עין איה שבת א' [123] - פרק שני פס' רצה'-רצט' -שיעור אחרון

הרב אליעזר קשתיאל

כ"ט בתמוז תשס"ט

עין איה שבת א' [123] - פרק שני פס' רצה'-רצט' -שיעור אחרון

הרב אליעזר קשתיאל

כ"ט בתמוז תשס"ט
לקבלת כל התוצאות
כל הזכויות שמורות למוסדות בני דוד - עלי. הדברים המובאים בהרצאות נאמרים במסגרת שיח פורה ומפרה בבית המדרש כחלק מלימוד עיוני, על מנת להבין את מכלול הדברים יש להאזין לכלל השיעור. אין להעתיק, לשדר, להפיץ, להציג בפומבי או למסור לצד שלישי כל חלק מהקטע דנן ללא קבלת הסכמה מראש ובכתב.
תוצאות חיפוש עבור:
נושאשם הרבRabiIDIDשם השיעור סידרהתאריךאורך הורדה
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 10916 עין איה שבת א' [123] - פרק שני פס' רצה'-רצט' -שיעור אחרון עין אי"ה שבת א' - הרב קשתיאל כ"ט בתמוז תשס"ט 30:35
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 10915 עין איה שבת א' [122]- פרק שני פס' רצד' עין אי"ה שבת א' - הרב קשתיאל כ"ח בתמוז תשס"ט 35:55
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 10914 עין איה שבת א' [121] ב - פרק שני פס' רצב-רצג' עין אי"ה שבת א' - הרב קשתיאל כ"ז בתמוז תשס"ט 29:55
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 10913 עין איה שבת א' [120] חלק 1 פרק שני פס' רצ'-רצא' סוף עניין רשב''י עין אי"ה שבת א' - הרב קשתיאל כ"ו בתמוז תשס"ט 15:55
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 10912 עין איה שבת א' [119] פרק שני פס' רפו'-רפט' עין אי"ה שבת א' - הרב קשתיאל כ"ה בתמוז תשס"ט 18:40
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 10911 עין איה שבת א' [118] פרק שני פס' רעט'-רפה' עין אי"ה שבת א' - הרב קשתיאל כ"ד בתמוז תשס"ט 30:55
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 10909 עין איה שבת א' [117] פרק שני פס' רעא'-רעח' עין אי"ה שבת א' - הרב קשתיאל כ"ג בתמוז תשס"ט 32:40
הרב אליעזר קשתיאל 15 10910 עין איה שבת א' [117] פרק שני פס' רעא'-רעח' עין אי"ה שבת א' - הרב קשתיאל כ"ג בתמוז תשס"ט 32:40
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 10908 עין איה שבת א' [116] פרק שני פס' רסד'-רע' עין אי"ה שבת א' - הרב קשתיאל כ"ב בתמוז תשס"ט 40:20
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 10907 עין איה שבת א' [115] פרק שני פס' רנז'-רסג' עין אי"ה שבת א' - הרב קשתיאל כ"א בתמוז תשס"ט 43:30
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 10906 עין איה שבת א' [114] פרק שני פס' רנג'-רנו' עין אי"ה שבת א' - הרב קשתיאל כ בתמוז תשס"ט 36:00
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 10905 עין איה שבת א' [113] פרק שני פס' רמו'-רנב' עין אי"ה שבת א' - הרב קשתיאל י"ט בתמוז תשס"ט 41:35
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 10904 עין איה שבת א' [112] א - פרק שני פס' רמג'-רמה' עין אי"ה שבת א' - הרב קשתיאל י"ח בתמוז תשס"ט 16:45
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 10903 עין איה שבת א' [111]- פרק שני פס' רלח'-רמב' עין אי"ה שבת א' - הרב קשתיאל ט"ז בתמוז תשס"ט 28:25
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 10902 עין איה שבת א' [110]- פרק שני פס' רלד'-רלז' עין אי"ה שבת א' - הרב קשתיאל ט"ו בתמוז תשס"ט 24:15
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 10901 עין איה שבת א' [109]- פרק שני פס' רלב'-רלג' עין אי"ה שבת א' - הרב קשתיאל י"ד בתמוז תשס"ט 38:20
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 10900 עין איה שבת א' [108]- פרק שני פס' רלא' עין אי"ה שבת א' - הרב קשתיאל י"ג בתמוז תשס"ט 28:40
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 10899 עין איה שבת א' [107]- פרק שני פס' רכח'-רל' עין אי"ה שבת א' - הרב קשתיאל י"א בתמוז תשס"ט 40:55
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 10898 עין איה שבת א' [106]- פרק שני פס' רכז'-רכח' עין אי"ה שבת א' - הרב קשתיאל י בתמוז תשס"ט 14:35
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 10897 עין איה שבת א' [105]- פרק שני פס' רכד'-רכו' עין אי"ה שבת א' - הרב קשתיאל ט בתמוז תשס"ט 40:50
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 10896 עין איה שבת א' [104]- פרק שני פס' רכג'-רכד' עין אי"ה שבת א' - הרב קשתיאל ח בתמוז תשס"ט 25:05
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 10895 עין איה שבת א' [103]- פרק שני פס' רכא'-רכב' עין אי"ה שבת א' - הרב קשתיאל ז בתמוז תשס"ט 19:45
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 10894 עין איה שבת א' [102]- פרק שני פס' רטו'-רכ' עין אי"ה שבת א' - הרב קשתיאל ו בתמוז תשס"ט 32:35
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 10738 עין איה שבת א' [101]- פרק שני פס' ריב'-ריד' עין אי"ה שבת א' - הרב קשתיאל ד בתמוז תשס"ט 28:10
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 10737 עין איה שבת א' [100]- פרק שני פס' רו'-ריא' עין אי"ה שבת א' - הרב קשתיאל ג בתמוז תשס"ט 34:35
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 10736 עין איה שבת א' [99]- פרק שני פס' רד'-רה' עין אי"ה שבת א' - הרב קשתיאל ב בתמוז תשס"ט 31:00
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 10735 עין איה שבת א' [98] פרק שני פס' רא'-רג' עין אי"ה שבת א' - הרב קשתיאל ל בסיוון תשס"ט 21:25
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 10734 עין איה שבת א' [97] פרק שני פס' ר' עין אי"ה שבת א' - הרב קשתיאל כ"ו בסיוון תשס"ט 37:20
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 10733 עין איה שבת א' [96] פרק שני פס' קצח'-קצט' עין אי"ה שבת א' - הרב קשתיאל כ"ה בסיוון תשס"ט 38:10
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 10732 עין איה שבת א' [95] פרק שני פס' קצג'-קצז' עין אי"ה שבת א' - הרב קשתיאל כ"ד בסיוון תשס"ט 35:55
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 10731 עין איה שבת א' [94] פרק שני פס' קצא'-קצג' עין אי"ה שבת א' - הרב קשתיאל כ"ג בסיוון תשס"ט 37:35
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 10730 עין איה שבת א' [93] פרק שני פס' קפט'-קצ' עין אי"ה שבת א' - הרב קשתיאל כ"ב בסיוון תשס"ט 15:55
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 10729 עין איה שבת א' [92] פרק שני פס' קפה'-קפח' עין אי"ה שבת א' - הרב קשתיאל כ בסיוון תשס"ט 39:35
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 10728 עין איה שבת א' [91] פרק שני פס' קפ'-קפד' עין אי"ה שבת א' - הרב קשתיאל י"ט בסיוון תשס"ט 33:25
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 10727 עין איה שבת א' [90] פרק שני פס' קעו'-קעט' עין אי"ה שבת א' - הרב קשתיאל י"ח בסיוון תשס"ט 36:15
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 10726 עין איה שבת א' [89] פרק שני פס' קעד'-קעה' עין אי"ה שבת א' - הרב קשתיאל י"ז בסיוון תשס"ט 37:05
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 10725 עין איה שבת א' [88] פרק שני פס' קעא'-קעג' עין אי"ה שבת א' - הרב קשתיאל ט"ז בסיוון תשס"ט 33:05
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 10724 עין איה שבת א' [87] פרק שני פס' קסט'-קע' עין אי"ה שבת א' - הרב קשתיאל ט"ו בסיוון תשס"ט 34:15
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 10723 עין איה שבת א' [86] פרק שני פס' קסו'-קסח' עין אי"ה שבת א' - הרב קשתיאל י"ג בסיוון תשס"ט 34:55
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 10722 עין איה שבת א' [85] פרק שני פס' קס'-קסה' עין אי"ה שבת א' - הרב קשתיאל י"ב בסיוון תשס"ט 35:05
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 3744 עין אי"ה שבת א' [84] פ"ב פס' קנט' עין אי"ה שבת א' - הרב קשתיאל כ"ח באייר תשס"ט 44:05
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 3743 עין אי"ה שבת א' [83] פ"ב פס' קנה'-קנח' עין אי"ה שבת א' - הרב קשתיאל כ"ז באייר תשס"ט 33:50
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 3742 עין אי"ה שבת א' [82] פ"ב פס' קנב'-קנד' עין אי"ה שבת א' - הרב קשתיאל כ"ו באייר תשס"ט 31:15
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 3741 עין אי"ה שבת א' [81] פ"ב פס' קמח'-קנא' עין אי"ה שבת א' - הרב קשתיאל כ"ה באייר תשס"ט 27:10
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 3740 עין אי"ה שבת א' [80] פ"ב פס' קמב'-קמז' עין אי"ה שבת א' - הרב קשתיאל כ"ד באייר תשס"ט 30:00
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 3738 עין אי"ה שבת א' [79] פ"ב פס' קמ'-קמב' עין אי"ה שבת א' - הרב קשתיאל כ"ב באייר תשס"ט 40:05
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 3737 עין אי"ה שבת א' [78] פ"ב פס' קלה'-קלט' עין אי"ה שבת א' - הרב קשתיאל כ"א באייר תשס"ט 37:00
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 3736 עין אי"ה שבת א' [77] פ"ב פס' קכט' עין אי"ה שבת א' - הרב קשתיאל כ באייר תשס"ט 16:55
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 3735 עין אי"ה שבת א' [76] פ"ב פס' קכ'-קכח' עין אי"ה שבת א' - הרב קשתיאל י"ז באייר תשס"ט 29:50
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 3734 עין אי"ה שבת א' [75] פ"ב פס' קיג'-קכ' עין אי"ה שבת א' - הרב קשתיאל ט"ז באייר תשס"ט 39:55
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 3733 עין אי"ה שבת א' [74] פ"ב פס' קיב' עין אי"ה שבת א' - הרב קשתיאל ט"ו באייר תשס"ט 17:05
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 3494 עין אי"ה שבת א' [73] פ"ב פס' קי'-קיא' עין אי"ה שבת א' - הרב קשתיאל י"ד באייר תשס"ט 36:05
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 3493 עין אי"ה שבת א' [72] פ"ב פס' קט' עין אי"ה שבת א' - הרב קשתיאל י"ג באייר תשס"ט 32:10
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 3458 עין אי"ה שבת א' [71] פ"ב פס' קט' עין אי"ה שבת א' - הרב קשתיאל י"ב באייר תשס"ט 30:45
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 3457 עין אי"ה שבת א' [70] פ"ב פס' קז'-קח' עין אי"ה שבת א' - הרב קשתיאל י"א באייר תשס"ט 29:45
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 3456 עין אי"ה שבת א' [69] פ"ב פס' קו' עין אי"ה שבת א' - הרב קשתיאל י באייר תשס"ט 36:45
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 3455 עין אי"ה שבת א' [68] פ"ב פס' קד'-קה' עין אי"ה שבת א' - הרב קשתיאל ט באייר תשס"ט 33:35
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 3454 עין אי"ה שבת א' [67] פ"ב פס' ק'-קג' עין אי"ה שבת א' - הרב קשתיאל ז באייר תשס"ט 44:05
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 3453 עין אי"ה שבת א' [66] פ"ב פס' צח'-צט' עין אי"ה שבת א' - הרב קשתיאל ו באייר תשס"ט 32:15
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 3452 עין אי"ה שבת א' [65] פ"ב פס' צה'-צז' עין אי"ה שבת א' - הרב קשתיאל ד באייר תשס"ט 25:55
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 3451 עין אי"ה שבת א' [64] פ"ב פס' צג'-צד' עין אי"ה שבת א' - הרב קשתיאל ג באייר תשס"ט 35:55
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 3450 עין אי"ה שבת א' [63] פ"ב פס' צא'-צב' עין אי"ה שבת א' - הרב קשתיאל ב באייר תשס"ט 39:10
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 3449 עין אי"ה שבת א' [62] פ"ב פס' פח'-צ' {חסר קצת בסופו} עין אי"ה שבת א' - הרב קשתיאל ב בניסן תשס"ט 38:10
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 3448 עין אי"ה שבת א' [61] פ"ב פס' פח' עין אי"ה שבת א' - הרב קשתיאל כ"ט באדר תשס"ט 23:50
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 3447 עין אי"ה שבת א' [60] פ"ב פס' פג'-פז' עין אי"ה שבת א' - הרב קשתיאל כ"ח באדר תשס"ט 34:10
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 3446 עין אי"ה שבת א' [59] פ"ב פס' פ'-פב' עין אי"ה שבת א' - הרב קשתיאל כ"ז באדר תשס"ט 27:05
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 3445 עין אי"ה שבת א' [58] פ"ב פס' עז'-עט' עין אי"ה שבת א' - הרב קשתיאל כ"ו באדר תשס"ט 31:00
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 3440 עין אי"ה שבת א' [57] פ"ב פס' עד'-עז' עין אי"ה שבת א' - הרב קשתיאל כ"ד באדר תשס"ט 27:20
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 3439 עין אי"ה שבת א' [56] פ"ב פס' סט'-עג' עין אי"ה שבת א' - הרב קשתיאל כ"ב באדר תשס"ט 35:45
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 3438 עין אי"ה שבת א' [55] פ"ב פס' סו'-סח' עין אי"ה שבת א' - הרב קשתיאל כ"א באדר תשס"ט 37:55
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 3437 עין אי"ה שבת א' [54] פ"ב פס' סד'-סה' עין אי"ה שבת א' - הרב קשתיאל כ באדר תשס"ט 21:20
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 3436 עין אי"ה שבת א' [53] פ"ב פס' סב'-סג' עין אי"ה שבת א' - הרב קשתיאל י"ט באדר תשס"ט 30:50
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 3435 עין אי"ה שבת א' [52] פ"ב פס' נז'-סא' עין אי"ה שבת א' - הרב קשתיאל י"ז באדר תשס"ט 25:45
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 3434 עין אי"ה שבת א' [51] פ"ב פס' נה'-נו' עין אי"ה שבת א' - הרב קשתיאל ט"ז באדר תשס"ט 25:10
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 3425 עין אי"ה שבת א' [50] פ"ב פס' נג'-נד' עין אי"ה שבת א' - הרב קשתיאל י"ב באדר תשס"ט 33:35
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 3424 עין אי"ה שבת א' [49] פרק שני פס' נא'-נב' עין אי"ה שבת א' - הרב קשתיאל י"א באדר תשס"ט 35:05
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 3423 עין אי"ה שבת א' [48] פ"ב פס' מה'-נ' עין אי"ה שבת א' - הרב קשתיאל י באדר תשס"ט 38:55
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 3598 עין אי"ה שבת א' [47] פ"ב פס' מא'-מה' עין אי"ה שבת א' - הרב קשתיאל ט באדר תשס"ט 34:50
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 3410 עין אי"ה שבת א' [46] פ"ב פס' מ' עין אי"ה שבת א' - הרב קשתיאל ח באדר תשס"ט 21:35
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 3409 עין אי"ה שבת א' [45] פ"ב פס' לז'-לט' עין אי"ה שבת א' - הרב קשתיאל ז באדר תשס"ט 30:05
12
הרב אלי סדן (נולד בד' באייר ה'תש"ח, 14 במאי 1948) הוא מייסד וראש מכינה קדם צבאית בני דוד, המכינה הקדם צבאית הראשונה בישראל. נולד בתל אביב. למד בבית הספר התיכון "צייטלין" והיה חבר בתנועת "בני עקיבא". התגייס לצנחנים ובמהלך השירות שירת במשך שנה כקומונר בסניף "בני עקיבא" ת"א צפון, וכן למד בישיבת כרם ביבנה. בתום השירות החל ללמוד פיזיקה באוניברסיטה העברית, אך לאחר שנה פרש מתוכנית הלימודים ועבר ללמוד בישיבת "מרכז הרב" בראשותו של הרב צבי יהודה הכהן קוק. למד בישיבה כ-13 שנים, בהן למד אצל הרצי"ה קוק, והרב צבי ישראל טאו והפך לאחד מתלמידיו הבולטים. במהלך לימודיו התבקש הרב סדן על ידי הרב צבי יהודה קוק לסייע בהקמת המושב "קשת" ברמת הגולן‏, וכן בהקמת גרעין תורני באילת. יחד עם הרב טאו, שימש כשליח הרצי"ה בנושא שחרור "אסירי ציון", ובהם נתן שרנסקי. הוא קיים מספר מפגשים עם אנשי ממשל בארצות הברית למען שחרורו של שרנסקי. בשנת 1988, הקים יחד עם הרב יגאל לוינשטיין את המכינה הקדם צבאית הראשונה "בני דוד" ביישוב עלי שבשומרון, שמטרתה להכין בחורים דתיים לשירות מלא בצה"ל, תוך עידודם לשירות מקסימלי ביחידות לוחמות וכקצינים. מסלול זה לא היה קיים לפני כן בישיבות ההסדר. הרב סדן הגה גם את הרעיון להקים מכינה קדם צבאית חילונית. מכינה ראשונה מסוג זה, "נחשון", הוקמה בשנת 1997. קצינים דתיים רבים בצה"ל הם בוגרי המכינה "בני דוד" ורואים ברב סדן את רבם. הוא דוגל בקו "ממלכתי" כלפי מדינת ישראל, בעקבות השקפותיו של רבו, הרב צבי טאו. הרב אלי סדן נשוי לוורדינה הלוי ולהם 12 ילדים. אחיו הוא רמי סדן, פרסומאי ויועץ תקשורתי. בנו הבכור, הרב יהודה, משמש כראש הישיבה הגבוהה של מוסדות בני דוד בעלי. גיסיו הם פרופ' יונתן הלוי, מנהל המרכז הרפואי שערי צדק והרב מיכה הלוי, רבה של פתח תקוה.
456
כל הזכויות שמורות למוסדות בני דוד - עלי. הדברים המובאים בהרצאות נאמרים במסגרת שיח פורה ומפרה בבית המדרש כחלק מלימוד עיוני, על מנת להבין את מכלול הדברים יש להאזין לכלל השיעור. אין להעתיק, לשדר, להפיץ, להציג בפומבי או למסור לצד שלישי כל חלק מהקטע דנן ללא קבלת הסכמה מראש ובכתב.
select
אמונה
כללי
מהר"ל
שו"ת הרב קלנר
שו"ת הרב קשתיאל
הלכה
הלכות הסעודה
פרשיות השבוע
1. בראשית
שבת ומועדים