אורות התורה [56] פרק יג' פס' ו

הרב אליעזר קשתיאל

י"ז בכסלו תשע"ב

אורות התורה [56] פרק יג' פס' ו

הרב אליעזר קשתיאל

י"ז בכסלו תשע"ב
לקבלת כל התוצאות
כל הזכויות שמורות למוסדות בני דוד - עלי. הדברים המובאים בהרצאות נאמרים במסגרת שיח פורה ומפרה בבית המדרש כחלק מלימוד עיוני, על מנת להבין את מכלול הדברים יש להאזין לכלל השיעור. אין להעתיק, לשדר, להפיץ, להציג בפומבי או למסור לצד שלישי כל חלק מהקטע דנן ללא קבלת הסכמה מראש ובכתב.
תוצאות חיפוש עבור:
נושאשם הרבRabiIDIDשם השיעור סידרהתאריךאורך הורדה
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 7281 אורות התורה [56] פרק יג' פס' ו אורות התורה - הרב קשתיאל י"ז בכסלו תשע"ב 21:35
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 7280 אורות התורה [55] פרק יג' סע' ד'- ה' אורות התורה - הרב קשתיאל י בכסלו תשע"ב 23:40
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 6909 אורות התורה [54] פרק יג' סע' א' - ג' אורות התורה - הרב קשתיאל ד בכסלו תשע"ב 37:10
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 5505 אורות התורה [53] פרק י' סע' ב'- ד' אורות התורה - הרב קשתיאל כ"ז בחשוון תשע"ב 32:14
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 5504 אורות התורה [52] פרק י' סע' א' אורות התורה - הרב קשתיאל כ בחשוון תשע"ב 38:26
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 5874 אורות התורה [51] פרק ה' סע' ג' אורות התורה - הרב קשתיאל י"ג בחשוון תשע"ב 30:15
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 5503 אורות התורה [50] פרק ה' סע' ב' אורות התורה - הרב קשתיאל ו בחשוון תשע"ב 18:17
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 5873 אורות התורה [49] פרק ה' סע' א' אורות התורה - הרב קשתיאל ה בתשרי תשע"ב 25:55
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 5485 אורות התורה [48] פרק ג' סע' ט'-י' אורות התורה - הרב קשתיאל כ"ז באלול תשע"א 32:24
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 5484 אורות התורה [47] פרק ג' פס' ח'-ט' אורות התורה - הרב קשתיאל כ באלול תשע"א 28:09
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 5483 אורות התורה [46] פרק ג' פס' ח' אורות התורה - הרב קשתיאל י"ג באלול תשע"א 29:32
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 5482 אורות התורה [45] פרק ג' סע' ד'-ז' אורות התורה - הרב קשתיאל ו באלול תשע"א 29:00
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 5481 אורות התורה [44] פרק ג' סע' ג' אורות התורה - הרב קשתיאל כ"ו בתמוז תשע"א 24:12
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 5480 אורות התורה[43] פרק ג' סע' ב' אורות התורה - הרב קשתיאל י"ט בתמוז תשע"א [50:08]
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 5479 אורות התורה [42] פרק ג' סע' א' אורות התורה - הרב קשתיאל י"ב בתמוז תשע"א [35:13]
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 5478 אורות התורה [41]-פרק ב' סע' ו'-ז' אורות התורה - הרב קשתיאל ה בתמוז תשע"א [29:08]
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 5421 חשיבות הרוח הלאומית בישראל | אורות התורה [40] פרק ב' סע' ה' אורות התורה - הרב קשתיאל כ"ח בסיוון תשע"א 41:55
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 5752 אורות התורה [39] פרק ב' סע' ד' אורות התורה - הרב קשתיאל כ"א בסיוון תשע"א 30:35
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 5751 אורות התורה [38] פרק ב' סע' ג' אורות התורה - הרב קשתיאל י"ד בסיוון תשע"א 40:40
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 5420 אורות התורה [37] פרק ב' סע' ב' אורות התורה - הרב קשתיאל כ"ט באייר תשע"א 29:55
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 5430 אורות התורה [36] פרק ב' אורות התורה - הרב קשתיאל ט"ו באייר תשע"א 38:15
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 5731 אורות התורה [35] פרק א' סע' ג' אורות התורה - הרב קשתיאל ט באייר תשע"א 26:50
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 5419 אורות התורה [33] פרק א' סע' א' אורות התורה - הרב קשתיאל כ"ה באדר ב תשע"א 37:35
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 5418 אורות התורה [32] פרק יא' סע' י' אורות התורה - הרב קשתיאל י"א באדר ב תשע"א 23:45
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 5417 אורות התורה [31] פרק יא' סע' ט' אורות התורה - הרב קשתיאל ד באדר ב תשע"א 12:20
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 5310 אורות התורה [30] פרק יא' אורות התורה - הרב קשתיאל כ באדר א תשע"א 31:45
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 5200 אורות התורה [29] פרק יא' סע' ה-ו אורות התורה - הרב קשתיאל י"ג באדר א תשע"א 27:30
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 5168 אורות התורה [28] פרק יא' סע' ד' אורות התורה - הרב קשתיאל ו באדר א תשע"א 28:30
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 5152 אורות התורה [27] פרק יא' סע' ג' אורות התורה - הרב קשתיאל כ"ט בשבט תשע"א 30:10
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 5108 אורות התורה [26] פרק יא' סע' ב' אורות התורה - הרב קשתיאל כ"ב בשבט תשע"א 28:25
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 5069 אורות התורה [25] פרק יא' סע' א' אורות התורה - הרב קשתיאל ח בשבט תשע"א 27:15
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 5027 אורות התורה [24] פרק יב' סע' ו'-ז' אורות התורה - הרב קשתיאל ט"ז בטבת תשע"א 20:15
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 4993 אורות התורה [23] פרק יב' סע' ד'-ה' אורות התורה - הרב קשתיאל ט בטבת תשע"א 33:45
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 4935 אורות התורה [22] פרק יב' פס' ב'-ג' אורות התורה - הרב קשתיאל י"ח בכסלו תשע"א 33:00
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 4921 אורות התורה [21] פרק יב' סע' א' אורות התורה - הרב קשתיאל י"א בכסלו תשע"א 33:30
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 4898 אורות התורה [20] פרק ט' סע' י"ב אורות התורה - הרב קשתיאל ה בכסלו תשע"א 23:40
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 4815 אורות התורה [19] פרק יט' סע' יא' אורות התורה - הרב קשתיאל כ בחשוון תשע"א 37:00
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 4796 אורות התורה [18] פרק ט' סע' ט'-י' אורות התורה - הרב קשתיאל י"ג בחשוון תשע"א 37:45
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 4777 אורות התורה [17] פרק ט' סע' ח' אורות התורה - הרב קשתיאל ו בחשוון תשע"א 38:50
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 4688 אורות התורה [16] פרק ט' סע' ו'-ז' אורות התורה - הרב קשתיאל י"ג באלול תש"ע 36:05
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 4669 אורות התורה [15] פרק ט' סע' ד' אורות התורה - הרב קשתיאל ו באלול תש"ע 30:40
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 4616 אורות התורה [14] פרק ט' אורות התורה - הרב קשתיאל כ"ד בתמוז תש"ע 44:25
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 4592 אורות התורה [13] פרק ח' פס' ו'-פרק ט' אורות התורה - הרב קשתיאל י"ז בתמוז תש"ע 30:35
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 4588 אורות התורה [12] פרק ח' סע' ה' אורות התורה - הרב קשתיאל י בתמוז תש"ע 39:40
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 4544 אורות התורה [11] פרק ח' אורות התורה - הרב קשתיאל ג בתמוז תש"ע 41:45
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 4577 אורות התורה [10] פרק ז'-ח' אורות התורה - הרב קשתיאל כ"ו בסיוון תש"ע 45:35
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 4543 אורות התורה [9] פרק ז' אורות התורה - הרב קשתיאל י"ט בסיוון תש"ע 33:55
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 4494 אורות התורה [8] פרק ו' סע' טז- פרק ז' סע' ה' אורות התורה - הרב קשתיאל י"ב בסיוון תש"ע 42:15
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 4458 אורות התורה [7] פ''ו פס' יג' אורות התורה - הרב קשתיאל כ"ז באייר תש"ע 36:25
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 4419 אורות התורה [6] סע' יא' אורות התורה - הרב קשתיאל כ באייר תש"ע 46:10
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 4388 אורות התורה [5] אורות התורה - הרב קשתיאל י"ג באייר תש"ע 38:15
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 4303 אורות התורה [4] פרק ו' פס' יז' אורות התורה - הרב קשתיאל כ"ג באדר תש"ע 28:10
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 4280 אורות התורה [3] פרק ו' פס' ה'-ו' אורות התורה - הרב קשתיאל ט"ז באדר תש"ע 35:00
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 4267 אורות התורה [2] פרק ו' פס' ב'-ד' אורות התורה - הרב קשתיאל ט באדר תש"ע 39:00
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 4241 אורות התורה [1] פרק ו' פס' א' אורות התורה - הרב קשתיאל ב באדר תש"ע 41:40
הרב אלי סדן (נולד בד' באייר ה'תש"ח, 14 במאי 1948) הוא מייסד וראש מכינה קדם צבאית בני דוד, המכינה הקדם צבאית הראשונה בישראל. נולד בתל אביב. למד בבית הספר התיכון "צייטלין" והיה חבר בתנועת "בני עקיבא". התגייס לצנחנים ובמהלך השירות שירת במשך שנה כקומונר בסניף "בני עקיבא" ת"א צפון, וכן למד בישיבת כרם ביבנה. בתום השירות החל ללמוד פיזיקה באוניברסיטה העברית, אך לאחר שנה פרש מתוכנית הלימודים ועבר ללמוד בישיבת "מרכז הרב" בראשותו של הרב צבי יהודה הכהן קוק. למד בישיבה כ-13 שנים, בהן למד אצל הרצי"ה קוק, והרב צבי ישראל טאו והפך לאחד מתלמידיו הבולטים. במהלך לימודיו התבקש הרב סדן על ידי הרב צבי יהודה קוק לסייע בהקמת המושב "קשת" ברמת הגולן‏, וכן בהקמת גרעין תורני באילת. יחד עם הרב טאו, שימש כשליח הרצי"ה בנושא שחרור "אסירי ציון", ובהם נתן שרנסקי. הוא קיים מספר מפגשים עם אנשי ממשל בארצות הברית למען שחרורו של שרנסקי. בשנת 1988, הקים יחד עם הרב יגאל לוינשטיין את המכינה הקדם צבאית הראשונה "בני דוד" ביישוב עלי שבשומרון, שמטרתה להכין בחורים דתיים לשירות מלא בצה"ל, תוך עידודם לשירות מקסימלי ביחידות לוחמות וכקצינים. מסלול זה לא היה קיים לפני כן בישיבות ההסדר. הרב סדן הגה גם את הרעיון להקים מכינה קדם צבאית חילונית. מכינה ראשונה מסוג זה, "נחשון", הוקמה בשנת 1997. קצינים דתיים רבים בצה"ל הם בוגרי המכינה "בני דוד" ורואים ברב סדן את רבם. הוא דוגל בקו "ממלכתי" כלפי מדינת ישראל, בעקבות השקפותיו של רבו, הרב צבי טאו. הרב אלי סדן נשוי לוורדינה הלוי ולהם 12 ילדים. אחיו הוא רמי סדן, פרסומאי ויועץ תקשורתי. בנו הבכור, הרב יהודה, משמש כראש הישיבה הגבוהה של מוסדות בני דוד בעלי. גיסיו הם פרופ' יונתן הלוי, מנהל המרכז הרפואי שערי צדק והרב מיכה הלוי, רבה של פתח תקוה.
456
כל הזכויות שמורות למוסדות בני דוד - עלי. הדברים המובאים בהרצאות נאמרים במסגרת שיח פורה ומפרה בבית המדרש כחלק מלימוד עיוני, על מנת להבין את מכלול הדברים יש להאזין לכלל השיעור. אין להעתיק, לשדר, להפיץ, להציג בפומבי או למסור לצד שלישי כל חלק מהקטע דנן ללא קבלת הסכמה מראש ובכתב.
select
אמונה
כללי
מהר"ל
שו"ת הרב קלנר
שו"ת הרב קשתיאל
הלכה
הלכות הסעודה
פרשיות השבוע
1. בראשית
שבת ומועדים