בין חסידות לענווה | נתיבות עולם [59] נתיב הענווה פרק א'

הרב אליעזר קשתיאל

ח בסיוון תשע"ח

בין חסידות לענווה | נתיבות עולם [59] נתיב הענווה פרק א'

הרב אליעזר קשתיאל

ח בסיוון תשע"ח
תוצאות חיפוש עבור: הרב אליעזר קשתיאל
נושאשם הרבRabiIDIDשם השיעור סידרהתאריךאורך הורדה
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 13991 בין חסידות לענווה | נתיבות עולם [59] נתיב הענווה פרק א' נתיבות עולם [תשע"ח] | הרב קשתיאל ח בסיוון תשע"ח 30:45
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 13990 איחוד התקוה והרצון לטוב המוחלט | אורות הקודש [103] פס' 'הטוב המוחלט והטוב המתגלה' עמ' תסו' אורות הקודש ב' - הרב קשתיאל ד בסיוון תשע"ח 42:35
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 13989 השאיפה לממלכה על בסיס הרצון הטוב | אורות המלחמה [3] פס' ג' אורות - הרב קשתיאל [תשע"ח] ד בסיוון תשע"ח 32:10
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 13980 חול ועפר - משמעות דימויי הכמות של ישראל | כללי כללי - הרב קשתיאל ג בסיוון תשע"ח 6:10
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 13956 כהנים ולויים, מפקד, חול ועפר | פרשת במדבר פרשת שבוע ע"פ משך חכמה - הרב קשתיאל ג בסיוון תשע"ח 35:40
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 13957 גדלותה של התורה המשפיעה על הנפש | חג שבועות חגים - הרב קשתיאל ב בסיוון תשע"ח 42:00
מוסר הרב אליעזר קשתיאל 15 13979 סבלנות לכל אדם ודבר, שפלות רוח וענווה וחילול ה' | מסכת אבות [31] פרק ד' משניות ג' - ה' מסכת אבות - הרב קשתיאל [תשע"ז] ב בסיוון תשע"ח 36:35
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 13958 ענוה - להיות סופי, להיות הכי גדול | נתיבות עולם [58] נתיב הענווה פרק א' נתיבות עולם [תשע"ח] | הרב קשתיאל ב בסיוון תשע"ח 41:55
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 13936 הגדולה שלך היא אי העיסוק במעמד שלך | נתיבות עולם [57] נתיב הענווה פרק א' נתיבות עולם [תשע"ח] | הרב קשתיאל א בסיוון תשע"ח 37:50
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 13928 אהבת תורה וקניין תורה - כמה עצות איך עומדים במשימה! | כללי כללי - הרב קשתיאל כ"ט באייר תשע"ח 51:55
הרב אליעזר קשתיאל 15 13937 המשך העיסוק במושג ה''נפש'' | אמונות ודעות לרס''ג [26] מאמר ד' אות ד' - ח' אמונות ודעות לרס"ג - הרב קשתיאל [תשע"ז] כ"ט באייר תשע"ח 26:50
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 13938 המשך העיסוק במושג ה''נפש'' | אמונות ודעות לרס''ג [26] מאמר ד' אות ד' - ח' אמונות ודעות לרס"ג - הרב קשתיאל [תשע"ז] כ"ט באייר תשע"ח 26:50
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 13927 ענוה - לא מה שחשבתם | נתיבות עולם [56] נתיב הענווה פרק א' נתיבות עולם [תשע"ח] | הרב קשתיאל כ"ט באייר תשע"ח 30:15
שבת ומועדים הרב אליעזר קשתיאל 15 13924 השאיפה לירושלים - מסורת או קידמה | יום ירושלים חגים - הרב קשתיאל כ"ח באייר תשע"ח 28:25
תנ"ך הרב אליעזר קשתיאל 15 13931 ספר איוב [22] ספר איוב - הרב קשתיאל [תשע"ח] כ"ח באייר תשע"ח 26:05
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 13926 מטרת המניעות היא התעלות | אורות הקודש ב' [102] פס' 'מניעת הטוב ומגמתו' עמ' תסד' אורות הקודש ב' - הרב קשתיאל כ"ו באייר תשע"ח 53:45
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 13925 ממלחמות התנ''ך לומדים גבורה, עדינות ורוחניות | אורות המלחמה [2] פס' ב' אורות - הרב קשתיאל [תשע"ח] כ"ו באייר תשע"ח 43:05
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 13922 כשעם ישראל מכיר את עצמו, הטבע מתנהג בצורה שלמה | פרשת בחוקותי פרשת שבוע ע"פ משך חכמה - הרב קשתיאל כ"ה באייר תשע"ח 38:30
שבת ומועדים הרב אליעזר קשתיאל 15 13909 ירושלים - בית חיינו, מקום הטבעיות הכול בקרבו את הכל בשלמות | יום ירושלים חגים - הרב קשתיאל כ"ד באייר תשע"ח 39:55
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 13910 מה זה 'היתר עיסקא'? | נתיבות עולם [55] נתיב הצדקה פרק ו' נתיבות עולם [תשע"ח] | הרב קשתיאל כ"ד באייר תשע"ח 27:40
מוסר הרב אליעזר קשתיאל 15 13911 מיהו עשיר ולמי הכבוד? | מסכת אבות [30] פרק ד' משניות א' - ב' מסכת אבות - הרב קשתיאל [תשע"ז] כ"ד באייר תשע"ח 38:10
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 13921 נתיבות עולם [54] נתיב הצדקה פרק ו' נתיבות עולם [תשע"ח] | הרב קשתיאל כ"ג באייר תשע"ח 30:40
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 13905 הלוואה כערבות הדית | נתיבות עולם [53] נתיב הצדקה פרק ו' נתיבות עולם [תשע"ח] | הרב קשתיאל כ"ב באייר תשע"ח 34:45
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 13904 שאלת רב - במה נכון להתייעץ עם תלמיד חכם ובמה לא? | כללי כללי - הרב קשתיאל כ"ב באייר תשע"ח 44:40
תנ"ך הרב אליעזר קשתיאל 15 13898 קח אחריות על דבריך | ספר איוב [21] פרק לד' ספר איוב - הרב קשתיאל [תשע"ח] כ"א באייר תשע"ח 43:20
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 13900 הרע הסוביקטיבי מקדם את האדם | אורות הקודש ב' [101] המשך פס' 'מיעוט ומקור הטוב' עמ' תסב' אורות הקודש ב' - הרב קשתיאל י"ט באייר תשע"ח 25:50
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 13897 מכוח המלחמה ליצור התקדמות מוסרית | אורות המלחמה [1] פס' א' אורות - הרב קשתיאל [תשע"ח] י"ט באייר תשע"ח 58:50
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 13906 השוואה בין שנת היובל ומתן תורה | פרשת בהר פרשת שבוע (מכינה) - הרב קשתיאל י"ח באייר תשע"ח 34:55
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 13890 קדושת שנת השמיטה וקדושת היובל | פרשת בהר פרשת שבוע ע"פ משך חכמה - הרב קשתיאל י"ח באייר תשע"ח 48:25
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 13892 הדרך להתקדמות רוחנית ללא העצמת המוות | כללי כללי - הרב קשתיאל י"ז באייר תשע"ח 31:40
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 13891 הצדקה כפותחת הסתימות | נתיבות עולם [52] נתיב הצדקה פרק ה' נתיבות עולם [תשע"ח] | הרב קשתיאל י"ז באייר תשע"ח 29:15
מוסר הרב אליעזר קשתיאל 15 13899 מסכת אבות [29] פרק ג' משניות כא' - כג' מסכת אבות - הרב קשתיאל [תשע"ז] י"ז באייר תשע"ח 24:40
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 13884 הצדקה כוללת את כל המצוות והמידות | נתיבות עולם [51] נתיב הצדקה פרק ד' נתיבות עולם [תשע"ח] | הרב קשתיאל ט"ז באייר תשע"ח 25:20
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 13883 הדמיון - סכנה גם בעולם הרוח | הדמיון [2] כללי - הרב קשתיאל ט"ו באייר תשע"ח 58:25
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 13875 הצדקה - חיבור בין העולם העליון לעולם הזה | נתיבות עולם [50] נתיב הצדקה פרק ד' נתיבות עולם [תשע"ח] | הרב קשתיאל ט"ו באייר תשע"ח 25:30
תנ"ך הרב אליעזר קשתיאל 15 13885 תשובתו של אליהו לאיוב | ספר איוב [20] פרק לג' פס' כ' - סוף הפרק ספר איוב - הרב קשתיאל [תשע"ח] י"ד באייר תשע"ח 52:10
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 13873 באמת הכל טוב מוחלט - הרע הוא פרשנות אנושית | אורות הקודש ב' [100] פס' 'מיעוט ומקור הטוב' עמ' תרא' אורות הקודש ב' - הרב קשתיאל י"ב באייר תשע"ח 44:35
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 13872 המשפט והמצוות - גילוי מדוייק של האמת האלוקית | אורות ארץ ישראל [11] אורות ארץ ישראל פס' ז' - ח' אורות - הרב קשתיאל [תשע"ח] י"ב באייר תשע"ח 49:45
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 13869 עוצמתה של הסמכות הרוחנית בישראל | פרשת אמור פרשת שבוע ע"פ משך חכמה - הרב קשתיאל י"א באייר תשע"ח 42:30
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 13874 קרבת העניים לחג השבועות | פרשת אמור פרשת שבוע (מכינה) - הרב קשתיאל י"א באייר תשע"ח 35:15
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 13864 הצניעות - ערך עליון | כללי כללי - הרב קשתיאל י באייר תשע"ח 37:35
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 13861 למה הצדקה מוכרחת במציאות? | נתיבות עולם [49] נתיב הצדקה פרק ג' נתיבות עולם [תשע"ח] | הרב קשתיאל י באייר תשע"ח 31:25
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 13867 מעלת הצדקה בסתר | נתיבות עולם [48] נתיב הצדקה פרקים ב' - ג' נתיבות עולם [תשע"ח] | הרב קשתיאל ט באייר תשע"ח 48:40
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 13843 הצדקה כביטוי לאחווה | נתיבות עולם [47] נתיב הצדקה פרק ב' נתיבות עולם [תשע"ח] | הרב קשתיאל ח באייר תשע"ח 33:50
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 13839 שעבוד לדמיון - שלטון הדמיון | הדמיון [1] כללי - הרב קשתיאל ח באייר תשע"ח 1:01:40
תנ"ך הרב אליעזר קשתיאל 15 13851 ספר איוב [19] ספר איוב - הרב קשתיאל [תשע"ח] ז באייר תשע"ח 33:10
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 13834 המצוות בארץ ישראל - האות המדויקת לנשמה | אורות ארץ ישראל [10] אורות ארץ ישראל פס' ז' אורות - הרב קשתיאל [תשע"ח] ה באייר תשע"ח 18:10
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 13840 התשוקה הרוחנית דורשת בירור והתאמה לאדם | אורות הקודש ב' [99] פס' 'דרגות התשוקה לטוב והשגתו' עמ' תנט' אורות הקודש ב' - הרב קשתיאל ה באייר תשע"ח 42:15
שבת ומועדים הרב אליעזר קשתיאל 15 13838 חופש שלא משועבד לתבניות החשיבה של העולם הזה | יום העצמאות חגים - הרב קשתיאל ד באייר תשע"ח 48:15
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 13842 הצדקה היא גם דבקות בה' וגם ערך בסיס במציאות | נתיבות עולם [46] נתיב הצדקה פרק ב' נתיבות עולם [תשע"ח] | הרב קשתיאל ג באייר תשע"ח 33:30
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 13828 הפכים שמתחברים רק בעולם הרוחני | נתיבות עולם [45] נתיב הצדקה פרק ב' נתיבות עולם [תשע"ח] | הרב קשתיאל ב באייר תשע"ח 35:10
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 13827 גדרים לנתינת צדקה | נתיבות עולם [44] נתיב הצדקה פרק א' נתיבות עולם [תשע"ח] | הרב קשתיאל א באייר תשע"ח 43:20
הלכה הרב אליעזר קשתיאל 15 13831 הנאה מחילול שבת של יהודי | הלכות שבת [32] סימן שיח' סע' א' משנה ברורה על הסדר - הרב אופיר א באייר תשע"ח 34:15
תנ"ך הרב אליעזר קשתיאל 15 13841 המשך נאומו של איוב | ספר איוב [18] פרק כט' ספר איוב - הרב קשתיאל [תשע"ח] ל בניסן תשע"ח 55:50
מוסר הרב אליעזר קשתיאל 15 13835 הכל צפוי ונכתב בספר | מסכת אבות [28] פרק ג' משניות יח' - כ' מסכת אבות - הרב קשתיאל [תשע"ז] כ"ז באדר תשע"ח 31:00
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 13826 משמעות דיני הקורבנות | פרשת ויקרא פרשת שבוע ע"פ משך חכמה - הרב קשתיאל כ"ז באדר תשע"ח 50:00
הרב אליעזר קשתיאל 15 13836 עבודת הגאווה בקורבן העולה | דרוש המהר''ל לשבת הגדול [10] דרוש המהר"ל לשבת הגדול - הרב קשתיאל [תשע"ז] כ"ז באדר תשע"ח 35:05
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 13837 עמל וכניעה - עבודת החסד הגדולה של חודש ניסן | כללי כללי - הרב קשתיאל כ"ז באדר תשע"ח 39:10
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 13752 עבודת הענווה של פסח | דרוש המהר''ל לשבת הגדול [9] עמ' לד' - לו' דרוש המהר"ל לשבת הגדול - הרב קשתיאל [תשע"ז] כ"ה באדר תשע"ח 37:55
תנ"ך הרב אליעזר קשתיאל 15 13742 ספר איוב [17] ספר איוב - הרב קשתיאל [תשע"ח] כ"ד באדר תשע"ח 52:45
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 13741 השקפת הפירוד לעומת השקפצ האחדות - השקפת המשיח | אורות הקודש [98] אורות הקודש ב' פס' 'התגלות הכל והטוב הכללי' אורות הקודש ב' - הרב קשתיאל כ"ב באדר תשע"ח 44:10
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 13739 תפקיד ומהות המצוות בחו''ל לעומת ארץ ישראל | אורות ארץ ישראל [9] אורות ארץ ישראל פס' ז' אורות - הרב קשתיאל [תשע"ח] כ"ב באדר תשע"ח 36:15
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 13737 אז מה ההבדל בין חטא העגל לכרובים? | פרשת ויקהל פקודי פרשת שבוע ע"פ משך חכמה - הרב קשתיאל כ"א באדר תשע"ח 45:50
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 13736 היחס לאנשים חשובים ופשוטים, ומטרת הסייגים | מסכת אבות [27] פרק ג' משניות טז' - יז' מסכת אבות - הרב קשתיאל [תשע"ז] כ באדר תשע"ח 36:40
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 13732 השגחה נסתרת והשגחה נגלת בישראל | דרוש המהר''ל לשבת הגדול [8] עמ' ל' - לד' דרוש המהר"ל לשבת הגדול - הרב קשתיאל [תשע"ז] כ באדר תשע"ח 27:05
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 13733 שמחה אמיתית - שמחה של ענוה | כללי כללי - הרב קשתיאל כ באדר תשע"ח 39:00
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 13731 ריבית - התרסה כלפי הנהגת ה' בעולם | דרוש המהר''ל לשבת הגדול [7] עמ' כח' - ל' דרוש המהר"ל לשבת הגדול - הרב קשתיאל [תשע"ז] י"ט באדר תשע"ח 30:55
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 13725 הקב''ה משגיח בכל | דרוש המהר''ל לשבת הגדול [6] עמ' כד' - כז' דרוש המהר"ל לשבת הגדול - הרב קשתיאל [תשע"ז] י"ח באדר תשע"ח 30:55
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 13727 מהי נפש האדם? | אמונות ודעות לרס''ג [25] מאמר שישי אות א' - ג' אמונות ודעות לרס"ג - הרב קשתיאל [תשע"ז] י"ז באדר תשע"ח 24:20
תנ"ך הרב אליעזר קשתיאל 15 13726 ספר איוב [16] ספר איוב - הרב קשתיאל [תשע"ח] י"ז באדר תשע"ח 47:10
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 13724 הרצון כמקור השמחה והאושר | כללי כללי - הרב קשתיאל י"ג באדר תשע"ח 38:40
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 13992 נתיבות עולם [43](חלק ב') נתיב השלום פרק ג' נתיבות עולם [תשע"ח] | הרב קשתיאל י"ב באדר תשע"ח 8:05
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 13697 תולה ארץ על בלימה - תוצאות המחלוקת | נתיבות עולם [43] נתיב השלום פרקים ב' - ג' נתיבות עולם [תשע"ח] | הרב קשתיאל י"א באדר תשע"ח 28:25
תנ"ך הרב אליעזר קשתיאל 15 13993 ספר איוב [15] (חלק שני) ספר איוב - הרב קשתיאל [תשע"ח] י באדר תשע"ח 54:40
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 13694 געגועים לארץ ישראל - געגועים לקדושה | אורות ארץ ישראל [8] אורות ארץ ישראל פס' ו' אורות - הרב קשתיאל [תשע"ח] ח באדר תשע"ח 37:30
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 13695 השאיפה המהותית של הבריאה | אורות הקודש [97] אורות הקודש ב' פס' 'האידיאל העליון' עמ' תנה' אורות הקודש ב' - הרב קשתיאל ח באדר תשע"ח 23:25
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 13670 השלום בעולם הבא ומחלוקת קרח ועדתו | נתיבות עולם [42] נתיב השלום פרק ב' נתיבות עולם [תשע"ח] | הרב קשתיאל ו באדר תשע"ח 31:55
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 13673 מקור השמחה - התחדשות בקודש | כללי כללי - הרב קשתיאל ו באדר תשע"ח 39:50
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 13669 השלום שמקרב והשלום שמרחיק | נתיבות עולם [41] נתיב השלום פרק ב' נתיבות עולם [תשע"ח] | הרב קשתיאל ה באדר תשע"ח 29:25
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 13668 בין מחלוקת לשלום | נתיבות עולם [40] נתיב השלום פרק ב' נתיבות עולם [תשע"ח] | הרב קשתיאל ד באדר תשע"ח 28:25
12345678910...
הרב אלי סדן (נולד בד' באייר ה'תש"ח, 14 במאי 1948) הוא מייסד וראש מכינה קדם צבאית בני דוד, המכינה הקדם צבאית הראשונה בישראל. נולד בתל אביב. למד בבית הספר התיכון "צייטלין" והיה חבר בתנועת "בני עקיבא". התגייס לצנחנים ובמהלך השירות שירת במשך שנה כקומונר בסניף "בני עקיבא" ת"א צפון, וכן למד בישיבת כרם ביבנה. בתום השירות החל ללמוד פיזיקה באוניברסיטה העברית, אך לאחר שנה פרש מתוכנית הלימודים ועבר ללמוד בישיבת "מרכז הרב" בראשותו של הרב צבי יהודה הכהן קוק. למד בישיבה כ-13 שנים, בהן למד אצל הרצי"ה קוק, והרב צבי ישראל טאו והפך לאחד מתלמידיו הבולטים. במהלך לימודיו התבקש הרב סדן על ידי הרב צבי יהודה קוק לסייע בהקמת המושב "קשת" ברמת הגולן‏, וכן בהקמת גרעין תורני באילת. יחד עם הרב טאו, שימש כשליח הרצי"ה בנושא שחרור "אסירי ציון", ובהם נתן שרנסקי. הוא קיים מספר מפגשים עם אנשי ממשל בארצות הברית למען שחרורו של שרנסקי. בשנת 1988, הקים יחד עם הרב יגאל לוינשטיין את המכינה הקדם צבאית הראשונה "בני דוד" ביישוב עלי שבשומרון, שמטרתה להכין בחורים דתיים לשירות מלא בצה"ל, תוך עידודם לשירות מקסימלי ביחידות לוחמות וכקצינים. מסלול זה לא היה קיים לפני כן בישיבות ההסדר. הרב סדן הגה גם את הרעיון להקים מכינה קדם צבאית חילונית. מכינה ראשונה מסוג זה, "נחשון", הוקמה בשנת 1997. קצינים דתיים רבים בצה"ל הם בוגרי המכינה "בני דוד" ורואים ברב סדן את רבם. הוא דוגל בקו "ממלכתי" כלפי מדינת ישראל, בעקבות השקפותיו של רבו, הרב צבי טאו. הרב אלי סדן נשוי לוורדינה הלוי ולהם 12 ילדים. אחיו הוא רמי סדן, פרסומאי ויועץ תקשורתי. בנו הבכור, הרב יהודה, משמש כראש הישיבה הגבוהה של מוסדות בני דוד בעלי. גיסיו הם פרופ' יונתן הלוי, מנהל המרכז הרפואי שערי צדק והרב מיכה הלוי, רבה של פתח תקוה.
456
select
אמונה
כללי
מהר"ל
שו"ת הרב קלנר
הלכה
הלכות הסעודה
פרשיות השבוע
שבת ומועדים
צום גדליה
תפילות ראש השנה - ניגונים
תנ"ך
הרצאות חול
הרצאות חול
מוסר
שמירת הלשון - מוסר