לידה - הרצון לביטוי | פרשת תזריע [איכות שמיעה לא טובה]

הרב אליעזר קשתיאל

כ"ח באדר ב תשע"ט

לידה - הרצון לביטוי | פרשת תזריע [איכות שמיעה לא טובה]

הרב אליעזר קשתיאל

כ"ח באדר ב תשע"ט
תוצאות חיפוש עבור: הרב אליעזר קשתיאל
נושאשם הרבRabiIDIDשם השיעור סידרהתאריךאורך הורדה
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 15011 למסע מתוקן יוצאים ממבט של חסד | פרשת בהעלותך פרשת שבוע ע"פ הרמ"ד ואלי - הרב קשתיאל י בסיוון תשע"ט
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 14994 הבינוני מצטרף למידתו של יעקב - אמת | ‏‏‏‏תניא [33] פרקים יג' - יד' ספר התניא - הרב קשתיאל [תשע"ט] כ"ה באייר תשע"ט 42:20
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 15001 היחס בין יסורים לאהבה | נתיב אהבת ה' [4] נתיבות עולם [תשע"ח] | הרב קשתיאל כ"ג באייר תשע"ט 42:30
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 15000 הגורם השלישי להפסד הזהירות - החברה | מסילת ישרים [26] פרק ה' - מפסידי הזהירות מסילת ישרים - הרב קשתיאל [תשע"ט] כ"ב באייר תשע"ט 40:10
מוסר הרב אליעזר קשתיאל 15 15005 הכח הפועל ביותר - הדיבור | שמירת הלשון [6] שמירת הלשון - הרב קשתיאל [תשע'ט] כ"ב באייר תשע"ט 5:45
תנ"ך הרב אליעזר קשתיאל 15 15003 ספר ישעיהו [30] פרק לז' ספר ישעיהו - הרב קשתיאל [תשע"ח] כ"א באייר תשע"ט 58:05
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 14995 ירידה לצורך עליה | אורות הקודש [140] עמ' תקלד', עמ' תקלז' אורות הקודש ב' - הרב קשתיאל י"ט באייר תשע"ט 41:15
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 14997 שכחת השבטים ויצרת השלום על ידי אליהו | אורות ישראל ותחייתו [29] פס' כז' אורות - הרב קשתיאל [תשע"ח] י"ט באייר תשע"ט 21:15
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 14984 חמדת הממון | מסילת ישרים [25] מידת הנקיות מסילת ישרים - הרב קשתיאל [תשע"ט] י"ח באייר תשע"ט 36:35
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 14999 פרשת בחוקותי פרשת שבוע ע"פ הרמ"ד ואלי - הרב קשתיאל י"ח באייר תשע"ט 26:15
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 15002 המשכת מלכות ה' בעולם | נתיב אהבת ה' [3] פרק א' נתיבות עולם [תשע"ח] | הרב קשתיאל ט"ז באייר תשע"ט 53:50
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 14989 העמדה הנפשית הנכונה לעבודת ה' | מוסר אביך [24] פרק ב' פס ד' מוסר אביך - הרב רביד [תשע"ט] ט"ז באייר תשע"ט 39:45
מוסר הרב אליעזר קשתיאל 15 15004 שמירת הלשון [5] שמירת הלשון - הרב קשתיאל [תשע'ט] ט"ו באייר תשע"ט 7:30
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 14982 השורש של השלום בעולם הוא האמון המשפחתי | אורות ישראל ותחייתו [28] פס' כו' אורות - הרב קשתיאל [תשע"ח] י"ב באייר תשע"ט 30:25
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 14986 יסוד ההשתלמות הוא המביא את ברכת ה' לעולם | אורות הקודש [139] פס' 'שני ערכי השלמות', עמ' תקלב' אורות הקודש ב' - הרב קשתיאל י"ב באייר תשע"ט 58:00
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 14973 יובל ושמיטה- גאולת הנסתר וגאולת הנגלה | פרשת בהר פרשת שבוע ע"פ הרמ"ד ואלי - הרב קשתיאל י"א באייר תשע"ט 33:25
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 14985 צדיק וטוב לו רשע ורע לו | ‏תניא [31] פרקים י' - יא' ספר התניא - הרב קשתיאל [תשע"ט] י"א באייר תשע"ט 40:35
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 14983 תפסיק לקנא יש לנו פה משימות! | מסילת ישרים [24] מידת הנקיות מסילת ישרים - הרב קשתיאל [תשע"ט] י"א באייר תשע"ט 35:45
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 14965 ההבדל שבין יראת ה' ואהבת ט' | נתיב אהבת ה' [2] פרק א' נתיבות עולם [תשע"ח] | הרב קשתיאל ט באייר תשע"ט 51:30
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 14963 החשיבות וההשפעה של שינה נכונה | ‏‏מידות ראיה [31] מידת העלאת ניצוצות פס ד' - ה' מידות הראי"ה - הרב קשתיאל [תשע"ט] ח באייר תשע"ט 35:15
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 14998 משמעותו של המפקד - לידה | פרשת במדבר פרשת שבוע ע"פ הרמ"ד ואלי - הרב קשתיאל ח באייר תשע"ט 21:15
תנ"ך הרב אליעזר קשתיאל 15 14958 נבואות על אדום | ספר ישעיהו [29] פרקים לד' - לה' ספר ישעיהו - הרב קשתיאל [תשע"ח] ז באייר תשע"ט 54:45
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 14956 בעתיד יתגלה שכל ההדרכה והשאיפה האנושית נובעת מהמגמה האלוקית | אורות ישראל ותחייתו [27] פס' כה' אורות - הרב קשתיאל [תשע"ח] ה באייר תשע"ט 18:10
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 14957 מטרת הבריאה - ההתעלות וההשתלמות הנצחית | אורות הקודש [138] פס' 'השתלמות ושלמות', עמ' תקל' אורות הקודש ב' - הרב קשתיאל ה באייר תשע"ט 43:45
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 14964 מושג האהבה וסוגי האהבה | נתיב אהבת ה' [1] נתיבות עולם [תשע"ח] | הרב קשתיאל ב באייר תשע"ט 48:10
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 14939 העלאת ניצוצות - הזדמנות להוספת תוכן רוחני | ‏‏מידות ראיה [30] מידת העלאת ניצוצות פס א' מידות הראי"ה - הרב קשתיאל [תשע"ט] א באייר תשע"ט 47:35
תנ"ך הרב אליעזר קשתיאל 15 14938 ישועת ה' מסנחריב ללמד צדקה ומשפט | ספר ישעיהו [28] פרק לג' ספר ישעיהו - הרב קשתיאל [תשע"ח] ל בניסן תשע"ט 42:45
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 14953 ישראל אינם כלים ולא מסיימים את תפקידם | פרשת קדושים פרשת שבוע (בוגר"צ) - הרב קשתיאל כ"ח בניסן תשע"ט 18:15
שבת ומועדים הרב אליעזר קשתיאל 15 14937 פסח והעומר - חרות ועצמאות | שיעור לפסח חגים - הרב קשתיאל י"ט בניסן תשע"ט 32:20
שבת ומועדים הרב אליעזר קשתיאל 15 14954 אליהו הנביא מגיע לליל הסדר | פסח חגים - הרב קשתיאל י"ד בניסן תשע"ט 20:00
שבת ומועדים הרב אליעזר קשתיאל 15 14934 תכלית יציאת מצרים - העבודה חגים - הרב קשתיאל י"ב בניסן תשע"ט
שבת ומועדים הרב אליעזר קשתיאל 15 14933 ארבע כוסות | שואלין ודורשין לפסח חגים - הרב קשתיאל ד בניסן תשע"ט 54:50
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 14916 הכרזת המלחמה על הנפש הבהמית | ‏תניא [30] פרק ט' ספר התניא - הרב קשתיאל [תשע"ט] כ"ח באדר ב תשע"ט 40:55
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 14942 לידה - הרצון לביטוי | פרשת תזריע פרשת שבוע (בוגר"צ) - הרב קשתיאל כ"ח באדר ב תשע"ט 34:50
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 14915 לידה - הרצון לביטוי | פרשת תזריע [איכות שמיעה לא טובה] פרשת שבוע ע"פ הרמ"ד ואלי - הרב קשתיאל כ"ח באדר ב תשע"ט 34:55
שבת ומועדים הרב אליעזר קשתיאל 15 14917 חמץ ומצה - גאווה וענווה | פסח חגים - הרב קשתיאל כ"ז באדר ב תשע"ט 51:50
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 14918 תקופת הראשונים ושיטת פסיקתם | מבוא לתורה שבע''פ [3] מבוא לתורה שבע"פ - הרב קשתיאל [תשע'ט] כ"ז באדר ב תשע"ט 58:40
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 14906 מה זה העלאת ניצוצות? | ‏‏מידות ראיה [29] מידת העלאת ניצוצות פס א' מידות הראי"ה - הרב קשתיאל [תשע"ט] כ"ה באדר ב תשע"ט 20:50
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 14905 תיקון המידות רק מתוך המוסר האלוקי | ‏‏מידות ראיה [28] מידת הדבקות פס' ג' - ה' מידות הראי"ה - הרב קשתיאל [תשע"ט] כ"ה באדר ב תשע"ט 27:45
מוסר הרב אליעזר קשתיאל 15 14904 הדלפה של דיונים סגורים | שמירת הלשון [4] שמירת הלשון - הרב קשתיאל [תשע'ט] כ"ד באדר ב תשע"ט 13:35
תנ"ך הרב אליעזר קשתיאל 15 14895 השינוי התופעתי שיוצרת דמותו של חזקיה | ספר ישעיהו [27] פרקים לא' - לב' ספר ישעיהו - הרב קשתיאל [תשע"ח] כ"ד באדר ב תשע"ט 42:55
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 14893 הצמצום וההגבלה מאפשרים את המפגש עם הנצח וההתעלות | אורות הקודש [137] פס' 'יסוד ההשתלמות וההשלמה', עמ' תקכט' אורות הקודש ב' - הרב קשתיאל כ"ב באדר ב תשע"ט 47:20
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 14907 רוח ההלכה מסדרת את אורחות החיים והתרבות | אורות ישראל ותחייתו [26] פס' כד' אורות - הרב קשתיאל [תשע"ח] כ"ב באדר ב תשע"ט 37:45
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 14892 אסור מלשון קשור | ‏תניא [29] פרק ח' ספר התניא - הרב קשתיאל [תשע"ט] כ"א באדר ב תשע"ט 56:05
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 14894 מידת הכעס - כשאתה חושב שהדברים צריכים להתנהל על פיך | מסילת ישרים [23] מידת הניקיות מסילת ישרים - הרב קשתיאל [תשע"ט] כ"א באדר ב תשע"ט 38:10
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 14899 אדם לעמל יולד | כללי כללי - הרב קשתיאל כ באדר ב תשע"ט 36:45
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 14887 מתקופת האמוראים עד הגאונים | מבוא לתורה שבע''פ [2] מבוא לתורה שבע"פ - הרב קשתיאל [תשע'ט] כ באדר ב תשע"ט 51:50
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 14888 יראת שמים מגיעה על ידי הרב ולא על ידי ספרים | נתיב יראת ה' [10] פרקים ה' - ו' נתיבות עולם [תשע"ח] | הרב קשתיאל י"ט באדר ב תשע"ט 45:20
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 14873 בגלל שאתה בחור טוב יש לך בעיות | ‏‏מידות ראיה [27] מידת הגאווה פס' כו' - מידת הדבקות פס' ד' מידות הראי"ה - הרב קשתיאל [תשע"ט] י"ח באדר ב תשע"ט 53:45
מוסר הרב אליעזר קשתיאל 15 14880 רכילות היא סחר בבני אדם | שמירת הלשון [3] שמירת הלשון - הרב קשתיאל [תשע'ט] י"ח באדר ב תשע"ט 21:05
תנ"ך הרב אליעזר קשתיאל 15 14872 תוכחה לעם ישראל על כך שבוחרים לחזור לקשר עם מצרים | ספר ישעיהו [26] פרק ל' ספר ישעיהו - הרב קשתיאל [תשע"ח] י"ז באדר ב תשע"ט 1:02:10
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 14877 השתלשלות תורה שבעל פה עד לתקופת רבי יהודה הנשיא | מבוא לתורה שבע''פ [1] מבוא לתורה שבע"פ - הרב קשתיאל [תשע'ט] י"ג באדר ב תשע"ט 33:00
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 14861 היראה מתלמיד חכם - הדרך אל הקב''ה | נתיב יראת ה' [9] פרק ה' נתיבות עולם [תשע"ח] | הרב קשתיאל י"ב באדר ב תשע"ט 45:15
שבת ומועדים הרב אליעזר קשתיאל 15 14863 ניצוץ מהגאולה שם נזכה לעושר ללא גבול | פורים חגים - הרב קשתיאל י"ב באדר ב תשע"ט 38:30
מוסר הרב אליעזר קשתיאל 15 14879 איך להיות אוזן קשבת? | שמירת הלשון [2] שמירת הלשון - הרב קשתיאל [תשע'ט] י"א באדר ב תשע"ט 10:05
תנ"ך הרב אליעזר קשתיאל 15 14855 ספר ישעיהו [25] פרקים כט' - ל' ספר ישעיהו - הרב קשתיאל [תשע"ח] י באדר ב תשע"ט 54:50
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 14856 התעלות העולם העליון היא בחינת שעשוע למרות שבאמת אינו חסר | אורות הקודש [136] אורות הקודש ב' - הרב קשתיאל ח באדר ב תשע"ט 1:02:10
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 14853 יחד עם ההדרכה הכללית צריך גם הדרכה פרטית המביאה נחת ושלום | אורות ישראל ותחייתו [25] פס' כג' אורות - הרב קשתיאל [תשע"ח] ח באדר ב תשע"ט 27:00
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 14862 עבודת הנפש של קורבן המנחות | פרשת ויקרא פרשת שבוע (בוגר"צ) - הרב קשתיאל ח באדר ב תשע"ט 15:10
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 14854 גאווה - לחלק לעצמך ציונים | מסילת ישרים [22] מסילת ישרים - הרב קשתיאל [תשע"ט] ז באדר ב תשע"ט 45:50
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 14847 המנחות - החזרת מנוחת הנפש | פרשת ויקרא פרשת שבוע ע"פ הרמ"ד ואלי - הרב קשתיאל ז באדר ב תשע"ט 36:20
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 14890 תניא [28] - חסר ספר התניא - הרב קשתיאל [תשע"ט] ז באדר ב תשע"ט
תנ"ך הרב אליעזר קשתיאל 15 14837 ספר ישעיהו [24] ספר ישעיהו - הרב קשתיאל [תשע"ח] ג באדר ב תשע"ט 47:15
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 14839 הגשת האלוקות תמיד תופיע בצורה שבורה, בשניים שהם אחד | אורות הקודש [135] עמ' תקכז' אורות הקודש ב' - הרב קשתיאל א באדר ב תשע"ט 42:25
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 14836 הפליאה הגדולה שבהתאמת תרבות הקודש | אורות ישראל ותחייתו [24] פס' כ' אורות - הרב קשתיאל [תשע"ח] א באדר ב תשע"ט 23:45
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 14835 הכוונה לשם שמיים היא הטהרה | פרשת פקודי פרשת שבוע ע"פ הרמ"ד ואלי - הרב קשתיאל ל באדר א תשע"ט 30:40
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 14941 הכוונה לשם שמיים היא הטהרה | פרשת פקודי פרשת שבוע (בוגר"צ) - הרב קשתיאל ל באדר א תשע"ט 30:45
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 14832 הסכנה ממקומות שבהם הקודש לא נמצא בחיים | תניא [27] פרק ו' ספר התניא - הרב קשתיאל [תשע"ט] ל באדר א תשע"ט 54:10
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 14833 סוד קבלת התפילות של אסתר - התבטלות לגדול הדור | כללי כללי - הרב קשתיאל ל באדר א תשע"ט 12:05
מוסר הרב אליעזר קשתיאל 15 14828 חמשת הרצונות של ה' בעולם | מסכת אבות [67] פרק ו' משניות יא' - יב' מסכת אבות - הרב קשתיאל [תשע"ז] כ"ט באדר א תשע"ט 30:20
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 14829 למה הגמרא נכתבה גם בארמית? | כללי כללי - הרב קשתיאל כ"ט באדר א תשע"ט 13:40
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 14820 התורה ויראת השמיים משלימות אחת את השניה | נתיב יראת ה' [8] פרק ד' נתיבות עולם [תשע"ח] | הרב קשתיאל כ"ח באדר א תשע"ט 45:20
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 14817 אל תהיה מיוחד | מידות ראיה [25] מידת הגאוה פס' יד' - יז' מידות הראי"ה - הרב קשתיאל [תשע"ט] כ"ז באדר א תשע"ט 52:20
מוסר הרב אליעזר קשתיאל 15 14878 שמירת הלשון [1] שמירת הלשון - הרב קשתיאל [תשע'ט] כ"ז באדר א תשע"ט 9:15
תנ"ך הרב אליעזר קשתיאל 15 14838 נבואת נחמה או נקמה? | ספר ישעיהו [23] פרק כז' ספר ישעיהו - הרב קשתיאל [תשע"ח] כ"ו באדר א תשע"ט 35:00
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 14816 השבירה הקודמת לתיקון מאפשרת קבלת הטוב האלוקי | אורות הקודש [134] אורות הקודש ב' - הרב קשתיאל כ"ד באדר א תשע"ט 50:45
מוסר הרב אליעזר קשתיאל 15 14812 דקדוק בפרטים ובקיום המצוות | מסילת ישרים [21] מסילת ישרים - הרב קשתיאל [תשע"ט] כ"ג באדר א תשע"ט 38:20
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 14811 הרצון של העם לכפר על חטא העגל | פרשת ויקהל פרשת שבוע ע"פ הרמ"ד ואלי - הרב קשתיאל כ"ג באדר א תשע"ט 32:15
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 14807 המהפך שיוצר לימוד התורה | תניא [26] פרק ה' ספר התניא - הרב קשתיאל [תשע"ט] כ"ב באדר א תשע"ט 49:25
מוסר הרב אליעזר קשתיאל 15 14805 חשיבות השיוך החברתי | מסכת אבות [66] פרק ו' משנה ט' מסכת אבות - הרב קשתיאל [תשע"ז] כ"א באדר א תשע"ט 22:05
12345678910...
הרב אלי סדן (נולד בד' באייר ה'תש"ח, 14 במאי 1948) הוא מייסד וראש מכינה קדם צבאית בני דוד, המכינה הקדם צבאית הראשונה בישראל. נולד בתל אביב. למד בבית הספר התיכון "צייטלין" והיה חבר בתנועת "בני עקיבא". התגייס לצנחנים ובמהלך השירות שירת במשך שנה כקומונר בסניף "בני עקיבא" ת"א צפון, וכן למד בישיבת כרם ביבנה. בתום השירות החל ללמוד פיזיקה באוניברסיטה העברית, אך לאחר שנה פרש מתוכנית הלימודים ועבר ללמוד בישיבת "מרכז הרב" בראשותו של הרב צבי יהודה הכהן קוק. למד בישיבה כ-13 שנים, בהן למד אצל הרצי"ה קוק, והרב צבי ישראל טאו והפך לאחד מתלמידיו הבולטים. במהלך לימודיו התבקש הרב סדן על ידי הרב צבי יהודה קוק לסייע בהקמת המושב "קשת" ברמת הגולן‏, וכן בהקמת גרעין תורני באילת. יחד עם הרב טאו, שימש כשליח הרצי"ה בנושא שחרור "אסירי ציון", ובהם נתן שרנסקי. הוא קיים מספר מפגשים עם אנשי ממשל בארצות הברית למען שחרורו של שרנסקי. בשנת 1988, הקים יחד עם הרב יגאל לוינשטיין את המכינה הקדם צבאית הראשונה "בני דוד" ביישוב עלי שבשומרון, שמטרתה להכין בחורים דתיים לשירות מלא בצה"ל, תוך עידודם לשירות מקסימלי ביחידות לוחמות וכקצינים. מסלול זה לא היה קיים לפני כן בישיבות ההסדר. הרב סדן הגה גם את הרעיון להקים מכינה קדם צבאית חילונית. מכינה ראשונה מסוג זה, "נחשון", הוקמה בשנת 1997. קצינים דתיים רבים בצה"ל הם בוגרי המכינה "בני דוד" ורואים ברב סדן את רבם. הוא דוגל בקו "ממלכתי" כלפי מדינת ישראל, בעקבות השקפותיו של רבו, הרב צבי טאו. הרב אלי סדן נשוי לוורדינה הלוי ולהם 12 ילדים. אחיו הוא רמי סדן, פרסומאי ויועץ תקשורתי. בנו הבכור, הרב יהודה, משמש כראש הישיבה הגבוהה של מוסדות בני דוד בעלי. גיסיו הם פרופ' יונתן הלוי, מנהל המרכז הרפואי שערי צדק והרב מיכה הלוי, רבה של פתח תקוה.
456
select
אמונה
כללי
מהר"ל
שו"ת הרב קלנר
הלכה
הלכות הסעודה
פרשיות השבוע
שבת ומועדים
תפילות ראש השנה - ניגונים
תנ"ך
הרצאות חול
הרצאות חול
מוסר