מסכת בבא בתרא [46] עג' ע''ב - עד' ע''ב

הרב אליעזר קשתיאל

ו בניסן תשע"ז

מסכת בבא בתרא [46] עג' ע''ב - עד' ע''ב

הרב אליעזר קשתיאל

ו בניסן תשע"ז
תוצאות חיפוש עבור: הרב אליעזר קשתיאל
נושאשם הרבRabiIDIDשם השיעור סידרהתאריךאורך הורדה
גמרא הרב אליעזר קשתיאל 15 12572 מסכת בבא בתרא [46] עג' ע''ב - עד' ע''ב דף יומי - הרב קשתיאל ו בניסן תשע"ז 23:00
גמרא הרב אליעזר קשתיאל 15 12574 מסכת בבא בתרא [45] עג' ע''א - עג' ע''ב דף יומי - הרב קשתיאל ד בניסן תשע"ז 30:40
גמרא הרב אליעזר קשתיאל 15 12573 מסכת בבא בתרא [44] עב' ע''א - עג' ע''א דף יומי - הרב קשתיאל ב בניסן תשע"ז 29:20
גמרא הרב אליעזר קשתיאל 15 12564 מסכת בבא בתרא [43] ע' ע''א - עא' ע''ב דף יומי - הרב קשתיאל א בניסן תשע"ז 21:30
גמרא הרב אליעזר קשתיאל 15 12550 מסכת בבא בתרא [42] סח' ע''א - סט' ע''ב דף יומי - הרב קשתיאל כ"ח באדר תשע"ז 21:20
תנ"ך הרב אליעזר קשתיאל 15 12553 מפלת מצרים | ספר יחזקאל [33] פרקים ל' - לא' ספר יחזקאל - הרב קשתיאל [תשע'ו] כ"ח באדר תשע"ז 41:00
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 12565 דבקות בה' היא עיקר החיים | אורות הקודש ב' [63] פס' ''שחרור מיראת המוות'' עמ' שפב' אורות הקודש ב' - הרב קשתיאל כ"ו באדר תשע"ז 41:20
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 12552 הגדרת הזהות של מדינת ישראל | אורות ישראל [51] אורות ישראל פרק ו' פס' ז' אורות ישראל [תשעו] - הרב קשתיאל כ"ו באדר תשע"ז 31:35
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 12539 המשכן - בית האהבה בין ישראל לקב''ה | פרשת ויקהל - פקודי פרשת שבוע (בוגר"צ) - הרב קשתיאל כ"ה באדר תשע"ז 48:45
גמרא הרב אליעזר קשתיאל 15 12541 מסכת בבא בתרא [41] סו' ע''א - סח' ע''א דף יומי - הרב קשתיאל כ"ה באדר תשע"ז 27:10
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 12577 מתוך הענווה האדם יכול לצאת מהמיצרים | דרוש המהר''ל לשבת הגדול [5] דרוש המהר"ל לשבת הגדול - הרב קשתיאל [תשע"ז] כ"ה באדר תשע"ז 21:35
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 12535 העבודה היא לכתחילה | כללי כללי - הרב קשתיאל כ"ד באדר תשע"ז 40:35
גמרא הרב אליעזר קשתיאל 15 12526 מסכת בבא בתרא [40] סד' ע''ב - סו' ע''א דף יומי - הרב קשתיאל כ"ד באדר תשע"ז 25:00
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 12536 מהות האדם היא להיות בעל ענווה | דרוש המהר''ל לשבת הגדול [4] עמ' יט' - כא' דרוש המהר"ל לשבת הגדול - הרב קשתיאל [תשע"ז] כ"ג באדר תשע"ז 45:45
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 12522 יציאת מצרים היא הבשורה שה' נגלה לאדם ומדריך אותו כיצד לגלות את האין סוף בקרבו | דרוש המהר''ל לשבת הגדול [3] עמ' יב' - יט' דרוש המהר"ל לשבת הגדול - הרב קשתיאל [תשע"ז] כ"ב באדר תשע"ז 39:15
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 12537 למה העולם הבא לא מוזכר בתורה? | תפארת ישראל [84] פרק נז' תפארת ישראל - הרב קשתיאל כ"ב באדר תשע"ז 19:55
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 12540 מורה נבוכים [136] מאמר שלישי - שיעור חלקי מורה נבוכים - הרב קשתיאל כ"ב באדר תשע"ז 8:05
גמרא הרב אליעזר קשתיאל 15 12520 מסכת בבא בתרא [39] א' ע''א - סב' ע''ב דף יומי - הרב קשתיאל כ"ב באדר תשע"ז 28:30
תנ"ך הרב אליעזר קשתיאל 15 12523 הוכחת מלך צור ומצרים על רצונם להחליף את ה' | ספר יחזקאל [32] פרקים כח' - כט' ספר יחזקאל - הרב קשתיאל [תשע'ו] כ"א באדר תשע"ז 41:25
גמרא הרב אליעזר קשתיאל 15 12519 מסכת בבא בתרא [38] נט' ע''ב - ס' ע''ב דף יומי - הרב קשתיאל כ"א באדר תשע"ז 26:20
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 12513 הרדיפה אחר תאוות החיים - פחד מהמוות | אורות הקודש ב' [62] פס' ''שחרור מיראת המוות'' עמ' שפא' אורות הקודש ב' - הרב קשתיאל י"ט באדר תשע"ז 36:00
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 12525 משיח בן דוד ומשיח בן יוסף - דאגה לחומריות ודאגה לקודש ותיקון העולם | אורות ישראל [50] אורות ישראל פרק ו' פס' ו' אורות ישראל [תשעו] - הרב קשתיאל י"ט באדר תשע"ז 45:05
גמרא הרב אליעזר קשתיאל 15 12505 מסכת בבא בתרא [37] נז' ע''א עד נח' ע''ב דף יומי - הרב קשתיאל י"ח באדר תשע"ז 26:45
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 12524 משבר הזהות שלנו בחטא העגל | פרשת כי תשא פרשת שבוע (מכינה) - הרב קשתיאל י"ח באדר תשע"ז 35:25
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 12501 נצחיות הצד הרוחני של העולם | פרשת כי תשא פרשת שבוע ע"פ המהר"ל | הרב קשתיאל י"ח באדר תשע"ז 39:15
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 12495 הפחד מהמוות - מקור לכל תאוות האדם | כללי כללי - הרב קשתיאל י"ז באדר תשע"ז 36:55
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 12494 מטרת המצוות המקדימות לפסח - הנאמנות הבלעדית לקב''ה | דרוש המהר''ל לשבת הגדול [2] עמ' י - יב' דרוש המהר"ל לשבת הגדול - הרב קשתיאל [תשע"ז] י"ז באדר תשע"ז 32:25
גמרא הרב אליעזר קשתיאל 15 12492 מסכת בבא בתרא [36] נה' ע''א - נז' ע''א דף יומי - הרב קשתיאל י"ז באדר תשע"ז 28:15
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 12504 שני חלקים במציאות הרע - יצירת מדרגות והפסד פחיתות | דעת תבונות [22] פרק שני דעת תבונות | הרב קשתיאל [תשע''ז] י"ז באדר תשע"ז 28:40
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 12491 כל חלקי הבריאה מטרתם לספר את כבוד ה' | דרוש המהר''ל לשבת הגדול [1] דרוש המהר"ל לשבת הגדול - הרב קשתיאל [תשע"ז] ט"ז באדר תשע"ז 33:35
גמרא הרב אליעזר קשתיאל 15 12486 מסכת בבא בתרא [35] נג' ע''א - נה' ע''א דף יומי - הרב קשתיאל ט"ז באדר תשע"ז 22:00
גמרא הרב אליעזר קשתיאל 15 12485 מסכת בבא בתרא [34] נב' ע''א - נג' ע''א דף יומי - הרב קשתיאל ט"ו באדר תשע"ז 21:40
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 12483 אורות הקודש ב' [61] אורות הקודש ב' - הרב קשתיאל י"ב באדר תשע"ז 36:45
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 12482 אורות ישראל [49] אורות ישראל [תשעו] - הרב קשתיאל י"ב באדר תשע"ז 47:10
שבת ומועדים הרב אליעזר קשתיאל 15 12478 איך זוכרים ולא שוכחים | ערב לימוד לפורים תשע"ז חגים - הרב קשתיאל י"א באדר תשע"ז 48:10
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 12474 ימי המילואים - תקופת יצירת נצחיות הכהונה | פרשת תצוה י"א באדר תשע"ז 50:45
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 12458 האנושות נחשפת למושג צניעות - דרך אסתר | אור חדש [10] על פי ספר אור חדש עמ' נב' - נד' אור חדש למהר"ל - הרב קשתיאל תשע'ו י באדר תשע"ז 19:15
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 12440 האמונה שהנסתר מנהל את המציאות | אור חדש [9] הקדמת המהר''ל עמ' נא' - נב' אור חדש למהר"ל - הרב קשתיאל תשע'ו ט באדר תשע"ז 43:15
גמרא הרב אליעזר קשתיאל 15 12439 מסכת בבא בתרא [33] מו' ע''ב עד מח' ע''ב דף יומי - הרב קשתיאל ט באדר תשע"ז 27:35
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 12484 לימוד תורה ע''פ סדר, וחוסר הופעתו של העולם הבא בתורה | תפארת ישראל [83] פרק נו'- נז' תפארת ישראל - הרב קשתיאל ח באדר תשע"ז 27:10
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 12442 מטרת ייסורי האדם - סבל או עידון? | מורה נבוכים [135] מאמר שלישי פרקים מח' - מט' מורה נבוכים - הרב קשתיאל ח באדר תשע"ז 47:40
גמרא הרב אליעזר קשתיאל 15 12429 מסכת בבא בתרא [32] מד' ע''ב מו' ע''ב דף יומי - הרב קשתיאל ח באדר תשע"ז 32:25
תנ"ך הרב אליעזר קשתיאל 15 12438 נבואת חורבן צור וקינה על חורבנה | ספר יחזקאל [31] פרקים כו' - כז' ספר יחזקאל - הרב קשתיאל [תשע'ו] ז באדר תשע"ז 42:15
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 12441 האמונה בתחיית המתים מבררת את מושג האהבה | אורות הקודש ב' [60] עמ' שעט' אורות הקודש ב' - הרב קשתיאל ה באדר תשע"ז 37:00
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 12425 הרוחניות השלמה המתגלה בחיים לאומיים | אורות ישראל [48] אורות ישראל פרק ו' פס' ד' אורות ישראל [תשעו] - הרב קשתיאל ה באדר תשע"ז 51:05
גמרא הרב אליעזר קשתיאל 15 12426 מסכת בבא בתרא [31] מג' ע''א - מד' ע''א דף יומי - הרב קשתיאל ה באדר תשע"ז 14:15
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 12415 המשכן - שיחזור הקשר בין עם ישראל והקב"ה | פרשת תרומה פרשת שבוע ע"פ המהר"ל | הרב קשתיאל ד באדר תשע"ז 46:35
גמרא הרב אליעזר קשתיאל 15 12413 מסכת בבא בתרא [30] מב' ע''א - מג' ע''א דף יומי - הרב קשתיאל ד באדר תשע"ז 27:55
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 12412 חובת קריאת זכור, והמלחמה בעמלק - קבלת עול מלכות שמים כעם ללא מניעים אחרים | כללי - הלכה הלכה - הרב קשתיאל ג באדר תשע"ז 38:40
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 12417 למה אנחנו כל כך נלחמים בעמלק?! | כללי כללי - הרב קשתיאל ג באדר תשע"ז 6:40
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 12416 מהות הרע בעולם | דעת תבונות [21] פרק שני דעת תבונות | הרב קשתיאל [תשע''ז] ג באדר תשע"ז 41:55
גמרא הרב אליעזר קשתיאל 15 12406 מסכת בבא בתרא [29] מ' ע''ב - מב' ע''א דף יומי - הרב קשתיאל ג באדר תשע"ז 30:55
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 12407 עבודת הבירורים ועבודת העלאת העולמות | אור לנתיבתי [146] מאמר ''אורות הישועות'' עמ' רלח' אור לנתיבתי - הרב קשתיאל [תשע'ו] ג באדר תשע"ז 30:15
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 12394 להשפיע טוב למציאות לא מתוך שיקול פרטי | אור לנתיבתי [145] מאמר ''דרכי ההשפעה'' עמ' קמט' אור לנתיבתי - הרב קשתיאל [תשע'ו] ב באדר תשע"ז 27:40
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 12389 כיצד יש לתפוס את ההנאה הרוחנית הפרטית? | אור לנתיבתי [143] מאמר ''העלאת לכלליות הטוב'' עמ' רלג' אור לנתיבתי - הרב קשתיאל [תשע'ו] א באדר תשע"ז 26:20
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 12390 לאדם יש נטיה לנצחיות שמתגלה ברצון לשכלל את המציאות | אור לנתיבתי [144] מאמר ''שלמות הכלליות'' עמ' רלד' אור לנתיבתי - הרב קשתיאל [תשע'ו] א באדר תשע"ז 12:10
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 12395 מקום הטומאה והטהרה בחיי האדם ולמה הם קיימים | מורה נבוכים [134] מאמר שלישי פרק מז' מורה נבוכים - הרב קשתיאל א באדר תשע"ז 30:25
גמרא הרב אליעזר קשתיאל 15 12379 מסכת בבא בתרא [27] לח' ע''א - לט' ע''א דף יומי - הרב קשתיאל ל בשבט תשע"ז 17:50
תנ"ך הרב אליעזר קשתיאל 15 12391 נקמת ה' בגויים השמחים בחורבן ירושלים | ספר יחזקאל [30] פרק כה' ספר יחזקאל - הרב קשתיאל [תשע'ו] ל בשבט תשע"ז 33:55
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 12364 אל מול המוות שהעבודה זרה מופיע העולם נמצא הבית דין שמחיל את הסדר האלוקי | פרשת משפטים פרשת שבוע ע"פ המהר"ל | הרב קשתיאל כ"ז בשבט תשע"ז 44:30
גמרא הרב אליעזר קשתיאל 15 12363 מסכת בבא בתרא [26] - סוגייות בעיון - חזקה, מיגו, כל דאלין גבר, שודא דדייני דף יומי - הרב קשתיאל כ"ז בשבט תשע"ז 30:55
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 12365 נעשה ונשמע - לחיות תורה | פרשת משפטים פרשת שבוע (מכינה) - הרב קשתיאל כ"ז בשבט תשע"ז 35:20
הלכה הרב אליעזר קשתיאל 15 12362 דיני העולה לתורה והקבלתו למתן תורה | הלכה - כללי הלכה - הרב קשתיאל כ"ו בשבט תשע"ז 36:35
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 12383 מניעת ההשפעה וההשפעה הנמוכה - יסוד הרע בעולם | דעת תבונות [20] פרק שני דעת תבונות | הרב קשתיאל [תשע''ז] כ"ו בשבט תשע"ז 43:00
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 12384 האם מותר ללכת להישפט בבתי המשפט ולעבוד בהם? | כללי כללי - הרב קשתיאל כ"ה בשבט תשע"ז 9:35
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 12371 ככל שהאדם יותר קשור בנפשו לכלל, יוכל ללמוד מנפשו על כל האנושות | אור לנתיבתי [140] מאמר ''הפרט והכלל'' עמ' רל' אור לנתיבתי - הרב קשתיאל [תשע'ו] כ"ה בשבט תשע"ז 14:45
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 12372 כל מעשה של אדם קדוש חשוב כמו אות בספר תורה | אור לנתיבתי [141] מאמר ''מעלות האדם'' עמ' רלא' אור לנתיבתי - הרב קשתיאל [תשע'ו] כ"ה בשבט תשע"ז 7:25
גמרא הרב אליעזר קשתיאל 15 12361 מסכת בבא בתרא [25] לו' ע''א - לח' ע''א דף יומי - הרב קשתיאל כ"ה בשבט תשע"ז 31:45
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 12373 מעשה האדם ממשיך את יצירת הקב''ה | אור לנתיבתי [142] מאמר ''האדם והיצירה האלוקית'' עמ' רלב' אור לנתיבתי - הרב קשתיאל [תשע'ו] כ"ה בשבט תשע"ז 9:55
גמרא הרב אליעזר קשתיאל 15 12352 מסכת בבא בתרא [24] לד' ע''ב - לו' ע''א דף יומי - הרב קשתיאל כ"ד בשבט תשע"ז 28:00
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 12353 בחשבון הכללי גם בתוך מעשי הרשעים יש הארות קטנות של טוב - חלק א' | אור לנתיבתי [138] מאמר ''אורות מעופל'' עמ' רכז' אור לנתיבתי - הרב קשתיאל [תשע'ו] כ"ג בשבט תשע"ז 30:25
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 12354 בחשבון הכללי גם בתוך מעשי הרשעים יש הארות קטנות של טוב - חלק ב' | אור לנתיבתי [139] מאמר ''אורות מעופל'' עמ' רכז' אור לנתיבתי - הרב קשתיאל [תשע'ו] כ"ג בשבט תשע"ז 33:00
גמרא הרב אליעזר קשתיאל 15 12351 מסכת בבא בתרא [23] לב' ע''ב - לד' ע''א דף יומי - הרב קשתיאל כ"ג בשבט תשע"ז 24:45
תנ"ך הרב אליעזר קשתיאל 15 12355 המצור על ירושלים בעשרה בטבת | ספר יחזקאל [29] פרק כד' ספר יחזקאל - הרב קשתיאל [תשע'ו] כ"ב בשבט תשע"ז 39:20
גמרא הרב אליעזר קשתיאל 15 12329 מסכת בבא בתרא [22] לא' ע''א - לב' ע''ב דף יומי - הרב קשתיאל כ"ב בשבט תשע"ז 24:40
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 12332 קיום מצוות הוא לא רק נקודה אישית אלא סוגיה לאומית | אורות ישראל [47] אורות ישראל פרק ו' פס' ב' - ג' אורות ישראל [תשעו] - הרב קשתיאל כ"א בשבט תשע"ז 47:55
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 12334 קיום מצוות הוא לא רק נקודה אישית אלא סוגיה לאומית | אורות ישראל [47] אורות ישראל פרק ו' פס' ב' - ג' שיעורים נבחרים מתוך סדרות כ"א בשבט תשע"ז 47:55
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 12331 שאיפת החסד היא נצחון המוות - תחיית המתים | אורות הקודש ב' [59] עמ' שעח' פס ''הטל העליון'' אורות הקודש ב' - הרב קשתיאל כ"א בשבט תשע"ז 37:35
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 12318 גדלותו של משה אל מול עם ישראל | פרשת יתרו פרשת שבוע ע"פ המהר"ל | הרב קשתיאל כ בשבט תשע"ז 45:55
גמרא הרב אליעזר קשתיאל 15 12317 מסכת בבא בתרא [21] כט' ע''א - ל' ע''א דף יומי - הרב קשתיאל כ בשבט תשע"ז 28:15
12345678910...
הרב אלי סדן (נולד בד' באייר ה'תש"ח, 14 במאי 1948) הוא מייסד וראש מכינה קדם צבאית בני דוד, המכינה הקדם צבאית הראשונה בישראל. נולד בתל אביב. למד בבית הספר התיכון "צייטלין" והיה חבר בתנועת "בני עקיבא". התגייס לצנחנים ובמהלך השירות שירת במשך שנה כקומונר בסניף "בני עקיבא" ת"א צפון, וכן למד בישיבת כרם ביבנה. בתום השירות החל ללמוד פיזיקה באוניברסיטה העברית, אך לאחר שנה פרש מתוכנית הלימודים ועבר ללמוד בישיבת "מרכז הרב" בראשותו של הרב צבי יהודה הכהן קוק. למד בישיבה כ-13 שנים, בהן למד אצל הרצי"ה קוק, והרב צבי ישראל טאו והפך לאחד מתלמידיו הבולטים. במהלך לימודיו התבקש הרב סדן על ידי הרב צבי יהודה קוק לסייע בהקמת המושב "קשת" ברמת הגולן‏, וכן בהקמת גרעין תורני באילת. יחד עם הרב טאו, שימש כשליח הרצי"ה בנושא שחרור "אסירי ציון", ובהם נתן שרנסקי. הוא קיים מספר מפגשים עם אנשי ממשל בארצות הברית למען שחרורו של שרנסקי. בשנת 1988, הקים יחד עם הרב יגאל לוינשטיין את המכינה הקדם צבאית הראשונה "בני דוד" ביישוב עלי שבשומרון, שמטרתה להכין בחורים דתיים לשירות מלא בצה"ל, תוך עידודם לשירות מקסימלי ביחידות לוחמות וכקצינים. מסלול זה לא היה קיים לפני כן בישיבות ההסדר. הרב סדן הגה גם את הרעיון להקים מכינה קדם צבאית חילונית. מכינה ראשונה מסוג זה, "נחשון", הוקמה בשנת 1997. קצינים דתיים רבים בצה"ל הם בוגרי המכינה "בני דוד" ורואים ברב סדן את רבם. הוא דוגל בקו "ממלכתי" כלפי מדינת ישראל, בעקבות השקפותיו של רבו, הרב צבי טאו. הרב אלי סדן נשוי לוורדינה הלוי ולהם 12 ילדים. אחיו הוא רמי סדן, פרסומאי ויועץ תקשורתי. בנו הבכור, הרב יהודה, משמש כראש הישיבה הגבוהה של מוסדות בני דוד בעלי. גיסיו הם פרופ' יונתן הלוי, מנהל המרכז הרפואי שערי צדק והרב מיכה הלוי, רבה של פתח תקוה.
456
select
אמונה
כללי
שו"ת הרב קלנר
הלכה
הלכות הסעודה
פרשיות השבוע
שבת ומועדים
צום גדליה
שמחת תורה
תפילות ראש השנה - ניגונים
תנ"ך
הרצאות חול
הרצאות חול
מוסר
שמירת הלשון - מוסר
כתבי הראי"ה
בנין כוחות הנפש