פעולתו של משה כמכניסה את ראובן לכלל ישראל על אף חטאיו | פרשת כי תשא

הרב אוהד תירוש

ט"ו באדר א תשע"ט

פעולתו של משה כמכניסה את ראובן לכלל ישראל על אף חטאיו | פרשת כי תשא

הרב אוהד תירוש

ט"ו באדר א תשע"ט
לקבלת כל התוצאות
כל הזכויות שמורות למוסדות בני דוד - עלי. הדברים המובאים בהרצאות נאמרים במסגרת שיח פורה ומפרה בבית המדרש כחלק מלימוד עיוני, על מנת להבין את מכלול הדברים יש להאזין לכלל השיעור. אין להעתיק, לשדר, להפיץ, להציג בפומבי או למסור לצד שלישי כל חלק מהקטע דנן ללא קבלת הסכמה מראש ובכתב.
תוצאות חיפוש עבור: משה רבנו
נושאשם הרבRabiIDIDשם השיעור סידרהתאריךאורך הורדה
פרשיות השבוע הרב אוהד תירוש 12 14789 פעולתו של משה כמכניסה את ראובן לכלל ישראל על אף חטאיו | פרשת כי תשא פרשת שבוע ע"פ ר' צדוק - הרב אוהד ט"ו באדר א תשע"ט 58:35
פרשיות השבוע הרב אוהד תירוש 12 14584 אורו של משה - מילה ותשובה מכוננות תקוה | פרשת שמות פרשת שבוע ע"פ ר' צדוק - הרב אוהד י"ח בטבת תשע"ט 1:02:50
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 14117 הנהגת משה לעומת הנהגת שאר הנביאים | פרשת חקת פרשת שבוע ע"פ משך חכמה - הרב קשתיאל ח בתמוז תשע"ח 45:55
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 12978 ההבדל בין נבואת משה לנבואת שאר הנביאים | פרשת מטות - מסעי פרשת שבוע ע"פ המהר"ל | הרב קשתיאל כ"ו בתמוז תשע"ז 48:30
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 12318 גדלותו של משה אל מול עם ישראל | פרשת יתרו פרשת שבוע ע"פ המהר"ל | הרב קשתיאל כ בשבט תשע"ז 45:55
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 12158 גאולה מול ישועה | פרשת שמות פרשת שבוע ע"פ המהר"ל | הרב קשתיאל כ"א בטבת תשע"ז 42:45
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 10710 המדרגות בנבואה וחידוד אופיה ותכונותיה | מורה נבוכים [98] חלק שני פרקים מה' - מו' מורה נבוכים - הרב קשתיאל ד באדר ב תשע"ו 43:10
אמונה הרב אלי סדן 14 10543 צריך עצבים של ברזל, אפשר להתפוצץ [מתוך שיעור שהעביר הרב ליום פטירת הרצי"ה] | כללי כללי - הרב אלי י"ד באדר א תשע"ו 6:30
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 10341 האמונה בה' ומחלטות נבואת משה - מהות מעמד הר סיני | פרשת יתרו פרשת שבוע ע"פ הרמב"ן - הרב קשתיאל י"ח בשבט תשע"ו 40:00
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 10171 יום הולדת לפסוק ''וידבר ה' אל משה לאמר'' - לדמותו של משה | פרשת וארא פרשת שבוע (בוגר"צ) - הרב קשתיאל כ"ו בטבת תשע"ו 38:45
פרשיות השבוע הרב אוהד תירוש 12 10174 מהאבות למשה - מהשגת אל שדי לדעת יקוק | פרשת וארא פרשת שבוע ע"פ ר' צדוק - הרב אוהד כ"ה בטבת תשע"ו 1:11:40
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 10122 בירור משימתו של משה - הגואל או מביא התורה | פרשת שמות פרשת שבוע ע"פ הרמב"ן - הרב קשתיאל י"ט בטבת תשע"ו 42:15
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 10052 איך מנהיגים את העם בעיתות משבר? | אדר היקר [52] עין אי''ה ברכות ב' עמ' 387 אדר היקר - הרב קשתיאל ט בטבת תשע"ו 34:30
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 9625 למה המציאות לא יכולה לקבל תורה ומשה רבינו כן? | תפארת ישראל [38] פרק כג' תפארת ישראל - הרב קשתיאל כ"ג באלול תשע"ה 29:40
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 9611 הקדושה מגיעה דרך החוכמה | אורות הקודש ב' [3] פס' ''הקודש העצמי'' עמ' רפה' אורות הקודש ב' - הרב קשתיאל כ באלול תשע"ה 32:15
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 9576 מעלות משה ואהרון | תפארת ישראל [37] פרקים כא' - כב' [חסר חלק מהשיעור] תפארת ישראל - הרב קשתיאל ט"ז באלול תשע"ה 21:50
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 9575 ההבדל בין נביאי ישראל לנביאי אומות העולם | תפארת ישראל [36] פרק כא' תפארת ישראל - הרב קשתיאל ט באלול תשע"ה 36:25
תנ"ך הרב אליעזר קשתיאל 15 9508 הכניסה לארץ - התמודדות עם מותו של משה | ספר יהושע [1] פרק א' ספר יהושע [תשע"ו] - הרב קשתיאל ג באלול תשע"ה 45:45
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 9442 איש הכלל ואיש הפרט | פרשת מטות - מסעי פרשת שבוע ע"פ שיחות הרצי"ה - הרב קשתיאל כ"ט בתמוז תשע"ה 47:05
מוסר הרב אוהד תירוש 12 9382 גדולתו של משה רבנו | שמונה פרקים [28] סוף פרק ז' שמונה פרקים- הרב אוהד [תשע"ה] י"ח בתמוז תשע"ה 46:15
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 9363 בירור מיהו איש הרוח היהודי מדמותן של האבות | פרשת בלק פרשת שבוע ע"פ שיחות הרצי"ה - הרב קשתיאל י"ג בתמוז תשע"ה 41:50
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 8710 הניגוד בין משה רבנו לתפיסת העולם המצרית | פרשת שמות פרשת שבוע (מכינה) - הרב קשתיאל י"ז בטבת תשע"ה 36:35
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 8389 שבירת הלוחות - יסוד כל התורה כולה | פרשת וזאת הברכה פרשת שבוע ע"פ שיחות הרצי"ה - הרב קשתיאל כ"א בתשרי תשע"ה 44:05
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 8108 שילוב עם ישראל והקב"ה בכיבושה וחלוקתה של ארץ ישראל | פרשת פנחס פרשת שבוע (מכינה) - הרב קשתיאל י"ג בתמוז תשע"ד 13:00
אמונה הרב יוסף קלנר 23 8107 מהי נבואה ע''פ ריה''ל ויחס נבואת משה לשאר הנביאים | כוזרי [33] מאמר ראשון פס' פז' כוזרי מאמר ראשון [תשע"ד] - הרב יוסף קלנר י בתמוז תשע"ד 56:40
כתבי הראי"ה הרב יגאל לוינשטיין 44 7065 ההבדל בין מדרגת משה ביראת שמים לביננו | עין אי"ה שבת א' פרק שני פס' לב' יראת שמים כללי - הרב יגאל י"ז בחשוון תשע"ד 1:01:10
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 6897 נבואת משה רבנו כתיקון חטאו של האדם הראשון | מורה נבוכים [7] חלק ראשון פרקים ג' -ד' מורה נבוכים - הרב קשתיאל ט בחשוון תשע"ד 44:10
כתבי הראי"ה הרב יגאל לוינשטיין 44 7032 ההבדל בין מדרגת היראת שמים של משה לביננו | עין איה ברכות ב' פרק חמישי פס' קח' יראת שמים כללי - הרב יגאל ז בתשרי תשע"ד 1:04:50
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 5324 דמותו של משה ועניינה של השבת | פרשת בעלותך פרשת שבוע (בוגר"צ) - הרב קשתיאל ז בסיוון תשע"א 50:35
פרשיות השבוע הרב אלי סדן 14 5017 משה רבנו | פרשת שמות פרשת שבוע - הרב אלי ט"ז בטבת תשע"א 1:09:45
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 4541 משה ויהושע- מנהיגים שונים ודרכי הנהגה שונות כללי - הרב קשתיאל ה בתמוז תש"ע 30:20
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 3578 משה מול משיח [ע"פ הדרוש לבהעלותך בשמונה פרקים] | פרשת בהעלותך פרשת שבוע (בוגר"צ) - הרב קשתיאל י"ב בסיוון תשס"ט 43:20
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 1220 פרשת חקת [תשס"ה] כעס ואמונה אצל משה רבינו פרשת שבוע (מכינה) - הרב קשתיאל ל בסיוון תשס"ה 48 ד'
הרב אלי סדן (נולד בד' באייר ה'תש"ח, 14 במאי 1948) הוא מייסד וראש מכינה קדם צבאית בני דוד, המכינה הקדם צבאית הראשונה בישראל. נולד בתל אביב. למד בבית הספר התיכון "צייטלין" והיה חבר בתנועת "בני עקיבא". התגייס לצנחנים ובמהלך השירות שירת במשך שנה כקומונר בסניף "בני עקיבא" ת"א צפון, וכן למד בישיבת כרם ביבנה. בתום השירות החל ללמוד פיזיקה באוניברסיטה העברית, אך לאחר שנה פרש מתוכנית הלימודים ועבר ללמוד בישיבת "מרכז הרב" בראשותו של הרב צבי יהודה הכהן קוק. למד בישיבה כ-13 שנים, בהן למד אצל הרצי"ה קוק, והרב צבי ישראל טאו והפך לאחד מתלמידיו הבולטים. במהלך לימודיו התבקש הרב סדן על ידי הרב צבי יהודה קוק לסייע בהקמת המושב "קשת" ברמת הגולן‏, וכן בהקמת גרעין תורני באילת. יחד עם הרב טאו, שימש כשליח הרצי"ה בנושא שחרור "אסירי ציון", ובהם נתן שרנסקי. הוא קיים מספר מפגשים עם אנשי ממשל בארצות הברית למען שחרורו של שרנסקי. בשנת 1988, הקים יחד עם הרב יגאל לוינשטיין את המכינה הקדם צבאית הראשונה "בני דוד" ביישוב עלי שבשומרון, שמטרתה להכין בחורים דתיים לשירות מלא בצה"ל, תוך עידודם לשירות מקסימלי ביחידות לוחמות וכקצינים. מסלול זה לא היה קיים לפני כן בישיבות ההסדר. הרב סדן הגה גם את הרעיון להקים מכינה קדם צבאית חילונית. מכינה ראשונה מסוג זה, "נחשון", הוקמה בשנת 1997. קצינים דתיים רבים בצה"ל הם בוגרי המכינה "בני דוד" ורואים ברב סדן את רבם. הוא דוגל בקו "ממלכתי" כלפי מדינת ישראל, בעקבות השקפותיו של רבו, הרב צבי טאו. הרב אלי סדן נשוי לוורדינה הלוי ולהם 12 ילדים. אחיו הוא רמי סדן, פרסומאי ויועץ תקשורתי. בנו הבכור, הרב יהודה, משמש כראש הישיבה הגבוהה של מוסדות בני דוד בעלי. גיסיו הם פרופ' יונתן הלוי, מנהל המרכז הרפואי שערי צדק והרב מיכה הלוי, רבה של פתח תקוה.
456
כל הזכויות שמורות למוסדות בני דוד - עלי. הדברים המובאים בהרצאות נאמרים במסגרת שיח פורה ומפרה בבית המדרש כחלק מלימוד עיוני, על מנת להבין את מכלול הדברים יש להאזין לכלל השיעור. אין להעתיק, לשדר, להפיץ, להציג בפומבי או למסור לצד שלישי כל חלק מהקטע דנן ללא קבלת הסכמה מראש ובכתב.
select
אמונה
כללי
מהר"ל
שו"ת הרב קלנר
הלכה
הלכות הסעודה
פרשיות השבוע
שבת ומועדים
תפילות ראש השנה - ניגונים
תנ"ך
הרצאות חול
הרצאות חול
מוסר