עבודת ארץ ישראל כעבודת המקדש | יום העצמאות

הרב אליעזר קשתיאל

ו באייר תשפ"ד

עבודת ארץ ישראל כעבודת המקדש | יום העצמאות

הרב אליעזר קשתיאל

ו באייר תשפ"ד
לקבלת כל התוצאות
כל הזכויות שמורות למוסדות בני דוד - עלי. הדברים המובאים בהרצאות נאמרים במסגרת שיח פורה ומפרה בבית המדרש כחלק מלימוד עיוני, על מנת להבין את מכלול הדברים יש להאזין לכלל השיעור. אין להעתיק, לשדר, להפיץ, להציג בפומבי או למסור לצד שלישי כל חלק מהקטע דנן ללא קבלת הסכמה מראש ובכתב.
תוצאות חיפוש עבור:
נושאשם הרבRabiIDIDשם השיעור סידרהתאריךאורך הורדה
שבת ומועדים הרב אליעזר קשתיאל 15 19189 עבודת ארץ ישראל כעבודת המקדש | יום העצמאות חגים - הרב קשתיאל ו באייר תשפ"ד 45:10
שבת ומועדים הרב אליעזר קשתיאל 15 19091 עבודת הפורים - עיסוק בשבחן של ישראל | שיעור לפורים חגים - הרב קשתיאל ח באדר ב תשפ"ד 27:35
שבת ומועדים הרב אליעזר קשתיאל 15 18838 מעוז צור ישועתי - ההסתכלות האלוהית על עם ישראל | הכנה לחנוכה [8] חגים - הרב קשתיאל כ"ג בכסלו תשפ"ד 36:00
שבת ומועדים הרב אליעזר קשתיאל 15 18833 המאבק מול תרבות יוון - כבוד האישה | הכנה לחנוכה [7] חגים - הרב קשתיאל כ"ב בכסלו תשפ"ד 28:25
שבת ומועדים הרב אליעזר קשתיאל 15 18816 אוזר ישראל בגבורה | הכנה לחנוכה [6] חגים - הרב קשתיאל ט"ז בכסלו תשפ"ד 33:25
שבת ומועדים הרב אליעזר קשתיאל 15 18815 עבודת ה' כנגד עבודת אלילים | הכנה לחנוכה [5] חגים - הרב קשתיאל ט"ז בכסלו תשפ"ד 37:40
שבת ומועדים הרב אליעזר קשתיאל 15 18788 בין קודש לחול- המשך | הכנה לחנוכה [4] חגים - הרב קשתיאל ט בכסלו תשפ"ד 46:20
שבת ומועדים הרב אליעזר קשתיאל 15 18787 בין קודש לחול | הכנה לחנוכה [3] חגים - הרב קשתיאל ח בכסלו תשפ"ד 43:05
שבת ומועדים הרב אליעזר קשתיאל 15 18778 מדוע יש בחנוכה דגש על הנס | הכנה לחנוכה [2] חגים - הרב קשתיאל ו בכסלו תשפ"ד 45:05
שבת ומועדים הרב אליעזר קשתיאל 15 18769 מידת התעוזה | הכנה לחנוכה [1] חגים - הרב קשתיאל א בכסלו תשפ"ד 44:35
שבת ומועדים הרב אליעזר קשתיאל 15 18611 אהבה ללא גבולות | ראש השנה חגים - הרב קשתיאל כ"ו באלול תשפ"ג 27:45
שבת ומועדים הרב אליעזר קשתיאל 15 18183 יום העצמאות- הסולם, המחולקת והגאולה, ''והאבן הזאת...יהיה בית אלוקים'' חגים - הרב קשתיאל ה באייר תשפ"ג 33:15
שבת ומועדים הרב אליעזר קשתיאל 15 18115 פורים - מה הכבוד האמיתי לאור הקריאה במגילה חגים - הרב קשתיאל י"ג באדר תשפ"ג 44:35
שבת ומועדים הרב אליעזר קשתיאל 15 17876 כח הטומאה הנורא | עשרה בטבת, חגים - הרב קשתיאל י בטבת תשפ"ג 41:35
הלכה הרב אליעזר קשתיאל 15 17835 סדר ההדלקה - השיטות השונות | חנוכה חגים - הרב קשתיאל כ"ו בכסלו תשפ"ג 37:20
שבת ומועדים הרב אליעזר קשתיאל 15 17818 שעשוע ופלפול בתורה | חנוכה חגים - הרב קשתיאל כ"ב בכסלו תשפ"ג 42:05
שבת ומועדים הרב אליעזר קשתיאל 15 17495 בית המקדש השלישי - הבניין שאנו בונים בתוכינו | שיעור לט' באב חגים - הרב קשתיאל ז באב תשפ"ב 47:50
שבת ומועדים הרב אליעזר קשתיאל 15 17304 לימוד תורה גואל את המחשבות | חג השבועות חגים - הרב קשתיאל ג בסיוון תשפ"ב 46:30
שבת ומועדים הרב אליעזר קשתיאל 15 17154 סוד השריקה בקיבוץ הגלויות | יום העצמאות חגים - הרב קשתיאל ד באייר תשפ"ב 38:40
שבת ומועדים הרב אליעזר קשתיאל 15 17143 יש על מה להודות | יום העצמאות חגים - הרב קשתיאל כ"ז בניסן תשפ"ב 40:15
שבת ומועדים הרב אליעזר קשתיאל 15 17003 פורים, מציאות מעבר לכל דימיון | שיעור לפורים חגים - הרב קשתיאל י"ב באדר ב תשפ"ב 43:10
שבת ומועדים הרב אליעזר קשתיאל 15 16761 עומק סיבת האנטישמיות | עשרה בטבת חגים - הרב קשתיאל י בטבת תשפ"ב 41:00
שבת ומועדים הרב אליעזר קשתיאל 15 17963 הערבות ההדדית והאחריות על העולם | ראש השנה חגים - הרב קשתיאל כ"ה באלול תשפ"א 12:40
שבת ומועדים הרב אליעזר קשתיאל 15 16502 חמורו של משיח | בין המצרים חגים - הרב קשתיאל ד באב תשפ"א 34:05
שבת ומועדים הרב אליעזר קשתיאל 15 16358 ירושלים - המנוע של עם ישראל | יום ירושלים חגים - הרב קשתיאל כ"ז באייר תשפ"א 39:50
שבת ומועדים הרב אליעזר קשתיאל 15 16341 הזיכרון שבשתיקה | יום הזיכרון חגים - הרב קשתיאל ב באייר תשפ"א 24:15
שבת ומועדים הרב אליעזר קשתיאל 15 16330 על פריחה עבודה ועמל | שיעור לנשות קבע חגים - הרב קשתיאל א בניסן תשפ"א 32:10
שבת ומועדים הרב אליעזר קשתיאל 15 16327 שחרור רוחני משעבוד מלכויות [סיפור כבוד ה'] | שיעור לפסח חגים - הרב קשתיאל כ"ז באדר תשפ"א 45:20
שבת ומועדים הרב אליעזר קשתיאל 15 16324 עליו גאוותינו | קצרים לפסח [7] חגים - הרב קשתיאל כ"ה באדר תשפ"א 12:20
שבת ומועדים הרב אליעזר קשתיאל 15 16323 בחג החירות אנחנו רוצים לרצות כרצונותיו | קצרים לפסח [6] חגים - הרב קשתיאל כ"ד באדר תשפ"א 13:40
שבת ומועדים הרב אליעזר קשתיאל 15 16322 מהי הגדרת היחיד בישראל | קצרים לפסח [5] חגים - הרב קשתיאל כ"ג באדר תשפ"א 14:15
שבת ומועדים הרב אליעזר קשתיאל 15 16321 השמחה בעבודת ה' | קצרים לפסח [4] חגים - הרב קשתיאל כ באדר תשפ"א 15:45
שבת ומועדים הרב אליעזר קשתיאל 15 16320 הרצון בעבודה ובעמל | קצרים לפסח [3] חגים - הרב קשתיאל י"ט באדר תשפ"א 14:30
שבת ומועדים הרב אליעזר קשתיאל 15 16319 חודש האביב - להיות שלמים מתוך עצמנו | קצרים לפסח [2] חגים - הרב קשתיאל י"ח באדר תשפ"א 10:35
שבת ומועדים הרב אליעזר קשתיאל 15 16318 לספר את הסיפור | קצרים לפסח [1] חגים - הרב קשתיאל י"ז באדר תשפ"א 6:40
שבת ומועדים הרב אליעזר קשתיאל 15 16188 אין לנו רשות להשתמש בקודש! | חנוכה, שיעור לזוגות חגים - הרב קשתיאל א בטבת תשפ"א 33:30
שבת ומועדים הרב אליעזר קשתיאל 15 17661 יחסי הגומלין שבצדקה | הושענא רבה חגים - הרב קשתיאל כ"א בתשרי תשפ"א 53:30
שבת ומועדים הרב אליעזר קשתיאל 15 16094 אופן הכניסה לעולם הקודש | ערב לימוד ליום הכיפורים חגים - הרב קשתיאל ו בתשרי תשפ"א 34:35
שבת ומועדים הרב אליעזר קשתיאל 15 16088 "ועיניתם את נפשותיכם" - התשת ובירור הרצון | שיעור ליום כיפור חגים - הרב קשתיאל ד בתשרי תשפ"א 45:55
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 16084 השופר מתווה הדרך בעבודת ה' | שיעור כללי חגים - הרב קשתיאל כ"ו באלול תש"פ 48:45
שבת ומועדים הרב אליעזר קשתיאל 15 17660 עבודה זרה בימינו ודרך ההתמודדות איתה | ט' באב חגים - הרב קשתיאל ח באב תש"פ 44:15
שבת ומועדים הרב אליעזר קשתיאל 15 16006 אי הוודאות החריבה את ירושלים | בין המצרים חגים - הרב קשתיאל א באב תש"פ 12:35
שבת ומועדים הרב אליעזר קשתיאל 15 15909 המלכות, עבודה שבלב | שיעור ליום ירושלים חגים - הרב קשתיאל כ"ו באייר תש"פ 47:45
שבת ומועדים הרב אליעזר קשתיאל 15 15879 מעלת הארץ עבודת ה' בשמחה | יום העצמאות חגים - הרב קשתיאל ה באייר תש"פ 42:05
מוסר הרב אליעזר קשתיאל 15 15844 מידת החופש | שיעור לפסח חגים - הרב קשתיאל י"ט בניסן תש"פ 34:50
שבת ומועדים הרב אליעזר קשתיאל 15 15841 עבודת הלא תעשה | שיעור לפסח חגים - הרב קשתיאל י"ח בניסן תש"פ 34:45
הלכה הרב אליעזר קשתיאל 15 15820 הלכות ליל הדר | פסח חגים - הרב קשתיאל י בניסן תש"פ 45:40
שבת ומועדים הרב אליעזר קשתיאל 15 15819 מכות ארבה וחושך | עשרת המכות [6] חגים - הרב קשתיאל ט בניסן תש"פ 28:15
שבת ומועדים הרב אליעזר קשתיאל 15 15818 מכת שחין - כשהשמים מכים את הארץ | עשרת המכות [5] חגים - הרב קשתיאל ח בניסן תש"פ 26:55
שבת ומועדים הרב אליעזר קשתיאל 15 15817 מכות ערוב ודבר - שיקוף של חברה שופכת דמים | עשרת המכות [4] חגים - הרב קשתיאל ז בניסן תש"פ 31:55
שבת ומועדים הרב אליעזר קשתיאל 15 15799 מכת כינים - המוסר לעולם | מכות מצרים [3] חגים - הרב קשתיאל ו בניסן תש"פ 26:25
שבת ומועדים הרב אליעזר קשתיאל 15 15793 מכת צפרדעים | עשרת המכות [2] חגים - הרב קשתיאל ה בניסן תש"פ 29:00
שבת ומועדים הרב אליעזר קשתיאל 15 15789 דם - למה דם ולא קולה? | עשרת המכות [1] חגים - הרב קשתיאל ד בניסן תש"פ 36:00
שבת ומועדים הרב אליעזר קשתיאל 15 15875 מסירות נפש פתח לעזרה אלוקית או להתרחשות ניסים | יום הזיכרון חגים - הרב קשתיאל ד בניסן תש"פ 28:55
שבת ומועדים הרב אליעזר קשתיאל 15 15778 לילה ויום, הכנה ותכלית - שני צדדים בסיפור יציאת מצרים | הגדה של פסח [9] ע"מ רסט' חגים - הרב קשתיאל כ"ט באדר תש"פ 30:45
שבת ומועדים הרב אליעזר קשתיאל 15 15775 "הא לחמא עניא..."- הכרח וחופש, שתי דרכי התקדמות רוחנית | הגדה של פסח [7] חגים - הרב קשתיאל כ"ח באדר תש"פ 28:35
שבת ומועדים הרב אליעזר קשתיאל 15 15769 "קדש"- הכלליות מול החירות האישית | הגדה של פסח [6] חגים - הרב קשתיאל כ"ז באדר תש"פ 30:00
שבת ומועדים הרב אליעזר קשתיאל 15 15765 'מצה - יחץ', שעבוד וחירות - לדעת לחצות את כוחותינו | הגדה של פסח [6] חגים - הרב קשתיאל כ"ו באדר תש"פ 24:40
שבת ומועדים הרב אליעזר קשתיאל 15 15764 "ורחץ-רחצה", חירות- שיעבוד, שני סוגי טהרה שקיימים בעולם | הגדה של פסח [5] חגים - הרב קשתיאל כ"ד באדר תש"פ 25:05
שבת ומועדים הרב אליעזר קשתיאל 15 15758 'הלל - נרצה'', שיעבוד-חירות, החובה לפעול בעולם | הגדה של פסח [4] עמ' רצד' חגים - הרב קשתיאל כ"ג באדר תש"פ 32:30
שבת ומועדים הרב אליעזר קשתיאל 15 15753 "מוציא-מצה" - לחם-מצה, עבדות-חירות, שני סוגי קשר בין ישראל לעמים | הגדה של פסח [3] חגים - הרב קשתיאל כ"ב באדר תש"פ 36:40
שבת ומועדים הרב אליעזר קשתיאל 15 15737 צפון-ברך - אחרי ההתפרצות הריגשית, אחרי ההגעה למטרה, צריך איזון שכלי לתקן את הדרכים | הגדה של פסח [2] עמ' צ' - צא' חגים - הרב קשתיאל כ"א באדר תש"פ 33:05
שבת ומועדים הרב אליעזר קשתיאל 15 15736 מרור ומצה, שעבוד וחירות, הכרח ובחירה, שני צדדים של אותו מטבע | הגדה של פסח [1] עמ' רפח' (ע"פ עולת ראי"ה) חגים - הרב קשתיאל כ באדר תש"פ 32:25
שבת ומועדים הרב אליעזר קשתיאל 15 15725 למלוך או להמליך? | ערב לימוד לפורים תש"פ חגים - הרב קשתיאל ט באדר תש"פ 41:40
שבת ומועדים הרב אליעזר קשתיאל 15 15519 לצאת מהמצור על עצמנו | עשרה בטבת חגים - הרב קשתיאל י בטבת תש"פ 12:35
שבת ומועדים הרב אליעזר קשתיאל 15 15558 אור מהעתיד | חנוכה חגים - הרב קשתיאל כ"ט בכסלו תש"פ 14:15
שבת ומועדים הרב אליעזר קשתיאל 15 15481 כתישת הזית כמשל לייסורי עם ישראל | ערב לימוד לחנוכה חגים - הרב קשתיאל כ"א בכסלו תש"פ 39:30
שבת ומועדים הרב אליעזר קשתיאל 15 15475 העיסוק בדברים שמעל השכל - קרנם של ישראל וקרנם של יון | חנוכה חגים - הרב קשתיאל י"ט בכסלו תש"פ 31:35
שבת ומועדים הרב אליעזר קשתיאל 15 15318 סוכת דוד - כמה טבעית וקרובה לגאולה | ערב לימוד ליל הושענא רבא חגים - הרב קשתיאל כ"א בתשרי תש"פ 44:10
שבת ומועדים הרב אליעזר קשתיאל 15 15312 מה לבושה ולסוכה | סוכות חגים - הרב קשתיאל י"ז בתשרי תש"פ 45:00
שבת ומועדים הרב אליעזר קשתיאל 15 15309 היראה - השורש לכפרה ולאחדות ישראל | יום כיפור חגים - הרב קשתיאל ד בתשרי תש"פ 50:40
שבת ומועדים הרב אליעזר קשתיאל 15 15283 חשיבותה של הראשית | ראש השנה חגים - הרב קשתיאל י"ט באלול תשע"ט 34:40
שבת ומועדים הרב אליעזר קשתיאל 15 15086 אסור להפריט את המרכז הרוחני שלנו - ירושלים | יום ירושלים חגים - הרב קשתיאל כ"ז באייר תשע"ט 17:15
שבת ומועדים הרב אליעזר קשתיאל 15 15085 תורתו של רשב"י - לימוד זכות ומבט על הנסתר | לג' בעומר חגים - הרב קשתיאל י"ז באייר תשע"ט 49:40
שבת ומועדים הרב אליעזר קשתיאל 15 14937 פסח והעומר - חרות ועצמאות | שיעור לפסח חגים - הרב קשתיאל י"ט בניסן תשע"ט 32:20
שבת ומועדים הרב אליעזר קשתיאל 15 14954 אליהו הנביא מגיע לליל הסדר | פסח חגים - הרב קשתיאל י"ד בניסן תשע"ט 20:00
שבת ומועדים הרב אליעזר קשתיאל 15 14934 תכלית יציאת מצרים - העבודה חגים - הרב קשתיאל י"ב בניסן תשע"ט
שבת ומועדים הרב אליעזר קשתיאל 15 14933 ארבע כוסות | שואלין ודורשין לפסח חגים - הרב קשתיאל ד בניסן תשע"ט 54:50
שבת ומועדים הרב אליעזר קשתיאל 15 14917 חמץ ומצה - גאווה וענווה | פסח חגים - הרב קשתיאל כ"ז באדר ב תשע"ט 51:50
שבת ומועדים הרב אליעזר קשתיאל 15 14863 ניצוץ מהגאולה שם נזכה לעושר ללא גבול | פורים חגים - הרב קשתיאל י"ב באדר ב תשע"ט 38:30
1234
הרב אלי סדן (נולד בד' באייר ה'תש"ח, 14 במאי 1948) הוא מייסד וראש מכינה קדם צבאית בני דוד, המכינה הקדם צבאית הראשונה בישראל. נולד בתל אביב. למד בבית הספר התיכון "צייטלין" והיה חבר בתנועת "בני עקיבא". התגייס לצנחנים ובמהלך השירות שירת במשך שנה כקומונר בסניף "בני עקיבא" ת"א צפון, וכן למד בישיבת כרם ביבנה. בתום השירות החל ללמוד פיזיקה באוניברסיטה העברית, אך לאחר שנה פרש מתוכנית הלימודים ועבר ללמוד בישיבת "מרכז הרב" בראשותו של הרב צבי יהודה הכהן קוק. למד בישיבה כ-13 שנים, בהן למד אצל הרצי"ה קוק, והרב צבי ישראל טאו והפך לאחד מתלמידיו הבולטים. במהלך לימודיו התבקש הרב סדן על ידי הרב צבי יהודה קוק לסייע בהקמת המושב "קשת" ברמת הגולן‏, וכן בהקמת גרעין תורני באילת. יחד עם הרב טאו, שימש כשליח הרצי"ה בנושא שחרור "אסירי ציון", ובהם נתן שרנסקי. הוא קיים מספר מפגשים עם אנשי ממשל בארצות הברית למען שחרורו של שרנסקי. בשנת 1988, הקים יחד עם הרב יגאל לוינשטיין את המכינה הקדם צבאית הראשונה "בני דוד" ביישוב עלי שבשומרון, שמטרתה להכין בחורים דתיים לשירות מלא בצה"ל, תוך עידודם לשירות מקסימלי ביחידות לוחמות וכקצינים. מסלול זה לא היה קיים לפני כן בישיבות ההסדר. הרב סדן הגה גם את הרעיון להקים מכינה קדם צבאית חילונית. מכינה ראשונה מסוג זה, "נחשון", הוקמה בשנת 1997. קצינים דתיים רבים בצה"ל הם בוגרי המכינה "בני דוד" ורואים ברב סדן את רבם. הוא דוגל בקו "ממלכתי" כלפי מדינת ישראל, בעקבות השקפותיו של רבו, הרב צבי טאו. הרב אלי סדן נשוי לוורדינה הלוי ולהם 12 ילדים. אחיו הוא רמי סדן, פרסומאי ויועץ תקשורתי. בנו הבכור, הרב יהודה, משמש כראש הישיבה הגבוהה של מוסדות בני דוד בעלי. גיסיו הם פרופ' יונתן הלוי, מנהל המרכז הרפואי שערי צדק והרב מיכה הלוי, רבה של פתח תקוה.
456
כל הזכויות שמורות למוסדות בני דוד - עלי. הדברים המובאים בהרצאות נאמרים במסגרת שיח פורה ומפרה בבית המדרש כחלק מלימוד עיוני, על מנת להבין את מכלול הדברים יש להאזין לכלל השיעור. אין להעתיק, לשדר, להפיץ, להציג בפומבי או למסור לצד שלישי כל חלק מהקטע דנן ללא קבלת הסכמה מראש ובכתב.
select
אמונה
כללי
מהר"ל
שו"ת הרב קלנר
שו"ת הרב קשתיאל
הלכה
הלכות הסעודה
פרשיות השבוע
1. בראשית
שבת ומועדים