"בית מדרש" רביעי - אתר האינטרנט
רשת האינטרנט מהווה עולם מלא תוכן ואנו מוסיפים בו תורה ואמונה. בשנים האחרונות אנו בתהליך מואץ של פיתוח בית המדרש הרביעי של "בני דוד" ברשת הוירטואלית

רשת האינטרנט מהווה עולם מלא תוכן ואנו מוסיפים בו תורה ואמונה. בשנים האחרונות אנו בתהליך מואץ של פיתוח בית המדרש הרביעי של "בני דוד"  ברשת הוירטואלית. שדרגנו את אתר האינטרנט שלנו, ועצבנו אותו מחדש כך שיהיה נגיש ונח לתפעול. מותאם לכל הדפדפנים והפלאפונים. ואנו מעלים לרשת מידי יום שיעורים חדשים.

אנו מחפשים שותפים לדרך שיסייעו בידנו לפתח ערוץ חשוב זה בסיוע לאחזקת האתר וברכישת ציוד נוסף.

עלות אחזקת האתר שנתי 120,000 ₪

עלות חודשית 10,000 ₪

ניתן כמובן להקדיש ולהנציח באתר . כל תרומה תתקבל בברכה.