אורות ישראל [57]

הרב אליעזר קשתיאל

י"ד באדר א תשע"א

אורות ישראל [57]

הרב אליעזר קשתיאל

י"ד באדר א תשע"א
לקבלת כל התוצאות
כל הזכויות שמורות למוסדות בני דוד - עלי. הדברים המובאים בהרצאות נאמרים במסגרת שיח פורה ומפרה בבית המדרש כחלק מלימוד עיוני, על מנת להבין את מכלול הדברים יש להאזין לכלל השיעור. אין להעתיק, לשדר, להפיץ, להציג בפומבי או למסור לצד שלישי כל חלק מהקטע דנן ללא קבלת הסכמה מראש ובכתב.
תוצאות חיפוש עבור:
נושאשם הרבRabiIDIDשם השיעור סידרהתאריךאורך הורדה
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 5209 אורות ישראל [57] אורות ישראל - הרב קשתיאל י"ד באדר א תשע"א 33:10
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 5186 אורות ישראל [56] אורות ישראל - הרב קשתיאל ז באדר א תשע"א 47:35
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 5161 אורות ישראל [55] אורות ישראל - הרב קשתיאל כ"ט בשבט תשע"א 46:20
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 5134 אורות ישראל [54] אורות ישראל - הרב קשתיאל כ"ה בשבט תשע"א 53:50
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 5088 אורות ישראל [53] אורות ישראל - הרב קשתיאל ט"ז בשבט תשע"א 33:00
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 5070 אורות ישראל [52] סע' יא' אורות ישראל - הרב קשתיאל ט בשבט תשע"א 32:20
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 5048 אורות ישראל [51] אורות ישראל - הרב קשתיאל ב בשבט תשע"א 28:20
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 5028 אורות ישראל [50] אורות ישראל - הרב קשתיאל י"ז בטבת תשע"א 26:45
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 4994 אורות ישראל [49] סע' ו' עמ' קסב' אורות ישראל - הרב קשתיאל י בטבת תשע"א 46:00
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 4974 אורות ישראל [48] אורות ישראל - הרב קשתיאל ג בטבת תשע"א 27:10
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 4936 אורות ישראל [47] אורות ישראל - הרב קשתיאל י"ט בכסלו תשע"א 32:25
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 4930 אורות ישראל [46] עמ' קסא' אורות ישראל - הרב קשתיאל י"ב בכסלו תשע"א 40:40
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 4899 אורות ישראל [45] אורות ישראל - הרב קשתיאל ה בכסלו תשע"א 38:25
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 4861 אורות ישראל [44] עמ' קס' סע' ט' אורות ישראל - הרב קשתיאל כ"ח בחשוון תשע"א 50:55
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 4816 אורות ישראל [43] עמ' קס' סע' ז' אורות ישראל - הרב קשתיאל כ"ג בחשוון תשע"א 38:50
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 4803 אורות ישראל [42] אורות ישראל - הרב קשתיאל י"ד בחשוון תשע"א 36:55
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 4780 אורות ישראל [41] עמ' קנט' סע' ה' אורות ישראל - הרב קשתיאל ז בחשוון תשע"א 38:05
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 4730 אורות ישראל [40] פרק ו' סע' ג' אורות ישראל - הרב קשתיאל כ"ד באלול תש"ע 44:55
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 4706 אורות ישראל [39] אורות ישראל - הרב קשתיאל י"ז באלול תש"ע 40:40
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 4690 אורות ישראל [38] אורות ישראל - הרב קשתיאל י באלול תש"ע 42:15
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 4668 אורות ישראל [37] סע' יג' אורות ישראל - הרב קשתיאל ג באלול תש"ע 44:50
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 4632 אורות ישראל [36] עמ' קנו' סע' יא' אורות ישראל - הרב קשתיאל כ"ז בתמוז תש"ע 41:40
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 4609 אורות ישראל [35] סע' י' אורות ישראל - הרב קשתיאל כ בתמוז תש"ע 38:45
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 4593 אורות ישראל [34] סע' ח' אורות ישראל - הרב קשתיאל י"ג בתמוז תש"ע 31:10
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 4554 אורות ישראל [33] אורות ישראל - הרב קשתיאל ו בתמוז תש"ע 30:25
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 4553 אורות ישראל [32] אורות ישראל - הרב קשתיאל כ"ט בסיוון תש"ע 37:20
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 4552 אורות ישראל [31] עמ' קנג' אורות ישראל - הרב קשתיאל כ"ב בסיוון תש"ע 55:45
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 4501 אורות ישראל [30] אורות ישראל - הרב קשתיאל ט"ו בסיוון תש"ע 38:10
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 4483 אורות ישראל [29] אורות ישראל - הרב קשתיאל ח בסיוון תש"ע 31:50
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 4463 אורות ישראל [28] אורות ישראל - הרב קשתיאל א בסיוון תש"ע 31:40
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 4431 אורות ישראל [27] אורות ישראל - הרב קשתיאל כ"ג באייר תש"ע 34:40
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 4412 אורות ישראל [26] סע' ז' אורות ישראל - הרב קשתיאל ט"ז באייר תש"ע 31:50
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 4411 אורות ישראל [25] פרק ד' סע' ה' אורות ישראל - הרב קשתיאל ט באייר תש"ע 36:35
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 4316 אורות ישראל [24] אורות ישראל - הרב קשתיאל כ"ו באדר תש"ע 34:15
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 4292 אורות ישראל [23] אורות ישראל - הרב קשתיאל י"ט באדר תש"ע 40:00
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 4283 אורות ישראל [22] אורות ישראל - הרב קשתיאל י"ב באדר תש"ע 44:45
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 4261 אורות ישראל [21] אורות ישראל - הרב קשתיאל ה באדר תש"ע 39:50
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 4262 אורות ישראל [20] אורות ישראל - הרב קשתיאל כ"ח בשבט תש"ע 23:25
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 4268 אורות ישראל [19] אורות ישראל - הרב קשתיאל כ"א בשבט תש"ע 42:55
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 4173 אורות ישראל [18] אורות ישראל - הרב קשתיאל י"ד בשבט תש"ע 38:30
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 4579 אורות ישראל [17]---חסר אורות ישראל - הרב קשתיאל ב בשבט תש"ע
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 4135 אורות ישראל [16] אורות ישראל - הרב קשתיאל כ"ב בטבת תש"ע 39:5
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 4098 אורות ישראל [15] אורות ישראל - הרב קשתיאל ט"ו בטבת תש"ע 34:00
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 4172 אורות ישראל [14] פרק ב' פסקה א'-ב' אורות ישראל - הרב קשתיאל ח בטבת תש"ע 25:10
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 4078 אורות ישראל [13]פרק א' סע' טו' אורות ישראל - הרב קשתיאל כ"ד בכסלו תש"ע 46:10
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 4008 אורות ישראל [12] אורות ישראל - הרב קשתיאל י"ז בכסלו תש"ע 30:00
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 3991 אורות ישראל [11] אורות ישראל - הרב קשתיאל י בכסלו תש"ע 23:45
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 3977 אורות ישראל [10] אורות ישראל - הרב קשתיאל ג בכסלו תש"ע 48:50
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 3936 אורות ישראל [9] אורות ישראל - הרב קשתיאל כ"ו בחשוון תש"ע 28:20
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 3916 אורות ישראל 8 פרק א' סע' י' אורות ישראל - הרב קשתיאל י"ט בחשוון תש"ע 41:55
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 3903 אורות ישראל 7 אורות ישראל - הרב קשתיאל י"ב בחשוון תש"ע 28:50
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 3848 אורות ישראל 6 אורות ישראל - הרב קשתיאל ה בחשוון תש"ע 34:55
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 3871 אורות ישראל 5 אורות ישראל - הרב קשתיאל ז בתשרי תש"ע 49:40
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 3958 אורות ישראל 4 פרק א' פסקה ה' אורות ישראל - הרב קשתיאל כ"ט באלול תשס"ט 48:15
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 3847 אורות ישראל 3 אורות ישראל - הרב קשתיאל כ"ב באלול תשס"ט 39:05
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 3846 אורות ישראל 2 אורות ישראל - הרב קשתיאל ט"ו באלול תשס"ט 36:30
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 3845 אורות ישראל 1 אורות ישראל - הרב קשתיאל ח באלול תשס"ט 34:40
הרב אלי סדן (נולד בד' באייר ה'תש"ח, 14 במאי 1948) הוא מייסד וראש מכינה קדם צבאית בני דוד, המכינה הקדם צבאית הראשונה בישראל. נולד בתל אביב. למד בבית הספר התיכון "צייטלין" והיה חבר בתנועת "בני עקיבא". התגייס לצנחנים ובמהלך השירות שירת במשך שנה כקומונר בסניף "בני עקיבא" ת"א צפון, וכן למד בישיבת כרם ביבנה. בתום השירות החל ללמוד פיזיקה באוניברסיטה העברית, אך לאחר שנה פרש מתוכנית הלימודים ועבר ללמוד בישיבת "מרכז הרב" בראשותו של הרב צבי יהודה הכהן קוק. למד בישיבה כ-13 שנים, בהן למד אצל הרצי"ה קוק, והרב צבי ישראל טאו והפך לאחד מתלמידיו הבולטים. במהלך לימודיו התבקש הרב סדן על ידי הרב צבי יהודה קוק לסייע בהקמת המושב "קשת" ברמת הגולן‏, וכן בהקמת גרעין תורני באילת. יחד עם הרב טאו, שימש כשליח הרצי"ה בנושא שחרור "אסירי ציון", ובהם נתן שרנסקי. הוא קיים מספר מפגשים עם אנשי ממשל בארצות הברית למען שחרורו של שרנסקי. בשנת 1988, הקים יחד עם הרב יגאל לוינשטיין את המכינה הקדם צבאית הראשונה "בני דוד" ביישוב עלי שבשומרון, שמטרתה להכין בחורים דתיים לשירות מלא בצה"ל, תוך עידודם לשירות מקסימלי ביחידות לוחמות וכקצינים. מסלול זה לא היה קיים לפני כן בישיבות ההסדר. הרב סדן הגה גם את הרעיון להקים מכינה קדם צבאית חילונית. מכינה ראשונה מסוג זה, "נחשון", הוקמה בשנת 1997. קצינים דתיים רבים בצה"ל הם בוגרי המכינה "בני דוד" ורואים ברב סדן את רבם. הוא דוגל בקו "ממלכתי" כלפי מדינת ישראל, בעקבות השקפותיו של רבו, הרב צבי טאו. הרב אלי סדן נשוי לוורדינה הלוי ולהם 12 ילדים. אחיו הוא רמי סדן, פרסומאי ויועץ תקשורתי. בנו הבכור, הרב יהודה, משמש כראש הישיבה הגבוהה של מוסדות בני דוד בעלי. גיסיו הם פרופ' יונתן הלוי, מנהל המרכז הרפואי שערי צדק והרב מיכה הלוי, רבה של פתח תקוה.
456
כל הזכויות שמורות למוסדות בני דוד - עלי. הדברים המובאים בהרצאות נאמרים במסגרת שיח פורה ומפרה בבית המדרש כחלק מלימוד עיוני, על מנת להבין את מכלול הדברים יש להאזין לכלל השיעור. אין להעתיק, לשדר, להפיץ, להציג בפומבי או למסור לצד שלישי כל חלק מהקטע דנן ללא קבלת הסכמה מראש ובכתב.
select
אמונה
כללי
מהר"ל
שו"ת הרב קלנר
שו"ת הרב קשתיאל
הלכה
הלכות הסעודה
פרשיות השבוע
1. בראשית
שבת ומועדים