ההבדל בין נבואת משה לנבואת שאר הנביאים | פרשת מטות - מסעי

הרב אליעזר קשתיאל

כ"ו בתמוז תשע"ז

ההבדל בין נבואת משה לנבואת שאר הנביאים | פרשת מטות - מסעי

הרב אליעזר קשתיאל

כ"ו בתמוז תשע"ז
תוצאות חיפוש עבור: הרב אליעזר קשתיאל
נושאשם הרבRabiIDIDשם השיעור סידרהתאריךאורך הורדה
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 12978 ההבדל בין נבואת משה לנבואת שאר הנביאים | פרשת מטות - מסעי פרשת שבוע ע"פ המהר"ל | הרב קשתיאל כ"ו בתמוז תשע"ז 48:30
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 12977 "על אלה אני בוכיה" - על התנתקות הגוף מהנשמה | בין המצרים כללי - הרב קשתיאל כ"ה בתמוז תשע"ז 37:55
גמרא הרב אליעזר קשתיאל 15 12972 מסכת סנהדרין [2] ה עב - ו עב דף יומי - הרב קשתיאל כ"ה בתמוז תשע"ז 31:25
גמרא הרב אליעזר קשתיאל 15 12954 מסכת סנהדרין [1] דף ב' ע''א - ג' ע''א דף יומי - הרב קשתיאל כ"ב בתמוז תשע"ז 35:00
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 12959 השאיפה הכי גדולה במציאות היא גילוי האחדות | אורות הקודש ב' [75] עמ' תיא' פס' ''גילוי האחדות'' אורות הקודש ב' - הרב קשתיאל כ בתמוז תשע"ז 38:25
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 12966 תמצית היהדות - נבואה, חיבור השכל והדמיון העליון | אורות ישראל [63] פרק ז' פס' טז' אורות ישראל [תשעו] - הרב קשתיאל כ בתמוז תשע"ז 41:30
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 12944 למה אנחנו לא שלמים ? | פרשת פנחס פרשת שבוע ע"פ המהר"ל | הרב קשתיאל י"ט בתמוז תשע"ז 46:00
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 12948 האדם שותף לקב''ה בתיקון העולם | דעת תבונות [31] דעת תבונות | הרב קשתיאל [תשע''ז] י"ח בתמוז תשע"ז 33:50
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 12942 יז' בתמוז וט' באב - ימין ושמאל של בין המצרים | בין המצרים כללי - הרב קשתיאל י"ח בתמוז תשע"ז 40:15
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 12968 יראה ואהבה - זוג כנפיים שאי אפשר בלי אחת מהם | דרוש תורה למהר''ל [18] דרוש תורה למהר"ל - הרב קשתיאל [תשע"ז] י"ח בתמוז תשע"ז 26:50
מוסר הרב אליעזר קשתיאל 15 12952 אנחנו מעדיפים את המלאכה | מסכת אבות [8] פרק א' משנה י' מסכת אבות - הרב קשתיאל [תשע"ז] י"ז בתמוז תשע"ז 24:05
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 12967 דרוש תורה למהר''ל [17] דרוש תורה למהר"ל - הרב קשתיאל [תשע"ז] י"ז בתמוז תשע"ז 29:00
מוסר הרב אליעזר קשתיאל 15 12951 לא תמיד לסמוך על האינטואיציות | מסכת אבות [7] פרק א' משנה ט' מסכת אבות - הרב קשתיאל [תשע"ז] י"ז בתמוז תשע"ז 45:50
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 12945 אמונות ודעות לרס''ג [5] המשך ההקדמה אמונות ודעות לרס"ג - הרב קשתיאל [תשע"ז] ט"ז בתמוז תשע"ז 48:30
תנ"ך הרב אליעזר קשתיאל 15 12935 ספר יחזקאל [44] ספר יחזקאל - הרב קשתיאל [תשע'ו] ט"ו בתמוז תשע"ז 38:30
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 12941 החיבור בין רצון ה' למימוש בפועל | אורות הקודש ב' [74] עמ' תז' פס' ''ייחוד ההויה ומטרתה'' אורות הקודש ב' - הרב קשתיאל י"ג בתמוז תשע"ז 25:40
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 12936 הפילוסופיה והנבואה מה היחס ביניהם | אורות ישראל [62] פרק ז' פס' טו' אורות ישראל [תשעו] - הרב קשתיאל י"ג בתמוז תשע"ז 38:40
שבת ומועדים הרב אליעזר קשתיאל 15 12924 יסוד העל טבעיות של עם ישראל | פרשת בלק פרשת שבוע ע"פ המהר"ל | הרב קשתיאל י"ב בתמוז תשע"ז 36:15
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 12933 אכילת בשר בסעודת מלווה מלכה בשתעת הימים | כללי כללי - הרב קשתיאל י"א בתמוז תשע"ז 44:05
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 12932 בלי יראת שמיים כלום לא שווה | דרוש תורה למהר''ל [16] דרוש תורה למהר"ל - הרב קשתיאל [תשע"ז] י"א בתמוז תשע"ז 38:30
מוסר הרב אליעזר קשתיאל 15 12921 אחריות - מתי אדם נכנס לתחום של אחרים ומתי הוא מממש את המחויבות שלו | מסכת אבות [6] פרק א' משנה ח' מסכת אבות - הרב קשתיאל [תשע"ז] י בתמוז תשע"ז 37:55
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 12922 יראת ה' היא אוצרו | דרוש תורה למהר''ל [15] דרוש תורה למהר"ל - הרב קשתיאל [תשע"ז] י בתמוז תשע"ז 34:05
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 12910 המצוות ותכונותם היחודית של עם ישראל | דרוש תורה למהר''ל [14] עמ' לח' - לט' דרוש תורה למהר"ל - הרב קשתיאל [תשע"ז] ט בתמוז תשע"ז 30:05
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 12919 התפקיד של השכל בבירור האמונה | אמונות ודעות לרס''ג [4] הקדמה פרק ו' אמונות ודעות לרס"ג - הרב קשתיאל [תשע"ז] ט בתמוז תשע"ז 46:25
תנ"ך הרב אליעזר קשתיאל 15 12911 מפלת גוג ורווחי עם ישראל מהמלחמה | ספר יחזקאל [43] פרק לט' ספר יחזקאל - הרב קשתיאל [תשע'ו] ח בתמוז תשע"ז 46:00
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 12915 תודעת המנהיגות של הלוחם הישראלי | כללי כללי - הרב קשתיאל ח בתמוז תשע"ז 45:15
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 12914 'בראשית ברא' הרוח המחיה את החומר | אורות ישראל [61] פרק ז' פס' יב' - יד' אורות ישראל [תשעו] - הרב קשתיאל ו בתמוז תשע"ז 39:35
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 12918 ''שמע ישראל'' - העמקת תפיסת האחדות | אורות הקודש ב' [73] עמ' תה' פס' ''הייחוד העליון'' אורות הקודש ב' - הרב קשתיאל ו בתמוז תשע"ז 44:50
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 12899 כפרת פרה אדומה - התיקון של חטא העגל | פרשת חקת פרשת שבוע ע"פ המהר"ל | הרב קשתיאל ה בתמוז תשע"ז 42:35
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 12908 זכור ושמור בדיבור אחד נאמרו | כללי כללי - הרב קשתיאל ד בתמוז תשע"ז 36:50
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 12905 מעשה בראשית ומעשה מרכבה לתכלית התשובה | דעת תבונות [30] דעת תבונות | הרב קשתיאל [תשע''ז] ד בתמוז תשע"ז 35:45
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 12897 משה - האדם והשלום, הבחנה בין גברים לנשים בחיבור לתורה | דרוש תורה למהר''ל [13] המשך ההקדמה דרוש תורה למהר"ל - הרב קשתיאל [תשע"ז] ד בתמוז תשע"ז 32:35
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 12893 איך מטפלים בקנאה | כללי כללי - הרב קשתיאל ג בתמוז תשע"ז 15:00
מוסר הרב אליעזר קשתיאל 15 12891 מה זה מעגל חברתי שלילי ואיך מתרחקים ממנו? | מסכת אבות [5] פרק א' מסכת אבות - הרב קשתיאל [תשע"ז] ג בתמוז תשע"ז 1:03:15
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 12888 סגולת השילוש, בריאת העולם ב'ב' | דרוש תורה למהר''ל [12] דרוש תורה למהר"ל - הרב קשתיאל [תשע"ז] ג בתמוז תשע"ז 35:50
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 12886 איך התורה משאירה את האדם באיזון? | דרוש תורה למהר''ל [11] דרוש תורה למהר"ל - הרב קשתיאל [תשע"ז] ב בתמוז תשע"ז 37:05
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 12885 טיהור הכלים המחשכים כאשר באים לברר את האמת | אמונות ודעות לרס''ג [3] אמונות ודעות לרס"ג - הרב קשתיאל [תשע"ז] ב בתמוז תשע"ז 53:25
תנ"ך הרב אליעזר קשתיאל 15 12880 ספר יחזקאל [42] ספר יחזקאל - הרב קשתיאל [תשע'ו] א בתמוז תשע"ז 29:20
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 12887 למה לכל מיני דברים בשפה העברית אין מילים? | כללי כללי - הרב קשתיאל כ"ט בסיוון תשע"ז 7:25
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 12879 שפת הקודש כביטוי לעולם הרוח | אורות ישראל [60] פרק ז' פס' יא' אורות ישראל [תשעו] - הרב קשתיאל כ"ט בסיוון תשע"ז 49:55
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 12878 תפיסת האחדות נלחמת באלילות | אורות הקודש ב' [72] עמ' תג' פס' ''הריבוי האחדותי'' אורות הקודש ב' - הרב קשתיאל כ"ט בסיוון תשע"ז 49:00
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 12869 הקשר אל הקדושה העובר דרך הכהונה | פרשת קרח כ"ח בסיוון תשע"ז 48:35
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 12859 'אהוב את המלאכה ושנא את הרבנות' - המעמד והכבוד - האסון החברתי | כללי כללי - הרב קשתיאל כ"ז בסיוון תשע"ז 41:35
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 12872 דעת תבונות [29] דעת תבונות | הרב קשתיאל [תשע''ז] כ"ז בסיוון תשע"ז 38:20
מוסר הרב אליעזר קשתיאל 15 12873 ''אל תרבה שיחה עם האישה'' | מסכת אבות [3] פרק א' משנה ה' מסכת אבות - הרב קשתיאל [תשע"ז] כ"ו בסיוון תשע"ז 33:50
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 12852 כל אדם יכול ללמוד תורה | דרוש תורה למהר''ל [10] דרוש תורה למהר"ל - הרב קשתיאל [תשע"ז] כ"ו בסיוון תשע"ז 34:35
מוסר הרב אליעזר קשתיאל 15 12874 תפקיד החברה | מסכת אבות [4] פרק א' משנה ו' מסכת אבות - הרב קשתיאל [תשע"ז] כ"ו בסיוון תשע"ז 35:25
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 12863 אמונות ודעות לרס''ג [2] אמונות ודעות לרס"ג - הרב קשתיאל [תשע"ז] כ"ה בסיוון תשע"ז 49:20
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 12847 התורה נקנית על ידי ענוה והתבטלות | דרוש תורה למהר''ל [9] דרוש תורה למהר"ל - הרב קשתיאל [תשע"ז] כ"ה בסיוון תשע"ז 36:30
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 12860 מתן שכר מצוות בעולם הזה | תפארת ישראל [87] פרק ס' תפארת ישראל - הרב קשתיאל כ"ה בסיוון תשע"ז 31:25
תנ"ך הרב אליעזר קשתיאל 15 12845 איחוד עץ אפרים ויהודה | ספר יחזקאל [41] פרק לז' פס' טו' - כח' ספר יחזקאל - הרב קשתיאל [תשע'ו] כ"ד בסיוון תשע"ז 34:45
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 12844 ההשכלה הכללית אינה מספיקה לבניין האומה אלא לימוד התורה | אורות ישראל [59] פרק ז' פס' ט' - י' אורות ישראל [תשעו] - הרב קשתיאל כ"ב בסיוון תשע"ז 32:15
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 12843 לומדי הקבלה נדרשים ל לפחד מה'הגשמה' שבה | אורות הקודש ב' [71] עמ' תב' פס' ''הסרת פחד ההגשה'' אורות הקודש ב' - הרב קשתיאל כ"ב בסיוון תשע"ז 41:10
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 12832 הדיבור - פרי האדם | פרשת שלח פרשת שבוע (בוגר"צ) - הרב קשתיאל כ"א בסיוון תשע"ז 39:00
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 12812 איפה האנרגיות שלנו מושקעות? | כללי כללי - הרב קשתיאל כ בסיוון תשע"ז 9:25
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 12833 הדין שבחסד והחסד שבדין - השגת ה' את העולם | דעת תבונות [28] דעת תבונות | הרב קשתיאל [תשע''ז] כ בסיוון תשע"ז 30:50
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 12813 לימוד תורה לשמה | כללי כללי - הרב קשתיאל כ בסיוון תשע"ז 32:15
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 12815 עולם הגוף והגאווה לא הולכים ביחד עם התורה | דרוש תורה למהר''ל [8] דרוש תורה למהר"ל - הרב קשתיאל [תשע"ז] כ בסיוון תשע"ז 36:35
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 12814 החסרון הוא היתרון - תודעת החסרון מצמיחה | דרוש תורה למהר''ל [7] דרוש תורה למהר"ל - הרב קשתיאל [תשע"ז] י"ט בסיוון תשע"ז 32:40
מוסר הרב אליעזר קשתיאל 15 12834 עבודת ה' מיראה ואהבה | מסכת אבות [1] פרק א' משגיות ג' -ד' מסכת אבות - הרב קשתיאל [תשע"ז] י"ט בסיוון תשע"ז 41:05
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 12811 הקב''ה לא רק נתן לנו תורה אלא גם את הדרך לברר את האמת | אמונות ודעות לרס''ג [1] הקדמה אמונות ודעות לרס"ג - הרב קשתיאל [תשע"ז] י"ח בסיוון תשע"ז 48:10
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 12806 חסרונות האדם הם היתרונות שאיפשרו לו לקבל את התורה | דרוש תורה למהר''ל [6] יח' סיון דרוש תורה למהר"ל - הרב קשתיאל [תשע"ז] י"ח בסיוון תשע"ז 33:50
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 12816 תפארת ישראל [86] תפארת ישראל - הרב קשתיאל י"ח בסיוון תשע"ז 23:05
תנ"ך הרב אליעזר קשתיאל 15 12800 ספר יחזקאל [40] פרק לז' ספר יחזקאל - הרב קשתיאל [תשע'ו] י"ז בסיוון תשע"ז 42:15
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 12799 חינוך ילדי ישראל לחיבוב מצוות | אורות ישראל [58] פרק ז' פס' ח' אורות ישראל [תשעו] - הרב קשתיאל ט"ו בסיוון תשע"ז 37:55
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 12798 תפיסת האלוקות של חב''ד על הרב קוק | אורות הקודש ב' [70] עמ' שצט' פס' ''ההשקפה האלוקית הכוללת'' אורות הקודש ב' - הרב קשתיאל ט"ו בסיוון תשע"ז 1:00:10
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 12784 תוצאות ההתלהבות והיוזמה לקדושה או לגוף | פרשת בהעלותך פרשת שבוע (בוגר"צ) - הרב קשתיאל י"ד בסיוון תשע"ז 48:25
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 12797 דעת תבונות [27] דעת תבונות | הרב קשתיאל [תשע''ז] י"ג בסיוון תשע"ז 35:40
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 12775 מלווה מלכה - איזונים בין קודש לחול | כללי כללי - הרב קשתיאל י"ג בסיוון תשע"ז 45:15
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 12780 עמל התחדשות ושינון בלימוד תורה | דרוש תורה למהר''ל [5] דרוש תורה למהר"ל - הרב קשתיאל [תשע"ז] י"ג בסיוון תשע"ז 36:40
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 12779 דרוש תורה למהר''ל [4] דרוש תורה למהר"ל - הרב קשתיאל [תשע"ז] י"ב בסיוון תשע"ז 33:15
מוסר הרב אליעזר קשתיאל 15 12835 מסכת אבות [1] - חסר מסכת אבות - הרב קשתיאל [תשע"ז] י"ב בסיוון תשע"ז
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 12778 יתרו מחדש את האפשרות לחדש בתורה | דרוש תורה למהר''ל [3] דרוש תורה למהר"ל - הרב קשתיאל [תשע"ז] י"א בסיוון תשע"ז 33:25
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 12777 מדוע לא מוזכר עולם הבא בתורה? | תפארת ישראל [85] פרק נח' תפארת ישראל - הרב קשתיאל י"א בסיוון תשע"ז 24:45
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 12776 מורה נבוכים [140] מורה נבוכים - הרב קשתיאל י"א בסיוון תשע"ז 40:50
מוסר הרב אליעזר קשתיאל 15 12761 מה גרום לך שחיקה ? | כללי כללי - הרב קשתיאל י בסיוון תשע"ז 8:10
תנ"ך הרב אליעזר קשתיאל 15 12759 פרשת התשובה אליבא דיחזקאל | ספר יחזקאל [39] פרק לו' ספר יחזקאל - הרב קשתיאל [תשע'ו] י בסיוון תשע"ז 50:05
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 12757 התחיה הלאומית מחיה את קיום המצוות | אורות ישראל [57] פרק ז' פס' ז' אורות ישראל [תשעו] - הרב קשתיאל ח בסיוון תשע"ז 29:15
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 12758 מקור הקנאה, תוצאותיה והדרך להירפא ממנה | אורות הקודש ב' [69] עמ' שצז' פס' ''האושר האלוקי הכולל'' אורות הקודש ב' - הרב קשתיאל ח בסיוון תשע"ז 59:05
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 12750 חיבורים | פרשת נשא פרשת שבוע ע"פ המהר"ל | הרב קשתיאל ז בסיוון תשע"ז 51:00
12345678910...
הרב אלי סדן (נולד בד' באייר ה'תש"ח, 14 במאי 1948) הוא מייסד וראש מכינה קדם צבאית בני דוד, המכינה הקדם צבאית הראשונה בישראל. נולד בתל אביב. למד בבית הספר התיכון "צייטלין" והיה חבר בתנועת "בני עקיבא". התגייס לצנחנים ובמהלך השירות שירת במשך שנה כקומונר בסניף "בני עקיבא" ת"א צפון, וכן למד בישיבת כרם ביבנה. בתום השירות החל ללמוד פיזיקה באוניברסיטה העברית, אך לאחר שנה פרש מתוכנית הלימודים ועבר ללמוד בישיבת "מרכז הרב" בראשותו של הרב צבי יהודה הכהן קוק. למד בישיבה כ-13 שנים, בהן למד אצל הרצי"ה קוק, והרב צבי ישראל טאו והפך לאחד מתלמידיו הבולטים. במהלך לימודיו התבקש הרב סדן על ידי הרב צבי יהודה קוק לסייע בהקמת המושב "קשת" ברמת הגולן‏, וכן בהקמת גרעין תורני באילת. יחד עם הרב טאו, שימש כשליח הרצי"ה בנושא שחרור "אסירי ציון", ובהם נתן שרנסקי. הוא קיים מספר מפגשים עם אנשי ממשל בארצות הברית למען שחרורו של שרנסקי. בשנת 1988, הקים יחד עם הרב יגאל לוינשטיין את המכינה הקדם צבאית הראשונה "בני דוד" ביישוב עלי שבשומרון, שמטרתה להכין בחורים דתיים לשירות מלא בצה"ל, תוך עידודם לשירות מקסימלי ביחידות לוחמות וכקצינים. מסלול זה לא היה קיים לפני כן בישיבות ההסדר. הרב סדן הגה גם את הרעיון להקים מכינה קדם צבאית חילונית. מכינה ראשונה מסוג זה, "נחשון", הוקמה בשנת 1997. קצינים דתיים רבים בצה"ל הם בוגרי המכינה "בני דוד" ורואים ברב סדן את רבם. הוא דוגל בקו "ממלכתי" כלפי מדינת ישראל, בעקבות השקפותיו של רבו, הרב צבי טאו. הרב אלי סדן נשוי לוורדינה הלוי ולהם 12 ילדים. אחיו הוא רמי סדן, פרסומאי ויועץ תקשורתי. בנו הבכור, הרב יהודה, משמש כראש הישיבה הגבוהה של מוסדות בני דוד בעלי. גיסיו הם פרופ' יונתן הלוי, מנהל המרכז הרפואי שערי צדק והרב מיכה הלוי, רבה של פתח תקוה.
456
select
אמונה
כללי
שו"ת הרב קלנר
הלכה
הלכות הסעודה
פרשיות השבוע
שבת ומועדים
צום גדליה
שמחת תורה
תפילות ראש השנה - ניגונים
תנ"ך
הרצאות חול
הרצאות חול
מוסר
שמירת הלשון - מוסר
כתבי הראי"ה
בנין כוחות הנפש
מאמרי הראי"ה