בירור מושג הבית הישראלי אל מול 'בית המן'| ערב לימוד לפורים

הרב אוהד תירוש

י"ב באדר תשפ"ג

בירור מושג הבית הישראלי אל מול 'בית המן'| ערב לימוד לפורים

הרב אוהד תירוש

י"ב באדר תשפ"ג
לקבלת כל התוצאות
כל הזכויות שמורות למוסדות בני דוד - עלי. הדברים המובאים בהרצאות נאמרים במסגרת שיח פורה ומפרה בבית המדרש כחלק מלימוד עיוני, על מנת להבין את מכלול הדברים יש להאזין לכלל השיעור. אין להעתיק, לשדר, להפיץ, להציג בפומבי או למסור לצד שלישי כל חלק מהקטע דנן ללא קבלת הסכמה מראש ובכתב.
תוצאות חיפוש עבור: חגים - הרב אוהד
נושאשם הרבRabiIDIDשם השיעור סידרהתאריךאורך הורדה
שבת ומועדים הרב אוהד תירוש 12 18117 בירור מושג הבית הישראלי אל מול 'בית המן'| ערב לימוד לפורים חגים - הרב אוהד י"ב באדר תשפ"ג 50:57
שבת ומועדים הרב אוהד תירוש 12 17012 דגשים לארבע מצוות היום | פורים חגים - הרב אוהד י"ב באדר ב תשפ"ב 40:30
שבת ומועדים הרב אוהד תירוש 12 16983 מפלת המן - דרך חדשה אל התורה | שפת אמת לפורים [2] חגים - הרב אוהד ה באדר ב תשפ"ב 15:50
שבת ומועדים הרב אוהד תירוש 12 16982 לכל דור יש את המרדכי שלו, שלא יכרע ולא ישתחווה | שפת אמת לפורים [1] חגים - הרב אוהד ד באדר ב תשפ"ב 13:00
שבת ומועדים הרב אוהד תירוש 12 16297 תפקידה של אסתר | מגילת אסתר חגים - הרב אוהד י"ב באדר תשפ"א 1:03:25
שבת ומועדים הרב אוהד תירוש 12 15705 'הקוף הטוב' - להתדמות לשכינה | חודש אדר חגים - הרב אוהד א באדר תש"פ 1:03:55
שבת ומועדים הרב אוהד תירוש 12 14866 העמידה ה'יהודית' אל מול שליטתו המוחלטת של אחשוורש | פורים חגים - הרב אוהד י"ג באדר ב תשע"ט 56:40
שבת ומועדים הרב אוהד תירוש 12 13720 תאות האכילה של פורים | פורים חגים - הרב אוהד י"ב באדר תשע"ח 1:10:10
שבת ומועדים הרב אוהד תירוש 12 12475 ארבע מצות פורים כנגד שם הויה | ערב לימוד לפורים תשע"ז חגים - הרב אוהד י"א באדר תשע"ז 53:10
אמונה הרב אוהד תירוש 12 7588 משמעות זכירת ומחיית עמלק | ר' צדוק לפורים [4] - רסיסי לילה נג' חגים - הרב אוהד י באדר ב תשע"ד 38:50
שבת ומועדים הרב אוהד תירוש 12 7583 אין מזל לישראל | ר' צדוק לפורים [3] - רסיסי לילה נג' חגים - הרב אוהד ט באדר ב תשע"ד 29:50
שבת ומועדים הרב אוהד תירוש 12 7573 השמחה אצל מבקשי ה' | ר' צדוק לפורים [2] - רסיסי לילה נג' חגים - הרב אוהד ח באדר ב תשע"ד 39:10
שבת ומועדים הרב אוהד תירוש 12 7574 נקודת השמחה והשתיה בפורים | מתוך שיעור על ר' צדוק [2] תשע"ד חגים - הרב אוהד ח באדר ב תשע"ד 3:30
שבת ומועדים הרב אוהד תירוש 12 7569 היושר והשמחה | ר' צדוק לפורים [1] - רסיסי לילה אות נג' חגים - הרב אוהד ז באדר ב תשע"ד 36:30
שבת ומועדים הרב אוהד תירוש 12 6482 העמקת הזיקה בין פורים לשבת, פורים כהופעת מידת המלכות | מדרש לפורים [6] ע"פ רסיסי לילה חגים - הרב אוהד י"א באדר תשע"ג 46:50
שבת ומועדים הרב אוהד תירוש 12 6479 פורים כמשיב את הזהות השבתית לישראל | מדרש לפורים [5] חגים - הרב אוהד י באדר תשע"ג 41:35
שבת ומועדים הרב אוהד תירוש 12 6475 יין הקודש ויין הטומאה הזימה והרצח | מדרש לפורים [4] חגים - הרב אוהד ט באדר תשע"ג 41:20
שבת ומועדים הרב אוהד תירוש 12 6471 שלושה רבדים במשתה אחשורוש | מדרש לפורים [3] חגים - הרב אוהד ח באדר תשע"ג 45:45
שבת ומועדים הרב אוהד תירוש 12 6467 הגאוה והבהמיות של אחשורוש וושתי מול ההסתר של אסתר | מדרש לפורים [2] חגים - הרב אוהד ז באדר תשע"ג 43:55
שבת ומועדים הרב אוהד תירוש 12 6442 נקמת ה' ממלכות נבוכדנאצר על ידי מות ושתי | מדרש לפורים [1] חגים - הרב אוהד ל בשבט תשע"ג 42:20
שבת ומועדים הרב אוהד תירוש 12 5645 התרבות המערבית | מגילת אסתר חלק ג' חגים - הרב אוהד ו באדר תשע"ב 42:45
שבת ומועדים הרב אוהד תירוש 12 5245 משמעות הפור והגורל | ר' צדוק לפורים חגים - הרב אוהד י באדר ב תשע"א 1:04:05
שבת ומועדים הרב אוהד תירוש 12 4271 מה קורה במפגש בין תרבות הסוד הישאלית לתרבות אחשורוש | מגילת אסתר חלק ב' - התרבות המערבית חגים - הרב אוהד י"א באדר תש"ע 53:25
שבת ומועדים הרב אוהד תירוש 12 4252 כך נראת חברה כשתרבות הנראות שולטת בה | מגילת אסתר חלק א' - התרבות המערבית חגים - הרב אוהד ד באדר תש"ע 52:30
אמונה הרב אוהד תירוש 12 7551 שיעור לר''ח אדר -רב צדוק 5 חגים - הרב אוהד כ"א באדר תשס"ז 1:01:55
שבת ומועדים הרב אוהד תירוש 12 6180 שיעור לר"ח אדר -רב צדוק 4 חגים - הרב אוהד י"א באדר תשס"ז 42:35
אמונה הרב אוהד תירוש 12 7550 שיעור לר''ח אדר -רב צדוק 3 חגים - הרב אוהד ז באדר תשס"ז 1:06:05
שבת ומועדים הרב אוהד תירוש 12 6181 שיעור לר"ח אדר -רב צדוק 2 חגים - הרב אוהד ג באדר תשס"ז 39:25
שבת ומועדים הרב אוהד תירוש 12 6446 שיעור לר''ח אדר -רב צדוק 1 חגים - הרב אוהד א באדר תשס"ז 1:21:15
שבת ומועדים הרב אוהד תירוש 12 1365 הדור קבלוה והשלכות מעשיות ללימוד תורה [1] חגים - הרב אוהד א באדר תשס"ד 1:07 ש'
הרב אלי סדן (נולד בד' באייר ה'תש"ח, 14 במאי 1948) הוא מייסד וראש מכינה קדם צבאית בני דוד, המכינה הקדם צבאית הראשונה בישראל. נולד בתל אביב. למד בבית הספר התיכון "צייטלין" והיה חבר בתנועת "בני עקיבא". התגייס לצנחנים ובמהלך השירות שירת במשך שנה כקומונר בסניף "בני עקיבא" ת"א צפון, וכן למד בישיבת כרם ביבנה. בתום השירות החל ללמוד פיזיקה באוניברסיטה העברית, אך לאחר שנה פרש מתוכנית הלימודים ועבר ללמוד בישיבת "מרכז הרב" בראשותו של הרב צבי יהודה הכהן קוק. למד בישיבה כ-13 שנים, בהן למד אצל הרצי"ה קוק, והרב צבי ישראל טאו והפך לאחד מתלמידיו הבולטים. במהלך לימודיו התבקש הרב סדן על ידי הרב צבי יהודה קוק לסייע בהקמת המושב "קשת" ברמת הגולן‏, וכן בהקמת גרעין תורני באילת. יחד עם הרב טאו, שימש כשליח הרצי"ה בנושא שחרור "אסירי ציון", ובהם נתן שרנסקי. הוא קיים מספר מפגשים עם אנשי ממשל בארצות הברית למען שחרורו של שרנסקי. בשנת 1988, הקים יחד עם הרב יגאל לוינשטיין את המכינה הקדם צבאית הראשונה "בני דוד" ביישוב עלי שבשומרון, שמטרתה להכין בחורים דתיים לשירות מלא בצה"ל, תוך עידודם לשירות מקסימלי ביחידות לוחמות וכקצינים. מסלול זה לא היה קיים לפני כן בישיבות ההסדר. הרב סדן הגה גם את הרעיון להקים מכינה קדם צבאית חילונית. מכינה ראשונה מסוג זה, "נחשון", הוקמה בשנת 1997. קצינים דתיים רבים בצה"ל הם בוגרי המכינה "בני דוד" ורואים ברב סדן את רבם. הוא דוגל בקו "ממלכתי" כלפי מדינת ישראל, בעקבות השקפותיו של רבו, הרב צבי טאו. הרב אלי סדן נשוי לוורדינה הלוי ולהם 12 ילדים. אחיו הוא רמי סדן, פרסומאי ויועץ תקשורתי. בנו הבכור, הרב יהודה, משמש כראש הישיבה הגבוהה של מוסדות בני דוד בעלי. גיסיו הם פרופ' יונתן הלוי, מנהל המרכז הרפואי שערי צדק והרב מיכה הלוי, רבה של פתח תקוה.
456
כל הזכויות שמורות למוסדות בני דוד - עלי. הדברים המובאים בהרצאות נאמרים במסגרת שיח פורה ומפרה בבית המדרש כחלק מלימוד עיוני, על מנת להבין את מכלול הדברים יש להאזין לכלל השיעור. אין להעתיק, לשדר, להפיץ, להציג בפומבי או למסור לצד שלישי כל חלק מהקטע דנן ללא קבלת הסכמה מראש ובכתב.
select
אמונה
כללי
מהר"ל
שו"ת הרב קלנר
שו"ת הרב קשתיאל
הלכה
הלכות הסעודה
פרשיות השבוע
1. בראשית
שבת ומועדים
תפילות ראש השנה - ניגונים
תנ"ך