עניינו של חודש תמוז

הרב אליעזר קשתיאל

ו בתמוז תשס"ב

עניינו של חודש תמוז

הרב אליעזר קשתיאל

ו בתמוז תשס"ב
לקבלת כל התוצאות
כל הזכויות שמורות למוסדות בני דוד - עלי. הדברים המובאים בהרצאות נאמרים במסגרת שיח פורה ומפרה בבית המדרש כחלק מלימוד עיוני, על מנת להבין את מכלול הדברים יש להאזין לכלל השיעור. אין להעתיק, לשדר, להפיץ, להציג בפומבי או למסור לצד שלישי כל חלק מהקטע דנן ללא קבלת הסכמה מראש ובכתב.
שיעורים מומלצים:
נושאשם הרבIDIDשם השיעור סידרהתאריךאורך הורדה
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 16431 חטא קורח - חסד ללא גבול | פרשת קורח פרשת שבוע (בוגר"צ) - הרב קשתיאל ל בסיוון תשפ"א 59:44
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 16432 יראה וחיבור מתאים ובדיקה עצמית | פרשת קורח פרשת שבוע ע"פ ר' צדוק - הרב אוהד כ"ט בסיוון תשפ"א 38:30
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 16395 כגודל ההבדלות והעילוי כך גדול האחדות | פרשת בהעלותך פרשת שבוע (בוגר"צ) - הרב קשתיאל ט"ז בסיוון תשפ"א 54:45
פרשיות השבוע הרב שלום הימן 67 16384 נאמנות מהי? | פרשת נשא פרשת שבוע | הרב שלום י"א בסיוון תשפ"א 9:25
אמונה הרב אלי סדן 14 16370 מענייני דיומא - מבצע 'שומרי החומות' | כללי כללי - הרב אלי א בסיוון תשפ"א 1:36:20
אמונה הרב יגאל לוינשטיין 44 16369 מציון לירושלים - פתיחת הלב לירושלים, מבט למימד אחר מהטבע | כללי [מבצע 'שומר החומות'] כללי - הרב יגאל כ"ט באייר תשפ"א 1:21:10
פרשיות השבוע הרב פנחס עציון 58 15092 מתי סוף סוף תלך לבד? | פרשת בהעלותך פרשת שבוע לחיילים | הרב פנחס י"א בסיוון תשע"ט 39:35
אמונה הרב איתן קופמן 52 14034 עבודת ה' בחצי כוח - תורה בלי מצוות | עבודת ה' [2] כללי - הרב איתן י"ג בסיוון תשע"ח 8:55
אמונה הרב דוד בן מאיר 48 9913 למה ראוי לכסוף בהר הבית? | אגדות בבא בתרא [8] ביאורי אגדות בש"ס - הרב בן מאיר י בכסלו תשע"ו 55:05
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 9262 תפקיד ארון ה' במלחמות | פרשת בהעלותך פרשת שבוע (מכינה) - הרב קשתיאל י"ח בסיוון תשע"ה 36:00
שיעורים אחרונים:
נושאשם הרבRabiIDIDשם השיעור סידרהתאריךאורך הורדה
פרשיות השבוע הרב אוהד תירוש 12 16455 נחשים ושרפים - משה עושה מלאך | פרשת חקת פרשת שבוע ע"פ ר' צדוק - הרב אוהד ו בתמוז תשפ"א 46:00
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 16452 תכלית החיים - השתוקקות | תפארת ישראל [09] פרק ג' תפארת ישראל - הרב קשתיאל [תשפ"א] ו בתמוז תשפ"א 56:40
הלכה הרב אליעזר קשתיאל 15 16453 אוצר בית דין | הלכות שמיטה [10] הלכות שמיטה - הרב קשתיאל ה בתמוז תשפ"א 44:00
אמונה הרב נריה בולאק 70 16456 הגישה הנכונה למצוות ללא ה בתמוז תשפ"א 44:40
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 16450 התורה כמצפן למנהיגות/מסירות הנפש בתפילה | נפש החיים [33] סוף שער ד' והקדמה לשער ב' נפש החיים [תשפ"א] - הרב קשתיאל ה בתמוז תשפ"א 47:45
אמונה הרב אלי סדן 14 16454 התייחסות לממשלה החדשה כללי - הרב אלי ד בתמוז תשפ"א 01:49:15
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 16449 לעמ"י אין לאומיות מצד עצמו | פרקי גאולה (נצח ישראל) [08] פרק ל' פרקי גאולה (נצח ישראל) - הרב קשתיאל ד בתמוז תשפ"א 01:02:25
כתבי הראי"ה הרב נתנאל אלישיב 26 16451 להיות חופשי | החיים על פי עין איה [56] שבת ב' פרק שלושה עשר פס' ו', יא' החיים על פי עין איה - הרב נתנאל [תש'פ] ג בתמוז תשפ"א 01:05:50
תנ"ך הרב אליעזר קשתיאל 15 16438 ללא בושה אין יראת חטא | ירמיהו [07] פרק ה',כ'-פרק ז' ספר ירמיהו - הרב קשתיאל ג בתמוז תשפ"א 46:50
הרב אליעזר קשתיאל 15 16457 מחלוקות נכונות מביאות ברכה | פרשת קורח פרשת שבוע (מכינה) - הרב קשתיאל א בתמוז תשפ"א
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 16458 מחלוקות נכונות מביאות ברכה | פרשת קורח פרשת שבוע (מכינה) - הרב קשתיאל א בתמוז תשפ"א 41:15
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 16431 חטא קורח - חסד ללא גבול | פרשת קורח פרשת שבוע (בוגר"צ) - הרב קשתיאל ל בסיוון תשפ"א 59:44
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 16423 הכרחיות העמל לגילוי האינסוף | תפארת ישראל [08] פרק ב'-ג' תפארת ישראל - הרב קשתיאל [תשפ"א] כ"ט בסיוון תשפ"א 01:09:05
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 16432 יראה וחיבור מתאים ובדיקה עצמית | פרשת קורח פרשת שבוע ע"פ ר' צדוק - הרב אוהד כ"ט בסיוון תשפ"א 38:30
הלכה הרב אליעזר קשתיאל 15 16422 דילול פירות וייצוא | הלכות שמיטה [09] הלכות שמיטה - הרב קשתיאל כ"ח בסיוון תשפ"א 44:10
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 16421 התורה וההלכה - איזון לחיים | נפש החיים [32] שער ד' פרק לב' נפש החיים [תשפ"א] - הרב קשתיאל כ"ח בסיוון תשפ"א 48:45
אמונה הרב יוסף קלנר 23 16433 מי שלא יודע מהו הקריטריון למוסר - אינו מוסרי | סיבות הכפירה בדורנו [08] סיבות הכפירה בדורנו - הרב קלנר כ"ח בסיוון תשפ"א 01:05:20
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 16416 אמונה - שייכות אל ה'מעבר' | פרקי גאולה (נצח ישראל) [07] פרק כח'-כט' פרקי גאולה (נצח ישראל) - הרב קשתיאל כ"ז בסיוון תשפ"א 59:20
כתבי הראי"ה הרב נתנאל אלישיב 26 16437 האם העניים אשמים במצבם | החיים על פי עין איה [55] שבת ב' פרק תשיעי פס' קלג', פרק שנים עשר פס' יג' החיים על פי עין איה - הרב נתנאל [תש'פ] כ"ז בסיוון תשפ"א 01:05:50
תנ"ך הרב אליעזר קשתיאל 15 16417 זלזול עם ישראל בדברי הנביא | ירמיהו [06] פרק ד'-ה' ספר ירמיהו - הרב קשתיאל כ"ו בסיוון תשפ"א 41:05
הרב אלי סדן (נולד בד' באייר ה'תש"ח, 14 במאי 1948) הוא מייסד וראש מכינה קדם צבאית בני דוד, המכינה הקדם צבאית הראשונה בישראל. נולד בתל אביב. למד בבית הספר התיכון "צייטלין" והיה חבר בתנועת "בני עקיבא". התגייס לצנחנים ובמהלך השירות שירת במשך שנה כקומונר בסניף "בני עקיבא" ת"א צפון, וכן למד בישיבת כרם ביבנה. בתום השירות החל ללמוד פיזיקה באוניברסיטה העברית, אך לאחר שנה פרש מתוכנית הלימודים ועבר ללמוד בישיבת "מרכז הרב" בראשותו של הרב צבי יהודה הכהן קוק. למד בישיבה כ-13 שנים, בהן למד אצל הרצי"ה קוק, והרב צבי ישראל טאו והפך לאחד מתלמידיו הבולטים. במהלך לימודיו התבקש הרב סדן על ידי הרב צבי יהודה קוק לסייע בהקמת המושב "קשת" ברמת הגולן‏, וכן בהקמת גרעין תורני באילת. יחד עם הרב טאו, שימש כשליח הרצי"ה בנושא שחרור "אסירי ציון", ובהם נתן שרנסקי. הוא קיים מספר מפגשים עם אנשי ממשל בארצות הברית למען שחרורו של שרנסקי. בשנת 1988, הקים יחד עם הרב יגאל לוינשטיין את המכינה הקדם צבאית הראשונה "בני דוד" ביישוב עלי שבשומרון, שמטרתה להכין בחורים דתיים לשירות מלא בצה"ל, תוך עידודם לשירות מקסימלי ביחידות לוחמות וכקצינים. מסלול זה לא היה קיים לפני כן בישיבות ההסדר. הרב סדן הגה גם את הרעיון להקים מכינה קדם צבאית חילונית. מכינה ראשונה מסוג זה, "נחשון", הוקמה בשנת 1997. קצינים דתיים רבים בצה"ל הם בוגרי המכינה "בני דוד" ורואים ברב סדן את רבם. הוא דוגל בקו "ממלכתי" כלפי מדינת ישראל, בעקבות השקפותיו של רבו, הרב צבי טאו. הרב אלי סדן נשוי לוורדינה הלוי ולהם 12 ילדים. אחיו הוא רמי סדן, פרסומאי ויועץ תקשורתי. בנו הבכור, הרב יהודה, משמש כראש הישיבה הגבוהה של מוסדות בני דוד בעלי. גיסיו הם פרופ' יונתן הלוי, מנהל המרכז הרפואי שערי צדק והרב מיכה הלוי, רבה של פתח תקוה.
456
כל הזכויות שמורות למוסדות בני דוד - עלי. הדברים המובאים בהרצאות נאמרים במסגרת שיח פורה ומפרה בבית המדרש כחלק מלימוד עיוני, על מנת להבין את מכלול הדברים יש להאזין לכלל השיעור. אין להעתיק, לשדר, להפיץ, להציג בפומבי או למסור לצד שלישי כל חלק מהקטע דנן ללא קבלת הסכמה מראש ובכתב.
select
אמונה
כללי
מהר"ל
שו"ת הרב קלנר
הלכה
הלכות הסעודה
פרשיות השבוע
שבת ומועדים
תפילות ראש השנה - ניגונים
תנ"ך
הרצאות חול
הרצאות חול
מוסר