סוגיית ידיעת ה' והבחירה החופשית של האדם | שמונה פרקים [36] פרק ח' - שיעור אחרון

הרב אליעזר קשתיאל

כ"ג בחשוון תשע"ג

סוגיית ידיעת ה' והבחירה החופשית של האדם | שמונה פרקים [36] פרק ח' - שיעור אחרון

הרב אליעזר קשתיאל

כ"ג בחשוון תשע"ג
לקבלת כל התוצאות
כל הזכויות שמורות למוסדות בני דוד - עלי. הדברים המובאים בהרצאות נאמרים במסגרת שיח פורה ומפרה בבית המדרש כחלק מלימוד עיוני, על מנת להבין את מכלול הדברים יש להאזין לכלל השיעור. אין להעתיק, לשדר, להפיץ, להציג בפומבי או למסור לצד שלישי כל חלק מהקטע דנן ללא קבלת הסכמה מראש ובכתב.
תוצאות חיפוש עבור:
נושאשם הרבRabiIDIDשם השיעור סידרהתאריךאורך הורדה
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 6140 סוגיית ידיעת ה' והבחירה החופשית של האדם | שמונה פרקים [36] פרק ח' - שיעור אחרון שמונה פרקים - הרב קשתיאל כ"ג בחשוון תשע"ג 44:15
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 6104 שלילת הבחירה החופשית כעונש | שמונה פרקים [35] פרק ח' שמונה פרקים - הרב קשתיאל ט"ז בחשוון תשע"ג 33:05
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 6074 היחס בין הבחירה החופשית והשגחה | שמונה פרקים [34] פרק ח' שמונה פרקים - הרב קשתיאל ט בחשוון תשע"ג 54:10
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 6046 הבחירה החופשית אצל יראי ה' | שמונה פרקים [33] פרק ח' שמונה פרקים - הרב קשתיאל ב בחשוון תשע"ג 50:00
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 6384 בחירה לשם שמים [הבחירה החופשית] | שמונה פרקים [32] פרק ח' שמונה פרקים - הרב קשתיאל ד בתשרי תשע"ג 32:15
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 5997 הבחירה החופשית- חשיבות המעשה על פני התוצאה | שמונה פרקים [31] פרק ח' שמונה פרקים - הרב קשתיאל כ"ו באלול תשע"ב 56:10
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 5966 סוגיית הבחירה החופשית | שמונה פרקים [30] תחילת פרק ח' שמונה פרקים - הרב קשתיאל י"ט באלול תשע"ב 28:30
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 5940 מידת הענווה- השתיכות לחשיבה ולרצונות האלוקיים | שמונה פרקים [29] פרק ז' שמונה פרקים - הרב קשתיאל י"ב באלול תשע"ב 48:40
מוסר הרב אליעזר קשתיאל 15 5917 שמונה פרקים [28] פרק ז' שמונה פרקים - הרב קשתיאל ה באלול תשע"ב 28:30
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 5927 שמונה פרקים [27] פרק ז' שמונה פרקים - הרב קשתיאל ז באב תשע"ב 28:50
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 5881 שמונה פרקים [26] פרק ו'- המחבר בין גישת הפילוסופים לגישת חכמים שמונה פרקים - הרב קשתיאל כ"ב בתמוז תשע"ב 52:10
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 5870 שמונה פרקים [25] פרק ו' המוסר שמונה פרקים - הרב קשתיאל ט"ו בתמוז תשע"ב 53:15
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 5860 שמונה פרקים [24] פרק ה' שמונה פרקים - הרב קשתיאל ח בתמוז תשע"ב 45:20
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 5847 שמונה פרקים [23] פרק ה' שמונה פרקים - הרב קשתיאל א בתמוז תשע"ב 31:00
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 5830 שמונה פרקים [22] עבודת המחשבות שמונה פרקים - הרב קשתיאל כ"ד בסיוון תשע"ב 56:00
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 5829 שמונה פרקים [21] פרק ד' שמונה פרקים - הרב קשתיאל י"ז בסיוון תשע"ב 28:10
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 5828 שמונה פרקים [20] פרק ד' שמונה פרקים - הרב קשתיאל י בסיוון תשע"ב 43:43
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 5758 שמונה פרקים [19] פרק ד'-התורה כמאזנת את נפש האדם שמונה פרקים - הרב קשתיאל כ"ה באייר תשע"ב 37:33
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 5739 שמונה פרקים [18] פרק ד'-מידת החסידות שמונה פרקים - הרב קשתיאל י"ח באייר תשע"ב 30:15
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 5738 המצוות כמאזנות את נפש האדם | שמונה פרקים [17] פרק ד' שמונה פרקים - הרב קשתיאל י"א באייר תשע"ב 41:21
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 5737 שמונה פרקים [16] פרק ד'-מידת העזות ובושת הפנים שמונה פרקים - הרב קשתיאל כ"ח באדר תשע"ב 45:22
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 5684 שמונה פרקים [15] פרק ד'-מידת הסבלנות והכעס שמונה פרקים - הרב קשתיאל כ"א באדר תשע"ב 56:00
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 5648 שמונה פרקים [14] פרק ד'- מידת הגאווה והענווה שמונה פרקים - הרב קשתיאל ז באדר תשע"ב 51:50
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 5642 שמונה פרקים [13] פרק ד'- מידות הכבוד והנחת שמונה פרקים - הרב קשתיאל ל בשבט תשע"ב 1:07:35
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 5625 שמונה פרקים [12] פרק ד' מידת הגבורה שמונה פרקים - הרב קשתיאל כ"ג בשבט תשע"ב 43:47
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 5624 שמונה פרקים [11] פרק ד' שמונה פרקים - הרב קשתיאל ט"ז בשבט תשע"ב 32:27
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 5602 שמונה פרקים [10] פרק ג' שמונה פרקים - הרב קשתיאל ט בשבט תשע"ב 53:00
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 5601 שמונה פרקים [9] סוף פרק א' שמונה פרקים - הרב קשתיאל ב בשבט תשע"ב 51:42
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 5600 שמונה פרקים [8] פרק א'-החלק השכלי שמונה פרקים - הרב קשתיאל כ"ד בטבת תשע"ב 50:30
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 5584 שמונה פרקים [7] הדימיון שמונה פרקים - הרב קשתיאל י"ז בטבת תשע"ב 43:09
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 5564 שמונה פרקים [6] הדימיון וכת המדברים שמונה פרקים - הרב קשתיאל י בטבת תשע"ב 54:20
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 5563 שמונה פרקים [5] הדימיון-המשך שמונה פרקים - הרב קשתיאל ג בטבת תשע"ב 49:41
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 5562 שמונה פרקים [4] הדימיון שמונה פרקים - הרב קשתיאל כ"ו בכסלו תשע"ב 45:43
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 5561 שמונה פרקים [3] חלק הזן וחלק המרגיש שמונה פרקים - הרב קשתיאל י"ט בכסלו תשע"ב 57:01
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 5560 שמונה פרקים [2] תחילת פרק ראשון שמונה פרקים - הרב קשתיאל י"ב בכסלו תשע"ב [45:00]
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 5559 שמונה פרקים [1] הקדמה שמונה פרקים - הרב קשתיאל ה בכסלו תשע"ב 40:10
הרב אלי סדן (נולד בד' באייר ה'תש"ח, 14 במאי 1948) הוא מייסד וראש מכינה קדם צבאית בני דוד, המכינה הקדם צבאית הראשונה בישראל. נולד בתל אביב. למד בבית הספר התיכון "צייטלין" והיה חבר בתנועת "בני עקיבא". התגייס לצנחנים ובמהלך השירות שירת במשך שנה כקומונר בסניף "בני עקיבא" ת"א צפון, וכן למד בישיבת כרם ביבנה. בתום השירות החל ללמוד פיזיקה באוניברסיטה העברית, אך לאחר שנה פרש מתוכנית הלימודים ועבר ללמוד בישיבת "מרכז הרב" בראשותו של הרב צבי יהודה הכהן קוק. למד בישיבה כ-13 שנים, בהן למד אצל הרצי"ה קוק, והרב צבי ישראל טאו והפך לאחד מתלמידיו הבולטים. במהלך לימודיו התבקש הרב סדן על ידי הרב צבי יהודה קוק לסייע בהקמת המושב "קשת" ברמת הגולן‏, וכן בהקמת גרעין תורני באילת. יחד עם הרב טאו, שימש כשליח הרצי"ה בנושא שחרור "אסירי ציון", ובהם נתן שרנסקי. הוא קיים מספר מפגשים עם אנשי ממשל בארצות הברית למען שחרורו של שרנסקי. בשנת 1988, הקים יחד עם הרב יגאל לוינשטיין את המכינה הקדם צבאית הראשונה "בני דוד" ביישוב עלי שבשומרון, שמטרתה להכין בחורים דתיים לשירות מלא בצה"ל, תוך עידודם לשירות מקסימלי ביחידות לוחמות וכקצינים. מסלול זה לא היה קיים לפני כן בישיבות ההסדר. הרב סדן הגה גם את הרעיון להקים מכינה קדם צבאית חילונית. מכינה ראשונה מסוג זה, "נחשון", הוקמה בשנת 1997. קצינים דתיים רבים בצה"ל הם בוגרי המכינה "בני דוד" ורואים ברב סדן את רבם. הוא דוגל בקו "ממלכתי" כלפי מדינת ישראל, בעקבות השקפותיו של רבו, הרב צבי טאו. הרב אלי סדן נשוי לוורדינה הלוי ולהם 12 ילדים. אחיו הוא רמי סדן, פרסומאי ויועץ תקשורתי. בנו הבכור, הרב יהודה, משמש כראש הישיבה הגבוהה של מוסדות בני דוד בעלי. גיסיו הם פרופ' יונתן הלוי, מנהל המרכז הרפואי שערי צדק והרב מיכה הלוי, רבה של פתח תקוה.
456
כל הזכויות שמורות למוסדות בני דוד - עלי. הדברים המובאים בהרצאות נאמרים במסגרת שיח פורה ומפרה בבית המדרש כחלק מלימוד עיוני, על מנת להבין את מכלול הדברים יש להאזין לכלל השיעור. אין להעתיק, לשדר, להפיץ, להציג בפומבי או למסור לצד שלישי כל חלק מהקטע דנן ללא קבלת הסכמה מראש ובכתב.
select
אמונה
כללי
מהר"ל
שו"ת הרב קלנר
שו"ת הרב קשתיאל
הלכה
הלכות הסעודה
פרשיות השבוע
1. בראשית
שבת ומועדים
תפילות ראש השנה - ניגונים
תנ"ך
מגילת איכה