הרואה נר חנוכה | הרב צבי קוטיסנר [שיעור לחנוכה]

כללי

כ"ג בכסלו תשפ"ד

הרואה נר חנוכה | הרב צבי קוטיסנר [שיעור לחנוכה]

כללי

כ"ג בכסלו תשפ"ד
לקבלת כל התוצאות
כל הזכויות שמורות למוסדות בני דוד - עלי. הדברים המובאים בהרצאות נאמרים במסגרת שיח פורה ומפרה בבית המדרש כחלק מלימוד עיוני, על מנת להבין את מכלול הדברים יש להאזין לכלל השיעור. אין להעתיק, לשדר, להפיץ, להציג בפומבי או למסור לצד שלישי כל חלק מהקטע דנן ללא קבלת הסכמה מראש ובכתב.
תוצאות חיפוש עבור:
נושאשם הרבRabiIDIDשם השיעור סידרהתאריךאורך הורדה
שבת ומועדים כללי 37 18836 הרואה נר חנוכה | הרב צבי קוטיסנר [שיעור לחנוכה] רבנים-כללי כ"ג בכסלו תשפ"ד 53:00
אמונה כללי 37 18802 הרב דוד ג'יאמי -זרם החיים של התורה שבע''פ ברב | אזכרה לרב מרדכי שטרנברג זצ"ל רבנים-כללי י"ד בכסלו תשפ"ד 38:00
אמונה כללי 37 18775 כגודל הנכסה כך גודל הנגלה | הרב שלמה יוסף וייצן [מלחמת 'משיב הרוח'] רבנים-כללי ג בכסלו תשפ"ד 59:10
אמונה כללי 37 18438 יראת שמיים ומקדש בשביל כל העולם | הרב שמואל אליהו רבנים-כללי כ"ב בתמוז תשפ"ג 29:15
אמונה כללי 37 18415 מהות הרבנות הראשית בישראל | הרב מיכה הלוי רבנים-כללי ז בתמוז תשפ"ג 51:40
אמונה כללי 37 18399 הרב עובדיה בן משה - מקור הקשיים וההתמודדות איתם | ערב לימוד לע"נ הנרצחים בפיגוע רבנים-כללי ז בתמוז תשפ"ג 21:05
אמונה כללי 37 18400 הרב ציון טוויל - עליות וירידות בתהליך הגאולה | ערב לימוד לע"נ הנרצחים בפיגוע רבנים-כללי ז בתמוז תשפ"ג 31:30
אמונה הרב מרדכי הס 24 18344 המרגלים מאסו בארץ חמדה | כללי רבנים-כללי כ"ג בסיוון תשפ"ג 53:55
שבת ומועדים כללי 37 18279 החובה לחיות בתודעת מעמד הר סיני | ערב לימוד לשבועות - הרב דוד ג'יאמי רבנים-כללי ב בסיוון תשפ"ג 34:20
שבת ומועדים כללי 37 18135 מבנה וסדר ההגדה - הרב יוסף צבי רימון | פסח רבנים-כללי י"ט באדר תשפ"ג 01:13:15
שבת ומועדים כללי 37 18069 הרב יואב אוריאל -מגילת אסתר בראי כלל תנ''כי רבנים-כללי כ"ד בשבט תשפ"ג 01:14:35
אמונה כללי 37 18013 אזכרה לרב ילון פרחי | רבנים שונים רבנים-כללי ב בשבט תשפ"ג 02:03:40
אמונה הרב אמיר בירנבאום 72 17866 לדמותו של הרב חיים דרוקמן זצ"ל רבנים-כללי ח בטבת תשפ"ג 34:05
שבת ומועדים הרב מרדכי הס 24 17868 שיעור לחנוכה, עין אי''ה שבת א' עמ' 61 פס' ז רבנים-כללי כ"ו בכסלו תשפ"ג 01:05:50
שבת ומועדים כללי 37 17789 רוח הטהרה של חנוכה הנושבת בימינו | הרב יהושע שפירא רבנים-כללי י"ח בכסלו תשפ"ג 39:20
אמונה כללי 37 17796 אזכרה לרב מרדכי שטרנברג זצ"ל - הרב חנן אדלשטיין רבנים-כללי י"ז בכסלו תשפ"ג 49:10
אמונה הרב איתי הלוי 51 17795 לדמותו של הרב | אזכרה לרב מרדכי שטרנברג זצ"ל רבנים-כללי י"ז בכסלו תשפ"ג 32:50
אמונה הרב ישי רז 76 17867 לדמותו של הרב מרדכי שטרנברג זצ"ל רבנים-כללי י"ג בכסלו תשפ"ג 36:30
אמונה הרב ארז אשכנזי 71 17881 לדמותו של הרב מרדכי שטרנברג זצ"ל רבנים-כללי י"ג בכסלו תשפ"ג 39:20
אמונה הרב יאיר אטון 60 17882 לדמותו של הרב מרדכי שטרנברג זצ"ל רבנים-כללי י"ג בכסלו תשפ"ג 22:20
שבת ומועדים כללי 37 17641 איך אפשר להעצים את ההתרגשות לקראת ראש השנה | שיעור לקראת ראש השנה הרב שמואל אליהו שליט"א רבנים-כללי כ"ו באלול תשפ"ב 31:50
הלכה כללי 37 17318 הלכות ברכות התורה - הרב יהודה ארזוני רבנים-כללי ד בסיוון תשפ"ב 39:20
שבת ומועדים כללי 37 17306 ההכנה לקראת התורה משנה את הכל - הרב דוד ג'יאמי | חג השבועות רבנים-כללי ג בסיוון תשפ"ב 46:00
שבת ומועדים כללי 37 17156 להודות ולהלל לשמך הגדול - הרב מרדכי גרינברג | חנוכה רבנים-כללי י"ח בכסלו תשפ"ב 01:11:05
הלכה כללי 37 17157 העדפה בקניית פירות וירקות בשמיטה - הרב יוסף צבי רימון רבנים-כללי כ"ג באלול תשפ"א 49:30
אמונה הרב אמיר בירנבאום 72 16569 האמונה הגדולה השרויה בעומק האהבה | אזכרה לרב צוקרמן רבנים-כללי י באלול תשפ"א 23:20
אמונה הרב ארז אשכנזי 71 16567 האמת של הרב | אזכרה לרב צוקרמן רבנים-כללי י באלול תשפ"א 30:00
פרשיות השבוע הרב דוד אמתי 73 16579 התחלות | פרשת שופטים רבנים-כללי ד באלול תשפ"א 49:50
הלכה כללי 37 16489 האידיאל באוצר בית דין | הלכות שמיטה - הרב יעקב אריאל רבנים-כללי כ בתמוז תשפ"א 1:25:30
גמרא כללי 37 16493 ועשית הישר והטוב | שיעור כללי לבבא מציעא - הרב אליהו בלומנצוויג רבנים-כללי י"ט בתמוז תשפ"א 1:01:25
אמונה כללי 37 16498 הרב דוד לאו - תפקידה של הרבנות הראשית רבנים-כללי ל בסיוון תשפ"א 43:05
שבת ומועדים כללי 37 17164 אבלות בספירת העומר - עיון בדעות הפוסקים | הרב ציקי ברלין רבנים-כללי י"ח באייר תשפ"א 43:55
שבת ומועדים כללי 37 17163 אם היינו יודעים את אהבתו של הקב"ה לישראל - הרב יהושע שפירא | ל"ג בעומר רבנים-כללי י"ח באייר תשפ"א 01:11:10
שבת ומועדים כללי 37 17540 האור הגדול של יום ראש השנה | הרב ראובן ששון רבנים-כללי כ"ז באלול תש"פ 34:30
תנ"ך כללי 37 15486 עקרונות בלימוד תנ"ך | הרב חננאל אתרוג [ערב לימוד לחנוכה תש"פ] רבנים-כללי כ"א בכסלו תש"פ 53:20
שבת ומועדים כללי 37 13623 "ויורהו ה' עץ וישלך אל המים וימתקו המים" | יום עיון טו' בשבט [3] הרב מנחם בן יעקב רבנים-כללי ט בשבט תשע"ח 43:25
אמונה כללי 37 13303 הרב יוני לביא - מה מסתתר מאחורי המסך? | כללי רבנים-כללי י"ט בחשוון תשע"ח 1:26:45
אמונה כללי 37 13300 הרב יהושע שפירא - הצרה והסכנה שבשימוש בסמארטפון | כללי רבנים-כללי י"ז בחשוון תשע"ח 59:05
שבת ומועדים כללי 37 13241 הרב גרינוולד - מסירות הנפש של האבות | ראש השנה רבנים-כללי כ"ו באלול תשע"ז 1:03:00
שבת ומועדים כללי 37 12934 הרב יואב אוריאל - הציפייה אל קדושת ירושלים | צום יז' בתמוז רבנים-כללי י בתמוז תשע"ז 56:25
אמונה כללי 37 12359 הרב יהושע שפירא - סור מרע קודם לעשה טוב וחומרת המלחמה בו | כנס 'עזים בקדושה' תשע"ז רבנים-כללי כ"ג בשבט תשע"ז 45:40
אמונה כללי 37 12360 הרב לונדין - על ידי שמירת הברית וטהרת המשפחה מתגלה באדם האחדות האלוקית | כנס 'עזים בקדושה' תשע"ז רבנים-כללי כ"ג בשבט תשע"ז 1:35:35
הלכה הרב שלמה אבינר 31 11628 השפעת סרטי מלחמה על הנפש | שו''ת מוצאי ראש השנה רבנים-כללי ב בתשרי תשע"ז 11:10
הלכה הרב שלמה אבינר 31 11629 למה יש רוע בעולם? | שו''ת מוצאי ראש השנה רבנים-כללי ב בתשרי תשע"ז 20:25
הלכה הרב שלמה אבינר 31 11630 למה לבזבז מספר שנים על לימוד תורה? | שו''ת מוצאי ראש השנה רבנים-כללי ב בתשרי תשע"ז 10:45
הלכה הרב שלמה אבינר 31 11631 למה לשמור נגיעה מחברה שלי? | שו''ת מוצאי ראש השנה רבנים-כללי ב בתשרי תשע"ז 11:50
הלכה הרב שלמה אבינר 31 11632 עוצמות העולם החילוני ועולם התורה | שו''ת מוצאי ראש השנה רבנים-כללי ב בתשרי תשע"ז 9:45
אמונה כללי 37 10272 המאבק על ארץ ישראל - שו"ת עכשוי מאירועי התגברות הטרור לאחרונה - הרב יוסף צבי רימון | כללי רבנים-כללי ז בשבט תשע"ו 1:08:35
אמונה כללי 37 9991 הרב ברוך רוזנבלום - מסירות הנפש של עם ישראל - נס מעל הטבע | חנוכה רבנים-כללי כ"ד בכסלו תשע"ו 55:15
הלכה הרב שלמה אבינר 31 9869 חברות בצבא על מנת להתחתן איך לנהל אותו | ש''ות הרב אבינר חלק [10] רבנים-כללי י בתשרי תשע"ו 8:20
הלכה הרב שלמה אבינר 31 9868 האם גם מגברים נדרש להתלבש צנוע | ש''ות הרב אבינר תשע'ו חלק [9] רבנים-כללי ט בתשרי תשע"ו 17:55
הלכה הרב שלמה אבינר 31 9867 מה התפקיד של אנשים בעלי מוגבלויות בעולם | ש''ות הרב אבינר חלק [8] רבנים-כללי ח בתשרי תשע"ו 7:35
הלכה הרב שלמה אבינר 31 9866 שמירה על מנהגי בית אבא (אשכנזים וספרדים) | ש''ות הרב אבינר חלק [7] רבנים-כללי ז בתשרי תשע"ו 17:00
הלכה הרב שלמה אבינר 31 9812 חתונה במהלך השירות הצבאי | ש''ות הרב אבינר תשע'ו חלק [6] רבנים-כללי ו בתשרי תשע"ו 2:20
הלכה הרב שלמה אבינר 31 9787 גיוס בנות לצבא | ש''ות הרב אבינר תשע''ו - חלק [5] רבנים-כללי ה בתשרי תשע"ו 10:20
הלכה הרב שלמה אבינר 31 9780 למה כל הזמן ישנם מחלוקות בין רבנים? ואיך אני יכול להכריע? | ש''ות הרב אבינר חלק [4] רבנים-כללי ד בתשרי תשע"ו 5:20
הלכה הרב שלמה אבינר 31 9779 אמון בדרגים המחליטים במדינה ובצבא | ש''ות הרב אבינר חלק [3] רבנים-כללי ג בתשרי תשע"ו 14:15
הלכה הרב שלמה אבינר 31 9778 איך עם ישראל יחזור בתשובה? | ש''ות הרב אבינר חלק [2] רבנים-כללי ב בתשרי תשע"ו 16:50
הלכה הרב שלמה אבינר 31 9777 איך בונים אמונה וודאית וחד משמעית? | ש''ות הרב אבינר חלק [1] רבנים-כללי א בתשרי תשע"ו 4:25
שבת ומועדים כללי 37 8373 תשובה - הכנת הכלי ויראה ופחד מהקב''ה - הרב שלמה עמר שליט"א | יום כיפור רבנים-כללי ה בתשרי תשע"ה 31:30
שבת ומועדים הרב עידו רוזנטל 28 6304 אסון תרגום התורה | שיעור לעשרה בטבת רבנים-כללי י בטבת תשע"ג 55:20
שבת ומועדים הרב אברהם שילר 41 6305 ממיר לשנחאי- סיפורה המופלא של ישיבת מיר בזמן השואה | ערב לימוד לעשרה בטבת רבנים-כללי י בטבת תשע"ג 56:15
שבת ומועדים כללי 37 6025 והיית אך שמח | בירור בתכונת השמחה - הרב צחי להמן | לימוד ליל הושענא רבא רבנים-כללי כ"ד בתשרי תשע"ג 1:05:05
שבת ומועדים הרב נתנאל אלישיב 26 6026 היום בו הודח נשיא בישראל | בירור כבוד תורה ותלמידי חכמים [ליל הושענא רבא] רבנים-כללי כ"א בתשרי תשע"ג 1:04:55
שבת ומועדים הרב אברהם שילר 41 6024 שני סוגי שמחות בחג הסוכות | לימוד ליל הושענא רבא רבנים-כללי כ"א בתשרי תשע"ג 47:00
אמונה הרב שלמה אבינר 31 6003 שו"ת עם הרב אבינר [מוצאי ראש השנה תשע"ג] רבנים-כללי ל באלול תשע"ב 2:08:10
שבת ומועדים כללי 37 5393 סוכות- זמן שמחתנו - הרב צחי להמן | לימוד הושענא רבא רבנים-כללי כ"א בתשרי תשע"ב 51:40
שבת ומועדים הרב אברהם שילר 41 5387 הלכות ארבעת המינים רבנים-כללי ז בתשרי תשע"ב 56:20
אמונה הרב שלמה אבינר 31 5380 שו"ת מוצאי שבת שובה רבנים-כללי ל באלול תשע"א 2:38:10
שבת ומועדים הרב אברהם שילר 41 4972 האם צריך לצום כיום את צומות החורבן | עשרה בטבת ויז' בתמוז רבנים-כללי ט בטבת תשע"א 39:45
אמונה הרב שלמה אבינר 31 4731 שו"ת מוצאי שבת תשובה תשע"א רבנים-כללי ג בתשרי תשע"א 2:35:10
שבת ומועדים כללי 37 4646 האבכה בחודש החמישי? | יום עיון לט' באב - הרב אליצור אריאל רבנים-כללי ד באב תש"ע 48:20
שבת ומועדים כללי 37 4333 מהות זיכרון יציאת מצרים [יום עיון לפסח]-הרב ציון טוויל, ראש הגרעין נצרים-אריאל רבנים-כללי י בניסן תש"ע 54:20
הרב שלמה אבינר 31 1993 שאלות ותשובות רבנים-כללי ח בחשוון תשס"ח 01:39
שבת ומועדים הרב אברהם שילר 41 1594 שפת אמת לחנוכה רבנים-כללי כ בכסלו תשס"ז 01:07
אמונה כללי 37 218 דברים שנאמרו בכנס 'במבט בהיר' - ניסן תשס"ו - הרב יהושע צוקרמן רבנים-כללי ט בניסן תשס"ו 57 ד'
אמונה הרב שלמה אבינר 31 213 דברים שנאמרו בכנס המכינות - אדר תשס"ו רבנים-כללי י"ט באדר תשס"ו 1:11 ש'
אמונה כללי 37 214 דברים שנאמרו בכנס המכינות - אדר תשס"ו - הרב חיים דרוקמן רבנים-כללי י"ט באדר תשס"ו 21 ד'
אמונה כללי 37 216 דברים שנאמרו בכנס המכינות - אדר תשס"ו הרב איתן צוקר רבנים-כללי י"ט באדר תשס"ו 24 ד'
שבת ומועדים הרב נתנאל אלישיב 26 1592 טמאו שמנים רבנים-כללי כ"ה בכסלו תשס"ו 01,14
12
הרב אלי סדן (נולד בד' באייר ה'תש"ח, 14 במאי 1948) הוא מייסד וראש מכינה קדם צבאית בני דוד, המכינה הקדם צבאית הראשונה בישראל. נולד בתל אביב. למד בבית הספר התיכון "צייטלין" והיה חבר בתנועת "בני עקיבא". התגייס לצנחנים ובמהלך השירות שירת במשך שנה כקומונר בסניף "בני עקיבא" ת"א צפון, וכן למד בישיבת כרם ביבנה. בתום השירות החל ללמוד פיזיקה באוניברסיטה העברית, אך לאחר שנה פרש מתוכנית הלימודים ועבר ללמוד בישיבת "מרכז הרב" בראשותו של הרב צבי יהודה הכהן קוק. למד בישיבה כ-13 שנים, בהן למד אצל הרצי"ה קוק, והרב צבי ישראל טאו והפך לאחד מתלמידיו הבולטים. במהלך לימודיו התבקש הרב סדן על ידי הרב צבי יהודה קוק לסייע בהקמת המושב "קשת" ברמת הגולן‏, וכן בהקמת גרעין תורני באילת. יחד עם הרב טאו, שימש כשליח הרצי"ה בנושא שחרור "אסירי ציון", ובהם נתן שרנסקי. הוא קיים מספר מפגשים עם אנשי ממשל בארצות הברית למען שחרורו של שרנסקי. בשנת 1988, הקים יחד עם הרב יגאל לוינשטיין את המכינה הקדם צבאית הראשונה "בני דוד" ביישוב עלי שבשומרון, שמטרתה להכין בחורים דתיים לשירות מלא בצה"ל, תוך עידודם לשירות מקסימלי ביחידות לוחמות וכקצינים. מסלול זה לא היה קיים לפני כן בישיבות ההסדר. הרב סדן הגה גם את הרעיון להקים מכינה קדם צבאית חילונית. מכינה ראשונה מסוג זה, "נחשון", הוקמה בשנת 1997. קצינים דתיים רבים בצה"ל הם בוגרי המכינה "בני דוד" ורואים ברב סדן את רבם. הוא דוגל בקו "ממלכתי" כלפי מדינת ישראל, בעקבות השקפותיו של רבו, הרב צבי טאו. הרב אלי סדן נשוי לוורדינה הלוי ולהם 12 ילדים. אחיו הוא רמי סדן, פרסומאי ויועץ תקשורתי. בנו הבכור, הרב יהודה, משמש כראש הישיבה הגבוהה של מוסדות בני דוד בעלי. גיסיו הם פרופ' יונתן הלוי, מנהל המרכז הרפואי שערי צדק והרב מיכה הלוי, רבה של פתח תקוה.
456
כל הזכויות שמורות למוסדות בני דוד - עלי. הדברים המובאים בהרצאות נאמרים במסגרת שיח פורה ומפרה בבית המדרש כחלק מלימוד עיוני, על מנת להבין את מכלול הדברים יש להאזין לכלל השיעור. אין להעתיק, לשדר, להפיץ, להציג בפומבי או למסור לצד שלישי כל חלק מהקטע דנן ללא קבלת הסכמה מראש ובכתב.
select
אמונה
כללי
מהר"ל
שו"ת הרב קלנר
שו"ת הרב קשתיאל
הלכה
הלכות הסעודה
פרשיות השבוע
1. בראשית
שבת ומועדים