יששכר וזבולון בישיבה לבוגרי צבא
בישיבה לבוגרי צבא לומדים אברכים שסיימו את שירותם הצבאי ובחרו לשוב ולחבוש את ספסלי בית המדרש, במטרה להעמיק בלימוד תורה ובשאלות זהות ותרבות בחברה הישראלית

בישיבה לבוגרי צבא לומדים אברכים שסיימו את שירותם הצבאי ובחרו לשוב ולחבוש את ספסלי בית המדרש, במטרה להעמיק בלימוד תורה ובשאלות זהות ותרבות בחברה הישראלית. בבית המדרש ניתן לשלב גם לימודי הוראה ולימודים באקדמיה במטרה לצאת, לאחר מספר שנים, ולתרום לחברה הישראלית. בישיבה לבוגרי צבא לומדים כיום כמאה אברכים.

אנו מחפשים שותפים לעסקת יששכר וזבולון, שיוכלו לסייע בידנו להחזיק את לומדי התורה ולתמוך בהם, בכדי שיוכלו להתכונן כראוי להמשך תרומתם למדינה.

מלגת אברך שנתית 24,000 ₪

מלגת אברך לחודש 2,000 ₪

נשמח להתכבד בתרומתכם.