ביטול המציאות כלפי הקב''ה | תניא [38] פרקים כ' - כא'

הרב אליעזר קשתיאל

א בתמוז תשע"ט

ביטול המציאות כלפי הקב''ה | תניא [38] פרקים כ' - כא'

הרב אליעזר קשתיאל

א בתמוז תשע"ט
לקבלת כל התוצאות
כל הזכויות שמורות למוסדות בני דוד - עלי. הדברים המובאים בהרצאות נאמרים במסגרת שיח פורה ומפרה בבית המדרש כחלק מלימוד עיוני, על מנת להבין את מכלול הדברים יש להאזין לכלל השיעור. אין להעתיק, לשדר, להפיץ, להציג בפומבי או למסור לצד שלישי כל חלק מהקטע דנן ללא קבלת הסכמה מראש ובכתב.
תוצאות חיפוש עבור: הרב אליעזר קשתיאל
נושאשם הרבRabiIDIDשם השיעור סידרהתאריךאורך הורדה
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 15600 רוממות האדם בכוונת במצוות | תניא [59] פרק מ' ספר התניא - הרב קשתיאל [תשע"ט] כ"ו בטבת תש"פ 54:45
מוסר הרב אליעזר קשתיאל 15 15594 איסור שיחה של גנאי וקלות ראש | חפץ חיים [12] שמירת הלשון - הרב קשתיאל [תשע'ט] כ"ה בטבת תש"פ 11:00
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 15597 בניית ממלכה אלוקית בארץ - יחסי הגומלין בין ישראל לקב''ה | כוזרי [17] מאמר ראשון פס' קט' - קיא' כוזרי - הרב קשתיאל [תש'פ] כ"ה בטבת תש"פ 39:55
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 15589 משמעות מכות מצרים והקשרן לשואה | פרשת וארא פרשת שבוע (מכינה) - הרב קשתיאל כ"ה בטבת תש"פ 39:45
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 15598 הגדלת הרצון הטוב על ידי הקודש | מידות ראיה [52] הרצון פס' ג' - ד' מידות הראי"ה - הרב קשתיאל [תשע"ט] כ"ג בטבת תש"פ 46:50
תנ"ך הרב אליעזר קשתיאל 15 15596 קריאה לתשובה | ספר ישעיהו [49] פרקים נח' - נט' ספר ישעיהו - הרב קשתיאל [תשע"ח] כ"ב בטבת תש"פ 39:15
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 15590 התורה אינה תוכן אלא תכונה | אורות הקודש א' [2] עמ' א' פס' א' אורות הקודש א' - הרב קשתיאל [תשפ'] כ בטבת תש"פ 1:01:50
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 15591 מעבר מיהדות בגולה ליהדות חדשה בארץ | אורות התחיה [20] עמ' סב' פס' ח' אורות - הרב קשתיאל [תשע"ח] כ בטבת תש"פ 29:50
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 15567 היווצרות עם ישראל מתוך ולא מהחומר | פרשת שמות פרשת שבוע (מכינה) - הרב קשתיאל י"ט בטבת תש"פ 38:15
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 15599 מקום כוונת הלב בעבודת ה' | תניא [58] פרקים לט' - מ' ספר התניא - הרב קשתיאל [תשע"ט] י"ט בטבת תש"פ 57:25
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 15576 ההתאמה בין התוכן לתכונה | כוזרי [16] מאמר ראשון פס' קא' - קט' כוזרי - הרב קשתיאל [תש'פ] י"ח בטבת תש"פ 51:05
מוסר הרב אליעזר קשתיאל 15 15574 והדרת פני זקן ודיבור חול בבית הכנסת | חפץ חיים [11] עשים ז' - י' שמירת הלשון - הרב קשתיאל [תשע'ט] י"ח בטבת תש"פ 10:40
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 15573 חשיבותה של הענווה להנהגה | כללי י"ז בטבת תש"פ 34:40
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 15572 רצון לא מדכאים אלא מכוונים | מידות ראיה [51] הרצון פס' א' - ב' מידות הראי"ה - הרב קשתיאל [תשע"ט] ט"ז בטבת תש"פ 45:30
אנשי אמונה בעולם המעשה הרב אליעזר קשתיאל 15 15543 עבודת הרבנות ומעמדה | פודקאסט של 'בני דוד' ט"ו בטבת תש"פ 42:30
תנ"ך הרב אליעזר קשתיאל 15 15575 תוכחה בלב הנחמות | ספר ישעיהו [48] פרקים נו' פס' ט' - פרק נח' ספר ישעיהו - הרב קשתיאל [תשע"ח] ט"ו בטבת תש"פ 42:15
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 15585 הדרך לתכלית היא על ידי הדמיון או השכל | שמונה פרקים [20] פרק ו' שמונה פרקים - הרב קשתיאל [תשע'ט] י"ג בטבת תש"פ 1:03:50
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 15545 הקדמה לספר | אורות הקודש א' [1] אורות הקודש א' - הרב קשתיאל [תשפ'] י"ג בטבת תש"פ 35:30
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 15544 הרצון להעלות את הכל דורש בניית הלכים | אורות הקודש [162] עמ' תקעג' פס' מב' - סיום חלק ב' אורות הקודש ב' - הרב קשתיאל י"ג בטבת תש"פ 20:10
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 15555 השיעור שיעקב מלמד את בניו לקראת הגלות | פרשת ויחי פרשת שבוע (בוגר"צ) - הרב קשתיאל י"ג בטבת תש"פ 13:10
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 15546 התנ"ך מקור הרוח ושורש החיים הישראלים | אורות התחיה [19] עמ' סב' פס' ז' אורות - הרב קשתיאל [תשע"ח] י"ג בטבת תש"פ 36:15
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 15547 שני סוגים של עובדי ה' | תניא [57] פרק לח' ספר התניא - הרב קשתיאל [תשע"ט] י"ב בטבת תש"פ 47:30
מוסר הרב אליעזר קשתיאל 15 15542 'ובו תדבק' | חפץ חיים [10] שמירת הלשון - הרב קשתיאל [תשע'ט] י"א בטבת תש"פ 7:45
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 15548 חלקו של אהרון בחטא העגל | כוזרי [15] מאמר ראשון פס' צז' כוזרי - הרב קשתיאל [תש'פ] י"א בטבת תש"פ 1:03:00
שבת ומועדים הרב אליעזר קשתיאל 15 15519 לצאת מהמצור על עצמנו | עשרה בטבת חגים - הרב קשתיאל י בטבת תש"פ 12:35
תנ"ך הרב אליעזר קשתיאל 15 15524 גאולת העם - גאולת העולם | ספר ישעיהו [47] פרקים נה' - נו' ספר ישעיהו - הרב קשתיאל [תשע"ח] ח בטבת תש"פ 1:05:50
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 15521 מה באמת השאיפה המניעה את עם ישראל? | אורות התחיה [18] עמ' סא' פס' ז' אורות - הרב קשתיאל [תשע"ח] ו בטבת תש"פ 31:25
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 15522 שליחותינו - להאיר אור עולם הבא בעולם הזה | אורות הקודש [161] עמ' תקעב' פס' מא' אורות הקודש ב' - הרב קשתיאל ו בטבת תש"פ 42:50
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 15497 חיים בתודעת שליחות | פרשת ויגש פרשת שבוע (מכינה) - הרב קשתיאל ה בטבת תש"פ 34:30
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 15523 תלמוד תורה כנגד כולם | תניא [56] פרקים לז' - לח' ספר התניא - הרב קשתיאל [תשע"ט] ה בטבת תש"פ 54:40
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 15577 הסברו של ריה"ל לחטא העגל | כוזרי [14] מאמר ראשון פס' צה' - צז' כוזרי - הרב קשתיאל [תש'פ] ד בטבת תש"פ 55:15
מוסר הרב אליעזר קשתיאל 15 15499 שמירה על כבודו של האדם | חפץ חיים [9] שמירת הלשון - הרב קשתיאל [תשע'ט] ד בטבת תש"פ 9:05
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 15525 האם עדיף לעבוד על המידות או להיות בעל מידות? | שמונה פרקים [19] פרק ו' שמונה פרקים - הרב קשתיאל [תשע'ט] ג בטבת תש"פ 59:50
שבת ומועדים הרב אליעזר קשתיאל 15 15489 הקודש - דבר לעצמו | מעט מהאור של בית מדרשנו מעט מהאור של בית מדרשנו תש"פ ל בכסלו תש"פ 4:05
שבת ומועדים הרב אליעזר קשתיאל 15 15558 אור מהעתיד | חנוכה חגים - הרב קשתיאל כ"ט בכסלו תש"פ 14:15
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 15556 דרכי הנהגת ה' בעולם ומה קורה למי שלא מתיישר איתה | פרשת מקץ פרשת שבוע (בוגר"צ) - הרב קשתיאל כ"ט בכסלו תש"פ 16:40
מוסר הרב אליעזר קשתיאל 15 15541 חנופה - מציאת חן בדרכים שליליות | חפץ חיים [8] שמירת הלשון - הרב קשתיאל [תשע'ט] כ"ז בכסלו תש"פ 11:05
אנשי אמונה בעולם המעשה הרב אליעזר קשתיאל 15 15504 מהפכה בעולם - מהאדמה המקוללת אל ארץ נבואה | כוזרי [13] מאמר ראשון פס' צג' - צה' כוזרי - הרב קשתיאל [תש'פ] כ"ז בכסלו תש"פ 56:40
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 15505 ההבדל הוא בכוונה | שמונה פרקים [18] פרק ה' שמונה פרקים - הרב קשתיאל [תשע'ט] כ"ו בכסלו תש"פ 57:55
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 15502 הבנת הערך הפנימי וחסרון ההבלטה החיצונית | מידות ראיה [50] מידת הצניעות מידות הראי"ה - הרב קשתיאל [תשע"ט] כ"ה בכסלו תש"פ 53:30
תנ"ך הרב אליעזר קשתיאל 15 15501 שינה ויקיצה - גלות וגאולה | ספר ישעיהו [46] פרק נד' - נה' ספר ישעיהו - הרב קשתיאל [תשע"ח] כ"ד בכסלו תש"פ 49:45
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 15520 אורות התחיה [17] אורות - הרב קשתיאל [תשע"ח] כ"ב בכסלו תש"פ 26:35
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 15557 מהו הפשע הרביעי שבגינו אין מחילה? | פרשת וישב פרשת שבוע (בוגר"צ) - הרב קשתיאל כ"ב בכסלו תש"פ 17:05
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 15500 יסוד הקיום בעשיית חסד כהתדמות לחסד האלוקי אלינו | תניא [55] פרק לז' ספר התניא - הרב קשתיאל [תשע"ט] כ"א בכסלו תש"פ 41:30
שבת ומועדים הרב אליעזר קשתיאל 15 15481 כתישת הזית כמשל לייסורי עם ישראל | ערב לימוד לחנוכה חגים - הרב קשתיאל כ"א בכסלו תש"פ 39:30
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 15503 הריכוז וההכנה הדרושים לשמיעת דבר ה' | כוזרי [12] מאמר ראשון פס' פה' - צא' כוזרי - הרב קשתיאל [תש'פ] כ בכסלו תש"פ 53:00
מוסר הרב אליעזר קשתיאל 15 15498 שמיעת לשון הרע מאדם אחד | חפץ חיים [7] שמירת הלשון - הרב קשתיאל [תשע'ט] כ בכסלו תש"פ 10:10
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 15475 העיסוק בדברים שמעל השכל - קרנם של ישראל וקרנם של יון | חנוכה כוזרי - הרב קשתיאל [תש'פ] י"ט בכסלו תש"פ 31:35
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 15506 מאפייני החסיד - העיסוק בכוונה | שמונה פרקים [17] פרק ה' שמונה פרקים - הרב קשתיאל [תשע'ט] י"ט בכסלו תש"פ 1:02:30
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 15507 הצדקות כמתקנת את כל צדדי החיים | מידות ראיה [49] מידת הצדקות ומידת הצניעות מידות הראי"ה - הרב קשתיאל [תשע"ט] י"ח בכסלו תש"פ 1:04:55
תנ"ך הרב אליעזר קשתיאל 15 15468 עם ישראל נגאל גם ללא צורך בתשובה | ספר ישעיהו [45] פרקים נג' - נד' [בחצי שיעור חסר אודיו] ספר ישעיהו - הרב קשתיאל [תשע"ח] י"ז בכסלו תש"פ 1:02:55
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 15471 אחדות הכוחות והתבטלות לרצון ה' תביא לתיקון השלם | אורות הקודש [160] עמ' תקע' אורות הקודש ב' - הרב קשתיאל ט"ו בכסלו תש"פ 48:00
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 15456 מהו האלון? ומהם אלהי הנכר אותם נדרשו בני יעקב להסיר? | פרשת וישלח פרשת שבוע (בוגר"צ) - הרב קשתיאל ט"ו בכסלו תש"פ 14:05
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 15472 ניתוק הציונות מהתנ"ך מנתק את האומה מהחיים | אורות התחיה [16] עמ' ס' אורות - הרב קשתיאל [תשע"ח] ט"ו בכסלו תש"פ 33:00
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 15467 ביטוי המצוות כרצון אלוקי המתבטא בארץ | תניא [54] פרק לז' ספר התניא - הרב קשתיאל [תשע"ט] י"ד בכסלו תש"פ 38:55
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 15469 ענווה - הבנה שהכל מאת ה' | פרשת וישלח פרשת שבוע (מכינה) - הרב קשתיאל י"ד בכסלו תש"פ 36:25
תנ"ך הרב אליעזר קשתיאל 15 15449 נבואת ישעיהו עתידית - משפלות להצלחה | ספר ישעיהו [44] ספר ישעיהו - הרב קשתיאל [תשע"ח] י בכסלו תש"פ 55:35
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 15447 ההתעלות לאידיאל העליון תביא למימוש שאיפת השלום | אורות הקודש [159] עמ' תקסט' אורות הקודש ב' - הרב קשתיאל ח בכסלו תש"פ 46:40
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 15448 חיבור הציונות לשאיפת המקדש | אורות התחיה [15] עמ' נח' - נט' אורות - הרב קשתיאל [תשע"ח] ח בכסלו תש"פ 35:35
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 15436 מה ראה יעקב לאהוב יותר את רחל? | פרשת ויצא פרשת שבוע (בוגר"צ) - הרב קשתיאל ח בכסלו תש"פ 16:35
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 15442 התורה והמצוות כבניין הכלי לקבלת החסד בעתיד | תניא [53] ספר התניא - הרב קשתיאל [תשע"ט] ז בכסלו תש"פ 51:50
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 15430 אי אפשר לעצור את החיים - אי אפשר לעצור את האמונה | כוזרי [11] מאמר ראשון פס' עט' - פג' כוזרי - הרב קשתיאל [תש'פ] ו בכסלו תש"פ 51:15
מוסר הרב אליעזר קשתיאל 15 15432 גאווה, חילול ה', שנאה, נקמה ונטירה | חפץ חיים [6] שמירת הלשון - הרב קשתיאל [תשע'ט] ו בכסלו תש"פ 8:55
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 15443 הורדת ציפיות זה אסון לחברה | שמונה פרקים [16] שמונה פרקים - הרב קשתיאל [תשע'ט] ה בכסלו תש"פ 1:00:40
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 15431 מקומו של יצר ההרס בחיינו | כללי כללי - הרב קשתיאל ה בכסלו תש"פ 32:05
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 15425 פחדנות | מידות ראיה [48] מידת הפחדנות מידות הראי"ה - הרב קשתיאל [תשע"ט] ד בכסלו תש"פ 57:45
תנ"ך הרב אליעזר קשתיאל 15 15424 מי הוא מבקש הנחמה? | ספר ישעיהו [43] פרק נא' ספר ישעיהו - הרב קשתיאל [תשע"ח] ג בכסלו תש"פ 57:45
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 15470 החיים האמיתיים בתודעת הנתינה | אורות הקודש [158] אורות הקודש ב' - הרב קשתיאל א בכסלו תש"פ 44:50
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 15441 התמצית לחיי אומה תקינים גנוז במצוות התלויות בארץ | אורות התחיה [14] אורות - הרב קשתיאל [תשע"ח] א בכסלו תש"פ 28:45
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 15420 התכללות באלוקות על ידי עשיית המצוות | תניא [52] פרק לו' ספר התניא - הרב קשתיאל [תשע"ט] ל בחשוון תש"פ 37:30
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 15426 צריך לחשוב לפני שפועלים ולא למהר | פרשת תולדות פרשת שבוע (מכינה) - הרב קשתיאל ל בחשוון תש"פ 38:10
מוסר הרב אליעזר קשתיאל 15 15413 המרגל בחברו | חפץ חיים [5] שמירת הלשון - הרב קשתיאל [תשע'ט] כ"ט בחשוון תש"פ 16:55
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 15414 התורה והמדע נמצאים בשני מימדים שונים | כוזרי [10] מאמר ראשון פס' סו' - עט' כוזרי - הרב קשתיאל [תש'פ] כ"ט בחשוון תש"פ 49:15
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 15415 השבת - מהותנו הלאומית | כללי כללי - הרב קשתיאל כ"ח בחשוון תש"פ 44:35
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 15412 הפחד מהמצוות והמחשבה החופשית | מידות ראיה [47] מידת הפחדנות מידות הראי"ה - הרב קשתיאל [תשע"ט] כ"ז בחשוון תש"פ 58:50
תנ"ך הרב אליעזר קשתיאל 15 15397 'מהרו בניך מהרסיך ומחרביך ממך יצאו' | ספר ישעיהו [42] פרקים מט' - נ' ספר ישעיהו - הרב קשתיאל [תשע"ח] כ"ו בחשוון תש"פ 49:00
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 15396 ביטחון בה' | פרשת חיי שרה פרשת שבוע (מכינה) - הרב קשתיאל כ"ג בחשוון תש"פ 38:50
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 15401 התבטלות התמידית של הבינוני על ידי עשיית במצוות | תניא [51] פרקים לד' - לה' ספר התניא - הרב קשתיאל [תשע"ט] כ"ג בחשוון תש"פ 1:06:00
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 15398 כל מילה בשפת הקודש באה לטהר את המהות הרוחנית | כוזרי [9] מאמר ראשון פס' מז' - סה' כוזרי - הרב קשתיאל [תש'פ] כ"ב בחשוון תש"פ 49:35
מוסר הרב אליעזר קשתיאל 15 15394 לשון הרע - האחיזה בשפיכות דמים | שמירת הלשון [4] שמירת הלשון - הרב קשתיאל [תשע'ט] כ"ב בחשוון תש"פ 9:25
12345678910...
הרב אלי סדן (נולד בד' באייר ה'תש"ח, 14 במאי 1948) הוא מייסד וראש מכינה קדם צבאית בני דוד, המכינה הקדם צבאית הראשונה בישראל. נולד בתל אביב. למד בבית הספר התיכון "צייטלין" והיה חבר בתנועת "בני עקיבא". התגייס לצנחנים ובמהלך השירות שירת במשך שנה כקומונר בסניף "בני עקיבא" ת"א צפון, וכן למד בישיבת כרם ביבנה. בתום השירות החל ללמוד פיזיקה באוניברסיטה העברית, אך לאחר שנה פרש מתוכנית הלימודים ועבר ללמוד בישיבת "מרכז הרב" בראשותו של הרב צבי יהודה הכהן קוק. למד בישיבה כ-13 שנים, בהן למד אצל הרצי"ה קוק, והרב צבי ישראל טאו והפך לאחד מתלמידיו הבולטים. במהלך לימודיו התבקש הרב סדן על ידי הרב צבי יהודה קוק לסייע בהקמת המושב "קשת" ברמת הגולן‏, וכן בהקמת גרעין תורני באילת. יחד עם הרב טאו, שימש כשליח הרצי"ה בנושא שחרור "אסירי ציון", ובהם נתן שרנסקי. הוא קיים מספר מפגשים עם אנשי ממשל בארצות הברית למען שחרורו של שרנסקי. בשנת 1988, הקים יחד עם הרב יגאל לוינשטיין את המכינה הקדם צבאית הראשונה "בני דוד" ביישוב עלי שבשומרון, שמטרתה להכין בחורים דתיים לשירות מלא בצה"ל, תוך עידודם לשירות מקסימלי ביחידות לוחמות וכקצינים. מסלול זה לא היה קיים לפני כן בישיבות ההסדר. הרב סדן הגה גם את הרעיון להקים מכינה קדם צבאית חילונית. מכינה ראשונה מסוג זה, "נחשון", הוקמה בשנת 1997. קצינים דתיים רבים בצה"ל הם בוגרי המכינה "בני דוד" ורואים ברב סדן את רבם. הוא דוגל בקו "ממלכתי" כלפי מדינת ישראל, בעקבות השקפותיו של רבו, הרב צבי טאו. הרב אלי סדן נשוי לוורדינה הלוי ולהם 12 ילדים. אחיו הוא רמי סדן, פרסומאי ויועץ תקשורתי. בנו הבכור, הרב יהודה, משמש כראש הישיבה הגבוהה של מוסדות בני דוד בעלי. גיסיו הם פרופ' יונתן הלוי, מנהל המרכז הרפואי שערי צדק והרב מיכה הלוי, רבה של פתח תקוה.
456
כל הזכויות שמורות למוסדות בני דוד - עלי. הדברים המובאים בהרצאות נאמרים במסגרת שיח פורה ומפרה בבית המדרש כחלק מלימוד עיוני, על מנת להבין את מכלול הדברים יש להאזין לכלל השיעור. אין להעתיק, לשדר, להפיץ, להציג בפומבי או למסור לצד שלישי כל חלק מהקטע דנן ללא קבלת הסכמה מראש ובכתב.
select
אמונה
כללי
מהר"ל
שו"ת הרב קלנר
הלכה
הלכות הסעודה
פרשיות השבוע
שבת ומועדים
תפילות ראש השנה - ניגונים
תנ"ך
הרצאות חול
הרצאות חול