הזהירות באכילת תולעים | הלכה

הרב יהודה סדן

כ"ב בשבט תשפ"א

הזהירות באכילת תולעים | הלכה

הרב יהודה סדן

כ"ב בשבט תשפ"א
לקבלת כל התוצאות
כל הזכויות שמורות למוסדות בני דוד - עלי. הדברים המובאים בהרצאות נאמרים במסגרת שיח פורה ומפרה בבית המדרש כחלק מלימוד עיוני, על מנת להבין את מכלול הדברים יש להאזין לכלל השיעור. אין להעתיק, לשדר, להפיץ, להציג בפומבי או למסור לצד שלישי כל חלק מהקטע דנן ללא קבלת הסכמה מראש ובכתב.
תוצאות חיפוש עבור:
נושאשם הרבRabiIDIDשם השיעור סידרהתאריךאורך הורדה
הלכה הרב יהודה סדן 49 16281 הזהירות באכילת תולעים | הלכה הלכה - הרב יהודה סדן כ"ב בשבט תשפ"א 52:25
הלכה הרב יהודה סדן 49 16267 דיני קדימה בברכות הלכה - הרב יהודה סדן ט"ז בשבט תשפ"א 39:15
הלכה הרב יהודה סדן 49 16234 מדיני טבילת כלים | הלכות כשרות הלכה - הרב יהודה סדן א בשבט תשפ"א 50:15
הלכה הרב יהודה סדן 49 13125 מדיני חשמל בשבת | הלכות שבת [17] הלכה - הרב יהודה סדן ט"ז באלול תשע"ז 27:50
הלכה הרב יהודה סדן 49 12976 מדיני שלושת השבועות - דיני תספורת, ברכת שהחינו, נישואין ושמיעת מוזיקה | שלושת השבועות הלכה - הרב יהודה סדן כ"ו בתמוז תשע"ז 37:35
הלכה הרב יהודה סדן 49 12950 דיני יולדת בשבת | הלכות שבת [16] הלכה - הרב יהודה סדן י"ט בתמוז תשע"ז 38:35
הלכה הרב יהודה סדן 49 12930 דיני ריפוי ורפואה בשבת | הלכות שבת [15] הלכה - הרב יהודה סדן י"ב בתמוז תשע"ז 34:00
הלכה הרב יהודה סדן 49 12906 פיקוח נפש דוחה שבת | הלכות שבת [14] הלכה - הרב יהודה סדן ה בתמוז תשע"ז 52:25
הלכה הרב יהודה סדן 49 12838 אמירה לגוי ומעשה שבת של גוי | הלכות שבת [13] הלכה - הרב יהודה סדן כ"א בסיוון תשע"ז 44:50
הלכה הרב יהודה סדן 49 12794 מדיני אמירה לגוי בשבת | הלכות שבת [12] הלכה - הרב יהודה סדן י"ד בסיוון תשע"ז 51:35
הלכה הרב יהודה סדן 49 12712 מדיני ספירת העומר - תספורת, שהחיינו וחתונה | כללי הלכה - הרב יהודה סדן י"ז באייר תשע"ז 28:25
הלכה הרב יהודה סדן 49 12616 ספירת העומר - מדאוריתא או מדרבנן? | הלכה הלכה - הרב יהודה סדן ח באייר תשע"ז 38:55
הלכה הרב יהודה סדן 49 12067 דיני השהיה והטמנה | הלכות שבת [11] הלכה - הרב יהודה סדן כ"ב בכסלו תשע"ז 34:35
הלכה הרב יהודה סדן 49 12018 השהיה והחזרה - מדיני שימוש בפלטת שבת | הלכות שבת [10] הלכה - הרב יהודה סדן ט"ו בכסלו תשע"ז 49:25
הלכה הרב יהודה סדן 49 11956 חימום אוכל בשבת - דיני השהייה על פלטה, תנור וכיריים | הלכות שבת [9] כללי הלכות שבת הלכה - הרב יהודה סדן ח בכסלו תשע"ז 44:45
הלכה הרב יהודה סדן 49 11890 בישול בכלי ראשון ושני | הלכות שבת [8] כללי הלכות שבת הלכה - הרב יהודה סדן א בכסלו תשע"ז 41:35
הלכה הרב יהודה סדן 49 11856 מלאכת בישול חלק א' | הלכות שבת [6] כללי הלכות שבת הלכה - הרב יהודה סדן ט"ז בחשוון תשע"ז 46:40
הלכה הרב יהודה סדן 49 11744 האם מותר להנות ממעשה אסור הנעשה בשבת? | הלכות שבת [5] כללי הלכות שבת הלכה - הרב יהודה סדן ט בחשוון תשע"ז 37:30
הלכה הרב יהודה סדן 49 11644 דיני ארבעת המינים | כללי הלכה - הרב יהודה סדן ד בתשרי תשע"ז 40:45
הלכה הרב יהודה סדן 49 11639 גרמא ומעשה שבת | הלכות שבת [4] כללי הלכות שבת הלכה - הרב יהודה סדן כ"ו באלול תשע"ו 40:25
הלכה הרב יהודה סדן 49 11571 דיני מתעסק, מקלקל וכלאחר יד | הלכות שבת [3] כללי הלכות שבת הלכה - הרב יהודה סדן י"ט באלול תשע"ו 38:25
הלכה הרב יהודה סדן 49 11526 מלאכה שאין צריך לגופה | הלכות שבת [2] כללי הלכות שבת הלכה - הרב יהודה סדן י"ג באלול תשע"ו 34:20
הלכה הרב יהודה סדן 49 11482 אינו מתכוון ופסיק רישא | הלכות שבת [1] כללי הלכות שבת הלכה - הרב יהודה סדן ה באלול תשע"ו 41:35
הלכה הרב יהודה סדן 49 8769 עבודה באילן בשנת שמיטה, עבודות לשימור האילן ובמקום הפסד | הלכות שמיטה הלכה - הרב יהודה סדן ב בשבט תשע"ה 59:00
הלכה הרב יהודה סדן 49 8740 הפקר פירות שביעית | הלכות שמיטה הלכה - הרב יהודה סדן כ"ד בטבת תשע"ה 39:55
הלכה הרב יהודה סדן 49 8706 מלאכות דאוריתא בשביעית - זריעה,קצירה,זמירה,בצירה | הלכות שמיטה הלכה - הרב יהודה סדן י בטבת תשע"ה 54:30
הלכה הרב יהודה סדן 49 8651 זמן הדלקת נרות חנוכה | הלכות חנוכה הלכה - הרב יהודה סדן י"ט בכסלו תשע"ה 34:35
הלכה הרב יהודה סדן 49 8587 מקום ההדלקה והדלקה בבית בבית כנסת | הלכות חנוכה הלכה - הרב יהודה סדן י"ג בכסלו תשע"ה 39:40
הלכה הרב יהודה סדן 49 8574 על מי חלה חובת הדלקת נרות חנוכה | הלכות חנוכה הלכה - הרב יהודה סדן ה בכסלו תשע"ה 31:25
הלכה הרב יהודה סדן 49 8558 גבולות עולי מצרים ועולי בבל | הלכות שמיטה הלכה - הרב יהודה סדן כ"ז בחשוון תשע"ה 35:40
הלכה הרב יהודה סדן 49 8494 גידולים בבית בשמיטה - עציצים ומצע מנותק | הלכות שמיטה הלכה - הרב יהודה סדן י"ג בחשוון תשע"ה 54:35
הלכה הרב יהודה סדן 49 8519 אוצר בית דין | הלכות שמיטה הלכה - הרב יהודה סדן ה בחשוון תשע"ה 46:50
שבת ומועדים הרב יהודה סדן 49 8387 דיני אתרוג | הלכות ארבעת המינים הלכה - הרב יהודה סדן ז בתשרי תשע"ה 15:35
שבת ומועדים הרב יהודה סדן 49 8385 דיני הדס | הלכות ארבעת המינים הלכה - הרב יהודה סדן ז בתשרי תשע"ה 22:15
שבת ומועדים הרב יהודה סדן 49 8384 דיני לולב | הלכות ארבעת המינים הלכה - הרב יהודה סדן ז בתשרי תשע"ה 38:30
שבת ומועדים הרב יהודה סדן 49 8386 דיני ערבה | הלכות ארבעת המינים הלכה - הרב יהודה סדן ז בתשרי תשע"ה 6:15
הלכה הרב יהודה סדן 49 8337 מענייני היתר מכירה - בירור ההיתר, תוקף המכירה, הפקעת קודשת א''י | הלכות שמיטה הלכה - הרב יהודה סדן כ"ב באלול תשע"ד 44:15
הלכה הרב יהודה סדן 49 8270 שתילה בגינה לפני שביעית - הלכה למעשה [מתוך שיעור על תוספת שביעית] | הלכות שמיטה הלכה - הרב יהודה סדן ט באלול תשע"ד 8:00
הלכה הרב יהודה סדן 49 8269 תוספת שביעית- מהמשנה ועד פוסקי זמננו ונ''מ לימינו | הלכות שמיטה הלכה - הרב יהודה סדן ט באלול תשע"ד 39:10
הלכה הרב יהודה סדן 49 8172 תספורת, נישואין, אכילת בשר | הלכות בין המצרים, סימן תקנא' הלכה - הרב יהודה סדן כ"ו בתמוז תשע"ד 39:25
הלכה הרב יהודה סדן 49 8149 מלאכת קושר | הלכות שבת [27] סימן שיז' הלכה - הרב יהודה סדן י"ט בתמוז תשע"ד 47:35
הלכה הרב יהודה סדן 49 8123 המשך הלכות צידה | הלכות שבת [26] סוף סימן שטז' הלכה - הרב יהודה סדן י"ב בתמוז תשע"ד 38:45
הלכה הרב יהודה סדן 49 8069 הלכות צידה | הלכות שבת [25] סימן שטז' הלכה - הרב יהודה סדן ו בתמוז תשע"ד 1:04:00
הלכה הרב יהודה סדן 49 8068 מלאכות תופר וקורע | הלכות שבת [24] סימן שמ' הלכה - הרב יהודה סדן כ"ד בסיוון תשע"ד 52:00
הלכה הרב יהודה סדן 49 7984 מלאכת מוחק | הלכות שבת [23] סימן שמ' הלכה - הרב יהודה סדן י"ד בסיוון תשע"ד 53:25
הלכה הרב יהודה סדן 49 7855 מלאכת מעמר [אסיפת גידולי קרקע] | הלכות שבת [22] סימן שמ' הלכה - הרב יהודה סדן כ"ב באייר תשע"ד 48:35
הלכה הרב יהודה סדן 49 7829 מלאכת חורש | הלכות שבת [21] סימן שלז' הלכה - הרב יהודה סדן ט"ו באייר תשע"ד 48:35
הלכה הרב יהודה סדן 49 7785 מלאכת זורע, חורש וקוצר | הלכות שבת [20] שו"ע או"ח סימן שלו' הלכה - הרב יהודה סדן ח באייר תשע"ד 50:40
הלכה הרב יהודה סדן 49 7640 מלאכת צובע | הלכות שבת [19] סימנים שג', שכא' הלכה - הרב יהודה סדן י"ח באדר ב תשע"ד 49:50
שבת ומועדים הרב יהודה סדן 49 7767 הלכות ודיני משלוח מנות | פורים הלכה - הרב יהודה סדן י"א באדר ב תשע"ד 1:24:10
הלכה הרב יהודה סדן 49 7645 מלאכות סוחט וצובע | הלכות שבת [18] סימן שכ' הלכה - הרב יהודה סדן כ"ז באדר א תשע"ד 48:50
הלכה הרב יהודה סדן 49 7644 מלאכת לש | הלכות שבת [17] סימן שכא' סע' יג-יט' הלכה - הרב יהודה סדן כ באדר א תשע"ד 56:40
הלכה הרב יהודה סדן 49 7643 מלאכת טוחן | הלכות שבת [16] סימן שכא' סע' א'-יב הלכה - הרב יהודה סדן י"ג באדר א תשע"ד 52:15
הלכה הרב יהודה סדן 49 7642 מלאכת דש | הלכות שבת [15] סימן סע' א'-ח' הלכה - הרב יהודה סדן כ"ט בשבט תשע"ד 47:35
הלכה הרב יהודה סדן 49 7371 הלכות ברירה- שטיפת פירות וברירת משקים | הלכות שבת [14] סימן שיט מסע' ו' והלאה הלכה - הרב יהודה סדן כ"ב בשבט תשע"ד 52:00
הלכה הרב יהודה סדן 49 7305 התנאים המתירים ברירה | הלכות שבת [13] מלאכת בורר, סימן שיט' הלכה - הרב יהודה סדן ח בשבט תשע"ד 49:05
הלכה הרב יהודה סדן 49 7306 דיני הטמנה | הלכות שבת [12] מלאכת בישול - סימנים רנז'- רנט' הלכה - הרב יהודה סדן א בשבט תשע"ד 43:40
הלכה הרב יהודה סדן 49 7215 מדיני הפלטה- השהיה והחזרה | הלכות שבת [11] מלאכת בישול, סימן רנג' א' - ג' הלכה - הרב יהודה סדן כ"ג בטבת תשע"ד 43:55
הלכה הרב יהודה סדן 49 7181 דינים במלאכת בישול - כלי ראשון כלי שני ומגיס | הלכות שבת [10] סימן שיח' סע' ד' - יט' הלכה - הרב יהודה סדן ט"ז בטבת תשע"ד 52:50
הלכה הרב יהודה סדן 49 7164 דינים במלאכת בישול | הלכות שבת [9] סימן שיח' סע' ג'-ח' הלכה - הרב יהודה סדן ט בטבת תשע"ד 45:40
הלכה הרב יהודה סדן 49 7075 מדיני הדלקת נרות חנוכה | הלכות חנוכה הלכה - הרב יהודה סדן י"ח בכסלו תשע"ד 46:35
הלכה הרב יהודה סדן 49 7051 דיני בציעת הפת, אכילת שלוש סעודות | הלכות שבת [8] סימנים ערב', רצא' הלכה - הרב יהודה סדן י"א בכסלו תשע"ד 45:45
הלכה הרב יהודה סדן 49 7005 מדיני תפילות השבת | הלכות שבת [7] הלכה - הרב יהודה סדן ד בכסלו תשע"ד 52:10
הלכה הרב יהודה סדן 49 6971 הלכות שבת [6] דיני בשמים ונר ההבדלה סימן צז'- צח' הלכה - הרב יהודה סדן כ"ז בחשוון תשע"ד 48:40
הלכה הרב יהודה סדן 49 6941 דיני הבדלה על היין | הלכות שבת [5] סימן רצו' הלכה - הרב יהודה סדן כ בחשוון תשע"ד 51:45
הלכה הרב יהודה סדן 49 6916 דיני היין, קידוש במקום סעודה | הלכות שבת [4] סימן רעב'- רעג' הלכה - הרב יהודה סדן י"ג בחשוון תשע"ד 48:45
הלכה הרב יהודה סדן 49 6900 הלכות קידוש | הלכות שבת [3] סימן רעא' הלכה - הרב יהודה סדן ו בחשוון תשע"ד 45:45
הלכה הרב יהודה סדן 49 6798 מהלכות תקיעת שופר | הלכה הלכה - הרב יהודה סדן כ"ג באלול תשע"ג 50:00
הלכה הרב יהודה סדן 49 6770 מדיני הדלקת נרות | הלכות שבת [2] סימן רסג' הלכה - הרב יהודה סדן ט"ז באלול תשע"ג 40:45
הלכה הרב יהודה סדן 49 6752 דיני כניסת שבת | הלכות שבת [1] סימנים רס'- רסב' הלכה - הרב יהודה סדן ט באלול תשע"ג 41:15
הלכה הרב יהודה סדן 49 6492 בדיקת חמץ | הלכות פסח הלכה - הרב יהודה סדן י"ח באדר תשע"ג 53:00
הלכה הרב יהודה סדן 49 6456 דיני טעות וספק בברכת היין | הלכות סעודה, סימן ר''ט [33:45] הלכה - הרב יהודה סדן כ"ז בשבט תשע"ג 33:45
הלכה הרב יהודה סדן 49 6455 ברכת הפירות | הלכות סעודה סימן ר''ו- ר''ח הלכה - הרב יהודה סדן כ בשבט תשע"ג 25:35
הלכה הרב יהודה סדן 49 6454 פת הבאה בכיסנין | הלכות סעודה, סימן קס''ח הלכה - הרב יהודה סדן ז בטבת תשע"ג 41:45
הלכה הרב יהודה סדן 49 6217 הפסק בסעודה | הלכות סעודה הלכה - הרב יהודה סדן ח בכסלו תשע"ג 36:05
הלכה הרב יהודה סדן 49 6453 הפסק בסעודה | הלכות סעודה הלכה - הרב יהודה סדן ח בכסלו תשע"ג 36:05
הלכה הרב יהודה סדן 49 6175 דיני ברכות על האוכלין הבאים בסעודה | הלכות הסעודה הלכה - הרב יהודה סדן א בכסלו תשע"ג 39:55
הלכה הרב יהודה סדן 49 6149 הלכות בציעת הפת | הלכות הסעודה הלכה - הרב יהודה סדן כ"ג בחשוון תשע"ג 50:15
הלכה הרב יהודה סדן 49 6113 נטילת ידים - המשך | הלכות הסעודה הלכה - הרב יהודה סדן ט"ז בחשוון תשע"ג 36:20
הלכה הרב יהודה סדן 49 6092 הלכות נטילת ידים | הלכות הסעודה הלכה - הרב יהודה סדן ט בחשוון תשע"ג 46:00
12
הרב אלי סדן (נולד בד' באייר ה'תש"ח, 14 במאי 1948) הוא מייסד וראש מכינה קדם צבאית בני דוד, המכינה הקדם צבאית הראשונה בישראל. נולד בתל אביב. למד בבית הספר התיכון "צייטלין" והיה חבר בתנועת "בני עקיבא". התגייס לצנחנים ובמהלך השירות שירת במשך שנה כקומונר בסניף "בני עקיבא" ת"א צפון, וכן למד בישיבת כרם ביבנה. בתום השירות החל ללמוד פיזיקה באוניברסיטה העברית, אך לאחר שנה פרש מתוכנית הלימודים ועבר ללמוד בישיבת "מרכז הרב" בראשותו של הרב צבי יהודה הכהן קוק. למד בישיבה כ-13 שנים, בהן למד אצל הרצי"ה קוק, והרב צבי ישראל טאו והפך לאחד מתלמידיו הבולטים. במהלך לימודיו התבקש הרב סדן על ידי הרב צבי יהודה קוק לסייע בהקמת המושב "קשת" ברמת הגולן‏, וכן בהקמת גרעין תורני באילת. יחד עם הרב טאו, שימש כשליח הרצי"ה בנושא שחרור "אסירי ציון", ובהם נתן שרנסקי. הוא קיים מספר מפגשים עם אנשי ממשל בארצות הברית למען שחרורו של שרנסקי. בשנת 1988, הקים יחד עם הרב יגאל לוינשטיין את המכינה הקדם צבאית הראשונה "בני דוד" ביישוב עלי שבשומרון, שמטרתה להכין בחורים דתיים לשירות מלא בצה"ל, תוך עידודם לשירות מקסימלי ביחידות לוחמות וכקצינים. מסלול זה לא היה קיים לפני כן בישיבות ההסדר. הרב סדן הגה גם את הרעיון להקים מכינה קדם צבאית חילונית. מכינה ראשונה מסוג זה, "נחשון", הוקמה בשנת 1997. קצינים דתיים רבים בצה"ל הם בוגרי המכינה "בני דוד" ורואים ברב סדן את רבם. הוא דוגל בקו "ממלכתי" כלפי מדינת ישראל, בעקבות השקפותיו של רבו, הרב צבי טאו. הרב אלי סדן נשוי לוורדינה הלוי ולהם 12 ילדים. אחיו הוא רמי סדן, פרסומאי ויועץ תקשורתי. בנו הבכור, הרב יהודה, משמש כראש הישיבה הגבוהה של מוסדות בני דוד בעלי. גיסיו הם פרופ' יונתן הלוי, מנהל המרכז הרפואי שערי צדק והרב מיכה הלוי, רבה של פתח תקוה.
456
כל הזכויות שמורות למוסדות בני דוד - עלי. הדברים המובאים בהרצאות נאמרים במסגרת שיח פורה ומפרה בבית המדרש כחלק מלימוד עיוני, על מנת להבין את מכלול הדברים יש להאזין לכלל השיעור. אין להעתיק, לשדר, להפיץ, להציג בפומבי או למסור לצד שלישי כל חלק מהקטע דנן ללא קבלת הסכמה מראש ובכתב.
select
אמונה
כללי
מהר"ל
שו"ת הרב קלנר
הלכה
הלכות הסעודה
פרשיות השבוע
שבת ומועדים
תפילות ראש השנה - ניגונים