מעלת מסירות הנפש | יום הזיכרון

הרב יוסף קלנר

ג באייר תשפ"ב

מעלת מסירות הנפש | יום הזיכרון

הרב יוסף קלנר

ג באייר תשפ"ב
לקבלת כל התוצאות
כל הזכויות שמורות למוסדות בני דוד - עלי. הדברים המובאים בהרצאות נאמרים במסגרת שיח פורה ומפרה בבית המדרש כחלק מלימוד עיוני, על מנת להבין את מכלול הדברים יש להאזין לכלל השיעור. אין להעתיק, לשדר, להפיץ, להציג בפומבי או למסור לצד שלישי כל חלק מהקטע דנן ללא קבלת הסכמה מראש ובכתב.
תוצאות חיפוש עבור:
נושאשם הרבRabiIDIDשם השיעור סידרהתאריךאורך הורדה
שבת ומועדים הרב יוסף קלנר 23 17405 מעלת מסירות הנפש | יום הזיכרון חגים - הרב קלנר ג באייר תשפ"ב 01:00:50
שבת ומועדים הרב יוסף קלנר 23 16485 תחושת חסרון המקדש | שיעור לבין המצרים חגים - הרב קלנר י"ט בתמוז תשפ"א 1:00:40
שבת ומועדים הרב יוסף קלנר 23 14930 יציאת מצרים וליל הסדר כחוליה בנצח | פסח, ע'פ עולת ראיה א' עמ' לז' חגים - הרב קלנר כ"ז באדר ב תשע"ט 1:14:25
הרב יוסף קלנר 23 14945 יציאת מצרים וליל הסדר כחוליה בנצח | פסח, עולת ראיה א' עמ' לז' חגים - הרב קלנר כ"ו באדר ב תשע"ט 1:14:25
שבת ומועדים הרב יוסף קלנר 23 14475 ראש השנה [5] ע''פ הספר 'שיר התקדש חג' חגים - הרב קלנר ג בתשרי תשע"ט 53:50
שבת ומועדים הרב יוסף קלנר 23 14388 'ונתנה תוקף' | ראש השנה [4] ע''פ הספר 'שיר התקדש חג' חגים - הרב קלנר כ"ה באלול תשע"ח 43:30
שבת ומועדים הרב יוסף קלנר 23 14274 שני ימי ראש השנה כיומא אריכתא, ויום הדין | ראש השנה [3] ע''פ הספר 'שיר התקדש חג' עמ' יג' - יט' חגים - הרב קלנר י"ח באלול תשע"ח 35:10
שבת ומועדים הרב יוסף קלנר 23 14243 בניסן נברא העולם או בתשרי נברא העולם | ראש השנה [2] ע''פ הספר 'שיר התקדש חג' עמ' ו' - יב' חגים - הרב קלנר י"א באלול תשע"ח 42:20
שבת ומועדים הרב יוסף קלנר 23 14241 מחשבתן של ישראל קדמה לכל דבר | ראש השנה [1] ע''פ הספר 'שיר התקדש חג' חגים - הרב קלנר ד באלול תשע"ח 39:55
שבת ומועדים הרב יוסף קלנר 23 14137 לג' בעומר [10] - שיעור אחרון חגים - הרב קלנר י"ד בתמוז תשע"ח 43:10
שבת ומועדים הרב יוסף קלנר 23 14122 מקבילות נוספות בין ימינו לתקופת המרד לאחר חורבן בית שני | לג' בעומר [9] עמ' פו' - ק' חגים - הרב קלנר ז בתמוז תשע"ח 39:55
שבת ומועדים הרב יוסף קלנר 23 14093 מחלוקת ר' פנחס בן יאיר ורבינו הקדוש | לג' בעומר [8] חגים - הרב קלנר ל בסיוון תשע"ח 37:25
שבת ומועדים הרב יוסף קלנר 23 14065 שתי אסכולות ביחס להתנהלות מול השלטונות | לג' בעומר [7] חגים - הרב קלנר כ"ג בסיוון תשע"ח 38:10
שבת ומועדים הרב יוסף קלנר 23 14049 שכר תורתו של ר' עקיבא | לג' בעומר [6] חגים - הרב קלנר ט"ז בסיוון תשע"ח 44:35
שבת ומועדים הרב יוסף קלנר 23 14048 איזה תלמידי רבי עקיבא לא נהגו כבוד זה בזה? | לג' בעומר [5] עמ' לז' - מג' חגים - הרב קלנר ט בסיוון תשע"ח 34:50
שבת ומועדים הרב יוסף קלנר 23 13960 מי הם כד' אלף תלמידי ר' עקיבא? | לג' בעומר [4] חגים - הרב קלנר ב בסיוון תשע"ח 39:00
שבת ומועדים הרב יוסף קלנר 23 13916 הגדרתו של המשיח על פי ר' עקיבא | לג' בעומר [3] חגים - הרב קלנר כ"ד באייר תשע"ח 37:50
שבת ומועדים הרב יוסף קלנר 23 13915 מסירות הנפש של רבי עקיבא על פרטי התורה כולם | לג' בעומר [2] חגים - הרב קלנר י"ז באייר תשע"ח 41:25
שבת ומועדים הרב יוסף קלנר 23 13866 ר' עקיבא - יודע צדיר נפש בהמתו | לג' בעומר [1] חגים - הרב קלנר י באייר תשע"ח 41:55
שבת ומועדים הרב יוסף קלנר 23 13723 בגלל צדיקות יתרה נגזרה הגזרה | פורים, ע''פ ר' צדוק בישראל קדושים אות ח' חגים - הרב קלנר י"ב באדר תשע"ח 1:26:45
שבת ומועדים הרב יוסף קלנר 23 13635 מדוע השמיט הרמב''ם את מצוות יישוב ארץ ישראל? | טו' בשבט חגים - הרב קלנר ט"ו בשבט תשע"ח 1:11:55
הרב יוסף קלנר 23 13441 השגחת ה' בסיפור יוסף, והופעתו של ה'עני ורוכב על חמור' | חנוכה, סוגיית ההשגחה - חלק ב' חגים - הרב קלנר י"ח בכסלו תשע"ח 1:37:25
שבת ומועדים הרב יוסף קלנר 23 13442 השגחת ה' בסיפור יוסף, והופעתו של ה'עני ורוכב על חמור' | חנוכה, סוגיית ההשגחה - חלק ב' חגים - הרב קלנר י"ח בכסלו תשע"ח 1:37:25
אמונה הרב יוסף קלנר 23 13413 הקשר בין המאורעות והתכלית האלוקית | חנוכה [1] סוגיית ההשגחה - חלק א' חגים - הרב קלנר י"א בכסלו תשע"ח 1:02:15
שבת ומועדים הרב יוסף קלנר 23 13165 יום הכיפורים - שיר התקדש חג | ימים נוראים [4] חגים - הרב קלנר ז בתשרי תשע"ח 43:30
שבת ומועדים הרב יוסף קלנר 23 13240 ביאור 'למנצח לבני קרח מזמור' הנאמר לפני התקיעות | ראש השנה חגים - הרב קלנר כ"ח באלול תשע"ז 1:07:30
שבת ומועדים הרב יוסף קלנר 23 13164 מהות הסוגים השונים של התקיעות והובלת ישראל את העמים בחגי ישראל | ימים נוראים [3] חגים - הרב קלנר כ"ב באלול תשע"ז 47:55
שבת ומועדים הרב יוסף קלנר 23 13116 מהו יום הדין? | ימים נוראים [2] חגים - הרב קלנר י"ד באלול תשע"ז 56:20
שבת ומועדים הרב יוסף קלנר 23 13091 מהו ראש השנה? | ימים נוראים [1] חגים - הרב קלנר ח באלול תשע"ז 47:35
שבת ומועדים הרב יוסף קלנר 23 12585 האור שבקצה הכאוס של המציאות | יום העצמאות חגים - הרב קלנר א באייר תשע"ז 14:10
שבת ומועדים הרב יוסף קלנר 23 12414 עצה לפורים - אל תיפול פתאום לפורים | פורים חגים - הרב קלנר ד באדר תשע"ז 2:20
שבת ומועדים הרב יוסף קלנר 23 11008 יום העצמאות מקור הקדושה הישראלית | יום העצמאות חלק ג' חגים - הרב קלנר ט"ו באייר תשע"ו 22:55
שבת ומועדים הרב יוסף קלנר 23 11024 מצוות יישוב ארץ ישראל וכוונה במצוות | יום העצמאות חלק ב' חגים - הרב קלנר ט באייר תשע"ו 50:00
שבת ומועדים הרב יוסף קלנר 23 10892 מצוות יישוב הארץ | יום העצמאות חלק א' חגים - הרב קלנר ב באייר תשע"ו 52:40
שבת ומועדים הרב יוסף קלנר 23 10776 למה מרדכי היה בשושן ?! | פורים חגים - הרב קלנר י"ב באדר ב תשע"ו 1:11:55
שבת ומועדים הרב יוסף קלנר 23 9031 גישתו של הרצי"ה ליום העצמאות | יום העצמאות חגים - הרב קלנר ב באייר תשע"ה 1:39:00
שבת ומועדים הרב יוסף קלנר 23 7112 עניין ההשגחה המתגלה בפרשיות יוסף ואחיו וחנוכה וסיבוב המציאות כסביבון | חנוכה חגים - הרב קלנר כ"ד בכסלו תשע"ד 1:55:45
שבת ומועדים הרב יוסף קלנר 23 5710 משמעות החיים [ע''פ סיכום שיעור של יוני נתנאל הי''ד] | יום הזיכרון חגים - הרב קלנר ג באייר תשע"ב 43:30
שבת ומועדים הרב יוסף קלנר 23 5662 מהות פורים כהחזרת הגאוה הלאומית לישראל ע"פ ר' צדוק ישראל קודשים סימן ח' | שיעור לפורים חגים - הרב קלנר י"ב באדר תשע"ב 1:10:35
שבת ומועדים הרב יוסף קלנר 23 5547 עשרה בטבת-סטיית ההיסתוריה ממהלכה גם זו לטובה חגים - הרב קלנר ח בטבת תשע"ב 01:10:35
שבת ומועדים הרב יוסף קלנר 23 6245 שיעור לחנוכה חגים - הרב קלנר י"ז בכסלו תשע"ב 1:36:20
שבת ומועדים הרב יוסף קלנר 23 12752 מזמור יט' למדינת ישראל - שיחת הרצי"ה [7] חגים - הרב קלנר י"א בתמוז תש"ע 50:55
שבת ומועדים הרב יוסף קלנר 23 4548 מזמור יט' למדינת ישראל - שיחת הרצי"ה [6] חגים - הרב קלנר ד בתמוז תש"ע 59:10
שבת ומועדים הרב יוסף קלנר 23 4547 מזמור יט' למדינת ישראל - שיחת הרצי"ה [5] חגים - הרב קלנר כ"ז בסיוון תש"ע 51:40
שבת ומועדים הרב יוסף קלנר 23 4546 מזמור יט' למדינת ישראל - שיחת הרצי"ה [4] חגים - הרב קלנר כ בסיוון תש"ע 57:35
שבת ומועדים הרב יוסף קלנר 23 4499 מזמור יט' למדינת ישראל- שיחת הרצי"ה [3] חגים - הרב קלנר י"ג בסיוון תש"ע 53:55
שבת ומועדים הרב יוסף קלנר 23 4424 מזמור יט' למדינת ישראל - שיחת הרצי"ה [2] חגים - הרב קלנר כ"א באייר תש"ע 50:50
שבת ומועדים הרב יוסף קלנר 23 4402 מזמור יט' למדינת ישראל - שיחת הרצי"ה [1] חגים - הרב קלנר י"ד באייר תש"ע 1:02:10
שבת ומועדים הרב יוסף קלנר 23 4295 עולת ראי"ה א' לפסח עמ' כה' הנחת תפילין חגים - הרב קלנר י"ז באדר תש"ע 1:04:30
שבת ומועדים הרב יוסף קלנר 23 2282 שיחה של הרצי"ה מזמור יט' למדינת ישראל [2] | יום העצמאות חגים - הרב קלנר ט באייר תשס"ח 43:25
שבת ומועדים הרב יוסף קלנר 23 2281 שיחה של הרצי"ה מזמור יט' למדינת ישראל [1] | יום העצמאות חגים - הרב קלנר א באייר תשס"ח 1:25:30
שבת ומועדים הרב יוסף קלנר 23 2186 לקראת פסח 1 תשס''ח חגים - הרב קלנר כ"ה באדר ב תשס"ח 1:13:00
שבת ומועדים הרב יוסף קלנר 23 2187 לקראת פסח 2 תשס''ח חגים - הרב קלנר כ"ה באדר ב תשס"ח 42:30
שבת ומועדים הרב יוסף קלנר 23 2779 מה הכוונה ''בר''ה יכתבון וביום צום כיפור יחתמון'' | שו''ת חגים - הרב קלנר כ"ד באלול תשס"ז 24:35
שבת ומועדים הרב יוסף קלנר 23 2112 פסח-עולת ראי''ה חגים - הרב קלנר י"ט באדר תשס"ז 59:30
שבת ומועדים הרב יוסף קלנר 23 1927 פורים | ר' צדוק (ישראל קדושים עמ 98-97 מחשבות החרוץ 134-135) חגים - הרב קלנר כ"ג באדר תשס"ו 1:23:40
שבת ומועדים הרב יוסף קלנר 23 2117 קרבן פסח ע''פ עולת ראי'ה עמ' קמח' חגים - הרב קלנר כ באדר תשס"ו 1:12:15
שבת ומועדים הרב יוסף קלנר 23 1411 מסירות נפש המתבטאת ביום הזיכרון לחללי צה"ל | יום הזיכרון חגים - הרב קלנר א באייר תשס"ה 1:11:00
שבת ומועדים הרב יוסף קלנר 23 1364 דרוש ר' צדוק לפורים [2] חגים - הרב קלנר י"ב באדר ב תשס"ה 36 ד'
שבת ומועדים הרב יוסף קלנר 23 1362 דרוש ר' צדוק לפורים [1] חגים - הרב קלנר י"א באדר ב תשס"ה 47:00
שבת ומועדים הרב יוסף קלנר 23 1424 הכל מעלין לא''י - טו בשבט [תשנ''ח] חגים - הרב קלנר ד בשבט תשס"ה 56 ד'
שבת ומועדים הרב יוסף קלנר 23 1427 'נויו של אילן' שיעור לטו בשבט [תשנ"ז] חגים - הרב קלנר ד בשבט תשס"ה 55 ד'
שבת ומועדים הרב יוסף קלנר 23 2296 לג' בעומר חגים - הרב קלנר ט באייר תשס"ד 1:18:00
שבת ומועדים הרב יוסף קלנר 23 1392 מזמור יט' למדינת ישראל [תשס"ג] חגים - הרב קלנר כ"ח בניסן תשס"ג 1:45 ש'
שבת ומועדים הרב יוסף קלנר 23 1345 סימני הסדר [תשס"ג] חגים - הרב קלנר ה בניסן תשס"ג 2:10 ש'
שבת ומועדים הרב יוסף קלנר 23 2226 יום השואה-חסר הסוף חגים - הרב קלנר ט בטבת תשס"ג
שבת ומועדים הרב יוסף קלנר 23 1317 מאורות הראי"ה לראש השנה (4) [תשס"ג] חגים - הרב קלנר כ"ז באלול תשס"ב 50 ד'
שבת ומועדים הרב יוסף קלנר 23 1315 מאורות הראי"ה לראש השנה (3) [תשס"ג] חגים - הרב קלנר כ באלול תשס"ב 57 ד'
שבת ומועדים הרב יוסף קלנר 23 1314 מאורות הראי"ה לראש השנה (2) [תשס"ג] חגים - הרב קלנר י"ג באלול תשס"ב 53 ד'
שבת ומועדים הרב יוסף קלנר 23 1313 מאורות הראי"ה לראש השנה (1) [תשס"ג] חגים - הרב קלנר ו באלול תשס"ב 58 ד'
שבת ומועדים הרב יוסף קלנר 23 2233 רוממות יום העצמאות מתוך יום הזיכרון חגים - הרב קלנר ג באייר תשס"ב 55:05
שבת ומועדים הרב יוסף קלנר 23 2249 יום השואה -ע"פ שיחה של הרצי"ה חגים - הרב קלנר כ"ז בניסן תשס"ב 1:05:20
שבת ומועדים הרב יוסף קלנר 23 2529 ט' באב,קינות,ענין חזרה 3 פעמים בתפילה{מומר מקלטת} חגים - הרב קלנר ד באב תשס"א 1:00:05
שבת ומועדים הרב יוסף קלנר 23 2261 "על חטא שחטאנו לפניך בתמהון לבב" -שואה חגים - הרב קלנר ו בטבת תשס"א 1:19:20
שבת ומועדים הרב יוסף קלנר 23 1593 חנוכה צמיחת התנועה הלאומית חגים - הרב קלנר כ"ה בכסלו תשס"א 01:11
שבת ומועדים הרב יוסף קלנר 23 2527 ט' באב [מומר מקלטת] חגים - הרב קלנר ה באב תשנ"ח 1:35:55
שבת ומועדים הרב יוסף קלנר 23 1377 לג' בעומר [2] (תשנ"ז) חגים - הרב קלנר י"ג באייר תשנ"ז 1:18 ש'
שבת ומועדים הרב יוסף קלנר 23 1376 לג' בעומר [1] חגים - הרב קלנר י"ב באייר תשנ"ז 1:18 ש'
הרב אלי סדן (נולד בד' באייר ה'תש"ח, 14 במאי 1948) הוא מייסד וראש מכינה קדם צבאית בני דוד, המכינה הקדם צבאית הראשונה בישראל. נולד בתל אביב. למד בבית הספר התיכון "צייטלין" והיה חבר בתנועת "בני עקיבא". התגייס לצנחנים ובמהלך השירות שירת במשך שנה כקומונר בסניף "בני עקיבא" ת"א צפון, וכן למד בישיבת כרם ביבנה. בתום השירות החל ללמוד פיזיקה באוניברסיטה העברית, אך לאחר שנה פרש מתוכנית הלימודים ועבר ללמוד בישיבת "מרכז הרב" בראשותו של הרב צבי יהודה הכהן קוק. למד בישיבה כ-13 שנים, בהן למד אצל הרצי"ה קוק, והרב צבי ישראל טאו והפך לאחד מתלמידיו הבולטים. במהלך לימודיו התבקש הרב סדן על ידי הרב צבי יהודה קוק לסייע בהקמת המושב "קשת" ברמת הגולן‏, וכן בהקמת גרעין תורני באילת. יחד עם הרב טאו, שימש כשליח הרצי"ה בנושא שחרור "אסירי ציון", ובהם נתן שרנסקי. הוא קיים מספר מפגשים עם אנשי ממשל בארצות הברית למען שחרורו של שרנסקי. בשנת 1988, הקים יחד עם הרב יגאל לוינשטיין את המכינה הקדם צבאית הראשונה "בני דוד" ביישוב עלי שבשומרון, שמטרתה להכין בחורים דתיים לשירות מלא בצה"ל, תוך עידודם לשירות מקסימלי ביחידות לוחמות וכקצינים. מסלול זה לא היה קיים לפני כן בישיבות ההסדר. הרב סדן הגה גם את הרעיון להקים מכינה קדם צבאית חילונית. מכינה ראשונה מסוג זה, "נחשון", הוקמה בשנת 1997. קצינים דתיים רבים בצה"ל הם בוגרי המכינה "בני דוד" ורואים ברב סדן את רבם. הוא דוגל בקו "ממלכתי" כלפי מדינת ישראל, בעקבות השקפותיו של רבו, הרב צבי טאו. הרב אלי סדן נשוי לוורדינה הלוי ולהם 12 ילדים. אחיו הוא רמי סדן, פרסומאי ויועץ תקשורתי. בנו הבכור, הרב יהודה, משמש כראש הישיבה הגבוהה של מוסדות בני דוד בעלי. גיסיו הם פרופ' יונתן הלוי, מנהל המרכז הרפואי שערי צדק והרב מיכה הלוי, רבה של פתח תקוה.
456
כל הזכויות שמורות למוסדות בני דוד - עלי. הדברים המובאים בהרצאות נאמרים במסגרת שיח פורה ומפרה בבית המדרש כחלק מלימוד עיוני, על מנת להבין את מכלול הדברים יש להאזין לכלל השיעור. אין להעתיק, לשדר, להפיץ, להציג בפומבי או למסור לצד שלישי כל חלק מהקטע דנן ללא קבלת הסכמה מראש ובכתב.
select
אמונה
כללי
מהר"ל
שו"ת הרב קלנר
שו"ת הרב קשתיאל
הלכה
הלכות הסעודה
פרשיות השבוע
1. בראשית
שבת ומועדים