היחס בין אדר א' לאדר ב'

הרב אליעזר קשתיאל

כ"ט בניסן תשס"ג

היחס בין אדר א' לאדר ב'

הרב אליעזר קשתיאל

כ"ט בניסן תשס"ג
לקבלת כל התוצאות
כל הזכויות שמורות למוסדות בני דוד - עלי. הדברים המובאים בהרצאות נאמרים במסגרת שיח פורה ומפרה בבית המדרש כחלק מלימוד עיוני, על מנת להבין את מכלול הדברים יש להאזין לכלל השיעור. אין להעתיק, לשדר, להפיץ, להציג בפומבי או למסור לצד שלישי כל חלק מהקטע דנן ללא קבלת הסכמה מראש ובכתב.
שיעורים מומלצים:
נושאשם הרבIDIDשם השיעור סידרהתאריךאורך הורדה
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 19020 כבוד האדם המתגלה באמצעות העבודה | פרשת תצווה פרשת שבוע (בוגר"צ) - הרב קשתיאל י"ג באדר א תשפ"ד 40:50
פרשיות השבוע הרב עקיבא קשתיאל 46 18994 פרשת תרומה | טועמיה - דבר תורה לשבת טועמיה - דבר תורה לשבת | הרב עקיבא ה באדר א תשפ"ד 06:25
פרשיות השבוע הרב עקיבא קשתיאל 46 18906 בתהליכים צריך פרספקטיבה | פרשת וארא [טועמיה] טועמיה - דבר תורה לשבת | הרב עקיבא א בשבט תשפ"ד 10:15
אמונה הרב אלי סדן 14 18859 איגרת המיוחדת של הרב סדן לדור הצעיר במהלך מלחמת חרבות ברזל כללי - הרב אלי ט בטבת תשפ"ד
אמונה הרב עקיבא קשתיאל 46 18765 מהו המסר במסירות הנפש | מלחמת 'משיב הרוח' מלחמת 'משיב הרוח' [חרבות ברזל] ג בכסלו תשפ"ד 07:55
אמונה הרב פנחס עציון 58 18656 דרך התמודדות עם דאגות | מלחמת חרבות ברזל מלחמת 'משיב הרוח' [חרבות ברזל] ב בחשוון תשפ"ד 40:45
אמונה הרב אלי סדן 14 18655 את צמח דוד תצמיח | מלחמת חרבות ברזל מלחמת 'משיב הרוח' [חרבות ברזל] א בחשוון תשפ"ד 1:03:15
שיעורים אחרונים:
נושאשם הרבRabiIDIDשם השיעור סידרהתאריךאורך הורדה
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 19020 כבוד האדם המתגלה באמצעות העבודה | פרשת תצווה פרשת שבוע (בוגר"צ) - הרב קשתיאל י"ג באדר א תשפ"ד 40:50
פרשיות השבוע הרב עקיבא קשתיאל 46 19021 פרשת תצווה | טועמיה - דבר תורה לשבת טועמיה - דבר תורה לשבת | הרב עקיבא י"ג באדר א תשפ"ד 06:15
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 19007 הנביא והנבואה- חיי עולם הבא בעולם הזה | תפארת ישראל [94] , פרק נז'- נח' תפארת ישראל - הרב קשתיאל [תשפ"א] י"ב באדר א תשפ"ד 58:45
כתבי הראי"ה הרב יהודה סדן 49 19016 גילוי המאור של השאיפת הטוב האידאלי של ישראל ולעומת או''ה | מאמר דעת אלוקים [15] אדר היקר עמ' קלז' דעת אלוקים - הרב יהודה [תשפ"ד] י"ב באדר א תשפ"ד 33:00
כתבי הראי"ה הרב עקיבא קשתיאל 46 19015 היחיד מחיה את הכלל והכלל מחיה את היחיד | אורות ישראל [18] , פרק ב' פס' א אורות ישראל- הרב עקיבא [תשפ"ד] י"ב באדר א תשפ"ד 36:05
כתבי הראי"ה הרב יהודה סדן 49 19019 ערך התפילה - התפילה | סוגיות בעין איה [19] עין איה ברכות א פרק א פס' ו סוגיות בעין איה - הרב יהודה [תשפ"ד] י"ב באדר א תשפ"ד 45:10
מוסר הרב אליעזר קשתיאל 15 19006 הכוחות שהחסיד נותן לאומה והסכנה שבחסידות | מסילת ישרים [50] , פרק יט' - כ' מסילת ישרים - הרב קשתיאל [תשפ"ב] י"א באדר א תשפ"ד 50:30
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 19014 המשך העמקה במושג התפילה | יסורים ממרקים [31] הוד הקרח הנורא עמ' פג -פד יסורים ממרקים (הוד הקרח הנורא)- הרב קלנר [תשפ"ג] י"א באדר א תשפ"ד 52:00
אמונה הרב יוסף קלנר 23 19013 סוגיית הקדמות- החומר הקדום והעולם הקדום | כוזרי [45] סע' סב' כוזרי הרב קלנר [תשפ"ג] י"א באדר א תשפ"ד 43:40
אמונה הרב אלי סדן 14 19017 התכלית האלוקית של המצוות המעשיות- חלק שני | כללי כללי - הרב אלי י באדר א תשפ"ד 1:08:10
כתבי הראי"ה הרב יהודה סדן 49 19008 ממר יצא מתוק- שורש הכפירה | זרעונים [19] ייסורים ממרקים זרעונים - הרב יהודה [תשפ"ד] י באדר א תשפ"ד 52:00
כתבי הראי"ה הרב עקיבא קשתיאל 46 19012 שיריים לכנסת ישראל | אורות התחיה [46] , פס' כד' אורות התחיה - הרב עקיבא [תשפ"ג] י באדר א תשפ"ד 48:00
מוסר הרב עקיבא קשתיאל 46 19018 שלוש רמות בזהירות שלמי הדעת הבינוניים וההמון | מסילת ישרים [20] פרק ד' מסילת ישרים - הרב עקיבא [תשפ"ד] י באדר א תשפ"ד 46:10
אמונה הרב יהודה סדן 49 19009 התחלת הדתות | כוזרי [15] סע' פ כוזרי [תשפ"ד] הרב יהודה סדן ט באדר א תשפ"ד 56:40
אמונה הרב אלי סדן 14 19011 התכלית האלוקית של המצוות המעשיות | כללי כללי - הרב אלי ט באדר א תשפ"ד 1:35:10
פרשיות השבוע הרב דוד אמתי 73 19010 חסידות בפרשה | פרשת תצווה פרשת שבוע | הרב דוד אמיתי ט באדר א תשפ"ד 46:50
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 19004 אורות הקודש א' [133] עמ' רס- רסא פס' פד-פז אורות הקודש א' - הרב קשתיאל [תשפ'] ז באדר א תשפ"ד 43:10
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 19005 אורות ישראל [32] ,פרק ד' פס' ג-ד אורות - הרב קשתיאל [תשע"ח] ז באדר א תשפ"ד 26:10
הלכה הרב נריה בולאק 70 19003 האוחז בספר תורה ערום נקבר ערום | בהלכה ובאגדה [5] בהלכה ובאגדה- הרב נריה [תשפ"ד] ז באדר א תשפ"ד 45:40
אמונה הרב דוד טורנר 63 19001 תפארת ישראל [8] ,פרקים יג'-יד' תפארת ישראל - הרב דוד טורנר [תשפ"ד] ז באדר א תשפ"ד 1:02:10
הרב אלי סדן (נולד בד' באייר ה'תש"ח, 14 במאי 1948) הוא מייסד וראש מכינה קדם צבאית בני דוד, המכינה הקדם צבאית הראשונה בישראל. נולד בתל אביב. למד בבית הספר התיכון "צייטלין" והיה חבר בתנועת "בני עקיבא". התגייס לצנחנים ובמהלך השירות שירת במשך שנה כקומונר בסניף "בני עקיבא" ת"א צפון, וכן למד בישיבת כרם ביבנה. בתום השירות החל ללמוד פיזיקה באוניברסיטה העברית, אך לאחר שנה פרש מתוכנית הלימודים ועבר ללמוד בישיבת "מרכז הרב" בראשותו של הרב צבי יהודה הכהן קוק. למד בישיבה כ-13 שנים, בהן למד אצל הרצי"ה קוק, והרב צבי ישראל טאו והפך לאחד מתלמידיו הבולטים. במהלך לימודיו התבקש הרב סדן על ידי הרב צבי יהודה קוק לסייע בהקמת המושב "קשת" ברמת הגולן‏, וכן בהקמת גרעין תורני באילת. יחד עם הרב טאו, שימש כשליח הרצי"ה בנושא שחרור "אסירי ציון", ובהם נתן שרנסקי. הוא קיים מספר מפגשים עם אנשי ממשל בארצות הברית למען שחרורו של שרנסקי. בשנת 1988, הקים יחד עם הרב יגאל לוינשטיין את המכינה הקדם צבאית הראשונה "בני דוד" ביישוב עלי שבשומרון, שמטרתה להכין בחורים דתיים לשירות מלא בצה"ל, תוך עידודם לשירות מקסימלי ביחידות לוחמות וכקצינים. מסלול זה לא היה קיים לפני כן בישיבות ההסדר. הרב סדן הגה גם את הרעיון להקים מכינה קדם צבאית חילונית. מכינה ראשונה מסוג זה, "נחשון", הוקמה בשנת 1997. קצינים דתיים רבים בצה"ל הם בוגרי המכינה "בני דוד" ורואים ברב סדן את רבם. הוא דוגל בקו "ממלכתי" כלפי מדינת ישראל, בעקבות השקפותיו של רבו, הרב צבי טאו. הרב אלי סדן נשוי לוורדינה הלוי ולהם 12 ילדים. אחיו הוא רמי סדן, פרסומאי ויועץ תקשורתי. בנו הבכור, הרב יהודה, משמש כראש הישיבה הגבוהה של מוסדות בני דוד בעלי. גיסיו הם פרופ' יונתן הלוי, מנהל המרכז הרפואי שערי צדק והרב מיכה הלוי, רבה של פתח תקוה.
456
כל הזכויות שמורות למוסדות בני דוד - עלי. הדברים המובאים בהרצאות נאמרים במסגרת שיח פורה ומפרה בבית המדרש כחלק מלימוד עיוני, על מנת להבין את מכלול הדברים יש להאזין לכלל השיעור. אין להעתיק, לשדר, להפיץ, להציג בפומבי או למסור לצד שלישי כל חלק מהקטע דנן ללא קבלת הסכמה מראש ובכתב.
select
אמונה
כללי
מהר"ל
שו"ת הרב קלנר
שו"ת הרב קשתיאל
הלכה
הלכות הסעודה
פרשיות השבוע
1. בראשית
שבת ומועדים
תפילות ראש השנה - ניגונים
תנ"ך
ספר מיכה