אורות התחיה [80]

הרב יוסף קלנר

א באדר תשס"ט

אורות התחיה [80]

הרב יוסף קלנר

א באדר תשס"ט
לקבלת כל התוצאות
כל הזכויות שמורות למוסדות בני דוד - עלי. הדברים המובאים בהרצאות נאמרים במסגרת שיח פורה ומפרה בבית המדרש כחלק מלימוד עיוני, על מנת להבין את מכלול הדברים יש להאזין לכלל השיעור. אין להעתיק, לשדר, להפיץ, להציג בפומבי או למסור לצד שלישי כל חלק מהקטע דנן ללא קבלת הסכמה מראש ובכתב.
תוצאות חיפוש עבור:
נושאשם הרבRabiIDIDשם השיעור סידרהתאריךאורך הורדה
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 3370 אורות התחיה [80] אורות התחיה [תשס"ז] - הרב קלנר א באדר תשס"ט 59:45
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 3339 אורות התחיה [79] אורות התחיה [תשס"ז] - הרב קלנר כ"ד בשבט תשס"ט 51:25
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 3296 אורות התחיה [78] אורות התחיה [תשס"ז] - הרב קלנר י בשבט תשס"ט 51:10
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 3270 אורות התחיה [77] פס' סט' אורות התחיה [תשס"ז] - הרב קלנר ג בשבט תשס"ט 1:12:20
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 3259 אורות התחיה [76] פס' סח' אורות התחיה [תשס"ז] - הרב קלנר כ"ה בטבת תשס"ט 1:06:35
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 3258 אורות התחיה [75] פס' סז' אורות התחיה [תשס"ז] - הרב קלנר י"ח בטבת תשס"ט 1:06:45
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 3256 אורות התחיה [74] פס' סז' אורות התחיה [תשס"ז] - הרב קלנר י"ב בטבת תשס"ט 1:11:20
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 3170 אורות התחיה [73] אורות התחיה [תשס"ז] - הרב קלנר ד בטבת תשס"ט 1:26:15
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 3106 אורות התחיה [72] אורות התחיה [תשס"ז] - הרב קלנר כ בכסלו תשס"ט 1:24:35
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 3115 אורות התחיה [71] אורות התחיה [תשס"ז] - הרב קלנר י"ג בכסלו תשס"ט 55:25
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 2991 אורות התחיה [70] אורות התחיה [תשס"ז] - הרב קלנר ו בכסלו תשס"ט 1:13:10
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 3003 אורות התחיה [69] פס' נח' אורות התחיה [תשס"ז] - הרב קלנר כ"א בחשוון תשס"ט 1:16:05
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 2917 אורות התחיה [68] פס' נח' אורות התחיה [תשס"ז] - הרב קלנר י"ד בחשוון תשס"ט 1:15:30
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 2785 אורות התחיה [67] פס' נו' אורות התחיה [תשס"ז] - הרב קלנר כ"ד באלול תשס"ח 1:07:35
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 2761 אורות התחיה [66] פס' נה' אורות התחיה [תשס"ז] - הרב קלנר י"ז באלול תשס"ח 1:02:00
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 2729 אורות התחיה [65] פס' נד' המשך אורות התחיה [תשס"ז] - הרב קלנר י באלול תשס"ח 1:34:05
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 2670 אורות התחיה [63] פס' נד' אורות התחיה [תשס"ז] - הרב קלנר ד באב תשס"ח 46:40
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 2784 אורות התחיה [62] נב'-נג' אורות התחיה [תשס"ז] - הרב קלנר כ"ד בתמוז תשס"ח 22:50
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 2635 אורות התחיה [61] פס' נא' אורות התחיה [תשס"ז] - הרב קלנר י"ז בתמוז תשס"ח 47:30
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 2609 אורות התחיה [60] פס' נ' אורות התחיה [תשס"ז] - הרב קלנר י"ב בתמוז תשס"ח 43:40
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 2554 אורות התחיה [59] פס' מח-מט' אורות התחיה [תשס"ז] - הרב קלנר ו בתמוז תשס"ח 1:03:40
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 2516 אורות התחיה [58] פס' מו' אורות התחיה [תשס"ז] - הרב קלנר כ"ט בסיוון תשס"ח 1:10:45
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 2475 אורות התחיה [57] פס' מד'-מה' אורות התחיה [תשס"ז] - הרב קלנר כ"ב בסיוון תשס"ח 53:40
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 2450 אורות התחיה [56] פס' מד' אורות התחיה [תשס"ז] - הרב קלנר ט"ו בסיוון תשס"ח 1:09:10
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 2410 אורות התחיה [55] פס' מג' אורות התחיה [תשס"ז] - הרב קלנר ז בסיוון תשס"ח 1:26:45
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 2375 אורות התחיה [54] פס' מא' אורות התחיה [תשס"ז] - הרב קלנר א בסיוון תשס"ח 1:27:25
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 2364 אורות התחיה [53] פס' מ' אורות התחיה [תשס"ז] - הרב קלנר כ"ג באייר תשס"ח 1:13:20
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 2338 אורות התחיה [52] פס' לט' אורות התחיה [תשס"ז] - הרב קלנר ט"ז באייר תשס"ח 1:00:55
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 2280 אורות התחיה [51] פס' לח' אורות התחיה [תשס"ז] - הרב קלנר ט באייר תשס"ח 1:01:05
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 2219 אורות התחיה [50] פס' לו'-חסר הסוף אורות התחיה [תשס"ז] - הרב קלנר כ"ו באדר ב תשס"ח 49:25
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 2220 אורות התחיה [49] פס' ל"ד אורות התחיה [תשס"ז] - הרב קלנר י"ט באדר ב תשס"ח 58:45
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 2218 אורות התחיה [48] פס' ל"ג -חסר הסוף אורות התחיה [תשס"ז] - הרב קלנר ה באדר ב תשס"ח 50:30
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 2216 אורות התחיה [47] פס' ל"ב-חסר הסוף אורות התחיה [תשס"ז] - הרב קלנר כ"ח באדר א תשס"ח 46:35
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 2217 אורות התחיה [46] פס' ל"ב אורות התחיה [תשס"ז] - הרב קלנר כ"א באדר א תשס"ח 1:16:45
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 1940 אורות התחיה [45] פס' ל"ב אורות התחיה [תשס"ז] - הרב קלנר י"ד באדר א תשס"ח 1:03:01
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 1939 אורות התחיה [44] אורות התחיה [תשס"ז] - הרב קלנר ז באדר א תשס"ח 1:12:00
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 1938 אורות התחיה [43] פס' לא' אורות התחיה [תשס"ז] - הרב קלנר ל בשבט תשס"ח 1:14:00
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 1797 אורות התחיה [42] פס' ל' אורות התחיה [תשס"ז] - הרב קלנר ט"ז בשבט תשס"ח 1:14:00
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 1796 אורות התחיה [41] פס' כט' אורות התחיה [תשס"ז] - הרב קלנר ט בשבט תשס"ח 55:00
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 1795 אורות התחיה [40] פס' כ"ח אורות התחיה [תשס"ז] - הרב קלנר ב בשבט תשס"ח 58:00
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 1794 אורות התחיה [39] פס' כ"ו אורות התחיה [תשס"ז] - הרב קלנר כ"ד בטבת תשס"ח 1:44:23
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 9845 אורות התחיה | שיעור [38] חסר אורות התחיה [תשס"ז] - הרב קלנר י"ז בטבת תשס"ח ---
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 1792 אורות התחיה[37] פס' כ"ה אורות התחיה [תשס"ז] - הרב קלנר י בטבת תשס"ח 1:17:00
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 1791 אורות התחיה [36] פס' כ"ב אורות התחיה [תשס"ז] - הרב קלנר י"א בכסלו תשס"ח 47:00
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 1790 אורות התחיה [35] פס' כ"א אורות התחיה [תשס"ז] - הרב קלנר ד בכסלו תשס"ח 1:01:00
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 1789 אורות התחיה [34] פס' כ' אורות התחיה [תשס"ז] - הרב קלנר י"ט בחשוון תשס"ח 1:14:00
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 1788 אורות התחיה [33] פס' י"ט אורות התחיה [תשס"ז] - הרב קלנר י"ב בחשוון תשס"ח 1:26:00
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 1787 אורות התחיה [32] פס' י"ח אורות התחיה [תשס"ז] - הרב קלנר ה בחשוון תשס"ח 53:00
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 1786 אורות התחיה [31] פס' י"ז אורות התחיה [תשס"ז] - הרב קלנר ט"ו באלול תשס"ז 1:13:00
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 1785 אורות התחיה [30] פס' י"ז אורות התחיה [תשס"ז] - הרב קלנר ח באלול תשס"ז 56:00
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 1784 אורות התחיה [29] פס' ט"ז אורות התחיה [תשס"ז] - הרב קלנר ג באב תשס"ז 52:00
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 1783 אורות התחיה [25] פס' י"ג אורות התחיה [תשס"ז] - הרב קלנר ד בתמוז תשס"ז 59:00
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 1782 אורות התחיה [24] פס' י"ג אורות התחיה [תשס"ז] - הרב קלנר כ"ז בסיוון תשס"ז 45:00
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 1781 אורות התחיה [23] פס' י"ב אורות התחיה [תשס"ז] - הרב קלנר כ בסיוון תשס"ז 55:00
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 1780 אורות התחיה [22] פס' י"א אורות התחיה [תשס"ז] - הרב קלנר י"ג בסיוון תשס"ז 45:00
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 1779 אורות התחיה [21] פס' י' המשך אורות התחיה [תשס"ז] - הרב קלנר כ"ד באייר תשס"ז 57:00
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 1778 אורות התחיה [20] פס' י' אורות התחיה [תשס"ז] - הרב קלנר י"ד באייר תשס"ז 57:00
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 1777 אורות התחיה [19] פס' ט' אורות התחיה [תשס"ז] - הרב קלנר כ"ד באדר תשס"ז 1:02:00
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 1776 אורות התחיה [18] פס' ח' אורות התחיה [תשס"ז] - הרב קלנר י"ז באדר תשס"ז 1:08:00
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 1775 אורות התחיה [17] פס' ז' אורות התחיה [תשס"ז] - הרב קלנר י באדר תשס"ז 1:15:00
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 1774 אורות התחיה [16] פס' ו'. אורות התחיה [תשס"ז] - הרב קלנר ג באדר תשס"ז 1:13:00
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 1772 אורות התחיה [15] פס' ה' אורות התחיה [תשס"ז] - הרב קלנר כ"ו בשבט תשס"ז
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 1773 אורות התחיה [14] פס' ה' אורות התחיה [תשס"ז] - הרב קלנר י"ט בשבט תשס"ז
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 1771 אורות התחיה [13] פס' ה' אורות התחיה [תשס"ז] - הרב קלנר י"ב בשבט תשס"ז
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 1769 אורות התחיה [12] פס' ה' אורות התחיה [תשס"ז] - הרב קלנר ה בשבט תשס"ז
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 1768 אורות התחיה [11] אורות התחיה [תשס"ז] - הרב קלנר כ"ז בטבת תשס"ז 01:05
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 1767 אורות התחיה [10] פס' ג' המשך אורות התחיה [תשס"ז] - הרב קלנר כ בטבת תשס"ז 1:04:53
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 866 אורות התחיה [9] פס' ג' המשך אורות התחיה [תשס"ז] - הרב קלנר י"ג בטבת תשס"ז 1:17:00
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 864 אורות התחיה [8] פס' ג' המשך אורות התחיה [תשס"ז] - הרב קלנר ו בטבת תשס"ז 1:17:00
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 862 אורות התחיה [7] סוף פס' ב' תחילת פס' ג' אורות התחיה [תשס"ז] - הרב קלנר כ"ב בכסלו תשס"ז 58:00
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 861 אורות התחיה [6] פס' ב' המשך אורות התחיה [תשס"ז] - הרב קלנר ז בכסלו תשס"ז 55:00
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 860 אורות התחיה [5] פס' ב' אורות התחיה [תשס"ז] - הרב קלנר א בכסלו תשס"ז 1:06:00
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 857 אורות התחיה [4] פס' א' המשך אורות התחיה [תשס"ז] - הרב קלנר כ"ג בחשוון תשס"ז 1:08:00
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 855 אורות התחיה [3] פס' א' אורות התחיה [תשס"ז] - הרב קלנר ט"ז בחשוון תשס"ז 1:04:00
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 859 אורות התחיה [2] פרק א' אורות התחיה [תשס"ז] - הרב קלנר י בחשוון תשס"ז 1:01:00
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 858 אורות התחיה [1] (תחילת הסדרה בשיעור האחרון של ישראל ותחיתו) אורות התחיה [תשס"ז] - הרב קלנר ג בחשוון תשס"ז 49:00
הרב אלי סדן (נולד בד' באייר ה'תש"ח, 14 במאי 1948) הוא מייסד וראש מכינה קדם צבאית בני דוד, המכינה הקדם צבאית הראשונה בישראל. נולד בתל אביב. למד בבית הספר התיכון "צייטלין" והיה חבר בתנועת "בני עקיבא". התגייס לצנחנים ובמהלך השירות שירת במשך שנה כקומונר בסניף "בני עקיבא" ת"א צפון, וכן למד בישיבת כרם ביבנה. בתום השירות החל ללמוד פיזיקה באוניברסיטה העברית, אך לאחר שנה פרש מתוכנית הלימודים ועבר ללמוד בישיבת "מרכז הרב" בראשותו של הרב צבי יהודה הכהן קוק. למד בישיבה כ-13 שנים, בהן למד אצל הרצי"ה קוק, והרב צבי ישראל טאו והפך לאחד מתלמידיו הבולטים. במהלך לימודיו התבקש הרב סדן על ידי הרב צבי יהודה קוק לסייע בהקמת המושב "קשת" ברמת הגולן‏, וכן בהקמת גרעין תורני באילת. יחד עם הרב טאו, שימש כשליח הרצי"ה בנושא שחרור "אסירי ציון", ובהם נתן שרנסקי. הוא קיים מספר מפגשים עם אנשי ממשל בארצות הברית למען שחרורו של שרנסקי. בשנת 1988, הקים יחד עם הרב יגאל לוינשטיין את המכינה הקדם צבאית הראשונה "בני דוד" ביישוב עלי שבשומרון, שמטרתה להכין בחורים דתיים לשירות מלא בצה"ל, תוך עידודם לשירות מקסימלי ביחידות לוחמות וכקצינים. מסלול זה לא היה קיים לפני כן בישיבות ההסדר. הרב סדן הגה גם את הרעיון להקים מכינה קדם צבאית חילונית. מכינה ראשונה מסוג זה, "נחשון", הוקמה בשנת 1997. קצינים דתיים רבים בצה"ל הם בוגרי המכינה "בני דוד" ורואים ברב סדן את רבם. הוא דוגל בקו "ממלכתי" כלפי מדינת ישראל, בעקבות השקפותיו של רבו, הרב צבי טאו. הרב אלי סדן נשוי לוורדינה הלוי ולהם 12 ילדים. אחיו הוא רמי סדן, פרסומאי ויועץ תקשורתי. בנו הבכור, הרב יהודה, משמש כראש הישיבה הגבוהה של מוסדות בני דוד בעלי. גיסיו הם פרופ' יונתן הלוי, מנהל המרכז הרפואי שערי צדק והרב מיכה הלוי, רבה של פתח תקוה.
456
כל הזכויות שמורות למוסדות בני דוד - עלי. הדברים המובאים בהרצאות נאמרים במסגרת שיח פורה ומפרה בבית המדרש כחלק מלימוד עיוני, על מנת להבין את מכלול הדברים יש להאזין לכלל השיעור. אין להעתיק, לשדר, להפיץ, להציג בפומבי או למסור לצד שלישי כל חלק מהקטע דנן ללא קבלת הסכמה מראש ובכתב.
select
אמונה
כללי
מהר"ל
שו"ת הרב קלנר
שו"ת הרב קשתיאל
הלכה
הלכות הסעודה
פרשיות השבוע
1. בראשית
שבת ומועדים