"שבת חרדים" תשע"ד
"שבת חרדים" תשע"ד

השבת התארחו תלמידי מחזור כו' בעיר בני ברק, במהלך השבת נפגשו התלמידים עם הרה"ג הרב שטיינמן , התארחו בטיישים של חסידויות נדבורנא וויזניץ...
נפגשו עם ראש ישיבת סדיגורא, עם הרב קוברסקי מייסד מפעל מאורות הדף היומי, עם חנניה צ'ולק מנכ"ל עזר מציון ועם עוזרו של האדמו"ר מויזניץ.
במוצ"ש נערכה סעודת מלווה מלכה מלווה בניגוני שמחה וריקודים.


   
              
        
     
                  תפריט תפריט