דף שידור חי [אדר תש"פ]בעקבות התקופה המורכבת העומדת לפנינו ננסה לעשות שגרה של לימוד בבית המדרש ע"י שידורים חיים [ראה למטה את לוח השידורים].
  
תפריט תפריט