מטרת האדם בעולם ליצור איזון בין הכרח לבחירה | דרך ה [3] חלק ראשון פרק ג'

הרב אליעזר קשתיאל

כ"ב בשבט תש"פ

מטרת האדם בעולם ליצור איזון בין הכרח לבחירה | דרך ה [3] חלק ראשון פרק ג'

הרב אליעזר קשתיאל

כ"ב בשבט תש"פ
לקבלת כל התוצאות
כל הזכויות שמורות למוסדות בני דוד - עלי. הדברים המובאים בהרצאות נאמרים במסגרת שיח פורה ומפרה בבית המדרש כחלק מלימוד עיוני, על מנת להבין את מכלול הדברים יש להאזין לכלל השיעור. אין להעתיק, לשדר, להפיץ, להציג בפומבי או למסור לצד שלישי כל חלק מהקטע דנן ללא קבלת הסכמה מראש ובכתב.
תוצאות חיפוש עבור: הרב אליעזר קשתיאל
נושאשם הרבRabiIDIDשם השיעור סידרהתאריךאורך הורדה
הלכה הרב אליעזר קשתיאל 15 15820 הלכות ליל הדר | פסח חגים - הרב קשתיאל י בניסן תש"פ 45:40
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 15816 אכילת הקרבנות, ובמיוחד בפסח מקדשת את הגוף | פרשת צו פרשת שבוע (בוגר"צ) - הרב קשתיאל ט בניסן תש"פ 11:30
שבת ומועדים הרב אליעזר קשתיאל 15 15819 מכות ארבה וחושך | עשרת המכות [6] חגים - הרב קשתיאל ט בניסן תש"פ 28:15
שבת ומועדים הרב אליעזר קשתיאל 15 15818 מכת שחין - כשהשמים מכים את הארץ | עשרת המכות [5] חגים - הרב קשתיאל ח בניסן תש"פ 26:55
שבת ומועדים הרב אליעזר קשתיאל 15 15813 עת מלחמה דורשת מסירות נפש | מהר"ל לפסח [13] מהר"ל לפסח | הרב קשתיאל ח בניסן תש"פ 36:30
שבת ומועדים הרב אליעזר קשתיאל 15 15817 מכות ערוב ודבר - שיקוף של חברה שופכת דמים | עשרת המכות [4] חגים - הרב קשתיאל ז בניסן תש"פ 31:55
שבת ומועדים הרב אליעזר קשתיאל 15 15807 שתי בחינות בדם הפסח ובקשר שלנו עם הקב"ה | גבורות ה' לפסח [12] מהר"ל לפסח | הרב קשתיאל ז בניסן תש"פ 42:50
שבת ומועדים הרב אליעזר קשתיאל 15 15799 מכת כינים - המוסר לעולם | מכות מצרים [3] חגים - הרב קשתיאל ו בניסן תש"פ 26:25
שבת ומועדים הרב אליעזר קשתיאל 15 15800 תכונת ישראל לאחדות בזוגיות ובכל החיים | גבורות ה' לפסח [11] מהר"ל לפסח | הרב קשתיאל ו בניסן תש"פ 35:05
שבת ומועדים הרב אליעזר קשתיאל 15 15793 מכת צפרדעים | עשרת המכות [2] חגים - הרב קשתיאל ה בניסן תש"פ 29:00
שבת ומועדים הרב אליעזר קשתיאל 15 15803 תכונות יצחק ויעקב בשבילן יצאנו ממצרים | גבורות לפסח [10] מהר"ל לפסח | הרב קשתיאל ה בניסן תש"פ
שבת ומועדים הרב אליעזר קשתיאל 15 15789 דם - למה דם ולא קולה? | עשרת המכות [1] חגים - הרב קשתיאל ד בניסן תש"פ 36:00
שבת ומועדים הרב אליעזר קשתיאל 15 15802 מצה - בחיפזון וללא שאור | מהר"ל לפסח [9] מהר"ל לפסח | הרב קשתיאל ג בניסן תש"פ 38:20
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 15787 חודש ניסן - חודש העבודה | חודשים חודשים - הרב קשתיאל ב בניסן תש"פ 6:35
שבת ומועדים הרב אליעזר קשתיאל 15 15801 שני מימדים של מצוות ליל הסדר | גבורות ה' לפסח [8] מהר"ל לפסח | הרב קשתיאל ב בניסן תש"פ 34:50
שבת ומועדים הרב אליעזר קשתיאל 15 15786 שני מימדים של מצוות הלילה | גבורות ה' לפסח [7] מהר"ל לפסח | הרב קשתיאל א בניסן תש"פ 34:50
שבת ומועדים הרב אליעזר קשתיאל 15 15780 המצה היא מעל לזמן ומעל לנסיבות | גבורות ה' לפסח [6] מהר"ל לפסח | הרב קשתיאל כ"ט באדר תש"פ 36:30
שבת ומועדים הרב אליעזר קשתיאל 15 15778 לילה ויום, הכנה ותכלית - שני צדדים בסיפור יציאת מצרים | הגדה של פסח [9] ע"מ רסט' חגים - הרב קשתיאל כ"ט באדר תש"פ 30:45
שבת ומועדים הרב אליעזר קשתיאל 15 15775 "הא לחמא עניא..."- הכרח וחופש, שתי דרכי התקדמות רוחנית | הגדה של פסח [7] חגים - הרב קשתיאל כ"ח באדר תש"פ 28:35
שבת ומועדים הרב אליעזר קשתיאל 15 15769 "קדש"- הכלליות מול החירות האישית | הגדה של פסח [6] חגים - הרב קשתיאל כ"ז באדר תש"פ 30:00
שבת ומועדים הרב אליעזר קשתיאל 15 15773 המבט הישראלי האחדותי | גבורות ה' לפסח [5] פרק לו' מהר"ל לפסח | הרב קשתיאל כ"ז באדר תש"פ 29:10
שבת ומועדים הרב אליעזר קשתיאל 15 15765 'מצה - יחץ', שעבוד וחירות - לדעת לחצות את כוחותינו | הגדה של פסח [6] חגים - הרב קשתיאל כ"ו באדר תש"פ 24:40
שבת ומועדים הרב אליעזר קשתיאל 15 15764 "ורחץ-רחצה", חירות- שיעבוד, שני סוגי טהרה שקיימים בעולם | הגדה של פסח [5] חגים - הרב קשתיאל כ"ד באדר תש"פ 25:05
שבת ומועדים הרב אליעזר קשתיאל 15 15759 אחדות המציאות - בסיס המציאות| גבורות ה' לפסח [4] פרק לט' מהר"ל לפסח | הרב קשתיאל כ"ג באדר תש"פ
שבת ומועדים הרב אליעזר קשתיאל 15 15758 'הלל - נרצה'', שיעבוד-חירות, החובה לפעול בעולם | הגדה של פסח [4] עמ' רצד' חגים - הרב קשתיאל כ"ג באדר תש"פ 32:30
שבת ומועדים הרב אליעזר קשתיאל 15 15753 "מוציא-מצה" - לחם-מצה, עבדות-חירות, שני סוגי קשר בין ישראל לעמים | הגדה של פסח [3] חגים - הרב קשתיאל כ"ב באדר תש"פ 36:40
שבת ומועדים הרב אליעזר קשתיאל 15 15754 פרשת החודש - מימד הראשון ומימד העשירי | גבורות ה' לפסח [3] מהר"ל לפסח | הרב קשתיאל כ"ב באדר תש"פ 50:20
שבת ומועדים הרב אליעזר קשתיאל 15 15741 עם ישראל - קדושת החיים שלא מנותקת מהרוח | גבורות ה' לפסח [2] פרק לט' מהר"ל לפסח | הרב קשתיאל כ"א באדר תש"פ 45:35
שבת ומועדים הרב אליעזר קשתיאל 15 15737 צפון-ברך - אחרי ההתפרצות הריגשית, אחרי ההגעה למטרה, צריך איזון שכלי לתקן את הדרכים | הגדה של פסח [2] עמ' צ' - צא' חגים - הרב קשתיאל כ"א באדר תש"פ 33:05
שבת ומועדים הרב אליעזר קשתיאל 15 15736 מרור ומצה, שעבוד וחירות, הכרח ובחירה, שני צדדים של אותו מטבע | הגדה של פסח [1] עמ' רפח' (ע"פ עולת ראי"ה) חגים - הרב קשתיאל כ באדר תש"פ 32:25
שבת ומועדים הרב אליעזר קשתיאל 15 15738 שני בחינות בתפקיד עמ''י לאור מצוות התפילין ויציאת מצרים | גבורות ה' לפסח [1] פרק לט' מהר"ל לפסח | הרב קשתיאל כ באדר תש"פ 52:35
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 15735 התיקון שיוצרת הקורונה | פרשת כי תשא פרשת שבוע (בוגר"צ) - הרב קשתיאל י"ז באדר תש"פ 16:45
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 15744 שני הדרכים להשגת השלום והאחדות בדעות | אורות הקודש א' [10] פס' ט' אורות הקודש א' - הרב קשתיאל [תשפ'] י"ז באדר תש"פ 37:05
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 15745 אהבת הקב''ה לעם ישראל - השורש לכל האהבות שבעולם | תניא [65] פרקים מח' - מט' ספר התניא - הרב קשתיאל [תשע"ט] ט"ז באדר תש"פ 38:35
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 15746 משמעות נשמת האדם - נתינה | דרך ה [5] חלק ראשון פרק ד' דרך ה' - הרב קשתיאל [תשפ'] י"ג באדר תש"פ 1:02:25
תנ"ך הרב אליעזר קשתיאל 15 15731 אי ביטול הבחירה החופשית והשכר והעונש של צדיקים ורשעים | ספר ישעיהו [55] פרק סו' - שיעור אחרון ספר ישעיהו - הרב קשתיאל [תשע"ח] י"ב באדר תש"פ 57:15
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 15743 השפעת הגלות על חיי האומה השפעת הגלות על חיי האומה | אורות התחיה [26] פס' טו' אורות - הרב קשתיאל [תשע"ח] י באדר תש"פ 20:15
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 15732 התורה כמשנה את נפש האדם - ליכולת הכלת השלום האמיתי | אורות הקודש א' [9] פס' ח' אורות הקודש א' - הרב קשתיאל [תשפ'] י באדר תש"פ 1:01:10
שבת ומועדים הרב אליעזר קשתיאל 15 15725 למלוך או להמליך? | ערב לימוד לפורים תש"פ חגים - הרב קשתיאל ט באדר תש"פ 41:40
שבת ומועדים הרב אליעזר קשתיאל 15 15733 למלוך או להמליך? | פורים כללי - הרב קשתיאל ט באדר תש"פ 41:45
מוסר הרב אליעזר קשתיאל 15 15728 סיכום היתר 'אפי תלתא' והלכה למעשה | חפץ חיים [18] שמירת הלשון - הרב קשתיאל [תשע'ט] ט באדר תש"פ 9:40
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 15721 אהבת ה' לישראל - כמה ולמה? | תניא [64] פרקים מו' - מז' ספר התניא - הרב קשתיאל [תשע"ט] ח באדר תש"פ 35:15
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 15729 הגוף הקדוש של האומה הישראלית | כוזרי [23] מאמר שני כוזרי - הרב קשתיאל [תש'פ] ח באדר תש"פ 56:35
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 15713 הבחירה החופשית בפעולות האדם | שמונה פרקים [25] פרק ח' שמונה פרקים - הרב קשתיאל [תשע'ט] ז באדר תש"פ 45:10
תנ"ך הרב אליעזר קשתיאל 15 15715 גאולת הצדיקים והשמחה המפתיעה שתהיה בירושלים | ספר ישעיהו [54] פרק סה' ספר ישעיהו - הרב קשתיאל [תשע"ח] ה באדר תש"פ 36:20
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 15717 דור הבנים דורש לחיות את תורת האבות | אורות התחיה [25] פס' יד' אורות - הרב קשתיאל [תשע"ח] ג באדר תש"פ 23:20
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 15716 תורת האם היא תורת השלום | אורות הקודש א' [8] פס' ז' אורות הקודש א' - הרב קשתיאל [תשפ'] ג באדר תש"פ 35:25
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 15714 הדרכים לעורר את אהבת ה' | תניא [63] ספר התניא - הרב קשתיאל [תשע"ט] ב באדר תש"פ 37:15
מוסר הרב אליעזר קשתיאל 15 15699 דיבור בפני שלושה אנשים - שיטת התוספות | חפץ חיים [17] שמירת הלשון - הרב קשתיאל [תשע'ט] א באדר תש"פ 12:15
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 15701 עבודת הקורבנות - הדלקת האש הפנימית של האדם | כוזרי [22] מאמר שני כוזרי - הרב קשתיאל [תש'פ] א באדר תש"פ 39:10
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 15704 השפעת האדם על המציאות מול ההתערבות של אלוקים במציאות | שמונה פרקים [24] שמונה פרקים - הרב קשתיאל [תשע'ט] ל בשבט תש"פ 1:09:20
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 15703 הגוף המקבל לעומת הנשמה הנותנת | דרך ה [4] חלק ראשון פרק ג' דרך ה' - הרב קשתיאל [תשפ'] כ"ט בשבט תש"פ 1:01:15
תנ"ך הרב אליעזר קשתיאל 15 15695 הדרכת ישעיהו לימים קשים בגלות - תחינה ותשובה | ספר ישעיהו [53] פרקים סד' - סה' פס' ט' ספר ישעיהו - הרב קשתיאל [תשע"ח] כ"ח בשבט תש"פ 45:25
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 15742 הרצון הכללי | אורות התחיה [24] פס' יג' אורות - הרב קשתיאל [תשע"ח] כ"ו בשבט תש"פ 29:05
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 15694 מעשה בראשית - החקירה מצד האדם, מעשה מרכבה - הארה ממרומים | אורות הקודש א' [7] פס' 'הארת מעשה בראשית ומעשה מרכבה' אורות הקודש א' - הרב קשתיאל [תשפ'] כ"ו בשבט תש"פ 43:40
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 15702 תניא [62] פרק מד' ספר התניא - הרב קשתיאל [תשע"ט] כ"ה בשבט תש"פ 59:20
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 15700 הקשר בין השבת לארץ ישראל - קו התאריך | כוזרי [21] מאמר שני כוזרי - הרב קשתיאל [תש'פ] כ"ד בשבט תש"פ 52:20
מוסר הרב אליעזר קשתיאל 15 15698 לכלול גם את עצמו בדיבור, ודיבור בפני שלושה אנשים | חפץ חיים [16] שמירת הלשון - הרב קשתיאל [תשע'ט] כ"ד בשבט תש"פ 17:00
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 15684 עיינים שיצאו חוץ למקומם - נזק אש [התייחסות למגפת הקורונה] | כללי כללי - הרב קשתיאל כ"ג בשבט תש"פ 33:05
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 15685 מטרת האדם בעולם ליצור איזון בין הכרח לבחירה | דרך ה [3] חלק ראשון פרק ג' דרך ה' - הרב קשתיאל [תשפ'] כ"ב בשבט תש"פ 53:30
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 15686 הצורך בהעמקה וחשיבה שורשית בזמני הכרעה ומשבר | אורות הקודש א' [6] פס' ד' אורות הקודש א' - הרב קשתיאל [תשפ'] י"ט בשבט תש"פ 42:40
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 15676 תיקון הלאומיות האוניברסלית | אורות התחיה [23] פס' יב' אורות - הרב קשתיאל [תשע"ח] י"ט בשבט תש"פ 47:20
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 15674 הבסיס לאהבה נמצא ביראה | תניא [61] פרקים מג' - מד' ספר התניא - הרב קשתיאל [תשע"ט] י"ח בשבט תש"פ 48:00
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 15669 למה התורה ניתנה דווקא במדבר? | פרשת יתרו פרשת שבוע (מכינה) - הרב קשתיאל י"ח בשבט תש"פ 36:40
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 15665 ארץ ישראל כמקום הנבואה | כוזרי [20] מאמר שני פס' ז' - כ' כוזרי - הרב קשתיאל [תש'פ] י"ז בשבט תש"פ 57:45
מוסר הרב אליעזר קשתיאל 15 15666 המוכנות לוותר על הרבה בשביל שמירת הלשון | חפץ חיים [15] שמירת הלשון - הרב קשתיאל [תשע'ט] י"ז בשבט תש"פ 13:30
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 15659 פורענות מתחילה כשיוצאים ללא הבחנה וגבולות - נזק אש | כללי כללי - הרב קשתיאל ט"ז בשבט תש"פ 33:50
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 15675 מטרת האדם להיות חופשי ועצמי | דרך ה [2] חלק ראשון פרק ב' דרך ה' - הרב קשתיאל [תשפ'] ט"ו בשבט תש"פ 51:50
תנ"ך הרב אליעזר קשתיאל 15 15653 נבואות ישעיהו לעם ישראל | ספר ישעיהו [52] פרקים סא' - סב' ספר ישעיהו - הרב קשתיאל [תשע"ח] י"ד בשבט תש"פ 52:35
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 15655 האמת נוגעת בכל | אורות הקודש א' [5] עמ' ג' פס' 'האמת הנתבעת מכל' אורות הקודש א' - הרב קשתיאל [תשפ'] י"ב בשבט תש"פ 42:20
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 15654 השכל הישראלי נחצב ממדרגה עליונה - עולם האצילות | אורות התחיה [22] עמ' סד' פס' יא' אורות - הרב קשתיאל [תשע"ח] י"ב בשבט תש"פ 31:30
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 15673 לאדם יש באמת בחירה חופשית | שמונה פרקים [23] פרק ח' שמונה פרקים - הרב קשתיאל [תשע'ט] י"ב בשבט תש"פ 52:20
מוסר הרב אליעזר קשתיאל 15 15644 אמירות חריפות של חכמים אחד על השני | חפץ חיים [14] שמירת הלשון - הרב קשתיאל [תשע'ט] י בשבט תש"פ 11:00
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 15646 שמות ה' - ההבדל בין השמות | כוזרי [19] מאמר שני פס' ב' - ד' כוזרי - הרב קשתיאל [תש'פ] י בשבט תש"פ 53:25
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 15645 המידות שמונעות את הנבואה | שמונה פרקים [22] פרק ז' שמונה פרקים - הרב קשתיאל [תשע'ט] ט בשבט תש"פ 44:55
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 15635 סכנת התייבשות - יצר הרע נמצא באילוצים של החיים | כללי כללי - הרב קשתיאל ט בשבט תש"פ 33:05
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 15633 החירות - יסוד המציאות | דרך ה' [1] חלק ראשון פרק א' דרך ה' - הרב קשתיאל [תשפ'] ח בשבט תש"פ 51:20
תנ"ך הרב אליעזר קשתיאל 15 15629 יחסי אומות העולם ועם ישראל בזמן הגאולה | ספר ישעיהו [51] פרק ס' ספר ישעיהו - הרב קשתיאל [תשע"ח] ז בשבט תש"פ 52:05
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 15632 הבניין הלאומי בישראל נובע משאיפה לקרבת אלוקים | אורות התחיה [21] עמ' סד' פס' י' אורות - הרב קשתיאל [תשע"ח] ה בשבט תש"פ 35:25
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 15631 חכמת הקודש מביאה לעולם את שאיפת הטוב והצדק | אורות הקודש א' [4] עמ' ג' פס' 'טוב חכמת הקודש' אורות הקודש א' - הרב קשתיאל [תשפ'] ה בשבט תש"פ 41:05
12345678910...
הרב אלי סדן (נולד בד' באייר ה'תש"ח, 14 במאי 1948) הוא מייסד וראש מכינה קדם צבאית בני דוד, המכינה הקדם צבאית הראשונה בישראל. נולד בתל אביב. למד בבית הספר התיכון "צייטלין" והיה חבר בתנועת "בני עקיבא". התגייס לצנחנים ובמהלך השירות שירת במשך שנה כקומונר בסניף "בני עקיבא" ת"א צפון, וכן למד בישיבת כרם ביבנה. בתום השירות החל ללמוד פיזיקה באוניברסיטה העברית, אך לאחר שנה פרש מתוכנית הלימודים ועבר ללמוד בישיבת "מרכז הרב" בראשותו של הרב צבי יהודה הכהן קוק. למד בישיבה כ-13 שנים, בהן למד אצל הרצי"ה קוק, והרב צבי ישראל טאו והפך לאחד מתלמידיו הבולטים. במהלך לימודיו התבקש הרב סדן על ידי הרב צבי יהודה קוק לסייע בהקמת המושב "קשת" ברמת הגולן‏, וכן בהקמת גרעין תורני באילת. יחד עם הרב טאו, שימש כשליח הרצי"ה בנושא שחרור "אסירי ציון", ובהם נתן שרנסקי. הוא קיים מספר מפגשים עם אנשי ממשל בארצות הברית למען שחרורו של שרנסקי. בשנת 1988, הקים יחד עם הרב יגאל לוינשטיין את המכינה הקדם צבאית הראשונה "בני דוד" ביישוב עלי שבשומרון, שמטרתה להכין בחורים דתיים לשירות מלא בצה"ל, תוך עידודם לשירות מקסימלי ביחידות לוחמות וכקצינים. מסלול זה לא היה קיים לפני כן בישיבות ההסדר. הרב סדן הגה גם את הרעיון להקים מכינה קדם צבאית חילונית. מכינה ראשונה מסוג זה, "נחשון", הוקמה בשנת 1997. קצינים דתיים רבים בצה"ל הם בוגרי המכינה "בני דוד" ורואים ברב סדן את רבם. הוא דוגל בקו "ממלכתי" כלפי מדינת ישראל, בעקבות השקפותיו של רבו, הרב צבי טאו. הרב אלי סדן נשוי לוורדינה הלוי ולהם 12 ילדים. אחיו הוא רמי סדן, פרסומאי ויועץ תקשורתי. בנו הבכור, הרב יהודה, משמש כראש הישיבה הגבוהה של מוסדות בני דוד בעלי. גיסיו הם פרופ' יונתן הלוי, מנהל המרכז הרפואי שערי צדק והרב מיכה הלוי, רבה של פתח תקוה.
456
כל הזכויות שמורות למוסדות בני דוד - עלי. הדברים המובאים בהרצאות נאמרים במסגרת שיח פורה ומפרה בבית המדרש כחלק מלימוד עיוני, על מנת להבין את מכלול הדברים יש להאזין לכלל השיעור. אין להעתיק, לשדר, להפיץ, להציג בפומבי או למסור לצד שלישי כל חלק מהקטע דנן ללא קבלת הסכמה מראש ובכתב.
select
אמונה
כללי
מהר"ל
שו"ת הרב קלנר
הלכה
הלכות הסעודה
פרשיות השבוע
שבת ומועדים
תפילות ראש השנה - ניגונים
תנ"ך