עין אי"ה ברכות ב' [146] פאה 9 פס' כג-כו'

הרב אליעזר קשתיאל

ו בתשרי תשע"א

עין אי"ה ברכות ב' [146] פאה 9 פס' כג-כו'

הרב אליעזר קשתיאל

ו בתשרי תשע"א
לקבלת כל התוצאות
כל הזכויות שמורות למוסדות בני דוד - עלי. הדברים המובאים בהרצאות נאמרים במסגרת שיח פורה ומפרה בבית המדרש כחלק מלימוד עיוני, על מנת להבין את מכלול הדברים יש להאזין לכלל השיעור. אין להעתיק, לשדר, להפיץ, להציג בפומבי או למסור לצד שלישי כל חלק מהקטע דנן ללא קבלת הסכמה מראש ובכתב.
תוצאות חיפוש עבור:
נושאשם הרבRabiIDIDשם השיעור סידרהתאריךאורך הורדה
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 4835 עין אי"ה ברכות ב' [146] פאה 9 פס' כג-כו' עין אי"ה ברכות ב' - הרב קשתיאל ו בתשרי תשע"א 26:30
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 4836 עין אי"ה ברכות ב' [145] פאה 8 פס' כא'-כב' עין אי"ה ברכות ב' - הרב קשתיאל ה בתשרי תשע"א 33:30
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 4838 עין אי"ה ברכות ב' [144] פאה 7 פס' יט'-כ' עין אי"ה ברכות ב' - הרב קשתיאל ד בתשרי תשע"א 17:05
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 4837 עין אי"ה ברכות ב' [143] פאה 6 פס' טז'-יח' עין אי"ה ברכות ב' - הרב קשתיאל כ"ח באלול תש"ע 28:15
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 4844 עין אי"ה ברכות ב' [142] פאה 5 פס' יג'-טו' עין אי"ה ברכות ב' - הרב קשתיאל כ"ז באלול תש"ע 21:45
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 4843 עין אי"ה ברכות ב' [141] פאה 4 פס' יא'-יב' עין אי"ה ברכות ב' - הרב קשתיאל כ"ו באלול תש"ע 23:20
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 4834 עין אי"ה ברכות ב' [140] פאה 3 פס' ז'-י' עין אי"ה ברכות ב' - הרב קשתיאל כ"ד באלול תש"ע 19:55
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 4833 עין אי"ה ברכות ב' [139] פאה 2 פס' ג'-ו' עין אי"ה ברכות ב' - הרב קשתיאל כ"ב באלול תש"ע 28:30
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 4842 עין אי"ה ברכות ב' [138] פאה 1 פס' א'-ו' עין אי"ה ברכות ב' - הרב קשתיאל כ"א באלול תש"ע 32:20
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 4707 עין אי"ה ברכות ב' [137] פ"ט פס' שס'-שסא' עין אי"ה ברכות ב' - הרב קשתיאל ט"ו באלול תש"ע 14:55
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 4832 עין אי"ה ברכות ב' [136] פ"ט פס' שנו'-שנח' עין אי"ה ברכות ב' - הרב קשתיאל י"ד באלול תש"ע 34:15
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 4703 עין אי"ה ברכות ב' [135] פס' שנו'-שנח' עין אי"ה ברכות ב' - הרב קשתיאל י"ג באלול תש"ע 29:10
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 4687 עין אי"ה ברכות ב' [134] פ"ט פס' שנ'-שנה' עין אי"ה ברכות ב' - הרב קשתיאל י"ב באלול תש"ע 26:40
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 4702 עין אי"ה ברכות ב' [133] פ"ט פס' שמו'-שמט' עין אי"ה ברכות ב' - הרב קשתיאל י באלול תש"ע 24:20
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 4686 עין אי"ה ברכות ב' [132] פ"ט פס' שמג'-שמה' עין אי"ה ברכות ב' - הרב קשתיאל ט באלול תש"ע 27:40
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 4685 עין אי"ה ברכות ב' [131] פ"ט פס' שמא'-שמב' עין אי"ה ברכות ב' - הרב קשתיאל ח באלול תש"ע 33:35
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 4684 עין אי"ה ברכות ב' [130] פ"ט פס' שלח'-שמ' עין אי"ה ברכות ב' - הרב קשתיאל ז באלול תש"ע 25:10
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 4683 עין אי"ה ברכות ב' [129] פ"ט פס' שלה'-שלז' עין אי"ה ברכות ב' - הרב קשתיאל ו באלול תש"ע 25:10
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 4666 עין אי"ה ברכות ב' [128] פ"ט פס' שלג'-שלה' עין אי"ה ברכות ב' - הרב קשתיאל ה באלול תש"ע 30:45
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 4665 עין אי"ה ברכות ב' [127] פ"ט פס' של'-שלב' עין אי"ה ברכות ב' - הרב קשתיאל ג באלול תש"ע 21:55
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 4664 עין אי"ה ברכות ב' [126] פ"ט פס' שכד' עין אי"ה ברכות ב' - הרב קשתיאל ב באלול תש"ע 20:05
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 4831 עין אי"ה ברכות ב' [125] פ"ט פס' שס'-שסא' עין אי"ה ברכות ב' - הרב קשתיאל ח באב תש"ע 54:00
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 4830 עין איה ברכות ב' [124] פרק תשיעי פס' שיח'- שכג' עין אי"ה ברכות ב' - הרב קשתיאל ד באב תש"ע 27:25
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 4648 עין אי"ה ברכות ב' [123] פ"ט פס' שטז'-שיז' עין אי"ה ברכות ב' - הרב קשתיאל ג באב תש"ע 53:15
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 4642 עין אי"ה ברכות ב' [122] פ"ט פס' שח'-שטו' עין אי"ה ברכות ב' - הרב קשתיאל א באב תש"ע 31:45
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 4638 עין אי"ה ברכות ב' [121] פ"ט פס' דש'-שח' עין אי"ה ברכות ב' - הרב קשתיאל כ"ט בתמוז תש"ע 29:45
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 4637 עין אי"ה ברכות ב' [120] פ"ט פס' רצו'-דש' עין אי"ה ברכות ב' - הרב קשתיאל כ"ז בתמוז תש"ע 25:10
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 4636 עין אי"ה ברכות ב' [119] פרק תשיעי פס' רצא'-רצה' עין אי"ה ברכות ב' - הרב קשתיאל כ"ו בתמוז תש"ע 22:25
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 4829 עין אי"ה ברכות ב' [118] פ"ט פס' רפח'-רצ' עין אי"ה ברכות ב' - הרב קשתיאל כ"ה בתמוז תש"ע 31:50
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 4618 עין אי"ה ברכות ב' [117] פ"ט פס' רפד'-רפז' עין אי"ה ברכות ב' - הרב קשתיאל כ"ד בתמוז תש"ע 40:10
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 4615 עין אי"ה ברכות ב' [116] פ"ט פס' רעח'-רפג' עין אי"ה ברכות ב' - הרב קשתיאל כ"ג בתמוז תש"ע 30:05
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 4617 עין אי"ה ברכות ב' [115] פ"ט פס' רעז' עין אי"ה ברכות ב' - הרב קשתיאל כ"ב בתמוז תש"ע 30:50
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 4608 עין אי"ה ברכות ב' [114] פ"ט פס' רעד'-רעו' עין אי"ה ברכות ב' - הרב קשתיאל כ בתמוז תש"ע 24:55
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 4607 עין אי"ה ברכות ב' [113] פ"ט פס' ערב'-רעד' עין אי"ה ברכות ב' - הרב קשתיאל י"ט בתמוז תש"ע 31:00
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 4606 עין אי"ה ברכות ב' [112] פ"ט פס' רעא' עין אי"ה ברכות ב' - הרב קשתיאל י"ח בתמוז תש"ע 35:05
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 4600 עין אי"ה ברכות ב' [111] פ"ט פס' ער'-רעא' עין אי"ה ברכות ב' - הרב קשתיאל י"ז בתמוז תש"ע 27:50
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 4599 עין אי"ה ברכות ב' [110] פ"ט פס' ער' עין אי"ה ברכות ב' - הרב קשתיאל ט"ז בתמוז תש"ע 26:55
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 4598 עין אי"ה ברכות ב' [109] פ"ט פס' רסה'-רסט' עין אי"ה ברכות ב' - הרב קשתיאל ט"ו בתמוז תש"ע 27:45
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 4597 עין אי"ה ברכות ב' [108] פ"ט פס' רסב'-רסד' עין אי"ה ברכות ב' - הרב קשתיאל י"ג בתמוז תש"ע 21:45
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 4596 עין אי"ה ברכות ב' [107] פ"ט פס' רסא'-רסב' עין אי"ה ברכות ב' - הרב קשתיאל י"ב בתמוז תש"ע 31:45
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 4595 עין אי"ה ברכות ב' [106] פ"ט פס' רנח'-רס' עין אי"ה ברכות ב' - הרב קשתיאל י"א בתמוז תש"ע 35:30
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 4584 עין אי"ה ברכות ב' [105] פ"ט פס' רנג'-רנז' עין אי"ה ברכות ב' - הרב קשתיאל י בתמוז תש"ע 27:05
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 4840 עין אי"ה ברכות ב' [104] פ"ט פס' רנ'-רנב' עין אי"ה ברכות ב' - הרב קשתיאל ט בתמוז תש"ע 30:30
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 4839 עין אי"ה ברכות ב' [103] פ"ט פס' רמה'-רמט' עין אי"ה ברכות ב' - הרב קשתיאל ח בתמוז תש"ע 30:55
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 4566 עין אי"ה ברכות ב' [102] פ"ט פס' רמג'-רמד' עין אי"ה ברכות ב' - הרב קשתיאל ו בתמוז תש"ע 16:35
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 4562 עין אי"ה ברכות ב' [101] פ"ט פס' רלה'-רמב' עין אי"ה ברכות ב' - הרב קשתיאל ה בתמוז תש"ע 31:10
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 4561 עין אי"ה ברכות ב' [100] פ"ט פס' רכט'-רלד' עין אי"ה ברכות ב' - הרב קשתיאל ד בתמוז תש"ע 42:00
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 4572 עין אי"ה ברכות ב' [99] פ"ט פס' רכה'-רכח' עין אי"ה ברכות ב' - הרב קשתיאל ג בתמוז תש"ע 34:20
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 4571 עין אי"ה ברכות ב' [98] פ"ט פס' ריח'-רכד' עין אי"ה ברכות ב' - הרב קשתיאל ב בתמוז תש"ע 29:50
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 4585 עין אי"ה ברכות ב' [97] פ"ט פס' ריב'-ריז' עין אי"ה ברכות ב' - הרב קשתיאל כ"ט בסיוון תש"ע 29:25
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 4570 עין אי"ה ברכות ב' [96] פ"ט פס' רה'-ריא' עין אי"ה ברכות ב' - הרב קשתיאל כ"ח בסיוון תש"ע 27:15
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 4569 עין אי"ה ברכות ב' [95] פ"ט פס' קצו'-רד' עין אי"ה ברכות ב' - הרב קשתיאל כ"ז בסיוון תש"ע 31:30
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 4568 עין אי"ה ברכות ב' [94] פ"ט פס' קצא'-קצה' עין אי"ה ברכות ב' - הרב קשתיאל כ"ה בסיוון תש"ע 26:55
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 4567 עין אי"ה ברכות ב' [93] פ"ט פס' קפו'-קצ' עין אי"ה ברכות ב' - הרב קשתיאל כ"ד בסיוון תש"ע 33:45
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 4565 עין אי"ה ברכות ב' [92] פ"ט פס' קפד'-קפה' עין אי"ה ברכות ב' - הרב קשתיאל כ"ב בסיוון תש"ע 20:55
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 4564 עין אי"ה ברכות ב' [91] פ"ט פס' קפב'-קפג' עין אי"ה ברכות ב' - הרב קשתיאל כ"א בסיוון תש"ע 26:55
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 4563 עין אי"ה ברכות ב' [90] פ"ט פס' קעו'-קפא' עין אי"ה ברכות ב' - הרב קשתיאל י"ט בסיוון תש"ע 31:40
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 4560 עין אי"ה ברכות ב' [89] פ"ט פס' קסח'-קעה' עין אי"ה ברכות ב' - הרב קשתיאל י"ח בסיוון תש"ע 31:00
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 4524 עין אי"ה ברכות ב' [88] פ"ט פס' קסא'-קסז' עין אי"ה ברכות ב' - הרב קשתיאל י"ז בסיוון תש"ע
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 4509 עין אי"ה ברכות ב' [87] פ"ט פס' קנח'-קס' עין אי"ה ברכות ב' - הרב קשתיאל ט"ו בסיוון תש"ע 24:40
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 4500 עין אי"ה ברכות ב' [86] פ"ט פס' קנב'-קנז' עין אי"ה ברכות ב' - הרב קשתיאל י"ד בסיוון תש"ע 31:30
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 4497 עין אי"ה ברכות ב' [85] פ"ט פס' קנא'-קנב' עין אי"ה ברכות ב' - הרב קשתיאל י"ג בסיוון תש"ע 33:55
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 4496 עין אי"ה ברכות ב' [84] פ"ט פס' קמב'-קנא' עין אי"ה ברכות ב' - הרב קשתיאל י"ב בסיוון תש"ע 29:45
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 4486 עין אי"ה ברכות ב' [83] פ"ט פס' קלז'-קמא' עין אי"ה ברכות ב' - הרב קשתיאל י"א בסיוון תש"ע 27:05
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 4487 עין אי"ה ברכות ב' [82] פ"ט פס' קלה'-קלו' עין אי"ה ברכות ב' - הרב קשתיאל י בסיוון תש"ע 8:05
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 4485 עין אי"ה ברכות ב' [81] פ"ט פס' קלב'-קלד' עין אי"ה ברכות ב' - הרב קשתיאל ז בסיוון תש"ע 32:05
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 4484 עין אי"ה ברכות ב' [80] פ"ט פס' קכח'-קלא' עין אי"ה ברכות ב' - הרב קשתיאל ד בסיוון תש"ע 23:50
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 10680 עין איה ברכות ב' [79] פרק תשיעי פס' קכג'-קכז' עין אי"ה ברכות ב' - הרב קשתיאל ג בסיוון תש"ע 26:40
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 4465 עין אי"ה ברכות ב' [78] פ"ט פס' קכא'-קכב' עין אי"ה ברכות ב' - הרב קשתיאל א בסיוון תש"ע 23:10
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 4464 עין אי"ה ברכות ב' [77] פרק תשיעי פס' קיח'-קכ' עין אי"ה ברכות ב' - הרב קשתיאל כ"ט באייר תש"ע 12:20
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 4467 עין אי"ה ברכות ב' [76] פ"ט פס' קטו'-קיח' עין אי"ה ברכות ב' - הרב קשתיאל כ"ח באייר תש"ע 36:30
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 4466 עין אי"ה ברכות ב' [75] פ"ט פס' קיב'-קיד' עין אי"ה ברכות ב' - הרב קשתיאל כ"ז באייר תש"ע 29:15
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 4442 עין אי"ה ברכות ב' [74] פ"ט פס' קט'-קיב' עין אי"ה ברכות ב' - הרב קשתיאל כ"ו באייר תש"ע 33:35
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 4441 עין אי"ה ברכות ב' [73] פ"ט פס' קב'-קח' עין אי"ה ברכות ב' - הרב קשתיאל כ"ה באייר תש"ע 26:55
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 4440 עין אי"ה ברכות ב' [72] פ"ט פס' צד'-קא' עין אי"ה ברכות ב' - הרב קשתיאל כ"ג באייר תש"ע 26:00
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 4435 עין אי"ה ברכות ב' [71] פ"ט פס' פט'-צג' עין אי"ה ברכות ב' - הרב קשתיאל כ"ב באייר תש"ע 25:15
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 4434 עין אי"ה ברכות ב' [70] פ"ט פס' פה'-פח' עין אי"ה ברכות ב' - הרב קשתיאל כ"א באייר תש"ע 31:40
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 4420 עין אי"ה ברכות ב' [69] פ"ט פס' עז'-פד' עין אי"ה ברכות ב' - הרב קשתיאל כ באייר תש"ע 28:35
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 4409 עין אי"ה ברכות ב' [68] פ"ט פס' עד'-עו' עין אי"ה ברכות ב' - הרב קשתיאל י"ט באייר תש"ע 21:33
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 4407 עין אי"ה ברכות ב' [67] פ"ט פס' עב'-עג' עין אי"ה ברכות ב' - הרב קשתיאל י"ח באייר תש"ע 13:55
12
הרב אלי סדן (נולד בד' באייר ה'תש"ח, 14 במאי 1948) הוא מייסד וראש מכינה קדם צבאית בני דוד, המכינה הקדם צבאית הראשונה בישראל. נולד בתל אביב. למד בבית הספר התיכון "צייטלין" והיה חבר בתנועת "בני עקיבא". התגייס לצנחנים ובמהלך השירות שירת במשך שנה כקומונר בסניף "בני עקיבא" ת"א צפון, וכן למד בישיבת כרם ביבנה. בתום השירות החל ללמוד פיזיקה באוניברסיטה העברית, אך לאחר שנה פרש מתוכנית הלימודים ועבר ללמוד בישיבת "מרכז הרב" בראשותו של הרב צבי יהודה הכהן קוק. למד בישיבה כ-13 שנים, בהן למד אצל הרצי"ה קוק, והרב צבי ישראל טאו והפך לאחד מתלמידיו הבולטים. במהלך לימודיו התבקש הרב סדן על ידי הרב צבי יהודה קוק לסייע בהקמת המושב "קשת" ברמת הגולן‏, וכן בהקמת גרעין תורני באילת. יחד עם הרב טאו, שימש כשליח הרצי"ה בנושא שחרור "אסירי ציון", ובהם נתן שרנסקי. הוא קיים מספר מפגשים עם אנשי ממשל בארצות הברית למען שחרורו של שרנסקי. בשנת 1988, הקים יחד עם הרב יגאל לוינשטיין את המכינה הקדם צבאית הראשונה "בני דוד" ביישוב עלי שבשומרון, שמטרתה להכין בחורים דתיים לשירות מלא בצה"ל, תוך עידודם לשירות מקסימלי ביחידות לוחמות וכקצינים. מסלול זה לא היה קיים לפני כן בישיבות ההסדר. הרב סדן הגה גם את הרעיון להקים מכינה קדם צבאית חילונית. מכינה ראשונה מסוג זה, "נחשון", הוקמה בשנת 1997. קצינים דתיים רבים בצה"ל הם בוגרי המכינה "בני דוד" ורואים ברב סדן את רבם. הוא דוגל בקו "ממלכתי" כלפי מדינת ישראל, בעקבות השקפותיו של רבו, הרב צבי טאו. הרב אלי סדן נשוי לוורדינה הלוי ולהם 12 ילדים. אחיו הוא רמי סדן, פרסומאי ויועץ תקשורתי. בנו הבכור, הרב יהודה, משמש כראש הישיבה הגבוהה של מוסדות בני דוד בעלי. גיסיו הם פרופ' יונתן הלוי, מנהל המרכז הרפואי שערי צדק והרב מיכה הלוי, רבה של פתח תקוה.
456
כל הזכויות שמורות למוסדות בני דוד - עלי. הדברים המובאים בהרצאות נאמרים במסגרת שיח פורה ומפרה בבית המדרש כחלק מלימוד עיוני, על מנת להבין את מכלול הדברים יש להאזין לכלל השיעור. אין להעתיק, לשדר, להפיץ, להציג בפומבי או למסור לצד שלישי כל חלק מהקטע דנן ללא קבלת הסכמה מראש ובכתב.
select
אמונה
כללי
מהר"ל
שו"ת הרב קלנר
שו"ת הרב קשתיאל
הלכה
הלכות הסעודה
פרשיות השבוע
בראשית
שבת ומועדים