האיחוד בין נבואה להלכה | אורות הקודש א' [15] עמ' כד' סע' יז' - יח'

הרב אליעזר קשתיאל

ט"ו באלול תש"פ

האיחוד בין נבואה להלכה | אורות הקודש א' [15] עמ' כד' סע' יז' - יח'

הרב אליעזר קשתיאל

ט"ו באלול תש"פ
לקבלת כל התוצאות
כל הזכויות שמורות למוסדות בני דוד - עלי. הדברים המובאים בהרצאות נאמרים במסגרת שיח פורה ומפרה בבית המדרש כחלק מלימוד עיוני, על מנת להבין את מכלול הדברים יש להאזין לכלל השיעור. אין להעתיק, לשדר, להפיץ, להציג בפומבי או למסור לצד שלישי כל חלק מהקטע דנן ללא קבלת הסכמה מראש ובכתב.
תוצאות חיפוש עבור: נבואה
נושאשם הרבRabiIDIDשם השיעור סידרהתאריךאורך הורדה
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 16118 האיחוד בין נבואה להלכה | אורות הקודש א' [15] עמ' כד' סע' יז' - יח' אורות הקודש א' - הרב קשתיאל [תשפ'] ט"ו באלול תש"פ 46:35
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 16117 איחוד התורה והנבואה | אורות הקודש א' [14] עמ' כג' פס' טז' אורות הקודש א' - הרב קשתיאל [תשפ'] ח באלול תש"פ 42:25
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 13333 הפער בין הנבואות להתממשותם בפעול | פרשת תולדות פרשת שבוע ע"פ משך חכמה - הרב קשתיאל כ"ז בחשוון תשע"ח 40:35
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 13182 מראות הנבואה | דעת תבונות [35] דעת תבונות | הרב קשתיאל [תשע''ז] ט"ז באלול תשע"ז 25:45
אמונה הרב אוהד תירוש 12 11228 החשבון הראלי לעומת החשבון הנבואי | גבורות ה' [27] פרק ז' גבורות ה' - הרב אוהד כ"ז בסיוון תשע"ו 1:00:45
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 10710 המדרגות בנבואה וחידוד אופיה ותכונותיה | מורה נבוכים [98] חלק שני פרקים מה' - מו' מורה נבוכים - הרב קשתיאל ד באדר ב תשע"ו 43:10
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 10572 המדרגות בנבואה מצד ההשגחה ומצד מעלת הנביא | מורה נבוכים [96] חלק שני פרקים מד' - מה' מורה נבוכים - הרב קשתיאל כ באדר א תשע"ו 44:50
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 10493 כיצד מזהים נביא אמת? וארבע המדרגות במראה הנבואה | מורה נבוכים [94] חלק שני פרקים מ' - מא' מורה נבוכים - הרב קשתיאל ו באדר א תשע"ו 27:05
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 10374 דרכי השתלשלות הנבואה מהנביעה ועד המעיין | מורה נבוכים [92] חלק שני פרקים לז' - לח' מורה נבוכים - הרב קשתיאל כ"ג בשבט תשע"ו 1:06:35
תנ"ך הרב אליעזר קשתיאל 15 10354 חיזוק ההשגחה או הנבואה לעתיד | זכריה [11] פרק י' ספר זכריה - הרב קשתיאל כ"א בשבט תשע"ו 38:50
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 10329 המימד הלא בחירי בנבואה | מורה נבוכים [91] חלק שני המשך פרק לו' מורה נבוכים - הרב קשתיאל ט"ו בשבט תשע"ו 50:55
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 10211 מהי הנבואה שהיתה בהר סיני? | מורה נבוכים [89] חלק שני פרקים לג' - לד' מורה נבוכים - הרב קשתיאל א בשבט תשע"ו 40:55
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 10117 הנבואה במעמד הר סיני | מורה נבוכים [88] חלק שני פרקים לב' - לג מורה נבוכים - הרב קשתיאל ט"ז בטבת תשע"ו 53:30
תנ"ך הרב אליעזר קשתיאל 15 9919 מראות הנבואה - עבר או עתיד | זכריה [2] פרק א' פס' ז' - סוף הפרק ספר זכריה - הרב קשתיאל י בכסלו תשע"ו 44:15
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 9581 בין אהבה להתמכרות | אדר היקר [11] ''רעיונות לתולדות האדר''ת'' פרק ג' עמ' כח' אדר היקר - הרב קשתיאל י"ח באלול תשע"ה 34:35
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 9575 ההבדל בין נביאי ישראל לנביאי אומות העולם | תפארת ישראל [36] פרק כא' תפארת ישראל - הרב קשתיאל ט באלול תשע"ה 36:25
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 9516 הממסד השלטוני בארץ ישראל - יד אדם או מעשה אלוקים | פרשת שופטים פרשת שבוע ע"פ הרמב"ן - הרב קשתיאל ה באלול תשע"ה 36:45
מוסר הרב אוהד תירוש 12 9359 הנבואה היא איכות התורה והופעתה האין סופית | שמונה פרקים [27] פרק ז' שמונה פרקים- הרב אוהד [תשע"ה] י"א בתמוז תשע"ה 55:00
מוסר הרב אוהד תירוש 12 9342 פוטנציאל הנבואה נמצא בכולנו, צריך רק להשתלם בשכל ובמידות | שמונה פרקים [26] פרק ו' שמונה פרקים- הרב אוהד [תשע"ה] ד בתמוז תשע"ה 46:45
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 8767 קול הנבואה | אורות ישראל ותחיתו [26] פס' יג' אורות ישראל ותחיתו [תשע"ד] - הרב קלנר א בשבט תשע"ה 35:05
אמונה הרב אוהד תירוש 12 8569 השכל הוא חלק מהנפש וגם המהות שלה | שמונה פרקים [7] פרק א' שמונה פרקים- הרב אוהד [תשע"ה] ח בכסלו תשע"ה 1:02:10
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 8294 לימוד סתרי תורה = בהירות לאומית = נבואה לאומית | אורות התחיה [65] פס' סה' - סו' אורות התחיה [תשע"ג] - הרב קשתיאל י"ז באלול תשע"ד 47:20
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 8255 התעוררות הצורך לשלמות אישית ולאומית | אורות התחיה [64] פס' סד' אורות התחיה [תשע"ג] - הרב קשתיאל י באלול תשע"ד 48:40
אמונה הרב יוסף קלנר 23 8107 מהי נבואה ע''פ ריה''ל ויחס נבואת משה לשאר הנביאים | כוזרי [33] מאמר ראשון פס' פז' כוזרי מאמר ראשון [תשע"ד] - הרב יוסף קלנר י בתמוז תשע"ד 56:40
אמונה הרב אוהד תירוש 12 7667 החיים הישראליים משולים ללב באדם | ספר הכוזרי [55] מאמר שני פס' כט' - לג' כוזרי - הרב אוהד כ"ח באדר ב תשע"ד 1:02:30
אמונה הרב אוהד תירוש 12 7218 הנבואה המתגלה במקומות הקדושים | ספר הכוזרי [46] מאמר ראשון פס' יד' כוזרי - הרב אוהד כ"ו בטבת תשע"ד 57:30
אמונה הרב יוסף קלנר 23 7148 תיאור תקופת בית ראשון בצל הנבואה | שו''ת [10] שו''ת - הרב קלנר כ"ג בכסלו תשע"ד 41:10
אמונה הרב אוהד תירוש 12 6389 הצורך בפילוסופיה עקב העדר הנבואה | כוזרי [18] מאמר ראשון פסקה סד'-סז' כוזרי - הרב אוהד י בשבט תשע"ג 1:07:10
תנ"ך הרב אליעזר קשתיאל 15 5851 עזרא [7] פרקים ז'- ח'- המעבר בין הנבואה של בית ראשון לפרטי ההלכה של בית שני ספר עזרא - הרב קשתיאל ה בתמוז תשע"ב 48:35
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 9423 הדמיון היהודי מול הדמיון המערבי - כנבואה מול עבודה זרה | אורות ארץ ישראל [5] פס' ה' אורות ארץ ישראל [תשע"ב] - הרב קשתיאל כ"ה בתמוז תשע"א 42:00
שבת ומועדים הרב אליעזר קשתיאל 15 5236 מגילת אסתר- היחס בין הזמן לנצח | פורים חגים - הרב קשתיאל ד באדר ב תשע"א 39:35
פרשיות השבוע הרב אוהד תירוש 12 4795 התחדשות מושג הנבואה בעולם במפגש בין אברהם לאבימלך | פרשת וירא פרשת שבוע - הרב אוהד י"ג בחשוון תשע"א 59:00
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 2017 כוזרי [21] מאמר ראשון פס' קב' - נבואה,עוה''ב,שכר ועונש כוזרי - הרב קשתיאל כ"ו בשבט תשס"ז 1:07:00
הרב אלי סדן (נולד בד' באייר ה'תש"ח, 14 במאי 1948) הוא מייסד וראש מכינה קדם צבאית בני דוד, המכינה הקדם צבאית הראשונה בישראל. נולד בתל אביב. למד בבית הספר התיכון "צייטלין" והיה חבר בתנועת "בני עקיבא". התגייס לצנחנים ובמהלך השירות שירת במשך שנה כקומונר בסניף "בני עקיבא" ת"א צפון, וכן למד בישיבת כרם ביבנה. בתום השירות החל ללמוד פיזיקה באוניברסיטה העברית, אך לאחר שנה פרש מתוכנית הלימודים ועבר ללמוד בישיבת "מרכז הרב" בראשותו של הרב צבי יהודה הכהן קוק. למד בישיבה כ-13 שנים, בהן למד אצל הרצי"ה קוק, והרב צבי ישראל טאו והפך לאחד מתלמידיו הבולטים. במהלך לימודיו התבקש הרב סדן על ידי הרב צבי יהודה קוק לסייע בהקמת המושב "קשת" ברמת הגולן‏, וכן בהקמת גרעין תורני באילת. יחד עם הרב טאו, שימש כשליח הרצי"ה בנושא שחרור "אסירי ציון", ובהם נתן שרנסקי. הוא קיים מספר מפגשים עם אנשי ממשל בארצות הברית למען שחרורו של שרנסקי. בשנת 1988, הקים יחד עם הרב יגאל לוינשטיין את המכינה הקדם צבאית הראשונה "בני דוד" ביישוב עלי שבשומרון, שמטרתה להכין בחורים דתיים לשירות מלא בצה"ל, תוך עידודם לשירות מקסימלי ביחידות לוחמות וכקצינים. מסלול זה לא היה קיים לפני כן בישיבות ההסדר. הרב סדן הגה גם את הרעיון להקים מכינה קדם צבאית חילונית. מכינה ראשונה מסוג זה, "נחשון", הוקמה בשנת 1997. קצינים דתיים רבים בצה"ל הם בוגרי המכינה "בני דוד" ורואים ברב סדן את רבם. הוא דוגל בקו "ממלכתי" כלפי מדינת ישראל, בעקבות השקפותיו של רבו, הרב צבי טאו. הרב אלי סדן נשוי לוורדינה הלוי ולהם 12 ילדים. אחיו הוא רמי סדן, פרסומאי ויועץ תקשורתי. בנו הבכור, הרב יהודה, משמש כראש הישיבה הגבוהה של מוסדות בני דוד בעלי. גיסיו הם פרופ' יונתן הלוי, מנהל המרכז הרפואי שערי צדק והרב מיכה הלוי, רבה של פתח תקוה.
456
כל הזכויות שמורות למוסדות בני דוד - עלי. הדברים המובאים בהרצאות נאמרים במסגרת שיח פורה ומפרה בבית המדרש כחלק מלימוד עיוני, על מנת להבין את מכלול הדברים יש להאזין לכלל השיעור. אין להעתיק, לשדר, להפיץ, להציג בפומבי או למסור לצד שלישי כל חלק מהקטע דנן ללא קבלת הסכמה מראש ובכתב.
select
אמונה
כללי
מהר"ל
שו"ת הרב קלנר
שו"ת הרב קשתיאל
הלכה
הלכות הסעודה
פרשיות השבוע
בראשית
שבת ומועדים
תפילות ראש השנה - ניגונים
תנ"ך