שינוי התפיסה לפני הקריסה | ערב לימוד לט' באב

הרב אוהד תירוש

ז באב תשע"ז

שינוי התפיסה לפני הקריסה | ערב לימוד לט' באב

הרב אוהד תירוש

ז באב תשע"ז
לקבלת כל התוצאות
כל הזכויות שמורות למוסדות בני דוד - עלי. הדברים המובאים בהרצאות נאמרים במסגרת שיח פורה ומפרה בבית המדרש כחלק מלימוד עיוני, על מנת להבין את מכלול הדברים יש להאזין לכלל השיעור. אין להעתיק, לשדר, להפיץ, להציג בפומבי או למסור לצד שלישי כל חלק מהקטע דנן ללא קבלת הסכמה מראש ובכתב.
שיעורים מומלצים:
נושאשם הרבIDIDשם השיעור סידרהתאריךאורך הורדה
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 17103 מגבלות חופש הדעות | אורות האמונה [34] עמ' 55 אורות האמונה - הרב קלנר [תשפ"א] ו בחשוון תשפ"ב 41:25
אנשי אמונה בעולם המעשה 16823 עשייה חינוכית בצבא ובשביל ישראל - ערן וולק | הפודקאסט של בני דוד פודקאסט 'בני דוד' 43:45
כתבי הראי"ה הרב נתנאל אלישיב 26 16451 להיות חופשי | החיים על פי עין איה [56] שבת ב' פרק שלושה עשר פס' ו', יא' החיים על פי עין איה - הרב נתנאל [תש'פ] ג בתמוז תשפ"א 01:05:50
אנשי אמונה בעולם המעשה 16825 עליית ביתא ישראל ומכינת 'דרך אבות' - הרב ליאור נגסה | הפודקאסט של בני דוד פודקאסט 'בני דוד' 53:15
אמונה הרב עקיבא קשתיאל 46 11423 מה הצייפיות שלי מהחיים- מה אנחנו מעריצים ומה מחייה אותנו | ערב לימוד לקיץ - המשפחה הישראלית כללי - הרב עקיבא ז באב תשע"ו 51:35
אמונה הרב אוהד תירוש 12 11424 צניעות היא כח נאמנות היא מצפן | ערב לימוד לקיץ - המשפחה הישראלית כללי - הרב אוהד ז באב תשע"ו 46:45
אמונה הרב אוהד תירוש 12 10937 הצורך בחיפזון בכניסה לעבודת ה' | כללי מתוך שיחת הפתיחה לזמן קיץ תשע"ו כללי - הרב אוהד ח באייר תשע"ו 24:50
אמונה הרב יגאל לוינשטיין 44 9413 אחריות הורית בקיץ | ערב לימוד לקיץ בגבעת שמואל כללי - הרב יגאל כ"ב בתמוז תשע"ה 1:12:05
שיעורים אחרונים:
נושאשם הרבRabiIDIDשם השיעור סידרהתאריךאורך הורדה
שבת ומועדים הרב יהודה סדן 49 17499 הלכות תשעה באב נדחה | הלכה הלכה - הרב יהודה סדן ז באב תשפ"ב 01:00:20
שבת ומועדים הרב אליעזר קשתיאל 15 17495 בית המקדש השלישי - הבניין שאנו בונים בתוכינו | שיעור לט' באב חגים - הרב קשתיאל ז באב תשפ"ב 47:50
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 17492 השפעתם של השופטים על הציבור | פרשת דברים פרשת שבוע (בוגר"צ) - הרב קשתיאל ז באב תשפ"ב 43:20
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 17498 לנתיבות ישראל א' [04] מאמר התרבות הישראלית לנתיבות ישראל א' - הרב קשתיאל [תשפ"ב] ז באב תשפ"ב 28:25
פרשיות השבוע הרב אוהד תירוש 12 17493 פרשת דברים - שבת חזון | גדלות, חשבון נפש ותשובה פרשת שבוע ע"פ ר' צדוק - הרב אוהד ו באב תשפ"ב 56:30
הלכה הרב עקיבא קשתיאל 46 17501 שמיטת כספים חלק ב' - אלו חובות נשמטים כללי - הרב עקיבא ו באב תשפ"ב 01:30:00
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 17489 שני צדדים בקבלת תורה | תפארת ישראל [55] פרק כז' תפארת ישראל - הרב קשתיאל [תשפ"א] ו באב תשפ"ב 34:00
מוסר הרב אליעזר קשתיאל 15 17490 היחס לחברה והשפעתה | מסילת ישרים [13] פרק ה' מסילת ישרים - הרב קשתיאל [תשפ"ב] ה באב תשפ"ב 52:00
אמונה הרב יוסף קלנר 23 17500 שו"ת למתגייסים שו''ת - הרב קלנר ה באב תשפ"ב 47:55
הלכה הרב עקיבא קשתיאל 46 17491 שמיטת כספים חלק א- פעולה של המלווה או הפקעה מימלאית? כללי - הרב עקיבא ה באב תשפ"ב 01:37:10
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 17497 לנתיבות ישראל א' [03] מאמר התרבות הישראלית לנתיבות ישראל א' - הרב קשתיאל [תשפ"ב] ד באב תשפ"ב 37:45
הלכה הרב אוהד תירוש 12 17488 המשך דיני קטן, והגדרת מקום ייחוד | הלכות צניעות וייחוד [10] הלכה - הרב אוהד ג באב תשפ"ב 58:00
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 17496 טעות התרבות המודרנית | לנתיבות ישראל א' [02] , מאמר התרבות הישראלית, לנתיבות ישראל א' - הרב קשתיאל [תשפ"ב] ג באב תשפ"ב 42:10
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 17474 סיבת המסעות והטלטולים- שלא ניהיה מקובעים | פרשת מסעי פרשת שבוע (בוגר"צ) - הרב קשתיאל כ"ט בתמוז תשפ"ב 58:20
כתבי הראי"ה הרב דוד טורנר 63 17486 המוות- לכתחילה או בדיעבד? | אורות הקודש ב החיות העולמית [31] פס' מב אורות הקודש ב - הרב טורנר כ"ח בתמוז תשפ"ב 52:40
כתבי הראי"ה הרב דוד טורנר 63 17487 השלב השלישי- התגלות החזיון מתוך הנק' הפנימית- הנשמה | דעת אלוקים [11] דעת אלוקים - הרב טורנר [תשפ"ב] כ"ח בתמוז תשפ"ב 39:40
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 17470 תכונות המדבר מאפשרות לקבל את התורה | תפארת ישראל [54] , פרק כו' תפארת ישראל - הרב קשתיאל [תשפ"א] כ"ח בתמוז תשפ"ב
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 17478 מטרת התרבות | לנתיבות ישראל א' [1] מאמר 'התרבות הישראלית' לנתיבות ישראל א' - הרב קשתיאל [תשפ"ב] כ"ו בתמוז תשפ"ב 53:50
הלכה הרב אוהד תירוש 12 17471 המשך הלכות 'שמירת קטן' | הלכות צניעות וייחוד [9] הלכה - הרב אוהד כ"ה בתמוז תשפ"ב 09:50
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 17494 מודעות עצמית והשפעת החברה | מדברים אמונה [19] מדברים אמונה כ"ה בתמוז תשפ"ב 18:25
הרב אלי סדן (נולד בד' באייר ה'תש"ח, 14 במאי 1948) הוא מייסד וראש מכינה קדם צבאית בני דוד, המכינה הקדם צבאית הראשונה בישראל. נולד בתל אביב. למד בבית הספר התיכון "צייטלין" והיה חבר בתנועת "בני עקיבא". התגייס לצנחנים ובמהלך השירות שירת במשך שנה כקומונר בסניף "בני עקיבא" ת"א צפון, וכן למד בישיבת כרם ביבנה. בתום השירות החל ללמוד פיזיקה באוניברסיטה העברית, אך לאחר שנה פרש מתוכנית הלימודים ועבר ללמוד בישיבת "מרכז הרב" בראשותו של הרב צבי יהודה הכהן קוק. למד בישיבה כ-13 שנים, בהן למד אצל הרצי"ה קוק, והרב צבי ישראל טאו והפך לאחד מתלמידיו הבולטים. במהלך לימודיו התבקש הרב סדן על ידי הרב צבי יהודה קוק לסייע בהקמת המושב "קשת" ברמת הגולן‏, וכן בהקמת גרעין תורני באילת. יחד עם הרב טאו, שימש כשליח הרצי"ה בנושא שחרור "אסירי ציון", ובהם נתן שרנסקי. הוא קיים מספר מפגשים עם אנשי ממשל בארצות הברית למען שחרורו של שרנסקי. בשנת 1988, הקים יחד עם הרב יגאל לוינשטיין את המכינה הקדם צבאית הראשונה "בני דוד" ביישוב עלי שבשומרון, שמטרתה להכין בחורים דתיים לשירות מלא בצה"ל, תוך עידודם לשירות מקסימלי ביחידות לוחמות וכקצינים. מסלול זה לא היה קיים לפני כן בישיבות ההסדר. הרב סדן הגה גם את הרעיון להקים מכינה קדם צבאית חילונית. מכינה ראשונה מסוג זה, "נחשון", הוקמה בשנת 1997. קצינים דתיים רבים בצה"ל הם בוגרי המכינה "בני דוד" ורואים ברב סדן את רבם. הוא דוגל בקו "ממלכתי" כלפי מדינת ישראל, בעקבות השקפותיו של רבו, הרב צבי טאו. הרב אלי סדן נשוי לוורדינה הלוי ולהם 12 ילדים. אחיו הוא רמי סדן, פרסומאי ויועץ תקשורתי. בנו הבכור, הרב יהודה, משמש כראש הישיבה הגבוהה של מוסדות בני דוד בעלי. גיסיו הם פרופ' יונתן הלוי, מנהל המרכז הרפואי שערי צדק והרב מיכה הלוי, רבה של פתח תקוה.
456
כל הזכויות שמורות למוסדות בני דוד - עלי. הדברים המובאים בהרצאות נאמרים במסגרת שיח פורה ומפרה בבית המדרש כחלק מלימוד עיוני, על מנת להבין את מכלול הדברים יש להאזין לכלל השיעור. אין להעתיק, לשדר, להפיץ, להציג בפומבי או למסור לצד שלישי כל חלק מהקטע דנן ללא קבלת הסכמה מראש ובכתב.
select
אמונה
כללי
מהר"ל
שו"ת הרב קלנר
הלכה
הלכות הסעודה
פרשיות השבוע
שבת ומועדים
תפילות ראש השנה - ניגונים
תנ"ך
הרצאות חול
הרצאות חול