משבר הזהות שלנו בחטא העגל | פרשת כי תשא

הרב אליעזר קשתיאל

י"ח באדר תשע"ז

משבר הזהות שלנו בחטא העגל | פרשת כי תשא

הרב אליעזר קשתיאל

י"ח באדר תשע"ז
תוצאות חיפוש עבור:
נושאשם הרבRabiIDIDשם השיעור סידרהתאריךאורך הורדה
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 12524 משבר הזהות שלנו בחטא העגל | פרשת כי תשא פרשת שבוע (מכינה) - הרב קשתיאל י"ח באדר תשע"ז 35:25
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 12365 נעשה ונשמע - לחיות תורה | פרשת משפטים פרשת שבוע (מכינה) - הרב קשתיאל כ"ז בשבט תשע"ז 35:20
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 12324 ירידת יתרו למדבר - לימוד תורה מתוך צמא | פרשת יתרו פרשת שבוע (מכינה) - הרב קשתיאל י"ט בשבט תשע"ז 35:25
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 12275 קריעת יום סוף - התגברות על הזרימה | פרשת בשלח פרשת שבוע (מכינה) - הרב קשתיאל י"ג בשבט תשע"ז 32:20
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 12193 מכות מצרים - התוכחה הנוקבת של אלוקים לאנושות | פרשת וארא פרשת שבוע (מכינה) - הרב קשתיאל כ"ח בטבת תשע"ז 31:45
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 11996 מלכות בעם ישראל דבר טוב? | פרשת וישלח פרשת שבוע (מכינה) - הרב קשתיאל ט"ו בכסלו תשע"ז 37:40
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 11894 שלמות והשתלמות | פרשת תולדות פרשת שבוע (מכינה) - הרב קשתיאל א בכסלו תשע"ז 38:20
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 11862 פרשת חיי שרה פרשת שבוע (מכינה) - הרב קשתיאל כ"ג בחשוון תשע"ז 36:45
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 11749 חשיבות הארץ בשליחותו של עם ישראל בעולם | פרשת לך לך פרשת שבוע (מכינה) - הרב קשתיאל ט בחשוון תשע"ז 33:50
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 11704 האנושות אחרי המבול - התגברות ההתערבות האלוקית בטבע האדם | פרשת נח פרשת שבוע (מכינה) - הרב קשתיאל א בחשוון תשע"ז 38:30
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 11640 לימוד תורה מתוך פרשנות עמוקה או מתוך רגשות ודחפים | פרשת וילך פרשת שבוע (מכינה) - הרב קשתיאל ד בתשרי תשע"ז 41:05
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 11588 ראש השנה ומצוות ביכורים - חשיבותה של ההתחלה | פרשת כי תבוא פרשת שבוע (מכינה) - הרב קשתיאל י"ט באלול תשע"ו 35:50
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 11301 ידיעת עצמיותינו | פרשת בלק פרשת שבוע (מכינה) - הרב קשתיאל ט בתמוז תשע"ו 40:55
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 11271 הבשורה של עם ישראל כאומה | פרשת חקת פרשת שבוע (מכינה) - הרב קשתיאל א בתמוז תשע"ו 41:25
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 11061 האם אנחנו יכולים לשמור על עצמנו בענייני צניעות | פרשת נשא פרשת שבוע (מכינה) - הרב קשתיאל ג בסיוון תשע"ו 38:40
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 11034 ספר במדבר - ספר המנהיגות של עם ישראל | פרשת במדבר פרשת שבוע (מכינה) - הרב קשתיאל כ"ה באייר תשע"ו 29:40
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 10997 שמיטה - שיעור במהלכה של היהסטוריה | פרשת בחוקותי פרשת שבוע (מכינה) - הרב קשתיאל י"ח באייר תשע"ו 32:40
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 10745 מבט פנימי אל עולם הקורבנות | פרשת ויקרא פרשת שבוע (מכינה) - הרב קשתיאל ז באדר ב תשע"ו 38:35
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 10702 הצורך בהסתרה | פרשת פקודי פרשת שבוע (מכינה) - הרב קשתיאל ל באדר א תשע"ו 32:35
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 10620 אהבת המלאכה | פרשת ויקהל פרשת שבוע (מכינה) - הרב קשתיאל כ"ג באדר א תשע"ו 37:25
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 10554 בית המקדש כמרכז השלום העולמי | פרשת תצווה פרשת שבוע (מכינה) - הרב קשתיאל ט באדר א תשע"ו 31:25
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 10506 חיי תרבות אוטנתיים וטהורים | פרשת תרומה פרשת שבוע (מכינה) - הרב קשתיאל ב באדר א תשע"ו 29:10
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 10405 השילוב הנכון בין העקרונות והפרטים | פרשת משפטים פרשת שבוע (מכינה) - הרב קשתיאל כ"ה בשבט תשע"ו 35:10
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 10353 התורה - מרכיב לשינוי פנימי | פרשת בשלח פרשת שבוע (מכינה) - הרב קשתיאל י"ח בשבט תשע"ו 36:50
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 10281 עם ישראל - יצירה אלוקית | פרשת בא פרשת שבוע (מכינה) - הרב קשתיאל ד בשבט תשע"ו 34:10
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 10202 מכות מצריים - בניין חברה אנושית תקינה | פרשת וארא פרשת שבוע (מכינה) - הרב קשתיאל כ"ה בטבת תשע"ו 31:25
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 10142 שליטה עצמית ושליטה בזמן כיסוד ליציאה לחירות | פרשת שמות פרשת שבוע (מכינה) - הרב קשתיאל י"ט בטבת תשע"ו 34:15
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 10092 גורם ההפתעה, הצורך להפתיע בחיים | פרשת ויחי פרשת שבוע (מכינה) - הרב קשתיאל י"ב בטבת תשע"ו 31:25
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 10056 מה קורה כשאני רואה את עצמי כשליח? | פרשת ויגש פרשת שבוע (מכינה) - הרב קשתיאל ה בטבת תשע"ו 32:35
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 9993 יוסף כחוט המקשר בין יעקב לאחים | פרשת וישב פרשת שבוע (מכינה) - הרב קשתיאל כ בכסלו תשע"ו 36:40
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 9894 פרשת תולדות - דמותו של יעקב אבינו - התמימות כדרך חיים | פרשת שבוע פרשת שבוע (מכינה) - הרב קשתיאל כ"ט בחשוון תשע"ו 36:40
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 9788 התלהבות האבות והאמהות - התלהבות המובילה להדבקות של מלאכי קודש | פרשת חיי שרה פרשת שבוע (מכינה) - הרב קשתיאל כ"ג בחשוון תשע"ו 31:40
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 9870 פרשת חיי שרה - התלהבות המביאה לדבקות של מלאכי קודש | פרשת שבוע פרשת שבוע (מכינה) - הרב קשתיאל כ"ג בחשוון תשע"ו 31:45
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 9748 פרשת לך לך - מלכות הצדק של אברהם וישראל בעולם | פרשת שבוע פרשת שבוע (מכינה) - הרב קשתיאל י בחשוון תשע"ו 30:20
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 9881 פרשת נח - ההתערבות האלוקית באדם לאחר המבול | פרשת שבוע פרשת שבוע (מכינה) - הרב קשתיאל ב בחשוון תשע"ו 37:50
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 9729 פרשת האזינו - שותפות האדם והקב''ה בתשובה | פרשת שבוע פרשת שבוע (מכינה) - הרב קשתיאל כ"ו באלול תשע"ה 36:20
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 9579 חומרת עון לשון הרע והשכר בשמירתה | פרשת כי תצא פרשת שבוע (מכינה) - הרב קשתיאל י"ג באלול תשע"ה 37:20
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 9561 מערכת המשפט כביטוי ישיר לרצון ה' | פרשת שופטים פרשת שבוע (מכינה) - הרב קשתיאל ה באלול תשע"ה 37:00
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 9456 המסעות כסמל הגבורה | פרשת שבוע | מטות - מסעי פרשת שבוע (מכינה) - הרב קשתיאל כ"ט בתמוז תשע"ה 35:55
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 9431 קורבנות ציבור ושלושת השבועות | פרשת פנחס פרשת שבוע (מכינה) - הרב קשתיאל כ"ב בתמוז תשע"ה 43:44
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 9385 ההנהגה בעם ישראל והניצחון על סיחון ועוג | פרשת חקת פרשת שבוע (מכינה) - הרב קשתיאל ח בתמוז תשע"ה 37:00
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 9377 מכינה ''משה אמת ותורתו אמת'' - מידה כנגד מידה בעונשם של קרח ועדתו | פרשת קרח פרשת שבוע (מכינה) - הרב קשתיאל א בתמוז תשע"ה 40:15
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 9311 עניין ''בכיה לדורות'' - החיבור בין יציאת מצרים לכניסה לארץ | פרשת שלח פרשת שבוע (מכינה) - הרב קשתיאל כ"ד בסיוון תשע"ה 42:10
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 9262 תפקיד ארון ה' במלחמות | פרשת בהעלותך פרשת שבוע (מכינה) - הרב קשתיאל י"ח בסיוון תשע"ה 36:00
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 9180 עקרונות ההליכה במדבר - כעקרונות להליכה מחוץ לבית המדרש | פרשת במדבר פרשת שבוע (מכינה) - הרב קשתיאל ג בסיוון תשע"ה 40:45
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 9169 מה ה' שואל מאיתך כי אם לעמול בתורה - פרשת בחוקותי וחג השבועות | פרשת בחוקותי פרשת שבוע (מכינה) - הרב קשתיאל כ"ה באייר תשע"ה 39:45
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 9114 להיות ישרים ! | פרשת בהר פרשת שבוע (מכינה) - הרב קשתיאל י"ח באייר תשע"ה 38:15
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 9077 ספירת העומר - בין רגש לשכל | פרשת אמור פרשת שבוע (מכינה) - הרב קשתיאל י"א באייר תשע"ה 40:20
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 8969 עמוד הענן - מעלת ההסתרה | פרשת ויקהל פקודי פרשת שבוע (מכינה) - הרב קשתיאל כ"א באדר תשע"ה 36:05
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 8857 האהבה בין הקב"ה לעם ישראל | פרשת משפטים פרשת שבוע (מכינה) - הרב קשתיאל כ"ג בשבט תשע"ה 44:00
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 8840 התורה מסדרת את העולם | פרשת יתרו פרשת שבוע (מכינה) - הרב קשתיאל ט"ז בשבט תשע"ה 43:10
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 8810 המסלול לקבלת התורה עובר דרך המן | פרשת בשלח פרשת שבוע (מכינה) - הרב קשתיאל ט בשבט תשע"ה 41:25
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 8764 סוגיית הבכורה המלווה אותנו ביציאת מצרים | פרשת בא פרשת שבוע (מכינה) - הרב קשתיאל ב בשבט תשע"ה 41:35
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 8732 עשרת המכות הן מידה כנגד מידה על ההתנהלות של האומה המצרית | פרשת וארא פרשת שבוע (מכינה) - הרב קשתיאל כ"ד בטבת תשע"ה 41:45
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 8710 הניגוד בין משה רבנו לתפיסת העולם המצרית | פרשת שמות פרשת שבוע (מכינה) - הרב קשתיאל י"ז בטבת תשע"ה 36:35
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 8695 אחדות ואיחוד | פרשת ויחי פרשת שבוע (מכינה) - הרב קשתיאל י"א בטבת תשע"ה 11:45
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 8693 מסקנת ספר הישר - להיות חרותיים | פרשת ויחי פרשת שבוע (מכינה) - הרב קשתיאל י בטבת תשע"ה 43:25
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 8656 סוד גלות מצרים שמאחורי הקמת העם | פרשת ויגש פרשת שבוע (מכינה) - הרב קשתיאל ג בטבת תשע"ה 35:30
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 8643 יוסף החי בהווה על פי העתיד | פרשת ויגש פרשת שבוע (מכינה) - הרב קשתיאל כ"ו בכסלו תשע"ה 10:00
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 8619 תחילתה של מלוכת יוסף ומלכות יהודה | פרשת וישב פרשת שבוע (מכינה) - הרב קשתיאל י"ט בכסלו תשע"ה 39:10
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 8628 הקמת ממלכה של מתנדבים | פרשת וישלח פרשת שבוע (מכינה) - הרב קשתיאל י"א בכסלו תשע"ה 38:45
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 8526 תמימותו של יעקב אבינו | פרשת תולדות פרשת שבוע (מכינה) - הרב קשתיאל כ"ו בחשוון תשע"ה 40:35
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 8482 הבסיס לאמונה בה' - האמונה הטבעית | פרשת חיי שרה פרשת שבוע (מכינה) - הרב קשתיאל כ בחשוון תשע"ה 35:20
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 8514 אברהם אבינו - נביא ומשיח | פרשת וירא פרשת שבוע (מכינה) - הרב קשתיאל י"ד בחשוון תשע"ה 9:25
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 8451 ההתלהבות בעבודת ה' כמענה ליצר | פרשת וירא פרשת שבוע (מכינה) - הרב קשתיאל י"ג בחשוון תשע"ה 41:10
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 8425 הבשורה המיוחדת שאברהם מביא לעולם [איכות שמיעה לא טובה] | פרשת לך לך פרשת שבוע (מכינה) - הרב קשתיאל ה בחשוון תשע"ה 36:10
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 8317 ואהבת את ה'... למען חייך ? | פרשת ניצבים - וילך פרשת שבוע (מכינה) - הרב קשתיאל כ"ד באלול תשע"ד 14:15
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 8287 השתחויה - הבאת החיים לנקודת המלכותית | פרשת כי תבוא פרשת שבוע (מכינה) - הרב קשתיאל ט"ז באלול תשע"ד 39:30
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 8254 מאזני צדק ומחיית עמלק | פרשת כי תצא פרשת שבוע (מכינה) - הרב קשתיאל י באלול תשע"ד 11:30
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 8229 עגלה ערופה ותת מודע | פרשת שופטים פרשת שבוע (מכינה) - הרב קשתיאל ג באלול תשע"ד 13:05
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 8227 מערכת המשפט הישראלי כתנאי לכניסה לארץ | פרשת שופטים פרשת שבוע (מכינה) - הרב קשתיאל ב באלול תשע"ד 40:50
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 8214 "לא יחדל אביון מקרב עמך" - עזרתו של העני לעולם | פרשת ראה פרשת שבוע (מכינה) - הרב קשתיאל כ"ה באב תשע"ד 12:30
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 8215 הקשר בין זכור לשמור | פרשת ואתחנן פרשת שבוע (מכינה) - הרב קשתיאל י"ז באב תשע"ד 5:10
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 8162 מסעות בחיים - תהליכים בחיים | פרשת מסעי פרשת שבוע (מכינה) - הרב קשתיאל כ"ו בתמוז תשע"ד 39:25
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 8130 עבודת ה' שברגש המתפתחת בכניסתנו לארץ | פרשת מטות פרשת שבוע (מכינה) - הרב קשתיאל י"ח בתמוז תשע"ד 39:30
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 8108 שילוב עם ישראל והקב"ה בכיבושה וחלוקתה של ארץ ישראל | פרשת פנחס פרשת שבוע (מכינה) - הרב קשתיאל י"ג בתמוז תשע"ד 13:00
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 8097 סינון מותרות החיים | פרשת פנחס פרשת שבוע (מכינה) - הרב קשתיאל י"ב בתמוז תשע"ד 35:10
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 8055 תכונתיו של עם ישראל על פי אתונו של בלעם | פרשת בלק פרשת שבוע (מכינה) - הרב קשתיאל ה בתמוז תשע"ד 39:20
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 8024 תחילת ההכנה לכניסה לארץ - ביטול שיטות מלוכה שאינן מתאימות לנו | פרשת חקת פרשת שבוע (מכינה) - הרב קשתיאל כ"ח בסיוון תשע"ד 38:25
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 7972 חשיבות עבודת המידות | פרשת קרח פרשת שבוע (מכינה) - הרב קשתיאל כ"א בסיוון תשע"ד 34:45
1234
הרב אלי סדן (נולד בד' באייר ה'תש"ח, 14 במאי 1948) הוא מייסד וראש מכינה קדם צבאית בני דוד, המכינה הקדם צבאית הראשונה בישראל. נולד בתל אביב. למד בבית הספר התיכון "צייטלין" והיה חבר בתנועת "בני עקיבא". התגייס לצנחנים ובמהלך השירות שירת במשך שנה כקומונר בסניף "בני עקיבא" ת"א צפון, וכן למד בישיבת כרם ביבנה. בתום השירות החל ללמוד פיזיקה באוניברסיטה העברית, אך לאחר שנה פרש מתוכנית הלימודים ועבר ללמוד בישיבת "מרכז הרב" בראשותו של הרב צבי יהודה הכהן קוק. למד בישיבה כ-13 שנים, בהן למד אצל הרצי"ה קוק, והרב צבי ישראל טאו והפך לאחד מתלמידיו הבולטים. במהלך לימודיו התבקש הרב סדן על ידי הרב צבי יהודה קוק לסייע בהקמת המושב "קשת" ברמת הגולן‏, וכן בהקמת גרעין תורני באילת. יחד עם הרב טאו, שימש כשליח הרצי"ה בנושא שחרור "אסירי ציון", ובהם נתן שרנסקי. הוא קיים מספר מפגשים עם אנשי ממשל בארצות הברית למען שחרורו של שרנסקי. בשנת 1988, הקים יחד עם הרב יגאל לוינשטיין את המכינה הקדם צבאית הראשונה "בני דוד" ביישוב עלי שבשומרון, שמטרתה להכין בחורים דתיים לשירות מלא בצה"ל, תוך עידודם לשירות מקסימלי ביחידות לוחמות וכקצינים. מסלול זה לא היה קיים לפני כן בישיבות ההסדר. הרב סדן הגה גם את הרעיון להקים מכינה קדם צבאית חילונית. מכינה ראשונה מסוג זה, "נחשון", הוקמה בשנת 1997. קצינים דתיים רבים בצה"ל הם בוגרי המכינה "בני דוד" ורואים ברב סדן את רבם. הוא דוגל בקו "ממלכתי" כלפי מדינת ישראל, בעקבות השקפותיו של רבו, הרב צבי טאו. הרב אלי סדן נשוי לוורדינה הלוי ולהם 12 ילדים. אחיו הוא רמי סדן, פרסומאי ויועץ תקשורתי. בנו הבכור, הרב יהודה, משמש כראש הישיבה הגבוהה של מוסדות בני דוד בעלי. גיסיו הם פרופ' יונתן הלוי, מנהל המרכז הרפואי שערי צדק והרב מיכה הלוי, רבה של פתח תקוה.
456
select
אמונה
כללי
שו"ת הרב קלנר
הלכה
הלכות הסעודה
פרשיות השבוע
שבת ומועדים
צום גדליה
שמחת תורה
תפילות ראש השנה - ניגונים
תנ"ך
הרצאות חול
הרצאות חול
מוסר
שמירת הלשון - מוסר
כתבי הראי"ה
בנין כוחות הנפש