התנועה התמידית בעולם מניעה את עולם החומר | אורות הקודש [130] עמ' תקיח' פס' 'התנועה הבלתי פוסקת'

הרב אליעזר קשתיאל

י"ט בשבט תשע"ט

התנועה התמידית בעולם מניעה את עולם החומר | אורות הקודש [130] עמ' תקיח' פס' 'התנועה הבלתי פוסקת'

הרב אליעזר קשתיאל

י"ט בשבט תשע"ט
תוצאות חיפוש עבור: הרב אליעזר קשתיאל
נושאשם הרבRabiIDIDשם השיעור סידרהתאריךאורך הורדה
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 14775 השליחות שביראת ה' | נתיב יראת ה' [6] פרק ד' נתיבות עולם [תשע"ח] | הרב קשתיאל י"ד באדר א תשע"ט 50:10
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 14776 ניעור הגאווה - המפתח להתקדמות האנושית | מידות ראיה [23] מידת הגאוה פס' א' - ח' מידות הראי"ה - הרב קשתיאל [תשע"ט] י"ג באדר א תשע"ט 48:50
תנ"ך הרב אליעזר קשתיאל 15 14769 המשך נבואות ההתמוטטות והודאה עליהם | ספר ישעיהו [21] פרקים כד' - כה' ספר ישעיהו - הרב קשתיאל [תשע"ח] י"ב באדר א תשע"ט 57:25
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 14771 הנאמנות להלכה חייבת ללוות כל שאיפה ורצון | אורות ישראל ותחייתו [23] פס' יט' אורות - הרב קשתיאל [תשע"ח] י באדר א תשע"ט 33:30
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 14770 עליית השכל, הרגש והעשייה כולם לעולם האצילות מעלה את כל העולם | אורות הקודש [133] עמ' תקכג' פס' 'דרגות השתלשלות האצילית' אורות הקודש ב' - הרב קשתיאל י באדר א תשע"ט 44:00
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 14763 הקשר בין ההנהגה למנורה, אהרון מנהיג אחראי על הנר | פרשת תצוה פרשת שבוע (בוגר"צ) - הרב קשתיאל ט באדר א תשע"ט 33:15
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 14764 מבנה הנפש האלוקית | תניא [24] פרק ג' ספר התניא - הרב קשתיאל [תשע"ט] ט באדר א תשע"ט 40:30
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 14777 מסילת ישרים [19] מסילת ישרים - הרב קשתיאל [תשע"ט] ט באדר א תשע"ט 34:35
מוסר הרב אליעזר קשתיאל 15 14761 חוסר צניעות = טיפשות | מסכת אבות [63] פרק ו' משנה ו' מסכת אבות - הרב קשתיאל [תשע"ז] ח באדר א תשע"ט 51:15
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 14758 יראת שמים - האוצר לעולם הבא | נתיב יראת ה' [5] פרקים ב' - ג' נתיבות עולם [תשע"ח] | הרב קשתיאל ז באדר א תשע"ט 50:05
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 14759 הצריכה התרבותית שלנו יכולה להשפיע על התרבות של כולם | כללי כללי - הרב קשתיאל ו באדר א תשע"ט 6:45
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 14755 פגם הברית - פגיעה בראיה האידיאלית של העתיד | מידות ראיה [22] מידת הברית פס' ג' מידות הראי"ה - הרב קשתיאל [תשע"ט] ו באדר א תשע"ט 53:30
תנ"ך הרב אליעזר קשתיאל 15 14747 נבואה על נפילתה של צור | ספר ישעיהו [20] פרקים כג' - כד' ספר ישעיהו - הרב קשתיאל [תשע"ח] ה באדר א תשע"ט 56:05
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 14748 מיקום הכח המדמה בחיי האומה | אורות ישראל ותחייתו [22] פס' יח' אורות - הרב קשתיאל [תשע"ח] ג באדר א תשע"ט 41:25
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 14749 תהליך התעלות העולם נוצר מהתשובה והכיסופים | אורות הקודש [132] עמ' תקכב' אורות הקודש ב' - הרב קשתיאל ג באדר א תשע"ט 38:20
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 14735 מהות הנפש הישראלית | תניא [23] פרק ב' ספר התניא - הרב קשתיאל [תשע"ט] ב באדר א תשע"ט 40:55
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 14721 תיאור בניית המשכן - תשקיף לבנייה הנפשית של האדם אל הקודש | פרשת תרומה פרשת שבוע ע"פ הרמ"ד ואלי - הרב קשתיאל ב באדר א תשע"ט 42:45
מוסר הרב אליעזר קשתיאל 15 14738 סידור הערכים במעגלים החברתיים | מסכת אבות [62] פרק ו' משנה ו' מסכת אבות - הרב קשתיאל [תשע"ז] א באדר א תשע"ט 39:50
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 14736 חשיבותה של הנשמה בעשייה שלנו | נתיב יראת ה' [4] נתיבות עולם [תשע"ח] | הרב קשתיאל ל בשבט תשע"ט 46:50
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 14711 התמודדות עם פגם הברית | מידות ראיה [21] מידת הברית פס' א' - ב' מידות הראי"ה - הרב קשתיאל [תשע"ט] כ"ט בשבט תשע"ט 44:15
תנ"ך הרב אליעזר קשתיאל 15 14707 נבואת ירושלים | ספר ישעיהו [19] פרק כב' ספר ישעיהו - הרב קשתיאל [תשע"ח] כ"ח בשבט תשע"ט 52:50
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 14708 התרבות בימינו מלאה בדמיון וחוויה שמקורם בעבודת האלילים | אורות ישראל ותחייתו [21] פס' יז' אורות - הרב קשתיאל [תשע"ח] כ"ו בשבט תשע"ט 47:20
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 14745 קבלת התורה בארץ | פרשת משפטים פרשת שבוע (בוגר"צ) - הרב קשתיאל כ"ו בשבט תשע"ט 12:35
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 14709 רק במבט של יראת שמים רואים את התקדמות העולם | אורות הקודש [131] עמ' תקכא' פס' 'ההתעלות התמידית' אורות הקודש ב' - הרב קשתיאל כ"ו בשבט תשע"ט 45:00
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 14700 גילוי סוד שתי הנפשות בישראל | תניא [22] פרק א' ספר התניא - הרב קשתיאל [תשע"ט] כ"ה בשבט תשע"ט 54:05
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 14710 היה נקי באכילה ובדיבור | מסילת ישרים [18] פרק יא' מסילת ישרים - הרב קשתיאל [תשע"ט] כ"ה בשבט תשע"ט 45:30
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 14702 התורה כברית בין ישראל לקב''ה | פרשת משפטים פרשת שבוע (בוגר"צ) - הרב קשתיאל כ"ה בשבט תשע"ט 31:20
מוסר הרב אליעזר קשתיאל 15 14712 דרכי קניין תורה - לשקוע ולא להתפזר | מסכת אבות [61] פרק ו' משניות ה' - ו' מסכת אבות - הרב קשתיאל [תשע"ז] כ"ד בשבט תשע"ט 41:50
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 14696 יראת שמים כעיקר הבריאה | נתיב יראת ה' [3] פרק א' נתיבות עולם [תשע"ח] | הרב קשתיאל כ"ג בשבט תשע"ט 26:10
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 14692 השבת האמונה לרוממותה | מידות ראיה [20] מידת האמונה פס' כט' - לג' מידות הראי"ה - הרב קשתיאל [תשע"ט] כ"ב בשבט תשע"ט 44:25
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 14741 לבחור כל יום מחדש | כנס מדרשת דניאלי - אז מה את עושה שנה הבאה? [1] כללי - הרב קשתיאל כ"ב בשבט תשע"ט 28:30
תנ"ך הרב אליעזר קשתיאל 15 14689 נבואות על עתידם של האומות שהציקו לישראל | ספר ישעיהו [18] פרק כא' ספר ישעיהו - הרב קשתיאל [תשע"ח] כ"א בשבט תשע"ט 34:40
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 14688 החשיבות של הקשר הישיר עם תלמידי חכמים | תניא [21] הקדמה לספר ספר התניא - הרב קשתיאל [תשע"ט] י"ט בשבט תשע"ט 19:55
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 14690 התנועה התמידית בעולם מניעה את עולם החומר | אורות הקודש [130] עמ' תקיח' פס' 'התנועה הבלתי פוסקת' אורות הקודש ב' - הרב קשתיאל י"ט בשבט תשע"ט 37:30
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 14691 מטרת התרבות להוסיף קדושה בעולם | אורות ישראל ותחייתו [20] פס' טז' אורות - הרב קשתיאל [תשע"ח] י"ט בשבט תשע"ט 44:05
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 14687 תשובה תחתונה שמובילה לעבודת ה' | תניא [20] אגרת התשובה - שיעור אחרון ספר התניא - הרב קשתיאל [תשע"ט] י"ט בשבט תשע"ט 25:00
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 14725 מסילת ישרים - ספר קצר שברכתו אדירה | ערב מחזור ל' [1] כללי - הרב קשתיאל י"ח בשבט תשע"ט 16:30
מוסר הרב אליעזר קשתיאל 15 14682 איך קונים תורה? | מסכת אבות [60] פרק ו' משניות ד' - ה' מסכת אבות - הרב קשתיאל [תשע"ז] י"ז בשבט תשע"ט 43:20
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 14673 הסכנה הגדולה שבהכנסת תרבות הטומאה לתוך הקודש על ידי הנצרות | אורות ישראל ותחייתו [19] פס' טו' אורות - הרב קשתיאל [תשע"ח] י"ב בשבט תשע"ט 43:05
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 14674 רק המבט הנבואי מאפשר לראות את ההתחדשות התמידית | אורות הקודש [129] עמ' תקיז' פס' 'החידוש התמידי' אורות הקודש ב' - הרב קשתיאל י"ב בשבט תשע"ט 36:15
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 14670 הזהירות הנצרכרת מהעריות | מסילת ישרים [17] 'בדרך קניין הנקיות' מסילת ישרים - הרב קשתיאל [תשע"ט] י"א בשבט תשע"ט 39:45
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 14672 'תשובה מאהבה והתבוננות חיובית כביטוי לתשובה עליונה' | תניא [19] אגרת התשובה פרקים י' - יא' ספר התניא - הרב קשתיאל [תשע"ט] י"א בשבט תשע"ט 44:50
מוסר הרב אליעזר קשתיאל 15 14661 כבוד תורה גדול מלימוד תורה | מסכת אבות [59] פרק ו' משנה ב' - ג' מסכת אבות - הרב קשתיאל [תשע"ז] י בשבט תשע"ט 43:05
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 14663 יראת ה' היא המזון העיקרי של האדם | נתיב יראת ה' [2] פרק א' נתיבות עולם [תשע"ח] | הרב קשתיאל ט בשבט תשע"ט 56:05
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 14653 הצורך להסביר ולחדש את מושגי האמונה | מידות ראיה [19] מידת האמונה פס' כז' - כח' מידות הראי"ה - הרב קשתיאל [תשע"ט] ח בשבט תשע"ט 40:15
תנ"ך הרב אליעזר קשתיאל 15 14647 מהפכת מצרים | ספר ישעיהו [17] פרקים יט' - כ' ספר ישעיהו - הרב קשתיאל [תשע"ח] ז בשבט תשע"ט 55:35
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 14646 בעלי רוח הקודש מקשיבים לקול ההתעלות התמידית בעולם | אורות הקודש [128] עמ' תקטו' פס' 'קשב התעלות העולם' אורות הקודש ב' - הרב קשתיאל ה בשבט תשע"ט 51:40
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 14660 ההסתכלות המאחדת תגיע רק מאור התורה הפנימית | אורות ישראל ותחייתו [18] פס' יד' אורות - הרב קשתיאל [תשע"ח] ה בשבט תשע"ט 36:15
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 14641 הזהירות מהגזל | מסילת ישרים [16] 'בדרך קניית הנקיות' מסילת ישרים - הרב קשתיאל [תשע"ט] ה בשבט תשע"ט 36:30
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 14640 המעבר מהנהגת החסד למידת הדין מתגלה ע"י קרבן פסח | פרשת בא פרשת שבוע ע"פ ר' צדוק - הרב אוהד ד בשבט תשע"ט 40:00
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 14662 תניא [18] ספר התניא - הרב קשתיאל [תשע"ט] ד בשבט תשע"ט 51:35
מוסר הרב אליעזר קשתיאל 15 14632 המעלות בקניין תורה לשמה | מסכת אבות [58] פרק ו' משנה א' מסכת אבות - הרב קשתיאל [תשע"ז] ג בשבט תשע"ט 52:25
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 14633 היראה עוטפת את החכמה מלפנים ומאחור | נתיב יראת ה' [1] פרק א' נתיבות עולם [תשע"ח] | הרב קשתיאל ב בשבט תשע"ט 44:00
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 14623 אי המפגש בין האמונה והרציונליזם | מידות ראיה [18] מידת האמונה פס' כב' - כו' מידות הראי"ה - הרב קשתיאל [תשע"ט] א בשבט תשע"ט 53:40
שבת ומועדים הרב אליעזר קשתיאל 15 14625 ראש חדש שבט | כללי חגים - הרב קשתיאל א בשבט תשע"ט 11:50
תנ"ך הרב אליעזר קשתיאל 15 14624 עונש וגאולה לאשור וישראל | ספר ישעיהו [16] פרקים יז' - יח' ספר ישעיהו - הרב קשתיאל [תשע"ח] כ"ט בטבת תשע"ט 41:25
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 14616 החבירה לנועם העתיד מביא אושר ושלום | אורות הקודש [127] עמ' תקח' פס' 'המצב והאושר' אורות הקודש ב' - הרב קשתיאל כ"ז בטבת תשע"ט 39:45
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 14617 הצדיקים רואים את הנהגת ה' בכל חלקי המציאות | אורות ישראל ותחייתו [17] פס' יג' אורות - הרב קשתיאל [תשע"ח] כ"ז בטבת תשע"ט 48:55
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 14614 "סתירת זקנים בניין" - עקירת התפיסה המצרית | פרשת וארא פרשת שבוע ע"פ הרמ"ד ואלי - הרב קשתיאל כ"ו בטבת תשע"ט 46:55
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 14615 נקיות - לראות בהיר יותר | מסילת ישרים [15] מידת הנקיות מסילת ישרים - הרב קשתיאל [תשע"ט] כ"ו בטבת תשע"ט 29:45
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 14618 תיקון המחשבות - קירוב הגאולה | תניא [17] איגרת התשובה פרק ז' ספר התניא - הרב קשתיאל [תשע"ט] כ"ו בטבת תשע"ט 49:00
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 14612 ההעמקה והעמל בתורה מהפכים את האדם | מסכת אבות [57] פרק ה' משנה כב' - ג' מסכת אבות - הרב קשתיאל [תשע"ז] כ"ה בטבת תשע"ט 1:00:15
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 14605 ה'אני' האמיתי והתמכרות לתשובה | נתיב התשובה [16] פרקי ח' נתיבות עולם [תשע"ח] | הרב קשתיאל כ"ד בטבת תשע"ט 54:40
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 14596 השעשוע האמיתי - השייכות לאידיאלים | מידות ראיה [17] מידת האמונה פס' כא' - כב' מידות הראי"ה - הרב קשתיאל [תשע"ט] כ"ג בטבת תשע"ט 45:40
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 14599 העונג והאהבה בעולם הזה הם אור קטן מהעולם הבא | אורות הקודש [126] עמ' תקז' פס' 'העונג העליון' אורות הקודש ב' - הרב קשתיאל כ בטבת תשע"ט 39:45
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 14598 זריזות זה עמל וביטחון בה' | מסילת ישרים [14] ביאור מפסידי הזריזות מסילת ישרים - הרב קשתיאל [תשע"ט] כ בטבת תשע"ט 40:15
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 14591 כדי להבין את המציאות באמת נדרשים כבוד ויראה | אורות ישראל ותחייתו [16] פס' יג' אורות - הרב קשתיאל [תשע"ח] כ בטבת תשע"ט 58:55
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 14585 ההתמודדות עם הגלות ע"י הכוח הנשי | פרשת שמות פרשת שבוע ע"פ הרמ"ד ואלי - הרב קשתיאל י"ט בטבת תשע"ט 38:00
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 14595 סוד גלות השכינה | תניא [16] איגרת התשובה פרק ו' ספר התניא - הרב קשתיאל [תשע"ט] י"ט בטבת תשע"ט 53:20
מוסר הרב אליעזר קשתיאל 15 14597 שלבי התפתחות האדם על פי גילו | מסכת אבות [56] פרק ה' משנה כא' מסכת אבות - הרב קשתיאל [תשע"ז] י"ח בטבת תשע"ט 44:30
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 14571 ההשתקעות בעבירה מקשה על התשוב | נתיב התשובה [15] פרקי ח' נתיבות עולם [תשע"ח] | הרב קשתיאל י"ז בטבת תשע"ט 51:05
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 14567 הכפירה והיכולת לחטוא גורמת לטהרת האמונה | מידות ראיה [15] מידת האמונה פס' טו' - יח' מידות הראי"ה - הרב קשתיאל [תשע"ט] ט"ז בטבת תשע"ט 22:40
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 14568 השורש של העדר האמונה | מידות ראיה [16] מידת האמונה פס' יט' - כ' מידות הראי"ה - הרב קשתיאל [תשע"ט] ט"ז בטבת תשע"ט 40:30
תנ"ך הרב אליעזר קשתיאל 15 14570 נבואה על מפלת נבוכנצר | ספר ישעיהו [14] פרק יד' ספר ישעיהו - הרב קשתיאל [תשע"ח] ט"ו בטבת תשע"ט 47:10
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 14590 אורות ישראל ותחייתו [15] פס' יג' אורות - הרב קשתיאל [תשע"ח] י"ג בטבת תשע"ט 34:20
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 14572 הזריזות - השיטה, הדרך והמטרה, ומה תפקיד יסורי המצפון? | מסילת ישרים [13] מידת הזריזות מסילת ישרים - הרב קשתיאל [תשע"ט] י"ג בטבת תשע"ט 40:15
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 14569 השמחה בעמידה לפני ה' | אורות הקודש [125] עמ' תקו' פס' 'השמחה המקורית' אורות הקודש ב' - הרב קשתיאל י"ג בטבת תשע"ט 46:45
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 14579 שם הויה בנשמת האדם | תניא [15] איגרת התשובה פרק ד' - ה' ספר התניא - הרב קשתיאל [תשע"ט] י"ב בטבת תשע"ט 48:10
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 14564 תפקיד השכחה, משמעות הזיכרון ופעולת ההשגחה האלוקית | פרשת ויחי פרשת שבוע ע"פ הרמ"ד ואלי - הרב קשתיאל י"ב בטבת תשע"ט 40:05
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 14560 עז פנים לגיהנום ובושת פנים לגם עדן | מסכת אבות [55] פרק ה' משנה כ' מסכת אבות - הרב קשתיאל [תשע"ז] י"א בטבת תשע"ט 54:10
12345678910...
הרב אלי סדן (נולד בד' באייר ה'תש"ח, 14 במאי 1948) הוא מייסד וראש מכינה קדם צבאית בני דוד, המכינה הקדם צבאית הראשונה בישראל. נולד בתל אביב. למד בבית הספר התיכון "צייטלין" והיה חבר בתנועת "בני עקיבא". התגייס לצנחנים ובמהלך השירות שירת במשך שנה כקומונר בסניף "בני עקיבא" ת"א צפון, וכן למד בישיבת כרם ביבנה. בתום השירות החל ללמוד פיזיקה באוניברסיטה העברית, אך לאחר שנה פרש מתוכנית הלימודים ועבר ללמוד בישיבת "מרכז הרב" בראשותו של הרב צבי יהודה הכהן קוק. למד בישיבה כ-13 שנים, בהן למד אצל הרצי"ה קוק, והרב צבי ישראל טאו והפך לאחד מתלמידיו הבולטים. במהלך לימודיו התבקש הרב סדן על ידי הרב צבי יהודה קוק לסייע בהקמת המושב "קשת" ברמת הגולן‏, וכן בהקמת גרעין תורני באילת. יחד עם הרב טאו, שימש כשליח הרצי"ה בנושא שחרור "אסירי ציון", ובהם נתן שרנסקי. הוא קיים מספר מפגשים עם אנשי ממשל בארצות הברית למען שחרורו של שרנסקי. בשנת 1988, הקים יחד עם הרב יגאל לוינשטיין את המכינה הקדם צבאית הראשונה "בני דוד" ביישוב עלי שבשומרון, שמטרתה להכין בחורים דתיים לשירות מלא בצה"ל, תוך עידודם לשירות מקסימלי ביחידות לוחמות וכקצינים. מסלול זה לא היה קיים לפני כן בישיבות ההסדר. הרב סדן הגה גם את הרעיון להקים מכינה קדם צבאית חילונית. מכינה ראשונה מסוג זה, "נחשון", הוקמה בשנת 1997. קצינים דתיים רבים בצה"ל הם בוגרי המכינה "בני דוד" ורואים ברב סדן את רבם. הוא דוגל בקו "ממלכתי" כלפי מדינת ישראל, בעקבות השקפותיו של רבו, הרב צבי טאו. הרב אלי סדן נשוי לוורדינה הלוי ולהם 12 ילדים. אחיו הוא רמי סדן, פרסומאי ויועץ תקשורתי. בנו הבכור, הרב יהודה, משמש כראש הישיבה הגבוהה של מוסדות בני דוד בעלי. גיסיו הם פרופ' יונתן הלוי, מנהל המרכז הרפואי שערי צדק והרב מיכה הלוי, רבה של פתח תקוה.
456
select
אמונה
כללי
מהר"ל
שו"ת הרב קלנר
הלכה
הלכות הסעודה
פרשיות השבוע
שבת ומועדים
תפילות ראש השנה - ניגונים
תנ"ך
הרצאות חול
הרצאות חול
מוסר