הבדלת דאורייתא ודרבנן - בידי חכמים ולמען העם | כוזרי [121] מאמר שלישי פס' נ' - נג'

הרב אוהד תירוש

כ"א בתמוז תשע"ו

הבדלת דאורייתא ודרבנן - בידי חכמים ולמען העם | כוזרי [121] מאמר שלישי פס' נ' - נג'

הרב אוהד תירוש

כ"א בתמוז תשע"ו
לקבלת כל התוצאות
כל הזכויות שמורות למוסדות בני דוד - עלי. הדברים המובאים בהרצאות נאמרים במסגרת שיח פורה ומפרה בבית המדרש כחלק מלימוד עיוני, על מנת להבין את מכלול הדברים יש להאזין לכלל השיעור. אין להעתיק, לשדר, להפיץ, להציג בפומבי או למסור לצד שלישי כל חלק מהקטע דנן ללא קבלת הסכמה מראש ובכתב.
תוצאות חיפוש עבור:
נושאשם הרבRabiIDIDשם השיעור סידרהתאריךאורך הורדה
אמונה הרב אוהד תירוש 12 11374 הבדלת דאורייתא ודרבנן - בידי חכמים ולמען העם | כוזרי [121] מאמר שלישי פס' נ' - נג' כוזרי - הרב אוהד כ"א בתמוז תשע"ו 35:45
אמונה הרב אוהד תירוש 12 11292 רוח ההלכה ודיניה - גוף אחד | כוזרי [120] מאמר שלישי פס' מט' - נב' כוזרי - הרב אוהד ח בתמוז תשע"ו 29:25
אמונה הרב אוהד תירוש 12 11270 השתדלות רוחנית ופרקטיקה דתית | כוזרי [119] מאמר שלישי פס' מט' כוזרי - הרב אוהד ל בסיוון תשע"ו 30:10
אמונה הרב אוהד תירוש 12 11203 שורש המינות - הנביון להתחכם בתורה ולקבוע מצוות מדעתך | כוזרי [118] מאמר שלישי פס' מט' כוזרי - הרב אוהד כ"ג בסיוון תשע"ו 40:55
אמונה הרב אוהד תירוש 12 11160 הטומאה והטהרה - מיסטיקה או איסור פרקטי | כוזרי [117] מאמר שלישי פס' מט' כוזרי - הרב אוהד ט"ז בסיוון תשע"ו 43:45
אמונה הרב אוהד תירוש 12 11143 יחס הרמב''ם לטומאה וקדושה | כוזרי [116] מאמר שלישי פס' מט' כוזרי - הרב אוהד ט בסיוון תשע"ו 47:20
אמונה הרב אוהד תירוש 12 11035 טהרה - השתדלות ללא תכלית? | כוזרי [115] מאמר שלישי פס' מח' - מט' כוזרי - הרב אוהד כ"ד באייר תשע"ו 38:55
אמונה הרב אוהד תירוש 12 10999 הכלל השכלי הוא הנותן את המשמעות לפרטים | כוזרי [114] מאמר שלישי פס' מג' - מז' כוזרי - הרב אוהד י"ז באייר תשע"ו 38:45
אמונה הרב אופיר וולס 53 10801 לימוד הכללים - שיטת הכוזרי בלימודי אמונה | כוזרי [113] מאמר שלישי פס' לט' - מא' כוזרי - הרב אוהד כ באדר ב תשע"ו 40:45
אמונה הרב אוהד תירוש 12 10672 חכמת חכמי הסנהדרין - החכמה האלוקית | כוזרי [112] מאמר שלישי פס' מ' - מב' כוזרי - הרב אוהד כ"ט באדר א תשע"ו 43:55
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 10555 הנביאים הם ממשיכי תורת משה ובידם לקבוע מצוות | כוזרי [111] מאמר שלישי פס' לט' - מ' כוזרי - הרב אוהד ט"ו באדר א תשע"ו 35:40
אמונה הרב אוהד תירוש 12 10450 הקונפליקט הקראי ודיוק סמכות ההלכה ללא נבואה עד ימינו | כוזרי [109] מאמר שלישי פס' לח' - לט' כוזרי - הרב אוהד א באדר א תשע"ו 53:35
אמונה הרב אוהד תירוש 12 10395 התורה שבעל פה היא ההשתדלות שבתורה שבכתב | כוזרי [108] מאמר שלישי פס' לח' כוזרי - הרב אוהד כ"ד בשבט תשע"ו 40:55
אמונה הרב אוהד תירוש 12 10347 ביקורת המקרא - ביטוי בן זמננו לקראות | כוזרי [107] מאמר שלישי פס' לח' - לט' כוזרי - הרב אוהד י"ח בשבט תשע"ו 30:30
אמונה הרב אוהד תירוש 12 10301 השתדלות בעבודת ה' ולא בעבודה פרטית | כוזרי [106] מאמר שלישי פס' לו' כוזרי - הרב אוהד י בשבט תשע"ו 40:00
אמונה הרב אוהד תירוש 12 10167 אין אות ללא תוכן | כוזרי [105] מאמר שלישי פס' לה' כוזרי - הרב אוהד כ"ה בטבת תשע"ו 43:45
אמונה הרב אוהד תירוש 12 10125 ביקורת המקרא והסתכלות על התורה כאנושית | כוזרי [104] מאמר שלישי פס' לב' - לה' כוזרי - הרב אוהד י"ח בטבת תשע"ו 56:10
אמונה הרב אוהד תירוש 12 10075 המסורת - הקשר האלוקי | כוזרי [103] מאמר שלישי פס' לב' - לד' כוזרי - הרב אוהד י"א בטבת תשע"ו 33:50
אמונה הרב אוהד תירוש 12 9980 הניקוד והטעמים - מסגרת הופעת ה' לדורות | כוזרי [102] מאמר שלישי פס' כז' - לב' כוזרי - הרב אוהד כ בכסלו תשע"ו 47:25
אמונה הרב אוהד תירוש 12 9907 הכללים להעברת השמועה וחיובה לציבור | כוזרי [101] מאמר שלישי פס' כד' - כו' כוזרי - הרב אוהד ז בכסלו תשע"ו 31:00
אמונה הרב אוהד תירוש 12 9857 מעתיקי השמועה או התחכמות עם התורה | כוזרי [100] מאמר שלישי פס' כג' - כד' כוזרי - הרב אוהד כ"ט בחשוון תשע"ו 30:45
אמונה הרב אוהד תירוש 12 9797 הקרטריון להגדרת ''תורה'' | כוזרי [99] מאמר שלישי פס' כג' כוזרי - הרב אוהד כ"ב בחשוון תשע"ו 42:00
אמונה הרב אוהד תירוש 12 9744 ההתקרבות אל ה' - אנושית, הדרך - אלוקית | כוזרי [98] מאמר שלישי פס' כא' - כב' כוזרי - הרב אוהד ט"ו בחשוון תשע"ו 36:15
אמונה הרב אוהד תירוש 12 9487 יתרון תפילת הציבור על פני תפילת היחיד | ספר הכוזרי [96] מאמר שלישי פס' יט' כוזרי - הרב אוהד ז באב תשע"ה 38:10
אמונה הרב אוהד תירוש 12 9449 התנאי להתקבלות תפילת היחיד | כוזרי [95] מאמר שלישי פס' יז' - יט' כוזרי - הרב אוהד כ"ט בתמוז תשע"ה 38:15
אמונה הרב אוהד תירוש 12 9473 הכל כלול בקב''ה, הוא מקומו של עולם ואין העולם מקומו | כוזרי [94] מאמר שלישי פס' יז' כוזרי - הרב אוהד כ"ב בתמוז תשע"ה 40:20
אמונה הרב אוהד תירוש 12 9350 מיהו ישראלי באמת ? | כוזרי [93] מאמר שלישי פס' יז' כוזרי - הרב אוהד ח בתמוז תשע"ה 39:55
אמונה הרב אוהד תירוש 12 9313 הימצאות ההשגחה האלוקית בצורות החיים הקטנות ביותר | ספר הכוזרי [92] מאמר שלישי פס' יז' כוזרי - הרב אוהד א בתמוז תשע"ה 40:00
אמונה הרב אוהד תירוש 12 9314 החיבור הנכון בין התודעה ועולם הרוח לבין עולם החושים | ספר הכוזרי [91] מאמר שלישי פס' יז' כוזרי - הרב אוהד כ"ד בסיוון תשע"ה 32:45
אמונה הרב אוהד תירוש 12 9217 הנאות מהחיים - בתודעה ולא בגוף | ספר הכוזרי [90] מאמר שלישי פס' יב' - טז' כוזרי - הרב אוהד י בסיוון תשע"ה 42:50
אמונה הרב אוהד תירוש 12 9201 הצרה עצמה היא התוכנית האלוקית | ספר הכוזרי [89] מאמר שלישי פס' יא' כוזרי - הרב אוהד ג בסיוון תשע"ה 42:55
אמונה הרב אוהד תירוש 12 9142 צידוק הדין - הביטחון בעת האסון והיומיום | ספר הכוזרי [88] מאמר שלישי פס' יא' כוזרי - הרב אוהד כ"ה באייר תשע"ה 40:55
אמונה הרב אוהד תירוש 12 9141 האיזון בנכון בחיים | ספר הכוזרי [87] מאמר שלישי פס' יא' כוזרי - הרב אוהד י"ח באייר תשע"ה 44:05
אמונה הרב אוהד תירוש 12 9080 התפילין כמבטאים את השפעת הקב'ה על המציאות | ספר הכוזרי [86] מאמר שלישי פס' יא' כוזרי - הרב אוהד י"א באייר תשע"ה 45:30
אמונה הרב אוהד תירוש 12 9024 תפיסת החסיד כמקדש במציאות | ספר הכוזרי [85] מאמר שלישי פס' יא' כוזרי - הרב אוהד כ"ח באדר תשע"ה 42:55
אמונה הרב אוהד תירוש 12 9023 ה' מחיה את המציאות | ספר הכוזרי [84] מאמר שלישי פס' יא' כוזרי - הרב אוהד כ באדר תשע"ה 39:40
אמונה הרב אוהד תירוש 12 8957 מרכז התודעה של החסיד - הקשר התמידי | ספר הכוזרי [83] מאמר שלישי פס' יא' כוזרי - הרב אוהד ז באדר תשע"ה 42:50
אמונה הרב אוהד תירוש 12 8892 החסידות עשיית הכל לפני ה' | ספר הכוזרי [82] מאמר שלישי פס' יא' כוזרי - הרב אוהד כ"ג בשבט תשע"ה 42:00
אמונה הרב אוהד תירוש 12 8891 שלוש מערכות של מצוות | ספר הכוזרי [81] מאמר שלישי פס' יא' כוזרי - הרב אוהד ט"ז בשבט תשע"ה 40:35
אמונה הרב אוהד תירוש 12 8820 האם ישראל שומרים על המצות או שהמצות שומרות על ישראל | ספר הכוזרי [80] מאמר שלישי פס' י' כוזרי - הרב אוהד ח בשבט תשע"ה 35:45
אמונה הרב אוהד תירוש 12 8817 המצות שנטבעו באומה | ספר הכוזרי [79] מאמר שלישי פס' ז' - י' כוזרי - הרב אוהד ג בשבט תשע"ה 46:05
אמונה הרב אוהד תירוש 12 8761 המצות הן פעולות אלוקיות באומה | ספר הכוזרי [78] מאמר שלישי פס' ו - ז' כוזרי - הרב אוהד כ"ד בטבת תשע"ה 42:15
אמונה הרב אוהד תירוש 12 8668 תשובת המחשבה | ספר הכוזרי [77] מאמר שלישי פס' ה' - ז' כוזרי - הרב אוהד ג בטבת תשע"ה 42:40
אמונה הרב אוהד תירוש 12 8675 תפילה - תכלית היום | ספר הכוזרי [76] מאמר שלישי פס' ה' כוזרי - הרב אוהד כ"ו בכסלו תשע"ה 41:50
אמונה הרב אוהד תירוש 12 8633 התפילה היא טיהור הנפש | ספר הכוזרי [75] מאמר שלישי פס' ה' כוזרי - הרב אוהד י"ט בכסלו תשע"ה 38:30
אמונה הרב אוהד תירוש 12 8593 שכל - מנהל הכוחות כולם | ספר הכוזרי [74] מאמר שלישי פס' ה' כוזרי - הרב אוהד י"ב בכסלו תשע"ה 39:55
אמונה הרב אוהד תירוש 12 8551 כח הרצון מתכלל את כל הכוחות כולם | כוזרי [73] מאמר שלישי פס' ה' כוזרי - הרב אוהד ה בכסלו תשע"ה 41:10
אמונה הרב אוהד תירוש 12 8528 שלטון החסיד על גופו כשלטון הממשלה על נתיניה | כוזרי [72] מאמר שלישי פס' ה' כוזרי - הרב אוהד כ"ז בחשוון תשע"ה 46:40
אמונה הרב אוהד תירוש 12 8527 חברת המלאכים כתחליף לחברת ההמון | כוזרי [71] מאמר שלישי פס' א' - ג' כוזרי - הרב אוהד כ בחשוון תשע"ה 38:25
אמונה הרב אוהד תירוש 12 8498 פרישות - דרך להגיע אל החכמה | כוזרי [70] מאמר שלישי פס' א' כוזרי - הרב אוהד י"ג בחשוון תשע"ה 37:15
אמונה הרב אוהד תירוש 12 8429 החסיד הישראלי אינו פורש מהעולם | כוזרי [69] מאמר שלישי פס' א' כוזרי - הרב אוהד ו בחשוון תשע"ה 42:00
אמונה הרב אוהד תירוש 12 8298 רקע לדמות החסיד- עובד ה' בעם ישראל | כוזרי [67] מאמר שלישי פס' א' כוזרי - הרב אוהד ט"ז באלול תשע"ד 41:55
אמונה הרב אוהד תירוש 12 8171 הנשמה באדם כשכינה בישראל | כוזרי [66] סיכום + מאמר שני פס' סא' - סב' כוזרי - הרב אוהד כ"ט בתמוז תשע"ד 59:5
אמונה הרב אוהד תירוש 12 8153 סגולת השכינה בעם ישראל | כוזרי [65] מאמר שני פס' נו' - ס' כוזרי - הרב אוהד כ"ב בתמוז תשע"ד 1:00:00
אמונה הרב אוהד תירוש 12 8116 קיום המצות ע''י האדם והאומה כדרך להופעת האור האלוקי | כוזרי [64] מאמר שני פס' נו' כוזרי - הרב אוהד ט"ו בתמוז תשע"ד 1:03:05
אמונה הרב אוהד תירוש 12 8074 האם התגלותו של הקב''ה בעמ''י גדולה יותר מהתגלותו בטבע | כוזרי [63] מאמר שני פס' נא' - נה' כוזרי - הרב אוהד ח בתמוז תשע"ד 59:35
אמונה הרב אוהד תירוש 12 8043 אהבת ה' והשמחה בעצם המצוה | כוזרי [62] מאמר שני פס' נ' כוזרי - הרב אוהד א בתמוז תשע"ד 49:55
אמונה הרב אוהד תירוש 12 7990 קרבת אלוקים | כוזרי [61] מאמר שני פס' מח' - נ' כוזרי - הרב אוהד כ"ד בסיוון תשע"ד 1:00:55
אמונה הרב אוהד תירוש 12 7946 פרישות אמצעי או מטרה | כוזרי [60] מאמר שני פס' מז' - מח' כוזרי - הרב אוהד י"ז בסיוון תשע"ד 1:02:20
אמונה הרב אוהד תירוש 12 7916 מה מיחד את עם ישראל בעולם | כוזרי [59] מאמר שני פס' מה' - מט' כוזרי - הרב אוהד י בסיוון תשע"ד 44:40
אמונה הרב אוהד תירוש 12 7866 לאומיות אונברסלית | כוזרי [58] מאמר שני פס' מד' כוזרי - הרב אוהד כ"ה באייר תשע"ד 59:35
אמונה הרב אוהד תירוש 12 7832 עם ישראל באומות כלב באברים | ספר הכוזרי [57] מאמר שני פס' לו' - מד' כוזרי - הרב אוהד י"ח באייר תשע"ד 1:02:45
אמונה הרב אוהד תירוש 12 7754 ארץ ישראל היא המחיה את העם | כוזרי [56] מאמר שני פס' ל' - לו' כוזרי - הרב אוהד ד באייר תשע"ד 57:50
אמונה הרב אוהד תירוש 12 7667 החיים הישראליים משולים ללב באדם | ספר הכוזרי [55] מאמר שני פס' כט' - לג' כוזרי - הרב אוהד כ"ח באדר ב תשע"ד 1:02:30
אמונה הרב אוהד תירוש 12 7570 המקדש - הסדר במציאות להופעת האלוקי | ספר הכוזרי [54] מאמר שני פס' כו' כוזרי - הרב אוהד ז באדר ב תשע"ד 56:35
אמונה הרב אוהד תירוש 12 7500 השפע האלוקי נמצא תמיד וגילויו מותנה בפתיחות האדם אליו | כוזרי [53] מאמר שני פס' כו' כוזרי - הרב אוהד כ"ג באדר א תשע"ד 51:35
אמונה הרב אוהד תירוש 12 7475 קורבנות- השארת השכינה בארץ | כוזרי [52] מאמר שני פס' כו' כוזרי - הרב אוהד ט"ז באדר א תשע"ד 56:50
אמונה הרב אוהד תירוש 12 7437 מעלת ארץ ישראל | כוזרי [51] מאמר שני פס' כא'- כב' כוזרי - הרב אוהד ט באדר א תשע"ד 1:08:00
אמונה הרב אוהד תירוש 12 7410 הארץ בה מופיעה קדושת המקום | כוזרי [50] מאמר שני פס' כ'-כב' כוזרי - הרב אוהד ב באדר א תשע"ד 1:04:25
אמונה הרב אוהד תירוש 12 7380 קדושת הזמן התלויה בארץ ישראל | כוזרי [49] מאמר שני פס' כ' כוזרי - הרב אוהד כ"ה בשבט תשע"ד 1:00:05
אמונה הרב אוהד תירוש 12 7338 ארץ ישראל והשבת מרכז הישוב והזמן | כוזרי [48] מאמר שני פס' כ' כוזרי - הרב אוהד י"ח בשבט תשע"ד 1:03:20
אמונה הרב אוהד תירוש 12 7270 קדושת הזמן וחשיבה קווית | כוזרי [47] מאמר שני פס' טו' - כ' כוזרי - הרב אוהד ד בשבט תשע"ד 56:00
אמונה הרב אוהד תירוש 12 7218 הנבואה המתגלה במקומות הקדושים | ספר הכוזרי [46] מאמר ראשון פס' יד' כוזרי - הרב אוהד כ"ו בטבת תשע"ד 57:30
אמונה הרב אוהד תירוש 12 7191 היווצרותו של האדם מהאדמה והעניין האלוקי | כוזרי [45] מאמר שני פס' יד' כוזרי - הרב אוהד י"ט בטבת תשע"ד 57:15
אמונה הרב אוהד תירוש 12 7143 האור האלוקי החבוי בארץ ישראל | כוזרי [44] מאמר שני פס' ט' - יד' כוזרי - הרב אוהד ה בטבת תשע"ד 1:09:00
אמונה הרב אוהד תירוש 12 7088 התגלות ה' בעם ובארץ | ספר הכוזרי [43] מאמר שני פס' ז' - יב' כוזרי - הרב אוהד כ"א בכסלו תשע"ד 1:01:20
אמונה הרב אוהד תירוש 12 7054 אור השמש- פיזי או רוחני? | ספר הכוזרי [42] מאמר שני פס' ז' כוזרי - הרב אוהד י"ד בכסלו תשע"ד 59:30
אמונה הרב אוהד תירוש 12 7019 הרצון האלוקי- הוויכוח האמיתי בין האמונה לפילוסופיה | כוזרי [41] מאמר שני פס' ב'- ו' כוזרי - הרב אוהד ז בכסלו תשע"ד 59:00
אמונה הרב אוהד תירוש 12 6956 תארי שמותיו של הקב''ה | כוזרי [40] מאמר שני פס' ב' כוזרי - הרב אוהד כ"ג בחשוון תשע"ד 1:01:15
אמונה הרב אוהד תירוש 12 6898 הופעת ה' דרך שמותיו | ספר הכוזרי [39] מאמר שני פס' א' כוזרי - הרב אוהד י בחשוון תשע"ד 56:10
12
הרב אלי סדן (נולד בד' באייר ה'תש"ח, 14 במאי 1948) הוא מייסד וראש מכינה קדם צבאית בני דוד, המכינה הקדם צבאית הראשונה בישראל. נולד בתל אביב. למד בבית הספר התיכון "צייטלין" והיה חבר בתנועת "בני עקיבא". התגייס לצנחנים ובמהלך השירות שירת במשך שנה כקומונר בסניף "בני עקיבא" ת"א צפון, וכן למד בישיבת כרם ביבנה. בתום השירות החל ללמוד פיזיקה באוניברסיטה העברית, אך לאחר שנה פרש מתוכנית הלימודים ועבר ללמוד בישיבת "מרכז הרב" בראשותו של הרב צבי יהודה הכהן קוק. למד בישיבה כ-13 שנים, בהן למד אצל הרצי"ה קוק, והרב צבי ישראל טאו והפך לאחד מתלמידיו הבולטים. במהלך לימודיו התבקש הרב סדן על ידי הרב צבי יהודה קוק לסייע בהקמת המושב "קשת" ברמת הגולן‏, וכן בהקמת גרעין תורני באילת. יחד עם הרב טאו, שימש כשליח הרצי"ה בנושא שחרור "אסירי ציון", ובהם נתן שרנסקי. הוא קיים מספר מפגשים עם אנשי ממשל בארצות הברית למען שחרורו של שרנסקי. בשנת 1988, הקים יחד עם הרב יגאל לוינשטיין את המכינה הקדם צבאית הראשונה "בני דוד" ביישוב עלי שבשומרון, שמטרתה להכין בחורים דתיים לשירות מלא בצה"ל, תוך עידודם לשירות מקסימלי ביחידות לוחמות וכקצינים. מסלול זה לא היה קיים לפני כן בישיבות ההסדר. הרב סדן הגה גם את הרעיון להקים מכינה קדם צבאית חילונית. מכינה ראשונה מסוג זה, "נחשון", הוקמה בשנת 1997. קצינים דתיים רבים בצה"ל הם בוגרי המכינה "בני דוד" ורואים ברב סדן את רבם. הוא דוגל בקו "ממלכתי" כלפי מדינת ישראל, בעקבות השקפותיו של רבו, הרב צבי טאו. הרב אלי סדן נשוי לוורדינה הלוי ולהם 12 ילדים. אחיו הוא רמי סדן, פרסומאי ויועץ תקשורתי. בנו הבכור, הרב יהודה, משמש כראש הישיבה הגבוהה של מוסדות בני דוד בעלי. גיסיו הם פרופ' יונתן הלוי, מנהל המרכז הרפואי שערי צדק והרב מיכה הלוי, רבה של פתח תקוה.
456
כל הזכויות שמורות למוסדות בני דוד - עלי. הדברים המובאים בהרצאות נאמרים במסגרת שיח פורה ומפרה בבית המדרש כחלק מלימוד עיוני, על מנת להבין את מכלול הדברים יש להאזין לכלל השיעור. אין להעתיק, לשדר, להפיץ, להציג בפומבי או למסור לצד שלישי כל חלק מהקטע דנן ללא קבלת הסכמה מראש ובכתב.
select
אמונה
כללי
מהר"ל
שו"ת הרב קלנר
שו"ת הרב קשתיאל
הלכה
הלכות הסעודה
פרשיות השבוע
1. בראשית
שבת ומועדים