התשובה שלנו - הופעת הקב''ה בנו | שיחת פתיחה

הרב אוהד תירוש

ט"ז באלול תשע"ט

התשובה שלנו - הופעת הקב''ה בנו | שיחת פתיחה

הרב אוהד תירוש

ט"ז באלול תשע"ט
לקבלת כל התוצאות
כל הזכויות שמורות למוסדות בני דוד - עלי. הדברים המובאים בהרצאות נאמרים במסגרת שיח פורה ומפרה בבית המדרש כחלק מלימוד עיוני, על מנת להבין את מכלול הדברים יש להאזין לכלל השיעור. אין להעתיק, לשדר, להפיץ, להציג בפומבי או למסור לצד שלישי כל חלק מהקטע דנן ללא קבלת הסכמה מראש ובכתב.
שיעורים מומלצים:
נושאשם הרבIDIDשם השיעור סידרהתאריךאורך הורדה
הלכה הרב אברהם שילר 41 16078 שיעור לתוקעים ומתקיעים | כללי הלכה - הרב שילר כ"ד באלול תש"פ 46:30
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 16071 "בפיך ובלבבך לעשותו" - השינוי מתחיל מהפה | פרשת ניצבים וילך פרשת שבוע (מכינה) - הרב קשתיאל כ באלול תש"פ 35:00
מוסר הרב אליעזר קשתיאל 15 16070 התבוננות בנקודות הרעות של הרשע מחזירות אותו בתשובה | שיעור כללי כללי - הרב קשתיאל י"ט באלול תש"פ 40:45
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 16024 אין מציאות אלא אהבת ה' | שיעור כללי [פתיחת זמן אלול תשפ"א] כללי - הרב קשתיאל ג באלול תש"פ 46:40
אמונה הרב אוהד תירוש 12 16038 ערכה של תורה ולימודה | שיחת פתיחה לזמן אלול כללי - הרב אוהד ג באלול תש"פ 50:55
אמונה הרב אוהד תירוש 12 16040 קווים לדמותו של הרב קוק | שיעור לג' באלול כללי - הרב אוהד ג באלול תש"פ 59:50
אנשי אמונה בעולם המעשה הרב יגאל לוינשטיין 44 16025 מחיר ההשתלבות בחברה הישראלית [מחשבות בעקבות נאומה של ח"כ תהילה פרידמן] כללי - הרב יגאל כ"ט באב תש"פ 20:25
אמונה הרב אופיר וולס 53 14722 מה המעלה הכי גדולה של הצדקה ומדוע? | כללי כללי - הרב אופיר כ"ח בשבט תשע"ט 6:40
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 14286 אהבה - קשר של סימפטיה לכל | מידות ראיה [2] אהבה פס' א' - ב' מידות הראי"ה - הרב קשתיאל [תשע"ט] ט באלול תשע"ח 1:10:30
אמונה הרב אלי סדן 14 13064 החידוש של הרב קוק בעולם התשובה | לכבוד ג' אלול - יום פטירת הרב שיעור שני חלק א' כללי - הרב אלי ז באלול תשע"ז 49:10
הלכה הרב אליעזר קשתיאל 15 11607 האם ראש השנה הוא יום טוב ? | ראש השנה - הלכה הלכה - הרב קשתיאל כ"ה באלול תשע"ו 31:45
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 5367 חודש אלול - זמן בניית הרצון והשפעתו | שיעור כללי כללי - הרב קשתיאל ט באלול תשע"א 43:25
מוסר הרב אליעזר קשתיאל 15 4674 חודש אלול - כמקור לפרידות מהרגלים מיותרים | שיעור כללי כללי - הרב קשתיאל ט באלול תש"ע 31:45
שיעורים אחרונים:
נושאשם הרבRabiIDIDשם השיעור סידרהתאריךאורך הורדה
שבת ומועדים הרב אוהד תירוש 12 16087 יראת השופר והשבת | שיעור לראש השנה שחל בשבת חגים - הרב אוהד כ"ז באלול תש"פ 50:55
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 16084 השופר מתווה הדרך בעבודת ה' | שיעור כללי חגים - הרב קשתיאל כ"ו באלול תש"פ 48:45
מוסר הרב אוהד תירוש 12 16085 התגלות י"ג מידות בחודש אלול ובחודש תשרי | שפת אמת לחודש אלול [15] שנת תרנ"ט שפת אמת לחודש אלול [תשפ"א] - הרב אוהד כ"ה באלול תש"פ 11:25
כתבי הראי"ה הרב נתנאל אלישיב 26 16051 גישות הפוכות ומשלימות- ספורט תחרותי כדוגמה | החיים על פי עין איה [36] עין איה שבת א' פרק ב' פס' קיב' החיים על פי עין איה - הרב נתנאל [תש'פ] כ"ד באלול תש"פ 1:00
הלכה הרב אברהם שילר 41 16078 שיעור לתוקעים ומתקיעים | כללי הלכה - הרב שילר כ"ד באלול תש"פ 46:30
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 16083 מהות התפילה היא החזרת השכינה | כוזרי [39] מאמר שלישי יט'- כב' כוזרי - הרב קשתיאל [תש'פ] כ"א באלול תש"פ 47:15
מוסר הרב אוהד תירוש 12 16076 על ידי התשובה של עמ"י הימים האלה מתגלים כימי רצון | שפת אמת לחודש אלול [14] שנת תרנ"ט שפת אמת לחודש אלול [תשפ"א] - הרב אוהד כ"א באלול תש"פ 8:30
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 16071 "בפיך ובלבבך לעשותו" - השינוי מתחיל מהפה | פרשת ניצבים וילך פרשת שבוע (מכינה) - הרב קשתיאל כ באלול תש"פ 35:00
הרב אופיר וולס 53 16079 הסכם יששכר וזבולון- שותפות בלימוד התורה | סוגיות אקטואליות עפ"י ההלכה סוגיות אקטואליות ע"פ ההלכה- הרב אופיר כ באלול תש"פ 56:50
מוסר הרב אוהד תירוש 12 16075 עיקר התשובה: להזכר שאנחנו עובדי ה' והשליחים שלו | שפת אמת לחודש אלול [13] שנת תרנ"ז שפת אמת לחודש אלול [תשפ"א] - הרב אוהד כ באלול תש"פ 15:00
שבת ומועדים הרב אלי סדן 14 16086 השבת וראש השנה כצוהר להופעת הקדושה העליונה | שיעור לראש השנה חגים - הרב אלי י"ט באלול תש"פ 1:07:10
מוסר הרב אליעזר קשתיאל 15 16070 התבוננות בנקודות הרעות של הרשע מחזירות אותו בתשובה | שיעור כללי כללי - הרב קשתיאל י"ט באלול תש"פ 40:45
מוסר הרב אוהד תירוש 12 16074 זוכים למידת הרחמים על ידי גילוי הנק' הפנימית הייחודית של עמ"י | שפת אמת לחודש אלול [12] שנת תרמ"ח שפת אמת לחודש אלול [תשפ"א] - הרב אוהד י"ט באלול תש"פ 14:00
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 16080 השפעת סדר עולם הכוכבים על עולמנו ועל עמ"י | דרך ה' [16] חלק ב' פרק ז' דרך ה' - הרב קשתיאל [תשפ'] י"ח באלול תש"פ 46:15
מוסר הרב אוהד תירוש 12 16073 התודעה של עם ישראל - רק לעשות רצונו | שפת אמת לחודש אלול [11] שנת תרמ"ח שפת אמת לחודש אלול [תשפ"א] - הרב אוהד י"ח באלול תש"פ 13:50
מוסר הרב אוהד תירוש 12 16077 יציאה מאזור הנוחות- לכל דבר יש מחיר | התקדמות בחיים [3] כללי - הרב אוהד י"ח באלול תש"פ 43:40
אמונה הרב אלי סדן 14 16064 מהי משמעות האדם בעולם? | סוגיות באורות [2] מאמר ערך התחיה סוגיות באורות - הרב אלי י"ח באלול תש"פ 01:13:40
תנ"ך הרב אליעזר קשתיאל 15 16052 הכרה בצדק האלוקי | ספר תהילים [2] פרקים ג'-ד' ספר תהילים [תשפ"א] - הרב קשתיאל י"ז באלול תש"פ 1:01:30
מוסר הרב אוהד תירוש 12 16066 ימים של קרבה ושל תפילה | שפת אמת לחודש אלול [10] שנת תרמ"ז-תרמ"ח שפת אמת לחודש אלול [תשפ"א] - הרב אוהד י"ז באלול תש"פ 16:30
מוסר הרב אוהד תירוש 12 16065 אלול- התכלית הנרצה של כל מעשי השנה | שפת אמת לחודש אלול [9] שנת תרמ"ד שפת אמת לחודש אלול [תשפ"א] - הרב אוהד י"ד באלול תש"פ 14:15
הרב אלי סדן (נולד בד' באייר ה'תש"ח, 14 במאי 1948) הוא מייסד וראש מכינה קדם צבאית בני דוד, המכינה הקדם צבאית הראשונה בישראל. נולד בתל אביב. למד בבית הספר התיכון "צייטלין" והיה חבר בתנועת "בני עקיבא". התגייס לצנחנים ובמהלך השירות שירת במשך שנה כקומונר בסניף "בני עקיבא" ת"א צפון, וכן למד בישיבת כרם ביבנה. בתום השירות החל ללמוד פיזיקה באוניברסיטה העברית, אך לאחר שנה פרש מתוכנית הלימודים ועבר ללמוד בישיבת "מרכז הרב" בראשותו של הרב צבי יהודה הכהן קוק. למד בישיבה כ-13 שנים, בהן למד אצל הרצי"ה קוק, והרב צבי ישראל טאו והפך לאחד מתלמידיו הבולטים. במהלך לימודיו התבקש הרב סדן על ידי הרב צבי יהודה קוק לסייע בהקמת המושב "קשת" ברמת הגולן‏, וכן בהקמת גרעין תורני באילת. יחד עם הרב טאו, שימש כשליח הרצי"ה בנושא שחרור "אסירי ציון", ובהם נתן שרנסקי. הוא קיים מספר מפגשים עם אנשי ממשל בארצות הברית למען שחרורו של שרנסקי. בשנת 1988, הקים יחד עם הרב יגאל לוינשטיין את המכינה הקדם צבאית הראשונה "בני דוד" ביישוב עלי שבשומרון, שמטרתה להכין בחורים דתיים לשירות מלא בצה"ל, תוך עידודם לשירות מקסימלי ביחידות לוחמות וכקצינים. מסלול זה לא היה קיים לפני כן בישיבות ההסדר. הרב סדן הגה גם את הרעיון להקים מכינה קדם צבאית חילונית. מכינה ראשונה מסוג זה, "נחשון", הוקמה בשנת 1997. קצינים דתיים רבים בצה"ל הם בוגרי המכינה "בני דוד" ורואים ברב סדן את רבם. הוא דוגל בקו "ממלכתי" כלפי מדינת ישראל, בעקבות השקפותיו של רבו, הרב צבי טאו. הרב אלי סדן נשוי לוורדינה הלוי ולהם 12 ילדים. אחיו הוא רמי סדן, פרסומאי ויועץ תקשורתי. בנו הבכור, הרב יהודה, משמש כראש הישיבה הגבוהה של מוסדות בני דוד בעלי. גיסיו הם פרופ' יונתן הלוי, מנהל המרכז הרפואי שערי צדק והרב מיכה הלוי, רבה של פתח תקוה.
456
כל הזכויות שמורות למוסדות בני דוד - עלי. הדברים המובאים בהרצאות נאמרים במסגרת שיח פורה ומפרה בבית המדרש כחלק מלימוד עיוני, על מנת להבין את מכלול הדברים יש להאזין לכלל השיעור. אין להעתיק, לשדר, להפיץ, להציג בפומבי או למסור לצד שלישי כל חלק מהקטע דנן ללא קבלת הסכמה מראש ובכתב.
select
אמונה
כללי
מהר"ל
שו"ת הרב קלנר
הלכה
הלכות הסעודה
פרשיות השבוע
שבת ומועדים
תפילות ראש השנה - ניגונים
תנ"ך
הרצאות חול
הרצאות חול
מוסר
כתבי הראי"ה