לימוד אמונה כמענה לכפירה | אורות התחיה [102] מאמר קריאה גדולה

הרב יוסף קלנר

ט"ז בטבת תשע"ח

לימוד אמונה כמענה לכפירה | אורות התחיה [102] מאמר קריאה גדולה

הרב יוסף קלנר

ט"ז בטבת תשע"ח
לקבלת כל התוצאות
כל הזכויות שמורות למוסדות בני דוד - עלי. הדברים המובאים בהרצאות נאמרים במסגרת שיח פורה ומפרה בבית המדרש כחלק מלימוד עיוני, על מנת להבין את מכלול הדברים יש להאזין לכלל השיעור. אין להעתיק, לשדר, להפיץ, להציג בפומבי או למסור לצד שלישי כל חלק מהקטע דנן ללא קבלת הסכמה מראש ובכתב.
תוצאות חיפוש עבור:
נושאשם הרבRabiIDIDשם השיעור סידרהתאריךאורך הורדה
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 13529 לימוד אמונה כמענה לכפירה | אורות התחיה [102] מאמר קריאה גדולה אורות התחיה [תשע"ו] - הרב קלנר ט"ז בטבת תשע"ח 1:08:15
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 13505 הכרח התמוטטות הכפירה | אורות התחיה [101] מאמר קריאה גדולה אורות התחיה [תשע"ו] - הרב קלנר ט בטבת תשע"ח 1:14:55
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 13445 הפצת אור ה' לעולם כולו | אורות התחיה [100] פס' עב' אורות התחיה [תשע"ו] - הרב קלנר י"ח בכסלו תשע"ח 21:30
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 13444 כנסת ישראל גילוי הנשמה האלוקית באדם | אורות התחיה [99] פס' עא' אורות התחיה [תשע"ו] - הרב קלנר י"ח בכסלו תשע"ח 47:25
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 13411 נפילות הגאולה - חלק מהתגלות המשיח | אורות התחיה [98] פס' ע' אורות התחיה [תשע"ו] - הרב קלנר י"א בכסלו תשע"ח 1:06:40
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 13387 התשובה אל החיים השלמים | אורות התחיה [97] פס' ע' אורות התחיה [תשע"ו] - הרב קלנר ד בכסלו תשע"ח 34:45
הרב יוסף קלנר 23 13376 רוח הקודש - התכונה הפנימית של כנסת ישראל | אורות התחיה [96] פס' סט' אורות התחיה [תשע"ו] - הרב קלנר ד בכסלו תשע"ח 35:45
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 13377 רוח הקודש - התכונה הפנימית של כנסת ישראל | אורות התחיה [96] פס' סט' אורות התחיה [תשע"ו] - הרב קלנר ד בכסלו תשע"ח 35:45
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 13344 התשובה הנובעת מסתרי תורה | אורות התחיה [94] פס' סח' אורות התחיה [תשע"ו] - הרב קלנר כ"ו בחשוון תשע"ח 50:05
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 13345 התשובה הנובעת מרוח הקודש | אורות התחיה [95] פס' סט' אורות התחיה [תשע"ו] - הרב קלנר כ"ו בחשוון תשע"ח 21:05
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 13310 החכמה העליונה השרויה בישראל | אורות התחיה [93] פס' סז' אורות התחיה [תשע"ו] - הרב קלנר י"ט בחשוון תשע"ח 1:17:25
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 13283 מדרגות הנבואה - מדרגה אשר אין לנו יכולת לבטא אותה ואשר אליה אנו עורגים | אורות התחיה [92] פס' סה' - סו' אורות התחיה [תשע"ו] - הרב קלנר י"ב בחשוון תשע"ח 1:04:05
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 13258 דברי תורה מביאים את הגאולה | אורות התחיה [91] פס' סד' אורות התחיה [תשע"ו] - הרב קלנר ו בחשוון תשע"ח 1:18:25
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 13195 הגלות ממעטת את צביונם של ישראל | אורות התחיה [89] אורות התחיה פס' סב' אורות התחיה [תשע"ו] - הרב קלנר ז בתשרי תשע"ח 9:15
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 13196 פנימיות סודותיה של ישראל שמורים לנצח ממגע זר | אורות התחיה [90] אורות התחיה פס' סג' אורות התחיה [תשע"ו] - הרב קלנר ז בתשרי תשע"ח 56:35
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 13187 תיאורו של הרב את נפש הדור | אורות התחיה [88] אורות התחיה פס' סא' אורות התחיה [תשע"ו] - הרב קלנר כ"ב באלול תשע"ז 1:22:30
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 13110 החסימה בפני לימוד הנסתר | אורות התחיה [87] אורות התחיה פס' ס' אורות התחיה [תשע"ו] - הרב קלנר י"ד באלול תשע"ז 57:35
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 13081 הניגוד בין הנסתר לרציונאליות | אורות התחיה [86] אורות התחיה פס' נט' אורות התחיה [תשע"ו] - הרב קלנר ח באלול תשע"ז 1:02:35
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 13049 חובת נשמת האומה לשמור על ריחוק מצללי האורה | אורות התחיה [85] פס' נח' אורות התחיה [תשע"ו] - הרב קלנר ב באב תשע"ז 1:15:30
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 13000 צללי המחשבה והארותיה של המחשבה הרישומית | אורות התחיה [84] פס' נח' אורות התחיה [תשע"ו] - הרב קלנר כ"ה בתמוז תשע"ז 1:14:55
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 12960 הופעת חכמת הרזים מרגילה להקשבה רוחנית ולהצמחת אור הישועה | אורות התחיה [83] פס' נז' אורות התחיה [תשע"ו] - הרב קלנר י"ח בתמוז תשע"ז 1:13:45
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 12927 חופש הנטיה הרוחנית מוביל לכדי השתלמות רוחנית ממרום | אורות התחיה [82] פס' נו' אורות התחיה [תשע"ו] - הרב קלנר י"א בתמוז תשע"ז 1:02:45
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 12896 אורות התחיה [81] אורות התחיה [תשע"ו] - הרב קלנר ד בתמוז תשע"ז 1:02:00
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 12875 היכולת לשלב בין הנגלה לנסתר | אורות התחיה [80] אורות התחיה [תשע"ו] - הרב קלנר כ"ז בסיוון תשע"ז 1:12:00
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 12819 אורות התחיה [79] אורות התחיה [תשע"ו] - הרב קלנר כ בסיוון תשע"ז 1:13:20
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 12785 התפתחות אמונת האומות תלויה בהתפתחותם הטבעית | אורות התחיה [78] אורות התחיה [תשע"ו] - הרב קלנר י"ג בסיוון תשע"ז 1:21:55
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 12680 אורות התחיה [77] אורות התחיה [תשע"ו] - הרב קלנר כ באייר תשע"ז 53:15
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 12642 אורות התחיה [76] אורות התחיה [תשע"ו] - הרב קלנר י"ג באייר תשע"ז 58:15
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 12641 החובה בחידוד והבהרת הגדרות מושגים באמונה בזמננו | אורות התחיה [75] פס' נא' אורות התחיה [תשע"ו] - הרב קלנר ז באייר תשע"ז 1:03:25
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 12584 תושב''כ ותושב''ע בזמן הגלות ובזמן הגאולה | אורות התחיה [74] פס' נ' אורות התחיה [תשע"ו] - הרב קלנר ל בניסן תשע"ז 1:07:10
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 12532 אורו של משיח יבסס את אור הטובה הרוחנית | אורות התחיה [73] פס' מט' אורות התחיה [תשע"ו] - הרב קלנר כ"ד באדר תשע"ז 15:55
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 12531 כפירה שהיא הודאה | אורות התחיה [72] פס' מח' אורות התחיה [תשע"ו] - הרב קלנר כ"ד באדר תשע"ז 57:30
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 12506 התמעטות אור התורה מן השמיים בגלות | אורות התחיה [71] פס' מח' אורות התחיה [תשע"ו] - הרב קלנר י"ז באדר תשע"ז 1:12:05
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 12472 ההסברה בדור שלנו צריכה להיות בגדלות | אורות התחיה [70] פס' מז' אורות התחיה [תשע"ו] - הרב קלנר י באדר תשע"ז 1:07:35
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 12420 מעלתו של הקודש שבחול על הקודש שבקודש | אורות התחיה [69] פס' מו' אורות התחיה [תשע"ו] - הרב קלנר ג באדר תשע"ז 58:10
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 12367 הרשעים הם השמרים של היין | אורות התחיה [68] פס' מה' אורות התחיה [תשע"ו] - הרב קלנר כ"ו בשבט תשע"ז 1:05:10
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 12310 מרידות החומר והרוח בזמן חבלי משיח | אורות התחיה [67] פס' מד' אורות התחיה [תשע"ו] - הרב קלנר י"ט בשבט תשע"ז 1:13:10
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 12271 תיקונו של משיח - חיבור בין פושעי ישראל לשלמי אמונת ישראל | אורות התחיה [66] פס' מג' אורות התחיה [תשע"ו] - הרב קלנר י"ב בשבט תשע"ז 40:10
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 12239 יחס השפעת הלאומיות על היחידים | אורות התחיה [65] פס' מב' אורות התחיה [תשע"ו] - הרב קלנר ה בשבט תשע"ז 1:12:30
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 12190 בעקבתא דמשיחא נשמות אבודות חוזרות לעם ישראל | אורות התחיה [64] פס' מא' אורות התחיה [תשע"ו] - הרב קלנר כ"ז בטבת תשע"ז 54:30
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 12185 תחילת תהליך הקץ המגולה הוא תחית החומר | אורות התחיה [63] פס' מ' אורות התחיה [תשע"ו] - הרב קלנר כ"ז בטבת תשע"ז 19:50
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 12160 חוכמת הסופרים תסרח בעקבתא דמשיחא | אורות התחיה [61] פס' לח' אורות התחיה [תשע"ו] - הרב קלנר כ בטבת תשע"ז 44:20
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 12161 חוצפת עקבתא דמשיחא מכינה את התיקון הגמור | אורות התחיה [62] פס' לט' אורות התחיה [תשע"ו] - הרב קלנר כ בטבת תשע"ז 17:10
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 12116 הספרות בדור תחייה | אורות התחיה [60] אורות התחיה [תשע"ו] - הרב קלנר י"ג בטבת תשע"ז 54:15
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 12069 אימוץ הגוף שמונע מהקודש מרומם את קדושת האומה | אורות התחיה [58] פס' לד' אורות התחיה [תשע"ו] - הרב קלנר ו בטבת תשע"ז 29:25
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 12070 בעת העיסוק בגוף נצרכת טהרה יתירה במיוחד בארץ ישראל | אורות התחיה [59] פס' לה' אורות התחיה [תשע"ו] - הרב קלנר ו בטבת תשע"ז 49:20
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 11970 אופניה של גאולת ישראל טמון בתוכיותה | אורות התחיה [57] פס' לב' אורות התחיה [תשע"ו] - הרב קלנר י"ד בכסלו תשע"ז 34:25
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 11969 גאולת ישראל מתקדמת קמעא קמעא עד להתפרצות אמונתה | אורות התחיה [56] פס' לא' אורות התחיה [תשע"ו] - הרב קלנר י"ד בכסלו תשע"ז 38:20
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 11927 איחוד הקדושה והטבע | אורות התחיה [55] אורות התחיה [תשע"ו] - הרב קלנר ו בכסלו תשע"ז 1:13:50
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 11870 השירה הישראלית מושפעת מתהליך הגאולה של האומה | אורות התחיה [54] אורות התחיה פס' ל' אורות התחיה [תשע"ו] - הרב קלנר כ"ט בחשוון תשע"ז 1:12:50
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 11825 ההתגברות הרוחנית העליונה מחזקת את התכנים המעשיים | אורות התחיה [35] אורות התחיה פס' כז' - כח' אורות התחיה [תשע"ו] - הרב קלנר כ"ב בחשוון תשע"ז 1:22:35
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 11775 מצבו של הדור אינו מעיד על שאיפותיו ותפקידנו בחשיפת שאיפת האמת | אורות התחיה [52] אורות התחיה פס' כו' מתוך ספר לאמונת עיתנו אורות התחיה [תשע"ו] - הרב קלנר ט"ו בחשוון תשע"ז 1:06:25
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 11732 התפתחות תודעת הגאולה | אורות התחיה [51] אורות התחיה פס' כו' מתוך ספר לאמונת עיתנו אורות התחיה [תשע"ו] - הרב קלנר ח בחשוון תשע"ז 1:15:35
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 11695 ''מאמין הוא העם כולו'' - האם זה עדיין כך? | אורות התחיה [50] אורות התחיה פס' כו' אורות התחיה [תשע"ו] - הרב קלנר א בחשוון תשע"ז 1:27:25
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 11620 אמונת האומה כולה בניצחיות הגאולה השלישית | אורות התחיה [49] אורות התחיה פס' כו' אורות התחיה [תשע"ו] - הרב קלנר ג בתשרי תשע"ז 1:01:20
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 11604 בין ציפייה לישועה קרובה לישועה רחוקה | אורות התחיה [48] בין ציפייה לישועה קרובה לישועה רחוקה, אורות התחיה פס' כו' אורות התחיה [תשע"ו] - הרב קלנר כ"ה באלול תשע"ו 1:23:40
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 11547 התפתחות חיי ומושגי האמונה של דור הגאולה נובעים מדחיפה אלוקית של תודעה | אורות התחיה [47] אורות התחיה פס' כו' אורות התחיה [תשע"ו] - הרב קלנר י"ח באלול תשע"ו 1:16:20
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 11506 העלמות המסורת וחזרתה לעתיד לבוא | אורות התחיה [46] אורות התחיה פס' כו' אורות התחיה [תשע"ו] - הרב קלנר י"א באלול תשע"ו 1:27:45
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 11464 היחס המדויק למגרעות העצומות שבדור | אורות התחיה [45] אורות התחיה פס' כו' אורות התחיה [תשע"ו] - הרב קלנר ד באלול תשע"ו 1:14:00
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 11422 עניינה של שנאת החינם והמחלוקות בישראל חלק ב' | אורות התחיה [44] אורות התחיה פס' כה' אורות התחיה [תשע"ו] - הרב קלנר ו באב תשע"ו 1:02:55
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 11393 עניינה של שנאת החינם והמחלוקות בישראל חלק א' | אורות התחיה [43] אורות התחיה פס' כה' אורות התחיה [תשע"ו] - הרב קלנר כ"ח בתמוז תשע"ו 1:00:50
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 11375 אהבת האומה מביאה לאהבת התורה | אורות התחיה [41] אורות התחיה פס' כג' אורות התחיה [תשע"ו] - הרב קלנר כ"א בתמוז תשע"ו 19:40
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 11376 הרצון להתכלל בכנסת ישראל | אורות התחיה [42] אורות התחיה פס' כד' אורות התחיה [תשע"ו] - הרב קלנר כ"א בתמוז תשע"ו 1:02:35
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 11465 התחיה מלקטת את האמוניות אשר התפזרה בין הגויים | אורות התחיה [40] אורות התחיה פס' כב' אורות התחיה [תשע"ו] - הרב קלנר י"ג בתמוז תשע"ו 1:01:20
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 11286 תלמידי חכמים מרבים שלום בעולם וחושפים את האחדות שבין ישראל לאביהם שבשמיים | אורות התחיה [38] אורות התחיה פס' כא' אורות התחיה [תשע"ו] - הרב קלנר ז בתמוז תשע"ו 1:02:30
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 11193 שתי סוגי הנשמות המובילות את הגאולה בארץ ישראל | אורות התחיה [37] אורות התחיה פס' יט' אורות התחיה [תשע"ו] - הרב קלנר כ"ג בסיוון תשע"ו 1:10:05
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 11148 הקודש, האומה והאדם - הדרך הנכונה לשלב ביניהם | אורות התחיה [36] פס' יח' אורות התחיה [תשע"ו] - הרב קלנר ט"ז בסיוון תשע"ו 1:06:35
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 11093 התעלות האומה לאהבה ואמונה | אורות התחיה [34] אורות התחיה פס' יח' אורות התחיה [תשע"ו] - הרב קלנר ט בסיוון תשע"ו 33:15
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 11094 שלושה כוחות מתאבקים במחנינו | אורות התחיה [35] אורות התחיה פס' יח' אורות התחיה [תשע"ו] - הרב קלנר ט בסיוון תשע"ו 34:35
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 11055 צדיקי ישראל - דגל האמונה והאהבה | אורות התחיה [33] פס' יז' אורות התחיה [תשע"ו] - הרב קלנר ב בסיוון תשע"ו 1:15:45
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 11027 האמונה והאהבה - שני הכוחות שמחיים את המציאות | אורות התחיה [32] אורות התחיה פס' יז' אורות התחיה [תשע"ו] - הרב קלנר כ"ד באייר תשע"ו 1:12:15
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 10991 הדרך שבה משפיע הקודש על המציאות | אורות התחיה [31] אורות התחיה פס' טז' אורות התחיה [תשע"ו] - הרב קלנר י"ז באייר תשע"ו 1:17:20
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 10942 עבודת שכלול היחס לנושאי החול והברכה שבחוכמות החול | אורות התחיה [30] אורות התחיה פס' טז' אורות התחיה [תשע"ו] - הרב קלנר י באייר תשע"ו 1:20:05
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 10890 ערכה של המלאכה והעבודה | אורות התחיה [29] אורות התחיה פס' טז' אורות התחיה [תשע"ו] - הרב קלנר ג באייר תשע"ו 44:45
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 10849 ערכם של חיי החול והטבע בזמן שמעשי ישראל מתוקנים | אורות התחיה [28] אורות התחיה פס' טו' אורות התחיה [תשע"ו] - הרב קלנר כ"ז באדר ב תשע"ו 1:28:30
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 10813 חיבור שיחתן של האבות עם תורתן של בנים | אורות התחיה [27] אורות התחיה פס' יד' אורות התחיה [תשע"ו] - הרב קלנר כ באדר ב תשע"ו 1:32:50
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 10777 יפה שיחתן של אבות מתורתן של בנים | אורות התחיה [26] פס' יד' אורות התחיה [תשע"ו] - הרב קלנר י"ג באדר ב תשע"ו 1:08:20
אמונה הרב יוסף קלנר 23 10713 התאמת האור האלוקי לתפיסת נשמות ישראל שבכל דור | אורות התחיה [25] אורות התחיה פס' יג' אורות התחיה [תשע"ו] - הרב קלנר ו באדר ב תשע"ו 1:26:25
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 10664 הנטיה הלאומית בישראל והשפעתה על הגויים | אורות התחיה [24] אורות התחיה פס' יב' אורות התחיה [תשע"ו] - הרב קלנר כ"ט באדר א תשע"ו 1:13:45
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 10604 מרכזיותם של הצדיקים כמופיעי הרצון האלוקי | אורות התחיה [23] פס' י' - יא' אורות התחיה [תשע"ו] - הרב קלנר כ"ב באדר א תשע"ו 1:21:10
12
הרב אלי סדן (נולד בד' באייר ה'תש"ח, 14 במאי 1948) הוא מייסד וראש מכינה קדם צבאית בני דוד, המכינה הקדם צבאית הראשונה בישראל. נולד בתל אביב. למד בבית הספר התיכון "צייטלין" והיה חבר בתנועת "בני עקיבא". התגייס לצנחנים ובמהלך השירות שירת במשך שנה כקומונר בסניף "בני עקיבא" ת"א צפון, וכן למד בישיבת כרם ביבנה. בתום השירות החל ללמוד פיזיקה באוניברסיטה העברית, אך לאחר שנה פרש מתוכנית הלימודים ועבר ללמוד בישיבת "מרכז הרב" בראשותו של הרב צבי יהודה הכהן קוק. למד בישיבה כ-13 שנים, בהן למד אצל הרצי"ה קוק, והרב צבי ישראל טאו והפך לאחד מתלמידיו הבולטים. במהלך לימודיו התבקש הרב סדן על ידי הרב צבי יהודה קוק לסייע בהקמת המושב "קשת" ברמת הגולן‏, וכן בהקמת גרעין תורני באילת. יחד עם הרב טאו, שימש כשליח הרצי"ה בנושא שחרור "אסירי ציון", ובהם נתן שרנסקי. הוא קיים מספר מפגשים עם אנשי ממשל בארצות הברית למען שחרורו של שרנסקי. בשנת 1988, הקים יחד עם הרב יגאל לוינשטיין את המכינה הקדם צבאית הראשונה "בני דוד" ביישוב עלי שבשומרון, שמטרתה להכין בחורים דתיים לשירות מלא בצה"ל, תוך עידודם לשירות מקסימלי ביחידות לוחמות וכקצינים. מסלול זה לא היה קיים לפני כן בישיבות ההסדר. הרב סדן הגה גם את הרעיון להקים מכינה קדם צבאית חילונית. מכינה ראשונה מסוג זה, "נחשון", הוקמה בשנת 1997. קצינים דתיים רבים בצה"ל הם בוגרי המכינה "בני דוד" ורואים ברב סדן את רבם. הוא דוגל בקו "ממלכתי" כלפי מדינת ישראל, בעקבות השקפותיו של רבו, הרב צבי טאו. הרב אלי סדן נשוי לוורדינה הלוי ולהם 12 ילדים. אחיו הוא רמי סדן, פרסומאי ויועץ תקשורתי. בנו הבכור, הרב יהודה, משמש כראש הישיבה הגבוהה של מוסדות בני דוד בעלי. גיסיו הם פרופ' יונתן הלוי, מנהל המרכז הרפואי שערי צדק והרב מיכה הלוי, רבה של פתח תקוה.
456
כל הזכויות שמורות למוסדות בני דוד - עלי. הדברים המובאים בהרצאות נאמרים במסגרת שיח פורה ומפרה בבית המדרש כחלק מלימוד עיוני, על מנת להבין את מכלול הדברים יש להאזין לכלל השיעור. אין להעתיק, לשדר, להפיץ, להציג בפומבי או למסור לצד שלישי כל חלק מהקטע דנן ללא קבלת הסכמה מראש ובכתב.
select
אמונה
כללי
מהר"ל
שו"ת הרב קלנר
שו"ת הרב קשתיאל
הלכה
הלכות הסעודה
פרשיות השבוע
1. בראשית
שבת ומועדים