המקור של הרחמנות | עין איה שבת ב' [84] פרק שישי פס' סו'

הרב אוהד תירוש

ח באב תשע"ג

המקור של הרחמנות | עין איה שבת ב' [84] פרק שישי פס' סו'

הרב אוהד תירוש

ח באב תשע"ג
לקבלת כל התוצאות
כל הזכויות שמורות למוסדות בני דוד - עלי. הדברים המובאים בהרצאות נאמרים במסגרת שיח פורה ומפרה בבית המדרש כחלק מלימוד עיוני, על מנת להבין את מכלול הדברים יש להאזין לכלל השיעור. אין להעתיק, לשדר, להפיץ, להציג בפומבי או למסור לצד שלישי כל חלק מהקטע דנן ללא קבלת הסכמה מראש ובכתב.
תוצאות חיפוש עבור:
נושאשם הרבRabiIDIDשם השיעור סידרהתאריךאורך הורדה
כתבי הראי"ה הרב אוהד תירוש 12 6692 המקור של הרחמנות | עין איה שבת ב' [84] פרק שישי פס' סו' עין אי"ה שבת ב' - הרב אוהד ח באב תשע"ג 52:55
כתבי הראי"ה הרב אוהד תירוש 12 6670 חשיבות השמחה במעשה הצדקה | עין איה שבת ב' [83] פרק שישי פס' סה' עין אי"ה שבת ב' - הרב אוהד א באב תשע"ג 48:10
כתבי הראי"ה הרב אוהד תירוש 12 6640 חיפוש האמת באין רב | עין איה שבת ב' [82] פרק שישי פס' סד' עין אי"ה שבת ב' - הרב אוהד כ"ג בתמוז תשע"ג 56:30
כתבי הראי"ה הרב אוהד תירוש 12 6603 היודע להקשיב לדעת זולתו ראוי להיות מנהיג | עין איה שבת ב' [81] פרק שישי פס' סג' עין אי"ה שבת ב' - הרב אוהד כ"ה בסיוון תשע"ג 45:45
כתבי הראי"ה הרב אוהד תירוש 12 6590 הצדיקים המגנים על הדור | עין איה שבת ב' [80] פרק שישי המשך פס' סב' עין אי"ה שבת ב' - הרב אוהד י"ח בסיוון תשע"ג 47:35
כתבי הראי"ה הרב אוהד תירוש 12 6575 ההרעיון האלוקי מתבטא בפרטים | עין איה שבת ב' [78] פרק שישי פס' סא' עין אי"ה שבת ב' - הרב אוהד י"ט באייר תשע"ג 55:20
כתבי הראי"ה הרב אוהד תירוש 12 6547 המחשבה היא זאת הגורמת למעשה | עין איה שבת ב' [77] פרק שישי פס' ס' עין אי"ה שבת ב' - הרב אוהד ד באייר תשע"ג 58:05
כתבי הראי"ה הרב אוהד תירוש 12 6512 נחת הרוח של תלמידי החכמים | עין איה שבת ב' [76] פרק שישי פס' נט' עין אי"ה שבת ב' - הרב אוהד כ"ט באדר תשע"ג 47:10
כתבי הראי"ה הרב אוהד תירוש 12 6513 עין איה שבת ב' [75] פרק שישי פס' נט' עין אי"ה שבת ב' - הרב אוהד כ"ב באדר תשע"ג 50:50
כתבי הראי"ה הרב אוהד תירוש 12 6469 יכולת האדם להשפיע מגמות בחיים | עין איה שבת ב' [74] פרק שישי פס' נח' עין אי"ה שבת ב' - הרב אוהד ח באדר תשע"ג 49:15
כתבי הראי"ה הרב אוהד תירוש 12 6449 שלושה שלבים בעיסוק בהלכה | עין איה שבת ב' [73] פרק שישי פס' נז' עין אי"ה שבת ב' - הרב אוהד א באדר תשע"ג 33:30
כתבי הראי"ה הרב אוהד תירוש 12 6426 משמעות ברכת הצדיק והקשר אליו | עין איה שבת ב' [72] פרק שישי פס' נז' עין אי"ה שבת ב' - הרב אוהד כ"ד בשבט תשע"ג 45:30
כתבי הראי"ה הרב אוהד תירוש 12 6383 הצורך בפלפול וירידה לפרטים | עין איה שבת ב' [71] פרק שישי פס' נו' עין אי"ה שבת ב' - הרב אוהד ט בשבט תשע"ג 51:25
כתבי הראי"ה הרב אוהד תירוש 12 6365 המפתח לצמאון- שאיפה להתקדמות תמידית | עין אי"ה שבת ב' [70] פרק שישי פס' נה' עין אי"ה שבת ב' - הרב אוהד ג בשבט תשע"ג 51:50
כתבי הראי"ה הרב אוהד תירוש 12 6336 עצירת הצמאון והשאיפה מובילה לשקיעה | עין איה שבת ב' [69] פרק שישי פס' נה' עין אי"ה שבת ב' - הרב אוהד י"ח בטבת תשע"ג 48:45
כתבי הראי"ה הרב אוהד תירוש 12 6307 הכרה בחוסר והלא ידוע כמפתח להתקדמות הרוחנית | עין איה שבת ב' [68] פרק שישי פס' נה' עין אי"ה שבת ב' - הרב אוהד י"א בטבת תשע"ג 44:50
כתבי הראי"ה הרב אוהד תירוש 12 6263 תכונות לומד ההלכה - המשך | עין איה שבת ב' [67] פרק שישי פס' נד' עין אי"ה שבת ב' - הרב אוהד כ"ו בכסלו תשע"ג 40:40
כתבי הראי"ה הרב אוהד תירוש 12 6242 תכונות לומד ההלכה | עין איה שבת ב' [66] פרק שישי פס' נג'- נד' עין אי"ה שבת ב' - הרב אוהד י"ח בכסלו תשע"ג 43:20
כתבי הראי"ה הרב אוהד תירוש 12 6216 הטוב והיופי | עין איה שבת ב' [65] פרק שישי סע' נב' עין אי"ה שבת ב' - הרב אוהד י"ב בכסלו תשע"ג 46:15
כתבי הראי"ה הרב אוהד תירוש 12 6119 היחס בין לימוד הפשט לבין הרעיונות הרוחניים| עין איה שבת ב' [64] פרק שישי סע' נא' עין אי"ה שבת ב' - הרב אוהד כ בחשוון תשע"ג 47:25
כתבי הראי"ה הרב אוהד תירוש 12 6096 השילוב בין התכונות החומריות והתכונות הרוחניות | עין איה שבת ב' [63] פרק שישי סע' נא' עין אי"ה שבת ב' - הרב אוהד י"ג בחשוון תשע"ג 44:45
כתבי הראי"ה הרב אוהד תירוש 12 6058 הסדר שבלימוד תורה לילדים | עין איה שבת ב' [62] פרק שישי סע' נא' עין אי"ה שבת ב' - הרב אוהד ו בחשוון תשע"ג 35:50
כתבי הראי"ה הרב אוהד תירוש 12 6007 אין מקרא יוצא מידי פשוטו לעולם | עין אי"ה שבת ב' [61] פרק שישי סע' נ' עין אי"ה שבת ב' - הרב אוהד ח בתשרי תשע"ג 49:55
כתבי הראי"ה הרב אוהד תירוש 12 5975 מקום השימוש בכח וגבורה בעולם התרבותי | עין איה שבת ב' [60] פרק שישי סע' מט' עין אי"ה שבת ב' - הרב אוהד כ"ג באלול תשע"ב 51:50
כתבי הראי"ה הרב אוהד תירוש 12 5948 תיקון מוסרי לעולם דרך גאולתם של ישראל | עין איה שבת ב' [59] פרק שישי סע' מח' עין אי"ה שבת ב' - הרב אוהד ט"ז באלול תשע"ב 49:25
כתבי הראי"ה הרב אוהד תירוש 12 5901 השפעת ישראל בימות המשיח, והשפעת העולם הבא על העוה"ז | עין איה שבת ב' [58] פרק שישי סע' מז' עין אי"ה שבת ב' - הרב אוהד ב באלול תשע"ב 1:00:10
כתבי הראי"ה הרב אוהד תירוש 12 5890 עין איה שבת ב' [56] פרק שישי סע' מ"ו עין אי"ה שבת ב' - הרב אוהד כ"א בתמוז תשע"ב 47:25
כתבי הראי"ה הרב אוהד תירוש 12 5869 עין איה שבת ב' [55] פרק שישי סע' מ"ד-מ"ה עין אי"ה שבת ב' - הרב אוהד י"ד בתמוז תשע"ב 41:40
כתבי הראי"ה הרב אוהד תירוש 12 5862 עין איה שבת ב' [54] פרק שישי סע' מ"ב-מ"ד עין אי"ה שבת ב' - הרב אוהד ז בתמוז תשע"ב 54:15
כתבי הראי"ה הרב אוהד תירוש 12 5843 עין איה שבת ב' [53] פרק שישי סע' מ"א עין אי"ה שבת ב' - הרב אוהד ל בסיוון תשע"ב 47:50
כתבי הראי"ה הרב אוהד תירוש 12 5842 עין איה שבת ב' [52] פרק שישי סע' מ' עין אי"ה שבת ב' - הרב אוהד כ"ג בסיוון תשע"ב 1:00:40
כתבי הראי"ה הרב אוהד תירוש 12 5841 עין איה שבת ב' [51] פרק שישי סע' ל"ח עין אי"ה שבת ב' - הרב אוהד ב בסיוון תשע"ב 52:20
כתבי הראי"ה הרב אוהד תירוש 12 5757 עין איה שבת ב' [50] פרק שישי סע' ל"ח עין אי"ה שבת ב' - הרב אוהד כ"ד באייר תשע"ב 54:32
כתבי הראי"ה הרב אוהד תירוש 12 5740 עין איה שבת ב' [49] פרק שישי סע' ל"ז עין אי"ה שבת ב' - הרב אוהד י"ז באייר תשע"ב 52:30
כתבי הראי"ה הרב אוהד תירוש 12 5724 עין איה שבת ב' [48] פרק שישי לה'-לו' עין אי"ה שבת ב' - הרב אוהד י באייר תשע"ב 59:49
כתבי הראי"ה הרב אוהד תירוש 12 5693 עין איה שבת ב' [47] פרק שישי סע' לד'-לה' עין אי"ה שבת ב' - הרב אוהד כ"ז באדר תשע"ב 01:04:38
כתבי הראי"ה הרב אוהד תירוש 12 5660 עין איה שבת ב' [46] פרק שישי סע' לב'-לד' עין אי"ה שבת ב' - הרב אוהד י"ג באדר תשע"ב 1:02:00
כתבי הראי"ה הרב אוהד תירוש 12 5649 עין איה שבת ב' [45] פרק שישי סע' לא'-לב' עין אי"ה שבת ב' - הרב אוהד ו באדר תשע"ב 52:30
כתבי הראי"ה הרב אוהד תירוש 12 5658 עין איה שבת ב' [44] פרק שישי סע' ל"א עין אי"ה שבת ב' - הרב אוהד כ"ט בשבט תשע"ב 55:52
כתבי הראי"ה הרב אוהד תירוש 12 5627 עין איה שבת ב' [43] פרק שישי סע' כט' עין אי"ה שבת ב' - הרב אוהד כ"ב בשבט תשע"ב 42:38
כתבי הראי"ה הרב אוהד תירוש 12 5611 עין איה שבת ב' [42] פרק שישי סע' כט' עין אי"ה שבת ב' - הרב אוהד ח בשבט תשע"ב 49:50
כתבי הראי"ה הרב אוהד תירוש 12 5610 עין אי"ה שבת ב' [41] פרק שישי פס' כ"ח עין אי"ה שבת ב' - הרב אוהד א בשבט תשע"ב 51:26
כתבי הראי"ה הרב אוהד תירוש 12 5583 עין איה שבת ב' [40] פרק שישי סע' כ"ח עין אי"ה שבת ב' - הרב אוהד כ"ג בטבת תשע"ב 43:50
כתבי הראי"ה הרב אוהד תירוש 12 5582 עין איה שבת ב' [39] פרק שישי סע' כ"ז עין אי"ה שבת ב' - הרב אוהד ט"ז בטבת תשע"ב 56:09
כתבי הראי"ה הרב אוהד תירוש 12 5581 עין איה שבת ב' [38] פרק שישי סע' כ"ז עין אי"ה שבת ב' - הרב אוהד ט בטבת תשע"ב 56:15
כתבי הראי"ה הרב אוהד תירוש 12 5580 עין איה שבת ב' [36] פרק שישי סע' כ"ו עין אי"ה שבת ב' - הרב אוהד י"ח בכסלו תשע"ב 42:48
כתבי הראי"ה הרב אוהד תירוש 12 5579 עין איה שבת ב' [35] פרק שישי סע' כ"ו עין אי"ה שבת ב' - הרב אוהד י"א בכסלו תשע"ב 47:12
כתבי הראי"ה הרב אוהד תירוש 12 5578 עין איה שבת ב' [33] פרק שישי סע' כ"ג-כ"ד עין אי"ה שבת ב' - הרב אוהד כ"ו בחשוון תשע"ב 49:07
כתבי הראי"ה הרב אוהד תירוש 12 5466 עין איה שבת ב' [32] פרק שישי סע' כג' עין אי"ה שבת ב' - הרב אוהד י"ט בחשוון תשע"ב 30:15
כתבי הראי"ה הרב אוהד תירוש 12 5465 עין איה שבת ב' [31] פרק שישי סע' כ'ב עין אי"ה שבת ב' - הרב אוהד ז בתשרי תשע"ב 54:45
כתבי הראי"ה הרב אוהד תירוש 12 5464 עין איה שבת ב' [30] פרק שישי סע' כ' עין אי"ה שבת ב' - הרב אוהד א באלול תשע"א 44:30
כתבי הראי"ה הרב אוהד תירוש 12 5463 עין איה שבת ב [29] פרק שישי סע' י"ט עין אי"ה שבת ב' - הרב אוהד ג באב תשע"א 51:40
כתבי הראי"ה הרב אוהד תירוש 12 5462 עין איה שבת ב [28] פרק שישי סע' י"ח עין אי"ה שבת ב' - הרב אוהד י"ח בתמוז תשע"א 1:04:04
כתבי הראי"ה הרב אוהד תירוש 12 5461 עין איה שבת ב [27] פרק שישי סע' י"ז עין אי"ה שבת ב' - הרב אוהד ד בתמוז תשע"א 49:00
כתבי הראי"ה הרב אוהד תירוש 12 5460 עין איה שבת ב [26] פרק שישי סע' ט"ז עין אי"ה שבת ב' - הרב אוהד כ בסיוון תשע"א 51:51
כתבי הראי"ה הרב אוהד תירוש 12 5459 עין איה שבת ב [25] פרק שישי סע' טו' עין אי"ה שבת ב' - הרב אוהד כ"א באייר תשע"א 44:03
כתבי הראי"ה הרב אוהד תירוש 12 5395 עין איה שבת ב' [24] פרק שישי סע' טו' עין אי"ה שבת ב' - הרב אוהד י"ד באייר תשע"א 48:50
כתבי הראי"ה הרב אוהד תירוש 12 5409 עין איה שבת ב' [23] פרק שישי סע' טו' עין אי"ה שבת ב' - הרב אוהד ז באייר תשע"א 39:50
כתבי הראי"ה הרב אוהד תירוש 12 5407 עין איה שבת ב' [22] פרק שישי סע' טו' עין אי"ה שבת ב' - הרב אוהד כ"ד באדר ב תשע"א 40:05
כתבי הראי"ה הרב אוהד תירוש 12 5406 עין איה שבת ב' [21] פרק שישי פס' יד' עין אי"ה שבת ב' - הרב אוהד ג באדר ב תשע"א 46:45
כתבי הראי"ה הרב אוהד תירוש 12 5222 עין איה שבת ב' [20] פרק שישי סע' יג' עין אי"ה שבת ב' - הרב אוהד י"ט באדר א תשע"א 43:45
כתבי הראי"ה הרב אוהד תירוש 12 5205 עין אי"ה שבת ב' [19] פרק שישי סע' יב' עין אי"ה שבת ב' - הרב אוהד י"ב באדר א תשע"א 57:00
כתבי הראי"ה הרב אוהד תירוש 12 5191 עין אי"ה שבת ב' [18] פרק שישי סע' יא' עין אי"ה שבת ב' - הרב אוהד ה באדר א תשע"א 58:50
כתבי הראי"ה הרב אוהד תירוש 12 5130 עין איה שבת ב' [17] פרק שישי סע' י' עין אי"ה שבת ב' - הרב אוהד כ"ח בשבט תשע"א 43:55
כתבי הראי"ה הרב אוהד תירוש 12 5114 עין איה שבת ב' [16] פרק שישי סע' י' עין אי"ה שבת ב' - הרב אוהד כ"א בשבט תשע"א 40:45
כתבי הראי"ה הרב אוהד תירוש 12 5099 עין אי"ה שבת ב' [15] פרק שישי סע' ט' עין אי"ה שבת ב' - הרב אוהד י"ד בשבט תשע"א 45:40
כתבי הראי"ה הרב אוהד תירוש 12 5113 עין איה שבת ב' [14] פרק שישי סע' ח' עין אי"ה שבת ב' - הרב אוהד ז בשבט תשע"א 48:10
כתבי הראי"ה הרב אוהד תירוש 12 5039 עין איה שבת ב' [13] פרק שישי סע' ח' עין אי"ה שבת ב' - הרב אוהד כ"ט בטבת תשע"א 49:00
כתבי הראי"ה הרב אוהד תירוש 12 5014 עין איה שבת ב' [12] פרק שישי סע' ז' עין אי"ה שבת ב' - הרב אוהד כ"ב בטבת תשע"א 1:00:45
כתבי הראי"ה הרב אוהד תירוש 12 5012 עין איה שבת ב' [11] פרק שישי סע' ז' (סנדל המסומר) עין אי"ה שבת ב' - הרב אוהד ט"ו בטבת תשע"א 1:05:25
כתבי הראי"ה הרב אוהד תירוש 12 5011 עין איה שבת ב' [10] פרק שישי סע' ה'-ו' עין אי"ה שבת ב' - הרב אוהד ח בטבת תשע"א 59:50
כתבי הראי"ה הרב אוהד תירוש 12 4980 עין איה שבת ב' [9] פרק שישי סע' ה' עין אי"ה שבת ב' - הרב אוהד א בטבת תשע"א 54:05
כתבי הראי"ה הרב אוהד תירוש 12 4952 עין איה שבת ב' [8] פרק שישי סע' ד' עין אי"ה שבת ב' - הרב אוהד י"ז בכסלו תשע"א 49:20
כתבי הראי"ה הרב אוהד תירוש 12 4951 עין איה שבת ב' [7] פרק שישי סע' ג' עין אי"ה שבת ב' - הרב אוהד י בכסלו תשע"א 44:55
כתבי הראי"ה הרב אוהד תירוש 12 4907 עין איה שבת ב' [6] פרק שישי סע' ג' עין אי"ה שבת ב' - הרב אוהד ג בכסלו תשע"א 39:50
כתבי הראי"ה הרב אוהד תירוש 12 4822 עין איה שבת ב' [5] פרק שישי סע' ב' עין אי"ה שבת ב' - הרב אוהד י"ט בחשוון תשע"א 46:20
כתבי הראי"ה הרב אוהד תירוש 12 4821 עין איה שבת ב' [4] פרק שישי סע' ב' עין אי"ה שבת ב' - הרב אוהד י"ב בחשוון תשע"א 58:05
כתבי הראי"ה הרב אוהד תירוש 12 4739 עין איה שבת ב' [3] פרק שישי סע' ב' עין אי"ה שבת ב' - הרב אוהד ז בתשרי תשע"א 39:35
כתבי הראי"ה הרב אוהד תירוש 12 4728 עין איה שבת ב' [2] פרק שישי סע' א' עין אי"ה שבת ב' - הרב אוהד כ"ב באלול תש"ע 49:20
כתבי הראי"ה הרב אוהד תירוש 12 4680 עין איה שבת ב' [1] פרק שישי סע' א' עין אי"ה שבת ב' - הרב אוהד ח באלול תש"ע 46:25
הרב אלי סדן (נולד בד' באייר ה'תש"ח, 14 במאי 1948) הוא מייסד וראש מכינה קדם צבאית בני דוד, המכינה הקדם צבאית הראשונה בישראל. נולד בתל אביב. למד בבית הספר התיכון "צייטלין" והיה חבר בתנועת "בני עקיבא". התגייס לצנחנים ובמהלך השירות שירת במשך שנה כקומונר בסניף "בני עקיבא" ת"א צפון, וכן למד בישיבת כרם ביבנה. בתום השירות החל ללמוד פיזיקה באוניברסיטה העברית, אך לאחר שנה פרש מתוכנית הלימודים ועבר ללמוד בישיבת "מרכז הרב" בראשותו של הרב צבי יהודה הכהן קוק. למד בישיבה כ-13 שנים, בהן למד אצל הרצי"ה קוק, והרב צבי ישראל טאו והפך לאחד מתלמידיו הבולטים. במהלך לימודיו התבקש הרב סדן על ידי הרב צבי יהודה קוק לסייע בהקמת המושב "קשת" ברמת הגולן‏, וכן בהקמת גרעין תורני באילת. יחד עם הרב טאו, שימש כשליח הרצי"ה בנושא שחרור "אסירי ציון", ובהם נתן שרנסקי. הוא קיים מספר מפגשים עם אנשי ממשל בארצות הברית למען שחרורו של שרנסקי. בשנת 1988, הקים יחד עם הרב יגאל לוינשטיין את המכינה הקדם צבאית הראשונה "בני דוד" ביישוב עלי שבשומרון, שמטרתה להכין בחורים דתיים לשירות מלא בצה"ל, תוך עידודם לשירות מקסימלי ביחידות לוחמות וכקצינים. מסלול זה לא היה קיים לפני כן בישיבות ההסדר. הרב סדן הגה גם את הרעיון להקים מכינה קדם צבאית חילונית. מכינה ראשונה מסוג זה, "נחשון", הוקמה בשנת 1997. קצינים דתיים רבים בצה"ל הם בוגרי המכינה "בני דוד" ורואים ברב סדן את רבם. הוא דוגל בקו "ממלכתי" כלפי מדינת ישראל, בעקבות השקפותיו של רבו, הרב צבי טאו. הרב אלי סדן נשוי לוורדינה הלוי ולהם 12 ילדים. אחיו הוא רמי סדן, פרסומאי ויועץ תקשורתי. בנו הבכור, הרב יהודה, משמש כראש הישיבה הגבוהה של מוסדות בני דוד בעלי. גיסיו הם פרופ' יונתן הלוי, מנהל המרכז הרפואי שערי צדק והרב מיכה הלוי, רבה של פתח תקוה.
456
כל הזכויות שמורות למוסדות בני דוד - עלי. הדברים המובאים בהרצאות נאמרים במסגרת שיח פורה ומפרה בבית המדרש כחלק מלימוד עיוני, על מנת להבין את מכלול הדברים יש להאזין לכלל השיעור. אין להעתיק, לשדר, להפיץ, להציג בפומבי או למסור לצד שלישי כל חלק מהקטע דנן ללא קבלת הסכמה מראש ובכתב.
select
אמונה
כללי
מהר"ל
שו"ת הרב קלנר
שו"ת הרב קשתיאל
הלכה
הלכות הסעודה
פרשיות השבוע
1. בראשית
שבת ומועדים
ראש השנה