נקודות וקווים | כוזרי [83] מאמר חמישי סע' כ'

הרב יוסף קלנר

ז בחשוון תש"פ

נקודות וקווים | כוזרי [83] מאמר חמישי סע' כ'

הרב יוסף קלנר

ז בחשוון תש"פ
לקבלת כל התוצאות
כל הזכויות שמורות למוסדות בני דוד - עלי. הדברים המובאים בהרצאות נאמרים במסגרת שיח פורה ומפרה בבית המדרש כחלק מלימוד עיוני, על מנת להבין את מכלול הדברים יש להאזין לכלל השיעור. אין להעתיק, לשדר, להפיץ, להציג בפומבי או למסור לצד שלישי כל חלק מהקטע דנן ללא קבלת הסכמה מראש ובכתב.
תוצאות חיפוש עבור: הרב יוסף קלנר
נושאשם הרבRabiIDIDשם השיעור סידרהתאריךאורך הורדה
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 15550 רוח הזמן של היהדות | עבודת אלוקים [6] עמ' קמח' מאמר עבודת אלוקים - הרב קלנר [תשפ'] י בטבת תש"פ 47:30
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 15551 כשההתקשרות עם כנסת ישראל ברוחניותה ובעצם מהותה באה למדרגה הגונה | אורות ישראל [20] עמ' קמח' אורות ישראל - הרב קלנר [תשע'ט] ח בטבת תש"פ 1:16:10
אמונה הרב יוסף קלנר 23 15534 דיבור הנביא | כוזרי [89] מאמר חמישי סע' כ' כוזרי - הרב קלנר [תשע''ז] ג בטבת תש"פ 42:45
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 15533 הדבקות של האדם הפרטי בכנסת ישראל | אורות ישראל [19] פרק' ג' פס' ה' - ט' אורות ישראל - הרב קלנר [תשע'ט] ג בטבת תש"פ 1:05:40
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 15531 ההתמודדות עם הפער בין השאיפה למציאות בתהליך התשובה | אורות התשובה [10] פרק יג' פס' ו' אורות התשובה [תש"פ] | הרב קלנר ג בטבת תש"פ 42:45
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 15532 הפנייה לעצם | עבודת אלוקים [5] עמ' קמו' - קמז' מאמר עבודת אלוקים - הרב קלנר [תשפ'] ג בטבת תש"פ 54:45
אמונה הרב יוסף קלנר 23 15537 סיכום מאמר ראשון | כוזרי כוזרי - הרב קלנר [תשע''ז] ג בטבת תש"פ 17:55
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 15517 הדבקות בצדיק, הדבקות של כנת ישראל באור האלוקי | אורות ישראל [18] פרק' ג' פס' ג' - ד' אורות ישראל - הרב קלנר [תשע'ט] כ בכסלו תש"פ 1:02:20
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 15518 ההבחנה בין אובייקטיבי לסובייקטיבי | עבודת אלוקים [4] עמ' קמו' מאמר עבודת אלוקים - הרב קלנר [תשפ'] י"ט בכסלו תש"פ 57:50
אמונה הרב יוסף קלנר 23 15515 התשובה לטענה שאין טעם לפעול למול הידיעה אלוקית | כוזרי [88] מאמר חמישי סע' כ' כוזרי - הרב קלנר [תשע''ז] י"ט בכסלו תש"פ 39:45
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 15516 כשהנשמה מאירה באדם | אורות התשובה [9] פרק יג' פס' ה' - ה1' אורות התשובה [תש"פ] | הרב קלנר י"ט בכסלו תש"פ 45:20
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 15473 הדבקות בצדיק | אורות ישראל [17] פינקס א' פס' שכו', צמח צבי אגרת פא' אורות ישראל - הרב קלנר [תשע'ט] י"ג בכסלו תש"פ 1:19:40
אמונה הרב יוסף קלנר 23 15462 ארבעה סוגי הדיבור | כוזרי [87] מאמר חמישי סע' כ' כוזרי - הרב קלנר [תשע''ז] י"ב בכסלו תש"פ 27:35
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 15464 הציבוריות הישראלית - הדרך לתשובה | אורות התשובה [8] פרק יג' פס' ג' - ה' אורות התשובה [תש"פ] | הרב קלנר י"ב בכסלו תש"פ 50:40
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 15463 עבודת עבד ועבודת בנים | עבודת אלוקים [3] עמ' קמה' מאמר עבודת אלוקים - הרב קלנר [תשפ'] י"ב בכסלו תש"פ 1:00:50
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 15444 הדבקות בצדיקים ושימוש תלמידי חכמים | אורות ישראל [16] פרק ג' פס' ג' אורות ישראל - הרב קלנר [תשע'ט] ו בכסלו תש"פ 57:55
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 15428 הדבק בכנסת ישראל - זוכה לתשובה | אורות התשובה [7] פרק יג' פס' ג' אורות התשובה [תש"פ] | הרב קלנר ה בכסלו תש"פ 47:05
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 15434 צמאון העם לאגדה | עבודת אלוקים [2] עמ' קמג' - קמד' מאמר עבודת אלוקים - הרב קלנר [תשפ'] ה בכסלו תש"פ 59:20
אמונה הרב יוסף קלנר 23 15429 שיטת הכוזרי בסוגיית ההשגחה | כוזרי [86] מאמר חמישי סע' כ' כוזרי - הרב קלנר [תשע''ז] ה בכסלו תש"פ 44:25
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 15418 איכותו ופעולתו של הדור האחרון | אורות ישראל [15] פרק ג' פס' ב' אורות ישראל - הרב קלנר [תשע'ט] כ"ט בחשוון תש"פ 1:14:50
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 15419 הרפואה לתיקון המושגים האלוקיים - עבודה שכלית בלימודי אמונה | עבודת אלוקים [1] עמ' קמב' - קמג' מאמר עבודת אלוקים - הרב קלנר [תשפ'] כ"ח בחשוון תש"פ 59:35
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 15408 רוח הקודש בא דרך כנסת ישראל אל הלב של כל יחיד | אורות ישראל [14] פרק ב' פס' ז' - ח' אורות ישראל - הרב קלנר [תשע'ט] כ"ב בחשוון תש"פ 1:09:10
אמונה הרב יוסף קלנר 23 15406 הידיעה האלוקית והבחירה החופשית | כוזרי [85] מאמר חמישי סע' כ' כוזרי - הרב קלנר [תשע''ז] כ"א בחשוון תש"פ 46:25
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 15407 העבודה היותר קדושה של עבודת התורה בדורותינו | דעת אלוקים [46] עמ' קלט' - קמא' - שיעור אחרון דעת אלוקים - הרב קלנר [תשע"ח] כ"א בחשוון תש"פ 57:05
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 15455 מוסר אוניברסלי ומוסר ישראלי | אורות התשובה [6] פרק יג' פס' ב' - ג' אורות התשובה [תש"פ] | הרב קלנר כ"א בחשוון תש"פ 30:15
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 15367 התרחבות החומר באומה מרחיבה את הנשמה | אורות ישראל [13] פרק ב' פס' ד' - ו' אורות ישראל - הרב קלנר [תשע'ט] ט"ו בחשוון תש"פ 1:13:30
אמונה הרב יוסף קלנר 23 15369 האמצעיים שבים אל הכוונה הראשונה | כוזרי [84] מאמר חמישי סע' כ' כוזרי - הרב קלנר [תשע''ז] י"ד בחשוון תש"פ 59:30
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 15370 המוסר במובנו האוניברסלי ובמובנו הישראלי | אורות התשובה [5] פרק יג' פס' א' - ב' אורות התשובה [תש"פ] | הרב קלנר י"ד בחשוון תש"פ 40:30
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 15368 הנקודה שירדה ממרום עוזה להתלבש בלבושין של חול | דעת אלוקים [45] עמ' קלט' דעת אלוקים - הרב קלנר [תשע"ח] י"ד בחשוון תש"פ 57:05
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 15365 המצוות - חיזוק הקשר של היחיד אל האומה | אורות ישראל [12] פרק ב' אורות ישראל - הרב קלנר [תשע'ט] ח בחשוון תש"פ 1:12:15
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 15354 הדבקות בכנסת ישראל - הידבקות בהקב''ה | אורות התשובה [4] פרק יג' פס' א' אורות התשובה [תש"פ] | הרב קלנר ז בחשוון תש"פ 45:50
אמונה הרב יוסף קלנר 23 15355 נקודות וקווים | כוזרי [83] מאמר חמישי סע' כ' כוזרי - הרב קלנר [תשע''ז] ז בחשוון תש"פ 49:20
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 15364 שינוי המגמה באופי הנטייה האמונית | דעת אלוקים [44] עמ' קלט' דעת אלוקים - הרב קלנר [תשע"ח] ז בחשוון תש"פ 59:15
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 15332 עצמיות וחיצוניות המהות ביחסי הפרט לאומתו | אורות ישראל [11] פרק ב' פס' ג' אורות ישראל - הרב קלנר [תשע'ט] א בחשוון תש"פ 1:14:05
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 15304 הכח המאחד באומות ובישראל | אורות ישראל [10] פרק ב' פס' א' - ב' אורות ישראל - הרב קלנר [תשע'ט] ג בתשרי תש"פ 1:04:15
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 15305 אורות ישראל [9] פרק א' פס' יד' - טז' אורות ישראל - הרב קלנר [תשע'ט] כ"ה באלול תשע"ט 1:18:00
אמונה הרב יוסף קלנר 23 15297 הגזירה מחייבת שתהיה בחירה | כוזרי [82] מאמר חמישי סע' כ' כוזרי - הרב קלנר [תשע''ז] כ"ד באלול תשע"ט 59:30
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 15296 הציור הלקוי של הכבוד האלוקי | דעת אלוקים [43] עמ' קלח' - קלט' דעת אלוקים - הרב קלנר [תשע"ח] כ"ד באלול תשע"ט 52:50
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 15300 השפעתה של התשובה על הנפש | אורות התשובה [3] איגרת שעח' אורות התשובה [תש"פ] | הרב קלנר כ"ד באלול תשע"ט 47:45
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 15265 אורות ישראל [7] פרק א' פס' יא' - יב' אורות ישראל - הרב קלנר [תשע'ט] י"א באלול תשע"ט 1:07:10
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 15269 השפעת היהדות על האנושות במצביה ההיסטוריים השונים של היהדות | דעת אלוקים [42] עמ' קח' דעת אלוקים - הרב קלנר [תשע"ח] י באלול תשע"ט 47:50
אמונה הרב יוסף קלנר 23 15270 השפעת שכלנו על המציאות והכרח החוק המוסרי בעולם | כוזרי [81] מאמר חמישי סע' כ' כוזרי - הרב קלנר [תשע''ז] י באלול תשע"ט 51:20
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 15258 שמחת הנשמה | אורות התשובה [2] אגרת שעח' אורות התשובה [תש"פ] | הרב קלנר י באלול תשע"ט 51:05
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 15247 השפעת ישראל על האנושות | דעת אלוקים [41] עמ' קלז' - קלח' דעת אלוקים - הרב קלנר [תשע"ח] ד באלול תשע"ט 55:55
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 15252 ייחוד כנסת ישראל והקב''ה | אורות ישראל [6] פרק א' פס' ט' - י' אורות ישראל - הרב קלנר [תשע'ט] ד באלול תשע"ט 1:01:50
אמונה הרב יוסף קלנר 23 15248 העבודות הזרות השכליות ויחס ההכרה של האדם אל המציאות | כוזרי [80] מאמר חמישי סע' כ' כוזרי - הרב קלנר [תשע''ז] ג באלול תשע"ט 1:02:45
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 15255 הקדמה לאורות התשובה | אורות התשובה [1] אורות התשובה [תש"פ] | הרב קלנר ג באלול תשע"ט 50:25
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 15234 האומה הישראלית מביאה ברכה לעולם כולו | אורות ישראל [5] פרק א' פס' ח' אורות ישראל - הרב קלנר [תשע'ט] ו באב תשע"ט 1:14:20
תנ"ך הרב יוסף קלנר 23 15228 כשאין ישרות - לא רואים | פרקי היום בתנך [11] ישעיהו פרק מב' פרקי היום בתנ"ך - הרב קלנר [תשע'ט] ו באב תשע"ט 41:10
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 15232 עוצמתו הלאומית של ישראל תיגלה רק על ידי האדיאלים האלוקיים | דעת אלוקים [40] עמ' קלז' דעת אלוקים - הרב קלנר [תשע"ח] ה באב תשע"ט 51:55
אמונה הרב יוסף קלנר 23 15238 שלוש שיטות פילוסופיות ביחס לרצון האלוקי | כוזרי [79] מאמר חמישי סע' כ' כוזרי - הרב קלנר [תשע''ז] ה באב תשע"ט 53:45
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 15210 המוסר ומקורו האלוקי | אורות ישראל [4] פרק א' פס' ז' אורות ישראל - הרב קלנר [תשע'ט] כ"ח בתמוז תשע"ט 1:14:25
תנ"ך הרב יוסף קלנר 23 15194 מי הם העיוורים והפסחים? | פרקי היום בתנך [10] ירמיהו לא', ישעיהו פרק מב' פרקי היום בתנ"ך - הרב קלנר [תשע'ט] כ"ח בתמוז תשע"ט 38:35
אמונה הרב יוסף קלנר 23 15215 שאלת הגזירה והבחירה והידיעה והבחירה | כוזרי [78] מאמר חמישי סע' כ' כוזרי - הרב קלנר [תשע''ז] כ"ח בתמוז תשע"ט 1:01:05
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 15216 כשזנח ישראל טוב.. | דעת אלוקים [39] עמ' קלז' דעת אלוקים - הרב קלנר [תשע"ח] כ"ז בתמוז תשע"ט 55:25
תנ"ך הרב יוסף קלנר 23 15187 סיבת היות עם שרידי חרב - שכחת ארץ ישראל | פרקי היום בתנך [9] ירמיהו לא', ישעיהו פרק סה' פרקי היום בתנ"ך - הרב קלנר [תשע'ט] כ"א בתמוז תשע"ט 41:15
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 15172 תכונת חיי כנסת ישראל ופרטיה | אורות ישראל [3] פס' ה' - ו' אורות ישראל - הרב קלנר [תשע'ט] כ"א בתמוז תשע"ט 59:35
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 15171 השאיפה לאידיאלים האלוקיים נתגלתה בישראל | דעת אלוקים [38] עמ' קלו' - קלז' דעת אלוקים - הרב קלנר [תשע"ח] כ בתמוז תשע"ט 1:22:35
אמונה הרב יוסף קלנר 23 15170 התשובה למכחישי הבחירה החופשית | כוזרי [77] מאמר חמישי סע' כ' כוזרי - הרב קלנר [תשע''ז] כ בתמוז תשע"ט 51:25
תנ"ך הרב יוסף קלנר 23 15151 'מרחוק ה' נראה לי' - הגאולה בעתה | פרקי היום בתנך [8] ירמיהו לא' פרקי היום בתנ"ך - הרב קלנר [תשע'ט] ט"ז בתמוז תשע"ט 40:40
אמונה הרב יוסף קלנר 23 15150 ידיעה ובחירה | כוזרי [76] מאמר חמישי סע' כ' כוזרי - הרב קלנר [תשע''ז] י"ד בתמוז תשע"ט 53:10
אמונה הרב יוסף קלנר 23 15177 'במעמד הנפש פנימה' | דעת אלוקים [37] עמ' קלה' - קלו' דעת אלוקים - הרב קלנר [תשע"ח] י"ג בתמוז תשע"ט 54:40
תנ"ך הרב יוסף קלנר 23 15141 המלכות, הכלליות - לא מובדלת מאף חלק של העם | פרקי היום בתנך [7] זכריה פרק יב', שופטים פרקים יב' - יג' פרקי היום בתנ"ך - הרב קלנר [תשע'ט] ז בתמוז תשע"ט 38:10
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 15131 מהותה של כנסת ישראל | אורות ישראל [1] פס' א' - ג' אורות ישראל - הרב קלנר [תשע'ט] ז בתמוז תשע"ט 1:13:55
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 15129 מהי סגולתה המיוחדת של כנסת ישראל? | דעת אלוקים [36] עמ' קלה' דעת אלוקים - הרב קלנר [תשע"ח] ו בתמוז תשע"ט 53:40
אמונה הרב יוסף קלנר 23 15130 נקודות מחשבתיות בענייני הדת ומבוקשו של המלך | כוזרי [75] מאמר חמישי סע' יח' - יט' כוזרי - הרב קלנר [תשע''ז] ו בתמוז תשע"ט 1:03:10
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 15097 חיות תורה שבעל פה | זרעונים [35] 'ערך התחיה' זרעונים - הרב קלנר [תשע"ט] ל בסיוון תשע"ט 1:11:00
אמונה הרב יוסף קלנר 23 15188 מהו אלוקים? | מושגים ביהדות מושגים ביהדות - הרב קלנר כ"ט בסיוון תשע"ט 36:15
אמונה הרב יוסף קלנר 23 15098 קדמות העולם וחידוש העולם | כוזרי [74] מאמר חמישי סע' יח' כוזרי - הרב קלנר [תשע''ז] כ"ט בסיוון תשע"ט 54:30
אמונה הרב יוסף קלנר 23 15096 תוצאותיה של הסחת הדעת האנושית מדעת דרכי ה' | דעת אלוקים [35] עמ' קלד' דעת אלוקים - הרב קלנר [תשע"ח] כ"ט בסיוון תשע"ט 1:02:25
אמונה הרב יוסף קלנר 23 15095 הוצאת שפינוזה מן הכלל | דעת אלוקים [34] עמ' קלד' דעת אלוקים - הרב קלנר [תשע"ח] כ"ב בסיוון תשע"ט 1:02:15
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 15073 שיבור הצלמים של אברהם אבינו | זרעונים [34] 'ערך התחיה' זרעונים - הרב קלנר [תשע"ט] כ"ב בסיוון תשע"ט 1:12:05
אמונה הרב יוסף קלנר 23 15075 כלל ופרט והיחס ביניהם | מושגים ביהדות מושגים ביהדות - הרב קלנר י"ז בסיוון תשע"ט 13:15
אמונה הרב יוסף קלנר 23 15074 מה תשובתנו לתפיסה בדטרמיניסטית, הסוברת שהכל סביב החומר? | מושגים ביהדות מושגים ביהדות - הרב קלנר י"ז בסיוון תשע"ט 4:45
תנ"ך הרב יוסף קלנר 23 15044 גבול ישראל - ביטוי פיזי של המקום בו נמצאת העצמיות הנשמתית של ישראל | פרקי היום בתנך [6] מיכה פרק ד' פרקי היום בתנ"ך - הרב קלנר [תשע'ט] ט"ז בסיוון תשע"ט 34:25
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 15059 זרעונים [33] 'נשמת הלאומיות וגופה' זרעונים - הרב קלנר [תשע"ט] ט"ז בסיוון תשע"ט 1:21:00
אמונה הרב יוסף קלנר 23 15052 הספקות ביחס לדעות הפילוסופים | כוזרי [73] מאמר חמישי סע' יג' - יד' כוזרי - הרב קלנר [תשע''ז] ט"ו בסיוון תשע"ט 55:35
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 15036 תוצואותיה של השפינוזיות | דעת אלוקים [33] עמ' קלג' - קלד' דעת אלוקים - הרב קלנר [תשע"ח] ט"ו בסיוון תשע"ט 1:02:45
אמונה הרב יוסף קלנר 23 15076 האם היהדות מוסרית? | מושגים ביהדות, חלק ב' מושגים ביהדות - הרב קלנר ט בסיוון תשע"ט 59:20
תנ"ך הרב יוסף קלנר 23 15043 הביקורת על מצב החברה | פרקי היום בתנך [5] מיכה פרק ד' פרקי היום בתנ"ך - הרב קלנר [תשע'ט] ט בסיוון תשע"ט 33:40
12345678910...
הרב אלי סדן (נולד בד' באייר ה'תש"ח, 14 במאי 1948) הוא מייסד וראש מכינה קדם צבאית בני דוד, המכינה הקדם צבאית הראשונה בישראל. נולד בתל אביב. למד בבית הספר התיכון "צייטלין" והיה חבר בתנועת "בני עקיבא". התגייס לצנחנים ובמהלך השירות שירת במשך שנה כקומונר בסניף "בני עקיבא" ת"א צפון, וכן למד בישיבת כרם ביבנה. בתום השירות החל ללמוד פיזיקה באוניברסיטה העברית, אך לאחר שנה פרש מתוכנית הלימודים ועבר ללמוד בישיבת "מרכז הרב" בראשותו של הרב צבי יהודה הכהן קוק. למד בישיבה כ-13 שנים, בהן למד אצל הרצי"ה קוק, והרב צבי ישראל טאו והפך לאחד מתלמידיו הבולטים. במהלך לימודיו התבקש הרב סדן על ידי הרב צבי יהודה קוק לסייע בהקמת המושב "קשת" ברמת הגולן‏, וכן בהקמת גרעין תורני באילת. יחד עם הרב טאו, שימש כשליח הרצי"ה בנושא שחרור "אסירי ציון", ובהם נתן שרנסקי. הוא קיים מספר מפגשים עם אנשי ממשל בארצות הברית למען שחרורו של שרנסקי. בשנת 1988, הקים יחד עם הרב יגאל לוינשטיין את המכינה הקדם צבאית הראשונה "בני דוד" ביישוב עלי שבשומרון, שמטרתה להכין בחורים דתיים לשירות מלא בצה"ל, תוך עידודם לשירות מקסימלי ביחידות לוחמות וכקצינים. מסלול זה לא היה קיים לפני כן בישיבות ההסדר. הרב סדן הגה גם את הרעיון להקים מכינה קדם צבאית חילונית. מכינה ראשונה מסוג זה, "נחשון", הוקמה בשנת 1997. קצינים דתיים רבים בצה"ל הם בוגרי המכינה "בני דוד" ורואים ברב סדן את רבם. הוא דוגל בקו "ממלכתי" כלפי מדינת ישראל, בעקבות השקפותיו של רבו, הרב צבי טאו. הרב אלי סדן נשוי לוורדינה הלוי ולהם 12 ילדים. אחיו הוא רמי סדן, פרסומאי ויועץ תקשורתי. בנו הבכור, הרב יהודה, משמש כראש הישיבה הגבוהה של מוסדות בני דוד בעלי. גיסיו הם פרופ' יונתן הלוי, מנהל המרכז הרפואי שערי צדק והרב מיכה הלוי, רבה של פתח תקוה.
456
כל הזכויות שמורות למוסדות בני דוד - עלי. הדברים המובאים בהרצאות נאמרים במסגרת שיח פורה ומפרה בבית המדרש כחלק מלימוד עיוני, על מנת להבין את מכלול הדברים יש להאזין לכלל השיעור. אין להעתיק, לשדר, להפיץ, להציג בפומבי או למסור לצד שלישי כל חלק מהקטע דנן ללא קבלת הסכמה מראש ובכתב.
select
אמונה
כללי
מהר"ל
שו"ת הרב קלנר
הלכה
הלכות הסעודה
פרשיות השבוע
שבת ומועדים
תפילות ראש השנה - ניגונים
תנ"ך
הרצאות חול
הרצאות חול