עין איה ברכות א' [116] פרק ראשון בתרא פס' יג- יח סיום הספר

הרב אליעזר קשתיאל

י"ב באייר תשע"א

עין איה ברכות א' [116] פרק ראשון בתרא פס' יג- יח סיום הספר

הרב אליעזר קשתיאל

י"ב באייר תשע"א
לקבלת כל התוצאות
כל הזכויות שמורות למוסדות בני דוד - עלי. הדברים המובאים בהרצאות נאמרים במסגרת שיח פורה ומפרה בבית המדרש כחלק מלימוד עיוני, על מנת להבין את מכלול הדברים יש להאזין לכלל השיעור. אין להעתיק, לשדר, להפיץ, להציג בפומבי או למסור לצד שלישי כל חלק מהקטע דנן ללא קבלת הסכמה מראש ובכתב.
תוצאות חיפוש עבור:
נושאשם הרבRabiIDIDשם השיעור סידרהתאריךאורך הורדה
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 10678 עין איה ברכות א' [116] פרק ראשון בתרא פס' יג- יח סיום הספר עין אי"ה ברכות א' - הרב קשתיאל י"ב באייר תשע"א 18:25
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 10677 עין איה ברכות א' [115] פרק ראשון בתרא פס' ט- יב עין אי"ה ברכות א' - הרב קשתיאל י"א באייר תשע"א 41:40
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 10676 עין איה ברכות א' [114] פרק ראשון בתרא פס' ד- ח עין אי"ה ברכות א' - הרב קשתיאל ט באייר תשע"א 26:50
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 10658 עין איה ברכות א' [113] פרק ראשון בתרא פס' ב- ג עין אי"ה ברכות א' - הרב קשתיאל ז באייר תשע"א 32:10
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 10657 עין איה ברכות א' [112] פרק חמישי פס' קכד- פרק ראשון בתרא פס' א עין אי"ה ברכות א' - הרב קשתיאל ה באייר תשע"א 09:35
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 10656 עין איה ברכות א' [111] פרק חמישי פס' קכג עין אי"ה ברכות א' - הרב קשתיאל ד באייר תשע"א 23:15
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 10655 עין איה ברכות א' [110] פרק חמישי פס' קיז- קכב עין אי"ה ברכות א' - הרב קשתיאל ב באייר תשע"א 27:05
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 10654 עין איה ברכות א' [109] פרק חמישי פס' קיג- קטז עין אי"ה ברכות א' - הרב קשתיאל כ"ט באדר ב תשע"א 18:10
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 10653 עין איה ברכות א' [108] פרק חמישי פס' קט- קיב עין אי"ה ברכות א' - הרב קשתיאל כ"ח באדר ב תשע"א 22:37
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 10652 עין איה ברכות א' [107] פרק חמישי פס' קז- קח עין אי"ה ברכות א' - הרב קשתיאל כ"ו באדר ב תשע"א 28:50
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 5251 עין אי"ה ברכות א' [106] פרק חמישי פס' קד- קו עין אי"ה ברכות א' - הרב קשתיאל כ"ד באדר ב תשע"א 28:50
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 10651 עין איה ברכות א' [105] פרק חמישי פס' צט- קג עין אי"ה ברכות א' - הרב קשתיאל כ"ג באדר ב תשע"א 29:05
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 10650 עין איה ברכות א' [104] פרק חמישי פס' צה- צח עין אי"ה ברכות א' - הרב קשתיאל כ"ב באדר ב תשע"א 24:40
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 10649 עין איה ברכות א' [103] פרק חמישי פס' פט- צד עין אי"ה ברכות א' - הרב קשתיאל כ"א באדר ב תשע"א 26:05
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 10648 עין איה ברכות א' [102] פרק חמישי פס' פו- פח עין אי"ה ברכות א' - הרב קשתיאל י"ט באדר ב תשע"א 26:10
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 10647 עין איה ברכות א' [101] פרק חמישי פס' פב- פה עין אי"ה ברכות א' - הרב קשתיאל י"ז באדר ב תשע"א 30:50
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 10646 עין איה ברכות א' [100] פרק חמישי פס' עט- פא עין אי"ה ברכות א' - הרב קשתיאל ט"ז באדר ב תשע"א 34:00
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 10645 עין איה ברכות א' [99] פרק חמישי פס' עו- עח עין אי"ה ברכות א' - הרב קשתיאל ט"ו באדר ב תשע"א 23:40
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 10644 עין איה ברכות א' [98] פרק חמישי פס' עד- עה עין אי"ה ברכות א' - הרב קשתיאל י"ב באדר ב תשע"א 33:50
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 10643 עין איה ברכות א' [97] פרק חמישי פס' עב- עג עין אי"ה ברכות א' - הרב קשתיאל י באדר ב תשע"א 25:20
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 10642 עין איה ברכות א' [96] פרק חמישי פס' סז- עא עין אי"ה ברכות א' - הרב קשתיאל ט באדר ב תשע"א 20:40
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 10641 עין איה ברכות א' [95] פרק חמישי פס' סב- סו עין אי"ה ברכות א' - הרב קשתיאל ח באדר ב תשע"א 37:20
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 10640 עין איה ברכות א' [94] פרק חמישי פס נז- סא עין אי"ה ברכות א' - הרב קשתיאל ז באדר ב תשע"א 23:40
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 10639 עין איה ברכות א' [93] פרק חמישי פס' נא- נו עין אי"ה ברכות א' - הרב קשתיאל ה באדר ב תשע"א 25:50
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 10638 עין איה ברכות א' [92] פרק חמישי פס' מו- נ עין אי"ה ברכות א' - הרב קשתיאל ג באדר ב תשע"א 24:10
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 10637 עין איה ברכות א' [91] פרק חמישי פס' מד-מה עין אי"ה ברכות א' - הרב קשתיאל ב באדר ב תשע"א 31:20
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 10636 עין איה ברכות א' [90] פרק חמישי פס' מא- מג עין אי"ה ברכות א' - הרב קשתיאל א באדר ב תשע"א 30:40
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 10635 עין איה ברכות א' [89] פרק חמישי פס' לה- מ עין אי"ה ברכות א' - הרב קשתיאל כ"ח באדר א תשע"א 40:30
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 10634 עין איה ברכות א' [88] פרק חמישי פס' כט'-לד' עין אי"ה ברכות א' - הרב קשתיאל כ"ו באדר א תשע"א 31:00
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 10633 עין איה ברכות א' [87] פרק חמישי פס' כז- כח עין אי"ה ברכות א' - הרב קשתיאל כ"ג באדר א תשע"א 23:15
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 10632 עין איה ברכות א' [86] פרק חמישי פס' כא- כו עין אי"ה ברכות א' - הרב קשתיאל כ"א באדר א תשע"א 23:30
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 10631 עין איה ברכות א' [85] פרק חמישי פס' יז- כ עין אי"ה ברכות א' - הרב קשתיאל י"ט באדר א תשע"א 14:20
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 10630 עין איה ברכות א' [84] פרק חמישי פס' יג- טז עין אי"ה ברכות א' - הרב קשתיאל י"ח באדר א תשע"א 26:50
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 10629 עין איה ברכות א' [83] פרק חמישי פס' ט- יב עין אי"ה ברכות א' - הרב קשתיאל י"ז באדר א תשע"א 19:25
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 5226 עין אי"ה ברכות א' [82] פרק חמישי פס' ד- ח עין אי"ה ברכות א' - הרב קשתיאל ט"ז באדר א תשע"א 27:20
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 5225 עין אי"ה ברכות א' [81] פרק רביעי פס' נז- פרק חמישי פס' ג' עין אי"ה ברכות א' - הרב קשתיאל י"ד באדר א תשע"א 26:15
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 5213 עין אי"ה ברכות א' [80] פרק רביעי פס' נא- נו עין אי"ה ברכות א' - הרב קשתיאל י"ב באדר א תשע"א 27:55
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 5212 עין אי"ה ברכות א' [79] פרק רביעי פס' מד- נ עין אי"ה ברכות א' - הרב קשתיאל י"א באדר א תשע"א 30:05
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 5211 עין אי"ה ברכות א' [78] פרק רביעי פס' מ- מג עין אי"ה ברכות א' - הרב קשתיאל י באדר א תשע"א 33:10
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 5210 עין אי"ה ברכות א' [77] פרק רביעי פס' לז- לט עין אי"ה ברכות א' - הרב קשתיאל ט באדר א תשע"א 24:45
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 5188 עין אי"ה ברכות א' [76] פרק רביעי פס' לג- לו עין אי"ה ברכות א' - הרב קשתיאל ז באדר א תשע"א 22:55
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 5175 עין אי"ה ברכות א' [75] פרק רביעי פס' ל'- לב עין אי"ה ברכות א' - הרב קשתיאל ו באדר א תשע"א 27:40
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 10595 עין איה ברכות א' [74] פרק רביעי פס' כד- כט עין אי"ה ברכות א' - הרב קשתיאל ה באדר א תשע"א 26:50
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 5174 עין אי"ה ברכות א' [73] פרק רביעי פס' טז- כג עין אי"ה ברכות א' - הרב קשתיאל ד באדר א תשע"א 27:00
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 5163 עין אי"ה ברכות א' [72] פרק רביעי פס' ח- יד עין אי"ה ברכות א' - הרב קשתיאל ג באדר א תשע"א 27:00
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 5162 עין אי"ה ברכות א' [71] פרק שלישי פס נ- נב עין אי"ה ברכות א' - הרב קשתיאל ב באדר א תשע"א 24:00
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 5132 עין אי"ה ברכות א' [70] פרק שלישי פס נ- נב עין אי"ה ברכות א' - הרב קשתיאל כ"ה בשבט תשע"א 25:55
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 5118 עין אי"ה ברכות א' [69] פרק שלישי פס' לט- מא עין אי"ה ברכות א' - הרב קשתיאל כ"ג בשבט תשע"א 37:50
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 11090 עין איה ברכות א' [68] פרק שלישי [שיעור חסר] עין אי"ה ברכות א' - הרב קשתיאל כ"א בשבט תשע"א 00:00
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 5111 עין אי"ה ברכות א' [67] פרק שלישי פס' לו- לח עין אי"ה ברכות א' - הרב קשתיאל כ בשבט תשע"א 25:25
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 5110 עין אי"ה ברכות א' [66] פרק שלישי פס' לד- לה עין אי"ה ברכות א' - הרב קשתיאל י"ט בשבט תשע"א 38:20
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 5096 עין אי"ה ברכות א' [65] פרק שלישי פס' לא- לג עין אי"ה ברכות א' - הרב קשתיאל י"ח בשבט תשע"א 27:50
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 5095 עין אי"ה ברכות א' [64] פרק שלישי פס' כט- ל עין אי"ה ברכות א' - הרב קשתיאל ט"ז בשבט תשע"א 25:10
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 11089 עין אי"ה ברכות א' [63] פרק שלישי [שיעור חסר] עין אי"ה ברכות א' - הרב קשתיאל י"ד בשבט תשע"א 00:00
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 5094 עין אי"ה ברכות א' [62] פרק שלישי פס' כא- כה עין אי"ה ברכות א' - הרב קשתיאל י"ג בשבט תשע"א 29:35
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 5093 עין אי"ה ברכות א' [61] פרק שלישי פס' יג- כ עין אי"ה ברכות א' - הרב קשתיאל י"ב בשבט תשע"א 31:20
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 5092 עין אי"ה ברכות א' [60] פרק שלישי פס' ז- יב עין אי"ה ברכות א' - הרב קשתיאל י"א בשבט תשע"א 20:15
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 5076 עין אי"ה ברכות א' [59] פרק שלישי פס' ב- ו עין אי"ה ברכות א' - הרב קשתיאל ט בשבט תשע"א 35:40
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 10594 עין איה ברכות א' [58] פרק שני פס' סה- פרק שלישי פס' א עין אי"ה ברכות א' - הרב קשתיאל ז בשבט תשע"א 19:15
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 10593 עין איה ברכות א' [57] פרק שני פס' סג- סד עין אי"ה ברכות א' - הרב קשתיאל ו בשבט תשע"א 30:15
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 5075 עין אי"ה ברכות א' [56] פרק שני פס' סב עין אי"ה ברכות א' - הרב קשתיאל ה בשבט תשע"א 9:35
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 10592 עין איה ברכות א' [55] פרק שני פס' נג' - סא' עין אי"ה ברכות א' - הרב קשתיאל ג בשבט תשע"א 25:30
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 5074 עין אי"ה ברכות א' [54] פרק שני פס' מד-נב עין אי"ה ברכות א' - הרב קשתיאל ב בשבט תשע"א 26:10
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 5073 עין אי"ה ברכות א' [53] פרק שני פס' לב- מג עין אי"ה ברכות א' - הרב קשתיאל כ"ט בטבת תשע"א 25:15
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 5060 עין אי"ה ברכות א' [52] פרק שני פס' כו- לא עין אי"ה ברכות א' - הרב קשתיאל כ"ח בטבת תשע"א 28:15
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 5059 עין אי"ה ברכות א' [51] פרק שני פס' כג-כה עין אי"ה ברכות א' - הרב קשתיאל כ"ד בטבת תשע"א 10:35
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 5058 עין אי"ה ברכות א' [50] פרק שני פס' יז'-כב עין אי"ה ברכות א' - הרב קשתיאל כ"א בטבת תשע"א 28:05
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 5057 עין אי"ה ברכות א' [49] פרק שני טו'- טז עין אי"ה ברכות א' - הרב קשתיאל כ בטבת תשע"א 26:15
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 5052 עין אי"ה ברכות א' [48] פרק שני פס' יא- יד עין אי"ה ברכות א' - הרב קשתיאל י"ט בטבת תשע"א 22:55
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 5051 עין אי"ה ברכות א' [47] פרק שני פס' ז-י עין אי"ה ברכות א' - הרב קשתיאל י"ז בטבת תשע"א 29:05
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 5050 עין אי"ה ברכות א' [46] פרק שני פס' ב- ו עין אי"ה ברכות א' - הרב קשתיאל ט"ו בטבת תשע"א 25:05
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 5049 עין אי"ה ברכות א' [45] פרק ראשון פס' קעה- פרק שני פס' ב עין אי"ה ברכות א' - הרב קשתיאל י"ד בטבת תשע"א 26:15
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 5003 עין אי"ה ברכות א' [44] פרק ראשון פס' קעא- קעד עין אי"ה ברכות א' - הרב קשתיאל י"ג בטבת תשע"א 25:05
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 5002 עין אי"ה ברכות א' [43] פרק ראשון פס' קע' עין אי"ה ברכות א' - הרב קשתיאל י"ב בטבת תשע"א 10:05
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 5001 עין אי"ה ברכות א' [42] פרק ראשון פס' קסו- קסט עין אי"ה ברכות א' - הרב קשתיאל ח בטבת תשע"א 26:10
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 4988 עין אי"ה ברכות א' [41] פרק ראשון פס' קסא- קסה עין אי"ה ברכות א' - הרב קשתיאל ו בטבת תשע"א 29:40
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 4987 עין אי"ה ברכות א' [40] פרק ראשון פס' קנו- קס עין אי"ה ברכות א' - הרב קשתיאל ה בטבת תשע"א 30:55
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 4986 עין אי"ה ברכות א' [39] פרק ראשון פס' קמט- קנה עין אי"ה ברכות א' - הרב קשתיאל ד בטבת תשע"א 32:05
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 4985 עין אי"ה ברכות א' [38] פרק ראשון פס' קמד- קמח עין אי"ה ברכות א' - הרב קשתיאל ג בטבת תשע"א 26:20
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 4984 עין אי"ה ברכות א' [37] פרק ראשון פס' קמג עין אי"ה ברכות א' - הרב קשתיאל ל בכסלו תשע"א 43:20
12
הרב אלי סדן (נולד בד' באייר ה'תש"ח, 14 במאי 1948) הוא מייסד וראש מכינה קדם צבאית בני דוד, המכינה הקדם צבאית הראשונה בישראל. נולד בתל אביב. למד בבית הספר התיכון "צייטלין" והיה חבר בתנועת "בני עקיבא". התגייס לצנחנים ובמהלך השירות שירת במשך שנה כקומונר בסניף "בני עקיבא" ת"א צפון, וכן למד בישיבת כרם ביבנה. בתום השירות החל ללמוד פיזיקה באוניברסיטה העברית, אך לאחר שנה פרש מתוכנית הלימודים ועבר ללמוד בישיבת "מרכז הרב" בראשותו של הרב צבי יהודה הכהן קוק. למד בישיבה כ-13 שנים, בהן למד אצל הרצי"ה קוק, והרב צבי ישראל טאו והפך לאחד מתלמידיו הבולטים. במהלך לימודיו התבקש הרב סדן על ידי הרב צבי יהודה קוק לסייע בהקמת המושב "קשת" ברמת הגולן‏, וכן בהקמת גרעין תורני באילת. יחד עם הרב טאו, שימש כשליח הרצי"ה בנושא שחרור "אסירי ציון", ובהם נתן שרנסקי. הוא קיים מספר מפגשים עם אנשי ממשל בארצות הברית למען שחרורו של שרנסקי. בשנת 1988, הקים יחד עם הרב יגאל לוינשטיין את המכינה הקדם צבאית הראשונה "בני דוד" ביישוב עלי שבשומרון, שמטרתה להכין בחורים דתיים לשירות מלא בצה"ל, תוך עידודם לשירות מקסימלי ביחידות לוחמות וכקצינים. מסלול זה לא היה קיים לפני כן בישיבות ההסדר. הרב סדן הגה גם את הרעיון להקים מכינה קדם צבאית חילונית. מכינה ראשונה מסוג זה, "נחשון", הוקמה בשנת 1997. קצינים דתיים רבים בצה"ל הם בוגרי המכינה "בני דוד" ורואים ברב סדן את רבם. הוא דוגל בקו "ממלכתי" כלפי מדינת ישראל, בעקבות השקפותיו של רבו, הרב צבי טאו. הרב אלי סדן נשוי לוורדינה הלוי ולהם 12 ילדים. אחיו הוא רמי סדן, פרסומאי ויועץ תקשורתי. בנו הבכור, הרב יהודה, משמש כראש הישיבה הגבוהה של מוסדות בני דוד בעלי. גיסיו הם פרופ' יונתן הלוי, מנהל המרכז הרפואי שערי צדק והרב מיכה הלוי, רבה של פתח תקוה.
456
כל הזכויות שמורות למוסדות בני דוד - עלי. הדברים המובאים בהרצאות נאמרים במסגרת שיח פורה ומפרה בבית המדרש כחלק מלימוד עיוני, על מנת להבין את מכלול הדברים יש להאזין לכלל השיעור. אין להעתיק, לשדר, להפיץ, להציג בפומבי או למסור לצד שלישי כל חלק מהקטע דנן ללא קבלת הסכמה מראש ובכתב.
select
אמונה
כללי
מהר"ל
שו"ת הרב קלנר
שו"ת הרב קשתיאל
הלכה
הלכות הסעודה
פרשיות השבוע
1. בראשית
שבת ומועדים