מורה נבוכים [140]

הרב אליעזר קשתיאל

י"א בסיוון תשע"ז

מורה נבוכים [140]

הרב אליעזר קשתיאל

י"א בסיוון תשע"ז
לקבלת כל התוצאות
כל הזכויות שמורות למוסדות בני דוד - עלי. הדברים המובאים בהרצאות נאמרים במסגרת שיח פורה ומפרה בבית המדרש כחלק מלימוד עיוני, על מנת להבין את מכלול הדברים יש להאזין לכלל השיעור. אין להעתיק, לשדר, להפיץ, להציג בפומבי או למסור לצד שלישי כל חלק מהקטע דנן ללא קבלת הסכמה מראש ובכתב.
תוצאות חיפוש עבור: מורה נבוכים - הרב קשתיאל
נושאשם הרבRabiIDIDשם השיעור סידרהתאריךאורך הורדה
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 12776 מורה נבוכים [140] מורה נבוכים - הרב קשתיאל י"א בסיוון תשע"ז 40:50
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 12705 מדרגת האהבה ומדרגת היראה | מורה נבוכים [139] מורה נבוכים - הרב קשתיאל כ"ו באייר תשע"ז 32:15
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 12673 מורה נבוכים [138] מורה נבוכים - הרב קשתיאל י"ט באייר תשע"ז 34:40
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 12648 הדרך להתקשרות האמונה - מדע או היסטוריה | מורה נבוכים [137] מאמר שלישי פרקים נ' - נא' מורה נבוכים - הרב קשתיאל י"ב באייר תשע"ז 53:05
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 12540 מורה נבוכים [136] מאמר שלישי - שיעור חלקי מורה נבוכים - הרב קשתיאל כ"ב באדר תשע"ז 8:05
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 12442 מטרת ייסורי האדם - סבל או עידון? | מורה נבוכים [135] מאמר שלישי פרקים מח' - מט' מורה נבוכים - הרב קשתיאל ח באדר תשע"ז 47:40
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 12395 מקום הטומאה והטהרה בחיי האדם ולמה הם קיימים | מורה נבוכים [134] מאמר שלישי פרק מז' מורה נבוכים - הרב קשתיאל א באדר תשע"ז 30:25
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 12304 מה מטרת עבודת הקורבנות במקדש? | מורה נבוכים [133] מאמר שלישי פרק מו' מורה נבוכים - הרב קשתיאל י"ז בשבט תשע"ז 41:00
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 12269 הקורבנות - רוממות רוחנית כנגד תפיסת העבודה זרה החומרית | מורה נבוכים [132] מאמר שלישי מורה נבוכים - הרב קשתיאל י בשבט תשע"ז 45:15
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 12180 טעם הפרישה מעבודה זרה, ומשמעותם הפנימית של כלי המקדש | מורה נבוכים [131] מאמר שלישי פרקים מה' מורה נבוכים - הרב קשתיאל כ"ה בטבת תשע"ז 46:40
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 12134 בירורי טעמי המצוות במלחמה, בדיני הקניין, והזמנים | מורה נבוכים [130] מאמר שלישי פרקים מא' - מד' מורה נבוכים - הרב קשתיאל י"ח בטבת תשע"ז 44:45
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 12091 מורה נבוכים [129] מאמר שלישי מורה נבוכים - הרב קשתיאל י"א בטבת תשע"ז 1:03:25
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 12042 טעמי המצוות - האדמה, נזיקין, והעונשים | מורה נבוכים [128] מאמר שלישי פרקים לט' - מא' מורה נבוכים - הרב קשתיאל ד בטבת תשע"ז 58:45
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 12038 המצות כמענה למסטיקה הממעטת את הבחירה החופשית | מורה נבוכים [127] מאמר שלישי פרקים לז' - לח' מורה נבוכים - הרב קשתיאל כ"ו בכסלו תשע"ז 31:50
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 12006 מטרת המצוות - חינוך האדם | מורה נבוכים [126] מאמר שלישי פרקים לד' - לו' מורה נבוכים - הרב קשתיאל י"ט בכסלו תשע"ז 53:05
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 11944 קיום מצות - עיסוק בתפיסה המופשטת | מורה נבוכים [125] מאמר שלישי פרקים לב' - לג' מורה נבוכים - הרב קשתיאל י"ב בכסלו תשע"ז 51:20
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 11901 היש טעמים למצוות? והאם הם נכונים לדורות? | מורה נבוכים [124] מאמר שלישי פרקים לא' - לב' מורה נבוכים - הרב קשתיאל ה בכסלו תשע"ז 56:50
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 11860 העיסוק בטעמי המצוות כמענה לעבודה הזרה | מורה נבוכים [123] מאמר שלישי פרק ל' מורה נבוכים - הרב קשתיאל כ"ז בחשוון תשע"ז 52:30
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 11801 עבדות החומר והחוקיות לעומת תפיסת אברהם | מורה נבוכים [122] מאמר שלישי פרק כט' מורה נבוכים - הרב קשתיאל כ בחשוון תשע"ז 39:45
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 11769 מצוות התורה - תיקון הנפש ותיקון החברה | מורה נבוכים [121] מאמר שלישי פרק כז' - כח' מורה נבוכים - הרב קשתיאל י"ג בחשוון תשע"ז 39:20
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 11774 מורה נבוכים [120] מאמר שלישי פרק כו' - חסר! מורה נבוכים - הרב קשתיאל ו בחשוון תשע"ז חסר
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 11665 האם יש הסבר להתרחשויות בעולם? | מורה נבוכים [119] מאמר שלישי פרק כה' מורה נבוכים - הרב קשתיאל כ"ט בתשרי תשע"ז 1:05:40
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 11660 מטרת הנסיון הוא להעביר מסר חינוכי | מורה נבוכים [118] מאמר שלישי פרק כד' מורה נבוכים - הרב קשתיאל ח בתשרי תשע"ז 16:50
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 11594 הרוח משנה את החומר ולא החומר משנה את הרוח | מורה נבוכים [117] מאמר שלישי פרק כג' מורה נבוכים - הרב קשתיאל כ"ג באלול תשע"ו 1:08:45
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 11542 חיפוש הצדק וההשגחה בתוך עולמנו, סיכום לספר איוב | מורה נבוכים [116] מאמר שלישי פרק כב' מורה נבוכים - הרב קשתיאל ט"ז באלול תשע"ו 53:45
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 11496 האם אפשרי להבין את ידיעת הקב''ה? תפיסתם של הפילוסופים והרמב''ם | מורה נבוכים [115] מאמר שלישי פרקים כ' - כא' מורה נבוכים - הרב קשתיאל ט באלול תשע"ו 53:40
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 11457 ידיעת הקב''ה | מורה נבוכים [114] חלק שלישי פרקים יט - כ' מורה נבוכים - הרב קשתיאל ב באלול תשע"ו 57:50
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 11409 ההשגחה האלוקית שווה לכולם או תלויה במדרגת האדם? | מורה נבוכים [113] חלק שלישי פרק יח' מורה נבוכים - הרב קשתיאל ד באב תשע"ו 40:00
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 11380 ההשגחה - למי שבוחר להקשיב | מורה נבוכים [112] חלק שלישי פרק יז' מורה נבוכים - הרב קשתיאל כ"ו בתמוז תשע"ו 45:15
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 11356 תפיסת העולם והאיסלם את השגחת ה' בעולם | מורה נבוכים [111] חלק שלישי פרקים יז' מורה נבוכים - הרב קשתיאל י"ט בתמוז תשע"ו 1:07:40
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 11285 ''אין אלוקים'' - המקור, השורש והתקלה | מורה נבוכים [110] חלק שלישי פרקים טו' - טז' מורה נבוכים - הרב קשתיאל ה בתמוז תשע"ו 37:35
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 11231 קטנות האדם היוצרת אוירה ויראת שמיים | מורה נבוכים [109] חלק שלישי פרק יד' מורה נבוכים - הרב קשתיאל כ"ח בסיוון תשע"ו 52:00
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 11192 מעמד האדם ביחס למציאות - שולט או שווה | מורה נבוכים [108] חלק שלישי פרק יג' מורה נבוכים - הרב קשתיאל כ"א בסיוון תשע"ו 51:35
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 11150 בשאלת תכלית המציאות | מורה נבוכים [107] חלק שלישי פרק יב' מורה נבוכים - הרב קשתיאל י"ד בסיוון תשע"ו 33:40
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 11077 הרעות בעולם הם באשמתינו | מורה נבוכים [106] חלק שלישי פרק יב' מורה נבוכים - הרב קשתיאל ז בסיוון תשע"ו 37:45
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 11076 המציאות היא רק טוב והיחס הנבון אל החומר | מורה נבוכים [105] חלק שלישי פרקים י' - יא' מורה נבוכים - הרב קשתיאל א בסיוון תשע"ו 41:15
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 11023 חציצת החומר ותפקיד המצוות | מורה נבוכים [104] חלק שלישי פרקים ט' - י' מורה נבוכים - הרב קשתיאל כ"ב באייר תשע"ו 51:25
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 10981 השחרור מהחומר כאמצעי להיות אדם | מורה נבוכים [103] חלק שלישי פרק ח' מורה נבוכים - הרב קשתיאל ט"ו באייר תשע"ו 58:20
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 10934 המשך מעשה מרכבה בספר יחזקאל ובספר ישעיה | מורה נבוכים [102] חלק שלישי פרקים ו' -ז' מורה נבוכים - הרב קשתיאל ח באייר תשע"ו 55:45
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 10883 הסבר הרמב''ם למדרגות השונות של המלאכים | מורה נבוכים [101] חלק שלישי פרק ב' מורה נבוכים - הרב קשתיאל א באייר תשע"ו 49:10
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 10787 ריבוי הגוונים בחברה האנושית [מעשה מרכבה] | מורה נבוכים [100] חלק שלישי פרקים א' - ב' מורה נבוכים - הרב קשתיאל י"ח באדר ב תשע"ו 32:40
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 10758 סיכום ותזכורת לבירור מעשה מרכבה | מורה נבוכים [99] חלק שני פרקים מז' - מח' מורה נבוכים - הרב קשתיאל י"א באדר ב תשע"ו 31:45
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 10710 המדרגות בנבואה וחידוד אופיה ותכונותיה | מורה נבוכים [98] חלק שני פרקים מה' - מו' מורה נבוכים - הרב קשתיאל ד באדר ב תשע"ו 43:10
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 10628 מהיא רוח הקודש? נבואה או דחף "על אנושי" | מורה נבוכים [97] חלק שני פרק מה' מורה נבוכים - הרב קשתיאל כ"ז באדר א תשע"ו 46:05
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 10572 המדרגות בנבואה מצד ההשגחה ומצד מעלת הנביא | מורה נבוכים [96] חלק שני פרקים מד' - מה' מורה נבוכים - הרב קשתיאל כ באדר א תשע"ו 44:50
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 10541 ההבדלה בין הרוח לחומר | מורה נבוכים [95] חלק שני פרקים מב' - מג' מורה נבוכים - הרב קשתיאל י"ג באדר א תשע"ו 54:40
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 10493 כיצד מזהים נביא אמת? וארבע המדרגות במראה הנבואה | מורה נבוכים [94] חלק שני פרקים מ' - מא' מורה נבוכים - הרב קשתיאל ו באדר א תשע"ו 27:05
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 10452 יחודיות נבואת משה וזיהוי המנהיג ונביא האמת | מורה נבוכים [93] חלק שני פרקים לח' - מ' מורה נבוכים - הרב קשתיאל ל בשבט תשע"ו 44:35
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 10374 דרכי השתלשלות הנבואה מהנביעה ועד המעיין | מורה נבוכים [92] חלק שני פרקים לז' - לח' מורה נבוכים - הרב קשתיאל כ"ג בשבט תשע"ו 1:06:35
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 10329 המימד הלא בחירי בנבואה | מורה נבוכים [91] חלק שני המשך פרק לו' מורה נבוכים - הרב קשתיאל ט"ו בשבט תשע"ו 50:55
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 11162 מורה נבוכים [90] - שיעור חסר מורה נבוכים - הרב קשתיאל ח בשבט תשע"ו 00:00
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 10211 מהי הנבואה שהיתה בהר סיני? | מורה נבוכים [89] חלק שני פרקים לג' - לד' מורה נבוכים - הרב קשתיאל א בשבט תשע"ו 40:55
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 10117 הנבואה במעמד הר סיני | מורה נבוכים [88] חלק שני פרקים לב' - לג מורה נבוכים - הרב קשתיאל ט"ז בטבת תשע"ו 53:30
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 10071 הנבואה - מתנה אלוקית או עבודה אנושית? | מורה נבוכים [87] חלק שני פרק לב' מורה נבוכים - הרב קשתיאל י בטבת תשע"ו 52:40
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 9941 השבת כזיכרון הבריאה וההשגחה במציאות | מורה נבוכים [86] חלק שני פרק לא' מורה נבוכים - הרב קשתיאל י"א בכסלו תשע"ו 24:00
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 9940 ארבעת אופני הבריאה במציאות | מורה נבוכים [85] חלק שני פרק ל' יא' כסלו מורה נבוכים - הרב קשתיאל י בכסלו תשע"ו 25:30
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 9892 סיפורי הבריאה - כמושגים רוחניים | מורה נבוכים [84] חלק שני פרק ל' מורה נבוכים - הרב קשתיאל ד בכסלו תשע"ו 42:35
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 9860 העברת המסרים בלשון בריאת העולם | מורה נבוכים [83] חלק שני פרק ל' מורה נבוכים - הרב קשתיאל כ"ו בחשוון תשע"ו 46:20
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 9743 גבולות הגזירה של מחקר הבריאה | מורה נבוכים [82] חלק שני פרק ל' מורה נבוכים - הרב קשתיאל י"ג בחשוון תשע"ו 50:45
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 9695 בטבע אין התחדשות [סוגיית היחס בין טבע לנס] | מורה נבוכים [81] חלק שני פרק כט' מורה נבוכים - הרב קשתיאל ו בחשוון תשע"ו 56:55
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 9694 שפת הנביאים לא כפשוטה | מורה נבוכים [80] חלק שני פרק כט' מורה נבוכים - הרב קשתיאל ח בתשרי תשע"ו 40:45
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 9620 האם העולם הוא ניצחי או סופי? |מורה נבוכים [79] חלק שני פרק כו' - כח' מורה נבוכים - הרב קשתיאל כ"ג באלול תשע"ה 43:45
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 9582 הקשר בין אמונת הבריאה לתורה מהשמים | מורה נבוכים [78] חלק שני פרק כג' - כה' מורה נבוכים - הרב קשתיאל ט"ז באלול תשע"ה 44:15
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 9533 הרצון האלוקי והרצון האנושי - סיום שיטת הרמב''ם בעניין קדמות העולם | מורה נבוכים [77] חלק שני פרק כא' - כב' מורה נבוכים - הרב קשתיאל ט באלול תשע"ה 43:30
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 9500 הזיקה בין אלוקים למציאות ע''פ אריסטו | מורה נבוכים [76] חלק שני פרק כ' - כא' מורה נבוכים - הרב קשתיאל ב באלול תשע"ה 39:20
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 9464 מתקפת הרמב''ם על אריסטו | מורה נבוכים [75] חלק שני פרק יט' מורה נבוכים - הרב קשתיאל ד באב תשע"ה 1:00:50
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 9425 פרידת הרמב''ם מאריסטו וחכמתו | מורה נבוכים [74] חלק שני פרק יח' מורה נבוכים - הרב קשתיאל כ"ו בתמוז תשע"ה 42:15
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 9402 ניצחון תפיסת חידוש העולם על פני קדמות העולם | מורה נבוכים [73] חלק שני פרק טז' - יז' מורה נבוכים - הרב קשתיאל י"ח בתמוז תשע"ה 25:15
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 9365 תורת קדמות העולם - הוכחה מוחלטת או חלקית | מורה נבוכים [72] חלק שני פרק יד' - טו' מורה נבוכים - הרב קשתיאל י"ב בתמוז תשע"ה 48:20
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 9343 אמיתת התורה על פי חידוש / קדמות העולם | מורה נבוכים [71] חלק שני פרק יג' מורה נבוכים - הרב קשתיאל ה בתמוז תשע"ה 47:40
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 9292 מה זה שפע אלוקי | מורה נבוכים [70] חלק שני פרקים יא' - יב' מורה נבוכים - הרב קשתיאל כ"ח בסיוון תשע"ה 45:05
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 9273 רתימת המדע להבנת התנ''ך | מורה נבוכים [69] חלק שני פרקים י' - יא' מורה נבוכים - הרב קשתיאל כ"א בסיוון תשע"ה 47:35
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 9243 חופש הבחירה אצל המלאכים | מורה נבוכים [68] חלק שני פרקים ז' - ח' מורה נבוכים - הרב קשתיאל י"ד בסיוון תשע"ה 37:25
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 9205 המופשט המניע את המציאות - כוחות הפועלים בעולם | מורה נבוכים [67] חלק שני פרק ו' מורה נבוכים - הרב קשתיאל ז בסיוון תשע"ה 41:50
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 9168 האדם - נזר הבריאה או חולשתה ? | מורה נבוכים [66] חלק שני פרק ה' מורה נבוכים - הרב קשתיאל כ"ט באייר תשע"ה 43:20
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 9136 תפיסתו הרוחנית של המדע - הורסת או בונה חברה ? | מורה נבוכים [65] חלק שני פרק ג' - ד' מורה נבוכים - הרב קשתיאל כ"ב באייר תשע"ה 44:05
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 9107 הוכחות פילוסופיות לשלילת הגמיות והשלכותיה | מורה נבוכים [64] חלק שני פרק ב' מורה נבוכים - הרב קשתיאל ט"ו באייר תשע"ה 53:10
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 9049 הוכחת מציאות ה' על פי תורת אריסטו | מורה נבוכים [63] חלק שני, פרק א' מורה נבוכים - הרב קשתיאל ח באייר תשע"ה 35:30
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 9035 ההנחות להוכחת האמונה ע''פ אריסטו | מורה נבוכים [62] חלק שני, הקדמה מורה נבוכים - הרב קשתיאל א באייר תשע"ה 34:15
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 9007 ביטול המדע כבריחה לתוך האש | ספר מורה נבוכים [61] חלק ראשון פרק עה' - עו' מורה נבוכים - הרב קשתיאל כ"ה באדר תשע"ה 36:05
12
הרב אלי סדן (נולד בד' באייר ה'תש"ח, 14 במאי 1948) הוא מייסד וראש מכינה קדם צבאית בני דוד, המכינה הקדם צבאית הראשונה בישראל. נולד בתל אביב. למד בבית הספר התיכון "צייטלין" והיה חבר בתנועת "בני עקיבא". התגייס לצנחנים ובמהלך השירות שירת במשך שנה כקומונר בסניף "בני עקיבא" ת"א צפון, וכן למד בישיבת כרם ביבנה. בתום השירות החל ללמוד פיזיקה באוניברסיטה העברית, אך לאחר שנה פרש מתוכנית הלימודים ועבר ללמוד בישיבת "מרכז הרב" בראשותו של הרב צבי יהודה הכהן קוק. למד בישיבה כ-13 שנים, בהן למד אצל הרצי"ה קוק, והרב צבי ישראל טאו והפך לאחד מתלמידיו הבולטים. במהלך לימודיו התבקש הרב סדן על ידי הרב צבי יהודה קוק לסייע בהקמת המושב "קשת" ברמת הגולן‏, וכן בהקמת גרעין תורני באילת. יחד עם הרב טאו, שימש כשליח הרצי"ה בנושא שחרור "אסירי ציון", ובהם נתן שרנסקי. הוא קיים מספר מפגשים עם אנשי ממשל בארצות הברית למען שחרורו של שרנסקי. בשנת 1988, הקים יחד עם הרב יגאל לוינשטיין את המכינה הקדם צבאית הראשונה "בני דוד" ביישוב עלי שבשומרון, שמטרתה להכין בחורים דתיים לשירות מלא בצה"ל, תוך עידודם לשירות מקסימלי ביחידות לוחמות וכקצינים. מסלול זה לא היה קיים לפני כן בישיבות ההסדר. הרב סדן הגה גם את הרעיון להקים מכינה קדם צבאית חילונית. מכינה ראשונה מסוג זה, "נחשון", הוקמה בשנת 1997. קצינים דתיים רבים בצה"ל הם בוגרי המכינה "בני דוד" ורואים ברב סדן את רבם. הוא דוגל בקו "ממלכתי" כלפי מדינת ישראל, בעקבות השקפותיו של רבו, הרב צבי טאו. הרב אלי סדן נשוי לוורדינה הלוי ולהם 12 ילדים. אחיו הוא רמי סדן, פרסומאי ויועץ תקשורתי. בנו הבכור, הרב יהודה, משמש כראש הישיבה הגבוהה של מוסדות בני דוד בעלי. גיסיו הם פרופ' יונתן הלוי, מנהל המרכז הרפואי שערי צדק והרב מיכה הלוי, רבה של פתח תקוה.
456
כל הזכויות שמורות למוסדות בני דוד - עלי. הדברים המובאים בהרצאות נאמרים במסגרת שיח פורה ומפרה בבית המדרש כחלק מלימוד עיוני, על מנת להבין את מכלול הדברים יש להאזין לכלל השיעור. אין להעתיק, לשדר, להפיץ, להציג בפומבי או למסור לצד שלישי כל חלק מהקטע דנן ללא קבלת הסכמה מראש ובכתב.
select
אמונה
כללי
מהר"ל
שו"ת הרב קלנר
שו"ת הרב קשתיאל
הלכה
הלכות הסעודה
פרשיות השבוע
1. בראשית
שבת ומועדים