השפעת שכלנו על המציאות והכרח החוק המוסרי בעולם | כוזרי [81] מאמר חמישי סע' כ'

הרב יוסף קלנר

י באלול תשע"ט

השפעת שכלנו על המציאות והכרח החוק המוסרי בעולם | כוזרי [81] מאמר חמישי סע' כ'

הרב יוסף קלנר

י באלול תשע"ט
לקבלת כל התוצאות
כל הזכויות שמורות למוסדות בני דוד - עלי. הדברים המובאים בהרצאות נאמרים במסגרת שיח פורה ומפרה בבית המדרש כחלק מלימוד עיוני, על מנת להבין את מכלול הדברים יש להאזין לכלל השיעור. אין להעתיק, לשדר, להפיץ, להציג בפומבי או למסור לצד שלישי כל חלק מהקטע דנן ללא קבלת הסכמה מראש ובכתב.
תוצאות חיפוש עבור: הרב יוסף קלנר
נושאשם הרבRabiIDIDשם השיעור סידרהתאריךאורך הורדה
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 15304 הכח המאחד באומות ובישראל | אורות ישראל [10] פרק ב' פס' א' - ב' אורות ישראל - הרב קלנר [תשע'ט] ג בתשרי תש"פ 1:04:15
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 15305 אורות ישראל [9] פרק א' פס' יד' - טז' אורות ישראל - הרב קלנר [תשע'ט] כ"ה באלול תשע"ט 1:18:00
אמונה הרב יוסף קלנר 23 15297 הגזירה מחייבת שתהיה בחירה | כוזרי [82] מאמר חמישי סע' כ' כוזרי - הרב קלנר [תשע''ז] כ"ד באלול תשע"ט 59:30
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 15296 הציור הלקוי של הכבוד האלוקי | דעת אלוקים [43] עמ' קלח' - קלט' דעת אלוקים - הרב קלנר [תשע"ח] כ"ד באלול תשע"ט 52:50
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 15300 השפעתה של התשובה על הנפש | אורות התשובה [3] איגרת שעח' אורות התשובה [תש"פ] | הרב קלנר כ"ד באלול תשע"ט 47:45
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 15265 אורות ישראל [7] פרק א' פס' יא' - יב' אורות ישראל - הרב קלנר [תשע'ט] י"א באלול תשע"ט 1:07:10
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 15269 השפעת היהדות על האנושות במצביה ההיסטוריים השונים של היהדות | דעת אלוקים [42] עמ' קח' דעת אלוקים - הרב קלנר [תשע"ח] י באלול תשע"ט 47:50
אמונה הרב יוסף קלנר 23 15270 השפעת שכלנו על המציאות והכרח החוק המוסרי בעולם | כוזרי [81] מאמר חמישי סע' כ' כוזרי - הרב קלנר [תשע''ז] י באלול תשע"ט 51:20
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 15258 שמחת הנשמה | אורות התשובה [2] אגרת שעח' אורות התשובה [תש"פ] | הרב קלנר י באלול תשע"ט 51:05
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 15247 השפעת ישראל על האנושות | דעת אלוקים [41] עמ' קלז' - קלח' דעת אלוקים - הרב קלנר [תשע"ח] ד באלול תשע"ט 55:55
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 15252 ייחוד כנסת ישראל והקב''ה | אורות ישראל [6] פרק א' פס' ט' - י' אורות ישראל - הרב קלנר [תשע'ט] ד באלול תשע"ט 1:01:50
אמונה הרב יוסף קלנר 23 15248 העבודות הזרות השכליות ויחס ההכרה של האדם אל המציאות | כוזרי [80] מאמר חמישי סע' כ' כוזרי - הרב קלנר [תשע''ז] ג באלול תשע"ט 1:02:45
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 15255 הקדמה לאורות התשובה | אורות התשובה [1] אורות התשובה [תש"פ] | הרב קלנר ג באלול תשע"ט 50:25
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 15234 האומה הישראלית מביאה ברכה לעולם כולו | אורות ישראל [5] פרק א' פס' ח' אורות ישראל - הרב קלנר [תשע'ט] ו באב תשע"ט 1:14:20
תנ"ך הרב יוסף קלנר 23 15228 כשאין ישרות - לא רואים | פרקי היום בתנך [11] ישעיהו פרק מב' פרקי היום בתנ"ך - הרב קלנר [תשע'ט] ו באב תשע"ט 41:10
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 15232 עוצמתו הלאומית של ישראל תיגלה רק על ידי האדיאלים האלוקיים | דעת אלוקים [40] עמ' קלז' דעת אלוקים - הרב קלנר [תשע"ח] ה באב תשע"ט 51:55
אמונה הרב יוסף קלנר 23 15238 שלוש שיטות פילוסופיות ביחס לרצון האלוקי | כוזרי [79] מאמר חמישי סע' כ' כוזרי - הרב קלנר [תשע''ז] ה באב תשע"ט 53:45
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 15210 המוסר ומקורו האלוקי | אורות ישראל [4] פרק א' פס' ז' אורות ישראל - הרב קלנר [תשע'ט] כ"ח בתמוז תשע"ט 1:14:25
תנ"ך הרב יוסף קלנר 23 15194 מי הם העיוורים והפסחים? | פרקי היום בתנך [10] ירמיהו לא', ישעיהו פרק מב' פרקי היום בתנ"ך - הרב קלנר [תשע'ט] כ"ח בתמוז תשע"ט 38:35
אמונה הרב יוסף קלנר 23 15215 שאלת הגזירה והבחירה והידיעה והבחירה | כוזרי [78] מאמר חמישי סע' כ' כוזרי - הרב קלנר [תשע''ז] כ"ח בתמוז תשע"ט 1:01:05
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 15216 כשזנח ישראל טוב.. | דעת אלוקים [39] עמ' קלז' דעת אלוקים - הרב קלנר [תשע"ח] כ"ז בתמוז תשע"ט 55:25
תנ"ך הרב יוסף קלנר 23 15187 סיבת היות עם שרידי חרב - שכחת ארץ ישראל | פרקי היום בתנך [9] ירמיהו לא', ישעיהו פרק סה' פרקי היום בתנ"ך - הרב קלנר [תשע'ט] כ"א בתמוז תשע"ט 41:15
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 15172 תכונת חיי כנסת ישראל ופרטיה | אורות ישראל [3] פס' ה' - ו' אורות ישראל - הרב קלנר [תשע'ט] כ"א בתמוז תשע"ט 59:35
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 15171 השאיפה לאידיאלים האלוקיים נתגלתה בישראל | דעת אלוקים [38] עמ' קלו' - קלז' דעת אלוקים - הרב קלנר [תשע"ח] כ בתמוז תשע"ט 1:22:35
אמונה הרב יוסף קלנר 23 15170 התשובה למכחישי הבחירה החופשית | כוזרי [77] מאמר חמישי סע' כ' כוזרי - הרב קלנר [תשע''ז] כ בתמוז תשע"ט 51:25
תנ"ך הרב יוסף קלנר 23 15151 'מרחוק ה' נראה לי' - הגאולה בעתה | פרקי היום בתנך [8] ירמיהו לא' פרקי היום בתנ"ך - הרב קלנר [תשע'ט] ט"ז בתמוז תשע"ט 40:40
אמונה הרב יוסף קלנר 23 15150 ידיעה ובחירה | כוזרי [76] מאמר חמישי סע' כ' כוזרי - הרב קלנר [תשע''ז] י"ד בתמוז תשע"ט 53:10
אמונה הרב יוסף קלנר 23 15177 'במעמד הנפש פנימה' | דעת אלוקים [37] עמ' קלה' - קלו' דעת אלוקים - הרב קלנר [תשע"ח] י"ג בתמוז תשע"ט 54:40
תנ"ך הרב יוסף קלנר 23 15141 המלכות, הכלליות - לא מובדלת מאף חלק של העם | פרקי היום בתנך [7] זכריה פרק יב', שופטים פרקים יב' - יג' פרקי היום בתנ"ך - הרב קלנר [תשע'ט] ז בתמוז תשע"ט 38:10
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 15131 מהותה של כנסת ישראל | אורות ישראל [1] פס' א' - ג' אורות ישראל - הרב קלנר [תשע'ט] ז בתמוז תשע"ט 1:13:55
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 15129 מהי סגולתה המיוחדת של כנסת ישראל? | דעת אלוקים [36] עמ' קלה' דעת אלוקים - הרב קלנר [תשע"ח] ו בתמוז תשע"ט 53:40
אמונה הרב יוסף קלנר 23 15130 נקודות מחשבתיות בענייני הדת ומבוקשו של המלך | כוזרי [75] מאמר חמישי סע' יח' - יט' כוזרי - הרב קלנר [תשע''ז] ו בתמוז תשע"ט 1:03:10
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 15097 חיות תורה שבעל פה | זרעונים [35] 'ערך התחיה' זרעונים - הרב קלנר [תשע"ט] ל בסיוון תשע"ט 1:11:00
אמונה הרב יוסף קלנר 23 15188 מהו אלוקים? | מושגים ביהדות מושגים ביהדות - הרב קלנר כ"ט בסיוון תשע"ט 36:15
אמונה הרב יוסף קלנר 23 15098 קדמות העולם וחידוש העולם | כוזרי [74] מאמר חמישי סע' יח' כוזרי - הרב קלנר [תשע''ז] כ"ט בסיוון תשע"ט 54:30
אמונה הרב יוסף קלנר 23 15096 תוצאותיה של הסחת הדעת האנושית מדעת דרכי ה' | דעת אלוקים [35] עמ' קלד' דעת אלוקים - הרב קלנר [תשע"ח] כ"ט בסיוון תשע"ט 1:02:25
אמונה הרב יוסף קלנר 23 15095 הוצאת שפינוזה מן הכלל | דעת אלוקים [34] עמ' קלד' דעת אלוקים - הרב קלנר [תשע"ח] כ"ב בסיוון תשע"ט 1:02:15
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 15073 שיבור הצלמים של אברהם אבינו | זרעונים [34] 'ערך התחיה' זרעונים - הרב קלנר [תשע"ט] כ"ב בסיוון תשע"ט 1:12:05
אמונה הרב יוסף קלנר 23 15075 כלל ופרט והיחס ביניהם | מושגים ביהדות מושגים ביהדות - הרב קלנר י"ז בסיוון תשע"ט 13:15
אמונה הרב יוסף קלנר 23 15074 מה תשובתנו לתפיסה בדטרמיניסטית, הסוברת שהכל סביב החומר? | מושגים ביהדות מושגים ביהדות - הרב קלנר י"ז בסיוון תשע"ט 4:45
תנ"ך הרב יוסף קלנר 23 15044 גבול ישראל - ביטוי פיזי של המקום בו נמצאת העצמיות הנשמתית של ישראל | פרקי היום בתנך [6] מיכה פרק ד' פרקי היום בתנ"ך - הרב קלנר [תשע'ט] ט"ז בסיוון תשע"ט 34:25
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 15059 זרעונים [33] 'נשמת הלאומיות וגופה' זרעונים - הרב קלנר [תשע"ט] ט"ז בסיוון תשע"ט 1:21:00
אמונה הרב יוסף קלנר 23 15052 הספקות ביחס לדעות הפילוסופים | כוזרי [73] מאמר חמישי סע' יג' - יד' כוזרי - הרב קלנר [תשע''ז] ט"ו בסיוון תשע"ט 55:35
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 15036 תוצואותיה של השפינוזיות | דעת אלוקים [33] עמ' קלג' - קלד' דעת אלוקים - הרב קלנר [תשע"ח] ט"ו בסיוון תשע"ט 1:02:45
אמונה הרב יוסף קלנר 23 15076 האם היהדות מוסרית? | מושגים ביהדות, חלק ב' מושגים ביהדות - הרב קלנר ט בסיוון תשע"ט 59:20
תנ"ך הרב יוסף קלנר 23 15043 הביקורת על מצב החברה | פרקי היום בתנך [5] מיכה פרק ד' פרקי היום בתנ"ך - הרב קלנר [תשע'ט] ט בסיוון תשע"ט 33:40
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 15058 הפער בין המוכרח להיות בין האידיאל העליון אל המציאות | זרעונים [32] 'נשמת הלאומיות וגופה' זרעונים - הרב קלנר [תשע"ט] ט בסיוון תשע"ט 1:07:30
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 15037 ירידת הדורות ודעת אלוקים | דעת אלוקים [32] עמ' קלג' דעת אלוקים - הרב קלנר [תשע"ח] ח בסיוון תשע"ט 50:05
אמונה הרב יוסף קלנר 23 15032 כוזרי [72] מאמר חמישי כוזרי - הרב קלנר [תשע''ז] ח בסיוון תשע"ט 58:30
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 15057 הפער בין האידיאל לחלותו במציאות | זרעונים [31] סוף 'מלחמת האמונות והדעות' זרעונים - הרב קלנר [תשע"ט] ב בסיוון תשע"ט 1:11:30
הרב יוסף קלנר 23 15021 תוכחה על מצב ישראל לעומת מצבו התכליתי | פרקי היום בתנך [4] מיכה פרק ד' פרקי היום בתנ"ך - הרב קלנר [תשע'ט] ב בסיוון תשע"ט 39:20
תנ"ך הרב יוסף קלנר 23 15022 תוכחה על מצב ישראל לעומת מצבו התכליתי | פרקי היום בתנך [4] מיכה פרק ד' פרקי היום בתנ"ך - הרב קלנר [תשע'ט] ב בסיוון תשע"ט 39:20
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 15033 הסכנה הקיימת בעלייה אל הצד העליון של המחשבה האלוקית | דעת אלוקים [32] קבצים מכתי''ק ב' מג' - מד' דעת אלוקים - הרב קלנר [תשע"ח] א בסיוון תשע"ט 1:05:45
אמונה הרב יוסף קלנר 23 15031 כוחות הנפש | כוזרי [71] מאמר חמישי סע' יב' כוזרי - הרב קלנר [תשע''ז] א בסיוון תשע"ט 52:05
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 15056 היהדות היא גזענות | זרעונים [30] זרעונים - הרב קלנר [תשע"ט] כ"ד באייר תשע"ט 1:14:50
תנ"ך הרב יוסף קלנר 23 15008 הקץ המגולה עדות על האיכות הנשמתית של עם ישראל | פרקי היום בתנך [3] יחזקאל פרק לו' פרקי היום בתנ"ך - הרב קלנר [תשע'ט] כ"ד באייר תשע"ט 21:15
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 15010 ההשתחוואה היא אל הדום רגליו של ה' אלוקינו | דעת אלוקים [30] עולת ראיה א' ריא' דעת אלוקים - הרב קלנר [תשע"ח] כ"ג באייר תשע"ט 1:03:25
אמונה הרב יוסף קלנר 23 15009 הנפש | כוזרי [70] מאמר חמישי סע' יב' כוזרי - הרב קלנר [תשע''ז] כ"ג באייר תשע"ט 58:55
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 15055 הוודאות שבכלליות | זרעונים [29] 'למלחמת הדעות והאמונות' זרעונים - הרב קלנר [תשע"ט] י"ז באייר תשע"ט 1:11:10
תנ"ך הרב יוסף קלנר 23 15007 שלבי הגאולה כש'לא זכו' | פרקי היום בתנך [2] יחזקאל פרק לו' פרקי היום בתנ"ך - הרב קלנר [תשע'ט] י"ז באייר תשע"ט 39:42
אמונה הרב יוסף קלנר 23 14991 הנפשיות במציאות | כוזרי [69] מאמר חמישי סע' יא - יב' כוזרי - הרב קלנר [תשע''ז] ט"ז באייר תשע"ט 53:10
אמונה הרב יוסף קלנר 23 14990 הקישור באידיאלים האלוקים לעומת הקישור בעצמו | דעת אלוקים [29] פנקס יג' סע' קנ' - קנא' דעת אלוקים - הרב קלנר [תשע"ח] ט"ז באייר תשע"ט 52:10
תנ"ך הרב יוסף קלנר 23 15006 גאולתן של ישראל קמעא קמעא | פרקי היום בתנך [1] דברים פרק ל' פרקי היום בתנ"ך - הרב קלנר [תשע'ט] י באייר תשע"ט 41:05
אמונה הרב יוסף קלנר 23 14969 מה זה יהדות? | מושגים ביהדות מושגים ביהדות - הרב קלנר י באייר תשע"ט 50:35
אמונה הרב יוסף קלנר 23 14992 הדרגת המציאות במבט הפילוסופי | כוזרי [68] מאמר חמישי סע' י' כוזרי - הרב קלנר [תשע''ז] ט באייר תשע"ט 1:06:15
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 14966 הפתרון לנטיית העבודה זרה | דעת אלוקים [28] פנקס יג' סע' קמד', קמט' דעת אלוקים - הרב קלנר [תשע"ח] ט באייר תשע"ט 35:55
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 14959 הטעות בהתמודדות עם שטף הדעות | זרעונים [27] 'למלחמת הדעות והאמונות' זרעונים - הרב קלנר [תשע"ט] ג באייר תשע"ט 56:30
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 14960 מטרתה האלוקית של מציאות הכפירה | דעת אלוקים [27] פנקס יג' סע' פט2 דעת אלוקים - הרב קלנר [תשע"ח] ב באייר תשע"ט 52:10
שבת ומועדים הרב יוסף קלנר 23 14930 יציאת מצרים וליל הסדר כחוליה בנצח | פסח, ע'פ עולת ראיה א' עמ' לז' חגים - הרב קלנר כ"ז באדר ב תשע"ט 1:14:25
תנ"ך הרב יוסף קלנר 23 14940 תיבת נח כמשל לעולם הנפש, וסוגית מגדל בבל - הנדסת המציאות על ידי האדם | חומש [26] פרשת נח חומש - הרב קלנר [תשע'ט] כ"ז באדר ב תשע"ט 45:50
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 14920 הסכנה בציור מציאות האלוקות | דעת אלוקים [26] פנקס יג' סע' פט2 דעת אלוקים - הרב קלנר [תשע"ח] כ"ו באדר ב תשע"ט 59:05
הרב יוסף קלנר 23 14921 הקבלת 'ברכי נפשי' למעשה בראשית כמתואר בתורה | כוזרי [67] מאמר חמישי סע' ט' - י' כוזרי - הרב קלנר [תשע''ז] כ"ו באדר ב תשע"ט 57:15
הרב יוסף קלנר 23 14922 הקבלת 'ברכי נפשי' למעשה בראשית כמתואר בתורה | כוזרי [67] מאמר חמישי סע' ט' - י' כוזרי - הרב קלנר [תשע''ז] כ"ו באדר ב תשע"ט 57:15
הרב יוסף קלנר 23 14923 הקבלת 'ברכי נפשי' למעשה בראשית כמתואר בתורה | כוזרי [67] מאמר חמישי סע' ט' - י' כוזרי - הרב קלנר [תשע''ז] כ"ו באדר ב תשע"ט 57:15
אמונה הרב יוסף קלנר 23 14924 הקבלת 'ברכי נפשי' למעשה בראשית כמתואר בתורה | כוזרי [67] מאמר חמישי סע' ט' - י' כוזרי - הרב קלנר [תשע''ז] כ"ו באדר ב תשע"ט 57:15
הרב יוסף קלנר 23 14945 יציאת מצרים וליל הסדר כחוליה בנצח | פסח, עולת ראיה א' עמ' לז' חגים - הרב קלנר כ"ו באדר ב תשע"ט 1:14:25
תנ"ך הרב יוסף קלנר 23 14902 הקשת | חומש [25] פרשת נח חומש - הרב קלנר [תשע'ט] כ באדר ב תשע"ט 31:00
תנ"ך הרב יוסף קלנר 23 14881 יחס האדם והבריאה בסוגיית המבול | חומש [24] פרשת נח חומש - הרב קלנר [תשע'ט] כ באדר ב תשע"ט 41:45
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 14900 ריפוי מחלת הכפירה | זרעונים [26] סוף 'יסורים ממרקים' זרעונים - הרב קלנר [תשע"ט] כ באדר ב תשע"ט 1:01:45
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 14901 ריפוי מחלת הכפירה | זרעונים [26] סוף 'יסורים ממרקים' זרעונים - הרב קלנר [תשע"ט] כ באדר ב תשע"ט 1:01:45
12345678910...
הרב אלי סדן (נולד בד' באייר ה'תש"ח, 14 במאי 1948) הוא מייסד וראש מכינה קדם צבאית בני דוד, המכינה הקדם צבאית הראשונה בישראל. נולד בתל אביב. למד בבית הספר התיכון "צייטלין" והיה חבר בתנועת "בני עקיבא". התגייס לצנחנים ובמהלך השירות שירת במשך שנה כקומונר בסניף "בני עקיבא" ת"א צפון, וכן למד בישיבת כרם ביבנה. בתום השירות החל ללמוד פיזיקה באוניברסיטה העברית, אך לאחר שנה פרש מתוכנית הלימודים ועבר ללמוד בישיבת "מרכז הרב" בראשותו של הרב צבי יהודה הכהן קוק. למד בישיבה כ-13 שנים, בהן למד אצל הרצי"ה קוק, והרב צבי ישראל טאו והפך לאחד מתלמידיו הבולטים. במהלך לימודיו התבקש הרב סדן על ידי הרב צבי יהודה קוק לסייע בהקמת המושב "קשת" ברמת הגולן‏, וכן בהקמת גרעין תורני באילת. יחד עם הרב טאו, שימש כשליח הרצי"ה בנושא שחרור "אסירי ציון", ובהם נתן שרנסקי. הוא קיים מספר מפגשים עם אנשי ממשל בארצות הברית למען שחרורו של שרנסקי. בשנת 1988, הקים יחד עם הרב יגאל לוינשטיין את המכינה הקדם צבאית הראשונה "בני דוד" ביישוב עלי שבשומרון, שמטרתה להכין בחורים דתיים לשירות מלא בצה"ל, תוך עידודם לשירות מקסימלי ביחידות לוחמות וכקצינים. מסלול זה לא היה קיים לפני כן בישיבות ההסדר. הרב סדן הגה גם את הרעיון להקים מכינה קדם צבאית חילונית. מכינה ראשונה מסוג זה, "נחשון", הוקמה בשנת 1997. קצינים דתיים רבים בצה"ל הם בוגרי המכינה "בני דוד" ורואים ברב סדן את רבם. הוא דוגל בקו "ממלכתי" כלפי מדינת ישראל, בעקבות השקפותיו של רבו, הרב צבי טאו. הרב אלי סדן נשוי לוורדינה הלוי ולהם 12 ילדים. אחיו הוא רמי סדן, פרסומאי ויועץ תקשורתי. בנו הבכור, הרב יהודה, משמש כראש הישיבה הגבוהה של מוסדות בני דוד בעלי. גיסיו הם פרופ' יונתן הלוי, מנהל המרכז הרפואי שערי צדק והרב מיכה הלוי, רבה של פתח תקוה.
456
כל הזכויות שמורות למוסדות בני דוד - עלי. הדברים המובאים בהרצאות נאמרים במסגרת שיח פורה ומפרה בבית המדרש כחלק מלימוד עיוני, על מנת להבין את מכלול הדברים יש להאזין לכלל השיעור. אין להעתיק, לשדר, להפיץ, להציג בפומבי או למסור לצד שלישי כל חלק מהקטע דנן ללא קבלת הסכמה מראש ובכתב.
select
אמונה
כללי
מהר"ל
שו"ת הרב קלנר
הלכה
הלכות הסעודה
פרשיות השבוע
שבת ומועדים
תפילות ראש השנה - ניגונים
תנ"ך
הרצאות חול
הרצאות חול