מסכת סנהדרין [11] לב עב - לד עא

הרב אליעזר קשתיאל

ב באלול תשע"ז

מסכת סנהדרין [11] לב עב - לד עא

הרב אליעזר קשתיאל

ב באלול תשע"ז
לקבלת כל התוצאות
כל הזכויות שמורות למוסדות בני דוד - עלי. הדברים המובאים בהרצאות נאמרים במסגרת שיח פורה ומפרה בבית המדרש כחלק מלימוד עיוני, על מנת להבין את מכלול הדברים יש להאזין לכלל השיעור. אין להעתיק, לשדר, להפיץ, להציג בפומבי או למסור לצד שלישי כל חלק מהקטע דנן ללא קבלת הסכמה מראש ובכתב.
תוצאות חיפוש עבור:
נושאשם הרבRabiIDIDשם השיעור סידרהתאריךאורך הורדה
גמרא הרב אליעזר קשתיאל 15 13050 מסכת סנהדרין [11] לב עב - לד עא דף יומי - הרב קשתיאל ב באלול תשע"ז 25:50
גמרא הרב אליעזר קשתיאל 15 13020 מסכת סנהדרין [10] יד' ע''א - טו' ע''א דף יומי - הרב קשתיאל ו באב תשע"ז 15:05
גמרא הרב אליעזר קשתיאל 15 13019 מסכת סנהדרין [9] יג' ע''א - יד' ע''א דף יומי - הרב קשתיאל ה באב תשע"ז 26:15
גמרא הרב אליעזר קשתיאל 15 13018 מסכת סנהדרין [8] יב' ע''ב - יג' ע''א דף יומי - הרב קשתיאל ד באב תשע"ז 17:40
גמרא הרב אליעזר קשתיאל 15 13017 מסכת סנהדרין [7] דף יב' דף יומי - הרב קשתיאל ג באב תשע"ז 15:30
גמרא הרב אליעזר קשתיאל 15 12983 מסכת סנהדרין [6] י' ע'א דף יומי - הרב קשתיאל ב באב תשע"ז 20:20
גמרא הרב אליעזר קשתיאל 15 12981 מסכת סנהדרין [5] ט' ע''ב עד י' ע''א דף יומי - הרב קשתיאל א באב תשע"ז 13:25
גמרא הרב אליעזר קשתיאל 15 12982 מסכת סנהדרין [4] ז' ע''ב - ח' ע''א דף יומי - הרב קשתיאל כ"ז בתמוז תשע"ז 16:20
גמרא הרב אליעזר קשתיאל 15 12972 מסכת סנהדרין [2] ה עב - ו עב דף יומי - הרב קשתיאל כ"ה בתמוז תשע"ז 31:25
גמרא הרב אליעזר קשתיאל 15 12954 מסכת סנהדרין [1] דף ב' ע''א - ג' ע''א דף יומי - הרב קשתיאל כ"ב בתמוז תשע"ז 35:00
גמרא הרב אליעזר קשתיאל 15 12572 מסכת בבא בתרא [46] עג' ע''ב - עד' ע''ב דף יומי - הרב קשתיאל ו בניסן תשע"ז 23:00
גמרא הרב אליעזר קשתיאל 15 12574 מסכת בבא בתרא [45] עג' ע''א - עג' ע''ב דף יומי - הרב קשתיאל ד בניסן תשע"ז 30:40
גמרא הרב אליעזר קשתיאל 15 12573 מסכת בבא בתרא [44] עב' ע''א - עג' ע''א דף יומי - הרב קשתיאל ב בניסן תשע"ז 29:20
גמרא הרב אליעזר קשתיאל 15 12564 מסכת בבא בתרא [43] ע' ע''א - עא' ע''ב דף יומי - הרב קשתיאל א בניסן תשע"ז 21:30
גמרא הרב אליעזר קשתיאל 15 12550 מסכת בבא בתרא [42] סח' ע''א - סט' ע''ב דף יומי - הרב קשתיאל כ"ח באדר תשע"ז 21:20
גמרא הרב אליעזר קשתיאל 15 12541 מסכת בבא בתרא [41] סו' ע''א - סח' ע''א דף יומי - הרב קשתיאל כ"ה באדר תשע"ז 27:10
גמרא הרב אליעזר קשתיאל 15 12526 מסכת בבא בתרא [40] סד' ע''ב - סו' ע''א דף יומי - הרב קשתיאל כ"ד באדר תשע"ז 25:00
גמרא הרב אליעזר קשתיאל 15 12520 מסכת בבא בתרא [39] א' ע''א - סב' ע''ב דף יומי - הרב קשתיאל כ"ב באדר תשע"ז 28:30
גמרא הרב אליעזר קשתיאל 15 12519 מסכת בבא בתרא [38] נט' ע''ב - ס' ע''ב דף יומי - הרב קשתיאל כ"א באדר תשע"ז 26:20
גמרא הרב אליעזר קשתיאל 15 12505 מסכת בבא בתרא [37] נז' ע''א עד נח' ע''ב דף יומי - הרב קשתיאל י"ח באדר תשע"ז 26:45
גמרא הרב אליעזר קשתיאל 15 12492 מסכת בבא בתרא [36] נה' ע''א - נז' ע''א דף יומי - הרב קשתיאל י"ז באדר תשע"ז 28:15
גמרא הרב אליעזר קשתיאל 15 12486 מסכת בבא בתרא [35] נג' ע''א - נה' ע''א דף יומי - הרב קשתיאל ט"ז באדר תשע"ז 22:00
גמרא הרב אליעזר קשתיאל 15 12485 מסכת בבא בתרא [34] נב' ע''א - נג' ע''א דף יומי - הרב קשתיאל ט"ו באדר תשע"ז 21:40
גמרא הרב אליעזר קשתיאל 15 12439 מסכת בבא בתרא [33] מו' ע''ב עד מח' ע''ב דף יומי - הרב קשתיאל ט באדר תשע"ז 27:35
גמרא הרב אליעזר קשתיאל 15 12429 מסכת בבא בתרא [32] מד' ע''ב מו' ע''ב דף יומי - הרב קשתיאל ח באדר תשע"ז 32:25
גמרא הרב אליעזר קשתיאל 15 12426 מסכת בבא בתרא [31] מג' ע''א - מד' ע''א דף יומי - הרב קשתיאל ה באדר תשע"ז 14:15
גמרא הרב אליעזר קשתיאל 15 12413 מסכת בבא בתרא [30] מב' ע''א - מג' ע''א דף יומי - הרב קשתיאל ד באדר תשע"ז 27:55
גמרא הרב אליעזר קשתיאל 15 12406 מסכת בבא בתרא [29] מ' ע''ב - מב' ע''א דף יומי - הרב קשתיאל ג באדר תשע"ז 30:55
גמרא הרב אליעזר קשתיאל 15 12379 מסכת בבא בתרא [27] לח' ע''א - לט' ע''א דף יומי - הרב קשתיאל ל בשבט תשע"ז 17:50
גמרא הרב אליעזר קשתיאל 15 12363 מסכת בבא בתרא [26] - סוגייות בעיון - חזקה, מיגו, כל דאלין גבר, שודא דדייני דף יומי - הרב קשתיאל כ"ז בשבט תשע"ז 30:55
גמרא הרב אליעזר קשתיאל 15 12361 מסכת בבא בתרא [25] לו' ע''א - לח' ע''א דף יומי - הרב קשתיאל כ"ה בשבט תשע"ז 31:45
גמרא הרב אליעזר קשתיאל 15 12352 מסכת בבא בתרא [24] לד' ע''ב - לו' ע''א דף יומי - הרב קשתיאל כ"ד בשבט תשע"ז 28:00
גמרא הרב אליעזר קשתיאל 15 12351 מסכת בבא בתרא [23] לב' ע''ב - לד' ע''א דף יומי - הרב קשתיאל כ"ג בשבט תשע"ז 24:45
גמרא הרב אליעזר קשתיאל 15 12329 מסכת בבא בתרא [22] לא' ע''א - לב' ע''ב דף יומי - הרב קשתיאל כ"ב בשבט תשע"ז 24:40
גמרא הרב אליעזר קשתיאל 15 12317 מסכת בבא בתרא [21] כט' ע''א - ל' ע''א דף יומי - הרב קשתיאל כ בשבט תשע"ז 28:15
גמרא הרב אליעזר קשתיאל 15 12305 מסכת בבא בתרא [20] כז' ע''ב - כט' ע''א דף יומי - הרב קשתיאל י"ט בשבט תשע"ז 29:15
גמרא הרב אליעזר קשתיאל 15 12295 מסכת בבא בתרא [19] כה' ע''ב - כז' ע''ב דף יומי - הרב קשתיאל י"ח בשבט תשע"ז 30:50
גמרא הרב אליעזר קשתיאל 15 12287 מסכת בבא בתרא [18] כד' ע''א - כה' ע''ב דף יומי - הרב קשתיאל י"ז בשבט תשע"ז 26:40
גמרא הרב אליעזר קשתיאל 15 12278 מסכת בבא בתרא [17] כב' ע''ב - כד' ע''א דף יומי - הרב קשתיאל ט"ז בשבט תשע"ז 21:50
גמרא הרב אליעזר קשתיאל 15 12277 מסכת בבא בתרא [16] כב' ע''א - כב' ע''ב דף יומי - הרב קשתיאל י"ד בשבט תשע"ז 19:10
גמרא הרב אליעזר קשתיאל 15 12272 מסכת בבא בתרא [15] כ' ע''ב עד כא' ע''ב דף יומי - הרב קשתיאל י"ג בשבט תשע"ז 29:40
גמרא הרב אליעזר קשתיאל 15 12265 מסכת בבא בתרא [14] יט' ע''ב - כ' ע''ב דף יומי - הרב קשתיאל י"ב בשבט תשע"ז 31:25
גמרא הרב אליעזר קשתיאל 15 12263 מסכת בבא בתרא [13] יח' ע''א - יט' ע''ב דף יומי - הרב קשתיאל י"א בשבט תשע"ז 30:20
גמרא הרב אליעזר קשתיאל 15 12246 מסכת בבא בתרא [12] טז' ע''ב - יח' ע''א דף יומי - הרב קשתיאל י בשבט תשע"ז 25:50
גמרא הרב אליעזר קשתיאל 15 12243 מסכת בבא בתרא [11] יד' ע''ב - טז' ע''ב דף יומי - הרב קשתיאל ט בשבט תשע"ז 34:35
גמרא הרב אליעזר קשתיאל 15 12240 מסכת בבא בתרא [10] יב' ע''ב - יד' ע''א דף יומי - הרב קשתיאל ו בשבט תשע"ז 30:15
גמרא הרב אליעזר קשתיאל 15 12217 מסכת בבא בתרא [8] ח' ע''ב - י' ע''א דף יומי - הרב קשתיאל ג בשבט תשע"ז 31:35
גמרא הרב אליעזר קשתיאל 15 12203 מסכת בבא בתרא [7] ז' ע''ב - ח' ע''ב דף יומי - הרב קשתיאל ב בשבט תשע"ז 32:20
גמרא הרב אליעזר קשתיאל 15 12204 מסכת בבא בתרא [6] ז' ע''א - ז' ע''ב דף יומי - הרב קשתיאל כ"ט בטבת תשע"ז 18:50
גמרא הרב אליעזר קשתיאל 15 12191 מסכת בבא בתרא [5] ו' ע''א - ז' ע''א דף יומי - הרב קשתיאל כ"ח בטבת תשע"ז 34:40
גמרא הרב אליעזר קשתיאל 15 12184 מסכת בבא בתרא [4] ה' ע''א - ו' ע''א דף יומי - הרב קשתיאל כ"ז בטבת תשע"ז 21:00
גמרא הרב אליעזר קשתיאל 15 12179 מסכת בבא בתרא [3] ד' ע''א - ה' ע''א דף יומי - הרב קשתיאל כ"ו בטבת תשע"ז 34:15
גמרא הרב אליעזר קשתיאל 15 12167 מסכת בבא בתרא [2] ג' ע''א - ד' ע''א דף יומי - הרב קשתיאל כ"ה בטבת תשע"ז 26:05
גמרא הרב אליעזר קשתיאל 15 12164 מסכת בבא בתרא [1] דף ב' עד ג' ע''א דף יומי - הרב קשתיאל כ"ד בטבת תשע"ז 24:35
גמרא הרב אליעזר קשתיאל 15 12157 מסכת בבא מציעא [79] קיז' ע''ב - קיח' ע''ב דף יומי - הרב קשתיאל כ"א בטבת תשע"ז 31:55
גמרא הרב אליעזר קשתיאל 15 12155 מסכת בבא מציעא [78] קטז' ע''ב - קיז' ע''ב דף יומי - הרב קשתיאל כ בטבת תשע"ז 31:35
גמרא הרב אליעזר קשתיאל 15 12135 מסכת בבא מציעא [77] קיג' ע''ב - קטז' ע''ב דף יומי - הרב קשתיאל י"ט בטבת תשע"ז 36:55
גמרא הרב אליעזר קשתיאל 15 12109 מסכת בבא מציעא [76] קיא' ע''א - קיג' ע''א דף יומי - הרב קשתיאל י"ז בטבת תשע"ז 30:00
גמרא הרב אליעזר קשתיאל 15 12108 מסכת בבא מציעא [75] קי' ע''א - קיא' ע''א דף יומי - הרב קשתיאל ט"ו בטבת תשע"ז 21:15
גמרא הרב אליעזר קשתיאל 15 12102 מסכת בבא מציעא [74] קח' ע''ב - קי' ע''א דף יומי - הרב קשתיאל י"ד בטבת תשע"ז 36:05
גמרא הרב אליעזר קשתיאל 15 12088 מסכת בבא מציעא [72] קו' ע''א - קז' ע''ב דף יומי - הרב קשתיאל י"ב בטבת תשע"ז 32:00
גמרא הרב אליעזר קשתיאל 15 12080 מסכת בבא מציעא [71] קד' ע''ב - קו' ע''א דף יומי - הרב קשתיאל י"א בטבת תשע"ז 27:50
גמרא הרב אליעזר קשתיאל 15 12079 מסכת בבא מציעא [70] קג' ע''א - קג' ע''ב דף יומי - הרב קשתיאל ח בטבת תשע"ז 21:10
גמרא הרב אליעזר קשתיאל 15 12063 מסכת בבא מציעא [69] קא' ע'ב - קג' ע''א דף יומי - הרב קשתיאל ו בטבת תשע"ז 30:00
גמרא הרב אליעזר קשתיאל 15 12052 מסכת בבא מציעא [68] ק' ע''ב - קא' ע''ב דף יומי - הרב קשתיאל ה בטבת תשע"ז 36:50
גמרא הרב אליעזר קשתיאל 15 12074 מסכת בבא מציעא [66] צו' ע''א - צט' ע''א דף יומי - הרב קשתיאל ד בטבת תשע"ז 34:45
גמרא הרב אליעזר קשתיאל 15 12075 מסכת בבא מציעא [67] צט' ע''א - ק' ע''ב דף יומי - הרב קשתיאל ד בטבת תשע"ז 30:10
גמרא הרב אליעזר קשתיאל 15 12073 מסכת בבא מציעא [65] צד' ע''ב - צה' ע''ב דף יומי - הרב קשתיאל ג בטבת תשע"ז 18:10
גמרא הרב אליעזר קשתיאל 15 12072 מסכת בבא מציעא [64] צג' ע''ב - צד' ע''ב דף יומי - הרב קשתיאל א בטבת תשע"ז 17:25
גמרא הרב אליעזר קשתיאל 15 12062 מסכת בבא מציעא [63] צב' ע''א - צג' ע''ב דף יומי - הרב קשתיאל כ"ח בכסלו תשע"ז 37:25
גמרא הרב אליעזר קשתיאל 15 12036 מסכת בבא מציעא [62] פט' ע''ב - צב' ע''א דף יומי - הרב קשתיאל כ"ז בכסלו תשע"ז 36:05
גמרא הרב אליעזר קשתיאל 15 12025 מסכת בבא מציעא [61] פז' ע''א - פט' ע''ב דף יומי - הרב קשתיאל כ"ו בכסלו תשע"ז 34:00
גמרא הרב אליעזר קשתיאל 15 12024 מסכת בבא מציעא [60] פה' ע''א - פז' ע''א דף יומי - הרב קשתיאל כ"ה בכסלו תשע"ז 31:25
גמרא הרב אליעזר קשתיאל 15 12023 מסכת בבא מציעא [59] פג' ע''ב - פה' ע''א דף יומי - הרב קשתיאל כ"ג בכסלו תשע"ז 28:25
גמרא הרב אליעזר קשתיאל 15 12015 מסכת בבא מציעא [58] פא' ע''ב - פג' ע''ב דף יומי - הרב קשתיאל כ"ב בכסלו תשע"ז 36:50
גמרא הרב אליעזר קשתיאל 15 12014 מסכת בבא מציעא [57] פ' ע''א - פא' ע''ב דף יומי - הרב קשתיאל כ"א בכסלו תשע"ז 27:40
גמרא הרב אליעזר קשתיאל 15 11997 מסכת בבא מציעא [56] עח' ע''א - פ' ע''א דף יומי - הרב קשתיאל כ בכסלו תשע"ז 34:30
גמרא הרב אליעזר קשתיאל 15 11983 מסכת בבא מציעא [55] עו' ע''א עד עח' ע''א דף יומי - הרב קשתיאל י"ט בכסלו תשע"ז 38:30
גמרא הרב אליעזר קשתיאל 15 11980 מסכת בבא מציעא [54] עד' ע''א - עה' ע''א דף יומי - הרב קשתיאל ט"ז בכסלו תשע"ז 19:40
גמרא הרב אליעזר קשתיאל 15 11977 מסכת בבא מציעא [53] עג' ע''א - עד' ע''א דף יומי - הרב קשתיאל ט"ו בכסלו תשע"ז 28:20
12345678910
הרב אלי סדן (נולד בד' באייר ה'תש"ח, 14 במאי 1948) הוא מייסד וראש מכינה קדם צבאית בני דוד, המכינה הקדם צבאית הראשונה בישראל. נולד בתל אביב. למד בבית הספר התיכון "צייטלין" והיה חבר בתנועת "בני עקיבא". התגייס לצנחנים ובמהלך השירות שירת במשך שנה כקומונר בסניף "בני עקיבא" ת"א צפון, וכן למד בישיבת כרם ביבנה. בתום השירות החל ללמוד פיזיקה באוניברסיטה העברית, אך לאחר שנה פרש מתוכנית הלימודים ועבר ללמוד בישיבת "מרכז הרב" בראשותו של הרב צבי יהודה הכהן קוק. למד בישיבה כ-13 שנים, בהן למד אצל הרצי"ה קוק, והרב צבי ישראל טאו והפך לאחד מתלמידיו הבולטים. במהלך לימודיו התבקש הרב סדן על ידי הרב צבי יהודה קוק לסייע בהקמת המושב "קשת" ברמת הגולן‏, וכן בהקמת גרעין תורני באילת. יחד עם הרב טאו, שימש כשליח הרצי"ה בנושא שחרור "אסירי ציון", ובהם נתן שרנסקי. הוא קיים מספר מפגשים עם אנשי ממשל בארצות הברית למען שחרורו של שרנסקי. בשנת 1988, הקים יחד עם הרב יגאל לוינשטיין את המכינה הקדם צבאית הראשונה "בני דוד" ביישוב עלי שבשומרון, שמטרתה להכין בחורים דתיים לשירות מלא בצה"ל, תוך עידודם לשירות מקסימלי ביחידות לוחמות וכקצינים. מסלול זה לא היה קיים לפני כן בישיבות ההסדר. הרב סדן הגה גם את הרעיון להקים מכינה קדם צבאית חילונית. מכינה ראשונה מסוג זה, "נחשון", הוקמה בשנת 1997. קצינים דתיים רבים בצה"ל הם בוגרי המכינה "בני דוד" ורואים ברב סדן את רבם. הוא דוגל בקו "ממלכתי" כלפי מדינת ישראל, בעקבות השקפותיו של רבו, הרב צבי טאו. הרב אלי סדן נשוי לוורדינה הלוי ולהם 12 ילדים. אחיו הוא רמי סדן, פרסומאי ויועץ תקשורתי. בנו הבכור, הרב יהודה, משמש כראש הישיבה הגבוהה של מוסדות בני דוד בעלי. גיסיו הם פרופ' יונתן הלוי, מנהל המרכז הרפואי שערי צדק והרב מיכה הלוי, רבה של פתח תקוה.
456
כל הזכויות שמורות למוסדות בני דוד - עלי. הדברים המובאים בהרצאות נאמרים במסגרת שיח פורה ומפרה בבית המדרש כחלק מלימוד עיוני, על מנת להבין את מכלול הדברים יש להאזין לכלל השיעור. אין להעתיק, לשדר, להפיץ, להציג בפומבי או למסור לצד שלישי כל חלק מהקטע דנן ללא קבלת הסכמה מראש ובכתב.
select
אמונה
כללי
מהר"ל
שו"ת הרב קלנר
שו"ת הרב קשתיאל
הלכה
הלכות הסעודה
פרשיות השבוע
1. בראשית
שבת ומועדים