [251] סי' שמ' סע' יג'-יד' משנה ברורה על הסדר - הרב אופיר כ"ט בשבט תשפ"ב 32:25
הלכה הרב אופיר וולס 53 16933 השלמות דיני דאורייתא | הלכות שבת [250] סי' שמ' סע' י' משנה ברורה על הסדר - הרב אופיר כ"ה בשבט תשפ"ב 29:00
הלכה הרב אופיר וולס 53 16898 איסוף פירות בשבת | משנה ברורה [249] סי' שמ' סע' ח'-ט' משנה ברורה על הסדר - הרב אופיר כ"ב בשבט תשפ"ב 27:00
הלכה הרב אופיר וולס 53 16817 תופר ומדביק בשבת | הלכות שבת [248] סימן שמ' סע' ו'-ז' משנה ברורה על הסדר - הרב אופיר א בשבט תשפ"ב 34:55
הלכה הרב אופיר וולס 53 16808 כתיבה המותרת בשבת | הלכות שבת [247] סי' שמ' שע' ד'-ה' משנה ברורה על הסדר - הרב אופיר כ"ה בטבת תשפ"ב 31:00
הלכה הרב אופיר וולס 53 16802 חיתוך עוגת יום הולדת | הלכות שבת [246] סי' שמ' משנה ברורה על הסדר - הרב אופיר כ"ג בטבת תשפ"ב 35:40
הלכה הרב אופיר וולס 53 16775 איסור לא ילבש ואיסור מוחק בשבת | הלכות שבת [245] סימן שמ' משנה ברורה על הסדר - הרב אופיר ט"ז בטבת תשפ"ב 29:05
הלכה הרב אופיר וולס 53 16760 קניינים וחתונה | הלכות שבת [244] סי' שלט' סע' ד' משנה ברורה על הסדר - הרב אופיר ט בטבת תשפ"ב 30:40
הלכה הרב אופיר וולס 53 16759 שמא יכתוב | הלכות שבת [243] סימן שלט סע' ד' משנה ברורה על הסדר - הרב אופיר ה בטבת תשפ"ב 28:00
הלכה הרב אופיר וולס 53 16746 הלכות שבת [242] סימן שלח' - שלט' משנה ברורה על הסדר - הרב אופיר כ"ה בכסלו תשפ"ב 31:40
הלכה הרב אופיר וולס 53 16745 משחקים בשבת | הלכות שבת [241] סימן שלח' סע' ד' משנה ברורה על הסדר - הרב אופיר כ"א בכסלו תשפ"ב 31:05
הלכה הרב אופיר וולס 53 16744 ענייני השמעת קול בשבת | הלכות שבת [240] סימן שלח' סע' ב' משנה ברורה על הסדר - הרב אופיר י"ד בכסלו תשפ"ב 33:30
הלכה הרב אופיר וולס 53 16698 טאטוא בשבת | הלכות שבת [239] סימן שלז' משנה ברורה על הסדר - הרב אופיר ו בכסלו תשפ"ב 31:45
הלכה הרב אופיר וולס 53 16685 גדרי 'אין מתכוון' | הלכות שבת [238] סימן שלז' משנה ברורה על הסדר - הרב אופיר ד בכסלו תשפ"ב 32:50
הלכה הרב אופיר וולס 53 16684 דיני פרחים | הלכות שבת [237] סימן שלו' משנה ברורה על הסדר - הרב אופיר כ"ט בחשוון תשפ"ב 31:45
הלכה הרב אופיר וולס 53 16683 מדיני עציצים בשבת | הלכות שבת [236] סימן שלו' משנה ברורה על הסדר - הרב אופיר כ"ו בחשוון תשפ"ב 31:25
הלכה הרב אופיר וולס 53 16682 מדיני קצירה וזורע | הלכות שבת [235] סימן שלו' משנה ברורה על הסדר - הרב אופיר כ"ב בחשוון תשפ"ב 28:25
הלכה הרב אופיר וולס 53 16681 השקיה | הלכות שבת [234] סימן שלו' משנה ברורה על הסדר - הרב אופיר י"ט בחשוון תשפ"ב 32:25
הלכה הרב אופיר וולס 53 16680 שימוש באילן ותלישת דשא | הלכות שבת [233] המשך סימן שלו' משנה ברורה על הסדר - הרב אופיר ט"ו בחשוון תשפ"ב 29:40
הלכה הרב אופיר וולס 53 16679 הלכות שבת [232] סימן שלה' סע' ה' - תחילת שלו' משנה ברורה על הסדר - הרב אופיר י"ב בחשוון תשפ"ב 27:45
הלכה הרב אופיר וולס 53 16678 מקרר שהתקלקל וביטול כלי מהיכנו | הלכות שבת [231] סימן שלה' סע' א'-ד' משנה ברורה על הסדר - הרב אופיר ח בחשוון תשפ"ב 29:25
הלכה הרב אופיר וולס 53 16677 גוי של שבת | הלכות שבת [230] סימן שלד' סע' כה' משנה ברורה על הסדר - הרב אופיר ה בחשוון תשפ"ב 32:00
הלכה הרב אופיר וולס 53 16617 גרמא | הלכות שבת [229] סימן שלד' משנה ברורה על הסדר - הרב אופיר כ"ה באלול תשפ"א 31:30
הלכה הרב אופיר וולס 53 16616 דיני גרמא | הלכות שבת [228] סימן שלד' סע' כ'-כד' משנה ברורה על הסדר - הרב אופיר כ"ב באלול תשפ"א 27:50
הלכה הרב אופיר וולס 53 16615 הלכות שבת [227] סימן שלד' סע' יג' משנה ברורה על הסדר - הרב אופיר י"ח באלול תשפ"א 27:50
הלכה הרב אופיר וולס 53 16613 הלכות שבת [226] סימן שלד' סע' יא' משנה ברורה על הסדר - הרב אופיר ט"ו באלול תשפ"א 34:05
הלכה הרב אופיר וולס 53 16612 הלכות שבת [225] סימן שלד' משנה ברורה על הסדר - הרב אופיר י"א באלול תשפ"א 27:50
הלכה הרב אופיר וולס 53 16611 פינוי מחסן בשבת | הלכות שבת [224] סימן שלג' משנה ברורה על הסדר - הרב אופיר ח באלול תשפ"א 32:45
הלכה הרב אופיר וולס 53 16609 תפיסה ביטחונית של צהל והמשטרה | הלכות שבת [220] סימן שכט' משנה ברורה על הסדר - הרב אופיר כ"א בתמוז תשפ"א 33:00
הלכה הרב אופיר וולס 53 16608 דיני רפואה בשבת | הלכות שבת [218] סימן שכח' סע' לח' משנה ברורה על הסדר - הרב אופיר י בתמוז תשפ"א 30:00
הלכה הרב אופיר וולס 53 16525 דיני רפואה וממרח | הלכות שבת [192] סע' יז'-יט' משנה ברורה על הסדר - הרב אופיר י"ט בשבט תשפ"א 32:15
הלכה הרב אופיר וולס 53 16524 לש- המשך עיון בשש'כ | הלכות שבת [191] משנה ברורה על הסדר - הרב אופיר ט"ו בשבט תשפ"א 32:45
הלכה הרב אופיר וולס 53 16523 לש- עיון בשש'כ | הלכות שבת [190] עמ' עח' משנה ברורה על הסדר - הרב אופיר י"ב בשבט תשפ"א 34:00
הלכה הרב אופיר וולס 53 16522 לש | הלכות שבת [189] סימן שכא' סע' יג' משנה ברורה על הסדר - הרב אופיר ה בשבט תשפ"א 29:40
הלכה הרב אופיר וולס 53 16521 טוחן | הלכות שבת [188] סימן שכא' סע' ט'-יב' משנה ברורה על הסדר - הרב אופיר כ בטבת תשפ"א 29:30
הלכה הרב אופיר וולס 53 16520 טוחן | הלכות שבת [187] סימן שכא' סע' ו'-ח' משנה ברורה על הסדר - הרב אופיר ט"ז בטבת תשפ"א 26:24
הלכה הרב אופיר וולס 53 16519 מליחה | הלכות שבת [186] סימן שכא' סע' ד'-ו' משנה ברורה על הסדר - הרב אופיר י"ג בטבת תשפ"א 26:15
הלכה הרב אופיר וולס 53 16518 דיני תלישה ומליחה | הלכות שבת [185] סימן שכא' סע' א-ב' משנה ברורה על הסדר - הרב אופיר ט בטבת תשפ"א 29:15
הלכה הרב אופיר וולס 53 16516 סחיטה משום מלבן ודש יחד | הלכות שבת [183] סימן שכ' סע' יח' משנה ברורה על הסדר - הרב אופיר כ"א בכסלו תשפ"א 27:40
הלכה הרב אופיר וולס 53 16515 סחיטה משום מלבן ודש יחד | הלכות שבת [182] סימן שכ' סע' יג' משנה ברורה על הסדר - הרב אופיר י"ז בכסלו תשפ"א 26:50
הלכה הרב אופיר וולס 53 16514 נולד בשינוי מצב צבירה | הלכות שבת [181] סימן שכ' סע' י' משנה ברורה על הסדר - הרב אופיר י"ד בכסלו תשפ"א 28:35
הלכה הרב אופיר וולס 53 16513 נולד בשינוי מצב צבירה | הלכות שבת [180] סימן שכ' סע' ט' משנה ברורה על הסדר - הרב אופיר י בכסלו תשפ"א 31:20
הלכה הרב אופיר וולס 53 16512 סחיטה | הלכות שבת [179] סימן שכ' סע' ז' משנה ברורה על הסדר - הרב אופיר כ"ט בחשוון תשפ"א 26:30
הלכה הרב אופיר וולס 53 16511 סחיטה | הלכות שבת [178] סימן שכ' סע' ה' משנה ברורה על הסדר - הרב אופיר כ"ה בחשוון תשפ"א 23:50
הלכה הרב אופיר וולס 53 16510 סחיטה | הלכות שבת [177] סימן שכ' סע' ב' משנה ברורה על הסדר - הרב אופיר כ"ב בחשוון תשפ"א 35:15
הלכה הרב אופיר וולס 53 16509 סחיטה | הלכות שבת [176] סימן שכ' המשך סע' א משנה ברורה על הסדר - הרב אופיר י"ח בחשוון תשפ"א 32:15
הלכה הרב אופיר וולס 53 16508 קילוף שקדים ובוטנים בשבת | הלכות שבת [173] סימן שיט', סע' ה'-ז' משנה ברורה על הסדר - הרב אופיר כ"א באלול תש"פ 29:45
הלכה הרב אופיר וולס 53 16307 הוצאת עצמות מבשר בשבת | הלכות שבת [172] סימן שיט' סע' ד' משנה ברורה על הסדר - הרב אופיר י"ח באלול תש"פ 28:50
הלכה הרב אופיר וולס 53 16306 ברירה בכלים ובגדים | הלכות שבת [171] סימן שיט' משנה ברורה על הסדר - הרב אופיר י"ד באלול תש"פ 27:20
הלכה הרב אופיר וולס 53 16305 הגדרת עירבוביא באיסור בורר | הלכות שבת [170] משנה ברורה על הסדר - הרב אופיר י"א באלול תש"פ 28:40
הלכה הרב אופיר וולס 53 16304 הלכות שבת [169] משנה ברורה על הסדר - הרב אופיר ד באלול תש"פ 29:30
הלכה הרב אופיר וולס 53 16303 הלכות שבת [168] סימן שיז' משנה ברורה על הסדר - הרב אופיר ו באב תש"פ 30:00
הלכה הרב אופיר וולס 53 16302 טיפול בחיות מחמד בשבת | הלכות שבת [167] סימן שטז' משנה ברורה על הסדר - הרב אופיר כ"ח בתמוז תש"פ 32:25
הלכה הרב אופיר וולס 53 16009 צידה והריגת נחשים בשבת | הלכות שבת [166] סימן שטז' סע' ט' - י' משנה ברורה על הסדר - הרב אופיר כ"ד בתמוז תש"פ 29:35
הלכה הרב אופיר וולס 53 16008 צד בשבת | הלכות שבת [165] סימן שטז' משנה ברורה על הסדר - הרב אופיר כ"א בתמוז תש"פ 28:35
הלכה הרב אופיר וולס 53 15993 הלכות שבת [164] סימן שטז' משנה ברורה על הסדר - הרב אופיר י"ד בתמוז תש"פ 32:40
הלכה הרב אופיר וולס 53 15971 הלכות בניין בכלים והקדמה לדיני אוהל ארעי | הלכות שבת [163] סימן שיד' סע' יא' - סימן שטו' הקדמה משנה ברורה על הסדר - הרב אופיר ט"ז בסיוון תש"פ 29:40
הלכה הרב אופיר וולס 53 15970 דיני ממרח (משחות בשבת) | הלכות שבת [162] סימן שיד' סע' יא' משנה ברורה על הסדר - הרב אופיר י"ב בסיוון תש"פ 43:30
הלכה הרב אופיר וולס 53 15969 פתיחת אריזות חטיפים בשבת | הלכות שבת [161] סימן שיד' סע' ז' - ט' משנה ברורה על הסדר - הרב אופיר ט בסיוון תש"פ 46:00
הלכה הרב אופיר וולס 53 15893 בניין בכלים- הברגת בקבוקים וצנצנות בשבת ומשחק בלגו | הלכות שבת [160] סימן שיג' סע' ה' - ו' משנה ברורה על הסדר - הרב אופיר י באייר תש"פ 33:30
הלכה הרב אופיר וולס 53 15892 בניין בכלים- הברגת בקבוקים וצנצנות בשבת ומשחק באבני לגו | הלכות שבת [159] סימן שיג' סע' ה' - ו' משנה ברורה על הסדר - הרב אופיר ו באייר תש"פ 24:32
הלכה הרב אופיר וולס 53 15874 חיבור מנעול וידית של דלת שהתפרקו במהלך השבת | הלכות שבת [158] סימן שיג' סע' א' משנה ברורה על הסדר - הרב אופיר ג באייר תש"פ 26:15
הלכה הרב אופיר וולס 53 15720 טלטול פח זבל ביתי בשבת | הלכות שבת [157] סימן שח' סע' לג' - לז' משנה ברורה על הסדר - הרב אופיר ב באדר תש"פ 24:25
הלכה הרב אופיר וולס 53 15719 טלטול מזון לבעל חיים בשבת | הלכות שבת [156] סימן שח' סע' כח' - לב' משנה ברורה על הסדר - הרב אופיר כ"ט בשבט תש"פ 27:15
הלכה הרב אופיר וולס 53 15683 טלטול שאריות מזון לאחר הסעודה | הלכות שבת [155] סימן שח' סע' כג' - כז' משנה ברורה על הסדר - הרב אופיר כ"ב בשבט תש"פ 28:55
הלכה הרב אופיר וולס 53 15677 טלטול אבנים בשבת | הלכות שבת [154] סימן שח' סע' יז' - כב' משנה ברורה על הסדר - הרב אופיר י"ח בשבט תש"פ 30:55
הלכה הרב אופיר וולס 53 15658 הלכות שבת [153] סימן שח' סע' טז' משנה ברורה על הסדר - הרב אופיר י"א בשבט תש"פ 22:55
הלכה הרב אופיר וולס 53 15657 טלטול בגדים בלויים בשבת | הלכות שבת [152] סימן שח' סע' יב' - טו' משנה ברורה על הסדר - הרב אופיר ח בשבט תש"פ 22:55
הלכה הרב אופיר וולס 53 15617 פתיחת פתחי ביוב וסגירתם בשבת | הלכות שבת [151] סימן שח' סע' י' - יא' משנה ברורה על הסדר - הרב אופיר א בשבט תש"פ 24:40
הלכה הרב אופיר וולס 53 15616 הלכות שבת [150] סימן שח' סע' ח' - ט' משנה ברורה על הסדר - הרב אופיר כ"ו בטבת תש"פ 23:45
הלכה הרב אופיר וולס 53 15584 טלטול חפצים שנזרקו לאשפה בשבת | הלכות שבת [149] סימן שח' סע' ז' משנה ברורה על הסדר - הרב אופיר כ"ג בטבת תש"פ 37:20
הלכה הרב אופיר וולס 53 15595 טלטול שברי זכוכית בשבת | הלכות שבת [148] סימן שח' סע' ה' - ו' משנה ברורה על הסדר - הרב אופיר י"ט בטבת תש"פ 25:45
הלכה הרב אופיר וולס 53 15583 טלטול ספרי קודש ומאכלים בשבת | הלכות שבת [147] סימן שח' סע' ד' משנה ברורה על הסדר - הרב אופיר ט"ז בטבת תש"פ 30:20
הלכה הרב אופיר וולס 53 15549 טלטול מוקצה בשינוי | הלכות שבת [146] סימן שח' סע' ג' משנה ברורה על הסדר - הרב אופיר ט בטבת תש"פ 27:40
הלכה הרב אופיר וולס 53 15529 מתי מותר לטלטל כלי שמלאכתו לאיסור? | הלכות שבת [145] סימן שח' סע' ג' משנה ברורה על הסדר - הרב אופיר ה בטבת תש"פ 31:55
הלכה הרב אופיר וולס 53 15510 הגדרת כלי שמלאכתו לאיסור | הלכות שבת [144] סימן שח' סע' ב' - ג' משנה ברורה על הסדר - הרב אופיר ב בטבת תש"פ 28:50
הלכה הרב אופיר וולס 53 15509 הלכות שבת [143] משנה ברורה על הסדר - הרב אופיר כ"א בכסלו תש"פ 29:20
123
הרב אלי סדן (נולד בד' באייר ה'תש"ח, 14 במאי 1948) הוא מייסד וראש מכינה קדם צבאית בני דוד, המכינה הקדם צבאית הראשונה בישראל. נולד בתל אביב. למד בבית הספר התיכון "צייטלין" והיה חבר בתנועת "בני עקיבא". התגייס לצנחנים ובמהלך השירות שירת במשך שנה כקומונר בסניף "בני עקיבא" ת"א צפון, וכן למד בישיבת כרם ביבנה. בתום השירות החל ללמוד פיזיקה באוניברסיטה העברית, אך לאחר שנה פרש מתוכנית הלימודים ועבר ללמוד בישיבת "מרכז הרב" בראשותו של הרב צבי יהודה הכהן קוק. למד בישיבה כ-13 שנים, בהן למד אצל הרצי"ה קוק, והרב צבי ישראל טאו והפך לאחד מתלמידיו הבולטים. במהלך לימודיו התבקש הרב סדן על ידי הרב צבי יהודה קוק לסייע בהקמת המושב "קשת" ברמת הגולן‏, וכן בהקמת גרעין תורני באילת. יחד עם הרב טאו, שימש כשליח הרצי"ה בנושא שחרור "אסירי ציון", ובהם נתן שרנסקי. הוא קיים מספר מפגשים עם אנשי ממשל בארצות הברית למען שחרורו של שרנסקי. בשנת 1988, הקים יחד עם הרב יגאל לוינשטיין את המכינה הקדם צבאית הראשונה "בני דוד" ביישוב עלי שבשומרון, שמטרתה להכין בחורים דתיים לשירות מלא בצה"ל, תוך עידודם לשירות מקסימלי ביחידות לוחמות וכקצינים. מסלול זה לא היה קיים לפני כן בישיבות ההסדר. הרב סדן הגה גם את הרעיון להקים מכינה קדם צבאית חילונית. מכינה ראשונה מסוג זה, "נחשון", הוקמה בשנת 1997. קצינים דתיים רבים בצה"ל הם בוגרי המכינה "בני דוד" ורואים ברב סדן את רבם. הוא דוגל בקו "ממלכתי" כלפי מדינת ישראל, בעקבות השקפותיו של רבו, הרב צבי טאו. הרב אלי סדן נשוי לוורדינה הלוי ולהם 12 ילדים. אחיו הוא רמי סדן, פרסומאי ויועץ תקשורתי. בנו הבכור, הרב יהודה, משמש כראש הישיבה הגבוהה של מוסדות בני דוד בעלי. גיסיו הם פרופ' יונתן הלוי, מנהל המרכז הרפואי שערי צדק והרב מיכה הלוי, רבה של פתח תקוה.
456
כל הזכויות שמורות למוסדות בני דוד - עלי. הדברים המובאים בהרצאות נאמרים במסגרת שיח פורה ומפרה בבית המדרש כחלק מלימוד עיוני, על מנת להבין את מכלול הדברים יש להאזין לכלל השיעור. אין להעתיק, לשדר, להפיץ, להציג בפומבי או למסור לצד שלישי כל חלק מהקטע דנן ללא קבלת הסכמה מראש ובכתב.
select
אמונה
כללי
מהר"ל
שו"ת הרב קלנר
שו"ת הרב קשתיאל
הלכה
הלכות הסעודה
פרשיות השבוע
1. בראשית
שבת ומועדים