הזהירות מהגזל | מסילת ישרים [16] 'בדרך קניית הנקיות'

הרב אליעזר קשתיאל

ה בשבט תשע"ט

הזהירות מהגזל | מסילת ישרים [16] 'בדרך קניית הנקיות'

הרב אליעזר קשתיאל

ה בשבט תשע"ט
לקבלת כל התוצאות
כל הזכויות שמורות למוסדות בני דוד - עלי. הדברים המובאים בהרצאות נאמרים במסגרת שיח פורה ומפרה בבית המדרש כחלק מלימוד עיוני, על מנת להבין את מכלול הדברים יש להאזין לכלל השיעור. אין להעתיק, לשדר, להפיץ, להציג בפומבי או למסור לצד שלישי כל חלק מהקטע דנן ללא קבלת הסכמה מראש ובכתב.
תוצאות חיפוש עבור: הרב אליעזר קשתיאל
נושאשם הרבRabiIDIDשם השיעור סידרהתאריךאורך הורדה
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 15684 עיינים שיצאו חוץ למקומם - נזק אש [התייחסות למגפת הקורונה] | כללי כללי - הרב קשתיאל כ"ג בשבט תש"פ 33:05
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 15685 מטרת האדם בעולם ליצור איזון בין הכרח לבחירה | דרך ה [3] חלק ראשון פרק ג' דרך ה' - הרב קשתיאל [תשפ'] כ"ב בשבט תש"פ 53:30
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 15686 הצורך בהעמקה וחשיבה שורשית בזמני הכרעה ומשבר | אורות הקודש א' [6] פס' ד' אורות הקודש א' - הרב קשתיאל [תשפ'] י"ט בשבט תש"פ 42:40
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 15676 תיקון הלאומיות האוניברסלית | אורות התחיה [23] פס' יב' אורות - הרב קשתיאל [תשע"ח] י"ט בשבט תש"פ 47:20
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 15674 הבסיס לאהבה נמצא ביראה | תניא [61] פרקים מג' - מד' ספר התניא - הרב קשתיאל [תשע"ט] י"ח בשבט תש"פ 48:00
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 15669 למה התורה ניתנה דווקא במדבר? | פרשת יתרו פרשת שבוע (מכינה) - הרב קשתיאל י"ח בשבט תש"פ 36:40
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 15665 ארץ ישראל כמקום הנבואה | כוזרי [20] מאמר שני פס' ז' - כ' כוזרי - הרב קשתיאל [תש'פ] י"ז בשבט תש"פ 57:45
מוסר הרב אליעזר קשתיאל 15 15666 המוכנות לוותר על הרבה בשביל שמירת הלשון | חפץ חיים [15] שמירת הלשון - הרב קשתיאל [תשע'ט] י"ז בשבט תש"פ 13:30
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 15659 פורענות מתחילה כשיוצאים ללא הבחנה וגבולות - נזק אש | כללי כללי - הרב קשתיאל ט"ז בשבט תש"פ 33:50
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 15675 מטרת האדם להיות חופשי ועצמי | דרך ה [2] חלק ראשון פרק ב' דרך ה' - הרב קשתיאל [תשפ'] ט"ו בשבט תש"פ 51:50
תנ"ך הרב אליעזר קשתיאל 15 15653 נבואות ישעיהו לעם ישראל | ספר ישעיהו [52] פרקים סא' - סב' ספר ישעיהו - הרב קשתיאל [תשע"ח] י"ד בשבט תש"פ 52:35
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 15655 האמת נוגעת בכל | אורות הקודש א' [5] עמ' ג' פס' 'האמת הנתבעת מכל' אורות הקודש א' - הרב קשתיאל [תשפ'] י"ב בשבט תש"פ 42:20
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 15654 השכל הישראלי נחצב ממדרגה עליונה - עולם האצילות | אורות התחיה [22] עמ' סד' פס' יא' אורות - הרב קשתיאל [תשע"ח] י"ב בשבט תש"פ 31:30
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 15673 לאדם יש באמת בחירה חופשית | שמונה פרקים [23] פרק ח' שמונה פרקים - הרב קשתיאל [תשע'ט] י"ב בשבט תש"פ 52:20
מוסר הרב אליעזר קשתיאל 15 15644 אמירות חריפות של חכמים אחד על השני | חפץ חיים [14] שמירת הלשון - הרב קשתיאל [תשע'ט] י בשבט תש"פ 11:00
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 15646 שמות ה' - ההבדל בין השמות | כוזרי [19] מאמר שני פס' ב' - ד' כוזרי - הרב קשתיאל [תש'פ] י בשבט תש"פ 53:25
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 15645 המידות שמונעות את הנבואה | שמונה פרקים [22] פרק ז' שמונה פרקים - הרב קשתיאל [תשע'ט] ט בשבט תש"פ 44:55
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 15635 סכנת התייבשות - יצר הרע נמצא באילוצים של החיים | כללי כללי - הרב קשתיאל ט בשבט תש"פ 33:05
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 15633 החירות - יסוד המציאות | דרך ה' [1] חלק ראשון פרק א' דרך ה' - הרב קשתיאל [תשפ'] ח בשבט תש"פ 51:20
תנ"ך הרב אליעזר קשתיאל 15 15629 יחסי אומות העולם ועם ישראל בזמן הגאולה | ספר ישעיהו [51] פרק ס' ספר ישעיהו - הרב קשתיאל [תשע"ח] ז בשבט תש"פ 52:05
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 15632 הבניין הלאומי בישראל נובע משאיפה לקרבת אלוקים | אורות התחיה [21] עמ' סד' פס' י' אורות - הרב קשתיאל [תשע"ח] ה בשבט תש"פ 35:25
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 15631 חכמת הקודש מביאה לעולם את שאיפת הטוב והצדק | אורות הקודש א' [4] עמ' ג' פס' 'טוב חכמת הקודש' אורות הקודש א' - הרב קשתיאל [תשפ'] ה בשבט תש"פ 41:05
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 15626 חיבור וקשר על ידי השלילה | פרשת בא פרשת שבוע (מכינה) - הרב קשתיאל ד בשבט תש"פ 36:35
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 15630 מחשבות וכוונות של היראה והאהבה במצוות | תניא [60] פרק מא' ספר התניא - הרב קשתיאל [תשע"ט] ד בשבט תש"פ 47:30
מוסר הרב אליעזר קשתיאל 15 15619 ארור מדבר לשון הרע | חפץ חיים [13] כוזרי - הרב קשתיאל [תש'פ] ג בשבט תש"פ 15:20
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 15618 ייסורים כחלק מעבודת ה' ותהליך הגיור של הכוזרי | כוזרי [18] מאמר ראשון פס' קיא' - מאמר שני פס' ב' כוזרי - הרב קשתיאל [תש'פ] ג בשבט תש"פ 55:25
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 15613 יתרון גודל האישיות על פני הדקדוק בפרטים | כללי כללי - הרב קשתיאל ב בשבט תש"פ 33:50
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 15621 מטרת הספר נבואה | שמונה פרקים [21] פרק ז' שמונה פרקים - הרב קשתיאל [תשע'ט] ב בשבט תש"פ 52:10
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 15610 לעיתים הרצון שהכל יהיה מושלם עלול דווקא להרוס | מידות ראיה [53] מידת התוכחה ומידת התיקון מידות הראי"ה - הרב קשתיאל [תשע"ט] א בשבט תש"פ 47:00
תנ"ך הרב אליעזר קשתיאל 15 15612 תוכחה או נחמה | ספר ישעיהו [50] פרק נט' ספר ישעיהו - הרב קשתיאל [תשע"ח] כ"ט בטבת תש"פ 55:05
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 15627 אורות התחיה [21] פס' ט' [חסר] אורות - הרב קשתיאל [תשע"ח] כ"ז בטבת תש"פ
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 15611 ידיעת העולם והמציאות באמת היא רק מצד הקודש | אורות הקודש א' [3] עמ' ב' פס' ב' אורות הקודש א' - הרב קשתיאל [תשפ'] כ"ז בטבת תש"פ 55:40
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 15600 רוממות האדם בכוונת במצוות | תניא [59] פרק מ' ספר התניא - הרב קשתיאל [תשע"ט] כ"ו בטבת תש"פ 54:45
מוסר הרב אליעזר קשתיאל 15 15594 איסור שיחה של גנאי וקלות ראש | חפץ חיים [12] שמירת הלשון - הרב קשתיאל [תשע'ט] כ"ה בטבת תש"פ 11:00
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 15597 בניית ממלכה אלוקית בארץ - יחסי הגומלין בין ישראל לקב''ה | כוזרי [17] מאמר ראשון פס' קט' - קיא' כוזרי - הרב קשתיאל [תש'פ] כ"ה בטבת תש"פ 39:55
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 15589 משמעות מכות מצרים והקשרן לשואה | פרשת וארא פרשת שבוע (מכינה) - הרב קשתיאל כ"ה בטבת תש"פ 39:45
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 15598 הגדלת הרצון הטוב על ידי הקודש | מידות ראיה [52] הרצון פס' ג' - ד' מידות הראי"ה - הרב קשתיאל [תשע"ט] כ"ג בטבת תש"פ 46:50
תנ"ך הרב אליעזר קשתיאל 15 15596 קריאה לתשובה | ספר ישעיהו [49] פרקים נח' - נט' ספר ישעיהו - הרב קשתיאל [תשע"ח] כ"ב בטבת תש"פ 39:15
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 15590 התורה אינה תוכן אלא תכונה | אורות הקודש א' [2] עמ' א' פס' א' אורות הקודש א' - הרב קשתיאל [תשפ'] כ בטבת תש"פ 1:01:50
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 15591 מעבר מיהדות בגולה ליהדות חדשה בארץ | אורות התחיה [20] עמ' סב' פס' ח' אורות - הרב קשתיאל [תשע"ח] כ בטבת תש"פ 29:50
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 15567 היווצרות עם ישראל מתוך ולא מהחומר | פרשת שמות פרשת שבוע (מכינה) - הרב קשתיאל י"ט בטבת תש"פ 38:15
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 15599 מקום כוונת הלב בעבודת ה' | תניא [58] פרקים לט' - מ' ספר התניא - הרב קשתיאל [תשע"ט] י"ט בטבת תש"פ 57:25
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 15576 ההתאמה בין התוכן לתכונה | כוזרי [16] מאמר ראשון פס' קא' - קט' כוזרי - הרב קשתיאל [תש'פ] י"ח בטבת תש"פ 51:05
מוסר הרב אליעזר קשתיאל 15 15574 והדרת פני זקן ודיבור חול בבית הכנסת | חפץ חיים [11] עשים ז' - י' שמירת הלשון - הרב קשתיאל [תשע'ט] י"ח בטבת תש"פ 10:40
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 15573 חשיבותה של הענווה להנהגה | כללי י"ז בטבת תש"פ 34:40
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 15572 רצון לא מדכאים אלא מכוונים | מידות ראיה [51] הרצון פס' א' - ב' מידות הראי"ה - הרב קשתיאל [תשע"ט] ט"ז בטבת תש"פ 45:30
אנשי אמונה בעולם המעשה הרב אליעזר קשתיאל 15 15543 עבודת הרבנות ומעמדה | פודקאסט של 'בני דוד' ט"ו בטבת תש"פ 42:30
תנ"ך הרב אליעזר קשתיאל 15 15575 תוכחה בלב הנחמות | ספר ישעיהו [48] פרקים נו' פס' ט' - פרק נח' ספר ישעיהו - הרב קשתיאל [תשע"ח] ט"ו בטבת תש"פ 42:15
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 15585 הדרך לתכלית היא על ידי הדמיון או השכל | שמונה פרקים [20] פרק ו' שמונה פרקים - הרב קשתיאל [תשע'ט] י"ג בטבת תש"פ 1:03:50
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 15545 הקדמה לספר | אורות הקודש א' [1] אורות הקודש א' - הרב קשתיאל [תשפ'] י"ג בטבת תש"פ 35:30
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 15544 הרצון להעלות את הכל דורש בניית הלכים | אורות הקודש [162] עמ' תקעג' פס' מב' - סיום חלק ב' אורות הקודש ב' - הרב קשתיאל י"ג בטבת תש"פ 20:10
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 15555 השיעור שיעקב מלמד את בניו לקראת הגלות | פרשת ויחי פרשת שבוע (בוגר"צ) - הרב קשתיאל י"ג בטבת תש"פ 13:10
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 15546 התנ"ך מקור הרוח ושורש החיים הישראלים | אורות התחיה [19] עמ' סב' פס' ז' אורות - הרב קשתיאל [תשע"ח] י"ג בטבת תש"פ 36:15
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 15547 שני סוגים של עובדי ה' | תניא [57] פרק לח' ספר התניא - הרב קשתיאל [תשע"ט] י"ב בטבת תש"פ 47:30
מוסר הרב אליעזר קשתיאל 15 15542 'ובו תדבק' | חפץ חיים [10] שמירת הלשון - הרב קשתיאל [תשע'ט] י"א בטבת תש"פ 7:45
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 15548 חלקו של אהרון בחטא העגל | כוזרי [15] מאמר ראשון פס' צז' כוזרי - הרב קשתיאל [תש'פ] י"א בטבת תש"פ 1:03:00
שבת ומועדים הרב אליעזר קשתיאל 15 15519 לצאת מהמצור על עצמנו | עשרה בטבת חגים - הרב קשתיאל י בטבת תש"פ 12:35
תנ"ך הרב אליעזר קשתיאל 15 15524 גאולת העם - גאולת העולם | ספר ישעיהו [47] פרקים נה' - נו' ספר ישעיהו - הרב קשתיאל [תשע"ח] ח בטבת תש"פ 1:05:50
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 15521 מה באמת השאיפה המניעה את עם ישראל? | אורות התחיה [18] עמ' סא' פס' ז' אורות - הרב קשתיאל [תשע"ח] ו בטבת תש"פ 31:25
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 15522 שליחותינו - להאיר אור עולם הבא בעולם הזה | אורות הקודש [161] עמ' תקעב' פס' מא' אורות הקודש ב' - הרב קשתיאל ו בטבת תש"פ 42:50
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 15497 חיים בתודעת שליחות | פרשת ויגש פרשת שבוע (מכינה) - הרב קשתיאל ה בטבת תש"פ 34:30
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 15523 תלמוד תורה כנגד כולם | תניא [56] פרקים לז' - לח' ספר התניא - הרב קשתיאל [תשע"ט] ה בטבת תש"פ 54:40
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 15577 הסברו של ריה"ל לחטא העגל | כוזרי [14] מאמר ראשון פס' צה' - צז' כוזרי - הרב קשתיאל [תש'פ] ד בטבת תש"פ 55:15
מוסר הרב אליעזר קשתיאל 15 15499 שמירה על כבודו של האדם | חפץ חיים [9] שמירת הלשון - הרב קשתיאל [תשע'ט] ד בטבת תש"פ 9:05
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 15525 האם עדיף לעבוד על המידות או להיות בעל מידות? | שמונה פרקים [19] פרק ו' שמונה פרקים - הרב קשתיאל [תשע'ט] ג בטבת תש"פ 59:50
שבת ומועדים הרב אליעזר קשתיאל 15 15489 הקודש - דבר לעצמו | מעט מהאור של בית מדרשנו מעט מהאור של בית מדרשנו תש"פ ל בכסלו תש"פ 4:05
שבת ומועדים הרב אליעזר קשתיאל 15 15558 אור מהעתיד | חנוכה חגים - הרב קשתיאל כ"ט בכסלו תש"פ 14:15
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 15556 דרכי הנהגת ה' בעולם ומה קורה למי שלא מתיישר איתה | פרשת מקץ פרשת שבוע (בוגר"צ) - הרב קשתיאל כ"ט בכסלו תש"פ 16:40
מוסר הרב אליעזר קשתיאל 15 15541 חנופה - מציאת חן בדרכים שליליות | חפץ חיים [8] שמירת הלשון - הרב קשתיאל [תשע'ט] כ"ז בכסלו תש"פ 11:05
אנשי אמונה בעולם המעשה הרב אליעזר קשתיאל 15 15504 מהפכה בעולם - מהאדמה המקוללת אל ארץ נבואה | כוזרי [13] מאמר ראשון פס' צג' - צה' כוזרי - הרב קשתיאל [תש'פ] כ"ז בכסלו תש"פ 56:40
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 15505 ההבדל הוא בכוונה | שמונה פרקים [18] פרק ה' שמונה פרקים - הרב קשתיאל [תשע'ט] כ"ו בכסלו תש"פ 57:55
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 15502 הבנת הערך הפנימי וחסרון ההבלטה החיצונית | מידות ראיה [50] מידת הצניעות מידות הראי"ה - הרב קשתיאל [תשע"ט] כ"ה בכסלו תש"פ 53:30
תנ"ך הרב אליעזר קשתיאל 15 15501 שינה ויקיצה - גלות וגאולה | ספר ישעיהו [46] פרק נד' - נה' ספר ישעיהו - הרב קשתיאל [תשע"ח] כ"ד בכסלו תש"פ 49:45
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 15520 אורות התחיה [17] אורות - הרב קשתיאל [תשע"ח] כ"ב בכסלו תש"פ 26:35
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 15557 מהו הפשע הרביעי שבגינו אין מחילה? | פרשת וישב פרשת שבוע (בוגר"צ) - הרב קשתיאל כ"ב בכסלו תש"פ 17:05
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 15500 יסוד הקיום בעשיית חסד כהתדמות לחסד האלוקי אלינו | תניא [55] פרק לז' ספר התניא - הרב קשתיאל [תשע"ט] כ"א בכסלו תש"פ 41:30
שבת ומועדים הרב אליעזר קשתיאל 15 15481 כתישת הזית כמשל לייסורי עם ישראל | ערב לימוד לחנוכה חגים - הרב קשתיאל כ"א בכסלו תש"פ 39:30
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 15503 הריכוז וההכנה הדרושים לשמיעת דבר ה' | כוזרי [12] מאמר ראשון פס' פה' - צא' כוזרי - הרב קשתיאל [תש'פ] כ בכסלו תש"פ 53:00
מוסר הרב אליעזר קשתיאל 15 15498 שמיעת לשון הרע מאדם אחד | חפץ חיים [7] שמירת הלשון - הרב קשתיאל [תשע'ט] כ בכסלו תש"פ 10:10
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 15475 העיסוק בדברים שמעל השכל - קרנם של ישראל וקרנם של יון | חנוכה כוזרי - הרב קשתיאל [תש'פ] י"ט בכסלו תש"פ 31:35
12345678910...
הרב אלי סדן (נולד בד' באייר ה'תש"ח, 14 במאי 1948) הוא מייסד וראש מכינה קדם צבאית בני דוד, המכינה הקדם צבאית הראשונה בישראל. נולד בתל אביב. למד בבית הספר התיכון "צייטלין" והיה חבר בתנועת "בני עקיבא". התגייס לצנחנים ובמהלך השירות שירת במשך שנה כקומונר בסניף "בני עקיבא" ת"א צפון, וכן למד בישיבת כרם ביבנה. בתום השירות החל ללמוד פיזיקה באוניברסיטה העברית, אך לאחר שנה פרש מתוכנית הלימודים ועבר ללמוד בישיבת "מרכז הרב" בראשותו של הרב צבי יהודה הכהן קוק. למד בישיבה כ-13 שנים, בהן למד אצל הרצי"ה קוק, והרב צבי ישראל טאו והפך לאחד מתלמידיו הבולטים. במהלך לימודיו התבקש הרב סדן על ידי הרב צבי יהודה קוק לסייע בהקמת המושב "קשת" ברמת הגולן‏, וכן בהקמת גרעין תורני באילת. יחד עם הרב טאו, שימש כשליח הרצי"ה בנושא שחרור "אסירי ציון", ובהם נתן שרנסקי. הוא קיים מספר מפגשים עם אנשי ממשל בארצות הברית למען שחרורו של שרנסקי. בשנת 1988, הקים יחד עם הרב יגאל לוינשטיין את המכינה הקדם צבאית הראשונה "בני דוד" ביישוב עלי שבשומרון, שמטרתה להכין בחורים דתיים לשירות מלא בצה"ל, תוך עידודם לשירות מקסימלי ביחידות לוחמות וכקצינים. מסלול זה לא היה קיים לפני כן בישיבות ההסדר. הרב סדן הגה גם את הרעיון להקים מכינה קדם צבאית חילונית. מכינה ראשונה מסוג זה, "נחשון", הוקמה בשנת 1997. קצינים דתיים רבים בצה"ל הם בוגרי המכינה "בני דוד" ורואים ברב סדן את רבם. הוא דוגל בקו "ממלכתי" כלפי מדינת ישראל, בעקבות השקפותיו של רבו, הרב צבי טאו. הרב אלי סדן נשוי לוורדינה הלוי ולהם 12 ילדים. אחיו הוא רמי סדן, פרסומאי ויועץ תקשורתי. בנו הבכור, הרב יהודה, משמש כראש הישיבה הגבוהה של מוסדות בני דוד בעלי. גיסיו הם פרופ' יונתן הלוי, מנהל המרכז הרפואי שערי צדק והרב מיכה הלוי, רבה של פתח תקוה.
456
כל הזכויות שמורות למוסדות בני דוד - עלי. הדברים המובאים בהרצאות נאמרים במסגרת שיח פורה ומפרה בבית המדרש כחלק מלימוד עיוני, על מנת להבין את מכלול הדברים יש להאזין לכלל השיעור. אין להעתיק, לשדר, להפיץ, להציג בפומבי או למסור לצד שלישי כל חלק מהקטע דנן ללא קבלת הסכמה מראש ובכתב.
select
אמונה
כללי
מהר"ל
שו"ת הרב קלנר
הלכה
הלכות הסעודה
פרשיות השבוע
שבת ומועדים
תפילות ראש השנה - ניגונים
תנ"ך
הרצאות חול