ההכנות הנדרשות לראש השנה | ראש השנה

הרב אוהד תירוש

כ"ה באלול תשפ"א

ההכנות הנדרשות לראש השנה | ראש השנה

הרב אוהד תירוש

כ"ה באלול תשפ"א
לקבלת כל התוצאות
כל הזכויות שמורות למוסדות בני דוד - עלי. הדברים המובאים בהרצאות נאמרים במסגרת שיח פורה ומפרה בבית המדרש כחלק מלימוד עיוני, על מנת להבין את מכלול הדברים יש להאזין לכלל השיעור. אין להעתיק, לשדר, להפיץ, להציג בפומבי או למסור לצד שלישי כל חלק מהקטע דנן ללא קבלת הסכמה מראש ובכתב.
תוצאות חיפוש עבור:
נושאשם הרבRabiIDIDשם השיעור סידרהתאריךאורך הורדה
שבת ומועדים הרב אוהד תירוש 12 16583 ההכנות הנדרשות לראש השנה | ראש השנה חגים - הרב אוהד כ"ה באלול תשפ"א 26:40
שבת ומועדים הרב אוהד תירוש 12 16316 החמץ מסמל את הערבוב שבחיים | שיעור לפסח חגים - הרב אוהד כ"ד באדר תשפ"א 38:55
שבת ומועדים הרב אוהד תירוש 12 16297 תפקידה של אסתר | מגילת אסתר חגים - הרב אוהד י"ב באדר תשפ"א 1:03:25
שבת ומועדים הרב אוהד תירוש 12 16095 שבת 'שובה' - הארת התשובה הקדומה | שבת תשובה חגים - הרב אוהד ו בתשרי תשפ"א 52:15
שבת ומועדים הרב אוהד תירוש 12 16087 יראת השופר והשבת | שיעור לראש השנה שחל בשבת חגים - הרב אוהד כ"ז באלול תש"פ 50:55
שבת ומועדים הרב אוהד תירוש 12 15880 המבט הכפול | יום העצמאות חגים - הרב אוהד ה באייר תש"פ 49:40
שבת ומועדים הרב אוהד תירוש 12 15845 קריעת ים סוף מעשה א-לוקי מוחלט, ביטוי לאהבת ה' המיוחדת לישראל | שביעי של פסח חגים - הרב אוהד י"ט בניסן תש"פ 51:40
שבת ומועדים הרב אוהד תירוש 12 15840 הקשר של זכירת יציאת מצרים אל שבת | פסח תש"פ [8] חגים - הרב אוהד י"ח בניסן תש"פ 36:45
שבת ומועדים הרב אוהד תירוש 12 15834 המצה - האכילה המתוקנת לכל השנה | פסח תש"פ [7] חגים - הרב אוהד י"ב בניסן תש"פ 50:25
שבת ומועדים הרב אוהד תירוש 12 15832 ההבדל בין שעבוד לעבדות | פסח תש"פ [6] חגים - הרב אוהד י"א בניסן תש"פ 56:40
שבת ומועדים הרב אוהד תירוש 12 15821 פסח תש"פ [5] חגים - הרב אוהד ח בניסן תש"פ 44:10
שבת ומועדים הרב אוהד תירוש 12 15805 החדרת הדברים מהשכל אל הלב | פסח תש"פ [4] חגים - הרב אוהד ז בניסן תש"פ 43:55
שבת ומועדים הרב אוהד תירוש 12 15808 השינוי כביטוי לשאלת מה נשתנה - איך אני יוצא מהמיצר שלי | פסח תש"פ [3] חגים - הרב אוהד ו בניסן תש"פ 43:55
שבת ומועדים הרב אוהד תירוש 12 15792 הבירור של המשבר - אכילת המרור | פסח תש"פ [2] חגים - הרב אוהד ה בניסן תש"פ 32:50
שבת ומועדים הרב אוהד תירוש 12 15791 האכילה השונה של פסח | פסח תש"פ [1] חגים - הרב אוהד ד בניסן תש"פ 37:05
שבת ומועדים הרב אוהד תירוש 12 15811 יום טוב של שינוים | פסח חגים - הרב אוהד 42:15
שבת ומועדים הרב אוהד תירוש 12 15705 'הקוף הטוב' - להתדמות לשכינה | חודש אדר חגים - הרב אוהד א באדר תש"פ 1:03:55
שבת ומועדים הרב אוהד תירוש 12 15302 התיקון והשיבה על הראשית והשורש | ראש השנה חגים - הרב אוהד כ"ה באלול תשע"ט 1:00:25
שבת ומועדים הרב אוהד תירוש 12 14944 ליל הגירוש ממצרים והקשר לקורבן העומר | פסח חגים - הרב אוהד י"ח בניסן תשע"ט 54:17
שבת ומועדים הרב אוהד תירוש 12 14936 ליל הגירוש ממצרים והקשר לקרבן העומר | שיעור לפסח חגים - הרב אוהד י"ח בניסן תשע"ט 54:15
שבת ומועדים הרב אוהד תירוש 12 14932 הלכות נקיונות | שיעור פסח חגים - הרב אוהד ה בניסן תשע"ט 55:45
שבת ומועדים הרב אוהד תירוש 12 14931 שיעבוד מצרים - שיעבוד הנפש | פסח חגים - הרב אוהד ה בניסן תשע"ט 24:30
שבת ומועדים הרב אוהד תירוש 12 14919 ממה נובע כוחנו לבער את הרע מקרבנו? | פסח חגים - הרב אוהד כ"ח באדר ב תשע"ט 1:04:05
שבת ומועדים הרב אוהד תירוש 12 14866 העמידה ה'יהודית' אל מול שליטתו המוחלטת של אחשוורש | פורים חגים - הרב אוהד י"ג באדר ב תשע"ט 56:40
שבת ומועדים הרב אוהד תירוש 12 14698 חודש שבט - טיפול בסוגיית האכילה | טו' בשבט חגים - הרב אוהד ט"ו בשבט תשע"ט 1:00:50
שבת ומועדים הרב אוהד תירוש 12 14498 הנס שבטבע - ההופעה דרך ההסתרה | ערב לימוד לחנוכה תשע'ט חגים - הרב אוהד י"ט בכסלו תשע"ט 1:22:35
שבת ומועדים הרב אוהד תירוש 12 14314 הסוכה כתשתית לעבודת ה' בפשטות | לימוד ליל הושענא רבא חגים - הרב אוהד כ בתשרי תשע"ט 38:05
שבת ומועדים הרב אוהד תירוש 12 14303 מהות הטבילה במקווה בערב יום כיפור | יום לימוד ליום הכיפורים חגים - הרב אוהד ד בתשרי תשע"ט 50:40
פרשיות השבוע הרב אוהד תירוש 12 14299 משמעות הימים שבין ראש השנה ליום הכיפורים - התהליך מתחילת ההארה לגמר הישועה | יום כיפור, על פי פרי צדיק חגים - הרב אוהד ג בתשרי תשע"ט 57:00
שבת ומועדים הרב אוהד תירוש 12 14481 משמעות הימים שבין ראש השנה ליום כיפור - התהליך מתחילת ההארה לגמר הישועה | יום כיפור חגים - הרב אוהד ג בתשרי תשע"ט 57:25
שבת ומועדים הרב אוהד תירוש 12 13720 תאות האכילה של פורים | פורים חגים - הרב אוהד י"ב באדר תשע"ח 1:10:10
שבת ומועדים הרב אוהד תירוש 12 13621 אכילת פירות טו' בשבט בארץ ובחו''ל - כוח של אכילה בקדושה | יום עיון טו' בשבט [1] חגים - הרב אוהד ט בשבט תשע"ח 41:20
שבת ומועדים הרב אוהד תירוש 12 13472 תפקיד הכהנים בנס חנוכה | חנוכה חגים - הרב אוהד כ"ו בכסלו תשע"ח 1:00:50
שבת ומועדים הרב אוהד תירוש 12 13471 הכנת הכלי לאורו של חנוכה | חנוכה חגים - הרב אוהד כ"ה בכסלו תשע"ח 51:20
שבת ומועדים הרב אוהד תירוש 12 13216 השמחה ביום כיפור - הטהרי במי הדעת | יום כיפור חגים - הרב אוהד ח בתשרי תשע"ח 1:04:10
שבת ומועדים הרב אוהד תירוש 12 13147 בשמיעת קול השופר אנו מכוונים אל שורשינו | ראש השנה חגים - הרב אוהד כ"ו באלול תשע"ז 40:45
שבת ומועדים הרב אוהד תירוש 12 13148 קול השופר המעורר את זעקת התפילה מתוך הלב | ראש השנה חגים - הרב אוהד כ"ב באלול תשע"ז 50:10
שבת ומועדים הרב אוהד תירוש 12 13011 שינוי התפיסה לפני הקריסה | ערב לימוד לט' באב חגים - הרב אוהד ז באב תשע"ז 42:40
שבת ומועדים הרב אוהד תירוש 12 12575 ''אשר קדשנו במצוותיו על אכילת...'' | ערב לימוד לפסח חגים - הרב אוהד ג בניסן תשע"ז 53:20
שבת ומועדים הרב אוהד תירוש 12 12475 ארבע מצות פורים כנגד שם הויה | ערב לימוד לפורים תשע"ז חגים - הרב אוהד י"א באדר תשע"ז 53:10
אמונה הרב אוהד תירוש 12 12279 עולם החוויות היהודי - שלוש חוויות באור ה' יתברך | ערב לימוד לטו' בשבט חגים - הרב אוהד י"ג בשבט תשע"ז 45:40
אמונה הרב אוהד תירוש 12 12276 תיקון האכילה - שלב מהותי בדרך לתיקון השלם | טו' בשבט חגים - הרב אוהד י"ג בשבט תשע"ז 54:20
שבת ומועדים הרב אוהד תירוש 12 12022 בית הלל ובית שמאי - הקדמת מידת הרחמים למידת הדין | חנוכה חגים - הרב אוהד כ"ב בכסלו תשע"ז 52:35
שבת ומועדים הרב אוהד תירוש 12 12016 התסכול כמנוף להבנת דברי התורה | חנוכה - כללי חגים - הרב אוהד כ"א בכסלו תשע"ז 1:09:35
שבת ומועדים הרב אוהד תירוש 12 11658 איך עומדים לפני ה' גם אחרי החטא? | יום כיפור חגים - הרב אוהד ח בתשרי תשע"ז 50:05
שבת ומועדים הרב אוהד תירוש 12 11610 כיצד נתכונן למפגש עם המלך בשדה? | ראש השנה חגים - הרב אוהד כ"ה באלול תשע"ו 1:00:35
שבת ומועדים הרב אוהד תירוש 12 11418 כל המתאבל על ירושלים זוכה ורואה בשמחתה | ט' באב חגים - הרב אוהד ו באב תשע"ו 58:05
שבת ומועדים הרב אוהד תירוש 12 11072 חג השבועות - כניסה מוחלטת לתורה | כללי ע''פ ר' צדוק לשבועות חגים - הרב אוהד ה בסיוון תשע"ו 1:01:45
שבת ומועדים הרב אוהד תירוש 12 11063 כניסה מוחלטת לתורה | חג שבועות חגים - הרב אוהד ג בסיוון תשע"ו 1:01:40
שבת ומועדים הרב אוהד תירוש 12 10996 חג התורה שבעל פה | לג' בעומר חגים - הרב אוהד י"ז באייר תשע"ו 1:02:15
שבת ומועדים הרב אוהד תירוש 12 10830 החידוש של פסח - הופעה של אמונה בה' בעם | פסח חגים - הרב אוהד כ"ה באדר ב תשע"ו 48:20
אמונה הרב אוהד תירוש 12 10287 ט"ו בשבט כתיקון למידת האכילה | ט"ו בשבט חגים - הרב אוהד י"א בשבט תשע"ו 54:00
שבת ומועדים הרב אוהד תירוש 12 9642 שמחת ליל יום הכיפורים | יום הכיפורים חגים - הרב אוהד ח בתשרי תשע"ו 41:05
פרשיות השבוע הרב אוהד תירוש 12 9639 הודאה בשבת - ראש השנה כמקור התשובה | כללי חגים - הרב אוהד ג בתשרי תשע"ו 1:02:55
שבת ומועדים הרב אוהד תירוש 12 9618 תיקון תאוות האכילה | שיעור לראש השנה ע"פ ר' צדוק חגים - הרב אוהד כ"ה באלול תשע"ה 1:06:10
שבת ומועדים הרב אוהד תירוש 12 9020 איך מתהווה משפחה ? | ערב לימוד לפסח בגבעת שמואל חגים - הרב אוהד ו בניסן תשע"ה 1:06:10
שבת ומועדים הרב אוהד תירוש 12 8831 להרגיש את טעם הפירות | ערב לימוד לטו' בשבט חגים - הרב אוהד י"ג בשבט תשע"ה 31:50
שבת ומועדים הרב אוהד תירוש 12 8629 תרבות של טהרת המשפחה והחיים | ערב לימוד לחנוכה חגים - הרב אוהד כ"ג בכסלו תשע"ה 42:40
שבת ומועדים הרב אוהד תירוש 12 8363 ימי התשובה - הימים שבין ראש השנה ליום כיפור | ערב לימוד לימים נוראים חגים - הרב אוהד ד בתשרי תשע"ה 53:30
שבת ומועדים הרב אוהד תירוש 12 8324 שופרו הגדול של הרב קוק [ע''פ רסיסי לילה לר' צדוק אות ל'] | ראש השנה חגים - הרב אוהד כ"ז באלול תשע"ד 51:30
אמונה הרב אוהד תירוש 12 7588 משמעות זכירת ומחיית עמלק | ר' צדוק לפורים [4] - רסיסי לילה נג' חגים - הרב אוהד י באדר ב תשע"ד 38:50
שבת ומועדים הרב אוהד תירוש 12 7583 אין מזל לישראל | ר' צדוק לפורים [3] - רסיסי לילה נג' חגים - הרב אוהד ט באדר ב תשע"ד 29:50
שבת ומועדים הרב אוהד תירוש 12 7573 השמחה אצל מבקשי ה' | ר' צדוק לפורים [2] - רסיסי לילה נג' חגים - הרב אוהד ח באדר ב תשע"ד 39:10
שבת ומועדים הרב אוהד תירוש 12 7574 נקודת השמחה והשתיה בפורים | מתוך שיעור על ר' צדוק [2] תשע"ד חגים - הרב אוהד ח באדר ב תשע"ד 3:30
שבת ומועדים הרב אוהד תירוש 12 7569 היושר והשמחה | ר' צדוק לפורים [1] - רסיסי לילה אות נג' חגים - הרב אוהד ז באדר ב תשע"ד 36:30
שבת ומועדים הרב אוהד תירוש 12 7147 חוכמות החול מול חוכמת הקודש | חנוכה חגים - הרב אוהד כ"ד בכסלו תשע"ד 50:45
שבת ומועדים הרב אוהד תירוש 12 6833 עניינו של יום כעומד בפני עצמו וכחלק מעשרת ימי תשובה | יום הכיפורים חגים - הרב אוהד ז בתשרי תשע"ד 34:00
אמונה הרב אוהד תירוש 12 6566 ירושלים עיר המקדש | יום ירושלים חגים - הרב אוהד כ"ה באייר תשע"ג 50:00
אמונה הרב אוהד תירוש 12 6546 תורת הנגלה כבסיס הכרחי לתורה הפנימית | לג' בעומר חגים - הרב אוהד י"ח באייר תשע"ג 53:50
שבת ומועדים הרב אוהד תירוש 12 6482 העמקת הזיקה בין פורים לשבת, פורים כהופעת מידת המלכות | מדרש לפורים [6] ע"פ רסיסי לילה חגים - הרב אוהד י"א באדר תשע"ג 46:50
שבת ומועדים הרב אוהד תירוש 12 6479 פורים כמשיב את הזהות השבתית לישראל | מדרש לפורים [5] חגים - הרב אוהד י באדר תשע"ג 41:35
שבת ומועדים הרב אוהד תירוש 12 6475 יין הקודש ויין הטומאה הזימה והרצח | מדרש לפורים [4] חגים - הרב אוהד ט באדר תשע"ג 41:20
שבת ומועדים הרב אוהד תירוש 12 6471 שלושה רבדים במשתה אחשורוש | מדרש לפורים [3] חגים - הרב אוהד ח באדר תשע"ג 45:45
שבת ומועדים הרב אוהד תירוש 12 6467 הגאוה והבהמיות של אחשורוש וושתי מול ההסתר של אסתר | מדרש לפורים [2] חגים - הרב אוהד ז באדר תשע"ג 43:55
שבת ומועדים הרב אוהד תירוש 12 6442 נקמת ה' ממלכות נבוכדנאצר על ידי מות ושתי | מדרש לפורים [1] חגים - הרב אוהד ל בשבט תשע"ג 42:20
שבת ומועדים הרב אוהד תירוש 12 6381 שיח השדה- הקבלה בין שיח השדה לשיח האדם | ערב לימוד לטו' בשבט חגים - הרב אוהד ט בשבט תשע"ג 46:10
שבת ומועדים הרב אוהד תירוש 12 6306 ''והיה לנו זה לזכרון למעשנו הרעים...שבזכרון דברים אלו נשוב להטיב'' | ערב לימוד לעשרה בטבת חגים - הרב אוהד י בטבת תשע"ג 56:40
שבת ומועדים הרב אוהד תירוש 12 6271 הדלקת נרות בשמן- המשך דינים הלכתיים | חנוכה [4] השמן ומשמעותו חגים - הרב אוהד כ"ח בכסלו תשע"ג 49:55
שבת ומועדים הרב אוהד תירוש 12 6265 הדלקת נרות בשמן- הגדרות הלכתיות | חנוכה [3] השמן ומשמעותו חגים - הרב אוהד כ"ז בכסלו תשע"ג 45:50
שבת ומועדים הרב אוהד תירוש 12 6264 שמן- אור החכמה והחיים | חנוכה [2] השמן ומשמעותו ב' חגים - הרב אוהד כ"ו בכסלו תשע"ג 56:40
12
הרב אלי סדן (נולד בד' באייר ה'תש"ח, 14 במאי 1948) הוא מייסד וראש מכינה קדם צבאית בני דוד, המכינה הקדם צבאית הראשונה בישראל. נולד בתל אביב. למד בבית הספר התיכון "צייטלין" והיה חבר בתנועת "בני עקיבא". התגייס לצנחנים ובמהלך השירות שירת במשך שנה כקומונר בסניף "בני עקיבא" ת"א צפון, וכן למד בישיבת כרם ביבנה. בתום השירות החל ללמוד פיזיקה באוניברסיטה העברית, אך לאחר שנה פרש מתוכנית הלימודים ועבר ללמוד בישיבת "מרכז הרב" בראשותו של הרב צבי יהודה הכהן קוק. למד בישיבה כ-13 שנים, בהן למד אצל הרצי"ה קוק, והרב צבי ישראל טאו והפך לאחד מתלמידיו הבולטים. במהלך לימודיו התבקש הרב סדן על ידי הרב צבי יהודה קוק לסייע בהקמת המושב "קשת" ברמת הגולן‏, וכן בהקמת גרעין תורני באילת. יחד עם הרב טאו, שימש כשליח הרצי"ה בנושא שחרור "אסירי ציון", ובהם נתן שרנסקי. הוא קיים מספר מפגשים עם אנשי ממשל בארצות הברית למען שחרורו של שרנסקי. בשנת 1988, הקים יחד עם הרב יגאל לוינשטיין את המכינה הקדם צבאית הראשונה "בני דוד" ביישוב עלי שבשומרון, שמטרתה להכין בחורים דתיים לשירות מלא בצה"ל, תוך עידודם לשירות מקסימלי ביחידות לוחמות וכקצינים. מסלול זה לא היה קיים לפני כן בישיבות ההסדר. הרב סדן הגה גם את הרעיון להקים מכינה קדם צבאית חילונית. מכינה ראשונה מסוג זה, "נחשון", הוקמה בשנת 1997. קצינים דתיים רבים בצה"ל הם בוגרי המכינה "בני דוד" ורואים ברב סדן את רבם. הוא דוגל בקו "ממלכתי" כלפי מדינת ישראל, בעקבות השקפותיו של רבו, הרב צבי טאו. הרב אלי סדן נשוי לוורדינה הלוי ולהם 12 ילדים. אחיו הוא רמי סדן, פרסומאי ויועץ תקשורתי. בנו הבכור, הרב יהודה, משמש כראש הישיבה הגבוהה של מוסדות בני דוד בעלי. גיסיו הם פרופ' יונתן הלוי, מנהל המרכז הרפואי שערי צדק והרב מיכה הלוי, רבה של פתח תקוה.
456
כל הזכויות שמורות למוסדות בני דוד - עלי. הדברים המובאים בהרצאות נאמרים במסגרת שיח פורה ומפרה בבית המדרש כחלק מלימוד עיוני, על מנת להבין את מכלול הדברים יש להאזין לכלל השיעור. אין להעתיק, לשדר, להפיץ, להציג בפומבי או למסור לצד שלישי כל חלק מהקטע דנן ללא קבלת הסכמה מראש ובכתב.
select
אמונה
כללי
מהר"ל
שו"ת הרב קלנר
הלכה
הלכות הסעודה
פרשיות השבוע
שבת ומועדים
תפילות ראש השנה - ניגונים