קטונתי מכל החסדים | פרשת שמיני

הרב אוהד תירוש

כ"א באדר ב תשע"ט

קטונתי מכל החסדים | פרשת שמיני

הרב אוהד תירוש

כ"א באדר ב תשע"ט
לקבלת כל התוצאות
כל הזכויות שמורות למוסדות בני דוד - עלי. הדברים המובאים בהרצאות נאמרים במסגרת שיח פורה ומפרה בבית המדרש כחלק מלימוד עיוני, על מנת להבין את מכלול הדברים יש להאזין לכלל השיעור. אין להעתיק, לשדר, להפיץ, להציג בפומבי או למסור לצד שלישי כל חלק מהקטע דנן ללא קבלת הסכמה מראש ובכתב.
שיעורים מומלצים:
נושאשם הרבIDIDשם השיעור סידרהתאריךאורך הורדה
פרשיות השבוע הרב עקיבא קשתיאל 46 19136 טבע ונס -פורים ופסח | פרשת שמיני [טועמיה] טועמיה - דבר תורה לשבת | הרב עקיבא כ"ה באדר ב תשפ"ד 06:00
שבת ומועדים הרב אלי סדן 14 19149 פסח מצה ומרור | פסח חגים - הרב אלי כ"ד באדר ב תשפ"ד 1:30:20
שבת ומועדים הרב אלי סדן 14 19135 יציאת מצרים כבסיס להשראת שכינה בעם ישראל | שיעור לפסח חגים - הרב אלי כ"ג באדר ב תשפ"ד 1:15:25
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 19065 בזכות המתנדבים בעם יגיע הניצחון המוחלט | כללי מלחמת 'משיב הרוח' [חרבות ברזל] א באדר ב תשפ"ד 34:25
אמונה הרב אלי סדן 14 19033 הסכנה ברוחניות ללא מחויבות | כללי כללי - הרב אלי י"ז באדר א תשפ"ד 1:09:40
אמונה הרב יגאל לוינשטיין 44 18821 השאיפה לשלום הנכשלת | מלחמת 'משיב הרוח' מלחמת 'משיב הרוח' [חרבות ברזל] י"ד בכסלו תשפ"ד 1:08:35
שבת ומועדים כללי 37 18135 מבנה וסדר ההגדה - הרב יוסף צבי רימון | פסח רבנים-כללי י"ט באדר תשפ"ג 01:13:15
שבת ומועדים הרב אברהם שילר 41 17026 מהלכות פסח חגים - הרב שילר י"ח באדר ב תשפ"ב 01:15:15
שבת ומועדים הרב אליעזר בראון 56 15823 אנחנו באמת רוצים חופש? | פסח כללי - הרב בראון ז בניסן תש"פ 50:10
שבת ומועדים הרב איתן קופמן 52 15814 מתחיל בגנות ומסיים בשבח - שלוש דרגות ביחס לגנות | פסח חגים - הרב איתן קופמן ו בניסן תש"פ 42:40
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 7763 החסרונות מביאים להתייעצות בין האנשים | פרשת תזריע פרשת שבוע (מכינה) - הרב קשתיאל כ"ז באדר ב תשע"ד 9:25
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 7654 איסור קטניות בפסח | פרשת תזריע מצווה בפרשה - הרב קשתיאל כ"ה באדר ב תשע"ד 1:05:20
שיעורים אחרונים:
נושאשם הרבRabiIDIDשם השיעור סידרהתאריךאורך הורדה
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 19152 אורות הקודש א' [140] עמ' רעז' -רעח' פס' קא אורות הקודש א' - הרב קשתיאל [תשפ'] כ"ו בניסן תשפ"ד 37:55
פרשיות השבוע הרב עקיבא קשתיאל 46 19151 "נגעים באים על צרות עין" | פרשת תזריע [טועמיה] טועמיה - דבר תורה לשבת | הרב עקיבא ד בניסן תשפ"ד 04:00
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 19153 אורות ישראל 39 פרק ה' פס' ג אורות - הרב קשתיאל [תשע"ח] כ"ו באדר ב תשפ"ד 35:55
אנשי אמונה בעולם המעשה הרב יגאל לוינשטיין 44 19137 גיוס חרדים - להתבונן במרוכבות | תוכנית קדמא תוכנית קדמא [תשפ"ד] כ"ה באדר ב תשפ"ד 51:40
פרשיות השבוע הרב עקיבא קשתיאל 46 19136 טבע ונס -פורים ופסח | פרשת שמיני [טועמיה] טועמיה - דבר תורה לשבת | הרב עקיבא כ"ה באדר ב תשפ"ד 06:00
אנשי אמונה בעולם המעשה הרב עמית זולדן 69 19144 רב תכליתי - סיפורו של רב צבאי | הרב עמית זולדן [הפודקאסט של 'בני דוד'] פודקאסט 'בני דוד' כ"ה באדר ב תשפ"ד 40:00
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 19140 הכתב האשורי ותרגום נתנו בסיני | תפארת ישראל [100], פרק סד -סה תפארת ישראל - הרב קשתיאל [תשפ"א] כ"ד באדר ב תשפ"ד 44:15
פרשיות השבוע הרב אוהד תירוש 12 19146 היום השמיני הוא יום של שמחה והויה בארץ | פרשת שמיני פרשת שבוע ע"פ ר' צדוק - הרב אוהד כ"ד באדר ב תשפ"ד 50:55
שבת ומועדים הרב אלי סדן 14 19149 פסח מצה ומרור | פסח חגים - הרב אלי כ"ד באדר ב תשפ"ד 1:30:20
אמונה הרב אוהד תירוש 12 19145 גבורת בין הזמנים כללי - הרב אוהד כ"ג באדר ב תשפ"ד 37:35
מוסר הרב אליעזר קשתיאל 15 19133 דבקות במטרה מבטלת רעשי רקע | מסילת ישרים [56] , פרק כב' מסילת ישרים - הרב קשתיאל [תשפ"ב] כ"ג באדר ב תשפ"ד 50:30
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 19142 המחלה - המחשבה וזיהוי מיהו הדור | מאמר הדור [3] , אדר היקר עמ' קט - קי מאמר הדור - הרב קלנר [תשפ"ד] כ"ג באדר ב תשפ"ד 1:03:50
שבת ומועדים הרב אלי סדן 14 19135 יציאת מצרים כבסיס להשראת שכינה בעם ישראל | שיעור לפסח חגים - הרב אלי כ"ג באדר ב תשפ"ד 1:15:25
אמונה הרב יוסף קלנר 23 19143 מעבר החוכמה בין אומות | כוזרי [49]סע' סח' כוזרי הרב קלנר [תשפ"ג] כ"ג באדר ב תשפ"ד 40:15
כתבי הראי"ה הרב עקיבא קשתיאל 46 19134 הקדושה שבטבע | אורות התחיה [50] , פס' כח' אורות התחיה - הרב עקיבא [תשפ"ג] כ"ב באדר ב תשפ"ד 41:10
שבת ומועדים הרב יהודה סדן 49 19148 קדושת הזמנים | פסח חגים - הרב יהודה סדן כ"ב באדר ב תשפ"ד 54:20
פרשיות השבוע הרב פנחס עציון 58 19141 אש התמיד שבכל אחד | פרשת צו פרשת שבוע - הרב פנחס כ"א באדר ב תשפ"ד 24:35
אמונה הרב יהודה סדן 49 19147 חטא העגל | כוזרי [18] סע' צו' -צט' כוזרי [תשפ"ד] הרב יהודה סדן כ"א באדר ב תשפ"ד 54:15
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 19139 אורות ישראל [38] פרק ה' פס' ב אורות - הרב קשתיאל [תשע"ח] י"ט באדר ב תשפ"ד 26:00
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 19138 ההבדלים בין נבואת משה הכוללת לבין נבואת שאר הנביאים | אורות הקודש א' [139] עמ' ערה -רעו פס' צט'- ק' אורות הקודש א' - הרב קשתיאל [תשפ'] י"ט באדר ב תשפ"ד 41:45
הרב אלי סדן (נולד בד' באייר ה'תש"ח, 14 במאי 1948) הוא מייסד וראש מכינה קדם צבאית בני דוד, המכינה הקדם צבאית הראשונה בישראל. נולד בתל אביב. למד בבית הספר התיכון "צייטלין" והיה חבר בתנועת "בני עקיבא". התגייס לצנחנים ובמהלך השירות שירת במשך שנה כקומונר בסניף "בני עקיבא" ת"א צפון, וכן למד בישיבת כרם ביבנה. בתום השירות החל ללמוד פיזיקה באוניברסיטה העברית, אך לאחר שנה פרש מתוכנית הלימודים ועבר ללמוד בישיבת "מרכז הרב" בראשותו של הרב צבי יהודה הכהן קוק. למד בישיבה כ-13 שנים, בהן למד אצל הרצי"ה קוק, והרב צבי ישראל טאו והפך לאחד מתלמידיו הבולטים. במהלך לימודיו התבקש הרב סדן על ידי הרב צבי יהודה קוק לסייע בהקמת המושב "קשת" ברמת הגולן‏, וכן בהקמת גרעין תורני באילת. יחד עם הרב טאו, שימש כשליח הרצי"ה בנושא שחרור "אסירי ציון", ובהם נתן שרנסקי. הוא קיים מספר מפגשים עם אנשי ממשל בארצות הברית למען שחרורו של שרנסקי. בשנת 1988, הקים יחד עם הרב יגאל לוינשטיין את המכינה הקדם צבאית הראשונה "בני דוד" ביישוב עלי שבשומרון, שמטרתה להכין בחורים דתיים לשירות מלא בצה"ל, תוך עידודם לשירות מקסימלי ביחידות לוחמות וכקצינים. מסלול זה לא היה קיים לפני כן בישיבות ההסדר. הרב סדן הגה גם את הרעיון להקים מכינה קדם צבאית חילונית. מכינה ראשונה מסוג זה, "נחשון", הוקמה בשנת 1997. קצינים דתיים רבים בצה"ל הם בוגרי המכינה "בני דוד" ורואים ברב סדן את רבם. הוא דוגל בקו "ממלכתי" כלפי מדינת ישראל, בעקבות השקפותיו של רבו, הרב צבי טאו. הרב אלי סדן נשוי לוורדינה הלוי ולהם 12 ילדים. אחיו הוא רמי סדן, פרסומאי ויועץ תקשורתי. בנו הבכור, הרב יהודה, משמש כראש הישיבה הגבוהה של מוסדות בני דוד בעלי. גיסיו הם פרופ' יונתן הלוי, מנהל המרכז הרפואי שערי צדק והרב מיכה הלוי, רבה של פתח תקוה.
456
כל הזכויות שמורות למוסדות בני דוד - עלי. הדברים המובאים בהרצאות נאמרים במסגרת שיח פורה ומפרה בבית המדרש כחלק מלימוד עיוני, על מנת להבין את מכלול הדברים יש להאזין לכלל השיעור. אין להעתיק, לשדר, להפיץ, להציג בפומבי או למסור לצד שלישי כל חלק מהקטע דנן ללא קבלת הסכמה מראש ובכתב.
select
אמונה
כללי
מהר"ל
שו"ת הרב קלנר
שו"ת הרב קשתיאל
הלכה
הלכות הסעודה
פרשיות השבוע
1. בראשית
שבת ומועדים
תפילות ראש השנה - ניגונים