ביקור הרב הראשי של אנגליה הרב מירויס עם משלחת רבנים

        ביקור הרב הראשי של אנגליה הרב מירויס עם משלחת רבנים

משלחת של 50 רבנים מאנגליה ובראשם הרב מירויס, הרב הראשי של אנגליה הגיעו לביקור במוסדות "בני דוד".
המשלחת סיירה בבתי המדרש בהדרכת הרב נתנאל אלישיב ונפגשה עם ראש המוסדות הרב אלי סדן לשיחה על דרכה של "בני דוד" ולקיחת אחריות מתוך עולם התורה. בסיום הביקור קיבלו הרבנים את החוברות של הרב סדן "לדרכה של הציונות הדתית" ואת ספריו "ויהי ידיו אמונה" והספר "דולה ומשקה".
    ​

תפריט תפריט