אכזבת הדור היא תוצאה של גודל הציפיה | מאמר הדור [6] עמ' קי'

הרב יוסף קלנר

כ"ו בחשוון תשע"ח

אכזבת הדור היא תוצאה של גודל הציפיה | מאמר הדור [6] עמ' קי'

הרב יוסף קלנר

כ"ו בחשוון תשע"ח
תוצאות חיפוש עבור: הרב יוסף קלנר
נושאשם הרבRabiIDIDשם השיעור סידרהתאריךאורך הורדה
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 13341 אכזבת הדור היא תוצאה של גודל הציפיה | מאמר הדור [6] עמ' קי' מאמר הדור - הרב קלנר [תשע"ח] כ"ו בחשוון תשע"ח 39:10
אמונה הרב יוסף קלנר 23 13339 בנין עדי עד [34] בנין עדי עד [תשע"ז] - הרב קלנר כ"ו בחשוון תשע"ח 46:45
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 13344 התשובה הנובעת מסתרי תורה | אורות התחיה [94] פס' סח' אורות התחיה [תשע"ו] - הרב קלנר כ"ו בחשוון תשע"ח 50:05
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 13345 התשובה הנובעת מרוח הקודש | אורות התחיה [95] פס' סט' אורות התחיה [תשע"ו] - הרב קלנר כ"ו בחשוון תשע"ח 21:05
אמונה הרב יוסף קלנר 23 13342 ביטול האלוקיות של ישראל - שינוי סדרי המציאות | נצח ישראל [67] פרק י' נצח ישראל - הרב קלנר כ"ה בחשוון תשע"ח 53:05
אמונה הרב יוסף קלנר 23 13340 האידאה האלוקית והאידאה הלאומית באדם | למהלך האידאות [2] למהלך האידאות - הרב קלנר [תשע"ח] כ"ה בחשוון תשע"ח 54:10
אמונה הרב יוסף קלנר 23 13330 שמיעת השיעורים בלי להתחכם | כוזרי [19] מאמר שלישי פס' כג' - כח' כוזרי - הרב קלנר [תשע''ז] כ"ה בחשוון תשע"ח 55:55
אמונה הרב יוסף קלנר 23 13292 בנין עדי עד [33] בנין עדי עד [תשע"ז] - הרב קלנר י"ט בחשוון תשע"ח 41:00
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 13310 החכמה העליונה השרויה בישראל | אורות התחיה [93] פס' סז' אורות התחיה [תשע"ו] - הרב קלנר י"ט בחשוון תשע"ח 1:17:25
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 13311 התפתחות הביקורת על המסורת | מאמר הדור [5] מאמר הדור - הרב קלנר [תשע"ח] י"ט בחשוון תשע"ח 41:30
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 13312 הקדמה למאמר | למהלך האידאות [1] למהלך האידאות - הרב קלנר [תשע"ח] י"ח בחשוון תשע"ח 59:30
אמונה הרב יוסף קלנר 23 13313 כיצד הפסיכולוגיה יצאה ממקור חילוני? | שו"ת שו''ת - הרב קלנר י"ח בחשוון תשע"ח 20:35
אמונה הרב יוסף קלנר 23 13291 לפני יציאת מצרים אין מציאות לישראל | נצח ישראל [66] פרק י' נצח ישראל - הרב קלנר י"ח בחשוון תשע"ח 34:15
אמונה הרב יוסף קלנר 23 13314 מה מוסרי בעקידת יצחק? | שו"ת שו''ת - הרב קלנר י"ח בחשוון תשע"ח 1:12:00
אמונה הרב יוסף קלנר 23 13295 פתיחת לסוגיית העימות עם הקראים ובירור מטרת עבודת ה' | כוזרי [18] מאמר שלישי פס' כב' - כג' כוזרי - הרב קלנר [תשע''ז] י"ח בחשוון תשע"ח 58:50
אמונה הרב יוסף קלנר 23 13272 בנין עדי עד [32] בנין עדי עד [תשע"ז] - הרב קלנר י"ב בחשוון תשע"ח 38:35
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 13283 מדרגות הנבואה - מדרגה אשר אין לנו יכולת לבטא אותה ואשר אליה אנו עורגים | אורות התחיה [92] פס' סה' - סו' אורות התחיה [תשע"ו] - הרב קלנר י"ב בחשוון תשע"ח 1:04:05
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 13267 מקומה העיקרי של מחלת הדור | מאמר הדור [4] מאמר הדור - הרב קלנר [תשע"ח] י"ב בחשוון תשע"ח 38:30
אמונה הרב יוסף קלנר 23 13284 ישראל אומה יחידה אל ה' יתברך | נצח ישראל [65] פרק י' נצח ישראל - הרב קלנר י"א בחשוון תשע"ח 56:00
אמונה הרב יוסף קלנר 23 13268 סדר התפילה ודבקותו של אדם מישראל לעומת גוי | כוזרי [17] מאמר שלישי פס' י' כוזרי - הרב קלנר [תשע''ז] י"א בחשוון תשע"ח 1:02:15
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 13258 דברי תורה מביאים את הגאולה | אורות התחיה [91] פס' סד' אורות התחיה [תשע"ו] - הרב קלנר ו בחשוון תשע"ח 1:18:25
אמונה הרב יוסף קלנר 23 13254 בנין עדי עד [31] בנין עדי עד [תשע"ז] - הרב קלנר ה בחשוון תשע"ח 38:55
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 13263 תחושת הגדלות של הדור | מאמר הדור [3] מאמר הדור - הרב קלנר [תשע"ח] ה בחשוון תשע"ח 41:50
אמונה הרב יוסף קלנר 23 13255 ישראל ראשית תבואתה לעומת עמלק ראשית גויים | נצח ישראל [64] פרק י' נצח ישראל - הרב קלנר ד בחשוון תשע"ח 55:20
אמונה הרב יוסף קלנר 23 13253 יתרון הציבור על היחיד | כוזרי [16] מאמר שלישי פס' י' כוזרי - הרב קלנר [תשע''ז] ד בחשוון תשע"ח 57:45
אמונה הרב יוסף קלנר 23 13200 בנין עדי עד [30] בנין עדי עד [תשע"ז] - הרב קלנר ז בתשרי תשע"ח 41:30
הרב יוסף קלנר 23 13207 דורנו חריג בנוף הדורות | מאמר הדור [2] מאמר הדור - הרב קלנר [תשע"ח] ז בתשרי תשע"ח 35:55
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 13208 דורנו חריג בנוף הדורות | מאמר הדור [2] מאמר הדור - הרב קלנר [תשע"ח] ז בתשרי תשע"ח 35:55
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 13195 הגלות ממעטת את צביונם של ישראל | אורות התחיה [89] אורות התחיה פס' סב' אורות התחיה [תשע"ו] - הרב קלנר ז בתשרי תשע"ח 9:15
שבת ומועדים הרב יוסף קלנר 23 13165 יום הכיפורים - שיר התקדש חג | ימים נוראים [4] חגים - הרב קלנר ז בתשרי תשע"ח 43:30
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 13196 פנימיות סודותיה של ישראל שמורים לנצח ממגע זר | אורות התחיה [90] אורות התחיה פס' סג' אורות התחיה [תשע"ו] - הרב קלנר ז בתשרי תשע"ח 56:35
אמונה הרב יוסף קלנר 23 13211 אומת הראשית - ישראל | נצח ישראל [63] פרק י' נצח ישראל - הרב קלנר ו בתשרי תשע"ח 1:02:00
אמונה הרב יוסף קלנר 23 13205 התפילה - ענין כללי | כוזרי מאמר שלישי [15] כוזרי - הרב קלנר [תשע''ז] ו בתשרי תשע"ח 56:40
שבת ומועדים הרב יוסף קלנר 23 13240 ביאור 'למנצח לבני קרח מזמור' הנאמר לפני התקיעות | ראש השנה חגים - הרב קלנר כ"ח באלול תשע"ז 1:07:30
אמונה הרב יוסף קלנר 23 13210 המציאות אומרת אחדות | נצח ישראל [62] פרק ט' נצח ישראל - הרב קלנר כ"ח באלול תשע"ז 43:20
אמונה הרב יוסף קלנר 23 13201 קבלת עול מלכות שמיים - קבלת התורה | כוזרי מאמר שלישי [14] כוזרי - הרב קלנר [תשע''ז] כ"ח באלול תשע"ז 1:01:00
אמונה הרב יוסף קלנר 23 13199 בנין עדי עד [29] בנין עדי עד [תשע"ז] - הרב קלנר כ"ב באלול תשע"ז 41:55
שבת ומועדים הרב יוסף קלנר 23 13164 מהות הסוגים השונים של התקיעות והובלת ישראל את העמים בחגי ישראל | ימים נוראים [3] חגים - הרב קלנר כ"ב באלול תשע"ז 47:55
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 13206 פתיחה למאמר הדור ותיאור מצב הדור | מאמר הדור [1] מאמר הדור - הרב קלנר [תשע"ח] כ"ב באלול תשע"ז 41:35
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 13187 תיאורו של הרב את נפש הדור | אורות התחיה [88] אורות התחיה פס' סא' אורות התחיה [תשע"ו] - הרב קלנר כ"ב באלול תשע"ז 1:22:30
אמונה הרב יוסף קלנר 23 13204 ברכות קריאת שמע | כוזרי מאמר שלישי [13] כוזרי - הרב קלנר [תשע''ז] כ"א באלול תשע"ז 1:03:10
אמונה הרב יוסף קלנר 23 13209 פרקי כנגד הצרות שבאו על ישראל | נצח ישראל [61] פרק ט' - י' נצח ישראל - הרב קלנר כ"א באלול תשע"ז 43:55
אמונה הרב יוסף קלנר 23 13198 בנין עדי עד [28] בנין עדי עד [תשע"ז] - הרב קלנר י"ד באלול תשע"ז 44:40
אמונה הרב יוסף קלנר 23 13203 הברכות בתודעת החסיד | כוזרי מאמר שלישי [12] כוזרי - הרב קלנר [תשע''ז] י"ד באלול תשע"ז 1:02:35
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 13110 החסימה בפני לימוד הנסתר | אורות התחיה [87] אורות התחיה פס' ס' אורות התחיה [תשע"ו] - הרב קלנר י"ד באלול תשע"ז 57:35
שבת ומועדים הרב יוסף קלנר 23 13116 מהו יום הדין? | ימים נוראים [2] חגים - הרב קלנר י"ד באלול תשע"ז 56:20
אמונה הרב יוסף קלנר 23 13111 בכיית הנשמה | נצח ישראל [60] פרק ט' נצח ישראל - הרב קלנר י"ג באלול תשע"ז 42:40
אמונה הרב יוסף קלנר 23 13090 דרך טובה לחנך את הילדות | בנין עדי עד [27] פס' ''ומניין שאין פרי בטנה של אשה..'' בנין עדי עד [תשע"ז] - הרב קלנר ח באלול תשע"ז 45:35
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 13081 הניגוד בין הנסתר לרציונאליות | אורות התחיה [86] אורות התחיה פס' נט' אורות התחיה [תשע"ו] - הרב קלנר ח באלול תשע"ז 1:02:35
שבת ומועדים הרב יוסף קלנר 23 13091 מהו ראש השנה? | ימים נוראים [1] חגים - הרב קלנר ח באלול תשע"ז 47:35
אמונה הרב יוסף קלנר 23 13202 מבטו של החסיד על הצרות במציאות | כוזרי מאמר שלישי [11] כוזרי - הרב קלנר [תשע''ז] ז באלול תשע"ז 59:05
אמונה הרב יוסף קלנר 23 13136 מה שראוי אל המקבל | נצח ישראל [59] פרק ט' נצח ישראל - הרב קלנר ז באלול תשע"ז 19:10
אמונה הרב יוסף קלנר 23 13014 טו' באב - חג האהבה | מושגים ביהדות מושגים ביהדות - הרב קלנר י"ב באב תשע"ז 11:10
אמונה הרב יוסף קלנר 23 12996 ט' באב - יום מות האומה | מושגים ביהדות מושגים ביהדות - הרב קלנר ג באב תשע"ז 11:20
אמונה הרב יוסף קלנר 23 13001 יתרונות האישה בהכרה אינטואטיבית ובתפקיד היומיומי | בנין עדי עד [26] בנין עדי עד [תשע"ז] - הרב קלנר ג באב תשע"ז 42:00
אמונה הרב יוסף קלנר 23 12998 אובדן תודעת המקדש | כללי ע''פ עולת ראיה א' עמ' קיז' - קיח' כללי - הרב קלנר ב באב תשע"ז 1:12:45
אמונה הרב יוסף קלנר 23 12999 גזרותיו של הקב''ה הן הטוב הגמור | תפארת ישראל [32] פרק ו' תפארת ישראל - הרב קלנר [תשע''ז] ב באב תשע"ז 52:10
אמונה הרב יוסף קלנר 23 12997 הכפירה בברית והבכיה האלוקית | נצח ישראל [58] פרק ט' נצח ישראל - הרב קלנר ב באב תשע"ז 36:35
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 13049 חובת נשמת האומה לשמור על ריחוק מצללי האורה | אורות התחיה [85] פס' נח' אורות התחיה [תשע"ו] - הרב קלנר ב באב תשע"ז 1:15:30
אמונה הרב יוסף קלנר 23 13029 תודעת האלוקות של החסיד וסוגיית צידוק הדין | כוזרי מאמר שלישי [10] כוזרי - הרב קלנר [תשע''ז] ב באב תשע"ז 1:05:50
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 12991 ארבע ציורים או תודעות בכוונות התפילה | עין אי''ה על הסדר [32] ברכות א' פרק חמישי פס' י' עין אי"ה על הסדר - הרב קלנר כ"ה בתמוז תשע"ז 54:25
אמונה הרב יוסף קלנר 23 12994 מהי תורה מן השמיים? והאם היום יש מישהו שכופר בה? | שו"ת שו''ת - הרב קלנר כ"ה בתמוז תשע"ז 14:05
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 13000 צללי המחשבה והארותיה של המחשבה הרישומית | אורות התחיה [84] פס' נח' אורות התחיה [תשע"ו] - הרב קלנר כ"ה בתמוז תשע"ז 1:14:55
אמונה הרב יוסף קלנר 23 12988 למה מצוות פריה ורביה מוטלת על הגברים? | בנין עדי עד [25] בנין עדי עד [תשע"ז] - הרב קלנר כ"ד בתמוז תשע"ז 39:10
אמונה הרב יוסף קלנר 23 12992 מצוות לאו להנות ניתנו | תפארת ישראל [31] פרק ו' תפארת ישראל - הרב קלנר [תשע''ז] כ"ד בתמוז תשע"ז 56:25
אמונה הרב יוסף קלנר 23 13028 תודעת החסיד בענין השכינה | כוזרי מאמר שלישי [9] כוזרי - הרב קלנר [תשע''ז] כ"ד בתמוז תשע"ז 1:01:50
אמונה הרב יוסף קלנר 23 12993 ביאור מזמור אשרי יושבי ביתך | שו"ת שו''ת - הרב קלנר כ"ג בתמוז תשע"ז 53:45
אמונה הרב יוסף קלנר 23 12990 עוון לשון הרע ומבנה מגילת איכה | נצח ישראל [57] סוף פרק ח' תחילת פרק ט' נצח ישראל - הרב קלנר כ"ג בתמוז תשע"ז 34:20
אמונה הרב יוסף קלנר 23 12949 האישה כגורם המאזן, המרגיע והמשלים - אך לא כגרום המכבה | בנין עדי עד [24] בנין עדי עד [תשע"ז] - הרב קלנר י"ח בתמוז תשע"ז 48:25
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 12960 הופעת חכמת הרזים מרגילה להקשבה רוחנית ולהצמחת אור הישועה | אורות התחיה [83] פס' נז' אורות התחיה [תשע"ו] - הרב קלנר י"ח בתמוז תשע"ז 1:13:45
אמונה הרב יוסף קלנר 23 12974 איך היא גאולתם של ישראל? מה משמעות קמעא קמעא או אחישנא? | שו"ת שו''ת - הרב קלנר י"ז בתמוז תשע"ז 11:40
אמונה הרב יוסף קלנר 23 12956 בין המצרים - האם גם כיום כשחשים את הגאולה יש להתאבל על החורבן ? | מושגים יהודות מושגים ביהדות - הרב קלנר י"ז בתמוז תשע"ז 16:25
אמונה הרב יוסף קלנר 23 12961 האם קיימת סתירה בין המדע לתורה, זה כמו סתירה בין ספר בישול לספר מתמטיקה | שו''ת שו''ת - הרב קלנר י"ז בתמוז תשע"ז 40:10
אמונה הרב יוסף קלנר 23 13027 החסיד וההשגחה האלוקית | כוזרי מאמר שלישי [8] כוזרי - הרב קלנר [תשע''ז] י"ז בתמוז תשע"ז 59:30
אמונה הרב יוסף קלנר 23 12965 מה פשרם של הדינים בדיני טומאה וטהרה? | שו"ת שו''ת - הרב קלנר י"ז בתמוז תשע"ז 8:35
אמונה הרב יוסף קלנר 23 12973 מהו נצח ישראל? | שו"ת שו''ת - הרב קלנר י"ז בתמוז תשע"ז 19:35
אמונה הרב יוסף קלנר 23 12957 מהי ירושלים? | שו"ת שו''ת - הרב קלנר י"ז בתמוז תשע"ז 8:20
אמונה הרב יוסף קלנר 23 12975 מי יכול לחדש חידושים בתורה? | שו"ת שו''ת - הרב קלנר י"ז בתמוז תשע"ז 9:50
אמונה הרב יוסף קלנר 23 12962 שיטת המהר'ל ושיטות הרמב'ם והרמב'ן בטעמי המצות | תפארת ישראל [30] תפארת ישראל - הרב קלנר [תשע''ז] י"ז בתמוז תשע"ז 1:07:15
אמונה הרב יוסף קלנר 23 12925 צמחונות - למה מכוונת הנטיה מהוסרית שלנו? | מושגים ביהדות מושגים ביהדות - הרב קלנר י"ג בתמוז תשע"ז 9:05
12345678910...
הרב אלי סדן (נולד בד' באייר ה'תש"ח, 14 במאי 1948) הוא מייסד וראש מכינה קדם צבאית בני דוד, המכינה הקדם צבאית הראשונה בישראל. נולד בתל אביב. למד בבית הספר התיכון "צייטלין" והיה חבר בתנועת "בני עקיבא". התגייס לצנחנים ובמהלך השירות שירת במשך שנה כקומונר בסניף "בני עקיבא" ת"א צפון, וכן למד בישיבת כרם ביבנה. בתום השירות החל ללמוד פיזיקה באוניברסיטה העברית, אך לאחר שנה פרש מתוכנית הלימודים ועבר ללמוד בישיבת "מרכז הרב" בראשותו של הרב צבי יהודה הכהן קוק. למד בישיבה כ-13 שנים, בהן למד אצל הרצי"ה קוק, והרב צבי ישראל טאו והפך לאחד מתלמידיו הבולטים. במהלך לימודיו התבקש הרב סדן על ידי הרב צבי יהודה קוק לסייע בהקמת המושב "קשת" ברמת הגולן‏, וכן בהקמת גרעין תורני באילת. יחד עם הרב טאו, שימש כשליח הרצי"ה בנושא שחרור "אסירי ציון", ובהם נתן שרנסקי. הוא קיים מספר מפגשים עם אנשי ממשל בארצות הברית למען שחרורו של שרנסקי. בשנת 1988, הקים יחד עם הרב יגאל לוינשטיין את המכינה הקדם צבאית הראשונה "בני דוד" ביישוב עלי שבשומרון, שמטרתה להכין בחורים דתיים לשירות מלא בצה"ל, תוך עידודם לשירות מקסימלי ביחידות לוחמות וכקצינים. מסלול זה לא היה קיים לפני כן בישיבות ההסדר. הרב סדן הגה גם את הרעיון להקים מכינה קדם צבאית חילונית. מכינה ראשונה מסוג זה, "נחשון", הוקמה בשנת 1997. קצינים דתיים רבים בצה"ל הם בוגרי המכינה "בני דוד" ורואים ברב סדן את רבם. הוא דוגל בקו "ממלכתי" כלפי מדינת ישראל, בעקבות השקפותיו של רבו, הרב צבי טאו. הרב אלי סדן נשוי לוורדינה הלוי ולהם 12 ילדים. אחיו הוא רמי סדן, פרסומאי ויועץ תקשורתי. בנו הבכור, הרב יהודה, משמש כראש הישיבה הגבוהה של מוסדות בני דוד בעלי. גיסיו הם פרופ' יונתן הלוי, מנהל המרכז הרפואי שערי צדק והרב מיכה הלוי, רבה של פתח תקוה.
456
select
אמונה
כללי
שו"ת הרב קלנר
הלכה
הלכות הסעודה
פרשיות השבוע
שבת ומועדים
צום גדליה
תפילות ראש השנה - ניגונים
תנ"ך
הרצאות חול
הרצאות חול
מוסר
שמירת הלשון - מוסר
כתבי הראי"ה