מהי אמונה? קשר עם אלוקים | מושגים ביהדות

הרב יוסף קלנר

כ בשבט תשע"ז

מהי אמונה? קשר עם אלוקים | מושגים ביהדות

הרב יוסף קלנר

כ בשבט תשע"ז
תוצאות חיפוש עבור: הרב יוסף קלנר
נושאשם הרבRabiIDIDשם השיעור סידרהתאריךאורך הורדה
אמונה הרב יוסף קלנר 23 12321 מהי אמונה? קשר עם אלוקים | מושגים ביהדות מושגים ביהדות - הרב קלנר כ בשבט תשע"ז 8:05
אמונה הרב יוסף קלנר 23 12320 עבודת ה' - עבודת עבד או פיתוח הכוחות כולם? | מושגים ביהדות מושגים ביהדות - הרב קלנר כ בשבט תשע"ז 14:05
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 12310 מרידות החומר והרוח בזמן חבלי משיח | אורות התחיה [67] פס' מד' אורות התחיה [תשע"ו] - הרב קלנר י"ט בשבט תשע"ז 1:13:10
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 12326 קול ה' על המים | עין אי''ה על הסדר [20] ברכות א' פרק רביעי פס' מג' - מה' עין אי"ה על הסדר - הרב קלנר י"ט בשבט תשע"ז 1:01:45
אמונה הרב יוסף קלנר 23 12311 תרבות המערב - טשטוש הזהויות המיניות | בנין עדי עד [13] בנין עדי עד [תשע"ז] - הרב קלנר י"ט בשבט תשע"ז 43:35
אמונה הרב יוסף קלנר 23 12309 תודעת הערך של ירושלים וחורבן ביתר | נצח ישראל [44] פרקים ו' - ז' נצח ישראל - הרב קלנר י"ח בשבט תשע"ז 40:05
אמונה הרב יוסף קלנר 23 12280 אובייקטיבי וסובייקטיבי, מה פירוש המושגים? | מושגים ביהדות מושגים ביהדות - הרב קלנר י"ז בשבט תשע"ז 19:10
אמונה הרב יוסף קלנר 23 12281 זכות אבות - מה זה בכלל? | מושגים ביהדות מושגים ביהדות - הרב קלנר י"ז בשבט תשע"ז 5:15
אמונה הרב יוסף קלנר 23 12293 קניית תכשיטים לאישה | בנין עדי עד [12] בנין עדי עד [תשע"ז] - הרב קלנר י"ג בשבט תשע"ז 47:00
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 12271 תיקונו של משיח - חיבור בין פושעי ישראל לשלמי אמונת ישראל | אורות התחיה [66] פס' מג' אורות התחיה [תשע"ו] - הרב קלנר י"ב בשבט תשע"ז 40:10
אמונה הרב יוסף קלנר 23 12268 אדם לעמל יולד | תפארת ישראל [17] תפארת ישראל - הרב קלנר [תשע''ז] י"א בשבט תשע"ז 58:05
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 12300 ברכת המינים בתפילת שמונה עשרה | עין אי''ה על הסדר [19] ברכות א' פרק רביעי פס' מב' עין אי"ה על הסדר - הרב קלנר י"א בשבט תשע"ז 54:40
אמונה הרב יוסף קלנר 23 12266 פלאיות הריבוי בטור מלכא | נצח ישראל [43] פרק ו' נצח ישראל - הרב קלנר י"א בשבט תשע"ז 46:20
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 12239 יחס השפעת הלאומיות על היחידים | אורות התחיה [65] פס' מב' אורות התחיה [תשע"ו] - הרב קלנר ה בשבט תשע"ז 1:12:30
אמונה הרב יוסף קלנר 23 12237 לעולם אל ירבה רעים בתוך ביתו | בנין עדי עד [11] בנין עדי עד [תשע"ז] - הרב קלנר ה בשבט תשע"ז 44:00
אמונה הרב יוסף קלנר 23 12238 עונשי הרשעים כנגד חטאיהם ואתרנגולתא ותרנגולתא חרב טור מלכא | נצח ישראל [42] פרקים ה' - ו' נצח ישראל - הרב קלנר ד בשבט תשע"ז 39:40
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 12247 עין אי''ה על הסדר [18] ברכות א' פרק רביעי עין אי"ה על הסדר - הרב קלנר ד בשבט תשע"ז 56:40
אמונה הרב יוסף קלנר 23 12267 על האדם להוציא מעלתו מהכח אל הפועל | תפארת ישראל [16] תפארת ישראל - הרב קלנר [תשע''ז] ד בשבט תשע"ז 1:00:30
אמונה הרב יוסף קלנר 23 12195 חודש שבט - חזרה אל הטבע הנשמתי שלנו | מושגים ביהדות מושגים ביהדות - הרב קלנר כ"ח בטבת תשע"ז 3:45
אמונה הרב יוסף קלנר 23 12196 קורבנות - האם בעולם מפותח כשלנו נכון לצפות להם? | מושגים ביהדות מושגים ביהדות - הרב קלנר כ"ח בטבת תשע"ז 21:40
אמונה הרב יוסף קלנר 23 12187 בנין עדי עד [10] בנין עדי עד [תשע"ז] - הרב קלנר כ"ז בטבת תשע"ז 35:00
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 12190 בעקבתא דמשיחא נשמות אבודות חוזרות לעם ישראל | אורות התחיה [64] פס' מא' אורות התחיה [תשע"ו] - הרב קלנר כ"ז בטבת תשע"ז 54:30
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 12185 תחילת תהליך הקץ המגולה הוא תחית החומר | אורות התחיה [63] פס' מ' אורות התחיה [תשע"ו] - הרב קלנר כ"ז בטבת תשע"ז 19:50
הרב יוסף קלנר 23 12197 בין מלך בשר ודם לקב''ה | עין אי''ה על הסדר [17] ברכות א' פרק רביעי עין אי"ה על הסדר - הרב קלנר כ"ו בטבת תשע"ז 1:08:05
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 12198 בין מלך בשר ודם לקב''ה | עין אי''ה על הסדר [17] ברכות א' פרק רביעי עין אי"ה על הסדר - הרב קלנר כ"ו בטבת תשע"ז 1:08:05
אמונה הרב יוסף קלנר 23 12186 טיטוס, בלעם ואותו האיש | נצח ישראל [41] פרק ה' - אגדות החורבן נצח ישראל - הרב קלנר כ"ו בטבת תשע"ז 38:40
אמונה הרב יוסף קלנר 23 12233 מפגש הטבע עם האדם | תפארת ישראל [15] פרק ב' תפארת ישראל - הרב קלנר [תשע''ז] כ"ו בטבת תשע"ז 59:55
אמונה הרב יוסף קלנר 23 12163 בניין התא המשפחתי עם חשיבה על המציאות הכללית | בנין עדי עד [9] בנין עדי עד [תשע"ז] - הרב קלנר כ בטבת תשע"ז 45:30
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 12160 חוכמת הסופרים תסרח בעקבתא דמשיחא | אורות התחיה [61] פס' לח' אורות התחיה [תשע"ו] - הרב קלנר כ בטבת תשע"ז 44:20
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 12161 חוצפת עקבתא דמשיחא מכינה את התיקון הגמור | אורות התחיה [62] פס' לט' אורות התחיה [תשע"ו] - הרב קלנר כ בטבת תשע"ז 17:10
אמונה הרב יוסף קלנר 23 12162 ביאור עונשו של טיטוס | נצח ישראל [40] פרק ה', אגדות החורבן נצח ישראל - הרב קלנר י"ט בטבת תשע"ז 44:55
אמונה הרב יוסף קלנר 23 12232 האם הטבע חסר וצריך להשלמה? טורנוסרופוס הרשע ורבי עקיבא | תפארת ישראל [14] פרק ב' תפארת ישראל - הרב קלנר [תשע''ז] י"ט בטבת תשע"ז 44:05
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 12159 לא למהר לשחרר את הילד מתפיסות גשמיות ומעלותיו של ריב''ז | עין אי''ה על הסדר [16] ברכות א' פרק רביעי פס' לב' - לה' עין אי"ה על הסדר - הרב קלנר י"ט בטבת תשע"ז 46:15
אמונה הרב יוסף קלנר 23 12132 יראת ה' ואהבת ה' - שני הפכים | מושגים ביהדות מושגים ביהדות - הרב קלנר י"ח בטבת תשע"ז 8:45
אמונה הרב יוסף קלנר 23 12133 נפש רוח ונשמה - איפה זה פוגש אותנו? | מושגים ביהדות מושגים ביהדות - הרב קלנר י"ח בטבת תשע"ז 8:45
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 12116 הספרות בדור תחייה | אורות התחיה [60] אורות התחיה [תשע"ו] - הרב קלנר י"ג בטבת תשע"ז 54:15
אמונה הרב יוסף קלנר 23 12099 חתן וכלה צריכים שימור מפני המזיקים | בנין עדי עד [8] בנין עדי עד [תשע"ז] - הרב קלנר י"ג בטבת תשע"ז 49:50
אמונה הרב יוסף קלנר 23 12103 ספר בראשית - המבוא לתורה | מושגים ביהדות מושגים ביהדות - הרב קלנר י"ג בטבת תשע"ז 11:00
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 12098 עצות לחיי עולם הבא | עין אי''ה על הסדר [15] ברכות א' פרק רביעי פס' לב' עין אי"ה על הסדר - הרב קלנר י"ג בטבת תשע"ז 55:15
אמונה הרב יוסף קלנר 23 12231 השלמות שבחיסרון | תפארת ישראל [13] פרק ב' תפארת ישראל - הרב קלנר [תשע''ז] י"ב בטבת תשע"ז 51:40
אמונה הרב יוסף קלנר 23 12100 נצח ישראל [39] פרק ה' - אגדות החורבן נצח ישראל - הרב קלנר י"ב בטבת תשע"ז 46:05
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 12069 אימוץ הגוף שמונע מהקודש מרומם את קדושת האומה | אורות התחיה [58] פס' לד' אורות התחיה [תשע"ו] - הרב קלנר ו בטבת תשע"ז 29:25
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 12070 בעת העיסוק בגוף נצרכת טהרה יתירה במיוחד בארץ ישראל | אורות התחיה [59] פס' לה' אורות התחיה [תשע"ו] - הרב קלנר ו בטבת תשע"ז 49:20
אמונה הרב יוסף קלנר 23 12056 מקומה של השמחה בחיים | בנין עדי עד [7] בנין עדי עד [תשע"ז] - הרב קלנר ו בטבת תשע"ז 38:05
אמונה הרב יוסף קלנר 23 12059 עשרה בטבת - התחלת נפילת רוח ישראל ממקומה | מושגים ביהדות, עניינם של סיבות הצום מושגים ביהדות - הרב קלנר ו בטבת תשע"ז 25:25
אמונה הרב יוסף קלנר 23 12057 נצח ישראל [38] פרק ה' - אגדות החורבן נצח ישראל - הרב קלנר ה בטבת תשע"ז 48:15
אמונה הרב יוסף קלנר 23 12230 תכונת ישראל והגרים | תפארת ישראל [12] תפארת ישראל - הרב קלנר [תשע''ז] ה בטבת תשע"ז 52:50
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 12058 תפילת ר' נוחניא בן הקנה - "בכניסתי לבית המדרש" | עין אי"ה על הסדר [14] ברכות א' פרק רביעי פס' כט' - לא' עין אי"ה על הסדר - הרב קלנר ה בטבת תשע"ז 49:30
אמונה הרב יוסף קלנר 23 12055 ''אשר יצר את האדם בצלמו'' - סוד נסירת הפרצופים | בנין עדי עד [6] בנין עדי עד [תשע"ז] - הרב קלנר כ"א בכסלו תשע"ז 40:35
אמונה הרב יוסף קלנר 23 12229 התורה ואומות העולם | תפארת ישראל [11] תפארת ישראל - הרב קלנר [תשע''ז] כ בכסלו תשע"ז 55:45
אמונה הרב יוסף קלנר 23 12000 חנוכה - קנאות לזהות התרבותית שלנו | מושגים ביהדות מושגים ביהדות - הרב קלנר כ בכסלו תשע"ז 10:00
אמונה הרב יוסף קלנר 23 11998 מזוזה - שמירה על אופי התנהלות החיים | מושגים ביהדות מושגים ביהדות - הרב קלנר כ בכסלו תשע"ז 5:05
אמונה הרב יוסף קלנר 23 11999 עין הרע - מציאות נפשית שפועלת גם ללא מילים | מושגים ביהדות מושגים ביהדות - הרב קלנר כ בכסלו תשע"ז 9:05
אמונה הרב יוסף קלנר 23 12019 שלושת עשירי ירושלים - שלוש נקודות המרכיבות את העושר | נצח ישראל [37] פרק ה' - אגדות החורבן נצח ישראל | הרב דוד בן מאיר [תשע''ז] כ בכסלו תשע"ז 44:10
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 11970 אופניה של גאולת ישראל טמון בתוכיותה | אורות התחיה [57] פס' לב' אורות התחיה [תשע"ו] - הרב קלנר י"ד בכסלו תשע"ז 34:25
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 11969 גאולת ישראל מתקדמת קמעא קמעא עד להתפרצות אמונתה | אורות התחיה [56] פס' לא' אורות התחיה [תשע"ו] - הרב קלנר י"ד בכסלו תשע"ז 38:20
אמונה הרב יוסף קלנר 23 11971 כל המציאות מתקדמת על ידי היחס בין הטבע לבחירה, סוד נסירת הפרצופים | בנין עדי עד [5] בנין עדי עד [תשע"ז] - הרב קלנר י"ד בכסלו תשע"ז 45:10
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 11973 הקשר בין נשיאות התורה והנשיאות המדינית | עין אי''ה על הסדר [13] ברכות א' פרק רביעי פס' כד' - כו' עין אי"ה על הסדר - הרב קלנר י"ג בכסלו תשע"ז 53:50
אמונה הרב יוסף קלנר 23 12228 טבעי ואלוקי במהר''ל | תפארת ישראל [10] תפארת ישראל - הרב קלנר [תשע''ז] י"ג בכסלו תשע"ז 47:20
אמונה הרב יוסף קלנר 23 11995 יחס פסוקי התנ''ך לסוגיית צדיק ורע לו רשע וטוב לו | שו"ת שו''ת - הרב קלנר י"ג בכסלו תשע"ז 10:05
אמונה הרב יוסף קלנר 23 11974 מה חובת האדם בעולמו? | שו''ת שו''ת - הרב קלנר י"ג בכסלו תשע"ז 17:35
אמונה הרב יוסף קלנר 23 11954 אסטרולוגיה - יש דבר כזה? | מושגים ביהדות מושגים ביהדות - הרב קלנר י"ב בכסלו תשע"ז 11:25
אמונה הרב יוסף קלנר 23 11953 כוונות התפילה | מושגים ביהדות מושגים ביהדות - הרב קלנר י"ב בכסלו תשע"ז 8:50
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 11927 איחוד הקדושה והטבע | אורות התחיה [55] אורות התחיה [תשע"ו] - הרב קלנר ו בכסלו תשע"ז 1:13:50
אמונה הרב יוסף קלנר 23 11929 איך הקב''ה נותן לכל כך הרבה דורות להחזיק בדורות משובשות באמונה? | שו''ת שו''ת - הרב קלנר ו בכסלו תשע"ז 31:25
אמונה הרב יוסף קלנר 23 11916 האומות ובית המקדש, האומות וישראל | נצח ישראל [35] פרק ה' - אגדות החורבן נצח ישראל - הרב קלנר ו בכסלו תשע"ז 48:35
אמונה הרב יוסף קלנר 23 11928 האם לקב''ה יש בחירה חופשית? | שו''ת שו''ת - הרב קלנר ו בכסלו תשע"ז 13:35
אמונה הרב יוסף קלנר 23 12227 הפעולות היחודיות של האדם | תפארת ישראל [9] תפארת ישראל - הרב קלנר [תשע''ז] ו בכסלו תשע"ז 55:20
אמונה הרב יוסף קלנר 23 11930 יחסינו לחלוקת הפרקים הנוצרית בתנ''ך | שו''ת שו''ת - הרב קלנר ו בכסלו תשע"ז 24:40
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 11915 כבוד הנשיאות וכבוד תלמיד חכם, מה גובר | עין אי''ה על הסדר [12] ברכות א' פרק רביעי פס' כ' - כג' עין אי"ה על הסדר - הרב קלנר ו בכסלו תשע"ז 53:40
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 11936 פגיעה בכבוד תורה ותלמידי חכמים | מעלת ארץ ישראל [6] שבת א' פרק ט' פס' שלא' סוגיות בעין אי"ה | הרב קלנר ו בכסלו תשע"ז 51:50
אמונה הרב יוסף קלנר 23 11897 פדיון בכור - הכרת רוממות הקודש באומה | מושגים ביהדות מושגים ביהדות - הרב קלנר ו בכסלו תשע"ז 10:15
אמונה הרב יוסף קלנר 23 11898 תפילין - חיבור האידיאל האלוקי אל האדם | מושגים ביהדות מושגים ביהדות - הרב קלנר ו בכסלו תשע"ז 13:10
אמונה הרב יוסף קלנר 23 11917 כל המציאות בנויה מטבע ובחירה | בנין עדי עד [4] בנין עדי עד [תשע"ז] - הרב קלנר ד בכסלו תשע"ז 20:40
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 11870 השירה הישראלית מושפעת מתהליך הגאולה של האומה | אורות התחיה [54] אורות התחיה פס' ל' אורות התחיה [תשע"ו] - הרב קלנר כ"ט בחשוון תשע"ז 1:12:50
אמונה הרב יוסף קלנר 23 11871 השפעת חיי הזוגיות על כלל התנהלות המציאות | בנין עדי עד [3] ע''פ אורות ישראל ותחייתו פס' כו' בנין עדי עד [תשע"ז] - הרב קלנר כ"ט בחשוון תשע"ז 36:40
אמונה הרב יוסף קלנר 23 11872 אירועי החורבן מבטאים רעיונות עמוקים | נצח ישראל [34] פרק ה' - אגדות החורבן נצח ישראל - הרב קלנר כ"ח בחשוון תשע"ז 48:00
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 11873 התלמיד הראוי להיכנס לבית המקדש ומידותיו | עין אי''ה על הסדר [11] ברכות א' פרק רביעי פס' טז' עין אי"ה על הסדר - הרב קלנר כ"ח בחשוון תשע"ז 55:30
אמונה הרב יוסף קלנר 23 12226 לכל נברא רושם מיוחד במציאות | תפארת ישראל [8] תפארת ישראל - הרב קלנר [תשע''ז] כ"ח בחשוון תשע"ז 46:15
אמונה הרב יוסף קלנר 23 11826 האמון בין בני הזוג מעיקרון האמונה הנמצא במציאות | בנין עדי עד [2] בנין עדי עד [תשע"ז] - הרב קלנר כ"ב בחשוון תשע"ז 39:35
12345678910...
הרב אלי סדן (נולד בד' באייר ה'תש"ח, 14 במאי 1948) הוא מייסד וראש מכינה קדם צבאית בני דוד, המכינה הקדם צבאית הראשונה בישראל. נולד בתל אביב. למד בבית הספר התיכון "צייטלין" והיה חבר בתנועת "בני עקיבא". התגייס לצנחנים ובמהלך השירות שירת במשך שנה כקומונר בסניף "בני עקיבא" ת"א צפון, וכן למד בישיבת כרם ביבנה. בתום השירות החל ללמוד פיזיקה באוניברסיטה העברית, אך לאחר שנה פרש מתוכנית הלימודים ועבר ללמוד בישיבת "מרכז הרב" בראשותו של הרב צבי יהודה הכהן קוק. למד בישיבה כ-13 שנים, בהן למד אצל הרצי"ה קוק, והרב צבי ישראל טאו והפך לאחד מתלמידיו הבולטים. במהלך לימודיו התבקש הרב סדן על ידי הרב צבי יהודה קוק לסייע בהקמת המושב "קשת" ברמת הגולן‏, וכן בהקמת גרעין תורני באילת. יחד עם הרב טאו, שימש כשליח הרצי"ה בנושא שחרור "אסירי ציון", ובהם נתן שרנסקי. הוא קיים מספר מפגשים עם אנשי ממשל בארצות הברית למען שחרורו של שרנסקי. בשנת 1988, הקים יחד עם הרב יגאל לוינשטיין את המכינה הקדם צבאית הראשונה "בני דוד" ביישוב עלי שבשומרון, שמטרתה להכין בחורים דתיים לשירות מלא בצה"ל, תוך עידודם לשירות מקסימלי ביחידות לוחמות וכקצינים. מסלול זה לא היה קיים לפני כן בישיבות ההסדר. הרב סדן הגה גם את הרעיון להקים מכינה קדם צבאית חילונית. מכינה ראשונה מסוג זה, "נחשון", הוקמה בשנת 1997. קצינים דתיים רבים בצה"ל הם בוגרי המכינה "בני דוד" ורואים ברב סדן את רבם. הוא דוגל בקו "ממלכתי" כלפי מדינת ישראל, בעקבות השקפותיו של רבו, הרב צבי טאו. הרב אלי סדן נשוי לוורדינה הלוי ולהם 12 ילדים. אחיו הוא רמי סדן, פרסומאי ויועץ תקשורתי. בנו הבכור, הרב יהודה, משמש כראש הישיבה הגבוהה של מוסדות בני דוד בעלי. גיסיו הם פרופ' יונתן הלוי, מנהל המרכז הרפואי שערי צדק והרב מיכה הלוי, רבה של פתח תקוה.
456
select
אמונה
כללי
שו"ת הרב קלנר
הלכה
הלכות הסעודה
פרשיות השבוע
שבת ומועדים
צום גדליה
שמחת תורה
תפילות ראש השנה - ניגונים
תנ"ך
הרצאות חול
הרצאות חול
מוסר
שמירת הלשון - מוסר
כתבי הראי"ה
בנין כוחות הנפש