מכות מצרים וקריעת הים - תהליך אחד של יציאה מן החומר | גבורות ה' [147] פרק מ'

הרב אוהד תירוש

כ"ב בטבת תש"פ

מכות מצרים וקריעת הים - תהליך אחד של יציאה מן החומר | גבורות ה' [147] פרק מ'

הרב אוהד תירוש

כ"ב בטבת תש"פ
לקבלת כל התוצאות
כל הזכויות שמורות למוסדות בני דוד - עלי. הדברים המובאים בהרצאות נאמרים במסגרת שיח פורה ומפרה בבית המדרש כחלק מלימוד עיוני, על מנת להבין את מכלול הדברים יש להאזין לכלל השיעור. אין להעתיק, לשדר, להפיץ, להציג בפומבי או למסור לצד שלישי כל חלק מהקטע דנן ללא קבלת הסכמה מראש ובכתב.
שיעורים מומלצים:
נושאשם הרבIDIDשם השיעור סידרהתאריךאורך הורדה
מוסר הרב אליעזר קשתיאל 15 15666 המוכנות לוותר על הרבה בשביל שמירת הלשון | חפץ חיים [15] שמירת הלשון - הרב קשתיאל [תשע'ט] י"ז בשבט תש"פ 13:30
אמונה הרב אלי סדן 14 15663 הכרת האמת מצד עצמה ולא על ידי שלילת הרע | מפגשים עם אלוקים [8] כללי - הרב אלי ט"ו בשבט תש"פ 41:40
אמונה הרב אלי סדן 14 15661 משמעות ופעולת האמונה במדינה | היחס למדינת ישראל [1] כללי - הרב אלי ט"ו בשבט תש"פ 50:40
כתבי הראי"ה הרב נתנאל אלישיב 26 15660 לברך גם על הרעה | החיים על פי עין איה [17] ברכות ב' פרק תשיעי עמ' נד., סא: החיים על פי עין איה - הרב נתנאל [תש'פ] י"ד בשבט תש"פ 1:04:55
אנשי אמונה בעולם המעשה הרב יגאל לוינשטיין 44 15640 המאבק על ערכי המשפחה | פודקאסט של 'בני דוד' פודקאסט 'בני דוד' י בשבט תש"פ 45:20
הלכה הרב אופיר וולס 53 14622 המצווה לאכול לחם בסעודות שבת | הלכות שבת [80] סימן רעד' סע' ב' - ד' משנה ברורה על הסדר - הרב אופיר כ"ו בטבת תשע"ט 28:00
שיעורים אחרונים:
נושאשם הרבRabiIDIDשם השיעור סידרהתאריךאורך הורדה
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 15669 למה התורה ניתנה דווקא במדבר? | פרשת יתרו פרשת שבוע (מכינה) - הרב קשתיאל י"ח בשבט תש"פ 36:40
פרשיות השבוע הרב שי אליאס 61 15672 קבלת תורה בכפיה או ברצון? | פרשת יתרו כללי - הרב שי אליאס י"ח בשבט תש"פ 33:45
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 15665 ארץ ישראל כמקום הנבואה | כוזרי [20] מאמר שני פס' ז' - כ' כוזרי - הרב קשתיאל [תש'פ] י"ז בשבט תש"פ 57:45
מוסר הרב אליעזר קשתיאל 15 15666 המוכנות לוותר על הרבה בשביל שמירת הלשון | חפץ חיים [15] שמירת הלשון - הרב קשתיאל [תשע'ט] י"ז בשבט תש"פ 13:30
פרשיות השבוע הרב אוהד תירוש 12 15667 על שמיעה, גירות וקרבת אלוקים | פרשת יתרו פרשת שבוע ע"פ ר' צדוק - הרב אוהד י"ז בשבט תש"פ 59:20
אמונה הרב אלי סדן 14 15671 החכמה שבתורה - המפגש עם חכמת הקודש | מפגשים עם אלוקים [10] כללי - הרב אלי ט"ז בשבט תש"פ 32:50
אמונה הרב אלי סדן 14 15670 יסודות המוסר העולמיים נמצאים בתנ"ך | מפגשים עם אלוקים [9] כללי - הרב אלי ט"ז בשבט תש"פ 44:05
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 15668 עבודת אלוקים [11] עמ' קנב' - קנג' מאמר עבודת אלוקים - הרב קלנר [תשפ'] ט"ז בשבט תש"פ 1:14:35
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 15659 פורענות מתחילה כשיוצאים ללא הבחנה וגבולות - נזק אש | כללי כללי - הרב קשתיאל ט"ז בשבט תש"פ 33:50
אמונה הרב אלי סדן 14 15663 הכרת האמת מצד עצמה ולא על ידי שלילת הרע | מפגשים עם אלוקים [8] כללי - הרב אלי ט"ו בשבט תש"פ 41:40
אמונה הרב אלי סדן 14 15662 התגלות הקב"ה בהיסטוריה - שום דבר לא במקרה | מפגשים עם אלוקים [7] כללי - הרב אלי ט"ו בשבט תש"פ 49:55
אמונה הרב אלי סדן 14 15661 משמעות ופעולת האמונה במדינה | היחס למדינת ישראל [1] כללי - הרב אלי ט"ו בשבט תש"פ 50:40
אמונה הרב אלי סדן 14 15652 סוד הקיום, סוד ההשפעה וסוד הכישרון של האומה הישראלית | מפגשים עם אלוקים [6] כללי - הרב אלי ט"ו בשבט תש"פ 1:04:55
אמונה הרב אוהד תירוש 12 15664 פרטי פרטים ושטחים אפורים גם במידות | מסילת ישרים [49] מידת הנקיות מסילת ישרים - הרב אוהד [תשע"ט] ט"ו בשבט תש"פ 43:10
כתבי הראי"ה הרב נתנאל אלישיב 26 15660 לברך גם על הרעה | החיים על פי עין איה [17] ברכות ב' פרק תשיעי עמ' נד., סא: החיים על פי עין איה - הרב נתנאל [תש'פ] י"ד בשבט תש"פ 1:04:55
תנ"ך הרב אליעזר קשתיאל 15 15653 נבואות ישעיהו לעם ישראל | ספר ישעיהו [52] פרקים סא' - סב' ספר ישעיהו - הרב קשתיאל [תשע"ח] י"ד בשבט תש"פ 52:35
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 15655 האמת נוגעת בכל | אורות הקודש א' [5] עמ' ג' פס' 'האמת הנתבעת מכל' אורות הקודש א' - הרב קשתיאל [תשפ'] י"ב בשבט תש"פ 42:20
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 15654 השכל הישראלי נחצב ממדרגה עליונה - עולם האצילות | אורות התחיה [22] עמ' סד' פס' יא' אורות - הרב קשתיאל [תשע"ח] י"ב בשבט תש"פ 31:30
הלכה הרב אופיר וולס 53 15658 הלכות שבת [153] סימן שח' סע' טז' משנה ברורה על הסדר - הרב אופיר י"א בשבט תש"פ 22:55
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 15641 אהבת הטבע הישראלי | אורות ישראל [24] פרק ד' פס ז' - ט' אורות ישראל - הרב קלנר [תשע'ט] י בשבט תש"פ 57:05
הרב אלי סדן (נולד בד' באייר ה'תש"ח, 14 במאי 1948) הוא מייסד וראש מכינה קדם צבאית בני דוד, המכינה הקדם צבאית הראשונה בישראל. נולד בתל אביב. למד בבית הספר התיכון "צייטלין" והיה חבר בתנועת "בני עקיבא". התגייס לצנחנים ובמהלך השירות שירת במשך שנה כקומונר בסניף "בני עקיבא" ת"א צפון, וכן למד בישיבת כרם ביבנה. בתום השירות החל ללמוד פיזיקה באוניברסיטה העברית, אך לאחר שנה פרש מתוכנית הלימודים ועבר ללמוד בישיבת "מרכז הרב" בראשותו של הרב צבי יהודה הכהן קוק. למד בישיבה כ-13 שנים, בהן למד אצל הרצי"ה קוק, והרב צבי ישראל טאו והפך לאחד מתלמידיו הבולטים. במהלך לימודיו התבקש הרב סדן על ידי הרב צבי יהודה קוק לסייע בהקמת המושב "קשת" ברמת הגולן‏, וכן בהקמת גרעין תורני באילת. יחד עם הרב טאו, שימש כשליח הרצי"ה בנושא שחרור "אסירי ציון", ובהם נתן שרנסקי. הוא קיים מספר מפגשים עם אנשי ממשל בארצות הברית למען שחרורו של שרנסקי. בשנת 1988, הקים יחד עם הרב יגאל לוינשטיין את המכינה הקדם צבאית הראשונה "בני דוד" ביישוב עלי שבשומרון, שמטרתה להכין בחורים דתיים לשירות מלא בצה"ל, תוך עידודם לשירות מקסימלי ביחידות לוחמות וכקצינים. מסלול זה לא היה קיים לפני כן בישיבות ההסדר. הרב סדן הגה גם את הרעיון להקים מכינה קדם צבאית חילונית. מכינה ראשונה מסוג זה, "נחשון", הוקמה בשנת 1997. קצינים דתיים רבים בצה"ל הם בוגרי המכינה "בני דוד" ורואים ברב סדן את רבם. הוא דוגל בקו "ממלכתי" כלפי מדינת ישראל, בעקבות השקפותיו של רבו, הרב צבי טאו. הרב אלי סדן נשוי לוורדינה הלוי ולהם 12 ילדים. אחיו הוא רמי סדן, פרסומאי ויועץ תקשורתי. בנו הבכור, הרב יהודה, משמש כראש הישיבה הגבוהה של מוסדות בני דוד בעלי. גיסיו הם פרופ' יונתן הלוי, מנהל המרכז הרפואי שערי צדק והרב מיכה הלוי, רבה של פתח תקוה.
456
כל הזכויות שמורות למוסדות בני דוד - עלי. הדברים המובאים בהרצאות נאמרים במסגרת שיח פורה ומפרה בבית המדרש כחלק מלימוד עיוני, על מנת להבין את מכלול הדברים יש להאזין לכלל השיעור. אין להעתיק, לשדר, להפיץ, להציג בפומבי או למסור לצד שלישי כל חלק מהקטע דנן ללא קבלת הסכמה מראש ובכתב.
select
אמונה
כללי
מהר"ל
שו"ת הרב קלנר
הלכה
הלכות הסעודה
פרשיות השבוע
שבת ומועדים
תפילות ראש השנה - ניגונים
תנ"ך
הרצאות חול
הרצאות חול
מוסר
כתבי הראי"ה