load page
המתן בבקשה...

בית מדרש וירטואלי

אודותינו

המכינה הישיבתית הקדם-צבאית "בני דוד" עלי, הוקמה בשנת תשמ"ח (1988) ע"י הרב אלי סדן והרב יגאל לוינשטיין. שתי מטרות מרכזיות היו לנגד עיני מקימי המכינה בהקמתה, האחת היא להוביל את החברה הדתית ללקיחת אחריות ולנשיאה בנטל הביטחון באופן שווה לשאר חלקי האוכלוסייה

להרחבה

חדשות ואירועים

בין קודש לחול - ספר חדש של הרב איתן קופמן
מבית מדרשנו יצא לאור ספר חדש בשם "בין קודש לחול", ע"י הרב איתן קופמן ר"מ במכינה.
ספר העוסק בשילוב שבין הקודש והחול בעת התחיה. בית המדרש שלנו מתייחד בבירור ערכו ומעלתו של עולם החול ועולם העשיה, ובחיבור בין האמונה ובין העשיה. מי שחפץ להיות איש אמונה בעולם המעשה ימצא בספר זה הרבה עקרונות וכלים ליישם זאת בחייו.
הספר עוסק בכמה תחומים רלוונטים לחיינו- כגון יחס תורה ומדע, ההכרח שהמוסר ילווה את ההתפתחות הטכנולוגית, היחס שבין אנשי רוח לאנשי מעשה, היחס שבין מחשבה רציונלית ומחשבה אמונית, כיצד נכון לשלב בין קודש וחול במערכת החינוך, ועוד.
לספר הסכמות מאת הרב אלי סדן, הרב אבינר והרב יעקב אריאל
"הפכנו לשק חבטות" - גילוי דעת על הסערות האחרונות
מוסדות 'בני דוד' בראשות הרב אלי סדן והרב יגאל לוינשטיין מפרסמים היום גילוי דעת תחת הכותרת:
האמת של בית המדרש- בעוז ובכבוד. זאת בעקבות הסערות התקשורתיות שפקדו את המוסדות באחרונה. אנו מאמינים שבירור אמיתי מתרחש בבית המדרש ולא על ידי תלישת קטעי שיעורים ושברי משפטים.