"המחלה היא בשכל" - סיבות הכפירה | מבוא למשנת הרב קוק [13] מאמר הדור

הרב נתנאל אלישיב

י"ג בטבת תשע"ז

"המחלה היא בשכל" - סיבות הכפירה | מבוא למשנת הרב קוק [13] מאמר הדור

הרב נתנאל אלישיב

י"ג בטבת תשע"ז
לקבלת כל התוצאות
כל הזכויות שמורות למוסדות בני דוד - עלי. הדברים המובאים בהרצאות נאמרים במסגרת שיח פורה ומפרה בבית המדרש כחלק מלימוד עיוני, על מנת להבין את מכלול הדברים יש להאזין לכלל השיעור. אין להעתיק, לשדר, להפיץ, להציג בפומבי או למסור לצד שלישי כל חלק מהקטע דנן ללא קבלת הסכמה מראש ובכתב.
תוצאות חיפוש עבור: כפירה
נושאשם הרבRabiIDIDשם השיעור סידרהתאריךאורך הורדה
אמונה הרב נתנאל אלישיב 26 12107 "המחלה היא בשכל" - סיבות הכפירה | מבוא למשנת הרב קוק [13] מאמר הדור מבוא למשנת הרב קוק - הרב נתנאל [תשע"ז] י"ג בטבת תשע"ז 1:08:10
אמונה הרב אלי סדן 14 11502 היחס לכפירה - ההדברות עם החילוניות | כללי כללי - הרב אלי ט באלול תשע"ו 1:05:25
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 9986 חידוש תפיסת העולם - הריפוי לכל מחלות הכפירה | אדר היקר [49] ''מאמר הדור'' עמ' קט' אדר היקר - הרב קשתיאל כ בכסלו תשע"ו 32:10
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 9885 השמחה וההתמודדות עם עולם הכפירה | איגרות [12] איגרות ראי''ה א' - איגרת מד' עמ' נ' אגרות הראי"ה - הרב קשתיאל ד בכסלו תשע"ו 50:05
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 9724 המבט הקטן של מחשבת הכפירה | אדר היקר [27] ''רעיונות לתולדות האדר''ת'' פרק ד' עמ' מב' אדר היקר - הרב קשתיאל י"ד בחשוון תשע"ו 36:55
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 9722 הכפירה כהרס השכל הישר | אדר היקר [25] ''רעיונות לתולדות האדר''ת'' פרק ד' עמ' מא' אדר היקר - הרב קשתיאל י"ב בחשוון תשע"ו 29:00
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 9714 אהבת האומה מובילה ליראת שמים | אדר היקר [22] ''רעיונות לתולדות האדר''ת'' פרק ד' עמ' לח' ו' חשון אדר היקר - הרב קשתיאל ו בחשוון תשע"ו 34:55
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 9658 הכרת התכונה שמביאה לשלווה גם בזמן הכפירה | אגרות [7] אגרות ראי''ה א' - אגרת מד' עמ' מה' אגרות הראי"ה - הרב קשתיאל ח בתשרי תשע"ו 37:25
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 9712 הניצחון על הכפירה - ע''י הגדלת השכל או המוסר והקדושה שבחיים | אדר היקר [18] ''רעיונות לתולדות האדר''ת'' פרק ד' עמ' לה' אדר היקר - הרב קשתיאל ח בתשרי תשע"ו 29:00
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 9624 מקור הכפירה והדרך בה אנו יכולים לתקנה | אדר היקר [15] ''רעיונות לתולדות האדר''ת'' פרק ג' עמ' לב' אדר היקר - הרב קשתיאל כ"ה באלול תשע"ה 28:00
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 9595 שורש הקדושה של הכפירה הוא התשובה | זרעונים [16] מאמר ''יסורים ממרקים'' זרעונים [תשע"ה - תשע"ו] כ באלול תשע"ה 39:20
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 9568 שני צדדי המטבע של הכפירה | זרעונים [15] מאמר ''יסורים ממרקים'' עמ' קכו' - קכז' זרעונים [תשע"ה - תשע"ו] י"ג באלול תשע"ה 39:55
אמונה הרב אלי סדן 14 9546 התמודדות עם הכפירה המתגברת | בניין אמונה [2] בנין אמונה תשע"ו - הרב אלי י"א באלול תשע"ה 52:55
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 9531 הניעור שהכפירה יוצרת | זרעונים [14] ''יסורים ממרקים'' עמ' קכו' זרעונים [תשע"ה - תשע"ו] ו באלול תשע"ה 47:40
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 9452 הצמיחה הנוצרת מהכפירה | מאמרי ראי''ה [161] מאמר קריאה גדולה עמ' 326 מאמרי הראי"ה - הרב קשתיאל ז בתמוז תשע"ה 33:40
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 9439 יסוד הראיה החיובית על תהליכי הגאולה המונעים ע''י כופרים בתורה ובאמונה | מאמרי ראי''ה [155] מאמר ממעמקי הקודש מאמרי הראי"ה - הרב קשתיאל ל בסיוון תשע"ה 27:20
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 9299 מחלוקת ועזות - הכפירה במהות ארץ ישראל | פרשת קרח פרשת שבוע ע"פ שיחות הרצי"ה - הרב קשתיאל ל בסיוון תשע"ה 43:05
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 8797 כפירה, יסוד הטוב, שימור השר בין הרוח והחומר | מאמרי ראי''ה [65] מאמר ''גרגירים הגיונים" מאמרי הראי"ה - הרב קשתיאל כ"ח בטבת תשע"ה 27:55
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 8736 הבנת ערכם של הכלים | זרעונים [17] מאמר יסורים ממרקים זרעונים [תשע"ה] כ"ז בטבת תשע"ה 36:30
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 8744 הכפירה - ההכרח לקילוף המדרגות הנמוכות במושגי היראה | למהלך האידיאות [6] פרק ד' למהלך האידיאות [תשע"ה] כ"ה בטבת תשע"ה 45:45
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 8718 הכפירה - הקליפה שאפשר להסיר | זרעונים [16] מאמר יסורים ממרקים זרעונים [תשע"ה] כ בטבת תשע"ה 42:45
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 8788 אנשי אמונה בעולם המעשה - כניצוץ האמונה בדור הכפירה | מאמרי ראי''ה [56] מאמר ''נתיבה'' מאמרי הראי"ה - הרב קשתיאל י"ח בטבת תשע"ה 11:40
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 8703 הדבש הנמצא בכפירה | זרעונים [15] מאמר יסורים ממרקים זרעונים [תשע"ה] י"ג בטבת תשע"ה 39:25
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 8687 מלחמתה של הכפירה בנמיכות הקומה | זרעונים [14] מאמר יסורים ממרקים זרעונים [תשע"ה] ו בטבת תשע"ה 42:15
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 8614 הכפירה גורמת לאיבוד החופש | מאמר קריאה גדולה [2] קריאה גדולה [תשע"ה] י"ג בכסלו תשע"ה 41:30
כתבי הראי"ה הרב אלי סדן 14 8424 העיוותים שיצרה האלילות ותגובת האטאיזם | יסודות [3] מאמר ערך התחיה ערך התחיה - ח"י רועי [תשע"ה] ה בחשוון תשע"ה 1:09:10
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 8369 ניצחון על הכפירה - הגברת חיי התוכן מתוך עריגה לאלוקות | מאמרי ראי''ה [17] מאמר תלמים מאמרי הראי"ה - הרב קשתיאל ה בתשרי תשע"ה 28:00
אמונה הרב אלי סדן 14 7923 תורה מן השמים [ שיעור שהועבר לרבנים בתפוצות] | כללי כללי - הרב אלי י בסיוון תשע"ד 1:36:15
אמונה הרב אלי סדן 14 7792 ההכרח ללמד אמונה בעמקות, והיחס הנכון לגבורתינו הצבאית [שיעור לרבנים מחו''ל] | שיעור כללי כללי - הרב אלי י"א באייר תשע"ד 1:06:20
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 7782 לידת הכפירה - חוסר האיזון בין אורות [אידיאלים] וכלים | אורות התחיה [50] פס' מז' אורות התחיה [תשע"ג] - הרב קשתיאל ט באייר תשע"ד 40:10
אמונה הרב אלי סדן 14 7755 סיבת הכפירה בדורנו - חוסר לימוד אמונה [שיעור לרבנים מחו''ל] | שיעור כללי כללי - הרב אלי ד באייר תשע"ד 1:03:50
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 7655 הדור חולה בעילוף וצמא וצריך להאיר לו את אורה של תורה | אגרות [1] אגרת פט' אגרות הראי"ה - הרב קלנר י"ט באדר א תשע"ד 40:55
הרב אלי סדן (נולד בד' באייר ה'תש"ח, 14 במאי 1948) הוא מייסד וראש מכינה קדם צבאית בני דוד, המכינה הקדם צבאית הראשונה בישראל. נולד בתל אביב. למד בבית הספר התיכון "צייטלין" והיה חבר בתנועת "בני עקיבא". התגייס לצנחנים ובמהלך השירות שירת במשך שנה כקומונר בסניף "בני עקיבא" ת"א צפון, וכן למד בישיבת כרם ביבנה. בתום השירות החל ללמוד פיזיקה באוניברסיטה העברית, אך לאחר שנה פרש מתוכנית הלימודים ועבר ללמוד בישיבת "מרכז הרב" בראשותו של הרב צבי יהודה הכהן קוק. למד בישיבה כ-13 שנים, בהן למד אצל הרצי"ה קוק, והרב צבי ישראל טאו והפך לאחד מתלמידיו הבולטים. במהלך לימודיו התבקש הרב סדן על ידי הרב צבי יהודה קוק לסייע בהקמת המושב "קשת" ברמת הגולן‏, וכן בהקמת גרעין תורני באילת. יחד עם הרב טאו, שימש כשליח הרצי"ה בנושא שחרור "אסירי ציון", ובהם נתן שרנסקי. הוא קיים מספר מפגשים עם אנשי ממשל בארצות הברית למען שחרורו של שרנסקי. בשנת 1988, הקים יחד עם הרב יגאל לוינשטיין את המכינה הקדם צבאית הראשונה "בני דוד" ביישוב עלי שבשומרון, שמטרתה להכין בחורים דתיים לשירות מלא בצה"ל, תוך עידודם לשירות מקסימלי ביחידות לוחמות וכקצינים. מסלול זה לא היה קיים לפני כן בישיבות ההסדר. הרב סדן הגה גם את הרעיון להקים מכינה קדם צבאית חילונית. מכינה ראשונה מסוג זה, "נחשון", הוקמה בשנת 1997. קצינים דתיים רבים בצה"ל הם בוגרי המכינה "בני דוד" ורואים ברב סדן את רבם. הוא דוגל בקו "ממלכתי" כלפי מדינת ישראל, בעקבות השקפותיו של רבו, הרב צבי טאו. הרב אלי סדן נשוי לוורדינה הלוי ולהם 12 ילדים. אחיו הוא רמי סדן, פרסומאי ויועץ תקשורתי. בנו הבכור, הרב יהודה, משמש כראש הישיבה הגבוהה של מוסדות בני דוד בעלי. גיסיו הם פרופ' יונתן הלוי, מנהל המרכז הרפואי שערי צדק והרב מיכה הלוי, רבה של פתח תקוה.
456
כל הזכויות שמורות למוסדות בני דוד - עלי. הדברים המובאים בהרצאות נאמרים במסגרת שיח פורה ומפרה בבית המדרש כחלק מלימוד עיוני, על מנת להבין את מכלול הדברים יש להאזין לכלל השיעור. אין להעתיק, לשדר, להפיץ, להציג בפומבי או למסור לצד שלישי כל חלק מהקטע דנן ללא קבלת הסכמה מראש ובכתב.
select
אמונה
כללי
מהר"ל
שו"ת הרב קלנר
הלכה
הלכות הסעודה
פרשיות השבוע
שבת ומועדים
תפילות ראש השנה - ניגונים
תנ"ך
הרצאות חול
הרצאות חול
מוסר