שביתת הארץ או שביתת האדם | שבת הארץ [35] קונטרס אחרון פרק א'

הרב אליעזר קשתיאל

ט"ו בתמוז תשע"ד

שביתת הארץ או שביתת האדם | שבת הארץ [35] קונטרס אחרון פרק א'

הרב אליעזר קשתיאל

ט"ו בתמוז תשע"ד
לקבלת כל התוצאות
כל הזכויות שמורות למוסדות בני דוד - עלי. הדברים המובאים בהרצאות נאמרים במסגרת שיח פורה ומפרה בבית המדרש כחלק מלימוד עיוני, על מנת להבין את מכלול הדברים יש להאזין לכלל השיעור. אין להעתיק, לשדר, להפיץ, להציג בפומבי או למסור לצד שלישי כל חלק מהקטע דנן ללא קבלת הסכמה מראש ובכתב.
תוצאות חיפוש עבור: שבת הארץ - הרב קשתיאל
נושאשם הרבRabiIDIDשם השיעור סידרהתאריךאורך הורדה
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 8109 שביתת הארץ או שביתת האדם | שבת הארץ [35] קונטרס אחרון פרק א' שבת הארץ - הרב קשתיאל ט"ו בתמוז תשע"ד 12:30
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 8110 דיני פרוזבול | שבת הארץ [34] פרק ט' הלכ' ח' - ל' שבת הארץ - הרב קשתיאל י בתמוז תשע"ד 15:30
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 8073 שמיטת כספים | שבת הארץ [33] פרק ט' הלכ' ד - ו' שבת הארץ - הרב קשתיאל ט בתמוז תשע"ד 21:20
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 8067 שבת הארץ [32] פרק ח' הלכ' ט' - פרק ט' הלכ' ג' שבת הארץ - הרב קשתיאל ח בתמוז תשע"ד 13:50
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 8045 דיני כלי איחסון תבואת שביעית והיחס לבעלי קרקע נוכרים | שבת הארץ [31] פרק ח' הלכ' ד - ח' שבת הארץ - הרב קשתיאל ג בתמוז תשע"ד 20:40
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 8040 בעיית מכירת כלי עבודה לחשודים על השביעית,| שבת הארץ [30] פרק ז' הלכ' כב' - פרק ח' הלכ' ג' שבת הארץ - הרב קשתיאל ב בתמוז תשע"ד 22:15
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 8041 העברת פירות ממקום למקום והמשך דיני הביעור, | שבת הארץ [29] פרק ז' הלכ' יב' - כא' שבת הארץ - הרב קשתיאל א בתמוז תשע"ד 20:50
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 8014 ביעור פירות שביעית, | שבת הארץ [28] פרק ז' הלכ' ד' -יא' שבת הארץ - הרב קשתיאל כ"ו בסיוון תשע"ד 21:23
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 8004 השימוש בדמי שביעית ותחילת הלכות ביעור הפירות, | שבת הארץ [27] פרק ו' הלכ' ט' - פרק ז' הלכ' ג' שבת הארץ - הרב קשתיאל כ"ה בסיוון תשע"ד 28:40
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 7989 סחורה בפירות שביעית ודין המעות | שבת הארץ [26] פרק ו' הלכ' א' - ז' שבת הארץ - הרב קשתיאל כ"ד בסיוון תשע"ד 21:15
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 7988 גיזום אילן בשביעית ודיני הקש והתבן | שבת הארץ [25] פרק ה' הלכ' יח' - כג' שבת הארץ - הרב קשתיאל כ בסיוון תשע"ד 22:05
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 7981 השימוש המותר בפירות שביעית - מאכל אדם ומאכל בהמה, | שבת הארץ [24] פרק ה' הלכ' יב' - יז' שבת הארץ - הרב קשתיאל י"ט בסיוון תשע"ד 25:55
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 7964 שימושים המותרים לעשות בפירות שביעית | שבת הארץ [23] פרק ה' הלכ' ו' - יא' שבת הארץ - הרב קשתיאל י"ח בסיוון תשע"ד 16:40
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 7941 שימוש בפרות שביעית | שבת הארץ [22] פרק רביעי הלכ' ל' - פרק חמישי הלכ' ה' שבת הארץ - הרב קשתיאל י"ז בסיוון תשע"ד 24:55
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 7936 האם קנין של נכרי בארץ ישראל יכול להפקיע את קדושתה | שבת הארץ [21] פרק רביעי הלכ' כח' - כט' שבת הארץ - הרב קשתיאל י"ג בסיוון תשע"ד 20:50
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 7926 פירות האילן וגבולות הארץ לעניין שביעית | שבת הארץ [20] פרק רביעי הלכ' כ' - כה' שבת הארץ - הרב קשתיאל י"ב בסיוון תשע"ד 34:20
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 7921 איסור ספיחין בפרות שנעקרו | שבת הארץ [19] פרק רביעי הלכ' יז' - יט' שבת הארץ - הרב קשתיאל י"א בסיוון תשע"ד 26:00
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 7919 פירות שביעית | שבת הארץ [18] פרק רביעי הלכ' יג' - טז' שבת הארץ - הרב קשתיאל י בסיוון תשע"ד 18:10
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 7903 ספיחין - איך משפיעים על השנה השמינית | שבת הארץ [17] פרק רביעי הלכ' ח' - יב' שבת הארץ - הרב קשתיאל ד בסיוון תשע"ד 27:35
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 7895 שיטות באיסורי ספיחין | שבת הארץ [16] פרק רביעי הלכ' ה' - ז' שבת הארץ - הרב קשתיאל ג בסיוון תשע"ד 18:50
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 7879 דיני תבואה שאינה ראויה למאכל אדם | שבת הארץ [15] פרק רביעי הלכ' ג' - ה' שבת הארץ - הרב קשתיאל כ"ח באייר תשע"ד 21:35
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 7878 ספיחי שביעית- גידולי ירקות שגדלו בסוף שישית או בשביעית ללא יד אדם | שבת הארץ [14] פרק שלישי הלכ' יא' - פרק רביעי הלכ' ב' שבת הארץ - הרב קשתיאל כ"ז באייר תשע"ד 29:50
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 7894 חרישה בנטיעות בשנה השישית | שבת הארץ [13] פרק שלישי הלכ' ה' - ו' שבת הארץ - הרב קשתיאל כ"ו באייר תשע"ד 26:15
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 7861 חרישה סביב עצים | שבת הארץ [12] פרק שלישי הלכ' ב' - ד' שבת הארץ - הרב קשתיאל כ"ה באייר תשע"ד 22:25
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 7838 הזזת אבנים בשדה ותוספת שביעית | שבת הארץ [11] פרק שני הלכ' יא' - פרק שלישי הלכ' א שבת הארץ - הרב קשתיאל כ באייר תשע"ד 28:30
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 7831 דיני חציבה והוצאת אבנים מהשדות | שבת הארץ [10] פרק שני הלכ' ו' - י' שבת הארץ - הרב קשתיאל י"ט באייר תשע"ד 18:50
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 7824 השבחת השדה על ידי זיבול | שבת הארץ [9] פרק שני הלכ' ג' - ה' שבת הארץ - הרב קשתיאל י"ח באייר תשע"ד 9:00
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 7813 הלכות הוצאת זבלים בשמיטה | שבת הארץ [8] פרק שני הלכ' א' - ב' שבת הארץ - הרב קשתיאל י"ד באייר תשע"ד 25:05
הלכה הרב אליעזר קשתיאל 15 7799 במלאכת שמיטה מדרבנן היסוד להתיר / לאסור תלוי בכוונה | שבת הארץ [7] פרק ראשון הלכ' יח' - סוף הפרק שבת הארץ - הרב קשתיאל י"ג באייר תשע"ד 28:35
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 7790 מבוא לפעולות בקרקע שאינם לצורך גידול | שבת הארץ [6] פרק ראשון הלכ' טו' - יז' שבת הארץ - הרב קשתיאל י"ב באייר תשע"ד 26:30
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 7783 שבת הארץ [5] פרק ראשון הלכ' ט' - יד' שבת הארץ - הרב קשתיאל י"א באייר תשע"ד 26:10
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 7774 פעולות השבחה וקיום באילן | שבת הארץ [4] פרק ראשון הלכ' ו' - ח' שבת הארץ - הרב קשתיאל ז באייר תשע"ד 21:25
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 7756 טיפול בפרות האילן| שבת הארץ [3] פרק ראשון הלכ' ד' - ה' שבת הארץ - הרב קשתיאל ה באייר תשע"ד 24:50
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 7747 טיפול באילנות סרק | שבת הארץ [2] פרק ראשון הלכ' ד' - ה' שבת הארץ - הרב קשתיאל ד באייר תשע"ד 31:00
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 7749 מלאכות דאורייתא - מלאכת זריעה | שבת הארץ [1] פרק ראשון הלכ' א' - ג' שבת הארץ - הרב קשתיאל ב באייר תשע"ד 27:40
הרב אלי סדן (נולד בד' באייר ה'תש"ח, 14 במאי 1948) הוא מייסד וראש מכינה קדם צבאית בני דוד, המכינה הקדם צבאית הראשונה בישראל. נולד בתל אביב. למד בבית הספר התיכון "צייטלין" והיה חבר בתנועת "בני עקיבא". התגייס לצנחנים ובמהלך השירות שירת במשך שנה כקומונר בסניף "בני עקיבא" ת"א צפון, וכן למד בישיבת כרם ביבנה. בתום השירות החל ללמוד פיזיקה באוניברסיטה העברית, אך לאחר שנה פרש מתוכנית הלימודים ועבר ללמוד בישיבת "מרכז הרב" בראשותו של הרב צבי יהודה הכהן קוק. למד בישיבה כ-13 שנים, בהן למד אצל הרצי"ה קוק, והרב צבי ישראל טאו והפך לאחד מתלמידיו הבולטים. במהלך לימודיו התבקש הרב סדן על ידי הרב צבי יהודה קוק לסייע בהקמת המושב "קשת" ברמת הגולן‏, וכן בהקמת גרעין תורני באילת. יחד עם הרב טאו, שימש כשליח הרצי"ה בנושא שחרור "אסירי ציון", ובהם נתן שרנסקי. הוא קיים מספר מפגשים עם אנשי ממשל בארצות הברית למען שחרורו של שרנסקי. בשנת 1988, הקים יחד עם הרב יגאל לוינשטיין את המכינה הקדם צבאית הראשונה "בני דוד" ביישוב עלי שבשומרון, שמטרתה להכין בחורים דתיים לשירות מלא בצה"ל, תוך עידודם לשירות מקסימלי ביחידות לוחמות וכקצינים. מסלול זה לא היה קיים לפני כן בישיבות ההסדר. הרב סדן הגה גם את הרעיון להקים מכינה קדם צבאית חילונית. מכינה ראשונה מסוג זה, "נחשון", הוקמה בשנת 1997. קצינים דתיים רבים בצה"ל הם בוגרי המכינה "בני דוד" ורואים ברב סדן את רבם. הוא דוגל בקו "ממלכתי" כלפי מדינת ישראל, בעקבות השקפותיו של רבו, הרב צבי טאו. הרב אלי סדן נשוי לוורדינה הלוי ולהם 12 ילדים. אחיו הוא רמי סדן, פרסומאי ויועץ תקשורתי. בנו הבכור, הרב יהודה, משמש כראש הישיבה הגבוהה של מוסדות בני דוד בעלי. גיסיו הם פרופ' יונתן הלוי, מנהל המרכז הרפואי שערי צדק והרב מיכה הלוי, רבה של פתח תקוה.
456
כל הזכויות שמורות למוסדות בני דוד - עלי. הדברים המובאים בהרצאות נאמרים במסגרת שיח פורה ומפרה בבית המדרש כחלק מלימוד עיוני, על מנת להבין את מכלול הדברים יש להאזין לכלל השיעור. אין להעתיק, לשדר, להפיץ, להציג בפומבי או למסור לצד שלישי כל חלק מהקטע דנן ללא קבלת הסכמה מראש ובכתב.
select
אמונה
כללי
מהר"ל
שו"ת הרב קלנר
שו"ת הרב קשתיאל
הלכה
הלכות הסעודה
פרשיות השבוע
1. בראשית
שבת ומועדים
תפילות ראש השנה - ניגונים
תנ"ך
ספר עמוס
<