זוג או פרט - מעלת הזוג לעומת הפרט | כללי על פי ביאור ברכה שביעית מהשבע ברכות

הרב אליעזר קשתיאל

א בשבט תשע"ח

זוג או פרט - מעלת הזוג לעומת הפרט | כללי על פי ביאור ברכה שביעית מהשבע ברכות

הרב אליעזר קשתיאל

א בשבט תשע"ח
תוצאות חיפוש עבור: הרב אליעזר קשתיאל
נושאשם הרבRabiIDIDשם השיעור סידרהתאריךאורך הורדה
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 13579 זוג או פרט - מעלת הזוג לעומת הפרט | כללי על פי ביאור ברכה שביעית מהשבע ברכות כללי - הרב קשתיאל א בשבט תשע"ח 34:50
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 13578 ממשות האמת במציאות | נתיבות עולם [28] נתיב האמת פרק א' נתיבות עולם [תשע"ח] | הרב קשתיאל כ"ט בטבת תשע"ח 41:35
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 13575 האמת כערך עצמי | נתיבות עולם [27] נתיב האמת פרק א' נתיבות עולם [תשע"ח] | הרב קשתיאל כ"ח בטבת תשע"ח 36:15
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 13566 לברוח מדברים בטלים | אורות הקודש ג' לחי רועי [10] עמ' רעט' פס' ''הבורחים מדברים בטלים'' אורות הקודש לחי רועי - הרב קשתיאל [תשע"ח] כ"ח בטבת תשע"ח 54:15
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 13561 מרכזיות האדם ותחילת הבחירה החופשית | אמונות ודעות לרס''ג [20] מאמר שלישי ותחילת רביעי אמונות ודעות לרס"ג - הרב קשתיאל [תשע"ז] כ"ז בטבת תשע"ח 33:40
תנ"ך הרב אליעזר קשתיאל 15 13560 תחיית מתים אינה תשובה | ספר איוב [11] ספר איוב - הרב קשתיאל [תשע"ח] כ"ז בטבת תשע"ח 44:45
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 13567 אהבת ה' נותנת משמעות לחיים | אורות הקודש [92] אורות הקודש ב' פס' 'אהבת עולם' עמ' תמב' אורות הקודש ב' - הרב קשתיאל כ"ה בטבת תשע"ח 45:20
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 13574 עולם הנסתר - עולם המהויות | אורות ארץ ישראל [2] אורות ארץ ישראל פס' א' אורות - הרב קשתיאל [תשע"ח] כ"ה בטבת תשע"ח 40:30
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 13568 אהבה ויראה בתפילה | נתיב העבודה [9] פרק ו' נתיב העבודה לשנה ב' - הרב קשתיאל [תשע"ח] כ"ד בטבת תשע"ח 35:05
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 13553 מלחמת תרבות רק על ידי הנהגה ישרה | פרשת וארא פרשת שבוע ע"פ משך חכמה - הרב קשתיאל כ"ד בטבת תשע"ח 49:10
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 13569 עשרת המכות - מידה כנגד מידה | פרשת וארא פרשת שבוע (מכינה) - הרב קשתיאל כ"ד בטבת תשע"ח 35:50
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 13554 האחריות על המסורת | כללי כללי - הרב קשתיאל כ"ג בטבת תשע"ח 33:45
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 13570 האמון ברבנות הראשית | כללי כללי - הרב קשתיאל כ"ג בטבת תשע"ח 17:15
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 13559 ירידתו של החתן אל הכלה | כללי ביאור ברכה שישית מהשבע ברכות כללי - הרב קשתיאל כ"ג בטבת תשע"ח 37:20
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 13544 התורה קובעת את סולם הערכים | נתיבות עולם [26] נתיב הדין פרק ג' נתיבות עולם [תשע"ח] | הרב קשתיאל כ"ב בטבת תשע"ח 29:20
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 13538 אסור לטעות בדין | נתיבות עולם [25] נתיב הדין פרק ג' נתיבות עולם [תשע"ח] | הרב קשתיאל כ"א בטבת תשע"ח 33:25
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 13539 הדעת - חיבור הרצון והשכל | אורות הקודש לחי רועי [9] אורות הקודש ג' עמ' פה' - פו' פס' ''השאיפה האצילית'' אורות הקודש לחי רועי - הרב קשתיאל [תשע"ח] כ"א בטבת תשע"ח 45:00
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 13546 בירור השינויים בתורה ובמצוות | אמונות ודעות לרס''ג [19] מאמר שלישי פרקים ח' - ט' אמונות ודעות לרס"ג - הרב קשתיאל [תשע"ז] כ בטבת תשע"ח 35:45
תנ"ך הרב אליעזר קשתיאל 15 13540 תוכחת איוב לרעיו על דבריהם | ספר איוב [10] פרק יג' ספר איוב - הרב קשתיאל [תשע"ח] כ בטבת תשע"ח 45:15
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 13541 ארץ ישראל - הבסיס של האומה הישראלית | אורות ארץ ישראל [1] פתיחה לספר אורות אורות - הרב קשתיאל [תשע"ח] י"ח בטבת תשע"ח 54:30
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 13547 הפערים ושויון | אורות הקודש [91] אורות הקודש ב' פס' 'ההבדלה והכללה' עמ' תלט' אורות הקודש ב' - הרב קשתיאל י"ח בטבת תשע"ח 48:35
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 13548 מדוע הקב"ה העביד את ישראל בפרך | פרשת שמות פרשת שבוע (מכינה) - הרב קשתיאל י"ז בטבת תשע"ח 35:25
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 13522 שליחותו של משה והתעלות עם ישראל | פרשת שמות פרשת שבוע ע"פ משך חכמה - הרב קשתיאל י"ז בטבת תשע"ח 44:55
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 13528 הקשיים איתם צריך להתמודד משפט המלך | נתיבות עולם [24] נתיב הדין פרק א' נתיבות עולם [תשע"ח] | הרב קשתיאל ט"ז בטבת תשע"ח 34:45
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 13523 חתונה - יציאה מהטבע אל הבחירה | כללי כללי - הרב קשתיאל ט"ז בטבת תשע"ח 38:55
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 13534 ממון חברך חביב עליך כשלך | מסכת אבות [20] פרק ב' משנה יז' - יח' מסכת אבות - הרב קשתיאל [תשע"ז] ט"ז בטבת תשע"ח 38:25
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 13506 מטרת האדם היא הגדלת הרצון | אורות הקודש לחי רועי [8] פס' נג' - נו' אורות הקודש לחי רועי - הרב קשתיאל [תשע"ח] י"ד בטבת תשע"ח 48:10
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 13511 דרכי אימות הנביא | אמונות ודעות לרס''ג [18] מאמר שלישי פרקים ה' - ח' אמונות ודעות לרס"ג - הרב קשתיאל [תשע"ז] י"ג בטבת תשע"ח 28:45
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 13520 הוו מתונים בדין | נתיבות עולם [23] נתיב הדין נתיבות עולם [תשע"ח] | הרב קשתיאל י"ג בטבת תשע"ח 28:10
תנ"ך הרב אליעזר קשתיאל 15 13512 חוסר הבנתינו בראיית הגיון בהשגחת ה' מצריך תפילה | ספר איוב [9] פרקים י' יא' ספר איוב - הרב קשתיאל [תשע"ח] י"ג בטבת תשע"ח 47:20
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 13507 האיכות מחייבת התבדלות | אורות הקודש ב' [90] פס' 'ההבדלה והכללה' עמ' תלט' אורות הקודש ב' - הרב קשתיאל י"א בטבת תשע"ח 37:45
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 13508 כוחה של ארץ ישראל - לאחד הפכים | אורות ישראל [79] פרק ט' פס' ט' אורות ישראל [תשעו] - הרב קשתיאל י"א בטבת תשע"ח 39:45
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 13491 הספד של צדיק - תפקודו ודרכו | פרשת ויחי פרשת שבוע ע"פ משך חכמה - הרב קשתיאל י בטבת תשע"ח 44:45
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 13509 ספר בראשית - ספר הישר - ניצחון האדם על הטבע | פרשת ויחי פרשת שבוע (מכינה) - הרב קשתיאל י בטבת תשע"ח 43:55
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 13494 הדין יוצר נורמות קבועות | נתיבות עולם [22] נתיב הדין פרק א' נתיבות עולם [תשע"ח] | הרב קשתיאל ח בטבת תשע"ח 34:30
הרב אליעזר קשתיאל 15 13492 דין - האמת ההכרחית והמוחלטת במציאות | נתיבות עולם [21] נתיב הדין פרק א' נתיבות עולם [תשע"ח] | הרב קשתיאל ז בטבת תשע"ח 39:15
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 13493 דין - האמת ההכרחית והמוחלטת במציאות | נתיבות עולם [21] נתיב הדין פרק א' נתיבות עולם [תשע"ח] | הרב קשתיאל ז בטבת תשע"ח 39:15
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 13482 מצות שמעיות שכליות והצורך בנבואה | אמונות ודעות לרס''ג [17] מאמר שלישי פרקים א' - ה' אמונות ודעות לרס"ג - הרב קשתיאל [תשע"ז] ו בטבת תשע"ח 36:30
תנ"ך הרב אליעזר קשתיאל 15 13488 ספר איוב [8] פרק ט' ספר איוב - הרב קשתיאל [תשע"ח] ו בטבת תשע"ח 45:55
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 13485 בעזרת האדם מתגלה אחדות הבריאה כולה | אורות הקודש [89] פס' 'הערך הכולל עמ' תלז' אורות הקודש ב' - הרב קשתיאל ד בטבת תשע"ח 43:10
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 13495 התחיה דורשת גבורה שהיא הגוף | אורות ישראל [78] פרק ט' פס' ו' - ח' אורות ישראל [תשעו] - הרב קשתיאל ד בטבת תשע"ח 31:00
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 13479 התמודדות יעקב עם גלות מצרים | פרשת ויגש פרשת שבוע ע"פ משך חכמה - הרב קשתיאל ג בטבת תשע"ח 39:45
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 13484 מקור החיות - תודעת השליחות | פרשת ויגש פרשת שבוע (מכינה) - הרב קשתיאל ג בטבת תשע"ח 39:40
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 13483 צורת העמידה בתפילה כביטוי להתבטלות שלנו | נתיב העבודה [8] פרק ו' נתיב העבודה לשנה ב' - הרב קשתיאל [תשע"ח] ג בטבת תשע"ח 37:00
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 13475 ביטוי הרוחניות בגשמיות מעלה את העולם | אורות הקודש [88] פס' 'היחש אל הכל' עמ' תלו' אורות הקודש ב' - הרב קשתיאל כ"ז בכסלו תשע"ח 32:45
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 13474 הפעילות הגשמית הלאומית היא הקדושה | אורות ישראל [77] פרק ט' פס' ה' אורות ישראל [תשעו] - הרב קשתיאל כ"ז בכסלו תשע"ח 56:10
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 13468 יוסף הביא מסר אנושי למצרים | פרשת מקץ פרשת שבוע ע"פ משך חכמה - הרב קשתיאל כ"ו בכסלו תשע"ח 49:55
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 13476 חשיבות השומרים | מסכת אבות [19] פרק ב' משנה י' מסכת אבות - הרב קשתיאל [תשע"ז] כ"ה בכסלו תשע"ח 38:40
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 13469 מטרת היכל היהדות לעומת מטרת יוון | מהר"ל נר מצווה [2] חגים - הרב קשתיאל כ"ה בכסלו תשע"ח 40:10
תנ"ך הרב אליעזר קשתיאל 15 13453 הייסורין על האדם - כזיכוך או תשלום עונש | ספר איוב [7] פרק ח' ספר איוב - הרב קשתיאל [תשע"ח] כ"ג בכסלו תשע"ח 38:40
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 13449 הרצון האין סופי לעומת הגאוה והכעס המגבילים | אורות הקודש לחי רועי [7] פס' 'הבעת הרצון בפועל', עמ' מה' אורות הקודש לחי רועי - הרב קשתיאל [תשע"ח] כ"ג בכסלו תשע"ח 54:55
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 13452 נרות ולא אבוקה - האמונה בכח הטיפטוף | מהר"ל נר מצווה [1] חגים - הרב קשתיאל כ"ג בכסלו תשע"ח 37:50
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 13451 התפתחות הגוף הלאומי היא קודש | אורות ישראל [76] פרק ט' פס' ד' - ה' אורות ישראל [תשעו] - הרב קשתיאל כ בכסלו תשע"ח 58:50
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 13450 מעשיו של עם ישראל מעלים את המציאות | אורות הקודש [87] פס' 'מסכת המרכזים' עמ' תלה' אורות הקודש ב' - הרב קשתיאל כ בכסלו תשע"ח 29:10
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 13435 שרשור ההנהגה האלוקית בחיי יוסף | פרשת וישב פרשת שבוע (בוגר"צ) - הרב קשתיאל י"ט בכסלו תשע"ח 44:30
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 13456 יוסף - כח האחדות | פרשת וישב פרשת שבוע (מכינה) - הרב קשתיאל י"ט בכסלו תשע"ח 37:05
הרב אליעזר קשתיאל 15 13454 להפוך את בית הכנסת לבית | נתיב העבודה [7] פרק ה' נתיב העבודה לשנה ב' - הרב קשתיאל [תשע"ח] י"ט בכסלו תשע"ח 31:45
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 13455 להפוך את בית הכנסת לבית | נתיב העבודה [7] פרק ה' נתיב העבודה לשנה ב' - הרב קשתיאל [תשע"ח] י"ט בכסלו תשע"ח 31:45
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 13448 "משמח ציון בבניה" - ביאור ברכה רביעית מהשבע ברכות | כללי כללי - הרב קשתיאל י"ח בכסלו תשע"ח 40:55
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 13436 מה קורה כשמידת הגאווה משתלטת? | נתיבות עולם [20] נתיב גמילות חסדים פרק ה' נתיבות עולם [תשע"ח] | הרב קשתיאל י"ז בכסלו תשע"ח 38:15
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 13424 הכרח החסד על מנת לדון דין צדק | נתיבות עולם [19] נתיב גמילות חסדים פרק ה' נתיבות עולם [תשע"ח] | הרב קשתיאל ט"ז בכסלו תשע"ח 31:25
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 13425 הרצון והחופש האמיתי | אורות הקודש לחי רועי [6] פס' 'הרצון הכללי', עמ' לט' אורות הקודש לחי רועי - הרב קשתיאל [תשע"ח] ט"ז בכסלו תשע"ח 40:25
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 13510 אמונות ודעות לרס''ג [16] אמונות ודעות לרס"ג - הרב קשתיאל [תשע"ז] ט"ו בכסלו תשע"ח 30:40
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 13423 תגיד שלום לאנשים השקופים | כללי כללי - הרב קשתיאל ט"ו בכסלו תשע"ח 5:15
תנ"ך הרב אליעזר קשתיאל 15 13418 תשובות איוב לאליפז - הקב''ה | ספר איוב [6] פרק ו' פס יד' - פרק ז' ספר איוב - הרב קשתיאל [תשע"ח] ט"ו בכסלו תשע"ח 45:40
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 13416 ברית המילה חושפת את קדושת הגוף | אורות ישראל [75] פרק ט' פס' ג' אורות ישראל [תשעו] - הרב קשתיאל י"ג בכסלו תשע"ח 32:05
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 13415 האדם הוא מרכז העולם ומבטא את רוחניותו | אורות הקודש [86] פס' 'מרכזיות האדם בהויה' עמ' תלג' אורות הקודש ב' - הרב קשתיאל י"ג בכסלו תשע"ח 37:00
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 13403 בחינת יעקב מול בחינת ישראל | פרשת וישלח פרשת שבוע ע"פ משך חכמה - הרב קשתיאל י"ב בכסלו תשע"ח 41:30
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 13417 סירובו של יעקב ללכת עם עשיו | פרשת וישלח פרשת שבוע (מכינה) - הרב קשתיאל י"ב בכסלו תשע"ח 39:52
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 13420 קביעות מקום לתפילה | נתיב העבודה [6] נתיב העבודה לשנה ב' - הרב קשתיאל [תשע"ח] י"ב בכסלו תשע"ח 33:25
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 13402 הכנסת כלה - גילוי האדם שבדרך | נתיבות עולם [18] פרק ה' נתיבות עולם [תשע"ח] | הרב קשתיאל י"א בכסלו תשע"ח 30:05
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 13401 קולות החסד בעולם | נתיבות עולם [17] פרק ד' נתיבות עולם [תשע"ח] | הרב קשתיאל י בכסלו תשע"ח 30:20
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 13391 העדינות שלפני החוקים | אורות הקודש לחי רועי [5] פס' 'מערכות הטבע והרצון', עמ' לג' אורות הקודש לחי רועי - הרב קשתיאל [תשע"ח] ט בכסלו תשע"ח 42:30
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 13382 מושגים שאפשר להגיד על העולם הגשמי ולא שייך לומר על הקב''ה | אמונות ודעות לרס''ג [15] מאמר ב' אמונות ודעות לרס"ג - הרב קשתיאל [תשע"ז] ח בכסלו תשע"ח 35:15
תנ"ך הרב אליעזר קשתיאל 15 13404 ספר איוב [5] ספר איוב - הרב קשתיאל [תשע"ח] ח בכסלו תשע"ח 47:50
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 13380 המחשבה הרזית מקשרת את הפרט הגשמי אל העולם השמימי | אורות הקודש [85] פס' 'ההתאגדות הכללית' אורות הקודש ב' - הרב קשתיאל ו בכסלו תשע"ח 38:10
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 13381 כוונה במעשה הפרטי מעלה ניצוצות של קדושה | אורות ישראל [74] פרק ט' פס' א' אורות ישראל [תשעו] - הרב קשתיאל ו בכסלו תשע"ח 32:30
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 13374 מעלותיו של יעקב אבינו | פרשת ויצא פרשת שבוע ע"פ משך חכמה - הרב קשתיאל ה בכסלו תשע"ח 36:00
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 13419 נתיב העבודה [5] נתיב העבודה לשנה ב' - הרב קשתיאל [תשע"ח] ה בכסלו תשע"ח 36:50
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 13379 רחל ולאה - שתי צורות התנהלות שונות בעולם | פרשת ויצא פרשת שבוע (מכינה) - הרב קשתיאל ה בכסלו תשע"ח 30:40
12345678910...
הרב אלי סדן (נולד בד' באייר ה'תש"ח, 14 במאי 1948) הוא מייסד וראש מכינה קדם צבאית בני דוד, המכינה הקדם צבאית הראשונה בישראל. נולד בתל אביב. למד בבית הספר התיכון "צייטלין" והיה חבר בתנועת "בני עקיבא". התגייס לצנחנים ובמהלך השירות שירת במשך שנה כקומונר בסניף "בני עקיבא" ת"א צפון, וכן למד בישיבת כרם ביבנה. בתום השירות החל ללמוד פיזיקה באוניברסיטה העברית, אך לאחר שנה פרש מתוכנית הלימודים ועבר ללמוד בישיבת "מרכז הרב" בראשותו של הרב צבי יהודה הכהן קוק. למד בישיבה כ-13 שנים, בהן למד אצל הרצי"ה קוק, והרב צבי ישראל טאו והפך לאחד מתלמידיו הבולטים. במהלך לימודיו התבקש הרב סדן על ידי הרב צבי יהודה קוק לסייע בהקמת המושב "קשת" ברמת הגולן‏, וכן בהקמת גרעין תורני באילת. יחד עם הרב טאו, שימש כשליח הרצי"ה בנושא שחרור "אסירי ציון", ובהם נתן שרנסקי. הוא קיים מספר מפגשים עם אנשי ממשל בארצות הברית למען שחרורו של שרנסקי. בשנת 1988, הקים יחד עם הרב יגאל לוינשטיין את המכינה הקדם צבאית הראשונה "בני דוד" ביישוב עלי שבשומרון, שמטרתה להכין בחורים דתיים לשירות מלא בצה"ל, תוך עידודם לשירות מקסימלי ביחידות לוחמות וכקצינים. מסלול זה לא היה קיים לפני כן בישיבות ההסדר. הרב סדן הגה גם את הרעיון להקים מכינה קדם צבאית חילונית. מכינה ראשונה מסוג זה, "נחשון", הוקמה בשנת 1997. קצינים דתיים רבים בצה"ל הם בוגרי המכינה "בני דוד" ורואים ברב סדן את רבם. הוא דוגל בקו "ממלכתי" כלפי מדינת ישראל, בעקבות השקפותיו של רבו, הרב צבי טאו. הרב אלי סדן נשוי לוורדינה הלוי ולהם 12 ילדים. אחיו הוא רמי סדן, פרסומאי ויועץ תקשורתי. בנו הבכור, הרב יהודה, משמש כראש הישיבה הגבוהה של מוסדות בני דוד בעלי. גיסיו הם פרופ' יונתן הלוי, מנהל המרכז הרפואי שערי צדק והרב מיכה הלוי, רבה של פתח תקוה.
456
select
אמונה
כללי
שו"ת הרב קלנר
הלכה
הלכות הסעודה
פרשיות השבוע
שבת ומועדים
צום גדליה
תפילות ראש השנה - ניגונים
תנ"ך
הרצאות חול
הרצאות חול
מוסר
שמירת הלשון - מוסר